THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ BỘT CÁ TẠI CTY CỔ PHẦN NAM VIỆT

73 26 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ………… THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KHẢ NĂNG TIÊU THỤ BỘT TẠI CTY CỔ PHẦN NAM VIỆT VÕ HÙNG LINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng Năm 2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Thực trạng sản xuất khả tiêu thụ bột Công ty Cổ phần Nam Việt ” Võ Hùng Linh sinh viên khóa 36, ngành KINH DOANH NƠNG NGHIỆP, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Giáo viên hướng dẫn LÊ VĂN LẠNG Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời chân thành xin gửi lời biết ơn đến ba mẹ, người ln bên tơi chăm lo, động viên, khuyến khích, giúp cho tơi bước trưởng thành ngày Các thầy khoa Kinh Tế trường Đại Học Nông Lâm TP HCM truyền đạt cho tơi kiến thức vơ q báu hành trang cần thiết để tơi bước vào đời cách vững chắc, làm ngồi lời cảm ơn tơi cố gắng phấn đấu phát huy mà thầy nhiệt tình giảng dạy đặc biệt nữa, xin gửi lòng biết ơn đến thầy Lê Văn Lạng, người hướng dẫn tơi thật tận tình suốt q trình thực khóa luận Cảm ơn đến tồn thể công nhân viên Công ty cổ phần Nam Việt , đặc biệt anh chị Phòng kinh doanh, Phòng tổ chức, Phòng kế tốn Nhà máy chế biến dầu cá, bột từ phế liệu Tra, Basa tạo điều kiện thuận lợi cho học hỏi, làm việc hoàn thành đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến thầy Thái Anh Hòa cố vấn học tập bạn bè tôi, người bạn thân thiết tập thể lớp DH10KN tơi học tập vui chơi khoảng thời gian để lại dấu ấn tốt đẹp thời sinh viên mái trường Đại Học Nông Lâm Cuối cùng, xin chúc thầy sức khỏe thật dồi dào, bạn bè thành công Công ty Cổ phần Nam Việt phát triển Xin chân thành cảm ơn ! TP Hồ Chí Minh, Tháng 08/2013 Võ Hùng Linh NỘI DUNG TÓM TẮT VÕ HÙNG LINH Tháng năm 2013 “Thực trạng sản xuất khả tiêu thụ bột Công ty Cổ phần Nam Việt ” VO HUNG LINH August 2013 “Actual production and consumption capacity of fish meal in Nam Viet Corporation” Khóa luận khơng tìm hiểu sơ lược tình hình hoạt động Cơng ty cổ phần Nam Việt mà sâu vào phân tích tình hình sản xuất tiêu thụ bột Công ty, qua phân tích nhân tố ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến hiệu sản xuất tiêu thụ Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu ngành chế biến bột đồng thời thúc đẩy ngành chế biến Tra tăng mạnh mang lại lợi nhuận cao cho Công ty Bằng việc phân tích số kết hiệu kinh tế từ tìm hội, thách thức điểm mạnh điểm yếu Công ty Từ yếu tố phân tích đó, áp dụng kỹ thuật phân tích SWOT tận dụng hội phát huy mạnh Công ty nhằm nâng cao ưu cạnh tranh thị trường, để khắc phục điểm yếu Công ty tránh rủi ro để vượt qua trở ngại hoạt động sản xuất kinh doanh Nhằm tìm kiếm thị trường xuất tiềm hướng tới cho Công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1  Đặt vấn đề 1  1.2  Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1  Mục tiêu chung 2  1.2.2  Mục tiêu cụ thể 2  1.3  Phạm vi nghiên cứu 3  1.3.1  Thời gian nghiên cứu 3  1.3.2  Địa bàn nghiên cứu 3  1.4  Cấu trúc luận văn 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 4  2.1  Giới thiệu Công ty 4  2.2  Quá trình hình thành phát triển 5  2.3  cấu máy quản lý Công ty 6  2.4  Định hướng phát triển tương lai Công ty tương lai .8  2.4.1  Định hướng 8  2.4.2  Phát triển giai đoạn 2010-2015 9  CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10  3.1  sở lý luận 10  3.1.1  Thực trạng ngành chế biến thủy sản Việt Nam 10  3.1.2  Tình hình sản xuất tiêu thụ Tra Việt Nam 13  3.2  Phương pháp nghiên cứu 17  3.2.1  Sơ đồ nghiên cứu .17  3.2.2  Các tiêu đánh giá kết hiệu kinh tế 17  3.2.3  Phương pháp nghiên cứu 18  CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 21  4.1  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Nam Việt .21  v 4.1.1  Kết sản xuất kinh doanh năm 2011-2012 .21  4.1.2  Phân tích q trình sản xuất .23  4.1.3  cấu doanh thu Công ty 26  4.1.4  cấu chi phí Cơng ty .28  4.1.5  cấu lợi nhuận Công ty 30  4.2  Thực trạng vai trò sản xuất bột từ Tra Công ty 32  4.2.1  Quy trình sản xuất sản xuất bột 32  4.2.2  Tình hình sản xuất tiêu thụ bột giai đoạn 2011-2012 36  4.3  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất tiêu thụ bột 42  4.3.1  Tình hình lao động tham gia sản xuất bột Công ty 43  4.3.2  Nguyên liệu đầu vào 44  4.3.3  Công nghệ sản xuất 47  4.3.4  Thị trường tiêu thụ: 49  4.4  Phân tích ma trận yếu tố bên ngồi yếu tố bên 50  4.5  Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất tiêu thụ bột Công ty 54  4.5.1  Giải pháp giải nguồn nguyên liệu đầu vào 54  4.5.2  Giải pháp giải thị trường đầu 56  4.5.3  Chiến lược Marketing: .58  CHƯƠNG KẾT QUẢ KIẾN NGHỊ 61  5.1  Kết luận 61  5.2  Kiến nghị 62  TÀI LIỆU THAM KHẢO .63  vi DANH MỤC VIẾT TẮT ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long WTO Tổ chức thương mại giới DT Doanh Thu TC Tổng Chi Phí LN Lợi nhuận TNHH Trách nhiệm hữu hạn ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông DN Doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh ĐVT Đơn vị tính TSCĐ Tài sản cố định NVL Nguyên vật liệu VCK Vật chất khô CBTHS Chế biến thủy hải sản KTS Khoáng tổng số HC-TCNS Hành – tổ chức nhân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Công ty Đứng Đầu Về Xuất Khẩu Thuỷ Sản Năm 2012 13  Bảng 3.2: Diện tích ni trồng sản lượng Tra số tỉnh ĐBSCL qua năm 14  Bảng 3.3: Năng suất Tra số tỉnh ĐBSCL qua năm 14  Bảng 4.1 :Kết SXKD Công ty qua năm 2011-2012 21  Bảng 4.2: Phân tích tình hình sử dụng lao động Cơng ty qua năm 2011-2012 24  Bảng 4.3: Đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 25  Bảng 4.4: cấu doanh thu Công ty theo ngành qua năm 26  Bảng 4.5 : cấu chi phí Cơng ty theo ngành qua 29  Bảng 4.6: cấu lợi nhuận Công ty theo ngành qua năm 31  Bảng 4.7: Tình hình sản xuất bột qua năm 37  Bảng 4.8 : Tình hình nguyên liệu nhập kho qua năm 38  Bảng 4.9: Doanh thu tỷ trọng số ngành hàng thủy sản Công ty 39  Bảng 4.10: Kết cấu chi phí sản xuất bột Công ty năm 2011 2012 40  Bảng 4.11: cấu thị trường tiêu thụ bột Công ty năm 2011 2012 41  Bảng 4.12: cấu lao động tham gia sản xuất bột năm 2012 43  Bảng 4.13 : Công ty đứng đầu sử dụng phụ phẩm sản xuất bột qua năm 47  Bảng 4.14 : Thành phần hóa học bột Công ty 48  Bảng 4.15 : Tỷ lệ hao hụt sản xuất bột 48  Bảng 4.16: Công ty đứng đầu xuất bột năm 2012 50  Bảng 4.17: Ma trận EFE 51  Bảng 4.18 : Ma trận IFE 52  Bảng 4.19 :Ma Trận SWOT 53  viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Sơ đồ cấu máy quản lý Công ty 6  Hình 3.1: Sơ đồ nghiên cứu Công ty cổ phần Nam Việt 17  Hình 3.2 : Mơ Hình Ma Trận SWOT 20  Hình 4.1: Quy trình sản xuất Dầu cá- Bột 33  Hình 4.2 :Sơ Đồ Tiến Hành Định Giá Xuất Khẩu 59  Hình 4.3: Sơ Đồ Dự Kiến Phòng Marketing 60  ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đất nước ta thời kỳ mở cửa hội nhập kinh tế giới khu vực với việc gia nhập WTO cánh cửa rộng lớn đưa kinh tế ta tiến sâu vào thị trường giới Một mục tiêu quan trọng lúc tập trung phát triển kinh tế, tiến sâu vào ngành kinh tế mũi nhọn Trong chế biến thủy sản ngành kinh tế hàng đầu đất nước ta, kim ngạch xuất thuộc vào loại hàng đầu nước Đất nước Việt Nam đường bờ biển dài rộng, khí hậu nhiệt đới gió mùa với hệ thống sơng ngòi dày đặc Đó điều kiện tự nhiên vơ thuận lợi để phát triển ngành khai thác chế biến thủy hải sản Cùng với tiến khoa học kỹ thuật tiên tiến Do khắp đất nước ta, nhiều nhà máy, xí nghiệp, sở sản xuất, chế biến mặt hàng thủy hải sản khơng ngừng phát triển.Theo tạp chí Cộng Sản: “Chế biến xuất thủy sản động lực cho tăng trưởng chuyển đổi cấu khai thác nuôi trồng thủy sản” Bên cạnh thuận lợi Cơng ty gặp khơng khó khăn vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cạnh tranh gay gắt thị trường giới đòi hỏi nhiều Cơng ty phải khơng ngừng cải tiến quy trình kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm Ngành thủy sản chiếm vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, ngành thu ngoại tệ lớn cho đất nước Các sản phẩm thủy sản đa dạng, kể với loại thủy sản nước nước mặn Trong đối tượng ni nước Tra đối tượng nuôi phổ biến phát triển nhanh ĐBSCL Do năm gần đây, Tra phile coi mặt hàng chủ lực hầu hết nhà máy chế biến thủy sản ĐBSCL nguồn nguyên liệu sẵn thị trường xuất  Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Để xuất sang thị trường phải tuân thủ quy định pháp lý nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng phải đạt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000; quy định bao bì phế thải bao bì; quy định nhãn hiệu cho thực phẩm hữu quy định liên quan gián tiếp đến môi trường… Cho nên mức độ xâm nhập thị trường đối thủ không cao  Đối thủ cạnh tranh ngành: Việc xác định xác đối thủ cạnh tranh chủ yếu đóng vai trò quan trọng để xác định chiến lược cạnh tranh giải pháp kịp thời Đối thủ cạnh tranh chia làm loại sau: cạnh tranh nguyên liệu, nhãn hiệu, việc làm Là doanh nghiệp tham gia vào thị trường thủy sản nên Cơng ty nhiều đối thủ cạnh tranh Thông qua trên, Cơng ty Nam Việt đối thủ cạnh tranh sau: Bảng 4.16: Cơng ty đứng đầu xuất bột năm 2012 Công ty Sản lượng (Tấn) Giá trị (triệu đồng) NAVICO 8.480 165.690 HVCO 5.625 89.025 VĨNH HOÀNG CORP 7.320 130.570 AGIFISH CO 5.100 86.549 THUẬN HUNG CO 6.302 102.405 CASIMEX 4.610 77.503 THIMA CO 4.051 70.351 SOUTH VINA 7.201 124.204 Nguồn: Magazine of the Vietnam association of seafood exporters & producer Tuy gặp phải nhiều khó khăn thị trường tiêu thụ, giá bấp bên so với đối thụ cạnh tranh Nam Việt Công ty mang lại doanh thu cao tiêu thụ bột 4.4 Phân tích ma trận yếu tố bên yếu tố bên Từ thực trạng tìm hiểu trên, ta liệt kê yếu tố thuộc trường kinh doanh môi trường nội liên quan tới sản xuất tiêu thụ bột Sử 50 dụng phương pháp chuyên gia để đánh giá lựa chọn yếu tố điểm mạnh, điểm yếu hội thách thức tác động đến việc sản xuất tiêu thụ bột  Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố bên EFE: Ma trận giúp tóm tắt đánh giá tầm ảnh hưởng yếu tố bên ngồi Cơng ty Bảng 4.17: Ma trận EFE Mức độ STT Các yếu tố mơi trường bên ngồi quan Hệ số trọng Số điểm quan trọng Lãi suất ngân hàng giảm 0,10 0,19 Số lượng nhà cung cấp biến động 0,10 0,32 Xu hướng hội nhập quốc tế sâu rộng 0,09 0,26 Nhu cầu tiêu thụ thủy sản ngày tăng 0,11 0,33 Xuất nhiều rào cản xuất 0,13 0,39 Ơ nhiễm mơi trường gia tăng 0,10 0,30 Các Công ty ngành đối phó 0,14 0,56 giảm giá Tỷ giá hối đoái tăng 0,10 0,26 Diện tích ni truồng tăng 0,13 0,38 Tổng 1,00 2,99 Bảng 4.16 cho ta thấy: mức độ quan trọng yếu tố “các Công ty ngành đối phó giảm giá” 0,14 cao nhất, tác động mạnh đến việc tiêu thụ bột Công ty Cổ phần Nam Việt Hệ số yếu tố 4, nghĩa việc tiêu thụ bột Công ty phản ứng tốt trước yếu tố Tổng điểm Ma trận EFE 2,95 cho thấy, sản xuất tiêu thụ bột Cơng ty Cổ phần Nam Việt phản ứng trung bình trước tác động yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi 51  Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố nội IFE: Bảng 4.18 : Ma trận IFE Mức độ STT Các yếu tố môi trường bên quan Hệ số trọng Số lượng nguyên liệu đầu vào đáp ứng Số điểm quan trọng 0,10 0,40 0,06 0,12 0,08 0,16 đủ nhu cầu sản xuất Sự đầu tư công tác nghiên cứu phát triển thị trường hạn chế Chưa trọng phát triển thị trường nội địa Đầu phụ thuộc vào nhà nhập 0,06 0,12 Cơng ty uy tín vị lớn mạnh 0,09 0,36 Công nghệ sản xuất 0,14 0,56 Chất lượng sản phẩm 0,11 0,33 Hệ thống phân phối 0,08 0,24 Thị phần 0,09 0,27 10 Quảng cáo, khuyến 0,11 0,33 11 Sự linh hoat tổ chức 0,08 0,24 Tổng 1,00 3,13 Qua bảng 4.17 Cho ta thấy điểm yếu việc sản xuất tiêu thụ bột Công ty Nam Việt “Sự đầu tư công tác nghiên cứu phát triển thị trường hạn chế” với hệ số Điểm mạnh “Cơng ty uy tín vị lớn mạnh” “cơng nghệ sản xuất” với hệ số Tổng điểm Ma trận IFE 3,13 cho thấy, việc sản xuất tiêu thụ bột Công ty Cổ phần Nam Việt mức độ Vì cần phải biện pháp để hồn thiện nâng cao hiệu hoạt động sản xuất tiêu thụ bột tương lai 52  Phân tích ma trận SWOT kết hợp Bảng 4.19 :Ma Trận SWOT Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) Mạnh Tra/basa fillet đông lạnh Chưa trọng đến thị trường nội địa Khách hàng ổn định Số lượng nguyên Công ty thiếu liên kết với nhà nhập liệu đầu vào đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, cơng Hệ thống phân phối nước SWOT nghệ đại yếu Quy mô sản xuất lớn Cơng tác marketing yếu nguồn tài mạnh, cán quản lý Hệ thống tồn kho khơng đảm bảo kinh nghiệm Nhanh chóng giải khiếu nại khách hàng Chất lượng sản phẩm cao hội (O) O+S O+W Chính sách khuyến - S128 O25: xây dựng thương hiệu riêng - W45 O12: tận dụng giúp đỡ, hỗ trợ khích xuất của Công ty sản phẩm bột Nhà nước nhà nước để cập nhật thông tin, nắm - S47 O135: kết hợp với nhà nước tăng bắt thị trường Mức tăng trưởng cưòng xúc tiến, quảng bá thương hiệu Cơng - W13 O2346: tăng cường hoạt động ngành cao sản xuất để tận dụng hết cơng suất ty rộng rãi Lãi suất ngân hàng S56 O234: đẩy mạnh sản xuất nhằm sử gia tăng thêm thị phần nội địa giảm dụng hết công suất nhằm gia tăng sản lượng xuất Gia nhập WTO tạo - S345 O124: đẩy mạnh sản xuất xuất - Nhu cầu Tra, basa lớn nên thuận lợi cho xuất khẩu vào khối WTO cần phải nâng cao chất lượng để người Tỷ giá hối đoái tăng -S18 O236: mở rộng thêm thị trường tiêu dùng chấp nhận tên sản Đối thủ cạnh tranh nước thành viên thị phần nước ngồi chưa mạnh Diện tích ni Tra theo tiêu chuẩn Global GAP ngày mở rộng 53 phẩm Đe doạ (T) S+T W+T Công ty sản xuất bột - S1378 T12: tăng cường quảng bá tiếp thị - W2 T12: tạo thêm nhiều loại sản phẩm nước ngày sản phẩm mang nhãn hiệu Nam Việt Tạo đáp ứng nhu cầu thị trường nhiều ảnh hưởng mạnh mẽ - W5 T35: thường xuyên cập nhật thông nguyên liệu thương hiệu Công ty tin không đạt tiêu chuẩn - S128 T4: đẩy mạnh mối quan hệ với -W2 T6: hạn chế tối đa để khơng vướn cao mắc vấn đề chất lượng sản phẩm đối tác Giá nguyên liệu - S6 T4: kiểm tra kỹ việc thu mua - W16 T12: tận dụng giúp đỡ nhà biến động với xu nguyên liệu nước để tạo liên kết với doanh hướng tăng cao nghiệp nước Hàng rào kỹ thuật - W45 T12: xem xét lại hoạt động chiêu EU, Mỹ khắc thị để tăng tính cạnh tranh so với đối thủ khe nghiêm khắc Nguồn: Phân tích đánh giá 4.5 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất tiêu thụ bột Công ty 4.5.1 Giải pháp giải nguồn nguyên liệu đầu vào Hiện trang cân đối cung – cầu người nuôi, nhà chế biến phile nhà sản xuất bột Các cơng đoạn chuỗi quan hệ mật thiết với nhau: Sản lượng công đoạn trước nguyên liệu đầu vào công đoạn sau, số lượng chất lượng công đoạn trước ảnh hưởng đến quy mô hiệu sản xuất, kinh doanh công đoạn sau tất công đoạn thường xuyên xảy tình trạng khủng hoảng thừa Nguyên nhân: Chưa quy hoạch qui hoạch chưa thực tốt, Nhà nước chưa quy định kiểm sốt diện tích thả, ni thời gian tương ứng với công suất chế biến phile, chế biến bột nhu cầu thị trường, chưa liên kết cơng đoạn với Qua tìm hiểu thực trạng sản xuất tiêu thụ bột Công ty Cổ phần Nam Việt, ta thấy Công ty đầu tư vùng nuôi đạt chuẩn Global GAP đáp ứng 70%- 80% nhu cầu nguồn nguyên liệu đầu vào 20% - 30% lại thu mua từ hộ ni bên ngồi Tuy nhiên, việc mua bán người nuôi với Công ty thỏa thuận theo thời điểm nên chưa liên kết ràng buộc mang tính pháp lý nguyên nhân cân đối việc triển khai đơn hàng nhằm đáp ứng kịp thời 54 cho nhà máy chế biến Tra phile đông lạnh đáp ứng nguyên liệu đầu vào cho nhà máy sản xuất bột Do đó, giải pháp giúp mối liên kết nhà phát triển bền vững đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bột ổn định cách:  Mở rộng thêm vùng nuôi Công ty theo tiêu chuẩn Global GAP gần 100% sở hữu Việc làm khơng giúp Cơng ty nguồn ngun liệu Tra phile đảm bảo cung ứng cho thị trường khó tính mà tạo chủ động khủng hoảng thiếu nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bột xảy  Hợp đồng nuôi gia công: nuôi gia công? Công ty xem mắc xích trung tâm chuỗi nguyên liệu đầu vào sản xuất bột đóng vai trò vệ tinh cung cấp: giống, thức ăn (khoán theo định mức) kỹ thuật ( cần thiết), người nuôi đầu tư: ao, sở hạ tầng nhân công Tuy nhiên, sở cung cấp giống, nhà cung cấp thức ăn phải cam kết với Công ty đảm bảo chất lượng giống thức ăn đủ độ đạm công bố bao bì Qua đó, ràng buộc trách nhiệm nhà cung cấp thức ăn sở cung cấp giống liên kết ổn định lâu dài Trong hợp đồng cần thiết phải ràng buộc rõ ràng Công ty định kỳ theo dõi kiểm tra, mặt để bảo đảm nguồn vốn dùng hiệu quả, mặt khác vừa điều chỉnh kịp thời sai sót hay vi phạm Để thực công tác này, Công ty cần xây dựng đội ngũ giám sát tốt Đến kỳ thu hoạch sản lượng đưa nhà máy Nếu sản lượng thừa so với hợp đồng phần thừa người dân hưởng Nếu thiếu cần rà soát lại nguyên nhân đâu, trách nhiệm thuộc người người chịu Làm tới đâu ứng tới mức ứng khơng q 60% Sau thu hoạch toán hết Như vậy: Với hình thức hợp đồng gia cơng bao tiêu sản phẩm theo dạng không Công ty lợi mà đặc biệt tình biến động thị trường nơng dân ln bảo vệ quyền lợi  Mở rộng sản xuất, chế biến Tra phile đông lạnh: Việc làm không nâng cao sản lượng sản xuất xuất sang nước ngồi, giúp Cơng ty thể vị mình, đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu dồi cho nhà máy sản 55 xuất bột cá, góp phần giúp cho nhà máy hoạt động liên tục thường xuyên hơn, tạo điều kiện thuận lợi để cạnh tranh với đối thủ ngành 4.5.2 Giải pháp giải thị trường đầu  Quan tâm đến thị trường nội địa: Trong năm trở lại đây, thị trường xuất khó khăn, nhiều Cơng ty hướng ngoại, An Giang số Công ty lại thành công đưa sản phẩm hướng nội Qua tình hình tiêu thụ sản phẩm Nam Việt năm gần ta thấy thị trường nội địa chiếm mức sản lượng tiêu thụ thấp lợi nhuận mang cao Như vậy, với gia tăng nhu cầu nước mang lại cho doanh nghiệp lợi nhuận lớn Tuy nhiên, với Nam Việt xuất ln trọng hơn, thị trường nội địa chưa quan tâm mức xét cho sản lượng nội địa tăng lên năm 2011-2012 đáp ứng cho xuất không phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nước (bán qua hình thức ủy thác) Hầu hết Cơng ty Việt Nam khơng riêng Nam Việt chưa thực quan tâm đến nhu cầu nội địa Thị trường nội địa tiền đề để Công ty vươn xa thị trường Thế giới Ngược lại “vị cứu tinh” cho Cơng ty thị trường Thế giới biến động Hiện sản phẩm bột Công ty chưa chỗ đứng thực vững gặp khóa khăn tiêu thụ sản phẩm thị trường nước nhập Quan tâm mở rộng thị trường nước giúp Công ty giảm áp lực phụ thuộc vào thị trường nhập Đồng thời khi bột tiêu thụ nước nhận hổ trợ từ phía tổ chức liên quan nhà nước, ủng hộ người tiêu dùng nước theo xu hướng “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”  Chú trọng đến thị trường lớn: Không phải tất khách hàng giúp Công ty tạo lợi nhuận Do đó, chuỗi cung ứng nên phân khúc khách hàng Việc phân khúc giúp chuỗi cung ứng bột hiệu nguồn lực Ta cần phải xét khách hàng mục tiêu ai, họ mong muốn điều đặc biệt họ đóng góp vào lợi nhuận cho việc sản xuất tiêu thụ bột tương lai  Mở rộng, nâng cao hiệu nghiên cứu phát triển thị trường: Trong năm qua, xảy nhiều biến cố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tồn ngành khơng riêng Nam Việt Từ năm 2008 đến 56 Công ty bị thị trường Nga- nước chiếm thị phần lớn cấu xuất bột Nam Việt Tuy nhiên, với điều rút từ khứ, ta không dừng lại mà cần phải mở rộng thị trường tiêu thụ Đặc biệt với diễn biến phức tạp thị trường Thế giới Đứng trước tình hình khơng cho phép lơ thị trường có, mà cần phải vừa giữ vững vừa mở rộng Để giữ vững kết có, Cơng ty cần phải theo dõi sát diễn biến phức tạp số thị trường nhập bột chủ đạo Trung Quốc ,Đài Loan, Nhật Bản,… để kịp thời cách ứng phó lanh lẹ với biến chuyển khó lường thị trường Để mở rộng thị trường xuất khẩu, không trọng đến công tác nghiên cứu phát triển thị trường Việc tìm hiểu thị trường đồng nghĩa với việc tìm hiểu khách hàng tiềm đối thủ cạnh tranh xem hai nhân tố kết hợp Một công tác nghiên cứu thị trường thực tốt giúp doanh nghiệp đưa loạt định quan trọng liên quan sản phẩm, mặt hàng cần mua bán, đối tác phục vụ, giá bán/giá dịch vụ, tổ chức hệ thống phân phối,v.v… quan trọng định hướng phát triển Cơng ty Theo cơng trình nghiên cứu, mức chi cho nghiên cứu thị trường Công ty Việt Nam nói chung chiếm 5%, lại Cơng ty vốn đầu tư trực tiếp nước thực Sự cân đối tỷ lệ kinh phí hiểu nhiều nhà đầu tư Công ty Việt Nam giải pháp để biết rõ thị trường, Nam Việt trình trạng Tại đây, cơng tác nghiên cứu phát triển thị trường phận Marketing bán hàng đảm nhận, việc nghiên cứu phát triển thị trường Công ty dừng lại việc tìm kiếm thơng tin qua internet, báo chí, sách văn hóa tiêu dùng nước thơng qua kênh khách hàng Vì vậy, để thực tốt công tác này, Công ty cần xây dựng đội ngũ cán lực chuyên nghiên nghiên cứu phát triển thị trường đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho đội phát huy hết khả Nghiên cứu sâu giúp Cơng ty nhìn rộng hơn, định mục tiêu, kế hoạch sản xuất… đưa đắn phù hợp hơn, đặc biệt định việc phân phối sản phẩm trực tiếp tới khách hàng sang suốt thuận lợi  Thương hiệu sản phẩm: Xây dựng thương hiệu, quảng bá thương hiệu tất yếu, nhu cầu thiết Công ty chế thị trường Trong thời gian qua 57 Công ty sản xuất bột ý thức chủ động nổ lực xây dựng thương hiệu cho sản xuất tiêu thụ bột Qua tìm hiểu Công ty Cổ phần Nam Việt, công tác xúc tiến thị trường quảng bá bột chưa nhận quan tâm mức Để tiến hành việc quảng bá, trước hết Công ty phải chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền thật chi tiết với đầy đủ luận khoa học, chứng thực tiễn, tiêu chuẩn tiêu cụ thể, tạo thành tài liệu tổng thể thống để quảng bá đến thị trường đối tượng quan tâm phạm vi toàn cầu 4.5.3 Chiến lược Marketing: Chiến lược vai trò quan trọng định đến thành cơng chiến lược cấp tổng thể, Cơng ty cần phải phòng ban Marketing riêng biệt.Gồm chiến lược 4P  Chiến lược sản phẩm: Là phương thức kinh doanh hiệu quả, dựa sở bảo đảm thỏa mãn nhu cầu thị trường thị hiếu khách hàng thời kỳ kinh doanh doanh nghiệp Chiến lược sản phẩm vai trò quan trọng coi xương sống chiến lược tiêu thụ Trình độ sản xuất càn cao, cạnh tranh gay gắt vai trò chiến lược sản phẩm trở nên quan trọng Chiến lược sản phẩm không bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh hướng mà gắn bó chặt chẽ khâu trình tái sản xuất mở rộng Công ty nhằm thực mục tiêu tiêu thụNam Việt cần hồn thiện, cải tiến thông số chất lượng bột cá, thực theo phương án sau: - Cải tiến chất lượng bột nhằm làm tăng độ tin cậy,thành phần chất dinh dưỡng bột - Cải tiến bao bì cho phù hợp với nhu cầu khách hàng  Chiến lược giá: Là đưa loại giá cho loại sản phẩm, tương ứng với thị trường, tương ứng thời kỳ để bán nhiều lãi cao Công ty cần phải đưa mức giả đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận lại phù hợp với khách hàng khách hàng chấp nhận Cơng ty sử dụng chiến lược sau: Chiến lược giá hướng vào doanh nghiệp: Công ty hướng vào mục tiêu nội Công ty, vào chi phí lợi nhuận Chiến lược giá hướng thị trường: chiến lược dựa yếu tố quan trọng tiềm thị trường nhu cầu, giãn nở nhu cầu cạnh tranh, giá bột 58 cạnh tranh, so sánh chi phí dịch vụ Công ty ngành, lấy giá thị trường làm chuẩn để định giá hướng thị trường Hình 4.2 :Sơ Đồ Tiến Hành Định Giá Xuất Khẩu Phân tích Mục tiêu Cơng ty Phân tích chi phí thị trường nước thị trường Giá thành Chính sách giá Giá thị xuất Công ty trường Điều kiện kinh Ấn định Quy trình doanh quốc giá xuất giá cả, tình gia thâm nhập Nguồn: Phân tích tổng hợp  Chiến lược chiêu thị cổ động: Để phát triển thị trường xuất thị trường khó tính Mỹ, EU, Cơng ty cần phải nắm bắt rõ luật thương mại nước đó, hệ thống thuế quan Hiện nay, Cơng ty trang Web gồm tiếng: Anh Việt Nam riêng nhằm đưa thông tin sản phẩm cụ thể cho khách hàng khắp nước biết đến sản phẩm Công ty, từ ký hợp đồng qua mang internet cách nhanh chóng thuận tiện Cơng ty định hướng thành lập phòng Marketing gồm: Bộ phận R&D, Bộ phận quảng cáo chiêu thị phận phân phối 59 Hình 4.3: Sơ Đồ Dự Kiến Phòng Marketing Trưởng phòng Maraketing Bộ phận R&D Bộ phân quảng Bộ phận phân cáo chiêu thị phối Nguồn: Phân tích tổng hợp  Chiến lược phân phối: Công ty tiến dần thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm rộng khắp tỉnh thành nước sau thử nghiệm tiếp nhận thị trường Cơng ty đủ nguồn lực để thành lập Ngồi cơng nên nghiên cứu kỹ hình thức phân phối khác quốc gia khác giới, tìm hiểu kênh phân phối nước nhà phân phối đáng tin cậy, thiết lập quan hệ tốt với họ xem xét Cơng ty hình thức phân phối trị trường riêng biệt  Chiến lược nghiên cứu phát triển: Tuy tiến hành nghiên cứu thị trường để phân loại kênh phân phối Cơng ty chưa phận R&D thực chun nghiệp Cơng ty cần đẩy mạnh để tương lai gần phòng Marketing gồm phậnphận R&D quan trọng định đến việc phát triển thị trường 60 CHƯƠNG KẾT QUẢ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm hướng đắn thể Nghị Đảng Nhà nước, thực chuyển dịch cấu kinh tế đất nước theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Điều khẳng định phương hướng sản xuất Công ty hồn tồn phù hợp với u cầu đòi hỏi đất nước Cơng ty thuận lợi nằm vùng nguyên liệu dồi Qua thời gian thực tập Cơng ty, với việc tìm hiểu, ghi nhận số liệu trực tiếp tham gia vào quy trình chế biến phụ phẩm Tra, chúng tơi kết luận sau:  Tất phận từ phụ phẩm Tra Công ty sử dụng:  Dè mỡ vây đơng lạnh xuất  Bao tử đông lạnh xuất  Mỡ rán để thu mỡ, bán cho Công ty làm dầu ăn, bánh kẹo…  Đầu xương, nội tạng xem sản xuất bột  Các thành phần phụ phẩm lại: da, thịt vụn, dè mỡ… bán cho thương lái  Quy trình sản xuất bột Cơng ty tỷ lệ phần trăm hao hụt thấp Công ty ngành sở vật chất, trang thiết bị, nhà xưởng máy móc Cơng ty xây dựng tương đối hồn chỉnh  Hoạt động sản xuất kinh doanh bột tăng so với năm trước Công ty trọng nhiều đến thị trường xuất khẩu, chưa quan tâm mức tới thị trường nội địa Bộ máy Công ty xếp bố trí lại theo hướng tinh giảm gọn nhẹ, song nơi, chỗ, việc bố trí cấn chưa thật hợp lý, gây lãng phí lao động, cơng tác 61 quản lý sản xuất, quản lý tài chính, quản lý chất lượng sản phẩm nâng cao so với trước 5.2 Kiến nghị Với thời gian hạn hẹp, quy mô đề tài rộng, cố gắng nghiên cứu tham khảo tài liệu, tìm hiểu thực trạng sản xuất tiêu thụ bột Công ty cổ phần Nam Việt để đưa biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Các biện pháp chắn nhiều hạn chế không đầy đủ Tuy vậy, thấy biện pháp nêu mang tình khả thi nên mạnh dạn đề nghị Công ty nghiên cứu áp dụng đồng thời số kiến nghị quan nhà nước Đối với nhà nước Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực giới xu tất yếu, cạnh tranh thị trường trở nên liệt hơn, Nhà nước cần chế sách hỗ trợ doanh nghiệp:  Hỗ trợ hiệp định thương mại cấp Chính phủ với nước, tạo điều kiện thuận lợi cho xúc tiến thương mại để doanh nghiệp thâm nhập thị trường nước  Hoạch định chiến lược quán xuất hải sản, phù hợp với mục tiêu lâu dài đất nước: tiếp tục thực ưu đãi thuế xuất cho doanh nghiệp xuất thủy sản nhằm giải tốt đầu cho ngành sản phẩm thủy sản  Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường lực cạnh tranh thông qua đầu tư sở vật chất công nghệ Đối với Công ty  Tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm từ thành phần phụ phẩm lại Điều chỉnh tốc ép để giảm tỉ lệ mỡ bột cá, nên bổ sung thịt vụn vào nguyên liệu sản xuất bột để tăng tỷ lệ protein  Khu vực sơ chế, tách phụ phẩm cần làm vệ sinh thường xuyên mùi hôi thường lôi kéo ruồi nhặng  Huấn luyện vệ sinh an tồn thực phẩm cho cơng nhân, đặc biệt công nhân khâu tách phụ phẩm 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Khúc Tuấn Anh, 1994 Điều tra phân tích tình hình sử dụng phế liệu Tra bước thăm dò khả chế biến hiệu Viện nghiên cứu ni trồng thủy sản II TP HCM, 24 trang Nguyễn Quang Lộc, 1993 Kỹ thuật ép dầu chế biến dầu, mỡ thực phẩm NXB Khoa học Kỹ thuật, 280 trang Trần Thị Luyến, 1996 Công nghệ chế biến bột – dầu cá, tập Trường Đại học Thủy Sản Nha Trang, 130 trang Chu Thị Bạch Yến, 2008 Khảo sát quy trình chế biến phụ phẩm từ Tra đánh giá biến đổi thành phần hóa học trình sản xuất bột Luận văn ngành Chế biến thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM Tài liệu tham khảo từ Internet http://luanvan.co/luan-van/khao-sat-qui-trinh-che-bien-ca-tra-filletdong-lanh-iqf-tai-cong-ty-tnhh-thuc-pham-qvd-dong-thap-2536/ http://timtailieu.vn/tai-lieu/luan-van-nghien-cuu-chuoi-cung-ung-cuamat-hang-ca-tra-ca-basa-tai-cong-ty-co-phan-nam-viet-4924/ http://ebook.ringring.vn/xem-tai-lieu/phan-tich-tinh-hinh-che-bien-vaxuat-khau-ca-tra/19332.html 63 http://timtailieu.vn/tai-lieu/luan-van-mot-so-bien-phap-chu-yeu-nhamnang-cao-hieu-qua-kinh-te-trong-san-xuat-kinh-doanh-o-cong-ty-cophan-che-bien-12829/ http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-phan-tich-tinh-hinh-xuat-khauthuy-san-cua-cong-ty-hai-san-404-12635/ 64 ... hành thực đề tài: Thực Trạng Sản Xuất Và Khả Năng Tiêu Thụ Bột Cá Tại Công ty Cổ Phần Nam Việt 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Thực trạng sản xuất tiêu thụ bột cá Công ty cổ phần Nam. .. ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tiêu thụ bột cá Công ty cổ phần Nam Việt  Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất tiêu thụ bột cá công cổ phần Nam Việt 1.3 Phạm vi nghiên cứu... ty cổ phần Nam Việt 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Thực trạng hoạt đông sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Nam Việt  Phân tích hoạt động sản xuất tiêu thụ bột cá Cơng ty cổ phần Nam Việt  Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ BỘT CÁ TẠI CTY CỔ PHẦN NAM VIỆT , THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ BỘT CÁ TẠI CTY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn