hệ thống Bài tập cơ năng cơ bản

4 23 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:03

hệ thống các bài tập cơ bản về cơ năng, thế năng, động năng từ dễ đến khó để học sinh có thể phát triển tư duy logic để khắc sâu kiến thứcBài 1: một vật khối lượng 3 kg chuyển động đều với vận tốc 72 kmh thì động năng của nó là bao nhiêuBài 2: một vật có động năng 200 J, khối lượng 4 kg thì chuyển động với vận tốc bao nhiêu………………………………………………………………………………………………Bài 3: Một vật có trọng lượng 4N, có động năng 20J thì vận tốc của nó là bao nhiêu. Lấy g = 10ms2 ĐỘNG NĂNG - THẾ NĂNG NĂNG Bài 1: vật khối lượng kg chuyển động với vận tốc 72 km/h động …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 2: vật động 200 J, khối lượng kg chuyển động với vận tốc …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 3: Một vật trọng lượng 4N, động 20J vận tốc Lấy g = 10m/s2 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 4: Một người khối lượng 60kg chuyển động quãng đường 1,2 km hết phút 20 giây Tính động người …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 5: hai tơ khối lượng 1,5 chuyển động với vận tốc 36km/h 20 m/s Tìm tỉ số động hai ô tô …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 6: hai viên bi khối lượng 5g 10g chuyển động với vận tốc 2m/s m/s Tìm tỉ số động hai viên bi …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 7: Một viên đạn khối lượng 10g chuyển động với vận tốc 300 m/s xuyên qua gỗ dày cm Sau xuyên qua gỗ vận tốc viên đạn lại 100m/s Tìm lực cản gỗ tác dụng lên viên đạn …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 8: Một vật rơi từ độ cao 50m xuống đất, độ cao động ? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 9:Một vật khối lượng 2,0kg 4,0J mặt đất độ cao …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 10: Khi bị nén 3cm lò xo đàn hồi 0,18J Độ cứng lò xo : …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 11:Cho lò xo đàn hồi nằm ngang trạng thái ban đầu không bị biến dạng Khi tác dụng lực F = 3N kéo lò xo theo phương ngang ta thấy giãn 2cm Tính giá trị đàn hồi lò xo …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 12:Một lò xo độ dài ban đầu l0 = 10cm Người ta kéo dãn với độ dài l1 = 14cm Hỏi lò xo ? Cho biết k = 150N/m …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 13 Người ta thả rơi tự vật kg từ điểm A cách mặt đất 20 m Cho g = 10 m/s Chọn gốc mặt đất a Tìm vật điểm A …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… b Tại B cách A 15 m Tìm năng, động năng, vận tốc vật …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… c Tại mặt đất C Tìm vận tốc lúc chạm đất, lúc chạm đất …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… d Ở độ cao động năng? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… e Ở độ cao nửa động năng? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… f Tìm vận tốc vật lần động …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 14: Từ mặt đất người ta ném vât khối lượng 100g theo phương thẳng đứng từ lên với vận tốc m/s Chọn gốc nơi bắt đầu ném vật Cho g = 10 m/s a Tại mặt đất Tìm: năng, động năng, vật …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… b Tại vị trí cao Tìm: động năng, năng, độ cao cực đại vật …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… c Tìm độ cao vật động …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… d Tìm độ cao vật ½ động …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… e.Tìm vận tốc vật động …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… f Tìm vận tốc vật gấp lần động …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 15: Một bi khối lượng 20g ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với mặt đất a) Tính hệ quy chiếu mặt đất giá trị động năng, bi lúc ném vật …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… b) Tìm độ cao cực đại mà bi đạt …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… c) Tìm vị trí bi động năng? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 14: Từ mặt đất người ta ném vât khối lượng 100g theo phương thẳng đứng từ lên với vận tốc m/s Chọn gốc nơi bắt đầu ném vật Cho g = 10 m/s a Tại mặt đất Tìm: năng, động năng, vật... …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 15: Một bi có khối lượng 20g ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với mặt đất a) Tính hệ quy chiếu mặt đất giá trị động năng, bi lúc ném vật ……………………………………………………………………………………………………………………... d Ở độ cao động năng? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… e Ở độ cao nửa động năng? ……………………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: hệ thống Bài tập cơ năng cơ bản, hệ thống Bài tập cơ năng cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn