giáo án sinh 7 bai 37

13 26 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 06:26

giáo án tích hợp và sử dụng phương pháp dỵ học tích hợpI. Mục tiêu 1. Kiến thức Học sinh trình bày được sự đa dạng của lưỡng cư về thành phần loài, môi trường sống và tập tính của chúng. Hiểu rõ được vai trò của lưỡng cư với đời sống và tự nhiên. Trình bày được đặc điểm chung của lưỡng cư. 2. Kỹ năng Rèn kỹ năng quan sát hình nhận biết kiến thức và kỹ năng hoạt động nhóm. Kĩ năng sống: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh hình để tìm hiểu sự đa dạng về thành phần loài và môi trường sống, đặc điểm chung về cấu tạo, hoạt động sống và vai trò của lưỡng cư với đời sống Kĩ năng hợp tác và lắng nghe tích cực Kĩ năng so sánh, phân tích, khái quát để rút ra đặc điểm chung của Lớp lưỡng cư Kĩ năng tự tin trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp3. Phẩm chất: Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích.Tích hợp giáo dục đạo đức: Học sinh có trách nhiệm khi đánh giá về tầm quan trọng của mỗi loài động vật. Yêu quý thiên nhiên, sống hạnh phúc, sống yêu thương.Tôn trọng mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường. Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của các cơ quan trong cơ thể sinh vật Lưỡng cư là nhóm động vật rất có ích cho nông nghiệp (thiên địch của sâu bọ gây hại thực vật). Chúng còn có giá trị làm thực phẩm,dược phẩm, làm cảnh > Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ và gây nuôi những loài lưỡng cư có ích sống gần con người.4 Các năng lực được hình thành trong bài . Năng lực chung . Năng lực tự học Năng lực giải quyết vấn đề Năng lực tự quản lí Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác Năng lực sử dụng ngôn ngữ Các năng lực riêng được hình thành trong bài . Tri thức về sinh học Năng lực nghiên Ngày soạn: 13/1/2019 Ngày dạy: 17/1/2019 Tiết 40 Bài 37 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP LƯỠNG CƯ I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh trình bày đa dạng lưỡng cư thành phần lồi, mơi trường sống tập tính chúng - Hiểu rõ vai trò lưỡng cư với đời sống tự nhiên - Trình bày đặc điểm chung lưỡng cư Kỹ - Rèn kỹ quan sát hình nhận biết kiến thức kỹ hoạt động nhóm * Kĩ sống: - Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin đọc SGK, quan sát tranh hình để tìm hiểu đa dạng thành phần lồi mơi trường sống, đặc điểm chung cấu tạo, hoạt động sống vai trò lưỡng cư với đời sống - Kĩ hợp tác lắng nghe tích cực - Kĩ so sánh, phân tích, khái quát để rút đặc điểm chung Lớp lưỡng cư - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp Phẩm chất: - Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích *Tích hợp giáo dục đạo đức: - Học sinh có trách nhiệm đánh giá tầm quan trọng loài động vật - Yêu quý thiên nhiên, sống hạnh phúc, sống yêu thương -Tôn trọng mối quan hệ sinh vật với môi trường - Tơn trọng tính thống cấu tạo chức quan thể sinh vật - Lưỡng cư nhóm động vật có ích cho nông nghiệp (thiên địch sâu bọ gây hại thực vật) Chúng có giá trị làm thực phẩm,dược phẩm, làm cảnh -> Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ gây ni lồi lưỡng cư có ích sống gần người Các lực hình thành * Năng lực chung - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề - Năng lực tự quản lí -Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ * Các lực riêng hình thành - Tri thức sinh học - Năng lực nghiên cứu II Chuẩn bị 1 GV: - Máy tính, bút da, - Phiếu hoc tập - Bảng phụ ghi nội dung bảng sgk tr121 - Các mảnh giấy rời ghi câu trả lời lựa chọn HS: - Đọc nội dung học trước lên lớp - Kẻ bảng sgk tr121 vào tập III Phương pháp kỹ thuật dạy học : -Trực quan - Hoạt động nhóm - Vấn đáp gợi mở tìm tòi - Kỹ thuat lược đồ tư - Kỹ thuật chia nhóm - Kỹ thuât giao nhiêm vụ IV Tiến trình lên lớp Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ ( ‘) (1)HSTB: Nghe đoạn nhạc không lời cho biết tên hát đó? HS: tên hát :Chú ếch 2) HS khá, giỏi: Trình bày nội dung sơ đồ tư nôi dung vè đặc điểm cáu tạo ếch đồng? Giảng A.Đặt vấn đề/Khởi đông * Mục tiêu - tạo tâm học tập tốt cho học sinh, tạo khơng khí lớp học - rèn kỹ giải vấn đề *Phương thức - phương pháp: kỹ thuật phân tích video - Hình thức: cá nhân - Thời gian: Phút + Gv: Học sinh xem đoạn video loại lưỡng cư Việt Nam + Hs: ghi chép thơng tin nêu ngồi ếch đồng Lương cư nhiều lồi khác có mơi trường sống tập tính đa dạng + Gv: từ ý trả lời học sinh GV dãn dắt: Qua đoạn video thấy Lương cư đa dạng Vậy chúng đa đặc điểm nào? Giữa lòa Lưỡng cư có đặc điểm chung vai trò đời sống người mơi trường khơng? Cơ bạn tìm hiểu nội dung hơm B Hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu đa dạng thành phần loài (7’) *Mục tiêu + Nêu đặc điểm đặc trưng nhát để phân biêt lương cư Từ thấy mơi trường sống ảnh hưởng đến cấu tạo Lương cư + Rèn kỹ quan sát, phân tích, hoat động nhóm *Phương thức + Phương pháp kỹ thuật dạy: Trực quan, nêu giải quyêt vấn đề + Hình thức: Cá nhân + Phương tiên: máy chiếu + Thời gian: phút Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - GV đặt câu hỏi: Em chứng - Cá nhân thu nhập thông I Đa dạng thành phần minh Lưỡng cư đa dạng? trả lời: Số lượng loài loài Lương cư tren - Lưỡng cư có 4000 lồi giới Việt Nam Việt Nam có 147 chia làm → đa dạng loài số lượng loài - Được chia làm bộ: + Lưỡng cư có - GV u cầu HS quan sát - Cá nhân tự thu nhận thông + Lương cư không đuôi H37.1 SGK, đọc thông tin tin đặc điểm lưỡng + Lưỡng cư không chân SGK,: cư, thảo luận nhóm để hồn Gv: Thơng qua bảng yêu câu thành bảng học sinh nêu để phân biệt - Đại diện nhóm trình bày, Lưỡng cư ta dựa vào nhóm khác nhận xét, bổ đặc điểm nào? → nhấn mạnh sung đặc điểm phân biệt ( Gv đánh máy chữ “ Phân biệt” vào nội dung phiếu học tập Gv chiếu hình ảnh Lưỡng cư yêu học học - Kết luận: Lưỡng cư có sinh lên xép lồi vào 4000 loài chia thành bộ: nào? + Bộ lưỡng cư có - Thơng qua bảng, GV phân HS nêu đặc điểm + Bộ lưỡng cư khơng tích mức độ gắn bó với mơi đặc trưng phân biệt + Bộ lưỡng cư không chân trường nước khác ảnh bộ: Căn vào đuôi → vào đuôi chân hưởng đến cấu tạo chân để phân biệt Lưỡng cư HS quan ảnh đánh máy tên Lưỡng cư phù hợp với loài - HS rút kết luận Hoạt động 2: Tìm hiểu đa dạng mơi trường sống tập tính (8’) * Mục tiêu + Giải thích ảnh hưởng mơi trường tới tập tính hoạt động Lương cư + Rèn kỹ hoạt động nhóm *Phương thức + Phương pháp: Hoạt động nhóm + Thời gian: Phút + Hình thức: cá nhân Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - GV yêu cầu HS quan sát - Cá nhân tự thu nhận thông II Đa dạng mơi trường H37.1 – 37.5, đọc thích tin, hoạt động nhóm qua sống tập tính lựa chọn câu trả lời điền hình vẽ để hồn thành bảng - Nội dung bảng “Một vào bảng SGK tr.121 SGK tr.121 số đặc điểm sinh học - GV gọi số HS báo cáo kết ( kẻ sẵn nhà) lưỡng cư” - Một số HS lựa chọn kết vf dán vào bảng , - GV thông báo kết HS khác nhận xét, bổ sung để HS theo dõi - HS quan sát tự sửa chữa cần - HS nêu Lương cư đa - GV đăt câu hỏi: Lương cư dang Số lượng lồi, mơi đa đạng đặc điểm trường sống tập tính nào? Bảng: Một số đặc điểm sinh học lưỡng cư Tên đại diện Đặc điểm nơi sống Hoạt động Tập tính tự vệ Cá cóc Tam Đảo Sống chủ yếu nước Ban ngày Trốn chạy ẩn nấp Ễnh ương lớn Ưa sống nước Ban đêm Doạ nạt Cóc nhà Ưa sống cạn Ban đêm Tiết nhựa độc Ếch Sống chủ yếu cây, Ban đêm Trốn chạy ẩn nấp bụi cây, lệ thuộc vào môi trường nước Ếch giun Sống chủ yếu cạn Chui luồn Trốn, ẩn nấp hang đất 3.Hoạt động 3: Đặc điểm chung lưỡng cư (8’) * Mục tiêu + Nêu đặc điểm chung lớp lương cư + rèn kỹ hoạt động nhóm *Phương thức + Phương pháp: Hoạt động nhóm + Hình thức: nhóm + Thời gian: phút Hoạt động GV Hoạt động HS -GV cho Hs làm tập: - Cá nhân tự nhớ lại kiến Bài tập: Hãy đánh dấu (x) vào thức, thảo luận nhóm để rút câu trả lời đặc điểm chung câu sau đực điểm lưỡng cư chung Lưỡng cư động vật biến nhịt - Đại diện số nhóm báo 2.Thích nghi với đời sống cáo kết quả, nhóm khác cạn nhận xét, bổ sung 3.Tim ngưn, vòng tuần hồn, máu ph ni thẻ Thích nghi với đời sống vừa nước vừa cạn máu tim máu đỏ tươi 6.Di chuyển bừng chi 7.Di chuyển cách nhảy cóc Da trâng ẩm ướt 9.Thụ tinh ngồi, nòng nọc phát triển qua biến thái 10.Hơ hấp phổi da GV yêu cầu nhóm trao đổi trả lời câu hỏi: Nêu đặc điểm chung lưỡng cư môi trường sống, quan di chuyển, đặc điểm hệ quan HS thảo luận nhóm phút vào phiếu học tạp - GV cho đại diện nhóm báo cáo kết Tích hợp giáo dục đạo đức: + Tôn trọng mối quan hệ sinh vật với môi trường Nội dung III Đặc điểm chung lưỡng cư Lưỡng cư động vật có xương sống thích nghi với đời sống vừa nước, vừa cạn: - Da trần ẩm - Di chuyển chi - Hô hấp da phổi - Tim ngăn, vòng tuần hồn, máu pha ni thể - Thụ tinh ngồi, nòng nọc phát triển qua biến thái - Là động vật biến nhiệt + Tơn trọng tính thống cấu tạo chức quan thể sinh vật 4.Hoạt động 4: Vai trò lưỡng cư (8’) * Mục tiêu + Nêu vai trò Lương cư tự nhiên đời sống + Tích hợp giáo dục đạo đức + Rèn kỹ nêu giải vấn đề *Phương thức +Phương pháp: kỹ thuật đặt vấn đề, pp nêu giải vấn đề + Hình thức cá nhân + thời gian: Phút Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - GV yêu cầu HS đọc thông - Cá nhân tự nghiên cứu IV Vai trò lưỡng cư tin SGK, trả lời câu hỏi: thông tin SGK tr.122, - Làm thức ăn cho người Ví trả lời câu hỏi Yêu cầu dụ: Ếch đồng nêu được: - Một số lưỡng cư làm + Lưỡng cư có vai trò đối + Cung cấp thực phẩm thuốc Ví dụ: Bột cóc, nhựa với người? Cho ví dụ cóc minh hoạ + Giúp việc tiêu diệt sâu bọ - Diệt sâu bọ động vật + Vì nói vai trò tiêu diệt gây hại cho trung gian gây bệnh (Ruồi, sâu bọ lưỡng cư bổ sung muỗi) Ví dụ: Cóc, ếch, cho hoạt động chim? + Cấm săn bắt + Muốn bảo vệ loài lưỡng cư có ích ta cần làm gì? - Một vài HS trả lời,các HS - GV gọi số HS trả lời khác bổ sung - HS tự rút kết luận - GV cho HS tự rút kết luận Tích hợp giáo dục đạo đức: + Học sinh có trách nhiêm đánh giá tầm quan trọng loài động vật + Yêu quý thiên nhiên, sống hạnh phúc, sống yêu thương + Lưỡng cư nhóm động vật có ích cho nơng nghiệp (thiên địch sâu bọ gây hại thực vật) Chúng có giá trị làm thực phẩm, dược phẩm, làm cảnh -> Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ gây ni lồi lưỡng cư có ích sống gần người C Củng cố (6’) Bước 1: Gv giao nhiệm vụ GV cho HS nhắc lại nội dung tiết học làm tập sau: Hãy chọn câu trả lời câu sau đặc điểm chung lưỡng cư: Câu 1: Lớp Lưỡng cư phân làm loại? A.1 Lương cư B Lưỡng cư không đuôi khơng chân C.3 Lưỡng cư có đi, khơng đi, không chân D Tất ý kiến Câu 2: Tại nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động chim ban ngày ? A Chim kiếm mồi ban đêm B Chim kiếm mồi ban ngày C Lưỡng cư kiếm mồi ban đêm D Câu B, C Câu 3: Vai trò Lưỡng cư người? A Làm thực phẩm có giá trị B Làm thuốc chữa bệnh C Dùng làm vật thí nghiệm D Cả A, B, C Bước 2; HS thưc nhiệm vụ Bước 3: Hs báo cáo kết Bước 4: GV nhận xét chốt Đáp án Câu 1: D Câu 2: D Câu 3: D D Vận dụng mở rộng Mở rộng kiến thức Gv: u câu Hs tìm hiểu thơng tin mục đọc thêm Dặn dò (3’) - Học sinh học trả lời câu hỏi 1, SGK tr.122 - Đọc mục “Em có biết” - Kẻ bảng tr.125 vào tập V Rút kinh nghiệm 10 11 12 13 ... trường H 37. 1 – 37. 5, đọc thích tin, hoạt động nhóm qua sống tập tính lựa chọn câu trả lời điền hình vẽ để hồn thành bảng - Nội dung bảng “Một vào bảng SGK tr.121 SGK tr.121 số đặc điểm sinh học... Nam Việt Nam có 1 47 chia làm → đa dạng loài số lượng loài - Được chia làm bộ: + Lưỡng cư có đuôi - GV yêu cầu HS quan sát - Cá nhân tự thu nhận thông + Lương cư không đuôi H 37. 1 SGK, đọc thông... lời khác bổ sung - HS tự rút kết luận - GV cho HS tự rút kết luận Tích hợp giáo dục đạo đức: + Học sinh có trách nhiêm đánh giá tầm quan trọng loài động vật + Yêu quý thiên nhiên, sống hạnh phúc,
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án sinh 7 bai 37, giáo án sinh 7 bai 37

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn