KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 12 – LUYỆN ĐỀ THI THỬ

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 17:09

KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 12 – LUYỆN ĐỀ THI THỬKHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 12 – LUYỆN ĐỀ THI THỬKHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 12 – LUYỆN ĐỀ THI THỬKHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 12 – LUYỆN ĐỀ THI THỬKHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 12 – LUYỆN ĐỀ THI THỬ Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngơ Thái Ngọ SĐT: 01666782246 KHĨA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 12LUYỆN ĐỀ THI THỬ Xem hướng dẫn giải chi tiết tại: https://hoc24h.vn/ Group học tập: https://www.facebook.com/VatLyThayNgo/ Facebook: https://www.facebook.com/thaingo.ngo Câu 1: [ID:89123] Cường độ dòng điện không đổi xác định công thức sau đây? A I  q.t t B I  q q C I  t q D I  e Câu 2: [ID:89124] Đèn LED sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất phát sáng cao Nguyên tắc hoạt động đèn LED dựa tượng A điện - phát quang B hóa - phát quang C nhiệt - phát quang D quang - phát quang Câu 3: [ID:89125] Hạt nhân 12 C tạo thành A êlectron nuclôn B prôtôn nơtron C nơtron êlectron D prôtôn êlectron Câu 4: [ID:89126] Tách chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước bể bơi Chùm sáng vào nước tạo đáy bể dải sáng có màu từ đỏ đến tím Đây tượng A giao thoa ánh sáng B nhiễu xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D phản xạ ánh sáng Câu 5: [ID:89127] Giới hạn quang điện đồng 0,3 μm Trong chân khơng, chiếu chùm xạ đơn sắc có bước sóng λ vào bề mặt đồng Hiện tượng quang điện khơng xảy λ có giá trị A 0, 40 m B 0, 20 m C 0, 25 m D 0,10 m Câu 6: [ID:89128] Với thấu kính hội tụ có tiêu cự f, ảnh vật thật qua thấu kính chiều với vật vật đặt cách thấu kính khoảng A lớn 2f B nhỏ f C lớn f D f Câu 7: [ID:89129] Tính chất từ trường gây A lực hấp dẫn lên vật đặt B biến đổi tính chất điện mơi trường xung quanh C lực đàn hồi tác dụng lên dòng điện nam châm đặt D lực từ tác dụng lên nam châm lên dòng điện khác đặt Chun gia luyện thi mơn vật lý số 8, ngõ 17, Tạ Quang Bửu Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ SĐT: 01666782246 Câu 8: [ID:89130] Nếu cường độ dòng điện chạy khung dây dẫn tròn tăng lần đường kính khung dây dẫn tăng lần độ lớn cảm ứng từ tâm vòng dây A khơng đổi B tăng lần C giảm lần D tăng lần Câu 9: [ID:89131] Sóng siêu âm có tần số A lớn 2000 Hz B nhỏ 16 Hz C lớn 20000 Hz D khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz Câu 10: [ID:89132] Một sóng có biên độ A bước sóng λ Quãng đường sóng truyền phần tám chu kì A A B  C A D  Câu 11: [ID:89133] Một sợi dây căng ngang có sóng dừng Sóng truyền dây có bước sóng  Khoảng cách hai nút liên tiếp A  B 2 C  D  Câu 12: [ID:89134] Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sau sai? A Bản chất tia hồng ngoại sóng điện từ B Tính chất bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt C Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ bước sóng tia X D Tia hồng ngoại có khả gây số phản ứng hóa học Câu 13: [ID:89135] Cho tia sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X tia  Sắp xếp theo thứ tự tia có lượng phơtơn giảm dần A tia tử ngoại, tia γ, tia X, tia hồng ngoại B tia γ, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại C tia X, tia γ, tia tử ngoại, tia hồng ngoại D tia γ, tia tử ngoại, tia X, tia hồng ngoại Câu 14: [ID:89136] Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu chàm vào chất huỳnh quang ánh sáng huỳnh quang phát ánh sáng A màu đỏ B màu tím C màu vàng D màu lục C 42 He D 32 He Câu 15: [ID:89139] Tia α dòng hạt nhân A 12 H B 13 H Câu 16: [ID:89140] Chiếu vào khe hẹp F máy quang phổ lăng kính chùm sáng trắng A chùm tia sáng tới buồng tối chùm sáng trắng song song B chùm tia sáng ló khỏi thấu kính buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc song song C chùm tia sáng ló khỏi thấu kính buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ D chùm tia sáng tới hệ tán sắc gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ Chuyên gia luyện thi môn vật lý số 8, ngõ 17, Tạ Quang Bửu Trang Website: https://hoc24h.vn/ SĐT: 01666782246 Giáo Viên: Ngơ Thái Ngọ Câu 17: [ID:89141] Một sóng điện từ truyền qua điểm M không gian Cường độ điện trường cảm ứng từ M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại E0 B0 Khi cảm ứng từ M 0,5B0 cường độ điện trường có độ lớn A 0,5E B E C 2E0 D 0, 25E0 Câu 18: [ID:89142] Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm Khi qua li độ x = cm vật có động 0,3 J Độ cứng lò xo A 80 N/m B 100 N/m C 50 N/m D 40 N/m Câu 19: [ID:89143] Nguồn điện với suất điện động E, điện trở r mắc nối tiếp với điện trở ngồi R = r, cường độ dòng điện mạch 2A Nếu thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc song song cường độ dòng điện mạch A A B 1,5 A C A D A Câu 20: [ID:89144] Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục Ox với biên độ A, chu kì T Tốc độ trung bình nhỏ vật thời gian 0,25T bằng:  4A  A T   A 2 B T   2A  C T   A 2 D 4T  Câu 21: [ID:89145] Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0, m Biết khoảng cách hai khe 0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên màn, hai điểm M N nằm khác phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm 5,9 mm 9,7 mm Trong khoảng M N có số vân sáng A B C D Câu 22: [ID:89146] Một người viễn thị phải đeo sát mắt kính có độ tụ 2dp để đọc dòng chữ nằm cách mắt gần 25cm Nếu người thay kính nói kính có độ tụ 1dp đọc dòng chữ gần cách mắt bao nhiêu? A 100 cm B 30cm C 34,3cm D 200 cm Câu 23: [ID:89147] Chiếu chùm sáng song song hẹp gồm bốn thành phần đơn sắc: đỏ, vàng, lam tím từ mơi trưòng suốt tới mặt phẳng phân cách với khơng khí có góc tới 370 Biết chiết suất môi trường ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam tím 1,643; 1,657; 1,672 1,685 Thành phần đơn sắc ló khơng khí A vàng, lam tím B đỏ, vàng lam C lam vàng D lam tím Câu 24: [ID:89148] Mạch chọn sóng máy thu gồm tụ điện cuộn cảm Khi thu sóng điện từ có bước sóng λ người ta đo khoảng thời gian liên tiếp để điện áp tụ có độ lớn giá trị hiệu dụng 5.10-9 s Bước sóng λ có giá trị A m B m C m Chuyên gia luyện thi môn vật lý số 8, ngõ 17, Tạ Quang Bửu D m Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ SĐT: 01666782246 Câu 25: [ID:89149] Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 4cm, chu kì 2s Tại thời điểm t = 0,25 s vật có vận tốc v = 2π√2 cm/s, gia tốc a < Phương trình dao động vật   A x  4cos  2t   cm 2    B x  4cos  t   cm 2    C x  4cos  t   cm 2    D x  4cos  2t   cm 2  Câu 26: [ID:89153] Hai nguồn kết hợp A B dao động theo phương vng góc với bề mặt chất lỏng với phương trình u A  u B  4cos(40t )cm, t tính s Tốc độ truyền sóng 50 cm/s Biên độ sóng coi khơng đổi Tại điểm M bề mặt chất lỏng với AM  BM  10 cm, phần tử chất lỏng có tốc độ dao động cực đại A 120 cm / s B 100 cm / s C 80 cm / s D 160 cm / s Câu 27: [ID:89154] Một máy phát điện xoay chiều pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống mắc nối tiếp Suất điện động xoay chiều máy phát sinh có tần số 50Hz giá trị hiệu dụng 100√2V Từ thơng cực đại qua vòng phần ứng 5/π mWB Số vòng dây cuộn dây A 71 vòng B 200 vòng C 100 vòng D 400 vòng Câu 28: [ID:89156] Tính tốc độ ánh sáng môi trường nước Biết tia sáng truyền từ khơng khí vào nước với góc tới i = 300 góc khúc xạ nước r = 220 Lấy vận tốc ánh sáng ngồi khơng khí c = 3.108 m/s A 1,5.108 m / s B 2.108 m / s C 2, 247.108 m / s D 2,32.108 m / s Câu 29: [ID:89157] Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm2 gồm 250 vòng dây quay với vận tốc 3000 vòng/phút từ trường B vng góc với trục quay có độ lớn B = 0,02 T Từ thông cực đại gửi qua khung A 0,025 Wb B 0,15 Wb C 1,5 Wb D 15 Wb Câu 30: [ID:89158] Điện áp hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp (có R biến trở) u  U o cost Khi R  100 , cơng suất mạch đạt cực đại Pmax = 100W Giá trị R sau cho công suất mạch 80 W? A 70  B 60 Ω C 50 Ω D 80 Ω Câu 31: [ID:89159] Cho hai chất điểm M, N chuyển động tròn đều, chiều đường tròn tâm O, bán kính R = 10 cm với tốc độ dài m/s Biết góc MON 300 Gọi K trung điểm MN, hình chiếu K xuống đường kính đường tròn có tốc độ trung hình chu kì xấp xỉ A 30,8 cm/s B 86,6 cm/s C 61,5 cm/s Chuyên gia luyện thi môn vật lý số 8, ngõ 17, Tạ Quang Bửu D 100 cm/s Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ SĐT: 01666782246 Câu 32: [ID:89163] Một chất điểm dao động điều hòa khơng ma sát Khi vừa qua khỏi vị trí cân đoạn S động chất điểm 1,8 J Đi tiếp đoạn S động 1,5 J thêm đoạn S động bao nhiêu? (trong trình vật chưa đổi chiều chuyển động) A 0,9 J B 1,0 J C 0,8 J D 1,2 J Câu 33: [ID:89167] Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động V, điện trở r = 0,1Ω; mạch ngồi gồm bóng đèn có điện trở Rd = 11 Ω điện trở R = 0,9 Ω Biết đèn sáng bình thường Hiệu điện định mức cơng suất định mức bóng đèn A Udm =11V; Pdm  11W B Udm =11V; Pdm  55W C Udm =5,5V; Pdm  275W D Udm =5,5V; Pdm  2, 75W Câu 34: [ID:89168] Một lắc lò xo dao động điều hòa trục Ox với phương trình dao động x = Acos(ωt – π/6) Gọi Wd, Wt động năng, lắc Trong chu kì Wd ≥ Wt 1/3 s Thời điểm vận tốc v li độ x vật thỏa mãn v = ω|x| lần thứ 2016 kể từ thời điểm ban đầu A 503,71 s B 1007,958 s C 2014,21 s D 703,59 s Câu 35: [ID:89170] Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Electron nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng m1 quỹ đạo dừng m2 bán kính giảm 27 ro (ro bán kính Bo), đồng thời động êlectron tăng thêm 300% Bán kính quỹ đạo dừng m1 có giá trị gần với giá trị sau đây? A 60r0 B 50r0 C 40r0 D 30r0 Câu 36: [ID:89175] Một máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động ổn định Suất điện động ba cuộn dây phần ứng có giá trị e1, e2 e3 Ở thời điểm mà e1 = 30 V e2  e3  30V Giá trị cực đại e1 A 40,2 V B 51,9V C 34,6 V D 45,1 V Câu 37: [ID:89176] Cho sợi dây có sóng dừng với tần số góc =10rad/s Trên dây A nút sóng, điểm B bụng sóng gần A nhất, điểm C A B Khi sơi dây duỗi thẳng khoảng cách AB = 9cm AB = 3AC Khi sợi dây biến dạng nhiều khoảng cách A C 5cm Tốc độ dao động điểm B qua vị trí có li độ biên độ điểm C A 160 3cm / s B 40 3cm / s C 160cm / s D 80cm / s Câu 38: [ID:89177] Có ba phần tử gồm: điện trở R; cuộn dây có điện trở r = 0,5R; tụ điện C Mắc ba phần tử song song với mắc vào hiệu điện khơng đổi U dòng điện mạch có cường độ I Khi mắc nối tiếp ba phần tử mắc vào nguồn xoay chiều có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng ba phần tử Cường độ dòng điện qua mạch lúc có giá trị hiệu dụng A 0,29I B 0,33I C 0,25I Chuyên gia luyện thi môn vật lý số 8, ngõ 17, Tạ Quang Bửu D 0,22I Trang Website: https://hoc24h.vn/ SĐT: 01666782246 Giáo Viên: Ngơ Thái Ngọ Câu 39: [ID:89305] Một lò xo nhẹ có k = 100N/m treo thẳng đứng, đầu treo hai vật nặng m1 = m2 = 100g Khoảng cách từ m2 tới mặt đất h  4,9 m, Bỏ qua khoảng cách hai vật 18 Khi hệ đứng yên ta đốt dây nối hai vật Hỏi vật m2 chạm đất m1 quãng đường bao nhiêu? A s  4,5 cm B s  3,5 cm C s  3, 25 cm D s  4, 25 cm Câu 40: [ID:87400] Cho đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi tụ điện C mắc nối tiếp Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch ổn định Khi L = L1 điện áp hiệu dụng hai tụ điện có giá trị lớn nhất, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R 220 V Khi L = L2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn 275 V, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 132 V Lúc điện áp hiệu dụng hai tụ điện A 99 V B 451 V C 457 V D 96 V Đáp án 1-C 2-A 3-B 4-C 5-A 6-B 7-D 8-A 9-C 10-D 11-D 12-C 13-B 14-B 15-C 16-C 17-A 18-A 19-D 20-A 21-B 22-A 23-D 24-B 25-C 26-D 27-D 28-C 29-A 30-C 31-C 32-B 33-D 34-B 35-C 36-C 37-B 38-D 39-A 40-A Chuyên gia luyện thi môn vật lý số 8, ngõ 17, Tạ Quang Bửu Trang ... [ID:89139] Tia α dòng hạt nhân A 12 H B 13 H Câu 16: [ID:89140] Chiếu vào khe hẹp F máy quang phổ lăng kính chùm sáng trắng A chùm tia sáng tới buồng tối chùm sáng trắng song song B chùm tia sáng ló khỏi... chùm sáng trắng song song B chùm tia sáng ló khỏi thấu kính buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc song song C chùm tia sáng ló khỏi thấu kính buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ D chùm tia sáng... điện trở ngồi R = r, cường độ dòng điện mạch 2A Nếu thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc song song cường độ dòng điện mạch A A B 1,5 A C A D A Câu 20: [ID:89144] Một vật nhỏ dao động điều
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 12 – LUYỆN ĐỀ THI THỬ, KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 12 – LUYỆN ĐỀ THI THỬ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn