THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÚ MINH TÍN

103 17 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM - TÔN THỊ QUỲNH VY THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÚ MINH TÍN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM - TÔN THỊ QUỲNH VY THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CƠNG TY TNHH TMDV XNK PHÚ MINH TÍN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS PHẠM THANH BÌNH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 i Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÚ MINH TÍN” doTƠN THỊ QUỲNH VY, sinh viên khóa 35, ngành Quản trị kinh doanh,đã bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ GVHD: TS PHẠM THANH BÌNH (Chữ ký) Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký (Chữ ký Họ tên) Họ tên) Ngày tháng năm Ngày ii tháng năm LỜI CẢM TẠ Trong q trình thực tập hồn thành chuyên đề tốt nghiệp này, nhận nhiều động viên giúp đỡ Trước tiên, xin bày tỏ long biết ơn chân thành sâu sắc tới giảng viên Phạm Thanh Bình tận tâm hướng dẫn tơi hồn thành chun đề tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu Nhà Trường, Khoa kinh tế tồn thể thầy trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý giá suốt năm học vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán bộ, nhân viên công ty TNHH TM DV XNK Phú Minh Tín, đặc biệt phòng xuất nhập nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập cơng ty Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè- người bạn chia tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ, cổ động viên không ngừng cố gắng vươn lên Tuy có nhieuf cố gắng kiến thức thời gian hạn chế nên báo cáo hó tránh khỏi hạn chế thiếu sót Tơi ln sẵn sang lắng nghe tiếp nhận góp ý q thầy bạn bè Kính mong q thầy người quan tâm đến đề tài đóng góp để đề tài hồn thiện Một lần nữa, tơi xin chân thành cảm ơn! Tp.HCM, Tháng 12/2012 Sinh viên Tôn Thị Quỳnh Vy iii NỘI DUNG TĨM TẮT TƠN THỊ QUỲNH VY Tháng 12 năm 2012.“Thực Trạng Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Dịch Vụ Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Đường Biển Tại Công Ty TNHH TM DV Phú Minh Tín” TƠN THỊ QUỲNH VY December 2012 “Reality and Solutions Advanced Performance Services Delivery of Goods by Sea Export Import Trading Service Co., Ltd Phu Minh Tin” Khóa luận tìm hiểu thực trạng giải pháp nâng cao hoạt động dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty TNHH TM DV Phú Minh Tín Đồng thời khóa luận phân tích tình hình kinh doanh cơng ty năm gần đây: sản lượng giao nhận, giá trị giao nhận, mặt hàng giao nhận, thị trường giao nhận, cấu giao nhận, hiệu sử dụng phương tiện phục vụ giao nhận, trình độ đội ngũ cán Từ đưa biện pháp nhằm nâng cao dịch vụ giao nhận hiệu kinh doanh, lợi nhuận cơng ty như: hồn thiện chế vĩ mô nhà nước, mở rộng thị trường, cân cấu giao nhận, nâng cao hiệu hoạt động dịch vụ, sử dụng hiệu phương tiện giao nhận, chun mơn hóa đội ngũ cán Để làm điều đó, luận sử dụng phương pháp phân tích số liệu kinh doanh phương pháp so sánh số liệu qua năm công ty Phú Minh Tín Thơng qua việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi thách thức công ty với môi trường xung quanh xin đưa vài kiến nghị nhà nước, quý công ty công ty giao nhận, hãng tàu, cảng quan hải quan với mong muốn góp phần nhỏ vào việc phát triển hoạt động giao nhận hàng hóa đường biển cơng ty TNHH TM DV Phú Minh Tín nói riêng thị trường Việt Nam nói chung iv MỤC LỤC Trang CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1Đặt vấn đề 1.2Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3Phạm vi nghiên cứu 1.4Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược cơng ty TNHH TM DV XNK Phú Minh Tín 2.1.1 Căn pháp luật 2.1.2 Q trình hình thành phát triển cơng ty 2.1.3 Chức công ty 2.1.4 Nhiệm vụ 2.1.5 Cơ cấu tổ chức công ty 2.2 Tổng quan tình hình nhân cơng ty 13 2.3 Cơ sở vật chất 14 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 15 3.1.1 Dịch vụ giao nhận 15 3.1 Người giao nhận 17 3.1.3 Nghiệp vụ giao nhận hàng hoá vận tải biển 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu 37 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 37 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 37 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Triển vọng phát triển dịch vụ vận tải quốc tế 38 4.1.1 Triển vọng phát triển dịch vụ vận tải quốc tế giới 38 4.1.2 Triển vọng phát triển ngành giao nhận vận tải Việt Nam 38 v 4.2 Hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế đường biển cơng ty TNHH TM DV Phú Minh Tín 39 4.2.1 Đặc thù hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế đường biển cơng ty 39 4.2.2 Quy trình giao nhận hàng hóa quốc tế đường biển 40 4.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến đến hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế đường biển công ty 45 4.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh giao nhận hàng hóa quốc tế đường biển công ty 49 4.3.1 Sản lượng giao nhận 51 4.3.2 Giá trị giao nhận 52 4.3.3 Mặt hàng giao nhận vận tải biển 54 4.3.4 Thị trường giao nhận vận tải biển 57 4.3.5 Cơ cấu giao nhận 60 4.3.6 Hiệu sử dụng phương tiện phục vụ cho hoạt động giao nhận62 4.3.7 Trình độ đội ngũ cán công ty 63 4.4.Đánh giá chung 64 4.4.1 Thành tựu đạt 64 4.4.2 Tồn 65 4.4.3 Nguyên nhân 67 4.5.Các giải pháp nâng cao hiệu dịch vụ giao nhận vận tải biển cơng ty 71 4.5.1 Hồn thiện hệ thống vĩ mô nhà nước 72 4.5.2 Mở rộng thị trường giao nhận 72 4.5.3 Cân cấu giao nhận 77 4.5.4 Nâng cao hiệu hoạt động dịch vụ giao nhận 77 4.5.5 Sử dụng hiệu phương tiện phục vụ 84 4.5.6 Chun mơn hóa đội ngũ cán 85 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 89 5.2 Kiến nghị 90 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT APEC Asia-Pacific Economic Cooperation- Diễn Đàn Hợp Tác ASEAN Association Of Southeast Asian Nations- Hiệp Hội Các CBCNV Cán Bộ Công Nhân Viên CFS Container Freight Station-Nơi Thu Gom Hàng Lẻ CIF Cost, Insurance And Freight Cơ Sở Vận Đơn Chủ COR Cargo Outturn Report- Bản Tường Trình Dỡ Hàng CSC Certificate Of Shortlanded-Biên Bản Kê Khai Hàng Thừa Dạng Tần Số Development- Tổ Chức Hợp Tác Phát Triển Kinh Tế Dụng Chứng Từ ETA Expected (Estimated) Time Arrival-Thời Gian Dự Kiến FCL Full Container Load- Chở Trọn Container FIATA Federation Internationale Des Transitaires Et Assimiles- FOB Free On Board HB/L House Bill Of Loading-Người Giao Nhận Phát Hành Trên HĐQT Hội Đồng Quản Trị Hoặc Ước Đoán Tàu Đến ICD Tân Cảng vii Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương L/C Letter Of Credit-Thư Tín Dụng Chứng Từ LCL Less Than A Container Load-Hàng Gởi Lẻ Container Liên Doàn Quốc Tế Của Hiệp Hội Vận Tải MR Mate’s Receipt-Biên Nhận Của Thuyền Phó Nhận Hàng Với Tàu Nhận Việt Nam NOR Notice Of Readiness- Thông Báo Sẵn Sàng Bốc / Dỡ OECD Organization For Economic Cooperation And Quốc Gia Đông Nam Á RFID Radio Frequency In Dentification- Đài Phát Thanh - Nhận ROROC Repordon Receipt Of Cargo- Biên Bản Kết Toán Giao TGĐ Tổng Giám Đốc Thiếu UCP Bản Sữa Đổi Quy Tắc Thực Hành Thống Nhất Về Tín VIFAS Việt Nam Freight Forwarders Association-Hiệp Hội Giao WTO World Trade Organization- Tổ Chức Thương Mại Thế Giới XNK Xuất Nhập Khẩu viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Danh Mục Các Máy Móc Sử Dụng 12 Bảng 4.1 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Phú Minh Tín 49 Bảng 4.2 Sản Lượng Giao Nhận Hàng Hóa XNK Đường Biển Phú Minh Tín 51 Bảng 4.3 Giá Trị Giao Nhận Hàng Hóa Quốc Tế Đường Biển Phú Minh Tín 53 Bảng 4.4 Cơ Cấu Mặt Hàng Giao Nhận Đường Biển Phú Minh Tín 55 Bảng 4.5 Cơ Cấu Thị Trường Giao Nhận Hàng Hóa XNK Đường Biển Phú Minh Tín 58 Bảng 4.6 Cơ Cấu Giao Nhận Hàng Hóa XNK Đường Biển Phú Minh Tín 60 ix Phú Minh Tín cần trọng vào dịch vụ gom hàng loại hình dịch vụ mang lại lợi ích cho nhiều bên: người chuyên chở lợi nhờ tiết kiệm thời gian giao nhận phân phát lô hàng lẻ, không sợ thất thu tiền cước chủ hàng lẻ có người giao nhận đảm nhiệm, chủ hàng tiết kiệm chi phí khơng phải th ngun container, người giao nhận thu nhiều doanh thu cước hàng lẻ thường lớn cước hàng nguyên Thực dịch vụ công ty giao nhận dễ dàng thuận lợi, cần cơng ty thiết lập trạm giao nhận đóng hàng lẻ, đồng thời có cẩn trọng cần mẫn giao nhận hàng Công ty nên tập trung phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức lấy chặng đường biển làm chủ đạo để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Vận tải đa phương thức loại hình vận tải tiên tiến áp dụng rộng rãi khu vực giới Xu hướng tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế giới khu vực cộng với tác động khoa học công nghệ vận tải container thông tin thúc đẩy vận tải đa phương thức phát triển nhanh chóng Ngày nay, mối liên kết sản xuất, vận tải, thị trường, phân phối quản lý hàng hóa chặt chẽ phụ thuộc vào mà không phương thức vận tải thông thường, đơn lẻ đáp ứng VTĐTPT đảm bảo hệ thống giao hàng “từ cửa đến cửa” hữu hiệu với giá thành thấp Ngành hàng hải giới tiếp tục phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa đa dạng hóa theo phương thức tập trung luồng hàng, tiếp tục xu hướng sáp nhập, hợp tác, hình thành liên minh lớn tập trung quyền lực giới hàng hải Các tàu container hệ đưa vào sử dụng, vận tải đa phương thức rộng rãi Ở Phú Minh Tín, vận tải đa phương thức thực việc vận chuyển hàng từ kho tới kho từ trạm gửi hàng lẻ (CFS) đến CFS từ CFS đến kho bao gồm việc đóng hàng vào container, niêm phong cặp chì, giám định hàng hóa, làm thủ tục hải quan Đối với Phú Minh Tín, dịch vụ khơng q khó khăn cơng tythực lực: đủ phương tiện, nhiều kinh nghiệm Tuy nhiên, để thực tốt dịch vụ này, công ty phải đầu tư để đại hoá phương tiện, trang thiết bị làm hàng cho phù hợp với tình hình Đó thiết bị đóng hàng vào container, xe nâng, cần cẩu, đặc biệt loại xe chở container Ngoài ra, công ty phải thiết lập quan hệ, ký hợp đồng với hãng tàu, hãng hàng không, hãng đường sắt lớn nước 78 nước để chủ động phương tiện chỗ mùa hàng, phối hợp chặt chẽ điểm chuyển tải, đại lý chi nhánh phải theo dõi thông báo kịp thời lịch trình, thời gian xuất phát phương tiện vận tải, lựa chọn hãng vận chuyển phù hợp để hàng đến điểm chuyển tải nối chuyến kịp thời, lưu chỗ, giữ chỗ, để hàng khơng bị rớt Bên cạnh đó, cơng ty nên trọng đến chuyên môn, kinh nghiệm cán nghiệp vụ để tạo dựng uy tín thương trường biết để phát triển dịch vụ uy tín cơng ty vơ quan trọng b) Nâng cao chất lượng dịch vụ Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, việc nâng cao chất lượng dịch vụ khó khăn khái niệm “chất lượng dịch vụ” mơ hồ, chưa có tiêu chuẩn đánh giá Chúng ta hiểu dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, làm cho khách hàng hài lòng có chất lượng Trong hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa, chất lượng dịch vụ đem đến cho khách hàng tin tưởng, yên tâm hàng hóa an tồn đến đích xác tay người giao nhận mẫn cán Ta thấy Phú Minh Tín chiếm thị phần nhỏ thị trường giao nhận vận tải biển phần chất lượng dịch vụ chưa cao, số khách hàng ủy thác cho Phú Minh Tín giao nhậnhàng gặp nhiều trục trặc không quay lại công ty Do vậy, việc cạnh tranh chất lượng cần thiết, giúp công ty bớt gánh nặng cạnh tranh giá chiến tranh giá cả, Phú Minh Tín khơng thể lại với cơng ty nước ngồi có tiềm lực vốn Để làm điều đó, trước hết hoạt động giao nhận công ty phải đáp ứng yêu cầu đặc thù nghề nghiệp Đó nhanh gọn, xác, an tồn với chi phí thấp Muốn vậy, cơng ty nên tự xây dựng số tiêu định lượng thời gian hồn thành cơng việc hợp lý số tiêu định tính để theo dõi kết dịch vụ, đánh giá khách hàng Để xây dựng nên tiêu này, cơng ty tham khảo số tiêu cơng ty giao nhận uy tín giới hiệp hội quốc tế, hay thực tế vấn khách hàng, lập bảng câu hỏi để trưng cầu ý kiến Về lâu dài, Phú Minh Tín phải xây dựng hệ 79 thống quản lý chất lượng ISO 9002, tiêu chuẩn Tổ chức tiêu chuẩn hố quốc tế biên soạn thức ban hành năm 1987 Nhiều người lầm tưởng chứng áp dụng với doanh nghiệp sản xuất thực lại tỏ có tác dụng to lớn với doanh nghiệp dịch vụ Để giành chứng doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng tồn diện, khơng dịch vụ mà chất lượng người Do đó, mục tiêu cuối Phú Minh Tín tiến hành cải tiến chất lượng dịch vụ có chứng ISO 9002 Với loại hình giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển, chất lượng dịch vụ thể việc tưởng nhỏ Chẳng hạn loại hàng tương đối đặc biệt hàng container treo cần yêu cầu vệ sinh cao cơng ty nên chọn container sạch, trang thiết bị làm hàng nên đảm bảo để hàng xếp đều, không bị nhàu nát Nếu cần ý chi tiết nhỏ nhặt cách nhìn nhận, đánh giá khách hàng dịch vụ cơng ty khác hẳn Còn với hàng cần yêu cầu kỹ thuật khắt khe vận chuyển, xếp dỡ, đóng gói, bảo quản cơng ty nên đầu tư vào công cụ làm hàng, nhân viên giao nhận người trực tiếp làm hàng hay đạo làm hàng phải đặc biệt ý, bỏ thêm cơng sức cho dù phí làm hàng khơng lơ hàng bình thường Ngồi ra, tạo dịch vụ tốt tức tư vấn cho khách hàng tình hình cạnh tranh thị trường, tình hình hoạt động ngoại thương, luật pháp quốc tế Cung cấp cho khách hàng thông tin đối tác xuất nhập khẩu, đưa lời khuyên điều khoản hợp đồng mua bán ngoại thương, giải thích cụ thể điều khoản phức tạp để khách hàng không hiểu sai, dẫn đến tranh cãi có tranh chấp xảy Tư vấn việc sử dụng hãng tàu có uy tín, tuyến đường, thủ tục cần thiết liên quan đến hàng hóa thủ tục hải quan, xin giấy chứng nhận xuất xứ, nhằm giúp cho hàng hóa thơng quan dễ dàng 80 Những dịch vụ bổ sung mang tính chất loại chất xúc tác trì củng cố quan hệ với khách hàng nâng cao vị công ty cạnh tranh c) Hạn chế ảnh hưởng tính thời vụ Như phân tích, đặc thù mà tồn cần khắc phục Công ty giao nhận tính thời vụ Tính thời vụ hoạt động giao nhận xuất phát từ tính thời vụ hoạt động xuất nhập hàng hóa lượng hàng hóa xuất nhập đối tượng hoạt động giao nhận Tuy nước ta ngày hội nhập vào kinh tế khu vực giới lưu thơng hàng hóa ngày đẩy mạnh Dù có lúc lượng hàng hóa có sụt giảm khơng phải khơng có hàng, biết khai thác tốt, Phú Minh Tín ổn định nguồn hàng, tiến tới chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh Muốn hạn chế ảnh hưởng tính thời vụ, Phú Minh Tín phải có tín nhiệm khách hàng, phải ký hợp đồng ủy thác giao nhận dài hạn với lượng hàng lớn Đây cơng việc đòi hỏi phải có chiến lược lâu dài trước mắt Phú Minh Tín thực số giải pháp sau mùa hàng xuống:  Giảm giá dịch vụ để thu hút khách hàng Tuy lĩnh vực dịch vụ giao nhận hàng hóa, điều kiện tiên chất lượng nhiều khách hàng nhân tố giá lại mang tính chất quan trọng q trình định Do đó, giảm giá mùa hàng xuống biện pháp hiệu để thu hút khách hàng, đem lại việc làm nguồn thu nhập cho công ty Khi tiến hành giảm giá dịch vụ, công ty rơi vào tình trạng làm ăn khơng có lãi, chí lỗ Nhưng khơng làm gì, công ty phải trả lương nhân viên, khấu hao máy móc thiết bị Còn thực chiến lược giảm giá cơng ty có lợi trì mở rộng quan hệ với khách hàng, điều lợi tiềm tàng, khó có mua Khi tiến hành giảm giá Phú Minh Tín phải nghiên cứu mức hợp lý, vừa thu hút khách hàng vừa đảm bảo lợi nhuận Điều khơng đơn giản chút 81 vào mùa hàng xuống, hãng tàu quan cảng đồng loạt giảm giá khiến hầu hết doanh nghiệp giao nhận có khả giảm giá Mà với cơng ty có tiềm lực mức họ đưa mùa hàng cao thấp đến giật mình, cơng ty Phú Minh Tín bị vào vòng xốy cạnh trạnh giá làm cho lợi nhuận bị xói mòn, giảm khả tích luỹ đầu tư mở rộng sản xuất, cuối Nhà nước bị thất thu thuế Do đó, Phú Minh Tín nên chuyển theo hướng thứ hai  Nâng cao chất lượng dịch vụ với giá không đổi Đây biện pháp mang tính chiến lược, mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp Nhưng chất lượng dịch vụ hai mà có được, khơng dễ dàng tạo ý niệm tâm tưởng khách hàng Nâng cao chất lượng dịch vụ khó khăn phải tiến hành đồng sau trình chuẩn bị chu đáo Như phân tích, dịch vụ phải đem lại lợi ích thực dễ nhận thấy cho khách hàng, doanh nghiệp tạo chủ động kinh doanh d) Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại hoạt động vô phong phú Mọi công ty biết đến tầm quan trọng hoạt động để thực kế hoạch xúc tiến hiệu việc khó khăn đa phần cơng ty Việt Nam chưa có nguồn vốn đủ mạnh để theo đuổi chiến lược xúc tiến lâu dài Nhưng để phát triển bền vững, Phí Minh Tín cần thúc đẩy hoạt động Xúc tiến thương mại doanh nghiệp dịch vụ bao gồm hoạt động chủ yếu sau: quảng cáo quan hệ khách hàng mà quan trọng sách chăm sóc khách hàng Biện pháp quảng cáo hoạt động quan trọng, chứng năm công ty Mỹ tiêu tốn khoảng 20% doanh thu cho hoạt động quảng cáo Quảng cáo dùng để trì hình ảnh công ty, làm bật mặt hàng, dịch vụ hay 82 kiện, sách khuyến mại, hạ giá, hay hỗ trợ khách hàng Chính sách quảng cáo thích hợp mạnh mẽ cải thiện tình hình đáng kể Việc quan tâm chương trình quảng cáo ngân sách quảng cáo, Phí Minh Tín cần xây dựng ngân sách quảng cáo hợp lý mức kinh phí cho quảng cáo yếu tố định đến việc chọn phương tiện quảng cáo, cách thức tiến hành quảng cáo, thời gian không gian quảng cáo Muốn vậy, mức kinh phí phải dự kiến trước, nghĩa phải có kế hoạch chi tiêu cho quảng cáo, tránh rơi vào trường hợp bị động, cân bằng, tiến hành dở dang hết kinh phí Về phương tiện quảng cáo, Phí Minh Tín quảng cáo báo, làm panơ, áp phích quảng cáo Đây biện pháp dễ dàng mà không tốn khác với doanh nghiệp sản xuất, phải ðýa chiến dịch quảng cáo rầm rộ ðýa sản phẩm mới, doanh nghiệp dịch vụ, Phí Minh Tín cần quảng cáo thýờng xun mà khơng cần q phơ trýõng Ngồi ra, tãng cýờng quảng cáo cõ sở giao dịch sử dụng týợng “tiếng ðồn” biện pháp thýờng dùng ðối với ngân sách không lớn công ty nhý Phí Minh Tín Tham gia vào tượng “tiếng đồn” phương pháp quảng cáo cổ điển, phương pháp thường dùng loại hình kinh doanh, dịch vụ với ưu điểm giảm thiểu tối đa rủi ro “khơng nhìn, khơng thấy được” loại dịch vụ tạo Sở dĩ phương pháp thành cơng Phí Minh Tín cơng ty xây dựng uy tín tốt tạo lòng tin khách hàng ngồi nước Những hình thức sử dụng : Sử dụng kỹ thuật mang tính kiện hợp đồng tài trợ cho giải thể thao, hoa hậu hoạt động từ thiện Giới thiệu người sử dụng dịch vụ công ty hài lòng dịch vụ 83 Sử dụng người đánh giá có độ tin cậy cao uy tín cao chuyên gia ngành chủ tịch hãng lớn nước ngoài, viên chức phủ, thành phố Viết bài, phóng cơng ty báo chí, tivi Sử dụng mạng internet để quảng cáo công ty thị trường giới Hiện công ty sử dụng nhiều loại hình tiếp thị như: in ấn phẩm giới thiệu cơng ty có hình thức đẹp, tham gia hội chợ triển lãm… Tuy nhiên hình thức ưa chuộng nhân viên công ty đến đơn vị xuất nhập để xây dựng quan hệ cách đưa báo giá, tờ rơi, thuyết phục khách hàng Hình thức nằm chiến lược xúc tiến thương mại gọi chăm sóc khách hàng Khơng thường xuyên gặp khách hàng để tìm hiểu nhu cầu, đòi hỏi khách hàng dịch vụ cơng ty, trao đổi giúp cho hai bên hiểu tin tưởng lẫn Điều có lợi cho cơng ty lúc khó khăn Bên cạnh đó, để giành ủng hộ khách hàng, Phí Minh Tín áp dụng số cách sau: cho khách hàng hưởng hoa hồng thoả đáng, với khách hàng lớn có lượng hàng ổn định cho hưởng mức giá ưu đãi, quan tâm đến khách hàng ốm đau, thai sản, hiếu hỉ,…Những điều nghe tưởng không hiệu nhiều công ty áp dụng đạt nhiều thành công 4.5.5 Sử dụng hiệu phương tiện phục vụ Mặc dù Phú Minh Tín có hệ thống kho cảng rộng khắp với đội xe hùng hậu, kho có xe nâng nhẹ, xe nâng hạ container cần cẩu, xe kéo….nhưng phương tiện sử dụng chưa hiệu Trước hết công ty cần phân công rõ nhiệm vụ cho phận phòng kĩ thuật đầu tư, đồng thời kết hợp với phòng giao nhận kho để phương tiện sử dụng cách hiệu Phải phân rõ phận chịu trách nhiệm việc lưu động xe, phận đảm nhiệm công tác bảo quản, tu dưỡng bảo quản thiết bị 84 cho nhiệm vụ hài hòa đồng với việc sử dụng thiết bị hiệu Khi vào mùa hàng xuống công ty nên tận dụng rảnh rổi đội xe để mang lại doanh thu cho cơng ty Ví dụ cho thuê xe vận chuyển hàng hóa với giá ưu đãi, nhiều doanh nghiệp làm dịch vụ giao nhận chưa có đội xe riêng cho mà phải th ngồi Ngồi cơng ty tạo dịch vụ khác để mang lại doanh thu cho công ty… 4.5.6 Chuyên mơn hóa đội ngũ cán a) Đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình Cho dù Phú Minh Tín có đội ngũ cán giỏi chuyên môn, giàu nghiệp vụ, phân tích trên, tồn lớn cần khắc phục cơng ty trình độ đội ngũ cán ngày hạn chế trước nhu cầu đòi hỏi thị trường, hiệu hoạt động chưa cao Chúng ta biết người trung tâm hoạt động, tổ chức muốn mạnh phải có người tài Để Phú Minh Tín phát triển lâu dài, công ty cần phải không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ lao động Trước hết trình độ nghiệp vụ, cho dù cán công nhân viên phải tự trau dồi kiến thức, học hỏi thêm nghiệp vụ vai trò cơng ty việc đào tạo đội ngũ lao động khơng thể phủ nhận Cơng ty cần thường xuyên tổ chức khoá học nghiệp vụ ngoại thương, nghiệp vụ toán quốc tế, giao tiếp khách hàng, đào tạo thêm luật pháp cho cán kinh doanh Thực phương châm kết hợp đào tạo ngắn hạn với dài hạn, vừa học vừa tích luỹ kinh nghiệm Trước hết cần đầu tư bồi dưỡng, đào tạo cán tinh thông nghiệp vụ giao nhận kho vận ngoại thương, hiểu biết sâu rộng địa lý, luật lệ tập quán nhiều vùng lãnh thổ khác nhau, có nghệ thuật thuyết phục khách hàng Qua Hiệp hội mà Phú Minh Tín tham gia, cần cử cán nước học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tham gia khoá học hiệp hội tổ chức khoá học hàng nguy hiểm FIATA, khoá học nghiệp vụ VISABA,…Đây 85 hội để cán cơng ty có điều kiện cọ sát với thị trường quốc tế, tìm nguồn hàng, thực giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng Ngay từ khâu tuyển dụng, công ty cần nghiêm túc, khách quan để chọn nhân viên trẻ, tài năng, nhiệt tình Có tạo thuận lợi cho khâu đào tạo sau Hàng năm, công ty nên tổ chức thi sát hạch nghiệp vụ, đặc biệt ngoại ngữ để cán phải tự học tập, không lơ việc trau dồi, làm giàu kiến thức, trình độ Bên cạnh đó, việc nâng cao ý thức cho cán cơng nhân viên quan trọng, góp phần giúp công ty nâng cao hiệu công việc Đó tinh thần trách nhiệm, tư sáng tạo cơng việc, ý thức tiết kiệm, giữ gìn bảo vệ tài sản, sở vật chất kỹ thuật công ty Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Hiệp hội, tinh thần trách nhiệm, tính mẫn cán công việc nên đặc biệt coi trọng khách hàng tin tưởng giao hàng hóa vào tay người giao nhận, họ phải đảm bảo hàng hóa an tồn Hơn việc nâng cao ý thức giúp cơng ty sử dụng hiệu phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Để làm công ty cần: - Tuyên truyền để nâng cao ý thức cán công nhân viên công việc, sử dụng thiết bị, tài sản cơng ty - Đưa nội quy chặt chẽ, sách thưởng phạt rõ ràng để khuyến khích tinh thần tự giác, đãi ngộ tốt người có sáng kiến cải tiến cơng việc - Chính sách sử dụng lao động phải người việc, lãnh đạo công ty phải gương mẫu thực hành tiết kiệm, ý thức, trách nhiệm cao với công việc b) Đổi hình thức tổ chức quản lý Một cơng ty cần có cán giỏi làm để kết hợp họ thành tập thể mạnh quan trọng Mà điều lại phụ thuộc nhiều vào phương thức tổ chức quản lý công ty Mỗi cơng ty có mơ hình tổ chức riêng có phương thức quản lý riêng phù hợp với mơ hình tổ chức Phú Minh Tín có 86 nhiều cải tiến nhằm bước hồn thiện mơ hình quản lý phải thẳng thắn thừa nhận công ty hoạt động cồng kềnh, chưa thực tạo mối liên kết chặt chẽ chi nhánh, phòng ban Sự phối hợp hoạt động phận chưa đạt hiệu mong muốn, không tạo sức mạnh tập thể doanh nghiệp lớn lĩnh vực giao nhận vận tải, hoạt động chi nhánh, phòng ban “ lấn sân nhau” tạo cạnh tranh tiêu cực nội cơng ty Chính vậy, cơng ty cần phải đổi hình thức quản lý mơ hình tổ chức cho phù hợp với điều kiện kinh doanh công ty, cho tổ chức phải thực liên kết cá nhân, trình, hoạt động hệ thống để huy động sức mạnh tập thể, tạo hiệu hoạt động toàn hệ thống Trước hết, Phú Minh Tín phải kiện tồn lại máy theo hướng tinh giản, gọn nhẹ Trong khối quản lý để nhiều phòng phòng Hành chính, Tổ chức cán bộ, Tổng hợp, Kế tốn,…Tuy chức năng, nhiệm vụ phòng không trùng lặp doanh nghiệp kinh doanh cấu cồng kềnh, lãng phí nguồn lực Để thực nhiệm vụ kể trên, cơng ty cần hai phòng, kết hợp phòng Tổ chức cán với phòng Tổng hợp, phòng Kế tốn kiêm chức phòng Hành Như thế, vừa gọn nhẹ, vừa tạo thuận lợi cho phận kinh doanh Trong khối kinh doanh, cơng ty cần tiến hành chun mơn hố Hiện nay, Phú Minh Tín có phòng chuyên trách Marketing phòng ban chuyên đường biển, đường hàng khơng, đường sắt, phòng triển lãm, phòng cơng trình chưa phát huy hết tác dụng Đó phòng Marketing chưa tạo điều kiện thuận lợi hoạt động, phòng ban nhận việc tiến hành không chu đáo làm uy tín phòng Marketing Biện pháp trước mắt phải chấn chỉnh hoạt động phòng ban, phòng hoạt động chức phòng Phòng Thị trường đóng vai trò chủ đạo quan hệ khách hàng, thực việc nghiên cứu dự báo nhu cầu thị trường, thực chức hướng dẫn phòng ban khác, đồng thời khuyến khích phòng ban khác thiết lập mở rộng bạn hàng Nhưng có hàng khơng tự đơn lẻ làm mà phải chuyển 87 phòng chức năng, chẳng hạn hàng đường biển phải chuyển phòng đường biển, việc liên hệ với khách hàng cán tìm nguồn hàng phụ trách, hai bên phối hợp theo dõi lơ hàng, vừa giữ uy tín thân vừa tránh tình trạng cạnh tranh lẫn nhau, cơng ty lại khơng bị thất cán công ty lợi dụng danh nghĩa công ty để làm ăn riêng Chun mơn hố theo hướng vừa phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn phận, vừa đảm bảo tạo mối liên kết chặt chẽ chi nhánh, phòng ban trình thực cơng đoạn khác nghiệp vụ Tuy nhiên, việc quản lý tập trung doanh nghiệp tầm cỡ Phú Minh Tín đòi hỏi yêu cầu khắt khe qui chế hoạt động, khả tổ chức lãnh đạo cán quản lý, phương tiện vật chất kỹ thuật đại phục vụ yêu cầu quản lý Điều khơng dễ dàng thực hiện, đòi hỏi chi phí thời gian, tiền của, cơng sức khơng nhỏ Nhưng làm điều đó, Phú Minh Tín phát huy hết mạnh, tiềm lực công ty lớn, đầu ngành lĩnh vực giao nhận vận tải Việt Nam 88 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Vận tải biển phương thức vận tải quốc tế lâu đời quan trọng thương mại quốc tế Ở Phú Minh Tín, cơng ty có lịch sử hình thành phát triển 10 năm, giao nhận vận tải biển trở thành hoạt động chủ đạo, trở thành lợi cạnh tranh công ty thị trường Trong 10 năm đó, Phú Minh Tín gặt hái khơng thành cơng nếm trải bao thất bại, để nhìn lại chặng đường hoạt động qua mình, cán lâu năm công ty không khỏi nuối tiếc cho mà khơng đạt tự hào xây dựng nên tảng vững qui trình kinh nghiệm làm sở cho lớp đàn em kế cận tiếp tục phát triển công ty Nhưng bối cảnh mà mơi trường, điều kiện kinh doanh có nhiều thay đổi không giống trước đây, làm để đứng vững không ngừng phát triển, mở rộng thị trường hoạt động ḿnh, làm để phương thức giao nhận vận tải mạnh công ty đồng thời hỗ trợ cho dịch vụ khác trăn trở cán Phú Minh Tín nhiệm vụ hệ trẻ, lớp đàn em kế cận công ty Là sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh, với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào phát triển Phú Minh Tín, em sâu nghiên cứu hoạt động giao nhận vận tải biển công ty mạnh dạn đưa vài giải pháp Nhưng kiến thức kinh nghiệm hạn chế mình, viết em chắn 89 nhiều thiếu sót Em mong có bảo giúp đỡ thầy, cô để em có hiểu biết thấu đáo q trình học tập cơng tác sau 5.2 Kiến nghị Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt lĩnh vực giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế nay, để đạt kết mong muốn, Phú Minh Tín phải nhanh chóng kiện tồn lại tổ chức, đổi phương thức hoạt động Trước mắt, công ty cần thực việc cổ phần hoá để huy động nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tiến hành đồng giải pháp nêu để nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn Sở dĩ nói cần tiến hành đồng giải pháp chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ cho Chẳng hạn, công ty thực biện pháp mở rộng thị trường khơng có loại hình dịch vụ đa dạng, đội ngũ lao động có chun mơn, giàu kinh nghiệm chất lượng dịch vụ không đảm bảo Nhưng nỗ lực thân cơng ty thơi chưa đủ, doanh nghiệp Phú Minh Tín cần có ủng hộ, quan tâm giúp đỡ Nhà nước, Bộ, ngành, quan hữu quan Hiệp hội giao nhận Việt Nam, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động công ty Sự quan tâm khơng qua đường lối sách đắn, hợp lý mà phải qua hành động thiết thực thường xuyên sâu sát để nắm khó khăn, tâm tư nguyện vọng doanh nghiệp, từ có hướng giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn Có nỗ lực doanh nghiệp phát huy hiệu 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết năm 2007 - 2011, PHÚ MINH TÍN Báo cáo sơ kết tháng đầu năm 2012, PHÚ MINH TÍN Các công ước quốc tế vận tải hàng hải, NXB Giao Thông Vận Tải, 1999 Điều kiện kinh doanh tiêu chuẩn - FIATA ESCAP, “Sổ tay nghiệp vụ giao nhận hàng hóa quốc tế”, 2002 Luật Thương Mại, 1997 Luật Hàng Hải Việt Nam, 1993 Manual on freight forwarding 1998, ESCAP United Nation Niên giám thống kê 2002, NXB Thống Kê, 2003 Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ - UCP 500, phòng Thương mại quốc tế Paris Quyết định 2106/QĐ-VT ngày 23/8/1997 Bộ Giao Thông Vận Tải Thể lệ bốc dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa cảng biển Việt Nam Tạp chí VISABA TIMES Tạp chí Hàng Hải Việt Nam Tạp chí Biển Tạp chí Thương Mại www.fiata.com 91 92 ... Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CƠNG TY TNHH TMDV XNK PHÚ MINH TÍN” doTƠN... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM - TÔN THỊ QUỲNH VY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH. .. Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động dịch vụ hàng hóa xuất nhập đường biển công ty TNHH TM DV XNK Phú Minh Tín 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu thực trạng xuất nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÚ MINH TÍN , THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÚ MINH TÍN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn