BIẾN ĐỘNG QUẦN THỂ RỆP SÁP BỘT HỒNG (Phenacoccus manihoti) TRÊN CÂY SẮN (Manihot esculenta) VÀ HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ CỦA MỘT SỐ HOẠT CHẤT TRỪ SÂU TẠI TÂY NINH

81 17 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: BIẾN ĐỘNG QUẦN THỂ RỆP SÁP BỘT HỒNG (Phenacoccus manihoti) TRÊN CÂY SẮN (Manihot esculenta) VÀ HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ CỦA MỘT SỐ HOẠT CHẤT TRỪ SÂU TẠI TÂY NINH Họ tên sinh viên: NGƠ VĂN HẬU Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khóa: 2009 - 2013 TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 i BIẾN ĐỘNG QUẦN THỂ RỆP SÁP BỘT HỒNG (Phenacoccus manihoti) TRÊN CÂY SẮN (Manihot esculenta) VÀ HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ CỦA MỘT SỐ HOẠT CHẤT TRỪ SÂU TẠI TÂY NINH Tác giả: NGƠ VĂN HẬU Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư Bảo vệ Thực vật Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN THANH TÙNG TS VÕ THÁI DÂN TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Con khắc ghi công ơn sinh thành dưỡng dục cha mẹ với gia đình cho có ngày hơm Để hồn thành tốt đề tài xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh - Quý thầy cô khoa Nông học trường Đại học Nông Lâm HCM - Thầy Võ Thái Dân tận tình hướng dẫn suốt trình thực đề tài - TS Trần Thanh Tùng Ban lãnh đạo Cán Kỹ thuật Trung tâm Kiểm định Thuốc Bảo vệ Thực vật phía Nam tận tình bảo kiến thức cần thiết để hồn thành tốt đề tài - KS Lê Thị Kiều Trang cán kỹ thuật chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Tây Ninh tận tình bảo kiến thức suốt trình thực đề tài - Gia đình ơng Ngơ Minh Hồng, chủ ruộng nơi thực đề tài, giúp đỡ q trình làm thí nghiệm Tây Ninh Cám ơn tất bạn bè bên cạnh động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh viên thực Ngơ Văn Hậu iii TĨM TẮT Ngơ Văn Hậu, 2013 Biến động quần thể Rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti) sắn (Manihot esculenta) hiệu lực phòng trừ rệp sáp bột hồng số gốc thuốc trừ sâu Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Thanh Tùng TS Võ Thái Dân Đề tài gồm hai nội dung: đánh giá biến động quần thể rệp hồng ruộng sắn có khơng có tưới thí nghiệm đánh giá hiệu lực phòng trừ rệp sáp bột hồng số gốc thuốc trừ sâu Thí nghiệm đánh giá hiệu lực phòng trừ rệp sáp bột hồng số gốc thuốc trừ sâu bố trí theo khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD), yếu tố, từ tháng 3/2013 đến tháng 7/2013tại huyện Dương Minh Châu thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Kết thu sau: phần lớn hộ nông dân trồng sắn vụ/năm (khoảng từ tháng 10 đến tháng năm sau); sử dụng hai giống sắn phổ biến KM 94 KM 98-5; giống sắn nông dân tự sản xuất Diện tích trung bình hộ từ 0,8 đến 2,0 ha.Trên đồng ruộng, đa số nông dân nhận biết số loại sâu hại như: rệp sáp bột hồng, nhện đỏ, sâu ăn lá, bọ phấn trắng nơng dân có biện pháp phòng trừ loại sâu hại tốt, riêng đội tượng rệp sáp bột hồng đối tượng xuất gây hại nặng, ảnh hưởng lớn đến suất sắn; nơng dân khơng biết biện pháp phòng trừ cụ thể chưa có loại thuốc đăng ký để phòng trừ đối tượng Việt Nam Bởi rệp sáp bột hồng xuất gây hại, nông dân thường sử dụng loại thuốc trừ rệp sáp trồng khác để phun Về biến động quần thể rệp sáp bột hồng trongthời gian điều tra, rệp sáp bột hồng xuất gây hại tất giai đoạn sinh trưởng sắn; diễn biến mật số rệp sáp bột hồng hai điều kiện ruộng có tưới khơng tưới tương tự Trong đó, mật số rệp sáp bột hồng tăng cao hai thời điểm cuối tháng tháng iv Về hiệu lực phòng trự rệp sáp bột hồng số gốc thuốc trừ sâu, nhìn chung loại thuốc thí nghiệm có hiệu lực thấp phòng trừ rệp sáp bột hồng, ngoại trừ nghiệm thức xử lý thuốc Movento 150OD (Spirotetramat) liều lượng 0,75 L/ha cho hiệu lực cao kéo dài Nghiệm thức xử lý thuốc Movento 150OD (Spirotetramat) có mật số rệp sáp bột hồng giảm dần qua thời điểm theo dõi hai thời điểm xử lý thuốc: sau xử lý thuốc đợt một, mật số rệp sáp bột hồng giảm không đáng kể; sau xử lý thuốc đợt hai nghiệm thức xử lý Movento 150OD (Spirotetramat) có hiệu lực phòng trừ rệp sáp bột hồng kéo dài Về ảnh hưởng thuốc đến sinh trưởng sắn, nhìn chung loại thuốc khảo nghiệm không gây ngộ độc sắn ngoại trừ thuốc Sulfaron 250EC (Carbosulfan 200 g/L + Cholorfluazuron 50 g/L) liều lượng (0,4 L/ha 0,5 L/ha) có ghi nhận tượng sắn có chấm màu vàng sau ngày phục hồi, chuyển sang màu xanh trở lại khơng làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển sắn v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách hình ix Danh sách bảng x Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung sắn 2.2 Nhu cầu sinh thái 2.3 Tình hình sản xuất, tiêu thụ sắn giới Việt Nam 2.3.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ sắn giới 2.3.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ sắn Việt Nam 2.3.3 Thành phần sâu hại sắn 2.4 Quy trình kỹ thuật trồng sắn nông dân Tây Ninh 2.5 Giới thiệu rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti) 12 2.5.1 Tình hình thiệt hại rệp sáp bột hồng sắn 12 vi 2.5.1.1 Thiệt hại rệp sáp bột hồng gây sắn giới 12 2.5.1.2 Sự xâm nhiễm rệp sáp bột hồng tiểu vùng sơng Mekong 13 2.5.1.3 Tình hình thiệt hại rệp sáp bột hồng sắn Việt Nam 13 2.5.2 Đặt điểm rệp sáp bột hồng P manihoti 15 2.5.2.1 Điều kiện phát sinh phát triển rệp sáp bột hồng P manihoti 18 2.5.2.2 Thiên địch rệp sáp bột hồng P manihoti 18 2.6 Thơng tin chung hoạt chất làm thí nghiệm 19 2.6.1 Hoạt chất Dinotefuran 19 2.6.2 Hoạt chất Imidacloprid 20 2.6.3 Hoạt chất Petroleum spray oil (PSO) 21 2.6.4 Nấm xanh (Metarhizium anisopliae) 21 2.6.5 Hoạt chất Carbosulfan 200 g/L + Cholorfluazuron 50 g/L 22 2.6.6 Hoạt chất Spirotetramat 23 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 24 3.2 Nội dung nghiên cứu 25 3.3 Vật liệu thí nghiệm 25 3.4 Phương pháp thí nghiệm 26 3.4.1 Khảo sát biến động quần thể rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti) 26 3.4.2 Thí nghiệm đánh giá hiệu lực phòng trừ rệp sáp bột hồng số hoạt chất thuốc trừ sâu 27 3.4.3 Thời điểm phương pháp xử lí thuốc 28 3.4.4 Chỉ tiêu theo dõi 29 3.4.5 Xử lí số liệu 29 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 vii 4.1 Biến động quần thể rệp sáp bột hồng (P manihoti) sắn Tây Ninh giai đoạn từ tháng 03 đến tháng 07 năm 2013 30 4.1.1 Hiện trạng canh tác số hộ nông dân Tây Ninh 30 4.1.2 Biến động quần thể rệp sáp bột hồng (P manihoti) hại sắn hộ điều tra từ tháng 03 đến tháng 07 năm 2013 32 4.2 Đánh giá hiệu lực số gốc thuốc rệp sáp bột hồng (P manihoti) sắn Tây Ninh 42 4.2.1 Ảnh hưởng số loại thuốc thí nghiệm đến mật số rệp sáp bột hồng 43 4.2.2 Hiệu lực phòng trừ rệp sáp bột hồng (P manihoti) nghiệm thức xử lý thuốc thời điểm sau phun 48 4.2.3 Ảnh hưởng thuốc đến sinh trưởng phát triển sắn 50 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 55 viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT a.i: Active ingredient (Hoạt chất) BVTV: Bảo vệ thực vật ctv: Cộng tác viên g: gam ha: Hectare (10.000 m2) kg: Kilogam L: lít LD50: Liều lượng gây chết 50% cá thể thí nghiệm mg: Miligam NSP: Ngày sau phun NSP2: Ngày sau phun đợt NT: Nghiệm thức NTP: Ngày trước phun ppm: Parts per million (một phần triệu; 1/1.000.000) REP: Replication (Lần lặp lại) TB: Trung bình TGCL: Thời gian cách ly TT: Trung tâm ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Vòng đời rệp sáp bột hồng (P manihoti) 16 Hình 2.2 Sắn bị rệp sáp bột hồng công triệu chứng gây hại sắn 17 Hình 3.1 Rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti) 26 Hình 3.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm đánh giá hiệu lực phòng trừ rệp sáp bột hồng số hoạt chất thuốc trừ sâu 27 Hình 3.3 Hình ảnh loại thuốc sử dụng thí nghiệm 29 Hình 3.4 Điều tra mật độ rệp sáp bột hồng 29 Hình 4.1 Biến động mật độ quần thể rệp sáp bột hồng ruộng sắn KM94 tháng tuổi Lê Văn Thình (tưới lần/tuần) 33 Hình 4.2 Biến động mật độ quần thể rệp sáp bột hồng ruộng sắn KM98-5 tháng tuổi Lê Văn Ngởi (tưới lần/tuần) 34 Hình 4.3 Biến động mật độ quần thể rệp sáp bột hồng ruộng sắn KM98-5 tháng tuổi Lê Đình Ngọc (tưới lần/tuần) 35 Hình 4.4 Biến động mật độ quần thể rệp sáp bột hồng ruộng sắn KM98-5 tháng tuổi Ngô Minh Hồng (khơng tưới) 36 Hình 4.5 Biến động mật độ quần thể rệp sáp bột hồng ruộng sắn KM94 tháng tuổi Dương Trần Quang Chấn (không tưới) 37 Hình 4.6 Biến động mật độ quần thể rệp sáp bột hồng ruộng sắn KM98-5 tháng tuổi Ngơ Thị Hồng Nhung (khơng tưới) 38 Hình 4.7 Biến động mật độ quần thể rệp sáp bột hồng trung bình ruộng sắn Tây Ninh giai đoạn từ tháng 03 đến 07 năm 2013 39 Hình 4.8 Biến động mật độ quần thể rệp sáp bột hồng ruộng sắn có tưới ruộng khơng tưới Tây Ninh giai đoạn tháng đến tháng năm 2013 40 56 Error Degrees of Freedom 14 Error Mean Square 8.477917 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N TREAT A 21.167 NT6 B A 16.733 NT4 B A C 16.333 NT5 B A C 15.533 NT3 B C 12.533 NT1 B C 11.900 NT7 B C 10.333 NT8 C 8.633 NT2 Ket qua xu ly thong ke Mat Rep sap bot hong (con/cay) NSP Dependent Variable: NSP Source Model Error Corrected Total DF 14 23 Sum of Squares 110.6258333 118.9941667 229.6200000 R-Square 0.481778 Source REP TREAT DF Type III SS 11.25250000 99.37333333 Mean Square 12.2917593 8.4995833 Coeff Var 23.23031 F Value 1.45 Root MSE 2.915404 Mean Square 5.62625000 14.19619048 F Value 0.66 1.67 Pr > F 0.2585 NSP Mean 12.55000 Pr > F 0.5313 0.1960 Ket qua xu ly thong ke Mat Rep sap bot hong (con/cay) NSP Dependent Variable: NSP Source Model Error Corrected Total DF 14 23 Sum of Squares 107.0616667 173.4366667 280.4983333 R-Square 0.381684 Source REP TREAT DF Type III SS 15.50333333 91.55833333 Mean Square 11.8957407 12.3883333 Coeff Var 28.86977 F Value 0.96 Root MSE 3.519706 Mean Square 7.75166667 13.07976190 F Value 0.63 1.06 Pr > F 0.5085 NSP Mean 12.19167 Pr > F 0.5492 0.4385 Ket qua xu ly thong ke Mat Rep sap bot hong (con/cay) 10 NSP Dependent Variable: 10 NSP Source Model Error Corrected Total DF 14 23 Sum of Squares 421.8237500 424.1725000 845.9962500 R-Square 0.498612 Mean Square 46.8693056 30.2980357 Coeff Var 31.88626 F Value 1.55 Root MSE 5.504365 Pr > F 0.2239 10 NSP Mean 17.26250 57 Source REP TREAT DF Type III SS 130.3275000 291.4962500 Mean Square 65.1637500 41.6423214 F Value 2.15 1.37 Pr > F 0.1533 0.2894 Ket qua xu ly thong ke Mat Rep sap bot hong (con/cay) NSP2 Dependent Variable: NSP2 Source Model Error Corrected Total DF 14 23 Sum of Squares 658.217500 492.282500 1150.500000 R-Square 0.572114 Source REP TREAT DF Type III SS 107.1775000 551.0400000 Mean Square 73.135278 35.163036 Coeff Var 29.79821 F Value 2.08 Root MSE 5.929843 Mean Square 53.5887500 78.7200000 F Value 1.52 2.24 Pr > F 0.1059 NSP2 Mean 19.90000 Pr > F 0.2519 0.0945 Ket qua xu ly thong ke Mat Rep sap bot hong (con/cay) NSP2 Dependent Variable: NSP2 Source Model Error Corrected Total DF 14 23 Sum of Squares 394.7166667 167.7366667 562.4533333 R-Square 0.701777 Source REP TREAT DF Type III SS 31.9433333 362.7733333 Mean Square 43.8574074 11.9811905 Coeff Var 26.66022 F Value 3.66 Root MSE 3.461386 Mean Square 15.9716667 51.8247619 F Value 1.33 4.33 Pr > F 0.0149 NSP2 Mean 12.98333 Pr > F 0.2952 0.0096 Trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test for NSP2 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 14 Error Mean Square 11.98119 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N TREAT A 18.933 NT7 A 16.067 NT1 A 15.600 NT2 B A 14.967 NT6 B A 11.400 NT8 B A 11.200 NT3 B A 9.700 NT5 B 6.000 NT4 58 Ket qua xu ly thong ke Mat Rep sap bot hong (con/cay) NSP2 Dependent Variable: NSP2 Source Model Error Corrected Total DF 14 23 Sum of Squares 576.3616667 274.2766667 850.6383333 R-Square 0.677564 Source REP TREAT DF Mean Square 64.0401852 19.5911905 Coeff Var 34.06948 Type III SS 1.4433333 574.9183333 F Value 3.27 Pr > F 0.0233 Root MSE 4.426194 Mean Square 0.7216667 82.1311905 NSP2 Mean 12.99167 F Value 0.04 4.19 Pr > F 0.9639 0.0109 Trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test for NSP2 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 14 Error Mean Square 19.59119 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N TREAT A 22.467 NT8 B A 16.833 NT6 B C 13.733 NT1 B C 13.367 NT7 B C 13.067 NT3 B C 11.000 NT2 C 8.167 NT5 C 5.300 NT4 Ket qua xu ly thong ke Mat Rep sap bot hong (con/cay) 10 NSP2 Dependent Variable: 10 NSP2 Source Model Error Corrected Total DF 14 23 Sum of Squares 533.4525000 82.7058333 616.1583333 R-Square 0.865772 Source REP TREAT DF Type III SS 5.7608333 527.6916667 Mean Square 59.2725000 5.9075595 Coeff Var 15.23058 F Value 10.03 Root MSE 2.430547 Mean Square 2.8804167 75.3845238 Pr > F 0.0001 10 NSP2 Mean 15.95833 F Value 0.49 12.76 Pr > F 0.6242 F F 0.2235 F 0.0039 HL 5NSP2 Mean 1.618571 F Value 10.44 4.09 Pr > F 0.0024 0.0182 Trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test for HL 5NSP2 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 0.326606 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N TREAT A 2.7600 NT4 B A 1.8800 NT5 B A 1.8367 NT3 B A C 1.7433 NT6 B C 1.2833 NT1 B C 1.1667 NT7 63 C 0.6600 NT2 Ket qua xu ly thong ke Hieu luc phong tru Rep sap bot hong (%) 7NSP2 Dependent Variable: HL 7NSP2 Source Model Error Corrected Total DF 12 20 Sum of Squares 4.46004762 3.78961905 8.24966667 R-Square 0.540634 Source REP TREAT DF Mean Square 0.55750595 0.31580159 Coeff Var 22.62935 Type III SS 2.25098095 2.20906667 F Value 1.77 Root MSE 0.561962 Mean Square 1.12549048 0.36817778 Pr > F 0.1807 HL 7NSP2 Mean 2.483333 F Value 3.56 1.17 Pr > F 0.0610 0.3851 Ket qua xu ly thong ke Hieu luc phong tru Rep sap bot hong (%) 10NSP2 Dependent Variable: HL 10NSP2 Source Model Error Corrected Total DF 12 20 Sum of Squares 9.85781905 2.82967619 12.68749524 R-Square 0.776971 Source REP TREAT DF Mean Square 1.23222738 0.23580635 Coeff Var 22.80317 Type III SS 1.16132381 8.69649524 F Value 5.23 Root MSE 0.485599 Mean Square 0.58066190 1.44941587 Pr > F 0.0055 HL 10NSP2 Mean 2.129524 F Value 2.46 6.15 Pr > F 0.1270 0.0038 Trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test for HL 10NSP2 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 0.235806 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N TREAT A 2.8967 NT4 B A 2.5000 NT6 B A 2.4933 NT3 B A 2.4367 NT5 B A C 2.2633 NT7 B C 1.3033 NT1 C 1.0133 NT2 Ket qua xu ly thong ke Hieu luc phong tru Rep sap bot hong (%) 14NSP2 Dependent Variable: HL 14NSP2 Sum of 64 Source Model Error Corrected Total DF 12 20 Squares 6.13120952 2.19957143 8.33078095 R-Square 0.735971 Source REP TREAT DF Mean Square 0.76640119 0.18329762 Coeff Var 17.74731 Type III SS 1.43089524 4.70031429 F Value 4.18 Root MSE 0.428133 Mean Square 0.71544762 0.78338571 Pr > F 0.0133 HL 14NSP2 Mean 2.412381 F Value 3.90 4.27 Pr > F 0.0495 0.0156 Trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test for HL 14NSP2 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 0.183298 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N TREAT A 2.9467 NT4 A 2.6400 NT3 A 2.6333 NT6 A 2.5600 NT7 A 2.5533 NT5 A 2.1833 NT2 B 1.3700 NT1 Ket qua xu ly thong ke Hieu luc phong tru Rep sap bot hong (%) 21NSP2 Dependent Variable: HL 21NSP2 Source Model Error Corrected Total DF 12 20 Sum of Squares 9.03205714 4.61917143 13.65122857 R-Square 0.661630 Source REP TREAT DF Mean Square 1.12900714 0.38493095 Coeff Var 27.36608 Type III SS 0.42362857 8.60842857 F Value 2.93 Root MSE 0.620428 Mean Square 0.21181429 1.43473810 Pr > F 0.0456 HL 21NSP2 Mean 2.267143 F Value 0.55 3.73 Pr > F 0.5907 0.0250 Trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test for HL 21NSP2 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 0.384931 Means with the same letter are not significantly different 65 Duncan Grouping A A A A A B B Phụ lục 2: Các hình thí nghiệm 2.1 Tổng qt khu vực làm thí nghiệm Mean 2.9767 2.6633 2.6533 2.5567 2.4533 1.3367 1.2300 N 3 3 3 TREAT NT4 NT3 NT6 NT5 NT7 NT1 NT2 66 2.2 Một số loại thiên địch rệp sáp bột hồng (P manihoti) Bọ rùa đỏ Kiến ba khoang 67 Bọ cánh gân (Green lacewing) 2.3 Một số loại thuốc nông dân phun trừ rệp sáp bột hồng 68 69 2.4 Phun thuốc thí nghiệm hiệu lực phòng trừ rệp sáp bột hồng góc thuốc hóa học 2.5 Rệp bị ảnh hƣởng thuốc sau phun 70 2.6 Lá sắn bị vàng ảnh hƣởng thuốc trừ rệp ... khác nhau, từ đất cát ven biển đến đất phù sa, đất xám, đất đồi núi, đất đỏ bazal, pH 3,5 – 7,8 Nhưng thích hợp đất có tưới, sa cấu đất trung bình, hàm lượng dinh dưỡng cao với pH 5,5 – 7,5, ngo i... giới Nigeria (3.850.000 ha); Cộng hòa Dân chủ Congo (2.200.000 ha); Brazil (1.703.733 ha); Thái Lan (1.250.000 ha); Indonesia (1.119.784 ha); Angola (1.062.865 ha); Cộng hòa liên bang Tanzania... tấn); Brazil (23.414.267 tấn); TháiLan (22.500.000 tấn); Cộng hòa Dân chủ Congo (16.000.000 tấn); Ghana (14.547.279 tấn); Angola (10.636.400 tấn); Mozambique (10.051.364 tấn); Việt Nam (9.745.546
- Xem thêm -

Xem thêm: BIẾN ĐỘNG QUẦN THỂ RỆP SÁP BỘT HỒNG (Phenacoccus manihoti) TRÊN CÂY SẮN (Manihot esculenta) VÀ HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ CỦA MỘT SỐ HOẠT CHẤT TRỪ SÂU TẠI TÂY NINH , BIẾN ĐỘNG QUẦN THỂ RỆP SÁP BỘT HỒNG (Phenacoccus manihoti) TRÊN CÂY SẮN (Manihot esculenta) VÀ HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ CỦA MỘT SỐ HOẠT CHẤT TRỪ SÂU TẠI TÂY NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn