Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:14

... MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: QUẢ TIM KHỈ (TT) III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Quả tim Khỉ - GV cho HS đọc - HS đọc - GV nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) - Quả tim. .. HS đọc câu, đọc - Yêu cầu HS đọc câu Nghe nối tiếp từ đầu chỉnh sửa lỗi cho HS, có hết c) Luyện đọc đoạn - Để đọc tập đọc này, phải sử dụng giọng đọc khác nhau? Là giọng ai? - Chúng ta phải đọc. .. Yêu cầu HS đọc đoạn 2, 3, - HS đọc - Cá Sấu định lừa Khỉ ntn? - Cá Sấu giả vờ mời Khỉ đến nhà chơi định lấy tim Khỉ - Tìm từ ngữ miêu tả thái độ Khỉ biết Cá Sấu lừa mình? - Đầu tiên Khỉ hoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn