Tiết 49 bài 29 oxi ozon(tiết 1) bùi thị minh tâm

9 60 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:03

Thiết kế bài học Tiết 49 bài 29: Oxi Ozon( tiết 1), hóa học lớp 10Thiết kế bài học có nhiều liên hệ thực tế với đời sống, có 2 cách vào bài cho các bạn giáo sinh thực tập tham khảo. Mong các bạn xem và góp ý cho mình để mình có thể hoàn thiện bài giảng hơn nữa. Thank you so much KẾ HOẠCH BÀI HỌC Lớp: 10A2 - Trường THPT Hai Bà Trưng Chương 6: Oxi – Lưu Huỳnh GVHD: Nguyễn Thị Thu Trang Tiết 49Bài 29: OXI – OZON( Tiết 1) Giáo sinh: Bùi Thị Minh Tâm Ngày soạn: 25/02/2019 Ngày dạy: 04/03/2019 I MỤC TIÊU Kiến thức  Học sinh trình bày  Vị trí , cấu hình electron, cấu tạo oxi  Tính chất hóa học oxi  Một số phương pháp, ngun tắc điều chế oxi phòng thí nghiệm công nghiệp  Những ứng dụng thực tế oxi công nghiệp sống Học sinh giải thích oxi có tính oxi hóa mạnh Học sinh vận dụng kiến thức học để giải tập hóa hoc có liên quan Kỹ  Dự đoán, kiểm tra, kết luận tính chất hóa học oxi  Quan sát thí nghiệm, hình ảnh để rút nhận xét tính chất phương pháp điều chế oxi  Viết phương trình hóa học để chứng minh tính chất hóa học oxi  Giải tập hóa học có liên quan Thái độ  Tích cực, chủ động, sáng tạo học tập  Say mê, u thích mơn học  Nhận thức tầm quan trọng oxi đời sống có ý thức bảo vệ mơi trường Định hướng phát triển lực  Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học  Năng lực tính tốn hóa học  Năng lực hợp tác  Năng lực tư II PHƯƠNG PHÁP  Thuyết trình, vấn đáp  Trực quan  Phương pháp dạy học theo nhóm III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH  Giáo viên: Kế hoạch học, đồ dùng dạy học, máy tính, máy chiếu, video thí nghiệm, phiếu học tập  Học sinh: Sách giáo khoa, ghi IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp (1 phút ) Tiến trình dạy mới: Đặt vấn đề : Ở lớp tìm hiểu khí oxi có vai trò quan trọng đời sống người sinh vật, khí oxi trì sống hàng ngày cho người sinh vật Nhưng thường quan sát thấy vật sắt để lâu ngồi khơng khí sau thời gian thường có tượng bị gỉ sét hay hồ nuôi tôm cá thường lắp đặt hệ thống sục khí Tại lại vậy? Chúng ta tìm hiểu học ngày hơm “Tiết 49Bài 29: OXI – OZON( Tiết 1)” Xin chào em tiết trước kiểm tra nên cô kết hợp kiểm tra cũ Ở nhà có thường hay dùng nhìn thấy vết gỉ sét dao, nan hoa xe đạp, khung sắt cửa sổ khơng? (Có nhà bạn có bể ni cá cảnh khơng? Nhà em dùng hệ thống để trì sống cho cá cảnh?) Được để trả lời cho lý đồ vật sắt để ngồi khơng khí bị gỉ sét( ni cá cảnh sử dụng hệ thống sục khí) tìm hiểu hôm nay“Tiết 49Bài 29: OXI – OZON( Tiết 1)” A OXI Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 2: Vị trí cấu tạo oxi - Dựa vào bảng tuần hoàn, xác định vị trí ngun tố oxi (ơ, chu kỳ, nhóm) nêu cấu hình electron ngun tử oxi - Dựa vào kiến thức học, viết công thức electron, công thức cấu tạo công thức phân tử oxi - Gọi hs khác nhận xét chốt lại kiến thức - Oxi thuộc ô số 8, chu kỳ 2, nhóm VIA - Cấu hình e: 1s22s22p4 - CT e: - CTCT: O=O - CTPT: O2 Nội dung cần đạt I VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO 8O : Z=8 - Cấu hình electron 1s22s22p4 - Chu kì - Nhóm VIA - CT e: - CTCT: O=O - CTPT: O2 Hoạt động 2: Tính chất vật lý - Chúng ta để trì sống hít khí Oxi thải khí CO2 dựa vào kiến thức em nêu cho biết mùi, vị, màu sắc khí O2? - Yêu cầu hs xác định tỷ khối oxi so với khơng khí đưa nhận xét - Như vậy, lên cao lượng oxi thấp - Vì nhà leo núi thường phải mang theo bình đựng khí oxi lên cao lượng oxi khơng khí giảm - Mọi sinh vật sống mặt đất chúng lấy oxi từ khơng khí để hơ hấp, lồi cá lại sống nước chứng tỏ điều gì? Vậy oxi tan nước mà cần phải lắp hệ thống sục khí ao hồ ni tơm cá? - Chúng ta nhìn thấy oxi hóa lỏng đâu? - Khí, Khơng màu, khơng mùi, khơng vị - Nặng khơng khí (d=32/29=1,1) - Oxi tan nước - Vì oxi tan nước giúp tăng hàm lượng oxi nước - Trong bình thở thợ lặn bình oxi bệnh viện Người ta thường nén thể lỏng để chứa II TÍNH CHẤT VẬT LÝ - Khí, Khơng màu, khơng mùi, khơng vị - Nặng khơng khí (d=1,1) - Ít tan nước - Hóa lỏng -183 oC ( có màu xanh da trời) nhiều oxi Hoạt động 3: Tính chất hóa học - Dựa vào cấu hình e giá trị độ âm điện oxi, cho biết tính chất hóa học oxi - Dựa vào kiến thức em học trung học sở, hoàn thành phiếu học tập sau(1) - Yêu cầu hs lên bảng viết phương trình pư phiếu học tập - Chiếu video thí nghiệm chữa phần phiếu học tập cho học sinh - GV bổ sung: sản phẩm phản ứng đốt cháy C oxi ngồi khí CO2 có khí CO Đây khí độc gây chết người Vì vậy, khơng nên đốt than sưởi phòng kín khơng nên sử dụng nguồn lượng than giải phóng khí CO2, khí CO2 khơng độc lại nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy - Oxi có 6e lớp ngồi nên dễ dàng nhận thêm 2e để đạt cấu hình bền khí - Oxi nguyên tố phi kim hoạt động hóa học, có tính oxi hóa mạnh - HS hồn thành phiếu học tập hướng dẫn giáo viên III TÍNH CHẤT HĨA HỌC Oxi có tính oxi hóa mạnh O2 + 2.2e  O-2 Tác dụng với kim loại ( trừ Au,Ag, Pt ) 0 2 o 2 t VD : Mg  O �� � 2Mg O 0 8/3 o 2 t Fe O2 �� � Fe O Tác dụng với phi kim Oxi tác dụng hầu hết với phi kim, trừ halogen, tạo thành oxit axit 0 4 2 o t VD : C  O �� �C O2 0 4 2 o t S  O �� � S O2 0 5 2 o t P  O �� � P2 O - Hs nhóm lên bảng trình bày 3.Tác dụng với hợp chất Oxi tác dụng với nhiều hợp chất vô hữu C2H5OH, CO, CH4, … 2 o 4 2 2 t VD : C H 5OH  O �� � C O  3H O môi trường - Gv đưa kết luận 4 4 2 o 2 t C H  O �� �C O2  H O 2 4 2 o t C O  O2 �� � C O2  Kết luận : Những phản ứng mà oxi tham gia phản ứng oxi hóa khử, oxi chất oxi hóa, hầu hết hợp chất số oxi hóa O -2 Hoạt động 4: Ứng dụng - Dựa vào kiến thức thực tế kết hợp với SGK, nêu ứng dụng oxi - V ỨNG DỤNG - Oxi có vai trò định đối Thuốc nổ nhiên liệu với sống người tên lửa - Thuốc nổ nhiên liệu tên lửa Hàn cắt kim loại - Hàn cắt kim loại Y khoa - Y khoa Cơng nghiệp hóa chất - Cơng nghiệp hóa chất Luyện thép - Luyện thép Hoạt động 5: Điều chế - Trong phòng thí nghiệm, khí oxi điều chế cách phân hủy hợp chất giàu oxi bền nhiệt KMnO4, KClO3,… - Chiếu video thí nghiệm điều chế oxi từ KMnO4 sau yêu cầu hs lên bảng viết phương trình phản ứng minh họa - Dựa vào tính chất vật lý oxi có tỉ khối nặng khơng khí tan nước chúng - HS thực dự hướng dẫn GV - Đẩy nước đẩy khơng khí - Từ khơng khí từ VI ĐIỀU CHẾ 1.Trong PTN Trong phòng thí nghiệm, khí oxi điều chế cách phân hủy hợp chất giàu oxi bền nhiệt KMnO4, KClO3, … KMnO4 O2↑ t ��� K2MnO4+ MnO2 + MnO2 , t � 2KCl +3O2↑ 2KClO3 ���� ta có cách để thu khí oxi? - Dựa vào sách giáo khoa em nêu cách điều chế khí oxi cơng nghiệp? - Trong tự nhiên, oxi sinh nhờ trình quang hợp xanh để làm giảm CO2 có khơng khí, chống nhiễm mơi trường Do đó, cần phải có ý thức trồng bảo vệ xanh bảo vệ sống nước Trong cơng nghiệp - Từ khơng khí : Chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng - Từ nước : dien phan � 2H2O ���� 2H2↑ + O2↑ V CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ 1) Củng cố a Nguyên tố oxi có số hiệu ngun tử Vị trí oxi bảng tuần hồn ngun tố hóa học A Chu kì 3, nhóm VIA B Chu kì 2, nhóm VIA C Chu kì 3, nhóm IVA D Chu kì 2, nhóm IVA b Tính chất hóa học đặc trưng nguyên tố oxi A Tính oxi hóa mạnh B Tính khử mạnh C Tính oxi hóa yếu D Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử c Oxi không phản ứng trực tiếp với : A Flo B Crom C Cacbon D Lưu huỳnh d Dãy gồm chất tác dụng với oxi A Mg, Al, C, C2H5OH B Al, P, Cl2, CO C Au, C, S, CO D Fe, Pt, C, C2H5OH e Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi cách A Điện phân nước B Nhiệt phân Cu(NO3)2 C Nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2 D Chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng 2) Dặn dò  Yêu vầu học sinh làm tập 1, 2,4 SGK trang 127  Đọc chuẩn bị OZON VI Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh thực tập Nguyễn Thị Thu Trang Bùi Thị Minh Tâm PHIẾU HỌC TẬP SỐ HOÀN THÀNH CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG HĨA HỌC SAU: Tác dụng với kim loại Mg + O2  Fe + O2  Xác định số oxi hóa Na + O2  Tác dụng với phi kim C+ O2  S+ O2  P+ O2  Tác dụng với hợp chất C2H5OH + O2  CO + O2  CH4+ O2  nguyên tố phản ứng? Và cho biết chúng có thuộc loại phản ứng oxi hóa khử khơng ? ... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh thực tập Nguyễn Thị Thu Trang Bùi Thị Minh Tâm PHIẾU HỌC TẬP SỐ HOÀN THÀNH CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG HĨA HỌC SAU: Tác dụng với... lắp đặt hệ thống sục khí Tại lại vậy? Chúng ta tìm hiểu học ngày hơm Tiết 49 – Bài 29: OXI – OZON( Tiết 1)” Xin chào em tiết trước kiểm tra nên cô kết hợp kiểm tra cũ Ở nhà có thường hay dùng... ngồi khơng khí bị gỉ sét( ni cá cảnh sử dụng hệ thống sục khí) tìm hiểu hôm nay Tiết 49 – Bài 29: OXI – OZON( Tiết 1)” A OXI Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 2: Vị trí cấu tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 49 bài 29 oxi ozon(tiết 1) bùi thị minh tâm, Tiết 49 bài 29 oxi ozon(tiết 1) bùi thị minh tâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn