bai giang bai giang điện tử cấp tiểu học

29 75 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 22:01

bai giang điện tử cấp tiểu học111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỸ LAWRENCE S.TING Cuộc thi Quốc gia Thiết kế giảng E-Learning lần thứ - CHỦ ĐỀ: MÔN HỌC Tiêu đề SƠNG THÁI BÌNH VỚI TỈNH BẮC NINH Tác giả: Nguyễn Thị Miền- Nguyễn Thị Bích Thủy E-mail: nguyenthimienc1ttthualt@bacninh.edu.vn nguyenthibichthuyc1ttthualt@bacninh.edu.vn Điện thoại: 0979911898 Địa chỉ: Trường Tiểu học Thị Trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh Giấy phép dự thi: Tháng 11/ 2016 Video sông thái bình A Sơ lược sơng Thái Bình vị trí địa lý tự nhiên Trên tỉnh Bắc Ninh, sơng Thái Bình chảy qua địa phận xã nào? a) Minh Tân, Lai Hạ, Trung Kênh, An Thịnh, Phố Mới, Thái Bảo b) Đức Long, Cao Đức, An Thịnh, Trung Kênh, Lai Hạ, Minh Tân c) Trung Kênh, An Thịnh, Lai Hạ, Trừng Xá, Đào Viên, Vạn Ninh Đúng Sai Đúngrồi Kích Kíchvào vàobất bấtcứ cứchỗ chỗnào Sairồi Kích Kíchvào vàobất bấtcứ cứchỗ chỗnào nàođể để để tục tiếp đểtiếp tiếp tụcTRẢ tiếptục tục CÂU CÂU TRẢLỜI LỜICỦA CỦABẠN BẠNLÀ: LÀ: BẠN CHƯA BẠN ĐÃ HOÀN TRẢ THÀNH LỜI CÂU BẠNÁN CHƯA BẠN ĐÃ HOÀN TRẢ THÀNH LỜIĐÚNG ĐÚNG CÂUHỎI HỎI ĐÁP ĐÚNG LÀ: ĐÁPBạn ÁN ĐÚNG LÀ: phải hoàn thành câu trả Bạn phải hoàn thành câu trảlời lời trước trướckhi khitiếp tiếptục tục OK Làm lại B Tác dụng dòng sơng Thái Bình với q hương Bắc Ninh Sơng Thái Bình mang lại cho quê hương Bắc Ninh nguồn lợi gì? a) b) c) d) Bồi đắp nên đất đai với xóm làng đơng đúc cánh đồng, bãi bồi màu mỡ Là nguồn nước cung cấp cho sản xuất đời sống người dân Là đường giao thơng, nơi đánh bắt ni trồng thủy sản đóng góp cho phát triển kinh tế tỉnh nhà Cả ba đáp án Đúng Sai Đúngrồi Kích Kíchvào vàobất bấtcứ cứchỗ chỗnào Sairồi Kích Kíchvào vàobất bấtcứ cứchỗ chỗnào nàođể để để tục tiếp đểtiếp tiếp tụcTRẢ tiếptục tục CÂU CÂU TRẢLỜI LỜICỦA CỦABẠN BẠNLÀ: LÀ: BẠN CHƯA BẠN ĐÃ HOÀN TRẢ THÀNH LỜI CÂU BẠNÁN CHƯA BẠN ĐÃ HOÀN TRẢ THÀNH LỜIĐÚNG ĐÚNG CÂUHỎI HỎI ĐÁP ĐÚNG LÀ: ĐÁPBạn ÁN ĐÚNG LÀ: phải hoàn thành câu trả Bạn phải hoàn thành câu trảlời lời trước trướckhi khitiếp tiếptục tục OK Làm lại C Bên cạnh tác dụng thiên nhiên đó, dòng sơng Thái Bình tạo dựng giá trị văn hóa, lịch sử đời sống tinh thần phong phú cho người dân Bắc Ninh Chèn video cao lo vuong D TỔNG KẾT Hội nghị vua nhà Trần diễn bên bờ sơng Thái Bình? a) Hội nghị Diên Hồng b) Hội nghị Bình Than Đúng Sai Đúngrồi Kích Kíchvào vàobất bấtcứ cứchỗ chỗnào Sairồi Kích Kíchvào vàobất bấtcứ cứchỗ chỗnào nàođể để để tục tiếp đểtiếp tiếp tụcTRẢ tiếptục tục CÂU CÂU TRẢLỜI LỜICỦA CỦABẠN BẠNLÀ: LÀ: BẠN CHƯA BẠN ĐÃ HOÀN TRẢ THÀNH LỜI CÂU BẠNÁN CHƯA BẠN ĐÃ HOÀN TRẢ THÀNH LỜIĐÚNG ĐÚNG CÂUHỎI HỎI ĐÁP ĐÚNG LÀ: ĐÁPBạn ÁN ĐÚNG LÀ: phải hoàn thành câu trả Bạn phải hoàn thành câu trảlời lời trước trướckhi khitiếp tiếptục tục OK Làm lại Trên tỉnh Bắc Ninh, sơng Thái Bình chảy qua địa phận xã nào? a) Minh Tân, Lai Hạ, Trung Kênh, An Thịnh, Phố Mới, Thái Bảo b) Đức Long, Cao Đức, An Thịnh, Trung Kênh, Lai Hạ, Minh Tân c) Trung Kênh, An Thịnh, Lai Hạ, Trừng Xá, Đào Viên, Vạn Ninh Đúng Sai Đúngrồi Kích Kíchvào vàobất bấtcứ cứchỗ chỗnào Sairồi Kích Kíchvào vàobất bấtcứ cứchỗ chỗnào nàođể để để tục tiếp đểtiếp tiếp tụcTRẢ tiếptục tục CÂU CÂU TRẢLỜI LỜICỦA CỦABẠN BẠNLÀ: LÀ: BẠN CHƯA BẠN ĐÃ HOÀN TRẢ THÀNH LỜI CÂU BẠNÁN CHƯA BẠN ĐÃ HOÀN TRẢ THÀNH LỜIĐÚNG ĐÚNG CÂUHỎI HỎI ĐÁP ĐÚNG LÀ: ĐÁPBạn ÁN ĐÚNG LÀ: phải hoàn thành câu trả Bạn phải hoàn thành câu trảlời lời trước trướckhi khitiếp tiếptục tục OK Làm lại Quiz Your Score {score} Max Score {max-score} Number of Quiz {total-attempts} Attempts Question QuestionFeedback/Review Feedback/ReviewInformation InformationWill WillAppear Appear Here Here Continue Review Quiz ... b) c) d) Bồi đắp nên đất đai với xóm làng đơng đúc cánh đồng, bãi bồi màu mỡ Là nguồn nước cung cấp cho sản xuất đời sống người dân Là đường giao thông, nơi đánh bắt nuôi trồng thủy sản đóng góp
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang bai giang điện tử cấp tiểu học, bai giang bai giang điện tử cấp tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn