PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN CHƠN THÀNH TỈNH BÌNH PHƯỚC

97 24 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN CHƠN THÀNH TỈNH BÌNH PHƯỚC TRẦN PHI PHONG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Thu Nhập Của Hộ Gia Đình Tại Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước” TRẦN PHI PHONG, sinh viên khóa K35, ngành Kinh tế nông lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ ĐỖ MINH HOÀNG Người hướng dẫn Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012   LỜI CẢM TẠ Để hồn thành đề tài này, khơng nỗ lực thân tơi mà giúp đỡ nhiều người Qua tơi xin nói lời cảm ơn tới người giúp đỡ Trước hết “Cho gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cha – Mẹ, Chú gia đình, người sinh ni dạy khôn lớn, chỗ dựa vật chất lẫn tinh thần cho con, niềm tự hào thân con” Chúc cho gia đình ta ln mạnh khỏe, hành phúc… Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy – Cơ Trường ĐH Nơng Lâm TP.HCM nói chung Khoa Kinh Tế nói riêng, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho suốt năm tháng giảng đường đại học Đặc biệt, xin trân thành cám ơn Cơ Đỗ Minh Hồng, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt q trình làm đề tài Cho tơi gửi lời cám ơn tới quý Cô – Chú, Anh – Chị Phòng Thống Kê, Phòng Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn, Phòng Văn Thư trực thuộc UBND Huyện Chơn Thành tận tình giúp đỡ, dẫn cho tơi hồn thành tốt khóa luận Ngồi cho tơi gửi lời cảm ơn tới quý anh chị, bạn bè… người quan tâm giúp đỡ trình làm khóa luận sống hàng ngày Cuối cho gửi lời chúc tốt đẹp tới Trường ĐH Nông Lâm, UBND Huyện Chơn Thành Chúc q Thầy, q Cơ, q Anh Chị tồn thể bạn bè mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên TRẦN PHI PHONG i   NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN PHI PHONG Tháng 12 năm 2012 “Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Thu Nhập Của Hộ Gia Đình Tại Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước” TRAN PHI PHONG DECEMBER 2012 “Analysis of factors affecting the income of households in Chon Thanh District, Binh Phuoc Province” Đề tài “Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Thu Nhập Của Hộ Gia Đình Tại Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước” tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập hộ gia đình Cụ thể đề tài sâu vào nghiên cứu mặt sau: - Phân tích thực trạng thu nhập hộ gia đình huyện Chơn Thành - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập hộ gia đình huyện Chơn Thành - Phân tích thực trạng bất bình đẳng thu nhập hộ gia đình huyện Chơn Thành - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho hộ gia đình huyện Chơn Thành Qua phản ánh cách chân thực tình hình đời sống bất bình đẳng thu nhập, xác định xem yếu tố tác động mạnh mẽ tới thu nhập hộ gia đình… Từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho hộ gia đình huyện Chơn Thành Để thực đề tài này, tác giả thu thập số liệu, thông tin từ phòng ban thuộc UBND Huyện Chơn Thành, qua báo chí internet Số liệu sơ cấp thu thập thông qua việc điều tra vấn 90 hộ nông dân địa bàn Huyện Phân tích số liệu phương pháp so sánh, thống kê mơ tả, phân tích tổng hợp sử dụng công cụ đo lường mức độ bất bình đẳng tỉ lệ thu nhập 20% cao so với 20% thấp, ii   đường cong Lorenz, hệ số Gini…và sử dụng phần mềm eview để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình iii   MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Địa hình thổ nhưỡng 2.1.3 Khí hậu thời tiết 2.1.4 Nguồn nước 2.2 Điều kiện kinh tế xã hội 2.2.1 Dân số lao động 2.2.2 Giáo dục y tế 2.2.3 Hiện trạng phát triển kinh tế 2.2.4 Cơ sở hạ tầng 12 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Cơ sở lý luận 14 3.1.1 Một số khái niệm 14 3.1.2 Thực trạng thu nhập Việt Nam 15 iv   3.1.3 Thực trạng bất bình đẳng thu nhập Việt Nam 17 3.2 Phương pháp nghiên cứu 28 3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 28 3.2.2 Phương pháp so sánh 29 3.2.3 Thước đo xác định bất bình đẳng 30 3.2.4 Phương pháp phân tích hồi quy 33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 Thực trạng thu nhập hộ gia đình huyện Chơn Thành năm 2011 40 4.1.1 Tình hình thu nhập hộ gia đình huyện Chơn Thành 40 4.1.2 Cơ cấu nghề nghiệp huyện 41 4.1.3 Cơ cấu thu nhập huyện 42 4.2 Đặc điểm mẫu điều tra 43 4.2.1 Nhân quy mơ gia đình 43 4.2.2 Trình độ văn hóa chủ hộ 43 4.2.3 Độ tuổi trình độ chun mơn người lao động hộ 44 4.2.4 Diện tích đất đai tình hình vay tín dụng hộ 46 4.2.5 Phương tiện sinh hoạt đời sống người dân 48 4.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình huyện Chơn thành 49 4.3.1 So sánh thu nhập hai nhóm hộ người kinh dân tộc 49 4.3.2 Mơ hình kinh tế lượng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình 51 4.3.2 Kiểm định tính hiệu lực mơ hình 52 4.3.3 Kiểm định cần thiết mơ hình 54 4.3.4 Kết phân tích hồi quy ý nghĩa mơ hình 54 4.4 Phân tích thực trạng bất bình đẳng thu nhập huyện Chơn Thành 56 4.4.1 Tỷ lệ thu nhập 20% cao so với 20% thấp 56 4.4.2 Tỷ trọng 40% số hộthu nhập thấp 57 4.4.3 Phân tích đường cong Lorenz 57 v   4.4.4 Phân tích hệ số Gini 62 4.4.5 Phân tích ảnh hưởng nguồn thu nhập đến bất bình đẳng thu nhập hộ gia đình huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 62 4.4.6 Bất bình đẳng phân phối đất đai ảnh hưởng đến bất bình đẳng thu nhập người dân Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 65 4.5 Một số giải pháp nhằm nâng cao mức thu nhập giảm bất bình đẳng hộ gia đình huyện 68 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 5.1 Kết luận 71 5.2 Kiến nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC vi   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NH NN&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn NHCSXH Ngân hàng sách xã hội UBND Uỷ ban nhân dân THCS Trung học sở SEQAP Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học vii   tạo thêm nghành nghề, việc làm cho người dân Có sách ưu đãi thỏa đáng đơn vị có sử dụng nhiều lao động người dân tộc thiểu số 70   CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Với kết thực nghiệm cụ thể trình phân tích đánh giá định lượng sở để đến khẳng định thu nhập hộ gia đình huyện Chơn Thành bị ảnh hưởng mạnh mẽ yếu tố diện tích đất, trình độ học vấn số người sống chung bối cảnh kinh tế - xã hội, thị trường diễn xung quanh họ yếu tố nghề nghiệp, độ tuổi số người sống chung gia đình Về tổng thu nhập huyện Chơn Thành hộ gia đìnhthu nhập thấp chiếm tỷ lệ % cấu thu nhập huyện thấp Tuy nhiên, hộ gia đìnhthu nhập từ trở lên chiếm tỷ lệ % đáng kể cấu thu nhập Điều chứng tỏ cấp quyền địa phương nhân dân nỗ lực ngày cho công nâng cao mức sống cho ngưới dân Tiếp theo thấy nguồn thu tổng thu nhập huyện chiếm giá trị cao nhóm nghề trống trọt đặc biệt nhóm nghề trồng cơng nghiệp lâu năm Đứng thứ nhóm nghề phi nơng nghiệp nhóm nghề khác vị trí cuối Điều có nghĩa trồng trọt nghành nghề chình tạo thu nhập cho hộ gia đình Thêm nhận thấy thu nhập không đơn tạo nên nguồn thu lượng thu mà chịu tác động trực tiếp hàng loạt yếu tố : nghề nghiệp, số người sống chung, độ tuổi… Những yếu tố làm ảnh hưởng, chi phối đến thu nhập Chưa thể khẳng định yếu tố ảnh hưởng nhiều tới thu nhập mà nhận thấy thu nhập chịu ảnh 71   hưởng lớn từ yếu tố Bởi để nâng cao thu nhập phải thay đổi điều chỉnh yếu tố để yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập cách tích cực 5.2 Kiến nghị Đối với quyền địa phương : Cần có đầu tư thích đáng vào tất nhóm ngành nghề tồn xã song phải trú trọng ưu tiên cho sản xuất nơng nghiệp Chính quyền cần thông báo thông tin giá loại mặt hàng nơng nghiệp kịp thời cho hộ gia đình Cần có sách hỗ trợ đào tạo nghề, đặc biệt với hộ gia đình bị chuyển giao đất để xây dựng khu công nghiệp Đề xuất với lãnh đạo cơng ty, xí nghiệp đóng địa bàn xã mở lớp dạy nghề, hướng nghiệp ưu tiên giải việc làm cho lao động địa phương Khôi phục làng nghề truyền thống, cần có quỹ cho vay vốn ưu đãi bao tiêu đầu nhằm mục đích vừa bảo tồn truyền thống văn hoá, vừa thu hút nguồn lao động chỗ Công tác khuyến nông địa phương cần phải phổ biến rộng rãi cho hộ gia đình có đất đai nơng nghiệp Đối với hộ gia đình: Các hộ gia đình cần mạnh dạn vay vốn đầu tư nhanh nhạy nắm bắt thông tin kinh tế - thị trường, tham gia vào sản xuất kinh doanh tự làm phi nông nghiệp, hỗn hợp hay đầu tư thích đáng cho sản xuất nơng nghiệp để nâng cao thu nhập hộ gia đình Mọi người phải có ý thức để bảo vệ môi trường sống tự cải thiện điều kiện vệ sinh sinh hoạt Quan tâm thích đáng định hướng nghề nghiệp, học nghề hay học cao đẳng - đại học để trường đáp ứng yêu cầu ngành nghề xã hội cần Để tránh tình trạng thất nghiệp, làm ảnh hưởng tới thu nhập gia đình Kế hoạch hố gia đình để góp phần làm ổn định dân số kinh tế cho xã hội nói chung cho hộ gia đình nói riêng 72   TÀI LIỆU THAM KHẢO Phòng Thống kê Huyện Chơn Thành, 2012 Niên Giám Thống Kê Huyện Chơn Thành Năm 2011 Phạm Minh Luân, 2011, Phân Tích Thực Trạng Bất Bình Đẳng Trong Thu Nhập Của Người Dân Tại Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng Luận văn tốt nghiệp cử nhân Quản Trị Kinh Doanh, khoa Kinh Tế, ĐH Nơng Lâm TP.HCM Trần Hồi Nam, 2004, Phân Tích Sự Bất Bình Đẳng Trong Thu Nhập Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Xóa Đói Giảm Nghèo Tại Huyện Đắc Tô, Tỉnh Kontum Luận văn tốt nghiệp cử nhân Kinh Tế Nông Lâm, khoa Kinh Tế, ĐH Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Thanh Hùng, 2001, Phân Tích Sự Ảnh Hưởng Của Một Số Nguồn Thu Nhập Đối Với Sự Bất Bình Đẳng Về Thu Nhập Ở Xã Kim Sơn Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp cử nhân Kinh Tế Nông Lâm, khoa Kinh Tế, ĐH Nông Lâm TP.HCM Tổng Cục Thống kê, 2011 Kết Quả Khảo Sát Mức Sống Dân Cư Năm 2010, NXB Thống kê, Hà Nội Website Ủy Ban Nhân Huyện Chơn Thành chonthanh.binhphuoc.gov.vn 73   PHỤ LỤC PHỤ LỤC : HÀM THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 10/15/12 Time: 00:20 Sample: 90 Included observations: 88 Excluded observations:   Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(X1) LOG(X2) LOG(X3) LOG(X4) LOG(X5) X6 X7 X8 8.965797 0.287713 -0.012878 -0.235347 -0.196929 0.115822 0.572449 0.842124 0.077674 0.868370 0.155406 0.234051 0.155303 0.106379 0.036666 0.193656 0.188691 0.150716 10.32486 1.851366 -0.055023 -1.515407 -1.851199 3.158864 2.956010 4.462992 0.515364 0.0000 0.0679 0.9563 0.1337 0.0679 0.0022 0.0041 0.0000 0.6077 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.774450 0.751610 0.540617 23.08909 -65.99562 2.070892 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 10.58697 1.084733 1.704446 1.957810 33.90693 0.000000 PHỤ LỤC : KIỂM ĐỊNH PSSS KHÔNG ĐỔI White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 0.545133 27.88836 Probability Probability 0.974079 0.925753 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/25/12 Time: 01:27 Sample: 90 Included observations: 88 Excluded observations:   Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(X1) (LOG(X1))^2 (LOG(X1))*(LOG(X2)) (LOG(X1))*(LOG(X3)) (LOG(X1))*(LOG(X4)) (LOG(X1))*(LOG(X5)) (LOG(X1))*X6 (LOG(X1))*X7 (LOG(X1))*X8 LOG(X2) (LOG(X2))^2 (LOG(X2))*(LOG(X3)) (LOG(X2))*(LOG(X4)) (LOG(X2))*(LOG(X5)) (LOG(X2))*X6 (LOG(X2))*X7 (LOG(X2))*X8 LOG(X3) (LOG(X3))^2 (LOG(X3))*(LOG(X4)) (LOG(X3))*(LOG(X5)) (LOG(X3))*X6 (LOG(X3))*X7 (LOG(X3))*X8 LOG(X4) (LOG(X4))^2 (LOG(X4))*(LOG(X5)) (LOG(X4))*X6 (LOG(X4))*X7 (LOG(X4))*X8 LOG(X5) (LOG(X5))^2 (LOG(X5))*X6 (LOG(X5))*X7 (LOG(X5))*X8 X6 X6*X8 -3.796504 1.032549 0.073868 -0.006024 0.320895 -0.346288 -0.172389 0.396614 -0.050340 -0.516999 3.060609 -0.255309 -0.730242 -1.373125 0.045202 -0.729053 -0.927887 0.558813 3.667989 -0.702086 0.017160 0.080036 0.219732 -0.223821 0.209997 3.904975 0.031147 0.074500 -0.002145 1.058795 -0.182744 -0.860101 0.021369 -0.009430 0.202729 0.282089 2.420023 -0.376498 23.71557 3.732966 0.799612 1.181850 1.014670 0.755121 0.223947 1.061346 0.823383 0.879621 12.15160 1.646210 1.942694 0.751579 0.534297 2.371483 2.210033 1.504689 6.791686 0.777066 0.581383 0.256129 1.263589 1.098249 0.668518 3.019671 0.348767 0.142732 0.722445 0.741063 0.553883 1.946263 0.041391 0.249549 0.282758 0.320911 9.188183 1.094308 -0.160085 0.276603 0.092379 -0.005097 0.316256 -0.458586 -0.769776 0.373690 -0.061138 -0.587752 0.251869 -0.155089 -0.375891 -1.826987 0.084600 -0.307425 -0.419852 0.371381 0.540071 -0.903509 0.029516 0.312481 0.173895 -0.203798 0.314124 1.293179 0.089305 0.521959 -0.002969 1.428751 -0.329933 -0.441924 0.516281 -0.037787 0.716972 0.879027 0.263384 -0.344051 0.8735 0.7833 0.9268 0.9960 0.7532 0.6486 0.4453 0.7103 0.9515 0.5595 0.8022 0.8774 0.7087 0.0741 0.9329 0.7599 0.6765 0.7120 0.5917 0.3709 0.9766 0.7561 0.8627 0.8394 0.7548 0.2023 0.9292 0.6041 0.9976 0.1597 0.7429 0.6606 0.6081 0.9700 0.4769 0.3839 0.7934 0.7323 X7 X7*X8 X8 1.732849 -0.220386 -4.238836 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.316913 -0.264437 0.706301 23.44650 -66.67151 1.816664 7.443398 1.028575 4.952829 0.232804 -0.214264 -0.855841 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.8169 0.8313 0.3964 0.262376 0.628118 2.447080 3.601294 0.545133 0.974079 PHỤ LỤC : KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.442949 0.496915 Probability Probability 0.507666 0.480859 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/25/12 Time: 01:29 Presample and interior missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(X1) LOG(X2) LOG(X3) LOG(X4) LOG(X5) X6 X7 X8 RESID(-1) 0.027774 -0.007046 -0.004368 -0.004186 -0.000139 0.000297 0.005756 -0.002475 -0.004087 -0.078429 0.872446 0.156315 0.234972 0.155980 0.106756 0.036798 0.194535 0.189396 0.151375 0.117841 0.031835 -0.045077 -0.018590 -0.026838 -0.001300 0.008062 0.029589 -0.013068 -0.027000 -0.665544 0.9747 0.9642 0.9852 0.9787 0.9990 0.9936 0.9765 0.9896 0.9785 0.5077 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat   0.005647 -0.109086 0.542533 22.95871 -65.74646 1.956716 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) -2.88E-15 0.515162 1.721510 2.003026 0.049217 0.999978 PHỤ LỤC : MÔ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X1) Method: Least Squares Date: 10/15/12 Time: 00:23 Sample: 90 Included observations: 88 Excluded observations: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(X2) LOG(X3) LOG(X4) LOG(X5) X6 X7 X8 LOG(Y) -1.243112 0.176646 -0.102158 -0.010003 0.000693 0.042988 -0.194096 0.118442 0.144528 0.932941 0.164693 0.111067 0.077007 0.027579 0.144566 0.148046 0.106168 0.078066 -1.332466 1.072576 -0.919789 -0.129895 0.025129 0.297362 -1.311046 1.115619 1.851366 0.1865 0.2867 0.3605 0.8970 0.9800 0.7670 0.1936 0.2680 0.0679 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.200093 0.119090 0.383166 11.59847 -35.70218 2.157657 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.799867 0.408245 1.015959 1.269323 2.470191 0.019167 PHỤ LỤC : MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X2) Method: Least Squares Date: 10/15/12 Time: 00:25 Sample: 90 Included observations: 88 Excluded observations: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(X1) LOG(X3) LOG(X4) LOG(X5) X6 X7 X8 LOG(Y) 3.318494 0.081254 -0.066202 -0.107933 0.048371 -0.050285 0.176910 -0.036478 -0.002976 0.519576 0.075756 0.075363 0.050802 0.017896 0.097939 0.099524 0.072454 0.054081 6.386924 1.072576 -0.878442 -2.124595 2.702923 -0.513431 1.777571 -0.503472 -0.055023 0.0000 0.2867 0.3824 0.0367 0.0084 0.6091 0.0793 0.6160 0.9563 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat   0.404958 0.344701 0.259871 5.335094 -1.533256 2.171140 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 3.735304 0.321024 0.239392 0.492756 6.720472 0.000001 PHỤ LỤC : MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X3) Method: Least Squares Date: 10/15/12 Time: 00:28 Sample: 90 Included observations: 88 Excluded observations: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(X1) LOG(X2) LOG(X4) LOG(X5) X6 X7 X8 LOG(Y) 2.922154 -0.103717 -0.146119 0.051594 0.064661 -0.099984 -0.040243 0.002004 -0.120027 0.891867 0.112762 0.166338 0.077383 0.026820 0.145311 0.150717 0.107813 0.079204 3.276445 -0.919789 -0.878442 0.666740 2.410933 -0.688067 -0.267007 0.018591 -1.515407 0.0016 0.3605 0.3824 0.5069 0.0182 0.4934 0.7902 0.9852 0.1337 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.273626 0.200069 0.386077 11.77540 -36.36832 1.889702 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 1.518319 0.431666 1.031098 1.284462 3.719919 0.000979 PHỤ LỤC : MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X4) Method: Least Squares Date: 10/25/12 Time: 01:33 Sample: 90 Included observations: 88 Excluded observations: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(X1) LOG(X2) LOG(X3) LOG(X5) X6 X7 X8 LOG(Y) 3.815781 -0.021347 -0.500770 0.108455 0.010428 -0.055190 -0.329875 0.191643 -0.211119 1.309563 0.164343 0.235701 0.162664 0.040273 0.211219 0.215444 0.154820 0.114045 2.913781 -0.129895 -2.124595 0.666740 0.258925 -0.261293 -1.531142 1.237847 -1.851199 0.0046 0.8970 0.0367 0.5069 0.7964 0.7945 0.1297 0.2194 0.0679 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat   0.475896 0.422822 0.559756 24.75283 -69.05713 1.696533 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) -0.108524 0.736791 1.774026 2.027390 8.966687 0.000000 PHỤ LỤC : MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X5) Method: Least Squares Date: 10/15/12 Time: 00:32 Sample: 90 Included observations: 88 Excluded observations: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(X1) LOG(X2) LOG(X3) LOG(X4) X6 X7 X8 LOG(Y) -8.890098 0.011533 1.750030 1.059912 0.081314 1.493076 -1.717143 -0.540180 0.968251 3.716172 0.458973 0.647458 0.439627 0.314046 0.565664 0.579109 0.432253 0.306519 -2.392273 0.025129 2.702923 2.410933 0.258925 2.639511 -2.965149 -1.249686 3.158864 0.0191 0.9800 0.0084 0.0182 0.7964 0.0100 0.0040 0.2151 0.0022 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat   0.446832 0.390815 1.563109 193.0215 -159.4270 1.802772 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 8.695828 2.002694 3.827887 4.081251 7.976707 0.000000 PHỤ LỤC : BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN CÁC HỘ DÂN CƯ “ Kính chào ơng/bà! Tơi sinh viên năm cuối khoa Kinh tế Trường đại học Nông Lâm TP.HCM Đây điều tra yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước Kết từ điều tra sở để thực khóa luận tốt nghiệp: “Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Thu Nhập Của Hộ Gia Đình Tại Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước” Vì vậy, tơi cần giúp đỡ ông/bà việc tham gia trả lời câu hỏi Mỗi ý kiến đóng góp ơng/bà thật có giá trị ý nghĩa Xin chân thành cảm ơn!” PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG VỀ HỘ GIA ĐÌNH Họ tên chủ hộ: Giới tính: Nam NữTuổi: Dân tộc: Nghề nghiệp: Trình độ học vấn: Tình hình nhân Tổng số nhân khẩu: (người) STT   Họ tên Giới tính Tuổi Học vấn Nghề nghiệp Thu nhập (tháng) Đặc điểm cách sử dụng đất đai Tổng diện tích: m2 Loại đất Diện tích (m2) Của gia đình Th Đất thổ cư Đất nông nghiệp 2.1 Đất trồng lâu năm 2.2 Đất trồng hàng năm Đất khác Vốn tư liêu sản xuất hộ 3.1 Vốn Gia đình có vay vốn  Có  Khơng Gia đình vay vốn đâu Mức vay .Lãi suất Mục đích vay Khi vay vốn ơng/bà có gặp khó khăn khơng?  Có  Khơng - Vì sao? Hiện tai ơng/bà có thiếu vốn sản xuất khơng?  Có  Khơng Nếu thiếu vốn, ông/bà cần vay thêm ? Ông/bà vay nhằm mục đích gì? Ông/bà muốn vay từ đâu? - Vì sao? Lãi suất phù hợp?   II/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT A/ Nơng nghiệp Trồng trọt: Loại trồng Diện tích Tổng Tổng Giữ lại Bán (ha) sản lượng chi phí (kg) (kg) Đơn giá Cây công nghiệp lâu năm Hoa màu Cây ăn trái Cây trồng khác Chăn nuôi Loại vật ni Số lượng (con) Sản phẩm SP SP phụ Tổng sản Tổng Giữ lại Bán lượng (kg) chi phí (kg) (kg) Đơn giá Heo Bò Gà Khác B/ Ngành nghề khác Số người gia đình tham gia Nghành nghề Làm thuê Dịch vụ Buôn bán Thu khác   Trong NN Ngoài NN Thu nhập BQ người/ Tháng III/ TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG VÀ CÁC Ý KIẾN KHÁC Thu nhập tiêu bình quân tháng gia đình ơng/bà năm 2011 bao nhiêu? * Thu nhập: /tháng * Chi tiêu: /tháng Nhà cửa ông/bà thuộc loại sau đây? a) Nhà tạm b) Nhà bán kiên cố c) Nhà kiên cố Gia đình mắc điện chưa? a) Có b) Chưa Nguồn nước sinh hoạt gia đình là: a) Nước máy b) Nước giếng c) Nước sông, ao Phương tiện sinh hoạt gia đình Khoản mục Số lượng Xe máy Ti vi Đầu đĩa Máy vi tính Điện thoại di động Theo ơng/bà, Kinh tế gia đình thuộc loại: a) Giàu có b) Khá giả c) Trung bình c) Nghèo Ơng/bà có muốn mở rộng thêm quy mơ sản xuất khơng? a) Có b) Khơng Nếu KHƠNG, xin ơng/bà cho biết lý do: Nếu CĨ: Ơng/bà muốn mở rộng cách nào? 10 Vì ơng/bà muốn mở rộng thêm quy mơ?   a) Sản xuất có lời b) Có vốn sản xuất b) Có lao động d) Ý kiến khác 11 Gia đình có muốn chuyển hướng sản xuất kinh doanh không? (cây trồng khác, nuôi khác, kinh doanh dịch vụ ) a) Có b) Không Chuyển sang: Tại sao: 12 Gia đình có gặp khó khăn sản xuất? ( xếp thep thứ tự 1, 2, 3) Vốn: Kỹ thuật: Giá cả: 13 Ông/bà có tham gia cơng tác khuyến nơng khơng? a) Có b) Khơng - Nếu KHƠNG,Tại sao: - Nếu CĨ, khuyến nơng có giúp ích cho ơng/bà khơng: 15 Ơng/bà thường bán sản phẩm cho ai, đâu? 16 Có nhiều người mua khơng? a) Có b) Không 17 Thông tin giá ông/bà nghe đâu? 18 Ơng/bà có đề xuất kiến nghị với quyền địa phương để phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nâng cao chất lượng sống? Xin chân thành cảm ơn ông/bà!!!   ... - Phân tích thực trạng thu nhập hộ gia đình huyện Chơn Thành - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập hộ gia đình huyện Chơn Thành - Phân tích thực trạng bất bình đẳng thu nhập hộ gia đình huyện. .. Province” Đề tài Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Thu Nhập Của Hộ Gia Đình Tại Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập hộ gia đình Cụ thể đề tài... đến thu nhập hộ gia đình huyện Chơn Thành - Phân tích thực trạng bất bình đẳng thu nhập hộ gia đình huyện Chơn Thành - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập hộ gia đình huyện Chơn Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN CHƠN THÀNH TỈNH BÌNH PHƯỚC , PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN CHƠN THÀNH TỈNH BÌNH PHƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn