Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:50

Tuần: 24 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHINH TẢ QUẢ TIM KHỈ I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Nghe viết xác, trình bày đoạn “ Quả tim Khỉ” - Làm tập phân biệt âm vần dễ lẫn: s/x, ut/uc II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Bảng phụ viết sẵn nội dung tập 2/a III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A - Kiểm tra cũ - Học sinh viết bảng con: Tây Nguyên, Ê- đê, Mơ - nông B - Bài Giới thiệu Hướng dẫn nghe viết - Giáo viên đọc viết - học sinh đọc lại - Học sinh nhận xét: + Những chữ viết hoa? Vì sao? + Những lời nói Khỉ Cá Sấu đặt sau dấu gì? - Học sinh luyện viết số chữ khó vào bảng - Giáo viên đọc cho học sinh viết vào - Chấm chữa 3 Hướng dẫn làm tập Bài 2/b: Học sinh làm vào - Giáo viên chữa Bài 3/a: - Giáo viên cho học sinh trao đổi theo nhóm, thi viết hình thức tiếp sức - Giáo viên học sinh nhận xét chốt lại lời giải C- Củng cố, dặn dò - Giáo viên nhận xét chung tiết học - Về nhà: tự chữa viết lại lỗi sai ( có) ... 2/ b: Học sinh làm vào - Giáo viên chữa Bài 3/a: - Giáo viên cho học sinh trao đổi theo nhóm, thi viết hình thức tiếp sức - Giáo viên học sinh nhận xét chốt lại lời giải C- Củng cố, dặn dò - Giáo. .. xét chốt lại lời giải C- Củng cố, dặn dò - Giáo viên nhận xét chung tiết học - Về nhà: tự chữa viết lại lỗi sai ( có)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn