ÁP DỤNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ MÍA TẠI XÃ SƠN THÀNH TÂY, HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

76 12 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ÁP DỤNG THUYẾT TRỊ CHƠI TRONG QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ MÍA TẠI SƠN THÀNH TÂY, HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN TRẦN THỊ HỌA MY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ HỌA MY ÁP DỤNG THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ MÍA TẠI SƠN THÀNH TÂY, HUYỆN TÂY HỊA, TỈNH PHÚ N NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Hồi Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012       Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Áp dụng thuyết trò chơi định thực hợp đồng tiêu thụ mía Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên ” doTrần Thị Họa My, sinh viên khóa 35, ngành Kinh tế nông lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Trần Hoài Nam Người hướng dẫn, Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày         năm tháng năm LỜI CẢM TẠ Khóa luận tốt nghiệp khép lại quãng đường sinh viên mái trường Đại học Nông Lâm năm qua với khoảng thời gian với trải nghiệm mà sống mang lại, giây phút sung sướng vỡ òa, phút buồn chạnh lòng hành trang vốn kiến thức định để nâng bước tơi vào đời Để có kết hơm có gắng thân giúp sức người thân yêu Lời xin chúc ba, mẹ hạnh phúc có nhiều sức khỏe để ln điểm tựa tinh thần cho quãng đường phía trước Một lòng biết ơn tình u to lớn mà ba mẹ dành cho chúng Gửi lời biết ơn đến chị gái thân yêu, truyền đạt chị bên em đến suốt đời Cầu chúc chị hạnh phúc người phụ nữ tự tin Xin gửi lời ảm ơn chân thành tới quý thầy cô trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy cô khoa kinh tế trường Thầy cô truyền đạt kiến thức, lòng đam mê, truyền lửa sống để vững chân bước vào đời Cảm ơn thầy Trần Hồi Nam, người giúp tơi hồn thành khóa luận với dẫn tận tình Xin cảm ơn bạn bè, người bên cạnh lúc thật cần giúp đỡ, động viên giúp tơi vượt qua khó khăn để học tập tốt Cuối cùng, tơi xin chúc tồn thể quý thầy cô khoa Kinh Tế dồi sức khỏe gặt hái nhiều thành công nghiệp giáo dục hoạt động nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn, TP Hồ Chí Minh, ngày 1/12/2012 Sinh viên Trần Thị Họa My     NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN THỊ HỌA MY, tháng 12 năm 2012, “Áp dụng thuyết trò chơi định thực hợp đồng tiêu thụ mía Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên” TRAN THI HOA MY, December 2012, “Apply of Game Theory in in Real opption chosen for sugar sales contracts at Son Thanh Tay village, Tay Hoa district, Phu Yen province” Khóa luận thông qua 70 phiếu thu thập thông tin từ nơng hộ trồng mía trêm địa bàn Sơn Thành Tây để biết tình hình sản xuất tiêu thụ mía Kết cho thấy sản xuât tiêu thị gặp nhiều khó khăn đặc biệt khâu tiêu thụ Diện biến ngành nơng nghiệp nói chung tiêu thụ mía địa phương nói riêng “ mùa giá, mùa giá” Để đảm bảo đầu cho sản phẩm nông nghiệpngày 24/06/2002 Thủ tướng Chính phủ ban hành định 80/2002/QĐ- TTg khuyến khích tiêu thụ nơng sản thơng qua hợp đồng theo cách sản phẩm nơng sản người nông dân làm doanh nghiệp bao tiêu theo hợp đồng ký kết Sự thay đổi tạo bước phát triển sản xuất nông nghiệp, giúp người nông dân tiếp cận với thị trường cách dễ dàng hơn, tạo niềm tin để nông dân nâng cao lực cạnh tranh kinh tế thị trường Tuy nhiên hợp đồng mua bán mía hình thành có q nhiều vấn đề xảy khiến hợp đồng không thực Xuất phát từ ngun nhân đó, đề tài xem xét hợp đồng mua bán mía khơng thực quan điểm áp dụng mơ hình tốn thuyết trò chơi thấy rõ lợi đơi bên phá vỡ hợp đồng mong mang lại lợi ích cao mà khơng quan trọng cam kết trước Luận văn đưa mơ hình tốn thuyết trò chơi có hệ số ràng buộc với mong muốn tăng khả thực hợp đồng bên Tác giả có vài đề xuất để sản xuất, mua bán mía nơng dân với nhà máy mang lại kết tốt     MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ CÁC VIẾT TẮT viii  DANH SÁCH CÁC BẢNG ix  DANH SÁCH CÁC HÌNH x  CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nhiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3  1.3 Phạm vi nghiên cứu 3  1.3.1 Về nội dung 3  1.3.2 Về không gian 3  1.3.3 Về thời gian 3  1.4 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 3  1.5 Cấu trúc luận văn 3  CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 5  2.1.Tổng quan tài liệu nghiên cứu 5  2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 5  2.2.1 Điều kiện tự nhiên 5  2.2.2.Cơng ty mía đường Tuy Hòa 7  2.3 Đặc điểm kinh tế hội 7  2.3.1 Dân số - lao động 7  2.3.2 Dân tộc – tôn giáo 8  2.3.3 Cơ sở hạ tầng 8  2.3.4 Về y tế - giáo dục 8  2.3.5 Về kinh tế 9  2.3.6 Tình hình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 10  2.3.7 Hoạt động kinh doanh – dịch vụ 10  CHƯƠNG 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU v 11  3.1 Cơ sở luận 11  3.1.1 Thực trạng hợp đồng nông nghiệp Việt Nam 11  3.1.2 thuyết hợp đồng nông nghiệp 13  3.1.3 Khái thị trường nông sản 18  3.1.4 Khái niệm thị trường độc quyền 19  3.1.5 Khái niệm rủi ro 20  3.1.6 thuyết trò chơi áp dụng kinh doanh 20  3.1.7 Quyết định lựa chọn phá vỡ hợp đồng bên tham gia 21  3.1.8 Thị trường thông tin bất cân xứng 22  3.1.9 Ý nghĩa việc phát triển ngành trồng mía 24  3.1.10.Các tiêu phân tích kết - hiệu 25  3.2 Phương pháp nghiên cứu 26  3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 26  3.2.2 Phương pháp so sánh 26  3.2.3 Mơ hình tốn thuyết trò chơi 26  CHƯƠNG 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28  4.1 Thực trạng sản xuất mía đường huyện Tây Hòa 28  4.1.1 Diện tích mía đường 28  4.1.2 Sản lượng mía đường 29  4.1.3 Tình hình sản suất tiêu thụ đường nhà máy mía đường Tuy Hòa 30  4.2 Đặc điểm hộ điều tra 32  4.2.1 Độ tuổi chủ hộ 32  4.2.2 Trình độ học vấn chủ hộ 33  4.3 Hiệu sản suất mía Sơn Thành Tây 34  4.4 Phân tích định thực hợp đồng mua bán mía nơng dân nhà máy 35  4.4.1 Sự hình thành hợp đồng 35  4.4.2 Điều khoản hợp đồng 35  4.4.3 Sự bất cân xứng mua bán mía đường nhà máy người dân 37  4.5 Ứng dụng thuyết trò chơi ký kết hợp đồng 41  4.5.1 Bài tốn trò chơi khơng có hệ số ràng buộc vi 41  4.5.2 Bài tốn trò chơi có hệ số ràng buộc 4.6 Đánh giá thành công việc thực hợp đồng tiêu thụ mía đường 43  47  4.6.1 Sự hài lòng nơng dân bán mía cho nhà máy 47  4.6.2 Nguyên nhân người dân khơng hài lòng 48  4.6.3 Một số rủi ro sản xuất mía 49  4.6.4 Nguyện vọng người trồng mía 51  4.6.5 Hướng phát triển tương lai 52  4.7 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả thực hợp đồng 53  4.7.1 Giải pháp cho người trồng mía 54  4.7.2 Giải pháp nhà máy thu mua mía đường 55  CHƯƠNG 5KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 56  5.1 Kết luận 56  5.2 Kiến nghị 57  5.2.1 Đối với nông hộ 57  5.2.2 Đối với đơn vị thu mua 58  TÀI LIỆU THAM KHẢO 59  vii DANH MỤC CHỮ CÁC VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân THCS Trung học sơ  THPT Trung học phổ thông GDP Gross Domestic Product( tổng sản phẩm quốc nội) HTX Hợp tác DFID Bộ Phát triển Quốc tế Anh ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á WTO Tổ chức thương mại giới KH-ĐT Kế hoạch – đầu tư TƯ Trung ương QĐ Quyết định SXNN Sản xuất nông nghiệp NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn CCS Chất lượng đường mía (chữ đường viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Lợi Ích Vấn Đề Khó Khăn Nơng Dân Doanh Nghiệp 16  Bảng 3.2: Kết Cục Trò Chơi Khi Giá Cuối Thời Đoạn Cao Hơn Giá Hợp Đồng 21  Bảng 3.3: Kết Cục Trò Chơi Khi Giá Cuối Thời Đoạn Thấp Hơn Giá Hợp Đồng 22  Bảng 4.1 Diện Tích Mía Huyện Tây Hòa Từ Năm 2009-2011 28  Bảng 4.2 Sản Lượng Mía Huyện Tây Hòa qua Các Niên Vụ 29  Bảng 4.3: Tổng Hợp Quy Hoạch Diện Tích Trồng(DT) Mía Vùng Nguyên Liệu 31  Bảng 4.4 Cơ cấu độ tuổi chủ hộ 32  Bảng 4.5 Diện Tích Trồng Mía Của Nơng Hộ Điều Tra 33  Bảng 4.6 Chi Phí 1ha Mía Theo Từng Loại Qui Mơ Diện Tích Mía 34  Bảng 4.7 Kết Quả- Hiệu Quả Mía 35  Bảng 4.8 Đánh Giá Tình Hình Biến Động Giá Mía Nơng Hộ 39  Bảng 4.9 Mức tạp chất 40  Bảng 4.10 Mức Độ Tin Tưởng Nông Dân Kết Quả Trừ Tạp Chất Nhà Máy 40  Bảng 4.11 Kết Cục Trò Chơi Khi Giá Cuối Thời Đoạn Cao Hơn Giá Hợp Đồng 41  Bảng 4.12.Kết Cục Trò Chơi Khi Giá Cuối Thời Đoạn Thấp Hơn Giá Hợp Đồng 42  Bảng 4.13 Kết Cục Trò Chơi Có Hệ Số Ràng Buộc Khi Giá Cuối Thời Đoạn Cao Hơn Giá Hợp Đồng 43  Bảng 4.14.Kết Cục Trò Chơi Có Hệ Số Ràng Buộc Khi Giá Cuối Thời Đoạn Thấp Hơn Giá Hợp Đồng 45  Bảng 4.15 Những Nguyên Nhân Người Dân Khơng Hài Lòng 48  Bảng 4.16 Hướng Phát Triển Kinh Tế Gia Đình Trong Tương Lai Những Nơng Hộ Trồng Mía 53  ix chuyển sau thu hoạch Vốn đầu tư cho sản xuất mía vấn đề, đời sống người dân nhiều khó khăn nên vốn đầu tư cho mía chưa trọng, phận không nhỏ trồng mía cầu may, bỏ mặt khơng chăm sóc Bên cạnh trình độ dân trí khơng đồng thấp, dẫn đến việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, thực quy trình trồng mía khơng mang lại hiệu Trên nguyên nhân khách quan chủ quan, mang lại rủi ro lường trước cho người nơng dân trồng mía, điều dẫn đến thu nhập người trồng mía bấp bênh, người dân khơng măn mà với mía làm cho diện tích mía giảm xuống, làm cho nhà máy đường thường xuyên thiếu nguyên liệu, nguyên nhân khơng nhỏ làm cho cơng nghiệp mía đường nước ta chưa ôn định phát triển 4.6.4 Nguyện vọng người trồng mía Khi điều tra thực tế biết người nơng dân có nhiều nguyện vọng, mong mỏi để mong trồng mía mang lại thu nhập khấm chút vào tương lai thay năm trước thua lỗ Vào năm 2006, giá mía vùng nguyên liệu xuống mức thấp tồi tệ Mía mua với giá 120.000đồng/tấn nhà máy, nghĩa tiền vận chuyển khoản khác nơng dân phải trả Khi đó, nhiều nơng dân định để mía cháy khơ nắng, thay bán mía cho nhà máy nơng dân cần người ta thu hoạch xong mía trả lại diện tích đất để họ trồng Đó năm thua lỗ nặng nề với người trồng mía kéo theo bao hệ lụy sống họ vô khốn đốn vào năm Bởi hỏi nguyện vọng, điều tất nông hộ mong muốn giá Họ mong mức giá cố định hợp đồng nâng lên Mức giá thị trường ổn định phù hợp đem lại lợi nhuận cho người trồng mía Khi điều tra 70 hộ có tới 65 hộ xúc việc trừ tạp chất nhà máy thu mua Họ cho trừ tạp chất không với thực tế, không công khai, minh bạc Một vấn đề xúc không mà nơng hộ nêu lên việc xin lệnh chuyên chở mía từ trạm thu mua trực thuộc nhà máy Vào mùa vụ thu hoạch mía bắt đầu rầm rộ việc xin lệnh để có xe vận chuyển khó khăn chậm trễ, tình trạng người liên tục cấp xe chuyên chở, kẻ chờ đợi hay gặp phải Bởi lẽ có gian dối nhân viên làm cơng tác cấp lệnh với số chủ mía nhân 51 viên nhận đúc lót ưu tiên cho chủ mía hào phóng Cứ tình trạng người có lệnh đốn mía vận chuyển tới nhà máy,người khác lại không thường xuyên diễn ra, gây nhiều xúc Ngồi ra, nơng dân mong muốn nhiều hỗ trợ khâu vay vốn nhiều từ nhà máy Họ thấy giá mía xuống thấp việc phá bổ loại trồng canh tác để trồng loại trồng khác vơ khó khăn, tình trạng liên tục xảy Nông dân hiểu nhiều người trồng loại nông sản mà nhu cầu thị trường khơng tăng lên hay có biến động thị trường giá xuống thấp Và họ hiểu đến lúc thị trường bình ổn trở lại, nơng dân vơ thiếu vốn tình trạng “trồng chặt, chặt trồng” liên tục xảy có biến động Vì vậy, hỗ trợ vốn lúc kịp thời điều nông dân vô mong mỏi, họ yên tâm sản xuất để đảm bảo cung ứng đủ nguồn nguyên liệu cho nhà máy, tin tưởng vào hợp tác đôi bên khâu ký kết hợp đồng Có khoảng 30% câu trả lời cho nguyện vọng mong hỗ trợ thêm khâu kỹ thuật, loại giống mía tốt, phân bón vi sinh từ nhà máy chế biến Đó thường câu trả lời từ hộ có thâm niên nghề trồng mía thấp Họ chuyển qua trồng mía thấy loại mang lại hiệu kinh tế cao trồng khác Và họ mong muốn có hộ trợ kịp thời để có sản lượng tốt mùa vụ tới 4.6.5 Hướng phát triển tương lai Trong trình thực vấn bảng câu hỏi, biết có nhiều luồng ý kiến khác Một số nơng hộ cho việc trồng mía mang lại cho họ sống tốt trước, số khác lại thấy chưa mang lại hiệu kinh tế họ mong đợi Do đó, hỏi hướng phát triển tương lai có nhiều câu trả lời theo bảng 4.14 sau: 52 Bảng 4.16 Hướng Phát Triển Kinh Tế Gia Đình Trong Tương Lai Những Nơng Hộ Trồng Mía Khoản mục Số hộ Tỷ lệ (%) Mở rộng diện tích trồng mía 28 40 Giữ nguyên diện tích 25 35,7 Giảm bớt diện tích trồng mía 13 18,6 Chuyển hẳn sang trồng loại khác có 5,7 70 100 hiệu Tổng Nguồn:Tính tốn tổng hợp Qua bảng 4.14 ta thấy có 40% số nơng hộ hổi cho họ mở rộng diện tích tương lại lẽ họ tin tương vào tương lai sáng lạng ngành trồng mía hị đủ khả tài để mở rộng diện tích Bên cạnh có 35,7% nơng hộ thấy trồng mía mang lại hiệu kinh tế họ khơng có nhu cầu mở rộng diện tích có lẽ lực sản xuất họ không cho phép 18,6% lại bi quan vào tương lai loại trồng họ giảm bớt diện tích 5,7% số lại nơng hộ điều tra chuyển hẳn sang loại trồng khác,và hầu hết loại trồng ngắn ngày mau thu hoạch vòng vay vốn ngắn phù hợp với điều kiện kinh tế họ 4.7.Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả thực hợp đồng Qua điều tra nơng hộ, biết việc tiêu thụ mía hợp đồng Sơn Thành Tây nhiều hạn chế Khi có biến động giá, giá thị trương tăng lên xuống thấp, nơng dân nhà máy sẵn sàng phá vỡ hợp hợp đồng ký kết để mang lại lợi ích nhiều cho Nguyên nhân việc hợp đồng không thành công thông tin bất cân xứng bên, tính khơng chặt chẽ hợp đồng tính pháp khơng đảm bảo Vì để đảm bảo hợp đồng thực cách thuận lợi cần hợp tác tất bên tham gia hợp đồng phía nông dân cần xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng Phía nhà máy cần làm ký kết hợp đồng Và tất điều khoản phải minh 53 bạch rõ ràng cụ thể hợp đồng Cùng lúc phải có can thiệp Nhà nước để đảm bảo tính pháp mạnh mẽ hợp đồng Qua đề tài nghiên cứu, thấy rõ ưu điểm hệ số ràng buộc toán áp dụng thuyết trò chơi Chính tính khơng rõ ràng khơng có nhiều ràng buộc hợp đồng mà dễ bị phá vỡ Do đó, nên đưa vào hợp đồng ràng buộc rỗ ràng hệ số ràng buộc kèm theo tính pháp bên vi phạm 4.7.1 Giải pháp cho người trồng mía Những năm trước đây, ta thực mua mía theo chất lượng, tức mía có số CCS cao có giá, khơng mua ngang Điều dễ hiểu đắn trọng lượng mía ngun liệu mía có chất lượng cao ép nhiều đường.Khi nhà máy áp dụng sách mua mía khơng tính tiêu chất lượng chữ đường có nhiều vấn đề bấp cập xảy Chủ yếu người dân thu hoạch mía khơng thời điểm Vì tâm sợ mía vào mùa thu hoạch nhà máy đường thu mua với giá thấp, sợ vận chuyển cách khó khăn nhiều người thu hoạch lúc,nên nơng dân trồng mía thu hoạch mía non, chữ đường 6- CCS Việc thu hoạch tuổi chín quan trọng, trồng nên míathu hoạch lúc non lãng phí Làm thiệt hại cho nhà máy thu mía có chữ đường cao cho thành phẩm đường chất lượng Trồng loại giống chất lượng vấn đề quan trọng Cần chọn giống có suất, chất lượng cao thích nghi với vùng đất địa phương để canh tác BộNN&PTNT cần có chiến lược giống để nâng cao suất, chất lượng, giá trị cho mía đề nghị nhà máy thu mua mía đường chủ trì tổ chức chủ động đề xuất với quyền địa phương xây dựng quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu theeo diện tích quy hoạch Cần đẩy mạnh kỹ thuật thâm canh mía, tăng cường chất lượng giới hóa khâu làm đất, sử dụng loại giống bố trí mùa vụ phù hợp với thối tiết địa phương nông dân phải ý đến loại phân bón dùng Cây mía trồng khác cần sử dụng đến 13 loại dưỡng chất để sinh trưởng Việc tập trung vào NPK mà không ý đến chất trung, vi lượng dễ dẫn đến thiếu canxi, 54 magiê, silic dưỡng chất quan trọng khơng lân Khi suất lên cao, hàng trăm ha, đất cung cấp đủ; nông dân phải dùng phân bón hỗ trợ cho đất Việc bón phân thời điểm quan trọng, bón thúc Người trồng mía cần ý để mía lớn nhanh, chín sớm để thu hoạch sớm, tránh lũ, mùa nắng, mặn xâm nhập- yếu tố làm giảm chữ đường Khi vừa đặt hom mía xuống mà gặp đất, rễ mầm đâm tiếp xúc với dưỡng chất giúp mía phát triển nhanh chóng 4.7.2 Giải pháp nhà máy thu mua mía đường Khi giá mía tăng cao để có đủ ngun liệu mía ép mùa, tránh tình trạng thương lái vùng lân cận tranh mua mía nhà máy phải có sách cụ thể để xây dựng vùng nguyên liệu cách có kế hoạch Nhà máy cần có sách hỗ trợ, đầu tư để nơng dân có điều kiện sản xuất, tạo tin tưởng lâu dài cho nơng dân Bên cạnh phải nghiêm ngặt khâu quản nhân tránh trình trạng thiên lệch móc nối với chủ bn mía lớn, làm xáo trộn thu q trình chun chở thu mua nơng hộ trồng mía diện tích nhỏ Để tránh việc nông dân lợi dụng việc “mua xô” nhà máy mà thu hoạch mía sớm so với thời vụ, mía có chữ đường thấp, nhà máy cần kiểm tra chất lượng mía cách rõ ràng Nếu mía nơng hộ chất lượng tốt thưởng thêm, ngược lại chất lượng khơng hợp đồng cần dùng biện pháp mạnh khơng thu mua mía hợp đồng Điều giúp cải thiện chất lượng mía áp dụng sách “mua xơ” kích thích nơng dân trồng mía chất lượng cao Một việc làm vơ cần thiết khâu đầu tư vốn, việc phải cần ủng hộ phía Nhà nước Khi giá mía xuống thấp, người dân khơng đủ nguồn vốn để tì tình trạng lâu dài giá xuống thấp vài năm Để người dân giữ lại diện tích mía trồng để nhà máy có đủ nguyên liệu cho vụ tới thiết cần đầu tư vốn lúc Vấn đề kiển tra chất lượng trừ tap chất cần tiến hành cụ thể cơng khai để tạo lòng tin từ người nông dân, điều cần ghi rõ ký kết hợp đồng hai bên 55 CHƯƠNG KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong bối cảnh kinh tế gia nhập WTO, buộc phải bỏ hàng rào bảo hộ, ngành sảng xuất nước nói chung ngành mía đường nói riêng phải cạnh tranh liệt với sản phẩm nhập ngoại, chất lượng giá thành Để có chất lượng đường tốt đòi hỏi phải có nguyên liệu đạt chất lượng ổn định Chất lượng mía trở ngại lớn người dân điều kiện trồng mía nhiều hạn chế, khả áp dụng tiến khoa học vào trồng mía khơng cao dẫn đến chất lượng mía khơng ổn định, làm giảm suất mía ảnh hưởng lớn đến giá bán Sơn Thành Tây cuối huyện Tây Hòa, miền núi nơng với 93% diện tích đất nơng nghiệp tổng quỹ đất Theo số liệu điều tra từ 70 hộ trồng mía địa bàn ta thấy rõ việc trồng mía mang lại hiệu kinh tế thấp Trong năm người dân trồng, thu hoạch cho đất nghỉ ngơi vụ mía Tỷ suất LN/TCP theo loại qui mô không cách biệt lớn: qui mô 1ha 0,84 lần; qui mô từ 1ha- 0,85lần; qui mơ 2ha 0,86 lần Điều nghĩa người dân 0,85 đồng lợi nhuận phải bỏ chi phí đồng Đó là tín tốn có tử 70 hộ trồng mía vụ gần ( năm 2012), mùa vụ với giá theo người nông dân thành công sản lượng giá so với từ trước tới Như vụ bị mùa hay vụ giá bấp bênh chứ? Chính lợi nhuận mang lại thấp thị trường nông sản biến động theo kiểu “được mùa, giá” nên sống nghèo khó người dân chưa khỏi Người nơng dân khó khăn khó khăn hơn, chi phí sản xuất ngày tăng, xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, chi phí nhân cơng…Tất tăng cách chóng mặt, giá bán mía khơng khơng tăng mà chí có lúc giảm mạnh không ổn định Người dân không nhận mức giá tốt thị trường bị thương lái ép giá 56 tình trạng độc mua quyền vùng nguyên liệu Từ người dân phải đối mặt với nguy giảm doanh thu bị trừ tiền nhà máy nắm quyền định chất lượng, giá mua, việc trừ tỷ lệ tạp chất thu mua mang nặng cảm tính, bất hợp gây bất lợi cho người nông dân, họ thay đổi Qua điều cho thấy rõ ràng việc trồng mía tai địa phương chưa mang lại hiệu kinh tế thật sự, mía trồng co tiếm năng.  Người dân xúc sản xuất vất vả giá bán mía bấp bênh giấc thu mua không ổn định Theo số liệu điều tra khoảng 80% người bán mía khơng hài lòng giấc thu mua nhà máy bị trừ tiền tạp chất cao, quan liêu không minh bạch khâu thu mua làm cho người trồng mía thất vọng nhà máy họ sẵn sàng phá vỡ hợp đồng ký kết trước với nhà máy để bán mía cho thương lái với mức giá giá nhà máy thu mua Hợp đồng nơng nghiệp mua bán mía đường địa phương khơng thành cơng, người dân khơng hài lòng với việc thu mua mía nhà máy phát sinh mà kí hợp đồng đo lường Nhưng người dân phải bán mía cho nhà máy tình trạng độc quyền mua địa phương có chuyển bán nơi khác chi phí khoản làm lợi nhuận khơng lớn nên người dân đành chấp nhận bán cho nhà máy địa phương.Vậy đó, hợp đồng kí kết có nhiều trường hợp khơng thực theo bảng chất Để hợp đồng thành cơng theo ý nghĩa đề cần cụ thể rõ ràng điều khoản, nông dân nhà máy cần thương lượng việc áp dụng thuyết trò chơi với hệ số ràng buộc thật sát đáng cho đơi bên có lợi, cộng thêm tăng cường tính pháp mạnh mẽ cho hợp đồng nhờ can thiệp quyền địa phương vào điều khoản hợp đồng Nếu nhiều nông dân đòi quyền lợi để bảng hợp đồng minh bạch có tính pháp mạnh mẽ giảm tính độc quyền mua nhà máy đường địa phươngđể giúp người nơng dân nhà máy ổn định khâu sản xuất chế biến  5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nông hộ Tất ngành ngành trồng trọt nói riêng chịu sức ép chi phí đầu vào ngày tăng, chi phí nhân cơng, vật tư …đều tăng làm giảm lợi nhuận Nhưng nhà máy khơng tăng giá thu mua nguyên liệu nhà máy chịu sức ép chi 57 phí sản xuất tăng Nếu nhà máy sản xuất khơng hiệu ngừng hoạt động khơng thu mua mía Vì người trồng mía phải tính tốn sản xuất tiết kiệm chi phí, thực quy trình kỹ thuật để nâng cao chất lượng mía suất ổn định,hạn chế bị ép giá trừ tiền chất lượng khơng tốt Người trồng mía phải tự ý thức nâng cao trách nhiệm việc trồng mía để cung cấp nguổn nguyên liệu ổn định chất lượng trữ lượng góp phần làm cho ngành mía đường ngày phát triển vững mạnh Đồng thời phải trau dồi kiến thức, nâng cao hiểu biết để tạo mối quan hệ mua bán công với nhà máy dần hình thành nên mối quan hệ hợp tác đơi bên có lợi 5.2.2 Đối với đơn vị thu mua Người thu mua, nhà máy nên xem lại lợi ích người bán cho hài hòa cơng khai minh bạch vấn đề chất lượng mía trừ tạp chất hợp lý, bên cạnh tổ chức quản trạm thu mua chặt chẽ khoa học tránh gây phiên toái thiệt hại cho người dân Hỗ trợ người dân chi phí kỹ thuật cách tích cực để người dân tạo vùng nguyên liệu chất lượng cao cung cấp cho nhà máy Tư thương thể đạo đức nghề nghiệp cách không ép giá người dân, kiếm lời hoa hồng sản lượng thu mua   58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cao Thị Vòng, Đầu vào tối ưu áp dụng thuyết trò chơi nhằm giảm rủi ro đầu cho bắp lai Tân Nhựt, huyện Bình Chán, thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008 Phạm Thị Toàn Lanh,Hiệu kinh tế hồ tiêu địa bàn Hưng Phước, huyên Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2012 Trần Thị Tuyết Sang,Thách thức định thực hợp đồng tiêu thụ mía đường nông dân nhà máy Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2011 TS Trần Minh Phương, giảng Kinh tế vi mô II Khoa kinh tế, Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh,2010 Niên giám thống kê huyện Tây Hòa,2010 Trường Đại học kinh tế Quốc Dân, kinh tế học vi mô Nhà xuất NN, 1999 Trang web http://vi.wikipedia.org http://www.phuyen.gov.vn Website/email: ctcpmdtuyhoa@yahoo.com           59 BẢNG PHỎNG VẤN NÔNG HỘ TRỒNG MÍA Ngày vấn: Kính chào! Tôi sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tơi thực đề tài nghiên cứu “ Xem Xét Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Thực Hiện Hợp Đồng Tiêu Thụ Mía Đường Giữa Nông Dân Với Nhà Máy Tại Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú n” cho khóa luận tốt nghiệp Để hồn thành khóa luận tơi cần thông tin từ ông (bà) Tôi xin cam đoan thông tin không dùng cho mục đích khác Rất mong giúp đỡ, xin chân thành cảm ơn I Những thông tin chung Họ tên chủ hộ:…………………………………………………… Tuổi:…………………………………………………… Trình độ học vấn:…………………………………… Địa chỉ:…………………………………………… SĐT:……………………… Giới tính:…………………… Tổng số nhân khẩu:………………………………………… Số nhân độ tuổi lao động:…………………… Nguồn thu nhập gia đình là: a Từ trồng mía c Từ sản xuất nông nghiệp khác b Từ tiền lương d Từ nguồn khác II Thơng tin tình hình sản xuất Diện tích trồng mía gia đình:………………… (ha) Trong đó: Diện tích mía tơ:…………………………(ha) Diện tích mía gốc:……………………… (ha) 10 Số năm tham gia trồng mía:……………… (năm) Trong đó: Tự trồng:……………………………(năm) Trồng theo hợp đồng với nhà máy:………………… (năm) 11 Chi phí bỏ cho vụ (1 năm )trồng mía:………………………………….(đ) a) Chi phí lao động (đ)  Chi phí cơng th (đ)  Chi phí cơng nhà (đ) b) Chi phí phân bón (đ) c) Chi phí giống (đ) d) Chi phí vận chuyển (đ) e) Chi phí khác (đ) 12 Năng suất mía vụ ( năm) : (tấn) 13 Doanh thu trung bình cho mía/ 1vụ :……………………………(đ) 14 Tình hình vay vốn Hiện có vay vốn a Có b Không - Vay bao nhiêu:……………………… (đ) - Lãi xuất (%):……………………………(tháng/ năm) III THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ 15 Ơng (bà) thường bán mía cho a Thương lái c Bán cho trạm trung chuyển b Bán cho cơng ty hợp đồng d Khác:……………… 16 Ơng (bà) ký hợp đồng với nhà mày đường chưa a Đã ký b Chưa 17 Ông (bà) ký hợp đồng với nhà mày đường thông qua a Trực tiếp c Trạm trung chuyển b Hợp tác d Khác………… 18 Khi ký hợp đồng có quyền địa phương xác nhận khơng? a Có b Không 19 Khi ông (bà) ký hợp đồng bán mía cho nhà máy hỗ trợ, đầu tư phương diện nào? a Vốn cho vay b Giống , phân bón với giá hỗ trợ c Kỹ thuật sản xuất canh tác d Không hỗ trợ 20 Những hỗ trợ nhà máy thu mua có trì khơng? a Duy trì thường xun b Không thường xuyên c Không thường xuyên không ổn định 21 Khi thỏa thuận điều khoản hợp đồng ơng bà với nhà máy có trở ngại gì? a Có nhiều trở ngại chấp nhận b Khơng có trở ngại c Trở ngại phần lớn giá míad Trở ngại vốn vay 22 Ông (bà) thay đổi nhà máy bán mía chưa? a Đã thay đổi b Chưa đổi Nếu có ngun nhân làm ơng bà thay đổi nhà máy bán mía? a Giá mía thấp b.Nơi bán xa nhà c Khắt khe kiểm định chất lượng d Thời gian không đảm bảo 23 Việc bán mía địa phương có thuận lợi khơng? a Thuận lợi b Bình thường c Khó khăn 24 Theo ơng (bà) mức giá thu mua mía nhà máy tai nào? a Cao sinh nhiều lợi nhuận c Chỉ lấy lại vốn b Thấp khơng bù lại chi phí d Cân với thị trường giá 25 Giá biến động nào? a Ổn định c Bấp bênh chấp nhận b Bấp bênh bất lợi d Giá tăng theo năm 26 Ơng (bà) có biết chất lượng mía trồng khơng a Khơng biết b Biết qua cảm giác c Biết rõ 27 Ơng (bà) có thấy bị thiệt thòi bán mía mà khơng lấy chữ đường khơng? a Có b Khơng 28 Theo Ơng (bà) cách định giá mía đường hợp lý: a Xác định chữ đường định giá c Định giá theo hợp đồng b Định giá theo thị trường d Giá theo quy định Nhà nước 29 Cách toán tiền bán mía cho ơng (bà) nào? a Nhanh chóng dễ dàng b Có thể chấp nhận c Phức tạp, khó khăn 30 Khi giá thị trường cao giá ký hợp đồng ơng (bà) có thay đổi gì? a Bán mía theo hợp đồng ký b Bán cho nhà máy yêu cầu giá cao c Tìm đầu khác 31 Khi giá mía thị trường giảm nhà máy có thay đổi nào? a Tính tiền giá cũ c Giảm lượng mua mía b Tính giá thấp d Khắt khe việc thu mua 32 Ơng (bà) có thấy hài lòng cho việc bán mía cho công ty hợp đồng không? Rất không hài lòng Khơng hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng 33 Nguyên nhân làm Ơng (bà) khơng hài lòng nhà máy đường: a Giá thấp không ổn định b Khắt khe việc thu mua c Chậm trễ việc thu mua d Hỗ trợ không kịp thời 34 Ông (bà) ký hợp đồng với nhà máy năm tới a Nhà máy cũ b Nhà máy c Nhà máy cũ tăng thêm điêu khoản d Khơng kí hợp đồng 35 Ơng (bà) cho biết hướng phát triển tương lai cho kinh tế gia đình a Mở rộng diện tích trồng mía b Giảm bớt diện tích trồng mía c Chuyển hẳn qua trồng khác hiệu 36 Theo Ông (bà) rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trồng mía a Thị trường khơng ổn định b Giá đầu vào c Thời tiết d Giá đầu 37 Ơng (bà) vui lòng liệt kê nguyện vọng để việc trồng mía gia đình tốt Xin chân thành cảm ơn ông (bà) cung cấp thông tin quý báu Sinh viên: Trần Thị Họa My_ Kinh Tế Nông Lâm Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM     BẢNG PHỎNG VẤN TRẠM THU MUA MÍA Mã số phiếu: Ngày vấn: Kính chào! Tơi sinh viên trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tơi thực đề tài nghiên cứu “ Xem Xét Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Thực Hiện Hợp Đồng Tiêu Thụ Mía Đường Giữa Nơng Dân Với Nhà Máy Tại Sỏn Thành Tây, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú n” cho khóa luận tốt nghiệp Để hồn thành khóa luận cần thông tin từ ông (bà) Tôi xin cam đoan thông tin không dùng cho mục đích khác Rất mong giúp đỡ, xin chân thành cảm ơn I Những thông tin chung Tên đơn vị thu mua: Thuộc nhà máy: Mã số: Địa chỉ: Năm bắt đầu hoạt động: II Khảo sát tình hình thu mua mía nhà máy: Công suất thu mua là: (tấn/ngày) Giá thu mua mía là: (đồng/tấn) Lượng mía mua hợp đồng chiếm (%) tổng công suất mua nhà máy Thời điểm thu mua mía: 10 Cách thu mua mía: 11 Việc thu mua mía tất hộ dân trải qua giai đoạn 12 Thời gian thu mua mía nhanh hay chậm tùy thuộc vào yếu tố 1) 2) 3) 13 Số xe tải huy động cho đợt thu múa mía bao nhiêu? xe 14 Thời gian nhanh cho đợt thu mía : ngày Chậm : ngày 15 Giá mía tính nào? 16 Khoảng thời gian để nhà máy trả tiền cho người dân ngày 17 Những hỗ trợ cho người nông dân ký hợp đồng tiêu thụ mía đường: 1) 2) 3) 18 Khi giá thị trường xuống thấp giá ký hợp đồng nhà máy ơng (bà) sẽ: a Nhận đủ lượng mía ký c Khơng nhận tìm chỗ mua khác b Nhận thương lượng để hạ giá d Nhận mua với giá thấp 19 Nhà máy Ông (bà) cho rủi ro nghiệm trọng thực hợp đồng với người dân: a Rủi ro kinh tế, giá đường c Rủi ro nguyên vật liệu b Rủi ro đầu tư vùng nguyên liệu d Rủi ro pháp luật 20 Những khó khăn thua mua mía hợp đồng 1) 2) 3) 21 Những nguyện vọng việc thu mua mía? - Đối với địa phương: - Đối với nhà máy: Xin chân thành cảm ơn quý ông (bà) cung cấp thông tin quý báu Sinh viên: Trần Thị Họa My_ Kinh Tế Nông Lâm Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM  ... tài: Áp dụng lý thuyết trò chơi định thực hợp đồng tiêu thụ mía xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 1.2 Mục tiêu nhiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Áp dụng lý thuyết trò chơi định thực hợp. .. ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ HỌA MY ÁP DỤNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ MÍA TẠI XÃ SƠN THÀNH TÂY, HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN NGÀNH KINH TẾ... hợp đồng tiêu thụ mía nông dân nhà máy xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên   1.2.2.Mục tiêu cụ thể  Tình hình sản xuất tiêu thụ mía tạixã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa  Phân tích định
- Xem thêm -

Xem thêm: ÁP DỤNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ MÍA TẠI XÃ SƠN THÀNH TÂY, HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN , ÁP DỤNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ MÍA TẠI XÃ SƠN THÀNH TÂY, HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn