Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ

3 32 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:24

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC NỘI QUY ĐẢO KHỈ I.Mục tiêu: 1.Rèn kĩ đọc thành tiếng: -Biết nghỉ chỗ; đọc rõ ràng, ràh mạch điều nội quy -Đọc rõ điều quy định Rèn kĩ đọc – hiểu: -Hiểu nghĩa từ SGK -Hiểu nội dung:Hiểu có ý thức tuân theo nội quy -H: Đọc từ mới, đọc trơn toàn trả lời đợc câu hỏi tập đọc -H có ý thức tự giác luyện đọc H K- G trả lời CH II.Đồ dùng dạy- học - Tranh minh hoạ tập đọc - Bảng phụ nghi nội dung cần HD luyện đọc III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu: NDKT- TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1.Bài cũ(5) -Gọi H đọc theo vai bác sĩ sói -3-HS đọc -Nhận xét đánh giá -H nhận xét 2.Bài *HĐ1:GTB( -Giới thiệu 1’) -Đọc mẫu HD giọng đọc toàn *HĐ2: HD -Trả lời câu hỏi SGK -Theo dõi -2H đọc bài+ lớp đọc thầm luyện đọc(14-15’) -HD HS luyện đọc Kết hợp luyện đọc từ khó -Nối tiếp đọc câu -T t/c luyện đọc từ khó -Hphát âm từ khó -Đọc nối tiếp câu -Luyện đọc cá nhân -Nối tiếp đọc đoạn -Chia làm đoạn -Tìm hiểu nghĩa từ SGK -Chia lớp thành nhóm yêu cầu luyện đọc -Đọc nhóm -Đại diện nhóm thi đọc -Bình chọn HS đọc hay -Đọc thầm trả lời câu hỏi *HĐ 3: Tìm hiểu bài(78’) -4Điều -HD HS tìm hiểu -Nội quy đảo khỉ có điều? -Em hiểu điều nói lên điều gì? -2HS đọc lại điều -Thảo luận theo bàn -Báo cáo kết +Điều phải mua vé +Điều Không trêu chọc thú +Điều 3Không nên cho thú ăn thức ăn lạ +Điều Không xả rác, khạc nhổ, phóng uế bừa bãi -Nhiều HS cho ý kiến +Vì lồi khỉ đựơc bảo vệ, u cầu người giữ gìn vệ sinh đẹp đảokhỉ sống +Vì đọc song nội quy khỉ nâu lại khối chí? *HĐ4:Luyện +Đọc theo cặp -4-5 cặp HS đọc -Bình xét H đọc hay, tốt đọc lại(5-6’) -yêu cầu HS đọc theo vai.Một em đọc lời dẫn em đọc mục bảng nội quy -2-3HS đọc bảng nội quy -HS chép lại số nội quy trường 3.Củng cố -dặn dò(1) -Giới thiệu nội quy trường lớp -Nhắc HS cần có ý thức thực nội quy trường lớp -Dặn HS -Về học thuộc nội quy trường, lớp ... lại(5-6’) -yêu cầu HS đọc theo vai.Một em đọc lời dẫn em đọc mục bảng nội quy -2- 3HS đọc bảng nội quy -HS chép lại số nội quy trường 3.Củng cố -dặn dò(1) -Giới thiệu nội quy trường lớp -Nhắc HS... +Vì lồi khỉ đựơc bảo vệ, yêu cầu người giữ gìn vệ sinh đẹp đảo mà khỉ sống +Vì đọc song nội quy khỉ nâu lại khoái chí? *HĐ4:Luyện +Đọc theo cặp -4-5 cặp HS đọc -Bình xét H đọc hay, tốt đọc lại(5-6’)... thành nhóm yêu cầu luyện đọc -Đọc nhóm -Đại diện nhóm thi đọc -Bình chọn HS đọc hay -Đọc thầm trả lời câu hỏi *HĐ 3: Tìm hiểu bài(78’) -4Điều -HD HS tìm hiểu -Nội quy đảo khỉ có điều? -Em hiểu điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn