ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 KHÓA LUYỆN THI

7 25 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 17:09

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 KHÓA LUYỆN THIĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 KHÓA LUYỆN THIĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 KHÓA LUYỆN THIĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 KHÓA LUYỆN THIĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 KHÓA LUYỆN THIĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 KHÓA LUYỆN THIĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 KHÓA LUYỆN THI Website: https://hoc24h.vn/ SĐT: 01666782246 Giáo Viên: Ngơ Thái Ngọ KHĨA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 13 – ĐỀ LUYỆN THI 2018 Xem hướng dẫn giải chi tiết tại: https://hoc24h.vn/ Group học tập: https://www.facebook.com/VatLyThayNgo/ Facebook: https://www.facebook.com/thaingo.ngo Câu 1: [ID:89306] Với tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối nước n1, thủy tinh n2 Chiết suất tỉ đối môi trường so với môi trường tia sáng truyền từ nước sang thủy tinh A n12  n1  n B n 21  n  n1 C n 21  n2 n1 D n 21  n1 n2   Câu 2: [ID:89307] Phương trình dao động vật có dạng x  Acos  t   Chọn kết luận mô tả 4  dao động vật? A Vật dao động có tần số góc ω B Vật dao động có biên độ A, tần số góc ω C Vật dao động có biên độ A D Vật dao động có biên độ 0,5A Câu 3: [ID:89389] Hiện tượng quang dẫn xảy A kim loại B chất điện môi C chất bán dẫn D chất điện phân Câu 4: [ID:89396] Quang phổ vạch chất khí lỗng có số lượng vạch vị trí vạch phụ thuộc vào A áp suất B chất chất khí C cách kích kích D nhiệt độ Câu 5: [ID:89401] Điện trường điện trường có A độ lớn điện trường điểm B vecto cường độ điện trường E điểm C chiều vecto cường độ điện trường không đổi D độ lớn điện trường tác dụng lên điện tích thử khơng đổi Câu 6: [ID:89404] Cơng thức sau cơng thức thấu kính: A 1  d d' f B 1   f d d' Câu 7: [ID:89417] Cho hạt nhân A1 Z1 X hạt nhân C A2 Z2 1  d d' f D 1   f d d' Y có độ hụt khối Δm1 Δm2 Biết hạt nhân X vững hạt nhân Y Hệ thức A m1 m  A1 A2 B m1 m  A1 A2 C A1  A D m1  m2 Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ SĐT: 01666782246 Câu 8: [ID:89419] Trên sợi dây đàn hồi hai đầu cố định, chiều dài 1,2m xuất sóng dừng với nút sóng (kể hai nút hai đầu) Điều sau sai? A Bước sóng 0,8 m B Các điểm nằm hai nút liên tiếp dao động pha C Các điểm nằm hai bên nút có hai bó sóng liền kề dao động ngược pha D Khoảng cách nút bụng cạnh 0,8 m Câu 9: [ID:89421] Nhận xét sau sai nói dao động tắt dần? A Cơ giảm dần theo thời gian B Ma sát lớn, dao động tắt dần nhanh C Khơng có biến đổi qua lại động D Biên độ giảm dần theo thời gian Câu 10: [ID:89422] Giới hạn quang điện niken 248 nm cơng electron khỏi niken bao nhiêu? A 0,5 eV B 50 eV C eV D 5,5 eV Câu 11: [ID:89424] Điện trạm phát điện truyền điện áp 20kV (ở đầu đường dây tải) hiệu suất trình truyền tải điện 80% Công suất điện truyền không đổi Khi tăng điện áp đầu đường dây tải điện đến 50kV hiệu suất trình truyền tải điện A 94,2% B 98,6% C 96,8% D 92,4% Câu 12: [ID:90344] Hai hạt nhân A B tham gia phản ứng tạo hai hạt nhân C D có khối lượng thỏa mãn: mA + mB > mC + mD Phản ứng A phản ứng thu lượng, hạt A, B bền C, D B phản ứng tỏa lượng, hạt A, B bền C, D C phản ứng thu lượng, hạt C, D bền A, B D phản ứng tỏa lượng, hạt C, D bền A, B Câu 13: [ID:90361] Giới hạn quang điện Nhôm Natri 0,36μm 0,5μm Biết 1eV = 1,6.10-19J, h = 6,625.10-34J.s c = 3.108 (m/s) Cơng electron khỏi Nhơm lớn cơng electron khỏi Natri lượng A 0,140eV B 0,322eV C 0,966eV D 1,546eV Câu 14: [ID:90370] Mạch dao động LC có biểu thức dòng điện mạch i = 4.10-2 cos(2.107t)A Điện tích tụ có giá trị cực đại A 4.109 C B 109 C C 8.109 C D 2.109 C Câu 15: [ID:90374] Sự phát sáng vật phát quang? A Hồ quang điện B Đèn dây tóc nóng sáng C Đèn ống dùng gia đình D Tia lửa điện Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ SĐT: 01666782246 Câu 16: [ID:90376] Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín xác định theo công thức A ec  t  B ec  C ec  t  t D ec    t Câu 17: [ID:90378] Năng lượng liên kết riêng lượng A cần cung cấp cho hạt nhân ban đầu để phản ứng hạt nhân thu lượng xảy B tỏa hạt nhân tự phân rã dạng động hạt nhân C tối thiểu cần cung cấp cho hạt nhân để phá vỡ thành nuclơn riêng lẻ D liên kết tính cho nuclon hạt nhân Câu 18: [ID:90381] Đặt đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T Dòng điện dây dẫn 20 A lực từ có độ lớn A 19,2 N B 1920 N C 1,92 N D N Câu 19: [ID:90388] Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R điện áp U cường độ dòng điện chạy qua điện trở I Đường sau đường đặc trưng Vôn - Ampe đoạn mạch? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 20: [ID:90389] Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm Khi đeo kính chữa tật mắt, người nhìn rõ vật đặt gần cách mắt A 15,0cm B 16,7 cm C 17,5cm D 22,5 cm Câu 21: [ID:90390] Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở R, cuộn cảm có cảm kháng 30 Ω tụ điện có dung kháng 30 Ω, đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V Biết công suất mạch P = 400 W, điện trở R có giá trị A 80  B 140  C 40  D 100  Câu 22: [ID:90391] Trong thí nghiêm I-âng giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân có khoảng vân i Nếu tăng khoảng cách hai khe thêm 5% giảm khoảng cách từ hai khe đến 3% so với ban đầu khoảng vân giao thoa A giảm 7,62% B tăng 8,00% C giảm 1,67% D giảm 8,00% Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ SĐT: 01666782246 Câu 23: [ID:90392] Để mắt nhìn rõ vật khoảng cách khác A Thấu kính mắt đồng thời vừa phải chuyển dịch xa hay lại gần màng lưới vừa phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật ln nằm màng lưới B Thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật ln nằm màng lưới C Màng lưới phải dịch lại gần hay xa thấu kính mắt cho ảnh vật ln nằm màng lưới D Thấu kính mắt phải dịch chuyển xa hay lại gần màng lưới cho ảnh vật nằm màng lưới Câu 24: [ID:90393] Một lắc đơn dao động điều hồ nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 với phương trình li độ dài s = 2cos7t (cm), t tính s Khi lắc qua vị trí cân tỉ số lực căng dây trọng lượng A 0,95 B 1,01 C 1,05 D 1,08 Câu 25: [ID:90394] Hình vẽ sau vẽ đường sức điện điện tích dương? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 26: [ID:90395] Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Đặt m  Hệ thức 2 A A  m  v  ma  B A  m  mv  a  C A2  v2  ma D A  m  v  ma  Câu 27: [ID:90398] Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có độ tụ D = dp cách thấu kính khoảng 10 cm Ảnh A’B’ AB qua thấu kính A ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính đoạn 20 cm B ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính đoạn 20 cm C ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính đoạn 60 cm D ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính đoạn 60 cm Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ SĐT: 01666782246 Câu 28: [ID:90401] Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương theo phương trình   x1  3cos  4t   cm x  Acos  4t  cm Biết động vật phần ba lượng dao 2  động vật có tốc độ 8√3 cm/s Biên độ A2 A 1,5cm B cm C 3cm D 3 cm Câu 29: [ID:90403] Một đèn nhỏ S đặt đáy bể nước (n = 4/3), độ cao mực nước h = 60 cm Bán kính r bé gỗ mặt nước cho không tia sáng từ S lọt ngồi khơng khí A 49cm B 68cm C 53cm D 55cm Câu 30: [ID:90407] Một hình chữ nhật có kích thước cm x cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 5.10-4 T Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng góc 300 Từ thơng qua hình chữ nhật A 5, 2.107 Wb B 3.107 Wb C 6.107 Wb D 3.103 Wb Câu 31: [ID:90410] Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m Lấy g = π2 m/s2 Trong điều kiện lực cản môi trường biểu thức ngoại lực điều hòa sau làm cho lắc dao động cưỡng với biên độ lớn nhất?   A F  2cos  20t   N 2    B F  1,5cos  8t   N 4  C F  1,5cos 10t  N   D F  2cos 10t   N 4  Câu 32: [ID:90413] Cho mạch điện hình vẽ Biết ξ = 12V, r = Ω bóng đèn thuộc loại 6V – 6W Để đèn sáng bình thường giá trị Rx A 4 B 2 C 6 D 12 Câu 33: [ID:90414] Một học sinh làm thí nghiệm sau: chiếu chùm ánh sáng kích thích AS vào quang điện trở R hình vẽ, thấy số ampe kế tăng lên so với trước chiếu AS Biết ampe kế Volt kế lí tưởng Chỉ số ampe kế Volt kế thay đổi ta tắt chùm sáng AS A Chỉ số V giảm số A tăng B Chỉ số V tăng số A giảm C Chỉ số A V tăng D Chỉ số A V giảm Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ SĐT: 01666782246 Câu 34: [ID:90415] Đặt điện áp u = 120cos100πtV vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Khi R = 40Ω công suất tiêu thụ mạch đạt giá trị cực đại Pm; R = 20√10 Ω cơng suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại Giá trị Pm A 180W B 60W C 120W D 240W Câu 35: [ID:90417] Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có vận tốc khơng hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 s t2 = 2,5 s; tốc độ trung bình khoảng thời gian 16 cm/s Ở thời điểm t = 0, vận tốc vo (cm/s) li độ xo cm vật thỏa mãn hệ thức A x v0  12 B x v0  12 C x v0  4 D x v0  4 Câu 36: [ID:90421] Một nguồn âm đặt O môi trường đẳng hướng Hai điểm M N môi trường tạo với O thành tam giác Mức cường độ âm M N 24,77 dB, mức cường độ âm lớn mà máy thu thu đặt điểm đoạn MN A 28dB B 27 dB C 25dB D 26dB Câu 37: [ID:90426] Trên sợi dây dài có sóng ngang, hình sin truyền qua Hình dạng đoạn dây hai thời điểm t1 t2 có dạng hình vẽ bên Trục Ou biểu diễn li độ phần tử M N thời điểm Biết t  t1  0,11 s , nhỏ chu kì sóng Chu kì dao động sóng A 0,5s B 1s C 0, 4s D 0,6s Câu 38: [ID:90427] Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu lò xo gắn chặt vào tường Vật lò xo nằm mặt phẳng nằm ngang ma sát không đáng kể Đặt vật thứ hai có khối lượng m2 = 3,75 kg sát với vật thứ đẩy chậm hai vật cho lò xo nén lại cm Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động phía Lấy π2 = 10 Khi lò xo giãn cực đại lần hai vật cách đoạn A 4  4cm B 4  8cm C 16cm D 2  4cm Câu 39: [ID:90428] Đặt vào hai đầu đoạn chứa biến trở R nguồn điện ξ = 20V điện trở r Thay đổi giá trị biến trở thấy đồ thị cơng suất tiêu thụ tồn mạch có dạng hình vẽ Cơng suất tiêu thụ cực đại mạch A 10W B 20W C 30W D 40W Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu Trang Website: https://hoc24h.vn/ SĐT: 01666782246 Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ Câu 40: [ID:90429] Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên ℓ0, độ cứng k0 = 16 N/m, cắt thành hai lò xo có chiều dài ℓ1 = 0,8ℓ0 ℓ2 = 0,2ℓ0 Mỗi lò xo sau cắt gắn với vật có khối lượng 0,5 kg Cho hai lắc lò xo mắc vào hai mặt tường đối diện đặt mặt phẳng nhẵn nằm ngang (các lò xo đồng trục) Khi hai lò xo chưa biến dạng khoảng cách hai vật 12 cm Lúc đầu, giữ vật lò xo bị nén đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động cực đại 0,1 J Lấy π2 = 10 Kể từ lúc thả vật, sau khoảng thời gian ngắn Δt khoảng cách hai vật nhỏ d Giá trị Δt d A s;7,5cm 10 B s; 4,5cm C s;7,5cm D s; 4,5cm 10 Đáp án 1-C 2-D 3-C 4-B 5-B 6-B 7-B 8-D 9-C 10-C 11-C 12-D 13-C 14-D 15-C 16-B 17-D 18-D 19-A 20-B 21-D 22-A 23-B 24-B 25-C 26-D 27-A 28-D 29-B 30-B 31-D 32-B 33-B 34-B 35-A 36-D 37-A 38-D 39-B 40-B Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu Trang ... riêng lẻ D liên kết tính cho nuclon hạt nhân Câu 18: [ID:90381] Đặt đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T Dòng điện dây dẫn 20 A lực từ có độ lớn A 19,2... hệ vân có khoảng vân i Nếu tăng khoảng cách hai khe thêm 5% giảm khoảng cách từ hai khe đến 3% so với ban đầu khoảng vân giao thoa A giảm 7,62% B tăng 8,00% C giảm 1,67% D giảm 8,00% Chuyên gia... nghiệm sau: chiếu chùm ánh sáng kích thích AS vào quang điện trở R hình vẽ, thấy số ampe kế tăng lên so với trước chiếu AS Biết ampe kế Volt kế lí tưởng Chỉ số ampe kế Volt kế thay đổi ta tắt chùm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 KHÓA LUYỆN THI, ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 KHÓA LUYỆN THI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn