ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGỌC THU

70 4 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA KINH TẾ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGỌC THU TRẦN THỊ THÙY LIÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (TỔNG HỢP) Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012     Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Thu” Trần Thị Thùy Liên, sinh viên khóa 35, ngành Quản trị kinh doanh (tổng hợp), bảo vệ thành công trước hội đồng ngày THS VŨ THANH LIÊM Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời cảm ơn cho phép tơi nói với ba mẹ gia đình Những người sinh thành, nuôi dưỡng, chăm lo dạy bảo tơi từ bé lúc trưởng thành Con xin cảm ơn ba m ẹ động viên thời gian qua, giúp nỗ lực tạo điều kiện để hồn thành tốt khố luận Bốn năm học trôi qua khoảng thời gian không dài khơng ngắn để tơi trang bị cho phần vốn kiến thức ghế giảng đường đại học trước thật bước vào đời Đối với tôi, để có kiến thức đòi hỏi phải có nỗ lực học tập hướng dẫn nhiệt tình từ giảng viên trường Đại Học Nông Lâm TP HCM đặc biệt giảng viên khoa Quản Trị Kinh Doanh, người không ngừng đưa phương pháp giảng dạy khác để sinh viên chúng tơi tiếp thu ứng dụng kiến thức vào Khoá Luận Tốt Nghiệp sau áp dụng tốt nhũng kiến thức vào thực tế Trải qua ba tháng làm việc mệt mài nghiêm túc, khố luận tốt nghiệp tơi hồn tất Để tơi hồn thành khố luận thầy Vũ Thanh Liêm, người thầy ln tận tình hướng dẫn sửa chữa sai sót cho dù nhỏ nhặt từ khoá luận đề cương chi tiết hoàn chỉnh Tôi xin gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành sâu sắc từ tận đáy lòng Cuối tơi mong muốn bày tỏ lòng cảm ơn đến Ban Giám Đốc, cô anh chị phòng ban thuộc Cơng Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Thu nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình tìm hiểu cơng tác tuyển dụng vả đào tạo thực tế công ty việc thu thập số liệu cần thiết Cảm ơn người bạn thân động viên giúp đỡ suốt trình học tập sống Một lần xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực tập Trần Thị Thùy Liên   NỘI DUNG TÓM TẮT Trần Thị Thùy Liên Tháng 11 năm 2012 “Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Thu” Tran Thi Thuy Lien November, 2012 “Evaluate of human resources management at Ngoc Thu pharmaceutical limited company” Khóa luận nghiên cứu thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Thu, với mục tiêu đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực cơng ty Khóa luận thực dựa sở điều tra thực tế ý kiến nhân viên kết hợp với nguồn số liệu phòng nhân phòng ban khác, sử dụng phương pháp thống kê, so sánh để làm rõ vấn đề Từ đó, đề xuất giải pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu cơng tác tuyển dụng nhân công ty MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc luận văn 2  CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY 2.1 Những nét công ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Thu 4  2.1.1 Sơ lược công ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Thu 4  2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 4  2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 4  2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức công ty nhiệm vụ công ty 4  2.1.3.2 Chức nhiệm vụ Ban lãnh đạo phòng ban 5  2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh qua năm 2010 – 2011 6  2.3 Những thuận lợi khó khăn chung 7  CHƯƠNG  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Khái niệm, vai trò ý nghĩa quản trị nguồn nhân lực 3.1.1 Khái niệm 9  9  9  3.1.2 Vai trò 11  3.2 Các chức Quản trị nguồn nhân lực 12  3.2.1 Thu hút nguồn nhân lực 13  3.2.2 Đào tạo phát triển 17  3.2.3 Duy trì nguồn nhân lực 19  3.3 Các tiêu đánh giá kết hiệu Quản trị nguồn nhân lực 21  3.4 Phương pháp nghiên cứu 22  v   4  3.4.1 Phương pháp điều tra vấn 22  3.4.2 Phương pháp so sánh 22  3.4.3 Thu thập xử lý số liệu 23  CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đặc điểm lao động công ty năm 2010 - 2011 24  24  4.1.1 Cơ cấu lao động theo giới tính 25  4.1.2 Cơ cấu lao động theo độ tuổi 25  4.1.3 Cơ cấu lao động theo trình độ 26  4.1.4 Cơ cấu lao động theo đơn vị 27  4.2 Phân tích đánh giá tình hình phân tích cơng việc tình hình tuyển dụng.27  4.2.1 Tình hình phân tích cơng việc 27  4.2.2 Tình hình tuyển dụng 28  4.2.3 Tình hình bố trí nhân cơng ty 32  4.3 Phân tích đánh giá cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 34  4.3.1 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 34  4.3.2 Đánh giá hiệu đào tạo 36  4.4 Phân tích đánh giá cơng tác sử dụng trì nguồn nhân lực 38  4.4.1 Đánh giá nhân viên 38  4.4.2 Trả công lao động 39  4.4.3 Điều kiện môi trường làm việc 41  4.4.4 Chế độ thưởng, phụ cấp phúc lợi 43  4.5 Đánh giá kết hiệu quản trị nguồn nhân lực công ty 44  4.5.1 Hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty 44  4.5.2 Đánh giá mức độ hài lòng nhân viên cơng ty 45  4.6 Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực.46  4.6.1 Hồn thiện công tác tuyển dụng 46  4.6.2 Nâng cao công tác trì nguồn nhân lực 47  CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 49  5.2 Kiến nghị 49  5.2.1 Đối với nhà nước 49  vi    49  5.2.2 Đối với công ty 50  TÀI LIỆU THAM KHẢO 1  PHỤ LỤC 1  vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGĐ Ban giám đốc BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BQ Bình qn CNV Cơng nhân viên CP Chi phí CPTD Chi phí tuyển dụng CPTL Chi phí tiền lương DT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính HC – NS Hành – nhân KH – ĐT Kế hoạch – đầu tư LN Lợi nhuận QTNNL Quản trị nguồn nhân lực TC - KT Tài – kế tốn TCCN Trung cấp chun nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố viii    DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình kết sản xuất kinh doanh công ty năm 2010 – 2011 Bảng 4.1 : Số Lượng Lao Động Của Công Ty Trong Năm Gần Đây 7  24  Bảng 4.2: Mẫu Bản Mơ Tả Cơng Việc Cho Vị Trí Nhân Viên Kế Tốn Và Nhân Viên Bán Hàng Tại Cơng ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Thu 28  Bảng 4.3 : Số Lượng Lao Động Tuyển Mới Trong Năm 2010 – 2011 31  Bảng 4.4 : Chi Phí Tuyển Dụng Năm 2010 – 2011 32  Bảng 4.5 Tình Hình Đào Tạo 2010 – 2011 35  Bảng 4.6 Chi Phí Đào Tạo Trong Năm 2010 – 2011 37  Bảng 4.7: Chi Phí Đào Tạo Bình Qn Năm 2010 – 2011 38  Bảng 4.8: Sự Biến Đổi Của Tổng Quỹ Lương Và Tiền Lương Bình Quân 40  Bảng 4.9: Sự Biến Động Của Các Chỉ Tiêu Lợi Ích Kinh Tế Trong Sử Dụng Nguồn Nhân Lực 44  Bảng 4.10: Số Lao Động Nghỉ Việc Năm 2010 – 2011 45  ix   DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ Đồ Tổ Chức Cơng Ty 5  Hình 3.1: Mơ Hình Quản Trị Nguồn Nhân Lực 13  Hình 3.2: Sơ Đồ Quá Trình Hoạch Định Nguồn Nhân Lực 14  Hình 3.3: Ích Lợi Của Phân Tích Cơng Việc 15  Hình 3.4: Nội Dung, Trình Tự Của Quá Trình Tuyển Dụng Trong Doanh Nghiệp 16  Hình 3.5: Cơ Cấu Hệ Thống Trả Cơng Trong Doanh Nghiệp 21  Hình 4.1: Cơ Cấu Lao Động Theo Giới Tính Qua Năm 2010 – 2011 25  Hình 4.2: Biểu Đồ Cơ Cấu Lao Động Theo Tuổi Giữa Năm 2010 – 2011 25  Hình 4.3: Cơ Cấu Lao Động Theo Trình Độ Qua Năm 2010 – 2011 27  Hình 4.4: Q Trình Tuyển Dụng Của Cơng Ty 29  Hình 4.5: Tỷ Lệ Nhân Viên Được Tuyển Mới Từ Các Nguồn Tuyển Dụng 30  Hình 4.6: Đánh Giá Mức Độ Hấp Dẫn Của Công Việc Đối Với Người Lao Động 32  Hình 4.7: Tỷ Lệ Nhân Viên Lao Động Đúng Chuyên Ngành 33  Hình 4.8: Đánh Giá Mức Độ Khó Khăn Của Cơng Việc Đối Với Người Lao Động 33  Hình 4.9: Mức Độ Quan Tâm Của Nhân Viên Về Chính Sách Đào Tạo 35  Hình 4.10: Thái Độ Của Người Lao Động Đối Với Chương Trình Đào Tạo 36  Hình 4.11: Đánh Giá Của Người Lao Động Về Sự Giúp Ích Của Chương Trình Đào Tạo Trong Quá Trình Làm Việc 37  Hình 4.12: Tỷ Lệ Nhân Viện Được Động Viên, Khích Lệ Khi Giao Việc Và Được Quan Tâm, Khen Ngợi Khi Hồn Thành Tốt Cơng Việc 39  Hình 4.13 : Đánh Giá Của Người Lao Dộng Về Mức Lương Nhận Được 40  Hình 4.14 : Đánh Giá Của Nhân Viên Về Thời Hạn Thanh Toán Lương 41  Hình 4.15: Đánh Giá Của Nhân Viên Về Điều Kiện Và Mơi Trường Làm Việc 41  Hình 4.16: Đánh Giá Của Nhân Viên Về Nội Quy, Quy Định Của Cơng Ty 42  Hình 4.17: Đánh Giá Của Nhân Viên Về Thời Gian Làm Việc Và Nghỉ Ngơi Của Cơng Ty 42  Hình 4.18: Mối Quan Hệ Giữa Các Nhân Viên Với Người Quản Lý Trực Tiếp Và Các Đồng Nghiệp 43  x    4.5 Đánh giá kết hiệu quản trị nguồn nhân lực công ty 4.5.1 Hiệu sử dụng nguồn nhân lực cơng ty Theo bảng 4.9, ngồi tiêu DT/ CPTL LN/ CPTL giảm tiêu khác tăng cao Trong đó, tăng cao chi phí tiền lương, tiêu doanh thu lợi nhuận tăng tương đối Tốc độ tăng tổng số lao động (22,73%) thấp tốc độ tăng doanh thu (30,71%) nên làm cho tiêu DT/ nhân viên tăng lên Trong năm 2010, DT/ nhân viên đạt 872.934.000 đồng, đến năm 2011 đạt 929.730.000 đồng, tăng thêm 56.796.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 6,51% Tương tự, tiêu LN/ nhân viên tăng nhẹ, năm 2010, nhân viên tạo 7.822.000 đồng lợi nhuận cho cơng ty, đến năm 2011 số 8.041.000 đồng, tăng 218.000 đồng/ nhân viên, tương ứng với tỷ lệ tăng 2,79% Bảng 4.9: Sự Biến Động Của Các Chỉ Tiêu Lợi Ích Kinh Tế Trong Sử Dụng Nguồn Nhân Lực Chỉ tiêu ĐVT 2010 Chênh lệch 2011 ∆ % Doanh thu 1000đ 19.204.541 25.102.720 5.898.179 30,71 Lợi nhuận 1000đ 172.093 217104 45.011 26,16 Chi phí tiền lương 1000đ 646.800 1.130.160 483.360 74,73 Tổng số lao động Người 22 27 22,73 DT/ nhân viên 1000đ/ người 872.934 929.730 56.797 6,51 LN/ nhân viên 1000đ/ người 7.822 8.041 218 2,79 CPTL/ DT Lần 0,034 0,045 0,011 33,68 DT/ CPTL Lần 29,69 22,21 -7,48 -25,19 LN/ CPTL Lần 0,27 0,19 -0,07 -27,80 Nguồn: Phòng HC – NS 44   Cũng bảng 4.9, ta thấy năm 2011 đồng chi phí tiền lương trả cho nhân viên cơng ty thu 22,21 đồng doanh thu, giảm 25,19% so với năm 2010 Và năm 2010 đồng chi phí tiền lương trả cho nhân viên cơng ty có 0,27 đồng lợi nhuận, đến năm 2011 0,19 đồng, giảm 27,80% so với năm 2010 Tốc độ tăng chi phí tiền lương cao tốc độ tăng doanh thu làm cho tiêu CPTL/DT tăng Trong năm 2010 đồng doanh thu thu cơng ty phải bỏ 0,034 đồng chi phí tiền lương trả cho người lao động, đến năm 2011 công ty bỏ 0,045 đồng, tức tăng lên 33,68% so với năm 2010 Như thấy biến động trên, tình hình nhân cơng ty tốt, chi phí tiền lương tăng, cơng ty có sách ưu đãi cho nhân viên, tăng thu nhập cho nhân viên, khích thích trì nguồn nhân lực Tuy nhiên, tốc độ doanh thu lợi nhuận tăng không tốc độ tăng chi phí tiền lương, việc doanh thu lợi nhuận tăng chưa tương xứng với tốc độ tăng chi phí tiền lương Việc kéo dài ảnh hưởng đến tình hình hoạt động hiệu kinh doanh công ty 4.5.2 Đánh giá mức độ hài lòng nhân viên cơng ty Bảng 4.10: Số Lao Động Nghỉ Việc Năm 2010 – 2011 2010 Chỉ tiêu 2011 Chênh lệch Số Tỷ trọng Số Tỷ trọng lượng % lượng % ∆ % Phân theo giới tính Nam 33,33 60,00 200,00 Nữ 66,67 40,00 0,00 Đại học đại học 0,00 20,00 100,00 Cao đẳng 33,33 40,00 100,00 TCCN 66,67 40,00 0,00 100,00 100,00 2 Phân theo trình độ Tổng cộng Nguồn: Phòng HC – NS 45   Theo bảng 4.10 tổng số người nghỉ việc năm 2011 tăng lên so với năm 2010 Số lao động nghỉ việc ở năm 2011 người, tăng lên người so với năm 2010, tương ứng với tỷ lệ tăng 66,67% Số người nghỉ việc chủ yếu nam, tăng người so với năm 2010, tương ứng với tỷ lệ tăng 200% Số lao động nghỉ việc có trình độ Cao đẳng tăng lên người Trình độ Đại học đại học tăng thêm người so với năm 2010 với tỷ lệ tăng 100% Còn lại trung cấp chuyên nghiệp người so với năm 2010 Như vậy, tổng số lượng lao động nghỉ việc tương đối thấp so với tổng số lao động làm việc cơng ty Tuy nhiên, nhân viên chưa thực hài lòng thái độ cấp giao việc họ hồn thành cơng việc Nhân viên mong muốn cấp quan tâm đến nhân viên nhiều Vì thế, cơng ty nên xem xét lại để giữ nhân viên giỏi 4.6 Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực 4.6.1 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng: - Tăng cường liên kết trường Đại học, Cao đẳng, TCCN nhằm tìm nguồn ứng viên trẻ, động, bổ sung kiến thức tốt từ phía nhà trường dễ thực biện pháp đào tạo phù hợp với công việc công ty - Thực chương trình thực tập viên tiềm năng: Đây phương pháp tuyển dụng hiệu nhiều doanh nghiệp áp dụng như: ngân hàng Sacombank, công ty Biti’s,…Trong thời gian tới, công ty nên đến trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học nhận sinh viên năm cuối có kết học tập từ trở lên có nguyện vọng vào cơng ty học tập Qua đó, cơng ty cho sinh viên làm quen với cơng việc như: kế tốn, kinh doanh, bán hàng…Đây bước đào tạo thử việc q trình đào tạo nhân lực Thơng qua q trình thực tập sinh viên cơng ty, công ty tiến hành xem xét đánh giá, lựa chọn sinh viên có khả làm việc thực tốt nội quy, quy định cơng ty, để từ tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo tuyển dụng vào làm việc công ty Như vậy, công ty chọn sinh viên ưu tú có lực để trở thành nhân viên thức cơng ty 46   - Mặc dù sinh viên thiếu nhiều kinh nghiệm người tuổi trẻ ham học hỏi, cầu tiến mong muốn thể Bằng cách này, Công ty tuyển dụng nhân viên có lực thực mà khơng nhiều thời gian chi phí tuyển dụng, đồng thời nhân viên tận tâm, tận lực làm việc lâu dài cơng ty Hồn thiện q trình tuyển dụng: Q trình tuyển dụng cơng ty chưa chặt chẽ, cần khắc phục điều - Ở bước vấn, phòng HC – NS chưa thực đánh giá ứng viên theo tiêu chí Vì vậy, bước này, việc đánh giá ứng viên chưa thực rõ ràng công khai Bộ phận tuyển dụng nên có bảng tiêu chí đánh giá ứng viên thực vấn, sử dụng bảng mẫu đánh giá kết vấn trình bày phần phụ lục - Để đánh giá phẩm chất lực thực nhân viên, công ty cần bổ sung thêm bước thi tuyển Thi tuyển vòng tuyển dụng nhằm kiểm tra kiến thức, kỹ năng, ứng viên, để chọn ứng viên phù hợp với vòng tuyển dụng Căn vào hồ sơ đạt yêu cầu, tùy vị trí cụ thể, phòng HCNS tiến hành tổ chức thi tuyển - Bên cạnh đó, cơng ty kinh doanh lĩnh vực dược phẩm nên cần thiết để bổ sung bước khám sức khỏe Một nhân viên có đầy đủ kinh nghiệm, lực khơng đảm bảo sức khỏe khó hồn thành cơng việc Hơn nữa, nhân viên bán hàng, tiếp xúc với khách hàng, tư vấn cho khách hàng loại dược phẩm yếu tố sức khỏe lại cần phải trọng 4.6.2 Nâng cao cơng tác trì nguồn nhân lực Theo kết điều tra trình bày chương 4, việc đánh giá nhân viên chưa trọng thực chưa thật hiệu Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá nhân viên cần thiết, tiêu chuẩn đánh giá cơng việc thay đổi tùy theo u cầu tính chất cơng việc phải đảm bảo rõ ràng, cụ thể phổ biến công khai, người đánh giá phải đảm bảo công Để nâng cao hiệu đánh giá thực cơng việc: - Người lãnh đạo cần khuyến khích nhân viên chủ động, tích cực tham gia vào trình đánh giá 47   - Quan tâm, động viên, khích lệ nhân viên việc làm cần thiết - Bên cạnh đó, nhân viên hồn thành tốt công việc, người quản lý nên khen ngợi động viên họ Khi cơng việc chưa hồn thành tốt, người quản lý cần hướng dẫn cụ thể cho nhân viên biết cách sữa chửa khuyết điểm công việc 48   CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế nay, vai trò nguồn nhân lực nâng cao hết Nguồn nhân lực trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu định thành cơng doanh nghiệp Vì vậy, muốn quản trị nguồn nhân lực cho có hiệu vấn đề cấp thiết thách thức hầu hết doanh nghiệp Nếu cơng tác làm tốt doanh nghiệp có cấu tổ chức hợp lý, đủ sức mạnh để tồn phát triển Tuy nhiên, để làm điều dễ dàng Sau tìm hiểu tình hình hoạt động cơng ty, nhìn chung cơng ty thực chức công tác quản trị nguồn nhân lực Tuy nhiên, số chức thực chưa thực hiệu 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà nước Qua nghiên cứu đề tài em thấy can thiệp tích cực Nhà nước có ảnh hưởng lớn đến hoạt động doanh nghiệp vấn đề tìm nguồn lao động, tuyển sử dụng lao động Trước hết, nhà nước nên hồn thiện luật lao động sách lương bổng thuế thu nhập điểm đảm bảo cơng bằng, hiệu quả, tránh để tình trạng giá tăng nhanh lương khơng theo kịp…Như ảnh hưởng đến đời sống người lao động lao động làm việc doanh nghiệp Nhà nước Các trường đại học, cao đẳng trường dạy nghề nơi cung cấp lao động có tay nghề, chun mơn nghiệp vụ cho doanh nghiệp, Nhà nước cần quan tâm vấn đề giáo dục đào tạo Hiện học sinh, sinh viên học lý thuyết nhiều 49   mà thiếu thực tế, thực hành Mong nhà trường quan Nhà nước có liên quan tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên nhiều vào thực tế đời sống, thực tế kinh doanh Có hồn thiện lý thuyết thực hành công việc, người lao động khơng q bỡ ngỡ tiếp thu công việc dễ dàng Cuối vấn đề làm giả, chứng giả khiến cho doanh nghiệp lẫn lộn trình độ thực tế trình độ văn người lao động Các doanh nghiệp trực tiếp tuyển lao động xác minh lại văn ứng viên song kiểm sốt hết xác văn Các quan Nhà nước nên phát trừng trị nghiêm khắc sở làm văn chứng giả mạo 5.2.2 Đối với công ty Dự báo nhu cầu tương lai vấn đề doanh nghiệp phải quan tâm hoạt động kinh tế thị trường Mức độ dự báo xác doanh nghiệp đưa định đắn kinh doanh tuyển dụng nhân Để đạt mục tiêu lâu dài Công ty thực tốt phương hướng sau: - Tiếp tục xây dựng trì thương hiệu mạnh cơng ty vị trí hàng đầu ngành Việt Nam - Chủ động xây dựng phát triển sản phẩm, thị trường - Định hướng chiến lược thị trường đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ khách hàng tốt - Ổn định tổ chức máy quản lý - Tổ chức xếp lực lượng lao động phù hợp với trình độ Để đạt mục tiêu đòi hỏi cơng ty phải có đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn cao, có kỹ năng, tay nghề hợp lực để góp phần phát triển công ty 50   TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Trần Kim dung, 2003 Quản trị nguồn nhân lực Nhà xuất Thống Kê TP.HCM TS Bùi Văn Danh – MBA.Nguyễn Văn Dung – ThS Lê Quang Khôi, 2010 Quản trị nguồn nhân lực Nhà xuất Phương Đơng Mai Hồng Giang, 2009 Thực trạng cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công Ty Cổ Phần Vận Tải Phúc Tâm Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM INTERNET: http://4share.vn http://tailieu.vn http://congdongsach.vn   PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng mẫu đánh giá kết vấn công ty Họ tên ứng viên: Kết kiểm tra: Chuyên mơn:….đ Vị trí ứng tuyển Vi tính:…đ Anh văn:…đ Khác:… đ Ngày kiểm tra:…/…./… Tiêu Phòng ban chun mơn Phòng nhân chí Họ tên người vấn: Họ tên người vấn: Chức vụ: Chức vụ: Bộ phận: Bộ phận: tin   7-8 Rất tốt Sự tự 5-6 Tốt tiếp Hài lòng giao 3-4 Tạm Kỹ 1-2 Khơng hài việc 9-10 lòng làm 7-8 Rất tốt nghiệm Tốt Kinh 5-6 Hài môn lòng chun 3-4 Tạm thức Được Kiến Khơng Hài lòng 1-2 9-10 Đạo đức nghề nghiệp Tinh thần trách nhiệm Tính trung thực Tính phối hợp Ngoại ngữ Ngoại hình Động xin việc Nhận xét chung Kết Tuyển – chưa gọi Chờ xét luận Tuyển – gọi Loại Nguồn: http://tailieu.vn   Phụ lục 2: Bảng câu hỏi Đại học Nông Lâm TP HCM Số phiếu: Khoa Kinh Tế SVTT: Trần Thị Thùy Liên BẢNG CÂU HỎI Xin chào anh/ chị, Tôi tên : Trần Thị Thùy Liên, sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh tổng hợp, trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Được đồng ý Ban Lãnh Đạo Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Thu, thực thực tập công ty để nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá công tác Quản trị nguồn nhân lực Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Thu” Những thông tin, ý kiến mà anh/ chị cung cấp nguồn tư liệu quý giá, giúp ích nhiều cho đề tài nghiên cứu Mọi thông tin anh/ chị tơi xin giữ bí mật Rất mong nhận hợp tác anh/ chị A Thơng tin cá nhân Họ tên:…………………………………………… Giới tính:…………… Phòng ban:…………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………… Độ tuổi anh/ chị: a) 18-25 b) 26-35 c) 36-45 d) Trên 45 Bằng cấp cao anh/ chị nay? a) Phổ thông b) Trung cấp c) Cao đẳng d) Đại học - đại học B Đánh giá nhân viên công tác Quản trị nguồn nhân lực công ty I Hoạt động thu hút nguồn nhân lực Anh/ chị biết đến thông tin tuyển dụng công ty đâu? d) Trung tâm giới thiệu việc làm d) Bảng thông báo tuyển dụng trước công ty d) Do người quen giới thiệu d) Báo chí, đài, internet Anh/ chị có làm việc với chun ngành? a) Có b) Khơng Cơng việc hấp dẫn anh/ chị nào?   a) Rất nhiều b) Nhiều c) Bình thường d) Ít e) Rất Với lực anh/ chị có gặp khó khăn cơng việc? a) Rất nhiều b) Nhiều c) Không nhiều d) Ít e) Rất II Cơng tác đào tạo phát triển Anh chị có quan tâm đến sách đào tạo khơng? a) Rất quan tâm b) Tương đối quan tâm c) Không quan tâm Trong thời gian làm việc, anh/ chị có tham gia khóa đào tạo cơng ty khơng? a) Có b) Khơng Nếu “ Có”, anh chị vui lòng trả lời câu 9,10 Anh/ chị có thích khóa đào tạo khơng? a) Rất thích b) Thích c) Bình thường d) Ít e) Rất 10 Khóa đào tạo giúp ích cho anh/ chị công việc nào? a) Rất nhiều b) Nhiều c) Không nhiều d) Ít e) Rất 11 Cơng ty có tạo điều kiện để nhân viên thăng tiến hay khơng? a) Có b) Khơng III Sử dụng trì nguồn nhân lực 12 Anh/ chị có hài lòng việc đánh giá kết thực công việc công ty nhân viên khơng? a) Rất hài lòng d) Khơng hài lòng b) Hài lòng c) Tương đối hài lòng e) Hồn tồn khơng hài lòng 13 Theo anh/ chị việc đánh giá lực nhân viên dựa tiêu chuẩn nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 14 Anh/ chị cảm thấy mức lương anh/ chị nhận có tương xứng với công việc làm không? a) Rất tương xứng d) Khơng tương xứng b) Tương xứng c) Ít tương xứng e) Hồn tồn khơng tương xứng 15 Việc tốn lương có thời hạn mà cơng ty đưa không? a) Đúng hạn   b) Thỉnh thoảng trễ c) Rất trễ 16 Các khoản trợ cấp, phúc lợi, tiền thưởng có cơng ty thực đầy đủ không? Anh/ chị nhận khoản nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 17 Môi trường điều kiện làm việc công ty nào? a) Rất tốt b) Tốt c) Tương đối tốt d) Chưa tốt e) Hoàn toàn chưa tốt 18 Anh/ chị thấy nội quy, quy định công ty đưa nào? a) Rất phù hợp b) Phù hợp d) Không phù hợp c) Bình thường e) Hồn tồn khơng phù hợp 19 Theo anh/ chị, thời gian làm việc nghỉ ngơi cơng ty có hợp lý khơng? a) Rất hợp lý b) Hợp lý d) Chưa hợp lý c) Tương đối hợp lý e) Hồn tồn khơng hợp lý 20 Anh/ chị thấy người quản lý đồng nghiệp có thân thiện dễ gần khơng? a) Hồn tồn có b) Có c) Bình thường d) Khơng e) Hồn tồn khơng 21 Anh/ chị có cấp động viên, khích lệ để tạo động lực làm việc khơng? a) Có b) Khơng 22 Khi hồn thành tốt cơng việc, anh/ chị có cấp quan tâm, khen ngợi khơng? a) Có b) Khơng 23 Những ý kiến đóng góp anh/ chị có cơng ty quan tâm ý khơng? a) Có b) Khơng 24 Anh/ chị có thường xun đồng nghiệp có kinh nghiệm quan tâm giúp đỡ? a) Rất thường xuyên b) Thường xuyên c) Không thường xuyên d) Hồn tồn khơng 25 Anh/ chị cảm thấy hài lòng công ty điểm nào?   ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26 Anh/ chị cảm thấy chưa hài lòng công ty điểm nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 27 Xét tồn diện anh/ chị có hài lòng với cơng việc khơng? a) Rất hài lòng d) Chưa hài lòng b) Hài lòng c) Tương đối hài lòng e) Hồn tồn khơng hài lòng 28 Anh/ chị có đóng góp để hồn thiện sách Quản trị nguồn nhân lực công ty không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn hợp tác anh chị!   ... cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Thu, với mục tiêu đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực cơng ty. .. luận công tác quản trị nguồn nhân lực nhằm khẳng định vai trò quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp - Phân tích thực trạng cơng tác Quản trị nguồn nhân lực công ty - Đánh giá hiệu công tác Quản trị. .. trạng công ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Thu   CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2.1 Những nét cơng ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Thu 2.1.1 Sơ lược công ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Thu - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH Dược
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGỌC THU , ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGỌC THU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn