HUD 1 HUD 1HUD 1HUD 1HUD 1

85 40 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG —o0o — KHÓA LUÂN TỐT NGHIÊP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẢN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 Sinh viên thực : Nguyễn Thành Long Mã sinh viên : A17978 HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG —o0o — KHÓA LUÂN TỐT NGHIÊP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẢN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 Giáo viên hướng dẫn : Th.s Ngô Thị Quyên Sinh viên thực : Nguyễn Thành Long Mã sinh viên : A17978 Chuyên ngành : Tài HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, cô giáo trường Đại Học Thăng Long, đặc biệt Giảng viên Th.s Ngô Thị Quyên bác, cô anh chị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 tận tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn thầy cô giáo giảng dạy nhà trường truyền đạt cho em nhiều kiến thức bổ ích để thực khóa luận có hành trang vững cho nghiệp tương lai Do giới hạn kiến thức khả lý luận thân nhiều thiếu sót hạn chế, kính mong dẫn đóng góp thầy giáo để khóa luận em hoàn thiện Hà Nội, ngày 30 Tháng 03 năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thành Long LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép cơng trình nghiên cứu người khác Các liệu thơng tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Thành Long 3.2.1 Ký hiệu viết tắt ĐHĐCĐ Tên đầy đủ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị GVHB Giá vốn hàng bán GTGT Giá trị gia tăng TSCĐ TSDN Tài sản cố định Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn TNDN Thu nhập doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh Bảng 2.1 Kết kinh doanh giai đoạn 2011 - 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Sơ đồ 2.1 Mơ hình tổ chức máy quản lý hành Cơng ty .29 Hình 2.1 Mơ hình sách quản lý vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 46 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Vốn yếu tố hàng đầu vào thiếu doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh Hiệu sử dụng vốn cao kết thu từ lượng vốn bỏ lớn Vấn đề hiệu sử dụng vốn riêng đối tượng mà tất nhà kinh doanh, từ thành lập doanh nghiệp phải tính tốn kỹ lưỡng đến phương hướng, biện pháp sử dụng vốn đầu tư cách có hiệu nhất, sinh nhiều lợi nhuận Thực tế cho thấy, để thực điều khơng phải đơn giản Bước sang chế thị trường có quản lý nhà nước chục năm hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp nhà nước vấn đề nan giải Rất nhiều doanh nghiệp không đứng vững chế thị trường, làm ăn thua lỗ gây thâm hụt nguồn vốn từ ngân sách cấp cho Nhưng bên cạnh có nhiều doanh nghiệp thuộc nghành kinh tế khác đạt thành cơng, khẳng định vị trí thị trường nước giới Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD1 phải đối mặt với nhiều khó khăn, hoạt động quản lý sử dụng vốn công ty lại chưa mang lại hiệu cao nhiều vấn đề tồn đọng đòi hỏi cần có biện pháp cần thiết để cải thiện đòi hỏi cơng ty cần phải thực phân tích, đánh giá lại hiệu sử dụng vốn cơng ty để từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh chung công ty Từ thực tế đó, đề tài: “Phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1” lựa chọn nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận vốn hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp - Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD1 - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Hiệu sử dụng vốn Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD1 giai đoạn 2011 - 2013 Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng chủ yếu phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tỷ lệ, phương pháp phân tích thống kê phương pháp phân tích Dupont để đưa đánh giá kết luận từ sở số liệu cung cấp thực trạng tình hình hoạt động cơng ty Kết cấu khóa luận Ngồi mở đầu kết luận khóa luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung hiệu sử dụng vốn phân tích hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn Cơng ty CP Đầu tư Xây dựng HUD1 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 1.1.1 Tổng quan chung vốn doanh nghiệp Khái niệm, đặc trưng vai trò vốn doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm Theo phát triển lịch sử, quan điểm vốn xuất ngày hồn thiện, tiêu biểu có cách hiểu vốn sau số nhà kinh tế học thuộc trường phái kinh tế khác Các nhà kinh tế học cổ điển tiếp cận vốn với góc độ vật Họ cho rằng, vốn yếu tố đầu vào trình sản xuất kinh doanh Cách hiểu phù hợp với trình độ quản lý kinh tế sơ khai - giai đoạn kinh tế học xuất bắt đầu phát triển Theo số nhà tài vốn tổng số tiền người có cổ phần cơng ty đóng góp họ nhận phần thu nhập chia cho chứng khoán cơng ty Như vậy, nhà tài ý đến mặt tài vốn, làm rõ nguồn vốn doanh nghiệp đồng thời cho nhà đầu tư thấy lợi ích việc đầu tư, khuyến khích họ tăng cường đầu tư vào mở rộng phát triển sản xuất Theo David Begg, Standley Fischer, Rudige Darnbusch “Kinh tế học”: Vốn loại hàng hoá sử dụng tiếp tục vào trình sản xuất kinh doanh Có hai loại vốn vốn vật vốn tài Vốn vật dự trữ loại hàng hoá sản xuất hàng hoá dịch vụ khác Vốn tài tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Đất đai không coi vốn Một số nhà kinh tế học khác cho vốn bao gồm toàn yếu tố kinh tế bố trí để sản xuất hàng hố, dịch vụ tài sản tài mà kiến thức kinh tế kỹ thuật doanh nghiệp tích luỹ , trình độ quản lý tác nghiệp cán điều hành chất lượng đội ngũ công nhân viên doanh nghiệp, uy tín, lợi doanh nghiệp Một số quan điểm khác lại cho vốn giá trị đem lại giá trị thặng dư Nhưng theo khái niệm giáo trình Tài doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân khái niệm vốn chia thành hai phần: Tư (Capital) giá trị mang lại giá trị thặng dư Vốn quan tâm đến khía cạnh giá trị mà thơi Bảng cân đối kế tốn phản ánh tình hình tài doanh nghiệp thời điểm Vốn nhà doanh nghiệp dùng để đầu tư vào tài sản Nguồn vốn nguồn huy động từ đâu Tài sản thể định đầu tư nhà doanh nghiệp; bảng cân đối phản ánh tổng dự trữ thân doanh nghiệp dẫn đến doanh nghiệp có dự trữ tiền để mua hàng hoá dịch vụ sản xuất chuyển hố, dịch vụ thành sản phẩm cuối dự trữ hàng hoá tiền thay đổi có dòng tiền hay hàng hố tượng xuất quỹ, xuất hàng hố doanh nghiệp thu dòng tiền (phản ánh nhập quỹ biểu cân đối doanh nghiệp ngân quỹ làm cân đối dòng tiền doanh nghiệp) Một số quan niệm vốn tiếp cận góc độ nghiên cứu khác nhau, điều kiện lịch sử khác Vì vây, để đáp ứng đầy đủ yêu cầu hạch toán quản lý vốn chế thị trường nay, khái quát vốn phần thu nhập quốc dân dạng vật chất tài sản cá nhân, tổ chức bỏ để tiến hành kinh doanh nhằm mục đích tối đa hố lợi nhuận Đây quan điểm khóa luận sử dụng xuyên suốt Các đặc trưng vốn Căn vào khái niệm trên, ta thấy vốn có đặc trưng sau: Vốn biểu tài sản doanh nghiệp dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động khác, tồn dạng hữu hình vơ hình Đó loại máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu hay vị trí kinh doanh, nhãn hiệu sản phẩm, quyền phát minh Vốn đưa vào sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu sinh lời, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp tương lai Do vốn phải tích luỹ đến mức độ định Vốn phải tích tụ tập trung lượng định phát huy tác dụng đầu tư vào lĩnh vực kinh tế đặc biệt lĩnh vực kinh doanh Vốn có giá trị mặt thời gian Điều có vai trò quan trọng bỏ vốn vào đầu tư tính hiệu sử dụng đồng vốn Vốn phải gắn liền với chủ sở hữu định, vốn không đưa để đầu tư mà người chủ nghĩ đầu tư khơng có lợi nhuận Vốn quan niệm thứ hàng hố coi thứ hàng hố đặc biệt có khả mua bán quyền sở hữu thị trường vốn, thị trường tài Vốn khơng biểu tiền hay giá trị vật (Tài sản cố định doanh nghiệp: Máy móc, trang thiết bị vật tư dùng cho hoạt động quản lý ) tài sản hữu hình (Các bí kinh doanh, phát minh sáng chế,.) 1.1.1.3 Vai trò vốn doanh nghiệp Vốn đóng vai trò quan trọng doanh nghiệp Nó sở, tiền đề cho doanh nghiệp bắt đầu khởi kinh doanh Muốn đăng ký kinh doanh, theo quy định nhà nước, doanh nghiệp phải có đủ số vốn pháp định theo ngành nghề kinh doanh (vốn khơng gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, mà tài sản thuộc sở hữu chủ doanh nghiệp) Rồi để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải th nhà xưởng, mua máy móc thiết bị, cơng nghệ, nguyên vật liệu, thuê lao động tất điều kiện cần có để doanh nghiệp tiến hành trì hoạt động cuả nhằm đạt mục tiêu đặt Khơng có vậy, q trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, vốn điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất chiều rộng chiều sâu, đổi máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cao chất lượng sản phẩm, tăng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động tổ chức máy quản lý đầy đủ chức Từ nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng cường khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Trong chế thị trường nước ta, thiếu vốn để phát triển sản xuất kinh doanh vấn đề xúc doanh nghiệp Không cấp vi mô, nhà nước ta thiếu nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế Tiến tới hội nhập kinh tế, xoá bỏ hàng rào thuế quan nước khu vực Đông Nam thách thức lớn doanh nghiệp nước trước vượt trội vốn, công nghệ nước khác khu vực Điều đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải tìm cách huy động sử dụng vốn cho tiết kiệm có hiệu 1.1.2 Phân loại vốn doanh nghiệp Trong trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có phương thức hình thức kinh doanh khác Nhưng mục tiêu họ tạo lợi nhuận cho Nhưng điều đạt vốn doanh nghiệp quản lý sử dụng cách hợp lý 1.1.2.1 - Vốn phân sử dụng tuỳ thuộc vào mục đích loại hình doanh nghiệp Phân loại vốn theo nguồn hình thành Vốn hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu số vốn góp chủ sở hữu, nhà đầu tư đóng góp Số vốn khơng phải khoản nợ, doanh nghiệp khơng phải cam kết tốn, khơng phải trả lãi suất Tuy nhiên, lợi nhuận thu kinh doanh có lãi doanh nghiệp đẽ chia cho cổ đông theo tỷ lệ phần vốn góp cho Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu hình thành theo cách thức khác Thông thường nguồn vốn bao gồm vốn góp lãi chưa phân phối - Vốn hình thành từ nợ phải trả Bất doanh nghiệp muốn vào hoạt động không dựa vào nguồn vốn chủ sở hữu mà phải tận dụng mối quan hệ huy động thêm vốn từ bên ngồi như: Vay ngân hàng, vay tổ chức tín dụng đơn vị kinh tế khác Thậm chí q trình sản xuất kinh doanh có khả doanh nghiệp phải nợ người bán, nợ lương công nhân viên để tích luỹ vốn đáp ứng nhu cầu vốn q lớn khâu trì hoạt động Tất khoản hạch toán vào khoản mục nợ phải trả doanh nghiệp nên sau thời hạn định theo thỏa thuận doanh nghiệp phải trả gốc lãi cho chủ nợ Trong trường hợp người tài trợ cho doanh nghiệp người chủ sở hữu doanh nghiệp doanh nghiệp huy động vốn từ nguồn bị áp lực phải trả nợ không tự chủ mặt tài Mặc dù vậy, nguồn tài trợ từ khoản vay nợ chỗ dựa vững cho doanh nghiệp cần vốn để trì hoạt động sản xuất kinh doanh hay tích luỹ vốn để tái sản xuất mở rộng qui mô hoạt động 1.1.2.2 Phân loại theo tốc độ luân chuyển Trong trình sản xuất tái sản xuất, vốn vận động cách liên tục Nó biểu hình thái vật chất khác nhau, từ tiền mặt đến tư liệu lao động, hàng hoá dự trữ Sự khác mặt vật chất tạo đặc điểm luân chuyển vốn, theo người ta phân chia vốn thành hai loại vốn cố định vốn lưu động - Vốn cố định Vốn cố định doanh nghiệp phận đầu tư ứng trước tài sản cố định tài sản đầu tư bản, mà đặc điểm luân chuyển phần nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh hồn thành vòng tuần hồn tài sản cố định hết thời gian sử dụng Quy mô vốn cố định định quy mô tài sản cố định đặc điểm tài sản cố định lại ảnh hưởng đến vận động công tác quản lý cố định Muốn quản lý vốn cố định cách hiệu phải quản lý sử dụng tài sản cố định cách hữu hiệu - Vốn lưu động Vốn lưu động doanh nghiệp số tiền ứng trước tài sản lưu động tài sản lưu thông nhằm đảm bảo cho trình tái sản xuất doanh nghiệp thực thường xuyên liên tục Tài sản lưu động tài sản ngắn hạn, thường xuyên luân chuyển trình kinh doanh Tài sản lưu động tồn dạng dự trữ sản xuất (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, công cụ, dụng cụ ) sản phẩm trình sản xuất (sản phẩm dở dang), thành phẩm, chi phí tiêu thụ, tiền mặt giai đoạn lưu thông Trong bảng cân đối tài sản doanh nghiệp tài sản lưu động chủ yếu thể phận tiền mặt, chứng khốn có khoản cao, khoản phải thu dự trữ tồn kho Giá trị loại tài sản lưu động doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thường chiếm từ 25% đến 50% tổng giá trị tài sản chúng Vì vậy, quản lý sử dụng vốn lưu động hợp lý có ảnh hưởng quan trọng đến việc hoàn thành nhiệm vụ chung doanh nghiệp, có cơng tác nâng cao hiệu sử dụng vốn 1.2 Tổng quan chung hiệu sử dụng vốn phân tích hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm hiệu hiệu sử dụng vốn Để đánh giá trình độ quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, người ta sử dụng thước đo hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hiệu sản xuất kinh doanh đánh giá hai giác độ: Hiệu kinh tế hiệu xã hội Trong phạm vi quản lý doanh nghiệp, người ta chủ yếu quan tâm đến hiệu kinh tế Đây phạm trù phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực doanh nghiệp để đạt kết cao với chi phí hợp lý Do vậy, nguồn lực kinh tế đặc biệt nguồn vốn doanh nghiệp có tác động lớn tới hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Từ đó, việc nâng cao hiệu sử dụng vốn yêu cầu mang tính thường xuyên bắt buộc doanh nghiệp Đánh giá hiệu sử dụng vốn giúp ta thấy hiệu hoạt động kinh doanh nói chung trình độ quản lý sử dụng vốn nói riêng Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng quản lý nguồn vốn làm cho đồng vốn sinh lời tối đa nhằm mục tiêu cuối doanh nghiệp tối đa hoá giá trị tài sản chủ sở hữu Về mặt lượng, hiệu sử dụng vốn thể mối tương quan kết thu từ hoạt động bỏ vốn mang lại với lượng vốn bỏ Mối tương quan thường biểu cơng thức Dạng thuận: Kết H= -Vốn kinh doanh Chỉ tiêu dùng để xác định ảnh hưởng hiệu sử dụng vốn đến kết kinh tế Dạng nghịch: Vốn kinh doanh E= -Kết Chỉ tiêu sở để xác định quy mơ tiết kiệm hay lãng phí nguồn lực mặt định tính hiệu sử dụng vốn thể trình độ khai thác, quản lý sử dụng vốn doanh nghiệp 1.2.2 Khái niệm, mục tiêu, vai trò phân tích hiệu sử dụng vốn 1.2.2.1 Khái niệm phân tích hiệu sử dụng vốn Phân tích tài tập hợp khái niệm, phương pháp công cụ cho phép thu thập xử lý thơng tin kế tốn thông tin khác quản lý nhằm đánh giá tình hình tài doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ chất lượng hiệu hoạt động doanh nghiệp đó, khả tiềm lực doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa định tài chính, định tài phù hợp Khái niệm phân tích hiệu sử dụng vốn hiểu phân tích tài chính, nhiên phân tích hiệu sử dụng vốn chủ yếu tập chung vào việc phân tích hệ thống tiêu hiệu suất sử dụng vốn cố định, vốn lưu động, sức sinh lời vốn, tốc độ luân chuyển vốn, để phản ánh quan hệ đầu đầu vào trình sản xuất kinh doanh thông qua thước đo tiền tệ hay cụ thể mối tương quan kết thu với chi phí bỏ để thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Kết thu cao so với chi phí vốn bỏ hiệu sử dụng vốn cao Doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích đánh giá hiệu sử dụng vốn để nhanh chóng có biện pháp khắc phục mặt hạn chế phát huy ưu điểm doanh nghiệp quản lý sử dụng vốn Thông qua phân tích hiệu sử dụng vốn cung cấp hình ảnh việc sử dụng vốn doanh nghiệp, ưu điểm hạn chế công tác tài doanh nghiệp 1.2.2.2 Mục tiêu vai trò phân tích hiệu sử dụng vốn Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo chế thị trường, để tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải kinh có lãi Để đạt kết cao hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải đưa phương hướng mục tiêu đầu tư, biện pháp sử dụng điều kiện có sẵn nguồn như: vốn, nguồn nhân tài, vật lực Muốn vậy, doanh nghiệp cần nắm nhân tố ảnh hưởng, mức độ xu hướng tác động nhân tố đến kết kinh doanh Điều thực sở phân tích sử dụng hợp lý nguồn sẵn có hoạt động sản xuất kinh doanh Như biết hoạt động kinh tế hoạt động sản xuất doanh nghiệp nằm liên hồn với Bởi vây, có tiến hành phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh cách tồn diện giúp cho nhà doanh nghiệp đánh giá đầy đủ sâu sắc hoạt động kinh tế trạng thái thực chúng Trên sở đó, nêu lên cách tổng hợp trình độ hồn thành mục tiêu biểu tiêu kinh tế - kỹ thuật- tài doanh nghiệp Đồng thời, phân tích sâu sắc ngun nhân hồn thành khơng hồn thành tiêu tác động lẫn chúng Từ đó, đánh giá đầy đủ mặt mạnh, mặt yếu công tác quản lý doanh nghiệp Mặt khác, qua phân tích kinh doanh, giúp cho doanh nghiệp tìm biện pháp sát thực để tăng cường hoạt động kinh tế, quản lý doanh nghiệp, nhằm phát huy khả tiềm tàng vốn, lao động, đất đai, vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong yếu tố thiếu cơng tác cơng tác quản lý vốn 1.2.3 Thơng tin sử dụng phân tích hiệu sử dụng vốn Trong phân tích tài nói chung cụ thể phân tích hiệu sử dụng vốn, nhà phân tích phải thu thập, sử dụng nguồn thông tin: Từ thông tin nội doanh nghiệp thơng tin bên ngồi doanh nghiệp, từ thông tin số lượng đến thông tin giá trị Những thơng tin giúp cho nhà phân tích đưa nhận xét, kết luận tinh tế thích đáng Thơng tin sử dụng phân tích hiệu sử dụng vốn lấy từ nguồn thơng tin chính, nguồn thơng tin kế tốn nguồn thơng tin khác ngồi kế tốn Nguồn thơng tin kế tốn bao gồm nguồn thơng tin từ báo cáo tài nguồn thơng tin khác Trong báo cáo tài chủ yếu khai thác thơng tin có từ bảng cân đối kế toán bảng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Nguồn thơng tin khác ngồi kế tốn thu thập từ thơng tin Bộ ngành liên quan, tình hình phát triển kinh tế xã hội sách Nhà nước Trong thơng tin bên ngồi, cần lưu ý thu thập thông tin chung thông tin liên quan đến trạng thái kinh tế, hội kinh doanh, sách thuế, lãi suất, thông tin ngành kinh doanh (thơng tin liên quan đến vị trí ngành kinh tế, cấu ngành, sản phẩm ngành, tình trạng cơng nghệ, thị phần ) thông tin pháp lý, kinh tế doanh nghiệp Tuy nhiên, để đánh giá cách tình hình doanh nghiệp, sử dụng thơng tin kế toán nội doanh nghiệp nguồn thông tin quan trọng bậc Với đặc nhiên tốc độ giảm chậm doanh thu lợi nhuận khiến cho tỷ suất sinh lời vốn cố định giảm Giai đoạn năm 2012 đến năm 2013 tiếp tục giai đoạn giảm nhanh tỷ suất sinh lời vốn cố định Tỷ suất sinh lời vốn cố định sau năm giảm 24,33% cho thấy tình hình lợi nhuận khả tạo lợi nhuận từ vốn cố định giảm mạnh Nguyên nhân xuất phát từ tình trạng giảm nhanh tỷ suất sinh lời doanh thu (ROS) Trong năm 2013, ROS giảm thêm 2,85% tác động làm tỷ suất sinh lời vốn cố định giảm 45,99% Tác động vòng quay vốn cố định tăng khiến cho tỷ suất sinh lời vốn cố định tăng thêm 21,66% nhiên sức nhr hưởng ROS lớn khiến cho tỷ suất sinh lời vốn cố định giảm Tóm lại, qua mơ hình phân tích Dupont thấy tỷ suất sinh lời vốn cố định chịu ảnh hướng lớn từ hai tiêu vòng quay vốn cố định tỷ suất sinh lời doanh thu Nhưng nhìn vào sâu thấy tiêu chịu ảnh hưởng trực tiếp từ doanh thu lợi nhuận Cơng ty Hay nói cách khác ảnh hưởng xuất phát từ kết hoạt động sản xuất Công ty Bất thay đổi kết hoạt động sản xuất kinh doanh tác động mạnh tới tỷ suất sinh lời nói chung tỷ suất sinh lời vốn cố định nói riêng 2.6 Đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 2.4.1 Kết đạt (1) Về câu vốn - Cơ cấu vốn Cơng ty theo nguồn hình thành thể rõ quan điểm huy động vốn thận trọng Công ty sử dụng nhiều nguồn vốn huy động từ vốn vay Việc huy động vốn từ nguồn vốn vay phát huy hiệu từ đòn bẩy tài chính, thúc đẩy cơng ty mạnh dạn kinh doanh Thêm vào đó, chi phí sử dụng vốn vay thường thấp chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu - Cơ cấu vốn theo tốc độ luân chuyển vốn cuả Cơng ty phản ánh rõ loại hình doanh nghiệp Công ty doanh nghiệp xây dựng kinh doanh bất động sản có cấu vốn lưu động lớn (chủ yếu khoản phải thu hàng tồn kho) Trong cấu vốn lưu động, hàng tồn kho tiêu chiếm tỷ trọng cao nhất, điều giúp Công ty đảm bảo lượng bất động sản xuất bán có nhu cầu Tiền khoản tương tương tiền giảm qua năm phân tích Việc Cơng ty điều chỉnh giảm lượng dự trữ tiền mặt biện pháp tích cực nên tiếp tục thực tương lai nên dự trữ lượng tiền tối thiểu đủ để đảm bảo chi phí giao dịch thường xuyên Cơ cấu vốn cố định Công ty chiếm tỷ trọng tương đối thấp, đủ 65 để đảm bảo hoạt động xây dựng hoàn toàn phù họp với cấu vốn doanh nghiệp xây dựng, bất động sản Đây cấu hợp lý Công ty (2) Về hiệu sử dụng vốn theo tốc độ luân chuyển - Các tiêu hiệu sử dụng vốn cố định Công ty tốt Hiệu suất sử dụng vốn cố định cao (luôn 15 lần), hàm lượng vốn cố định thấp tỷ suất lợi nhuận vốn cố định cao (luôn lớn 20 lần) cho thấy việc sử dụng vốn cố định để tạo doanh thu cho Công ty tốt - Đối với hiệu sử dụng vốn lưu động, Công ty đạt số kết đáng ghi nhận như: Khả toán ngắn hạn Công ty đánh giá tốt xoay quanh giá trị đảm bảo khả tốn mà cho thấy cân việc sử dụng vốn Hệ số khả tốn nhanh có xu hướng giảm tiêu nằm mức an toàn dao động quanh mức 0,5 (3) Về hiệu sử dụng vốn theo ngu n hình thành - Khả quản lý nợ phải trả Công ty đánh giá cao hệ số tốn lãi vay cao (ln lớn 2) tỷ suất sinh lời tiền vay lớn - Vốn chủ sở hữu Công ty chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn Công ty Thông qua tiêu ROE cho thấy tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Công ty cao cho thấy việc đầu tư vốn chủ sỡ hữu hàng năm đem lại lợi nhuận cho Công ty cổ đông Hạn chế 2.4.2 (1) Về hiệu sử dụng vốn theo tốc độ luân chuyển - Hiệu sử dụng vốn cố định: Trong vốn cố định, TSCĐ chiếm phần lớn tỷ trọng Qua phân tích tiêu mức hao phí hệ số hao mòn TSCĐ cơng với tình hình kinh doanh ta thấy TSCĐ sử dụng hiệu thể mức hao phí TSCĐ tăng - Hiệu sử dụng vốn lưu động tồn số hạn chế như: + Vòng quay vốn lưu động hàng năm giảm dần, thời gian quay vòng vốn lưu động tăng cho thấy Công tác thu hồi vốn lưu động Công ty ngày giảm sút + Sức sinh lời vốn lưu động giảm, hệ số đảm nhiệm vốn lưu động tăng lên cho thấy Công ty chưa khai thác hết lợi ích mà vốn lưu động đem lại + Công tác quản lý hàng tồn kho chưa hiệu thể qua tiêu vòng quay hàng tồn kho giảm, thời gian quay vòng hàng tồn kho lớn + Chính sách quản lý khoản phải thu chưa tốt Cơng ty thực nhiều sách tốn dành cho khách hàng nhằm kích thích trả nợ nhiên khoản phải thu vấn tăng lên, số vòng quay khoản phải thu giảm thời gian thu tiền bình quân tăng (2) Về hiệu sử dụng vốn theo nguồ n hình thành Cơng ty chưa cân đối hài hòa vốn chủ sở hữu vốn vay để khai thác tối đa lợi thê cạnh tranh trình huy động vốn phục vụ cho mục đích mở rộng kinh doanh Mặc dù ROE cao giảm dần cho thấy xu hướng không tốt diễn gây ảnh hưởng đên lợi ích cổ đơng 67 14 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DựNG HUD1 3.1 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 Trong năm qua hoạt động kinh tế thị trường có điều tiết định hướng nhà nước, việc sử dụng vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 ngày hoàn thiện hơn, đạt số thành tích, kết định Song bên cạnh cơng tác quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn gặp phải số vướng mắc thiếu sót phân tích đánh giá Từ thực tế đó, để quản lý khai thác sử dụng tốt hiệu vốn tài sản nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty đề số phương hướng cụ thể sau: Thứ nhất: Tăng cường đầu tư chiều sâu hoạt động tìm kiếm thị trường, tìm hiều nhu cầu thị trường, khách hàng Chấn chỉnh hoạt động khâu cho đồng từ lúc dự đoán nhu cầu, lập kế hoạch thi công, làm hợp đồng kinh tế, giao nhận phân phối cơng trình, hộ, đối chiếu khoản phải thu, tiết kiệm tối đa khoản chi phí Đây khâu quan trọng công tác tổ chức hoạt động kinh doanh Thứ hai: Hoàn thiện việc phân cấp, phân công quản lý, Công ty chủ động giao việc cụ thể cho phòng ban, phận, ngày mùng hàng tháng kế tốn cơng trình kế tốn trưởng có đối chiếu cụ thể doanh số khoản công nợ, khoản phải thu từ khách hàng với phòng tài - kế tốn Cơng ty Về mặt tài sản cố định Công ty lập biên bàn giao cụ thể cho phận cá nhân việc bảo quản giữ gìn tránh trường hợp hư hỏng mát, lập kế hoạch kiểm tra định kỳ tài sản quý Thứ ba: Tiếp tục mở bán nhà biệt thự lô TT-04 thuộc Dự án khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm, Hồng Mai, Hà Nội để mau chóng thu hồi vốn kinh doanh Thứ tư: Triển khai dự án đầu tư khu biệt thự cao cấp BT05 - BT06 Dự án khu đô thị Việt Hưng - quận Long Biên - Hà Nội Thứ năm: Đẩy nhanh tiến độ thực cơng trình dở dang để giảm thời gian thu hồi vốn kinh doanh 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 3.2.1 Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Đề giải hạn chế việc sử dụng vốn cố định, đặc biệt tài sản cố định, Cơng ty nên hồn thiện phương pháp tính khâu hao, lẽ điều giúp cho Công ty kiểm sốt tốt mức hao mòn tài sản cố định có Cơng ty Việc trích khấu hao TSCĐ hình thức thu hồi vốn đầu tư cho tài sản cố định Mức độ xác số tiền trích khấu hao ảnh hưởng trực tiêp đên nhiệm vụ bảo toàn phát triển tài sản cố định Công ty Nêu tài sản cố định khấu hao hêt mà số tiền trích khấu hao cộng dồn lại nhỏ số tiền đầu tư ban đầu TSCĐ Cơng ty bị thâm hụt vốn, khơng bảo tồn vốn Vì vấn đề phát triển tài sản cố định, tái sản xuất thực Do tài sản cố định có bảo tồn phát triển hay khơng phụ thuộc vào cách tính, trích khấu hao hàng kỳ có hay khơng Nhất điều kiện khoa học công nghệ ngày phát triển mạnh mẽ hao mòn vơ hình lớn Nên cần ý làm thê để giảm bớt hao mòn vơ hình Do q trình sử dụng tài sản cố định, Cơng ty phải có phương pháp tính khấu hao hợp lý Để khấu hao hợp lý Cơng ty cần xác định lại tỷ lệ mức khấu hao loại tài sản cố định khác nhau, cụ thể: + Đối với tài sản cố định chậm bị hao mòn, khơng trực tiêp tham gia vào q trình kinh doanh nên áp dụng phương pháp khấu hao cố định TSCĐ nhà cửa, vật kiên trúc, thiêt bị dung cụ quản lý + Đối với tài sản cố định tham gia nhiều vào trình kinh doanh phương tiện vận chuyển, bốc dỡ, áp dụng phương pháp khấu hao nhanh phương pháp khấu hao giảm dần + Đối với tài sản cố định qua sử dụng nhiều năm áp dụng phương pháp khấu hao giảm dần: mức trích khấu hao hàng năm dựa sở nhân tỷ lệ khấu hao năm với giá trị ban đầu lại tài sản cố định Để thực biện pháp cần điều kiện là: + Sắp xêp lại tài sản cố định theo nhóm để dễ theo dõi tỷ lệ khấu hao loại tài sản cố định + Tận dụng tối đa công suất TSCĐ + Đổi tài sản cố định phải dựa nhu cầu thực tê cần có + Trích lập quỹ khấu hao quỹ đầu tư phát triển để tái sản xuất mơ rộng tài sản cố định Ví dụ: Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 đầu tư thêm Cẩu tháp Zoomlion TCN 5013 B-6 trị giá 5.000 triệu đồng với thời gian hoạt động 10 năm Với phương tiện Cơng ty áp dụng phương pháp khấu hao nhanh 20%/năm ba năm cộng với phương pháp khấu hao giảm dần tính khấu khao giá trị lại bảy năm lại Giả sử năm 2013, hoạt động dây chuyền là: - Số làm việc ngày: - Số ngày làm việc/tháng: 26 69 - SỐ tháng làm việc/năm: 11 - Đơn giá cho chạy: 3.000.000 đồng - Khơng tính đến chi phí khác Mặc dù khấu khao lớn, sau ba năm cơng ty thu hồi 3*(5.000*20%) = 3.000 triệu đồng, số lại 5.000 - 3.000 = 2.000 triệu đồng, công ty áp dụng phương pháp khấu hao giảm dần số giá trị 2.000 triệu đồng bảy năm lại: 2*( - +1 ) T7 = -= 0,25 ^ M 71 = 2.000*0,25 = 500 (triệu đồng) 7*( 7+1 ) T77 = = 7*( +1 ) 56 ^ M 77 =71,43 (triệu đồng) Cộng: 2.000 (triệu đồng) Như thiết bị hoạt động hết tuổi thọ khấu hao đủ, bảy năm cuối có mức khấu hao thấp giảm dần, áp dụng phương pháp cơng ty thu hồi tỷ lệ lớn vốn đầu tư cho TSCĐ thời gian đầu Cho nên năm tiêp theo có số khấu hao thấp nên cơng ty bán lại cho thuê mà bảo toàn TSCĐ, nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 3.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 3.2.2.1 Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu Qua phân tích tình hình sử dụng nguồn vốn lưu động Cơng ty thời gian qua cho ta thấy nhu cầu vốn lưu động công ty cao Công ty bị số khách hàng chiêm dụng lượng vốn điều nêu khơng giải qut hợp lý thiệt hại công ty lớn Vậy công tác thu hồi vốn cần thực nghiêm túc tích cực Bên cạnh doanh nghiệp cần phải cân nhắc khách hàng để có biện pháp cho có nguồn vốn thích hợp cho doanh nghiệp Tránh tình trạng khách hàng nợ lớn Cơng ty Để có sách tín dụng thương mại hợp lý doanh nghiệp cần thẩm định kỹ mức độ rủi ro hay uy tín khách hàng Đối với cơng tác thu hồi nợ: Thường xuyên theo dõi khoản phải thu đôn đốc, ghi nhận thời hạn trả nợ khách hàng, gửi thư thông báo thời hạn trả nợ điện thoại với khách hành xác nhận thời hạn trả nợ Muốn thê, công ty nên chủ động liên hệ với khách hàng sớm, thay chờ đên ngày hố đơn hêt hạn tốn Điều khơng giúp cơng ty quản lý tốt khoản phải thu, mà giúp công ty giữ mối quan hệ tốt với khách hàng Cơng ty đầu tư phần mềm quản lý công nợ, giúp việc theo dõi khoản nợ nhanh chóng, xác, hiệu giảm bớt nhân công tác quản lý công nợ Đối với công tác quản trị khoản phải thu: Công ty cần xác định xác đáng tỷ lệ khoản phải thu hưởng chiêt khấu toán, tỷ lệ khoản trả hạn sách tín dụng tỷ lệ khoản phải thu trả chậm so với qui định sách, cơng ty phải tiên hành đánh giá tuổi nợ khoản phải thu, từ nắm bắt thơng tin tín dụng tổng qt khách hàng điều chỉnh yêu tố sách tín dụng cho phù hợp Để làm điều này, cần phải theo dõi khoản phải thu tới hạn có sách thu tiền thích ứng Đánh giá hiệu quản trị khoản phải thu: Nhằm xác định xác đáng tỷ lệ khoản phải thu hưởng chiêt khấu toán, tỷ lệ khoản trả hạn sách tín dụng tỷ lệ khoản phải thu trả chậm so với qui định sách, cơng ty phải tiên hành đánh giá tuổi nợ khoản phải thu, từ nắm bắt thơng tin tín dụng tổng quát khách hàng điều chỉnh yêu tố sách tín dụng cho 71 phù họp Đe làm điều này, cần phải theo dõi khoản phải thu tới hạn có sách thu tiền thích ứng Hoạt động quản lý khách hàng Công ty quan tâm Để đáp ứng nhu cầu hưởng tín dụng thương mại khách hàng, Cơng ty cần dạng hóa sách tín dụng Tuy nhiên, việc áp dụng sai cho đối tượng khách hàng dẫn đến rủi ro hậu lớn tương lai Vậy nên, Công ty cần thu thập thơng tin, phân tích xác, phân loại hợp lý nhóm khách hàng để đưa sách tối ưu Hiện nay, Cơng ty sử dụng phương pháp đánh giá điểm tín dụng khách hàng dựa tiêu chí thu nhập tổng hợp lại hệ thống thông tin khách hàng để Công ty đưa định có cấp tín dụng hay sách thương mại cho khách hàng hay khơng Theo đó, điểm tín dụng khách hàng dựa năm tiêu chí tỷ số vốn lưu động tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận giữ lại tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận trước thuế lãi vay tổng tài sản, giá trị thị trường vốn chủ sở hữu giá trị sổ sách tỷ số doanh số tổng tài sản Mơ hình tính điểm doanh nghiệp dựa mơ hình quản lý hiệu áp dụng nhiều doanh nghiệp giới, mơ hình Z-core Đối với khách hàng doanh nghiệp cổ phần hóa, điểm tín dụng tính theo cơng thức: Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,64X4 + 0,999X5 (1) Nếu Z > 2,99: Doanh nghiệp nằm vùng an tồn, chưa có nguy phá sản Nếu 1,8 < Z < 2,99: Doanh nghiệp nằm vùng cảnh báo, có nguy phá sản Nếu Z 2,9: Doanh nghiệp nằm vùng an tồn, chưa có nguy phá sản Nếu 1,23 < Z’ < 2,9: Doanh nghiệp nằm vùng cảnh báo, có nguy phá sản Nếu Z’ 2,6: Doanh nghiệp nằm vùng an toàn, chưa có nguy phá sản Nếu 1,2 < Z’’ < 2,6: Doanh nghiệp nằm vùng cảnh báo, có nguy phá sản Nếu Z Z’ = 1,2*0,730 + 1,4*0,276 + 3,3*0,152 + 0,64*1,235 + 0,999*0,913 = 6,15 Như điểm Z khách hàng thuộc giới hạn Z’ > 2,9 tức Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD8 nằm vùng an tồn Do Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 hồn tồn n tâm cấp tín dụng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD8 Cho đến ngày mơ hình Z-score mơ hình sử dụng rộng rãi giới độ xác tương đối Mơ hình Z-score thừa nhận có khả dự báo xác đến năm trước doanh nghiệp rơi vào tình trạng rủi ro 73 cao Tuy nhiên để xây dựng mơ cho thị trường đòi hỏi nhiều cơng sức, tiền bạc, thời gian nghiên cứu, khảo sát chuyên gia lĩnh vực tài So với Z-score doanh nghiệp tự thu thập thơng tin, tính tốn tiêu để áp dụng cho mơ hình NPV Đây coi mơ hình tiên tiến mơ hình tính điểm tín dụng Bởi mơ hình điểm tín mang tính chủ quan khơng đem lại kết tuyệt đối xác, cơng ty cần cân nhắc sử dụng mơ hình có tính chất hiệu cao an tồn 3.2.2.2 Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho Hàng tồn kho chiếm tỷ lớn tổng nguồn vốn lưu động Cơng ty, làm phát sinh chi phí bảo quản Cơng ty nên áp dụng mơ hình quản lý hàng tồn kho ABC mơ hình phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh công ty Tiêu chuẩn để xếp loại hàng tồn kho vào nhóm là: - Nhóm A: Bao gồm loại hàng có giá trị từ 60-80% tổng giá trị tồn kho, số lượng chiếm 15-20% tổng số hàng tồn kho - Nhóm B: gồm loại hàng có giá trị hàng năm từ 25-30% tổng giá trị hàng tồn kho sản lượng chúng chiếm từ 30-50% tổng số hàng tồn kho - Nhóm C: gồm loại hàng có giá trị hàng năm nhỏ, giá trị hàng năm chiếm 5-10% tổng giá trị tồn kho Tuy nhiên số lượng chúng lại chiếm khoảng 3055% tổng số hàng tồn kho Bảng 3.2 Bảng phân loại t n kho t rong cơng ty Loại hàng hóa % số lượng % giá t rị Loại Các dự án xây dựng dở dang mà công ty 20 60 A trúng thầu Các bất động sản công ty rao bán 50 32 B Nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động xây 30 C 100 100 dựng Tổng (Nguồn: Phòng Quản lý xây lắp) Từ mơ hình thấy nhóm A bao gồm mặt hàng dự án công ty trúng thầu xây dựng thời gian thi công bị ngừng thi công thiếu vốn mặt số lượng chiếm tỷ trọng thấp lại chiếm tỷ trọng lớn giá trị Đây nhóm mặt hàng dễ bị giảm chất lượng dẫn đến giảm giá trị khơng có biện pháp bảo quản đẩy nhanh tiến độ thi cơng Do nhóm A cần quan tâm quản lý cẩn thận Qua kỹ thuật ABC thấy nên đầu tư trọng tâm vào nhóm hàng A nhiều giá trị đem lại cao rủi ro Vì công ty phải dành nguồn tiềm lực để mua hàng nhóm A nhiều so với nhóm B nhóm C Đối với nhóm A cơng ty nên thực thường xuyên kiểm toán tháng lần Nếu giả sử cơng ty có 30 cơng trình A Như vậy, tính tốn lượng hàng phải kiểm toán ngày bao nhiêu, thể bảng sau: Bảng 3.3 Kế hoạch quản lý hàng t n kho Nhóm Số lượng Chu kỳ kiểm toán Lượng hàng phải kiểm hàng toán ngày A 30 Mỗi tháng (20 ngày) cơng trình/ngày Bảng kế hoạch quản lý hàng tồn kho giúp báo cáo tồn kho xác, tránh nhầm lẫn nhân viên thường xuyên thực chu kỳ kiểm tốn cơng trình Có thể áp dụng dự báo khác theo mức độ quan trọng cơng trình khác 3.2.3 3.2.3.1 Một số giải pháp khác Hoàn thiện cấu vốn xây dựng phương án huy động vốn dài hạn Như phân tích trên, cấu vốn Cơng ty chưa hợp lý khiến không phát huy tối đa hiệu kinh doanh Cơ cấu nguồn vốn Công ty với tỷ trọng cao vốn vay ngắn hạn khiến cho Công ty trở nên thụ động không tạo áp lực để hoạt động kinh doanh tốt Để khắc phục tình trạng này, Công ty cần giảm bớt lượng vốn vayngắn hạn, huy động vốn dài hạn từ nguồn bên Căn vào tình hình thực tế Cơng ty, cách tốt để Công ty tiến hành vay nợ vay vốn từ ngân hàng thương mại Phát hành trái phiếu phương án huy động vốn trực tiếp từ bên Nguồn nợ dài hạn từ ngân hàng có chi phí sử dụngcao, nhưngCơng ty có đủ thời gian uy tín đề có kế hoạch trả nợ tốt, đồng thời Công ty nên mạnh dạn đầu tư cho hoạt động đầu tư dài hạn khác Để tiếp cận nguồn vay dài hạn từ ngân hàng, Công ty cần xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn Khả thi tập trung vào mở rộng hoạt động kinh doanh đầu tư vào vốn lưu động Việc đầu tư, mở rộng thêm chi nhánh, showroom mang lại nhiều lợi ích cho Cơng ty Một mặt tiếp cận nguồn dài hạn từ ngân hàng, việc tập trung vào kinh doanh giúp cho tỷ lệ sinh lời, kết kinh doanh cuối kỳ đạt cao Tuy nhiên tỷ trọng vốn vay không nên lớn, với DN chưa vay vốn từ bên ngồi bao giờ, giai đoạn đầu, Cơng ty nên vay với tỷ trọng vừa phải 75 Cùng với việc vay vốn từ ngân hàng, Công ty phải đối mặt với áp lực trả lãi, nhiên điều tạo động lực, kích thích hiệu kinhd doanh tốt để vừa chi trả nợ vừa tạo lợi nhuận tăng hiệu hoạt động kinh doanh 3.2.3.2 Tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí Nhìn chung, nay, hiệu tài Cơng ty chưa cao Điều minh chứng rõ chương thực trạng tình hình cơng ty Cơng ty chủ yếu dựa vào vốn chủ sở hữu nên chịu chi phí vốn cao Tiếp nữa, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp chưa cao Nhìn vào số doanh thu, lợi nhuận sau thuế Công ty, ta nhìn thấy số thấp giảm Điều thể ROA, ROE có xu hướng giảm dần Nguyên nhân doanh thu chi phí chưa có phù hợp với tiềm lực doanh nghiệp tạo số lợi nhuận sau thuế khơng mong đợi Vì vậy, nâng cao doanh thu lợi nhuận , hay nói cách khác nâng cao hiệu kinh doanh yêu cầu cấp thiết Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 Trước hết, nâng cao hiệu kinh doanh làm tăng doanh thu, lợi nhuận, từ tăng lượng lợi nhuận giữ lại bổ sung vào vốn chủ sở hữu, mở rộng sản xuất kinh doanh Công ty Hơn nữa, nâng cao hiệu kinh doanh cải thiện tỷ số tài tỷ số khoản, tỷ số đòn cân nợ, tỷ số hoạt động, tỷ số lợi nhuận tỷ số giá trị doanh nghiệp theo hướng tích cực Như vậy, khả tiếp cận với nguồn vốn Công ty tăng lên Để nâng cao hiệu kinh doanh đòi hỏi Cơng ty phải có kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý Về mảng xây dựng, Công ty cần khắc phục vấn đề tiến độ hợp đồng chất lượng hợp đồng để nâng cao uy tín với đối tác Để hợp đồng thực kế hoạch đặt cơng ty phải có chuẩn bị kỹ phương tiện hộ trợ, sức người phòng ngừa trường hợp rủi ro xảy thiếu vốn khiến thực hợp đồng, nhanh chóng có biện pháp bổ sung nhanh để đảm bảo tiến độ Các bước chuẩn bị tốt giúp đẩy mạnh tiến trình cơng việc Về mảng hoạt động kinh doanh bất động sản: Công ty cần đẩy nhanh tiến độ bán hộ Tăng cường hoạt động quảng bá rao bán hộ với chi phí thấp Về mảng tư vấn thiết kế: Đây mảng kinh doanh mẻ nhiên chi phí bỏ khơng lớn mà doanh thu lại cao Công ty nên tận dụng lực sẵn có để phát huy mảng kinh doanh Về mảng đầu tư tài chính: Có thể nói C ơng ty trọng mảng Tuy nhiên, để đảm bảo tính an tồn cho Cơng ty, đảm bảo khả sinh lời Cơng ty nên có sách đầu từ tài cụ thể tốt Cơng ty mua trái phiếu phủ hay cổ phiếu có tính khoản cao 3.2.3.3 Nâng cao uy tín trọng mở rộng thị trường kinh doanh công ty Trong điều kiện kinh tế này, có nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng, bất động sản bao gồm doanh nghiệp tư nhân ngồi nước Do đó, cạnh tranh vơ gay gắt Để tận dụng nhiều hội kinh doanh, Công ty cần phải có giải pháp nâng cao uy tín doanh nghiệp thị trường Khi có uy tín tạo dựng hình ảnh tốt việc mở rộng thị trường Công ty điều q khó Trong hoạt động kinh doanh, Cơng ty cần phải định chiến lược giá hợp lý, linh hoạt phù hợp với đối tượng khách hàng Đối với khách hàng quen thuộc, Công ty nên giảm giá có sách khuyến khích vào thời điểm, mục tiêu doanh nghiệp nhằm mở rộng thị trường kinh doanh Tuy nhiên, việc mở rộng thị trường nâng cao uy tín khơng phải thực thời gian ngắn, mà đòi hỏi kiên trì tâm Cơng ty Hơn nữa, điều đồng nghĩa với việc Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn để khẳng định thương hiệu thị trường 77 KÉT LUẬN Nằm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, khu vực kinh tế thuộc vào loại phát triển động giới, Việt Nam trình giao lưu hội nhập với kinh tế khu vực giới Sự hội nhập này, mặt thúc đẩy kinh tế nước ta phát triển mặt khác lại đặt doanh nghiệp nước ta, doanh nghiệp kinh doanh thương mại phải có đổi lớn mạnh để đáp ứng với nhu cầu đổi đất nước Cũng qua ta thấy tầm quan trọng nguồn vốn thời kỳ nay, thiếu vốn doanh nghiệp gặp khó khăn việc đầu tư mở rộng phát triển nghành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 doanh nghiệp chuyên lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản thiết kế cơng trình phát huy hết khả cơng đổi mới, phát triển kinh tế Tuy nhiên thời gian qua Cơng ty gặp khơng khó khăn ln phải đối mặt với thử thách, với nỗ lực mình, Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 bước khắc phục khó khăn, phát huy sáng tạo, huy động tiềm sẵn có với tinh thần tâm tồn cán cơng nhân viên Cơng ty nên bước đầu vươn lên khẳng định thị trường Trong thời gian thực tập Công ty, giúp đỡ tận tình cán lãnh đạo Cơng ty phòng ban nghiệp vụ đặc biệt phòng Tài - kế tốn, em học hỏi tích luỹ nhiều kinh nghiệm kiến thức quý báu Đồng thời thời gian giúp đỡ hướng dẫn tận tình giảng viên khoa quản lý đặc biệt Giảng viên Th.s Ngơ Thị Qun em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Do thời thực tập có hạn, kiến thức hạn chế nên khóa luận khơng trách khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong đóng góp thầy bạn quan tâm tới đề tài Cuối em xin cám ơn giúp đỡ tồn cơ, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1, cám ơn giúp đỡ thầy cô giáo Xin chúc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 phát triển để trở thành doanh nghiệp lớn mạnh kinh doanh tốt Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015 Người viết khóa luận Nguyễn Thành Long TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Tài doanh nghiệp - PGS.TS Nguyễn Minh Kiều, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chương trình giảng dạy kinh tế FulBright - Nhà xuất Lao động xã hội (2013) Giáo trình Tài doanh nghiệp - PGS.TS Lưu Thị Hương - Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân (2013) Giáo trình Phân tích báo cáo tài - PGS.TS Nguyễn Năng Phúc - Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân (2011) Giáo trình Phân tích báo cáo tài - PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân (2011) Quản trị Tài doanh nghiệp - Nguyễn Hải Sản - Nhà xuất Lao động (2012) Tiếng Anh: Economics - David Begg, Standley Fischer, Rudige Darnbusch - 8th edition 79 ... XÂY DựNG HUD1 2 .1 Tổng quan vê Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 2 .1. 1 Thông tin chung Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 Địa chỉ: 16 8 đường... tháng 01 năm 2 011 với vốn điều lệ 10 0 tỷ đồng 2 .1. 2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 tiền thân Xí nghiệp xây dựng số 1, thành... 2 .1 Kết kinh doanh giai đoạn 2 011 - 2 013 Công ty Cổ phần Đầu tư Sơ đồ 2 .1 Mơ hình tổ chức máy quản lý hành Cơng ty .29 Hình 2 .1 Mơ hình sách quản lý vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1
- Xem thêm -

Xem thêm: HUD 1 HUD 1HUD 1HUD 1HUD 1, HUD 1 HUD 1HUD 1HUD 1HUD 1

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn