Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:15

... dẫn HS đọc đoạn theo nhóm Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều) -Thi đọc nhóm Đoạn (cá nhân) -Hướng dẫn đọc toàn Đồng Tiết 3-Hướng dẫn tìm hiểu bài: -Khỉ đối xử với Cá Sấu ntn? -Cá Sấu định lừa Khỉ ntn?... Cá Sấu khóc khơng có bạn Khỉ mời cá Sấu kết bạn Ngày Khỉ hái hoa cho cá sấu ăn Giả vờ mời Khỉ đến chơi nhà… Vua cá Sấu ăn Giả vờ sẵn sàng giúp cá Sấu, bảo đưa vào bờ… -Khỉ nghĩ mẹo để nạn? -Vì... từ ngữ nói lên tính nết Khỉ Cá Sấu? Vì bị lộ mặt bội bạc… Khỉ: tốt bụng, thông minh, thật thà,… Cá Sấu: giả dối, bội bạc, độc ác… nhóm 4-Luyện đọc lại: -Hướng dẫn HS đọc lại câu chuyện theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn