Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:20

Giáo án Tiếng việt TẬP VIẾT CHỮ HOA T I.Mục đích, yêu cầu: - HS viết chữ hoa T, tiếng Thẳng ( viết mẫu, nét, nối chữ quy định) thông qua BT ứng dụng - Viết cụm từ ứng dụng : ( Thẳng ruột ngựa) cỡ chữ nhỏ - Giáo dục HS tính cẩn thận, thẩm mĩ, II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Mẫu chữ viêt hoa T, tiếng Thẳng Bảng phụ viết Thẳng ruột ngựa - HS: Vở tập viết 2- T2, bảng con, phấn III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A Kiểm tra cũ: ( 2' ) H: Viết bảng ( lượt) - Viết: S, Sáo tắm H+G: Nhận xét, đánh giá B.Bài Giới thiệu ( 1') G: Nêu yêu cầu tiết học Hướng dẫn viết bảng con( 11 ) a.Luyện viết chữ hoa: T - Cao 2,5 ĐV - Rộng ĐV - Gồm nét G: Gắn mẫu chữ lên bảng H: Quan sát, nhận xét độ cao, chiều rộng, số lượng nét, cỡ chữ G: HD qui trình viết( vừa nói vừa thao tác) H: Tập viết bảng G: Quan sát, nhận xét , uốn sửa H: Đọc từ ứng dụng ( bảng phụ) b.Viết từ ứng dụng: T Thẳng ruột ngựa G: Giới thiệu từ ứng dụng G: Giúp HS hiểu nội dung câu tục ngữ H: Viết bảng ( Thẳng) G: Quan sát, uốn nắn 3.Viết vào ( 19’ ) G: Nêu yêu cầu H: Viết vào vở( Mỗi cỡ chữ dòng) G: Theo dõi giúp đỡ HS 4.Chấm, chữa ( 4' ) G: Chấm số HS - Nhận xét lỗi trước lớp 5.Củng cố- Dặn dò ( 3' ) H: Nhắc lại cách viết G: Nhận xét chung học - Dặn HS hoàn thiện buổi ...H: Đọc t ứng dụng ( bảng phụ) b .Vi t t ứng dụng: T Thẳng ru t ngựa G: Giới thiệu t ứng dụng G: Giúp HS hiểu nội dung câu t c ngữ H: Vi t bảng ( Thẳng) G: Quan s t, uốn nắn 3 .Vi t vào ( 19’... yêu cầu H: Vi t vào vở( Mỗi cỡ chữ dòng) G: Theo dõi giúp đỡ HS 4.Chấm, chữa ( 4' ) G: Chấm số HS - Nhận x t lỗi trước lớp 5.Củng cố- Dặn dò ( 3' ) H: Nhắc lại cách vi t G: Nhận x t chung học... lỗi trước lớp 5.Củng cố- Dặn dò ( 3' ) H: Nhắc lại cách vi t G: Nhận x t chung học - Dặn HS hoàn thiện buổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn