Đề tài lịch sử trong sáng tác của võ thị hảo (qua tiểu thuyết giàn thiêu)

99 54 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 23:27

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THU HÀ ĐỀ TÀI LỊCH SỬ TRONG SÁNG TÁC CỦA VÕ THỊ HẢO (QUA TIỂU THUYẾT GIÀN THIÊU) Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.01.21 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGỮ VĂN Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trịnh Bá Đĩnh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình luận văn nỗ lực tơi q trình nghiên cứu Những số liệu thống kê hồn tồn tơi tự nghiên cứu Tôi xin chịu trách nhiệm luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hà LỜI CẢM ƠN! Lời tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy, giáo tận tình truyền đạt tri thức q báu, dìu dắt giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo: PGS.TS Trịnh Bá Đĩnh giúp đỡ tơi nhiều q trình nghiên cứu, đồng thời hướng dẫn, đóng góp ý kiến q báu cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Khoa sau đại học trường Đại học sư phạm Thái nguyên, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, người thân động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hà MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN! MỤC LỤC i MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề .2 Đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ mục đích nghiên cứu .5 Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn .6 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG ĐỀ TÀI LỊCH SỬ TRONG VĂN HỌC SAU 1986 VÀ SÁNG TÁC CỦA VÕ THỊ HẢO .7 1.1 Đề tài lịch sử văn học sau 1986 1.2 Sáng tác Võ Thị Hảo 12 CHƯƠNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ TRONG GIÀN THIÊU 20 2.1 Khái niệm nhân vật văn học nhân vật lịch sử tiểu thuyết lịch sử 20 2.1.1 Nhân vật văn học 20 2.1.2 Nhân vật lịch sử tiểu thuyết lịch sử 22 2.2 Hệ thống nhân vật Giàn thiêu .30 2.2.1 Nhân vật lịch sử có thật .33 2.2.2 Nhân vật hư cấu 46 2.3 Nghệ thuật miêu tả nhân vật lịch sử 56 2.3.1 Miêu tả nhân vật thơng qua ngoại hình ,đối thoại 56 2.3.2 Miêu tả nhân vật thông qua tâm lý, hành động nhân vật .60 CHƯƠNG NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN TRONG GIÀN THIÊU 65 3.1 Sự thể thời gian Giàn thiêu 65 3.1.1 Khái niệm thời gian lịch sử thời gian nghệ thuật 65 3.1.2 Thời gian biên niên sử Giàn thiêu 66 3.2 Các yếu tố huyễn hoặc, hoang đường Giàn thiêu 79 3.3 Ngôn ngữ người kể chuyện ngôn ngữ nhân vật Giàn thiêu 82 3.3.1 Ngôn ngữ người kể chuyện 82 3.3.2 Ngôn ngữ nhân vật Giàn thiêu 85 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Năm 1986 điểm mốc đánh dấu biến đổi lớn đời sống trị, kinh tế, xã hội Việt Nam Cơng Đổi có tác động đến mặt đời sống xã hội có văn học nghệ thuật Từ sau 1986 nghệ thuật nói chung văn chương nói riêng có diện mạo mới, sắc nét, khu biệt với văn xuôi giai đoạn trước Đặc biệt sau năm 1986, tác phẩm văn xuôi viết đề tài lịch sử không xuất phát từ cảm hứng lịch sử mà thể cảm hứng đời tư, triết lý nhân sinh Các nhân vật, kiện cớ để nhà văn thể quan điểm trước sống đại Điều thể rõ qua loạt tác phẩm viết đề tài lịch sử năm trở lại : Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng ngàn Nguyễn Xuân Khánh, Tây Sơn bi hùng truyện Lê Đình Danh, Bão táp Triều Trần Hoàng Quốc Hải, Giàn thiêu Võ Thị Hảo…Việc tìm hiểu tác phẩm viết lịch sử có ý nghĩa qua ta thấy thái độ, đánh giá tác giả trước nhân vật lịch sử, kiện lịch sử hay triều đại lịch sử qua đồng thời tìm hiểu tác phẩm giúp ta có nhìn tiểu thuyết sau 1986 xử lý đề tài lịch sử 1.2 Giàn thiêu tác phẩm khẳng định tài Võ Thị Hảo, giúp nhà văn để lại dấu ấn định văn học Việt Nam sau 1986 Tiểu thuyết khiến Võ Thị Hảo vượt qua định kiến rằng: tiểu thuyết lịch sử thể loại thường khiến nhà văn nữ phải ngoảnh mặt làm ngơ không nhà văn nữ ghi điểm với Tìm hiểu Giàn thiêu góp thêm tiếng nói khẳng định lĩnh nhà văn, tìm hiểu quan điểm bà lịch sử, đời, giúp người đọc có nhìn xác sáng tác Võ Thị Hảo, đồng thời góp thêm tư liệu vào việc nghiên cứu đặc điểm văn xuôi Việt Nam sau 1975 1.3 Trước đại hội Đổi năm 1986, tác phẩm viết lịch sử thường có kiểu kết cấu theo lối ghi chép biên niên, chủ yếu ghi chép, minh họa lại kiện, biến cố lịch sử Sau 1986,văn học đổi mới, nhà văn tự sáng tạo để phản ánh phù hợp với xu Tiểu thuyết mang đề tài lịch sử có diện mạo việc nhà văn thay cảm hứng minh họa cảm hứng nhận thức sáng tác tạo tính chân thực hấp dẫn cho tác phẩm Tìm hiểu tiểu thuyết Giàn thiêu góp phần làm sáng tỏ nhiều sáng tạo, đổi thể loại tiểu thuyết lịch sử xu hướng đổi tiểu thuyết lịch sử sau 1986 Nghiên cứu tiểu thuyết Giàn thiêu Võ Thị Hảo có nhiều cơng trình sâu tìm hiểu tiểu thuyết Giàn thiêu để thấy nét riêng phong cách tiểu thuyết lịch sử bà tranh chung tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đại điểm mẻ.Vì vậy, chúng tơi chọn đề tài với mong muốn góp thêm góc nhìn tiểu thuyết Giàn thiêu xu hướng đổi tiểu thuyết lịch sử sau 1986 Qua thấy đóng góp bà tiến trình vận động tiểu thuyết Việt Nam đại Lịch sử vấn đề Võ Thị Hảo gương mặt tiêu biểu hệ nhà văn thứ hai tiên phong công Đổi văn học Bà đánh giá “cây bút sắc sảo giàu nữ tính” Khi tiểu thuyết Giàn thiêu đời “Võ Thị Hảo bứt phá khỏi lối quen chân” tiến tới thành công Tác phẩm bước tiến nghiệp cầm bút nhà văn trao giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội năm 2004 Giàn thiêu chinh phục bạn đọc giới phê bình nghiên cứu ngòi bút tinh tế, sắc sảo, mạnh mẽ tài hoa Có lẽ mà nghiên cứu Giàn thiêu có nhiều viết, báo, số cơng trình nghiên cứu sau : 2.1 Về nghệ thuật Theo Các nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, Hoàng Ngọc Hiến chung nhận xét “Giàn thiêu tiểu thuyết, trước hết tiểu thuyết, nghĩa Giàn thiêu trước hết “ truyện lịch sử”, minh họa lịch sử, mà tiểu thuyết tư lại lịch sử phương pháp tiểu thuyết” Hai nhà nghiên cứu nhấn mạnh “ tác giả Võ Thị Hảo thành công cấu trúc tiểu thuyết” [78] 2.1.1 Cũng theo Phạm Xuân Nguyên viết lời giới thiệu tiểu thuyết Giàn thiêu: “ văn Võ Thị Hảo không dòng chữ, khơng truyện ngắn hay tiểu thuyết mà văn Võ Thị Hảo có nhiều hình tượng…đó lối văn tác giả thổi linh hồn vào, tạo câu văn huyền ảo, mê chí ma quái…” 2.1.2 Trong Tơi biết khơng phép quay đầu tác giả Thu Hà thực viết: kiệt sức hai năm trời cho tiểu thuyết đầu tay Giàn thiêu không phụ công chị Mới đây, tác phẩm dành giải thưởng cao hội nhà văn Hà Nội, đánh giá kết hợp tuyệt vời sử huyền tích, bứt phá nữ nhà văn tài Và nhấn mạnh “Võ Thị Hảo bứt phá khỏi lối quen chân”.[27] 2.1.3 Bàn ngôn ngữ tiểu thuyết lịch sử năm gần đây, Vấn đề ngôn ngữ lịch sử Việt Nam đương đại, tác giả Đỗ Hải Ninh nhận xét:“ Sự thành công bật sáng tạo ngôn ngữ nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử đương đại kết hợp yếu tố văn hóa, lịch sử, tơn giáo hệ ngôn ngữ tiểu thuyết thống đa dạng Có thể tìm thấy nhiều tiểu thuyết dấu ấn ngôn ngữ nhà Phật, ngôn ngữ tầng lớp Nho học Và Giàn thiêu tiểu thuyết chồng xếp nhiều lớp trầm tích : lịch sử, tơn giáo, huyền thoại…Bởi ngơn ngữ có ảo diệu, mê mang màu sắc tôn giáo, gần gũi với tín ngưỡng dân gian Viết lịch sử thời Lý với nhân vật trung tâm Từ Lộ ( Từ Đạo Hạnh ) trải qua hai kiếp trầm luân, ngôn ngữ tiểu thuyết Giàn thiêu mang đậm nét nhân sinh quan Phật giáo [68] 2.1.4 Lại Nguyên Ân Tiểu thuyết lịch sử nhận xét nghệ thuật Giàn thiêu sau : “Đọc Giàn thiêu Võ Thị Hảo điều nhận thấy rõ tác giả hiểu dồn sức vào nhiệm vụ thực tiểu thuyết tiếp cận đề tài khứ Trong Giàn thiêu, tác giả tận dụng sử liệu Đại Việt sử kí tồn thư, đặc biệt kiện thời đoạn 1088 – 1138, hai triều Lý Nhân Tông Lý Thần Tông, đồng thời tác giả tận dụng truyền thuyết Từ Đạo Hạnh Thiền uyển tập anh, lại dày công hư cấu, “thiết kế lại khứ”, từ núi sông cối đến thác nước sông Gâm…tạo nên da thịt liền mạch cho đời sống khứ dựng lại tác phẩm” Đồng thời nhận định “tác giả khó thành cơng khơng đưa kiến giải mẻ khả chấp nhân vật lịch sử đồng thời nhân vật truyền thuyết Từ Đạo Hạnh”.[3] 2.2 Về nội dung 2.2.1 Phạm Xuân Thạch Suy nghĩ từ tiểu thuyết mang chủ đề lịch sử viết : “ Lạc lối câu hỏi “sự thực lịch sử” “tính chân thực lịch sử”, băn khoăn trị cơng chỗ đứng người tri thức bão lịch sử Vấn đề đặt tiểu thuyết Giàn thiêu là: nhận thức điều triều đại trị vị vua Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông nhân vật lịch sử Từ Đạo Hạnh hay Ngun phi Ỷ Lan ? Có lẽ khơng nhiều, vấn đề từ hư cấu tiểu thuyết buộc người đọc phải suy tư giải thoát, niềm tin tôn giáo tham vọng hạnh phúc, thân phận quyền lực người” [75] 2.2.2 Trần Khánh Thành Những thông điệp từ lửa nước nhận xét : “…Mở trang đầu gặp hai chữ Giàn thiêu - ấn tượng chói bỏng rát, ngột xót xa xâm chiếm lòng người…Viết với Võ Thị Hảo truyền lửa từ trái tim đến bạn đọc…”[71] 2.2.3 Báo Người đại biểu nhân dân nhận xét: “Giàn thiêu – hấp dẫn tiểu thuyết không dễ đọc Cũng truyện ngắn Võ Thị Hảo tiểu thuyết theo đường riêng nó, ngấm dần vào trái tim người ta tầng lớp ngữ nghĩa hình tượng nghệ thuật tiểu thuyết thường trở trở lại ám ảnh người đọc”[64] Tóm lại, dù phương diện nghệ thuật hay nội dung Giàn thiêu ln tác phẩm bạn đọc yêu thích, quan tâm, đối tượng nhiều luận văn nghiên cứu khoa học Đây vừa thuận lợi vừa thách thức chúng tơi vào tìm hiểu nghiên cứu tiểu thuyết Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn là: Đề tài lịch sử sáng tác Võ Thị Hảo (Qua tiểu thuyết Giàn thiêu) Nhiệm vụ mục đích nghiên cứu 4.1 Đề tài hướng tới nhiệm vụ sau : - Đề tài lịch sử văn học sau 1986 sáng tác Võ Thị Hảo - Nhân vật lịch sử Giàn thiêu - Nghệ thuật kể chuyện Giàn thiêu 4.2 Mục đích Từ việc tìm hiểu đề tài lịch sử sáng tác Võ T hị Hảo ( Qua tiểu thuyết Giàn thiêu ) giúp hiểu thêm phong cách nghệ thuật Võ Thị Hảo đồng thời thấy đóng góp bà với văn học nước nhà Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp : phân tích , tổng hợp, thống kê – phân loại, nghiên cứu văn hóa, lịch sử liên ngành, so sánh đối chiếu… Tử Vinh câu chuyện kì ảo dội tác giả với chất liệu truyền thuyết dân gian sáng tạo tạo nên thơng điệp: dù cách nữa, ác bị vạch trần Chi tiết kì ảo thứ hai tác phẩm lưu truyền Thiền uyển tập anh dân gian chi tiết nhà vua hóa hổ Vì ln giằng xé ham muốn thực với lý tưởng sống tìm hai kiếp người Nhà vua lâm bệnh nặng Chỉ sau đêm khắp người ngài mọc đầy lông lá, trở thành hổ đau đớn, lồng lộn muốn ăn tươi nuốt sống người khác Đây chi tiết nhằm khắc họa giá phải trả nhà vua tham vọng, thúc giục đáp ứng dục vọng Với tình này, Võ Thị Hảo cho thấy bi kịch người khơng biết hài lòng với có, dù đầu thai sống hai kiếp người chuỗi bi kịch khơng có lấy ngày hạnh phúc Con người chìm dục vọng, để dục vọng đen tối chi phối sớm muộn phải chịu hậu Tình kì ảo khác tác giả dụng cơng xây dựng cảnh nơi giàn thiêu – hình ảnh trung tâm, đa nghĩa tác phẩm Khơng khí ảm đạm, chết chóc, ghê rợn nơi giàn thiêu, chết đậm chất kì ảo Ngạn La khiến người đọc cảm thấy đau đớn, nhức nhối đến bỏng rát, tạo nhiều câu hỏi số phận người phụ nữ Các tình có “sự đan cài yếu tố thực - ảo”[48;tr76] Sự đan cài khiến cho người đọc mơ hồ nhận thức thực ảo tạo sức hấp dẫn cho truyện Những chi tiết kì ảo có tác dụng liên kết câu chuyện, thúc đẩy diễn biến chuyện Tình kì ảo có tác dụng quan trọng việc khắc họa nhân vật lịch sử Ỷ Lan đối thoại hồn ma Ỷ Lan Dương Thái hậu Cuộc đối thoại hai hồn ma đầy quyền lực diễn lãnh cung đổ nát với đàn chuột đói to Cuộc đối chất khiến ta thêm hiểu số phận “bị chọn” nhân vật lịch sử Dù thực tế, Ỷ Lan làm nhiều việc thiện sau mong tội bà day dứt bị chịu hành hạ việc làm tội lỗi Bà thực phải chịu “quả báo” việc làm Tình kì ảo tác giả sáng tạo dựa thơng tin ỏi lịch sử lại mang nhiều ý nghĩa Đó trả thù Từ Lộ với Đại Điên Sau bao công sức gian khổ, vứt bỏ tất để trả thù lần đời Từ Lộ lại lâm vào bi kịch khác – bi kịch khơng tìm lẽ sống đời Kẻ thù Diên Thành Hầu năm xưa hóa điên, pháp sư Đại Điên đón chết trừng phạt cách nhẹ nhàng, thản Dường tác giả muốn nói đến điều: Đại Điên dám nhìn vào thật chấp nhận trừng phạt nên chết bình thản, Từ có lòng thù hận q lớn lấn át lý trí nên lâm vào tình trạng hụt hẫng bất ngờ, dẫn đến cảm giác ghen tỵ với chết Đại Điên Chi tiết kì ảo gây ấn tượng cảm động sâu sắc lòng người đọc chết Dã Nhân Vì cứu Từ, Dã Nhân ăn thử độc trước Cái chết đau đớn biến dạng Dã Nhân sau chết khiến người đọc khơng khỏi cảm thương, xúc động Chi tiết kì ảo lời ngợi ca thương xót trái tim nhân hậu tác giả Một lần tác giả khẳng định, đừng để lòng thù hận giết hại tâm hồn, sống người Chi tiết đàn chuột đói, to gặm nhấm ăn thịt cung nữ, Ỷ Lan,Dương Thái hậu…mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc “ lòng hận thù khơng cơng cụ báo ốn mà kẻ thù chúng ta”[48;tr78] Như vậy, việc dùng yếu tố huyễn hoặc, kì ảo Giàn thiêu công cụ thiếu tác giả để hồn thiện nhân vật khơng gian khứ Điều kì lạ yếu tố huyễn không khiến tác phẩm trở nên rối rắm, xa lạ mơ hồ mà ngược lại chuyển tải ý đồ nhà văn cách hấp dẫn 3.3 Ngôn ngữ người kể chuyện ngôn ngữ nhân vật Giàn thiêu 3.3.1 Ngôn ngữ người kể chuyện Viết tiểu thuyết lịch sử nghĩa phải chọn ngôn ngữ hợp lý để làm sống lại khơng khí lịch sử, nhân vật lịch sử cách chân thật để người đọc không cảm thấy tiểu thuyết lịch sử khiên cưỡng vụng Chọn ngôn ngữ viết để phát huy hết khả sáng tạo dụng ý nghệ thuật điều khơng dễ dàng với nhà văn tiếp cận thể loại Nhiều tác giả ý viết “ngôn ngữ Việt, gần gũi, dễ hiểu với muôn màu sắc đời thường, hay ngôn ngữ tràn đầy sức sống dân gian”[68] Tước bỏ bớt hệ thống ngơn ngữ mang tính trang trọng, giảm thiểu số từ Hán Việt số tác phẩm gần : Hồ Quý Ly (Nguyễn Xuân Khánh), Bão táp triều Trần (Hoàng Quốc Hải)…ngoài kết hợp nhuần nhuyễn ngôn ngữ lịch sử ngôn ngữ tiểu thuyết, kết hợp yếu tố lịch sử, văn hóa, tơn giáo hệ thống ngôn ngữ thống nhất, hay dấu ấn ngôn ngữ nhà Phật, Nho học…Ngôn ngữ Giàn thiêu tác phẩm có kết hợp nhuần nhuyễn tất yếu tố Võ Thị hảo sử dụng triệt để ngôn ngữ cô đọng, hàm súc, cung cấp thông tin lịch sử việc đưa thời gian trước kiện theo liệu lịch sử khiến người đọc vừa dễ đọc, dế tiếp cận, dễ hiểu Giàn thiêu sử dụng nhuần nhuyễn ngơn ngữ cổ xưa tạo khơng khí lịch sử cổ kính Những ngơn ngữ biểu thời đại phong kiến tác giả sử dụng qua ngôn ngữ đối thoại cách xưng hô: Bệ hạ – thần, Hoàng thượng – hạ thần,tội thần, ta – ngươi, chàng – thiếp (nàng)… Qua đoạn Lê Thị Đoan xin tha tội cho Ngạn La nhân vật nói hành xử vị trí kẻ bề đối diện với đức minh quân, dù vua mười hai tuổi: “Xin bệ hạ cho tiện dân thưa lời”[35;tr46] Hay đoạn Lý Trác dỗ dành vua: “Tâu bệ hạ, bệ hạ nối nghiệp tiên vương, cai trị giang sơn xã tắc, thiên hạ tay bệ hạ”[35;tr28] Hay câu tung hô, chào hô thần dân gặp bề ta thấy kính cẩn, phục tùng họ: “Thái hậu vạn vạn tuế! Hoàng thượng vạn vạn tuế!” Khi thần dân muốn tấu trình ln câu “Tâu thái hậu!Tâu hoàng thượng…Khi gọi tới sẽ: dạ, bẩm lớp ngơn ngữ cổ kính mang tính trang trọng, kính cẩn phù hợp với lễ giáo phong kiến Ngoài tên nhân vật gắn liền với vị, chức tước tác giả dùng tốt tạo khơng khí lịch sử sống động như: Tiên Hồng Nhân Tơng, Dương Hồng thái hậu, Nguyên Phi Ỷ Lan, Quan Thái bảo Lý Trác, Tăng Đơ án Từ Vinh…Nhân vật ln gắn với vai trò, chức danh lịch sử mà họ đảm nhận khiến tác phẩm tái khơng khí lịch sử với độ tin cậy mặt liệu lịch sử Ngoài việc sử dụng yếu tố Hán Việt gắn với thời điểm lịch sử : Tiếng chng báo tuất, đêm Nguyên tiêu, năm Hội Phong thứ bẩy… Đó hồn tồn ngơn ngữ cổ xưa mang sắc thái cổ kính, trang trọng tác giả sử dụng phù hợp khiến ta cảm thấy khơng khí lịch sử tái không tạo cảm giác tối nghĩa, khó hiểu, rắc rối Giàn thiêu mang ngơn ngữ đời sống gần gũi, giản dị Việc sử dụng ngôn ngữ tác giả trọng, trau chuốt, giàu hình ảnh, cảm xúc , gần với lời ăn tiếng nói người Việc đưa ngơn ngữ đời sống vào tác phẩm Võ Thị Hảo thành công ghi dấu ấn giọng văn văn đàn Chọn ngơn ngữ vậy, Võ Thị Hảo xóa bỏ khoảng cách người kể đối tượng trần thuật Việc đưa ngôn ngữ đời sống vào tác phẩm khiến cho tác phẩm bình dị, gần gũi mang thở thời đại, đằng sau câu chữ khiến người người đọc phải suy ngẫm Trong xã hội lễ giáo đặt lên hàng đầu tác giả lại dùng nhiều từ xưng hô đại, gần gũi với sống : Mẹ (Mẫu thân), cô (nàng) , anh (chàng), (hắn)… Như lúc Ngạn La cố gắng thoát khỏi giàn thiêu trước mặt vua quần thần: “mẹ ơi! Người ta giết Mau cứu con! mẹ ơi! ”[35;tr42] Ngay tiểu thuyết lịch sử thời ta gặp lối xưng hơ sau : “Vua nghe nói cười mà : thằng phụ quốc thật làm sao”[35;tr87] Ngay cách xưng hô đôi lứa yêu khác với cách xưng hô thời đại phong kiến mà đại : Từ Lộ! Em vợ chàng…[35;tr213] Hay cách tiểu thư Nhuệ Anh nói với Chàng cá Bơn ngơn ngữ xa lạ với thời lại gần gũi với bạn đọc ngày nay: “Sao anh không để chết đi…? Tôi muốn chết! Tôi phải chết ! Anh mà dám cản?[35;tr324] Bằng cách xưng hô gần gũi tác giả khiến cho câu chuyện lịch sử xa vời mang thở thời đại người đọc sống Giúp người đọc cảm thấy thân mật, gần gũi với nhân vật Việc sử dụng ngôn ngữ đời sống giúp Võ Thị Hảo dễ dàng đưa thông điệp sống thực sống cách dễ dàng Bằng cách viết tác giả thể thái độ với việc, nhân vật cách cụ thể Một sáng tạo ngôn ngữ tác giả đưa câu thành ngữ, tục ngữ, đồng dao…quen thuộc sống vào tác phẩm nhẹ nhàng, tự nhiên Như đoạn văn miêu tả cảnh hai anh em bán tơ lụa mà Từ Lộ nghe mang đậm ngơn ngữ đời sống: “chú mày giỏi đòi ăn Ngày hơm qua chén bữa thịt chó no nê quán Đốc chưa đủ nở ruột hay sao? Bn bán bóc ngắn cắn dài, ăn mười Cai ngữ dựng nhà, cưới vợ?[35;tr403] Hay đối thoại vợ chồng nhà chủ quán mang đậm ngôn ngữ đời sống Đặc biệt tác phẩm có nhiều đồng dao lời lẽ mộc mạc gần gũi với tất người qua lời hát cung nữ Ngạn La Vào cung mười năm lễ giáo phong kiến không thắng lời ru mộc mạc mà nàng nghe lúc nhỏ nàng dùng để dùng để hát cho vua nghe vua bệnh nặng không dám đến gần: “Thả đỉa va va Chớ bắt đàn bà Phải tội đàn ông” [35;tr264] Những đồng giao mộc mạc có sức sống mãnh liệt, đưa người với tuổi thơ, sống ngày bình yên Những câu hát bị vị quan triều đình cho nhảm nhí mà qn họ ni dưỡng, lớn lên từ câu hát Những câu đồng giao thể sức sống nội vơ lớn lòng người Việt Bằng cách đưa ngơn ngữ đời sống gắn với thở tại, ngôn ngữ tục ngữ đồng dao, Võ Thị Hảo tạo ngôn ngữ trần thuật gần gũi, thể ý đồ nghệ thuật Ngồi hai kiểu ngơn ngữ trên, tác phẩm có kết hợp kiểu ngôn ngữ khác tác phẩm ngôn ngữ đạo Phật, đạo Nho, ngôn ngữ Đạo giáo… Dù kiểu biểu ngôn ngữ tác giả thành cơng tạo gần gũi đa nghĩa tác phẩm Tác phẩm tái khơng khí cổ kính lịch sử mà giản dị, gần gũi, thể thông điệp tác giả sống 3.3.2 Ngôn ngữ nhân vật Giàn thiêu Ngôn ngữ nhân vật phương tiện để bộc lộ phẩm chất nhân vật, gửi gắm dụng ý nghệ thuật tác giả Nhân vật Giàn thiêu sử dụng ngơn ngữ cổ xưa trang trọng, cổ kính, ngôn ngữ đời sống giản dị, suồng sã, ngôn ngữ mang màu sắc tôn giáo Điểm đáng ý mà ta dễ dàng nhận ngơn ngữ nhân vật nữ Giàn thiêu “những nhân vật nữ Giàn thiêu sử dụng câu hát”[46;tr60] Những lời đồng giao mộc mạc mà Ngạn La hát liều thuốc thần kì giúp nhà vua đỡ đau đớn lâm bệnh “Không quần không thần Ta làm nhà đám mây trôi Hoa sen làm thuyền, cuống sen làm chèo Thủy nữ Dâm Đàm bơi theo” [35;tr488] Hay ngôn ngữ nhân vật Nhuệ Anh bộc lộ qua câu hát hóa thành hạt mưa để cứu chúng sinh Những câu hát mang theo tình yêu thương, tâm hồn vị tha cao nàng Nhuệ Anh giúp tẩy điều xấu xa cõi trần Ngôn ngữ nhân vật thể rõ chất, tính cách nhân vật Với nhân vật Ngạn La, qua lời hát đồng dao hay lời nàng lên giàn thiêu cho thấy hình ảnh gái sáng, thơ ngây, mộc mạc Với nhân vật Nhuệ Anh, lời hát nàng, lời với Từ Lộ cho ta thấy nàng người thủy chung, nhân hậu, vị tha Nhân vật nữ khác Lê Thị Đoan lại khiến người đọc nhớ đến với ngôn ngữ mang màu sắc Nho giáo, khoa cử Tuy nhiên tốt lên khí phách anh hùng, dũng cảm, thẳng thắn người nàng Qua ngôn ngữ nhân vật ta nhận thái độ tác giả dành cho nhân vật Còn nhân vật nam, tác giả có cách dùng ngơn ngữ riêng để thể phê phán chế độ nam quyền, vương quyền xã hội Điển hình qua nhân vật Lý Trác.Ta nhận thấy y sử dụng nhiều lần lời chửi “đây nhân vật chửi nhiều tác phẩm”[46;tr64] Qua ngôn ngữ nhân vật tác giả khắc họa khiến ta nhận thấy mặt tàn độc, vô ơn, đại diện cho chế độ nam quyền y Ngôn ngữ Thần Tơng làm rõ mâu thuẫn nội nhân vật, khó xác định nhân vật thiện – ác cách rành mạch Ngoài tác giả Nguyễn Thị Hoa nhận định tượng “nữ giới sử dụng phong cách nói gần nam giới (Ỷ Lan Lê Thái Hậu) xu hướng sử dụng ngôn ngữ nay” [46;tr65] Như việc tìm hiểu ngơn ngữ sử dụng tác phẩm qua ngôn ngữ người kể chuyện ngôn ngữ nhân vật cách để ta thấy thái độ tác giả nhân vật,hiểu sâu sắc thông điệp mà tác giả gửi gắm tác phẩm KẾT LUẬN Với đề tài lịch sử sáng tác Võ Thị Hảo (Qua tiểu thuyết Giàn thiêu) chúng tơi muốn góp thêm tiếng nói khẳng định vai trò, vị trí, thành cơng Võ Thị Hảo vào việc cách tân, đổi cách viết tiểu thuyết lịch sử sau thời kì Đổi Giàn thiêu xứng đáng tác phẩm tiểu thuyết lịch sử dành giải Hội Nhà văn Hà Nội thực hấp dẫn, gây ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc Bằng giọng văn lôi tài sáng tạo, Võ Thị Hảo làm sống lại thời kì lịch sử nhiều bí ẩn, với nhiều truyền thuyết, huyền tích lịch sử Để có thành cơng này, khơng thể khơng thể khơng khẳng định hiểu biết lịch sử đáng khâm phục, trí tưởng tượng phong phú, tài biểu đạt xây dựng nhân vật lịch sử, nhân vật hư cấu thông qua liệu lịch sử, qua hành động, tâm lý, ngôn ngữ nhân vật Việc xử lý chất liệu lịch sử không theo lối biên niên, Võ Thị Hảo mạnh dạn dùng nhiều cách tiếp cận, xử lý chất liệu lịch sử dùng cách cắt, ghép, đồng thời gian điện ảnh để giúp người đọc có nhìn mẻ câu chuyện lịch sử quen thuộc Nhưng không dừng lại việc làm cho câu chuyện quen thuộc kể theo cách mà cách kể chuyện Võ Thị Hảo lại khiến người đọc liên tưởng phải tìm thông điệp sâu sắc đằng sau chi tiết lịch sử quen thuộc, phải liên tưởng đến sống phức tạp Bằng thủ pháp nghệ thuật đặc biệt này, Võ Thị Hảo khiến Giàn thiêu trở thành tiểu thuyết độc đáo, mẻ, gây ấn tượng hấp dẫn người đọc Ngoài cách kết hợp kiện lịch sử với chi tiết hoang đường kì ảo giúp tác giả không lấp “khoảng trắng” lịch sử mà giúp tác giả lý giải, đối thoại với khứ, đặt câu hỏi không cũ sống người Cách viết tạo bạo cách nhìn mẻ nhân vật lịch sử Võ Thị Hảo khiến ta có nhìn đa chiều nhân vật vốn xem bất biến Cách nhìn Võ Thị Hảo góp phần vào việc nhìn nhận người cá nhân với chất chân thực nó, đồng thời khẳng định tên tuổi chị - nhà văn nữ “dám” thành công lãnh địa thể loại tiểu thuyết lịch sử - thể loại mà đa số nhà văn nữ ngoảnh mặt làm ngơ Cách tiếp cận khai thác đề tài lịch sử chị đóng góp vào thành cơng tiểu thuyết lịch sử thời kì Đổi Giàn thiêu tiểu thuyết gây cảm tình, ấn tượng sâu sắc cho người đọc Qua kiện lịch sử, truyến thuyết, huyền tích khơng dứt tác phẩm, giai đoạn lịch sử triều Lý với bao ngổn ngang, mâu thuẫn nội lên cụ thể, chân thực Không vậy, số phận người giai đoạn lịch sử tái mang góc nhìn thời đại mới, góc nhìn đa diện, công Do mà nhân vật lịch sử nhân vật hư cấu không xa lạ với sống Mà ngược lại, nhân vật lịch sử từ thời gian xa xưa lại gửi đến người đọc thông điệp sống – sống phức tạp, mâu thuẫn riêng Con người vậy, dù thời có góc khuất tâm hồn khơng dễ dàng bộc lộ Vì để khám phá rung động tinh tế tâm hồn người đòi hỏi nhà văn phải có nhìn đắn, tồn diện, nhạy cảm Võ Thị Hảo làm điều Bằng trang viết Giàn thiêu, Võ Thị Hảo thuyết phục người đọc Mặc dù Giàn thiêu chưa phải tác phẩm tồn bích, thân có số hạn chế yếu tố kì ảo tay số chi tiết, hay phần ngôn ngữ đại đan xen tác phẩm xuất nhiều trang…nhưng Giàn thiêu tác phẩm hay, thành công mặt nội dung nghệ thuật Tuy cách tân đổi tiểu thuyết lịch sử theo dòng chung văn học thời kì Đổi với giọng văn nữ tính riêng Võ Thị Hảo thành cơng ghi dấu ấn qua thể loại văn học TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngọc Anh, “Đã đến lúc người đàn bà loạn”, Báo nông thôn ngày nay, 10/7/2003 Lại Nguyên Ân (2004), 150 thuật ngữ văn học, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội Lại Nguyên Ân (2005), “Tiểu thuyết lịch sử”, htt://vietbao.vn Lại Nguyên Ân , “Nhìn chủ nghĩa thực vận động lịch sử”, Tạp chí văn học số ,1981 Lại Nguyên Ân (2000), “Hồ Quý Ly”, Nhà văn (số 6) M.Bakhtin (1992), Lý Luận thi pháp tiểu thuyết, Phạm Vĩnh Cư tuyển chọn, dịch giới thiệu, Trường viết văn Nguyễn Du, Hà Nội Anh Chi, “Hiện tượng văn chương Hồ Anh Thái”, Nghiên cứu văn học số 8-2009 Diễn Chi (2005), “Tôi người nô lệ cho gia đình” (Phỏng vấn nhà văn Võ Thị Hảo), Phụ nữ chủ nhật Nguyễn Diệu Cầm (2004), “Tiểu thuyết lịch sử hấp dẫn trở lại”, http://www.laodong.com/vn 10.Phạm Vĩnh Cư (2009), Cái đương thời lịch sáng tác Gogol, Nghiên cứu văn học số -2009 11.Trần Cư (2000), “Đến với Nguyễn Trãi qua Vằng vặc Khuê”, Văn nghệ (4) 12.Nguyễn Minh Châu (2002), Trang giấy trước đèn, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 13.Nam Dao – Nguyễn Mộng Giác, “Thảo luận tiểu thuyết lịch sử”, htt://vietbay.com 14.Trương Đăng Dung (1994), “Tiểu thuyết lịch sử quan niệm Lucacs”, Tạp chí văn học, (5) 15.Trương Đăng Dung (1998), Từ văn đến tác phẩm văn học, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 16.Trương Đăng Dung (2004), Tác phẩm văn học trình, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 17.Đoàn Ánh Dương, “Lối viết tiểu thuyết Việt Nam bối cảnh hội nhập”, Nghiên cứu văn học số 7-2009 18.Phan Cự Đệ (2003), “Tiểu thuyết lịch sử”, Nhà văn, (1) 19.Phan Cự Đệ (2004), Văn học Việt Nam kỷ XX, Nxb Giáo Dục, Hà Nội 20.Hà Minh Đức (chủ biên) (2003), Lý luận văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 21.Minh Đức (2005), “ Tôi không định mê hoặc…” (Phỏng vấn nhà văn Võ Thị Hảo), Giàn thiêu, Nxb Phụ nữ, HàNội 22.Trung Trung Đỉnh (2004), “Hồ Quý Ly giải pháp cho tiểu thuyết lịch sử nước nhà”, Văn nghệ quân đội (10) 23.Đại Việt sử ký toàn thư, tập2 (1985), Nxb Khoa Học, Xã Hội 24.Lưu Hà (32/10/2007), “Tơi có văn chương để ấn náu” ( Phỏng vấn nhà văn Võ Thị Hảo), http://www.evav.com.vn 25.Ngân Hà (2009), “Tiểu thuyết lịch sử ăn theo kiện lịch sử”, Http://vannghequandoi.com 26.Minh Hà(2005) “Tôi vốn người đàn bà thích che chở” (Phỏng vấn nhà văn Võ Thị Hảo), Hồn trinh nữ, nxb Phụ Nữ, Hà Nội 27.Thu Hà (phỏng vấn nhà văn Võ Thị Hảo) (6/11/2004) “Tơi biết khơng phép quay đầu”, http://www.evan.com.vn 28.Hoàng Quốc Hải “Tiểu thuyết lịch sử hư cấu đến độ chân thực”, Nguyễn Thị Minh Thái thực hiện, http://www.qdndvn.vn 29.Hoàng Quốc Hải (2005) “Đừng trách lịch sử”,http://www.vnxpress.vn 30.Hồng Quốc Hải (2006) Bão táp cung đình, nxb Phụ nữ, Hà Nội 31.Hoàng Quốc Hải (2006) Thăng Long giận, nxb Phụ nữ, Hà Nội 32.Hoàng Quốc Hải (2006) Huyền Trân cơng chúa, nxb Phụ nữ, Hà Nội 33.Hồng Quốc Hải (2006) Vương triều sụp đổ, nxb Phụ nữ, Hà Nội 34.Lê Bá Hán – Trần Đình Sử - Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ biên)(2001), Từ điển thuật ngữ văn học, nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 35.Võ Thị Hảo (2003) Giàn thiêu, nxb Phụ nữ, Hà Nội 36.Võ Thị Hảo (2005) Hồn trinh nữ, nxb Phụ nữ, Hà Nội 37.Võ Thị Hảo (2006) Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm, nxb Phụ nữ, Hà Nội 38.Võ Thị Hảo (2005) Người sót lại rừng cười, nxb Phụ nữ, Hà Nội 39.Võ Thị Hảo (2005) Góa phụ đen, nxb Phụ nữ, Hà Nội 40.Võ Thị Hảo “Tôi lạc quan tiểu thuyết Việt Nam”, Thụ Nhân thực hiện, http://www.vnn.vn 41.Võ Thị Hảo “Đôi viết văn cầu nguyện”,http://www.vnn.vn 42 Võ Thị Hảo “Mỗi ngày chương tiểu thuyết”, http://www.vietbao.vn 43 Võ Thị Hảo (2005) Kịch phim truyện, nxb Hội nhà văn,Hà Nội 44.Nguyễn Thị Hằng (2009), Yếu tố kì ảo truyện ngắn Võ Thị Hảo, Tạp chí khoa học, tập XVIII, số 2b, ĐH Vinh 45.Nguyễn Thị Hoa (2003), Nhân vật nữ truyện ngắn ba tác giả nữ: Y Ban, Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu Huệ, Luận văn Thạc sĩ Ngữ Văn ĐHSP Hà Nội 46.Nguyễn Thị Hoa (2010) Ngôn ngữ nhân vật nữ tiểu thuyết Giàn Thiêu Võ Thị Hảo, Đại Học Vinh 47 Nguyễn Hòa (2005) “Tiểu thuyết khát vọng khả thực tế”, http://www.vietbao.vn 48.Cao Thị Thu Hồi (2009), Yếu tố kì ảo sáng tác Võ Thị Hảo (Qua tiểu thuyết Giàn thiêu Tập truyện ngắn Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm), Luận văn Thạc sĩ, ĐHSP Thái Ngun 49.Hồng Cơng Khanh (1999), Vằng vặc Khuê, nxb Văn học, Hà Nội 50.Nguyễn Vi Khanh, “Về tiểu thuyết – lịch sử”, http://www.honque.com 51.Nguyễn Văn Lợi (1999), Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đầu kỉ XX đến 1945, Luận văn Tiến sĩ Ngữ văn ,ĐHSP Hà Nội 52.Phong Lê (2008), “Vấn đề thực xã hội chủ nghĩa Văn học Việt Nam – Nhìn từ lịch sử, Nghiên cứu văn học số 10 53.Phương Lựu(Chủ biên) (2004), Lý luận văn học, nxb Giáo dục,Hà Nội 54.Hoài Nam (2008), Bàn tiểu thuyết lịch sử, Văn nghệ, (45) 55.Hoài Nam(2008), “Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam – truyện kể hay tiểu thuyết, http://www.vietnamnet.vn 56 Ngô Thị Quỳnh Nga (2007), Những hướng tìm tòi văn xi viết đề tài lịch sử văn học Việt Nam sau 1975, Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, ĐH Vinh 57.Đỗ Thị Thanh Nga (2002), Cảm hứng lịch sử tiểu Nguyễn Huy Thiệp, Nghiên cứu văn học số – 2009 58.Lê Thanh Nga (2002) Nghệ thuật trần thuật truyện Nguyễn Huy Thiệp, Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, ĐH Vinh 59.Lê Thanh Nga (2006),“Những vấn đề thực tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Huy Thiệp”, Tạp chí ĐH Vinh, tập 35,4b 60.Phạm Thị Ngọc (2008), Lịch sử hư cấu tiểu thuyết Giàn thiêu Võ Thị Hảo, Luận văn Thạc sĩ Ngữ Văn, ĐH Vinh 61 Phạm Xuân Nguyên (2007) , Giàn thiêu – xứ sở lối văn chương mê huyền bí, Giàn thiêu, nxb Phụ nữ, Hà Nội 62 Nhiều tác giả (2000), “Hội thảo tiểu thuyết Hồ Quý Ly”, Văn nghệ, 41 63 Nhiều tác giả (2006), Bão táp triều Trần – Tác phẩm dư luận, nxb Phụ nữ, Hà Nội 64 Nhiều tác giả (2006), Văn học Việt Nam sau 1975 – Những vấn đề nghiên cứu giảng dạy, nxb Giáo dục, Hà Nội 65 Báo Người đại biểu nhân dân ( 2005), “Còn điều chị em mải miết tìm”, Giàn thiêu, nxb Phụ nữ, Hà Nội 66.Tuyết Nhung, “Dù đọc văn hay đọc sử cần sòng phẳng”, Văn nghệ,(43) 67 Đỗ Hải Ninh (2009), “Quan niệm lịch sử tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh”, Nghiên cứu văn học số 68 Đỗ Hải Ninh (2009), “Vấn đề ngôn ngữ tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại”, http://www.phongdiep.net 69 Trần Đình Sử (1998), Giáo trình dẫn luận thi pháp học, nxb Giáo dục, Hà Nội 70.Trần Đình Sử (chủ biên) (2008), Tự học – số vấn đề lý luận lịch sử, nxb ĐH sư phạm, Hà Nội 71 Trần Khánh Thành (2004), “ Những thông điệp từ lửa nước”, văn nghệ (16) 72 Phạm Xuân Thạch (2005), “Suy nghĩ từ tiểu thuyết mang chủ đề lịch sử”, http://www.vietnamnet.vn 73.Nguyễn Huy Thiệp (2003) , Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, nxb Văn học 74 Đỗ Minh Tuấn, “Muốn đưa Giàn thiêu lên phim”, http://www.vnn.vn.72 75.Nguyễn Thị Minh Tuyết (2008), Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay, Luận văn tiến sĩ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội 76.Nguyễn Thị Minh Tuyết (2009), “Tư phân tích giả định lịch sử tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1986”, http://www.vannghequandoi.com 77 Hoàng Minh Tường (2006), “Lời mở đầu tiểu thuyết Tây sơn bi hùng truyện” 78 Tọa đàm sáng tác Võ Thị Hảo, Thụ Nhân thực hiện, http://www.vnn.vn 79 Trần Vũ, “Lịch sử tiểu thuyết – tùy tiện ý thức”, http://www.hopluu.net ... chọn đề tài Đề tài lịch sử sáng tác Võ Thị Hảo (Qua tiểu thuyết Giàn thiêu) nhằm nghiên cứu sáng tạo tiểu thuyết lịch sử Võ Thị Hảo tiểu thuyết Giàn thiêu xu hướng đổi tiểu thuyết lịch sử 1986... văn là: Đề tài lịch sử sáng tác Võ Thị Hảo (Qua tiểu thuyết Giàn thiêu) Nhiệm vụ mục đích nghiên cứu 4.1 Đề tài hướng tới nhiệm vụ sau : - Đề tài lịch sử văn học sau 1986 sáng tác Võ Thị Hảo -... CHƯƠNG ĐỀ TÀI LỊCH SỬ TRONG VĂN HỌC SAU 1986 VÀ SÁNG TÁC CỦA VÕ THỊ HẢO .7 1.1 Đề tài lịch sử văn học sau 1986 1.2 Sáng tác Võ Thị Hảo 12 CHƯƠNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ TRONG GIÀN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài lịch sử trong sáng tác của võ thị hảo (qua tiểu thuyết giàn thiêu) , Đề tài lịch sử trong sáng tác của võ thị hảo (qua tiểu thuyết giàn thiêu)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn