Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:22

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ NGỮ VỀ LOÀI THÚ DẤU CHẤM, DẤU PHẨY I MỤC TIÊU: - Nắm số từ ngữ tên, đặc điểm loài vật (BT 1, BT2) - Biết đặt dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp đoạn văn (BT 3) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Tranh loài vật SGK (nếu có) Bảng phụ viết sẵn tập - HS: SGK Vở III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Bài cũ Từ ngữ muông thú Đặt TLCH Như ? - GV gọi cặp hs làm lại BT3: - Hs1: nói - Hs thực theo y/c GV câu, Hs2: đặt câu hỏi tương ứng - Nhận xét, cho điểm HS - Hs theo dõi Bài a) Giới thiệu: Trong tiết Luyện từ câu tuần này, em biết thêm tên số loài thú Biết dùng dấu chấm, dấu phẩy qua bài: Từ - Hs lắng nghe nhắc lại đề ngữ loài thú Dấu chấm, dấu phẩy  Hướng dẫn làm tập Bài 1: Chọn cho vật tranh vẽ bên từ đặc điểm nó: tò mò, nhút nhát, tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn - Gọi HS đọc yêu cầu - Y/c hs quan sát tranh, ảnh trao đổi theo nhóm, nêu tên lồi thú ghi vào phiếu học tập - HS đọc yêu cầu - Các nhóm làm - GV nhận xét, kết luận, tun dương nhóm - Từng nhóm trình bày làm trả lời tốt nhóm *( Gấu tò mò, Thỏ nhút nhát, Hổ tợn, Cáo tinh ranh, Nai hiền lành, Bài 2: (miệng) Hãy chọn tên vật thích hợp với chỗ trống đây: Sóc nhanh nhẹn.) - Hs theo dõi - Gọi HS đọc yêu cầu - Gv nêu câu hỏi để hs trả lời - Hs đọc y/c - Hs trả lời: - Nhận xét cho điểm HS Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống? (a Dữ hổ b Nhát thỏ c Khỏe voi c Nhanh sóc.) - Gọi HS đọc yêu cầu - Gv y/c hs làm vào BT - Gọi HS nhận xét chữa - HS đọc yêu cầu - HS làm vào BT ( Từ sáng sớm, Khánh Giang náo nức chờ đợi mẹ cho thăm vườn thú Hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang Ngoài đường, người xe lại - GV nhận xét, tổng kết mắc cửi Trẻ em chạy nhảy tung tăng.) Củng cố – Dặn dò - Hs theo dõi - GV y/c hs nêu lại y/c học - Dặn HS nhà làm tập đặt câu hỏi - HS nêu với cụm từ vừa học - Về nhà xem lại chuẩn bị - Chuẩn bị sau: Từ ngữ sông biển Đặt sau trả lời câu hỏi Vì ? ... Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống? (a Dữ hổ b Nhát thỏ c Khỏe voi c Nhanh sóc.) - Gọi HS đọc yêu cầu - Gv y/c hs làm vào BT - Gọi HS nhận xét chữa - HS đọc yêu cầu - HS làm vào BT ( Từ sáng.. .ngữ loài thú Dấu chấm, dấu phẩy  Hướng dẫn làm tập Bài 1: Chọn cho vật tranh vẽ bên từ đặc điểm nó: tò mò, nhút nhát, tợn, tinh ranh, hiền... nêu lại y/c học - Dặn HS nhà làm tập đặt câu hỏi - HS nêu với cụm từ vừa học - Về nhà xem lại chuẩn bị - Chuẩn bị sau: Từ ngữ sông biển Đặt sau trả lời câu hỏi Vì ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn