Các nguồn bổ trợ của luật quốc tế

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:14

Các nguồn bổ trợ của luật quốc tế2.4.1.Nguyên tắc pháp luật chung2.4.2.Phán quyết của các cơ quan tài phán quốc tế2.4.3.Nghị quyết của tổ chức quốc tế liên chính phủ2.4.4.Học thuyết của các luật gia nổi tiếng2.4.5.Hành vi pháp lí đơn phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nguồn bổ trợ của luật quốc tế, Các nguồn bổ trợ của luật quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn