Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:24

Tuần: 23 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC NỘI QUY ĐẢO KHỈ I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Rèn kĩ đọc thành tiếng : Đọc trơi chảy tồn bài, ngắt nghỉ đúng, đọc to rõ ràng điều quy định Rèn kĩ đọc hiểu : Từ : Nội quy, du lịch, bảo tồn, quản lí,… ND : Hiểu có ý thức tuân theo nội quy II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : Bảng phụ viết điều nội quy để HS luyện đọc nội quy nhà trường III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : A Bài cũ - HS đọc phân vai truyện Bác sĩ Sói trả lời câu hỏi ND B Bài Giới thiệu Luyện đọc - GV đọc mẫu toàn - HS đọc, đọc phần giải - HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a Đọc câu - HS nối tiếp đọc câu - Tìm phát âm tiếng khó b Đọc đoạn trước lớp Đ1 : dòng đầu ; Đ2 : Nội quy - HS đọc đoạn, phát cách đọc - GV hỏi nghĩa số từ cuối SGK - Đọc đoạn nhóm, thi đọc đoạn trước lớp HD tìm hiểu GV nêu câu hỏi gọi HS trả lời, nhận xét chốt ý - Câu 1(sgk) : Nội quy đảo khỉ có điều - Câu (sgk) : GV cho HS bàn điểm danh theo số thứ tự từ đến HS phát biểu, lớp nhận xét bổ sung - Câu (sgk) : Khỉ Nâu khối chí nội quy bảo vệ loài khỉ, yêu cầu người giữ đẹp đảo nơi khỉ sinh sống - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi HS1 : Đóng vai người dẫn chuyện HS2 : Vai cậu bé (Giải thích, phân trần) HS3 : Đóng vai bác bảo vệ giải thích cho cậu bé Luyện đọc lại - cặp HS thi đọc (theo vai) - Cả lớp HS bình xét chọn người đọc tốt C Củng cố, dặn dò - GV giới thiệu nội quy nhà trường cho HS đọc - Dặn nhà đọc ghi nhớ để nói lại 4, điều nội quy để nói tiết học sau ...a Đọc câu - HS nối tiếp đọc câu - Tìm phát âm tiếng khó b Đọc đoạn trước lớp Đ1 : dòng đầu ; 2 : Nội quy - HS đọc đoạn, phát cách đọc - GV hỏi nghĩa số từ cuối SGK - Đọc đoạn nhóm, thi đọc. .. Câu 1(sgk) : Nội quy đảo khỉ có điều - Câu (sgk) : GV cho HS bàn điểm danh theo số thứ tự từ đến HS phát biểu, lớp nhận xét bổ sung - Câu (sgk) : Khỉ Nâu khối chí nội quy bảo vệ lồi khỉ, u cầu... - cặp HS thi đọc (theo vai) - Cả lớp HS bình xét chọn người đọc tốt C Củng cố, dặn dò - GV giới thiệu nội quy nhà trường cho HS đọc - Dặn nhà đọc ghi nhớ để nói lại 4, điều nội quy để nói tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn