Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:20

Giáo án Tiếng việt Tập viết BÀI: CHỮ HOA T – THẲNG NHƯ RUỘT NGỰA I/ Mục tiêu: -Viết chữ hoa T (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), chữ câu ứng dụng: Thẳng (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Thẳng ruột ngựa (3 lần) - Chữ viết rõ ràng, tương đối nét, thẳng hàng, biết nối nét chữ viết hoa với chữ viết thường chữ ghi tiếng - HS tự giác việc luyện viết chữ đẹp II/ Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ T III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: - Viết bảng con, bảng lớp: S - Sáo 2/ Dạy mới: a/ Giới thiệu bài: - Qua chữ mẫu Hoạt động GV Hoạt động HS b/ H/dẫn viết chữ hoa: - H/dẫn quan sát nhận xét chữ T - Nêu nét cấu tạo: Cao li, đường kẻ ngang, viết nét: + Nét viết chữ hao T kết hợp nét bản: cong trái (nhỏ), lượn ngang (ngắn), cong trái (to) nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ đầu chữ – H/dẫn cách viết theo quy trình - Viết mẫu lên bảng - Quan sát chữ mẫu, nêu nhận xét - H/dẫn HS viết bảng - Nhận xét, sửa chữa c/ H/dẫn viết cụm từ ứng dụng: - Viết bảng T (cỡ vừa nhỏ) - Giới thiệu cụm từ Thẳng ruột ngựa (Nghĩa đen: đoạn ruột từ dày xuống ruột non dài - Đọc cụm từ ứng dụng thẳng; nghĩa bóng: tính người thẳng thắn, khơng ưng điều nói ngay) - Hướng dẫn HS nhận xét độ cao chữ cụm từ: H/ Những chữ có độ cao 2,5 li? (T, h, g) H/ Những chữ có độ cao 1,5 li? (t) - Nêu độ cao chữ cụm từ H/ Những chữ có độ cao 1,25 li? (r) H/ Những chữ có độ cao li? ( ă, n, ư, u, ô, a) - Viết mẫu lên bảng cho HS quan sát - H/dẫn HS viết bảng – nhận xét d/ Hướng dẫn viết vở: - Nêu yêu cầu viết - Theo dõi, uốn nắn thêm - Chấm, chữa bài, nhận xét 3/Củng cố - dặn dò: - Củng cố cách viết chữ T - Nhận xét chung học - Viết bảng Thẳng (cỡ vừa, cỡ nhỏ) - Tự viết tập viết ... yêu cầu vi t - Theo dõi, uốn nắn thêm - Chấm, chữa bài, nhận x t 3/Củng cố - dặn dò: - Củng cố cách vi t chữ T - Nhận x t chung học - Vi t bảng Thẳng (cỡ vừa, cỡ nhỏ) - T vi t t p vi t ... H/dẫn HS vi t bảng - Nhận x t, sửa chữa c/ H/dẫn vi t cụm t ứng dụng: - Vi t bảng T (cỡ vừa nhỏ) - Giới thiệu cụm t Thẳng ru t ngựa (Nghĩa đen: đoạn ru t từ dày xuống ru t non dài - Đọc cụm t ứng... độ cao chữ cụm t H/ Những chữ có độ cao 1 ,25 li? (r) H/ Những chữ có độ cao li? ( ă, n, ư, u, ô, a) - Vi t mẫu lên bảng cho HS quan s t - H/dẫn HS vi t bảng – nhận x t d/ Hướng dẫn vi t vở: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn