Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:20

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP VIẾT: CHỮ HOA: T I MỤC TIÊU: - Viết chữ hoa T (1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ), chữ câu ứng dụng: Thẳng (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Thẳng ruột ngựa ( lần) - Giáo dục ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp II CHUẨN BỊ: - GV :- Mẫu chữ hoa T đặt khung chữ , cụm từ ứng dụng - HS : Vở tập viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HSø Kiểm tra cũ: -Yêu cầu - em viết chữ S- Sáo” -Giáo viên nhận xét đánh giá, ghi đđiểm - Lớp thực hành viết vào bảng 2.Bài mới: - Giới thiệu bài: * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa -Lớp theo dõi giới thiệu T -Chữ T hoa cao ô li ? -Học sinh quan sát -Chữ T gồm nét nét nào? - Chữ T hoa cao ô li -Chữ T gồm nét liền kết hợp - Nhắc lại qui trình viết , viết mẫu nét : nét cong trái nét lượn *Học sinh viết bảng ngang *Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng : - Quan sát theo giáo viên hướng dẫn - “ Thẳng ruột ngựa “ nghĩa - Lớp viết vào bảng ? - Đọc : Thẳng ruột ngựa * Quan sát , nhận xét : - Chỉ người thẳng thắn khơng - Cụm từ có chữ ? Là chữ ? ưa nói , khơng để bụng - Những chữ có chiều cao với - Gồm chữ : chữ T hoa cao ô li ? Các chữ ngựa lại cao li ? Thẳng , , ruột , - Chữ h g cao ô li rưỡi , chữ t cao - Hãy nêu vị trí dấu có cụm li rưỡi chữ lại cao li từ? - Dấu hỏi đầu âm ă , dấu nặng đặt - K/ c chữ chùng ? chữ ô */ Viết bảng : -Bằng đơn vị chữ - Theo dõi sửa cho học sinh - Viết bảng : Thẳng *) Hướng dẫn viết vào : - Thực hành viết vào bảng -Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh d/ Chấm chữa -Chấm từ - học sinh - Viết vào tập viết : -Nộp từ 5- em để chấm điểm -Nhận xét để lớp rút kinh nghiệm Củng cố - Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn HS nhà xem lại chuẩn bị chữ hoa U, Ư -Về nhà tập viết lại nhiều lần xem trước ... -Chữ T hoa cao ô li ? -Học sinh quan s t -Chữ T gồm n t n t nào? - Chữ T hoa cao ô li -Chữ T gồm n t liền k t hợp - Nhắc lại qui trình vi t , vi t mẫu n t : n t cong trái n t lượn *Học... học sinh - Vi t bảng : Thẳng *) Hướng dẫn vi t vào : - Thực hành vi t vào bảng -Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh d/ Chấm chữa -Chấm t - học sinh - Vi t vào t p vi t : -Nộp t 5- em để chấm... sinh vi t bảng ngang *Hướng dẫn vi t cụm t ứng dụng : - Quan s t theo giáo viên hướng dẫn - “ Thẳng ru t ngựa “ nghĩa - Lớp vi t vào bảng ? - Đọc : Thẳng ru t ngựa * Quan s t , nhận x t : -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn