PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN ĐẠI Á CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

77 14 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:49

BỘGIÁO DỤC VÀĐ ÀOTẠO Đ ẠIHỌC NƠNG LÂM TP.HỒCHÍ MINH **************** PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN ĐẠI Á CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRUNG NHẬT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/ 2012 BỘGIÁO DỤC VÀĐ ÀOTẠO Đ ẠIHỌC NƠNG LÂM TP.HỒCHÍ MINH **************** NGUYỄN TRUNG NHẬT PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN ĐẠI Á CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Ngành: Quản Trị Kinh Doanh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ĐỖ MINH HỒNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/ 2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp Đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân tích rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng cổ phần Đại Á chi nhánh HCM” NGUYỄN TRUNG NHẬT, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày ThS Đỗ Minh Hoàng Người hướng dẫn Ngày tháng năm 2012 Chủ tịch Hội đồng chấm báo cáo Thư ký Hội đồng chấm báo cáo (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) Ngày tháng năm 2012 Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Đ ểhoàn thành tốt khóa luận tơiđã nhậnđược hướng dẫn, giúpđỡ,động viên ba mẹ, thầy cô, bạn bè, côchú anh chị ngân hàng cổ phẩnĐạiÁChi nhánh HCM Lời xin chân thành gửi tới ba mẹ lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng Ba mẹ ngườiđã sinh thành, ni dưỡng, dạy dỗ, dìu dắt từ lúc thơ bé trưởng thành dõi theo bước đường học vấn “Con xin cám ơn ba mẹđãđộng viên , khích lệ tạo mọiđiều kiệnđể hồn thành tốt khóa luận này” Xin cảm ơn tất thầy trườngĐại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức q báu bổ ích cho tơi suốt bốn nămđại học để làm hành trang sống Xin cho gửi lời cảm ơn sâu sắcđến Đỗ Minh Hồng, ngườiđã tận tâm hướng dẫn bảo tận tình suốt trình thực hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin cảm ơn tất anh chị, bạn bèđãủng hộ, cổ vũ giúpđỡ suốt thời gian học tập trường q trình thực hiệnđề tài tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Ban LãnhĐạo toàn thể cán công nhân viên ngân hàngĐạiÁchi nhánh HCM, đặc biệt anh chị phòng Quan Hệ Khách Hàngđã tạođiều kiện thuận lợi cho hộiđược làm quen thực tế, học hỏi kinh nghiệm làm việc giúpđỡtôi nhiều suốt trình thực tập chi nhánh Cuối em xin kính chúc q Thầy dồi sức khỏe thành cơng nghiệp trồng người Kính chúc Ngân hàngĐạiÁgặt háiđược nhiều thắng lợi hoạtđộng kinh doanh TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Sinh viên Nguyễn Trung Nhật NỘI DUNG TÓM TẮT Nguyễn Trung Nhật Tháng 12 năm 2012 “Phân tích rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng cổ phần Đại Á chi nhánh HCM” Nguyen Trung Nhat December 2012 “Analysis of risk in credit activities at DaiABank stock HCM City Branch” Luận văn tìm hiều hoạt động tín dụng chi nhánh đãđem lại thành cơng thời gian hoạt động, đồng thời phân tích rủi ro, nguyên nhân dẫn đến rủi ro hoạtđộng tín dụng, dựa sở số liệu tổng hợp tình hình hoạtđộng chi nhánh năm 2010-2011 Từ đóđềxuất giải pháp phù hợpđể hồn thiện cơng tác q trình hoạtđộng tín dụng cán nhân viên, máy chi nhánhđểgốp phần cao hiệu giảm rủi ro hoạt động tín dụng củaĐạiÁ chi nhánh HCM nói riêng tồn chi nhánh ngân hàng cổ phầnĐạiÁnói chung MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiêm cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiêm cứu đề tài 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian .2 1.4 Cấu trúc đề tài Chương 2: TỔNG QUAN .3 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng cổ phần Đại Á .3 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Sứ mệnh tầm nhìn 2.1.3 Giá trị cốt lỗi 2.1.4 Các thành tựuđạtđược 2.2 Tổng quan Đại Á _ Chi nhánh HCM 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 2.2.2 cấu tổ chức tạiĐạiÁchi nhánh HCM 10 2.2.3 Mạng lưới phòng giao dịch quỹ tiết kiệm 11 2.2.4 Sơ lược hoạtđộng dịch vụ Daiabank _ chi nhánh HCM 12 a) Các hoạtđộng huy động vốn 12 b) Các hoạtđộng cho vay .12 c) Các hoạtđộng khác 13 2.2.5 Thuận lợi khó khăn 13 a) Thuận lợi 13 v b) Khó khăn 14 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 sở lí luận .16 3.1.1 Khái quát ngân hàng TM tín dụng ngân hàng 16 a) Khái niệm NHTM 16 b) Các chức chủ yếu NHTM 17 3.1.2Tín dụng ngân hàng 18 a) Khái niệm tín dụng ngân hàng 18 b) Vai trò tín dụng ngân hàngđối với hoạtđộng NHTM .18 3.1.3 Rủi ro tín dụng hoạtđộng kinh doanh NHTM .20 a) Khái niệm rủi ro 20 b) Các loại rủi ro hoạtđộng kinh doanh Ngân hàng thương mại 21 c) Rủi ro nguồn vốn .22 3.1.4 Các hình thức rủi ro tín dụng 23 a) Không thu lãiđúng hạn 23 b) Không thu vốnđúng hạn 24 c) Không thu đủlãi 24 d) Không thu đủvốn .24 3.1.5 Các nguyên nhân dẫnđến rủi ro 25 a) Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh .25 b) Nguyên nhân từ phía khách hàng 26 c) Nguyên nhân từ phía ngân hàng 27 3.1.6 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 27 a) Nợ hạn .28 b) Lãi treo 28 c) Một số dấu hiệu khác 29 3.1.7 Tácđộng rủi ro tín dụng 30 a) Rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận Ngân hàng 30 b) Rủi ro tín dụng làm giảm khả toán Ngân hàng 30 c) Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín Ngân hàng .30 d) Rủi ro tín dụng nguy dẫnđến phá sản Ngân hàng 31 vi 3.1.8 Các tiêuđo lường rủi ro tín dụng .31 3.2 Phương pháp nghiêm cứu .33 3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 33 a) Thu thập số liệu 33 b) Xử lý số liệu .33 3.2.2 Phương pháp so sánh 33 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng năm 2010-2011 34 4.1.1 Kết quảhoạtđộng kinh doanh chi nhánh Hồ Chí Minh .34 4.1.2 Hoạtđộng huy động vốn Ngân hàng cổ phầnĐạiÁ 35 a) Quy trình huy động vốn .35 b) Tình hình huy động vốn 37 4.1.3 Hoạtđộng cho vay 39 a) Quy trình cho vay 39 b) Tình hình cho vay 41 4.2 Phân tích tình hình dư nợ nợ q hạn tín dụng chi nhánh theo Doanh nghiệp .42 4.2.1 Tình hình dư nợ tín dụng theo doanh nghiệp chi nhánh 44 a) Dư nợ tín dụng theo thời hạn nội tệ ngoại tệ chi nhánh 44 b) Tình hình dư nợ tín dụng theo loại hình doanh nghiệp 45 c) Tình hình dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế 46 4.2.2 Tình hình nợ q hạn tín dụng theo Doanh nghiệp chi nhánh 48 a) Tình hình nợ hạn theo thời hạn .48 b) Tình hình nợ hạn theo loại hình doanh nghiệp .49 c) Tình hình nợ hạn theo ngành nghề kinh tế 50 4.3 Phân tích tình hình dư nợ nợ q hạn tín dụng theo cá nhân chi nhánh 50 4.3.1 Dư nợ tín dụng cá nhân chi nhánh 51 4.3.2 Tình hình nợ hạn cá nhân chi nhánh 53 4.4 Phân tích tổng nợ hạn phân theo nhóm chi nhánh Hồ Chí Minh 54 vii 4.5 Phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng chi nhánh Hồ Chí Minh 55 4.5.1 Nguyên nhân phía khách hàng 55 a) Do kinh doanh thua lỗ, phá sản, hàng hóa chậm tiêu thụ .55 b) Do sử dụng sai mụcđích .55 c) Do cốý lừađảo 56 d) Do nguyên nhân khác 56 4.5.2 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng 56 a) Ngân hàng tin tưởng tài sản chấp 56 b) Cán tín dụng thiếu trìnhđộtrong việc thẩmđịnh 57 c) Cán tín dụng làm sai quy trình tín dụng, thẩmđịnh hồ 57 4.5.3 Nguyên nhân môi trường cho vay 57 4.6 Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro chi nhánh 60 4.6.1 Bám sát khách hàng, tạođiều kiện giúpđỡ khách hàng 60 4.6.2 Chú trọng công tácđánh giá lựa chọn khách hàng 60 4.6.3 Nâng cao hiệu cơng tác thơng tin phòng ngừa rủi ro 61 4.6.4 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 62 4.6.5 Cải tiến quy trình cho vay .62 4.6.6 Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên khoản vay 62 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận .64 5.2 Kiến nghị 64 5.2.1Đối với ngân hàng cổ phầnĐạiÁchi nhánh Hồ Chí Minh 64 5.2.2 Về phía ngân hàng trung ương 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HCM: Hồ Chí Minh TMCP: Thương mại cổ phần TX: Thị xã CN: Chi nhánh P: Phòng QHKH: Quan hệ khách hàng DN: Doanh nghiệp Cty NN: Công ty Nhà nước Cty TNHH: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cty CP: Công ty Cổ phần DNTN: Doanh nghiệp tư nhân XD-TM-DV: Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ CN chế biến: Công nghiệp chế biến NQH: Nợ hạn VNĐ: Việt Namđồng PGD: Phòng giao dịch Đvt:Đơn vị tính ix Dư nợ cá nhân  % 118,38 109,9 - 8,48 -7 + Ngắn hạn 87,06 80,39 -6,67 -8 + Trung dài hạn 31,32 29,51 -1,81 -6 + Nội tệ 95,56 90,54 -5,02 -5 + Ngoại tệ 22,82 19,36 -3,46 -15 Theo thời hạn Nội tệ, ngoại tệ Nguồn: Báo cáo tài chi nhánh Sau khủng hoảng kinh tế năm 2008 kinh tế thị trường bắtđầu phát triển trở lại vàđến năm 2010 thị trường bắtđộng sản trở thành nơi đầu tư kết sinh lớn.Đây lí dư nợ tín dụng ngắn hạn ngân hàng chi nhánh năm 2010 lên tới 87,06 tỉ chiếm 73,5% so với tổng dư nợ cá nhân chi nhánh, bên cạnh 31,32 tỉ đồng số thể dư nợ tín dụng trung dài hạn chi nhánh Nhưng cuối năm 2011 thị trường bấtđộng sản chiều hướng thayđổi,đồng thời thời gianđógiá hàng hóa khơng thay đổi khiến cho cầu tiền hộ gia đình, cá nhân giảm vàđó lí khiến cho dư nợ tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn chi nhánh năm 2011 giảm so với năm 2010 Cụ thể dư nợ tín dụng ngắn hạn chi nhánh thời điểm năm 2011 80,39 tỉđồng giảm 6,67 tỉ so với cụm kì năm trước, trung dài hạn giảm sút khơng cao khoản 1,81 tỉđồng so với năm trước, cần phải theo sátđể tìm phương ánđể dư nợ q hạn tăng ngược cho lại khơng chỉở năm 2012 mà tăngđiều cho năm Khơng thể phủđịnh năm 2010 tình hình kinh tế Việt Nam thay đổi thuận lợi từ vi môđến vĩ mô bênh cạnhđósự thay đổiđột ngột giá vàngđồng thời kéo theo thay đổi củađồng tiền ngoại tệ, điển hình USD đãảnh hưởng nhiều tới dư nợ theo nội tệ, ngoại tệ chi nhánh thayđổi Trong năm 2010-2011 diễn biến lãi suất thị trường tiền tệ thu hút dư luận người.Điển hình năm 2010 nhu cầu cá nhân cao, nên nhu cầu vốn vay mạnh Dư nợ tín dụng nội tệ năm 95,59 tỉđồng ngoại tệ 22,82 tỉđồng Nhưng qua đến năm 2011 tình hình kinh tế xen kẽ vớiđónhu cầu tiêu dùng khơng biếnđộng dư nợ cá nhân giảm nội tệ ngoại tệ Mặc dù giảm dư nợ tín dụng nội tệ tỉ lệ cao 80% tổng dư nợ cá nhân 52 4.3.2 Tình hình nợ hạn cá nhân chi nhánh Trong năm gần tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng tình hình kinh tế nói chung biếnđổi thị trường tài tiền tệ,đây lí ảnh hưởng tới nợ hạn cá nhân năm 2010-2011 Bảng 4.13 Doanh Số Nợ Quá Hạn Cá Nhân Đvt: tỉ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 19,3 + Ngắn hạn + Trung, dài hạn Chênh lệch 2011/2010  % 17,3 -2 -10 13,5 10,3 -3.2 -24 5,8 1,2 21 + Nội tệ 10,4 9,5 -0,9 -9 + Ngoại tệ 8,9 7,8 -1,1 -12 Tổng nợ hạn Theo thời hạn Nội tệ, ngoại tệ Nguồn: Báo cáo tài chi nhánh Trong năm hoạtđộng 2010-2011, chi nhánh ln cố gắng cải thiện tình hình NQH qua nămđểđảm bảo an tồn, hiệu cho hoạtđộng tín dụng chi nhánh Kết cố gắngđóđãđượcđáp trả tỉ lệ NQH cá nhân theo thời hạn chi nhánh năm 2011 giảm so với năm 2010.Điển hình NQH ngắn hạn năm 2010 13,5 tỉ đồng đến năm 2011 10,3 tỉ đồng giảm 3,2 tỉ đồng, NQH trung dài hạn tăng không cao, năm 2010 5,8 tỉđồng đến năm 2011 tăng lên 1,2 tỉđồng tương đương với số tiền tỉđồng Dù tăng giảm nhìn chung hoạtđộng tín dụng, thu hồi nợ ngân hàng cổ phầnĐạiÁchi nhánh HCM chiều hướng phát triển tích cực Qua bảng số liệu ta nhận thấy tình hình NQH theo nội tệ, ngoại tệ chi nhánh ngày giảm NQH nội tệ năm 2011 giảm nhẹ so với năm 2010 0,9 tỉđồng, NQH ngoại tệ giảm 1,1 tỉđồng so với kì năm trước Tuy giảm nhẹ tình hình chiều hướng tốtđẹp 4.4 Phân tích tổng nợ hạn phân theo nhóm chi nhánh Hồ Chí Minh Trong cấu nợ hạn chi nhánh chia thành nhóm Mứcđộ quan trọng thể tăng dần từ nhómđến nhóm Nếu tỉ lệ nợ nhóm chiếm nhiều cấu thể hiệu tín dụng chưa tốt, chất lượng Ngược lại, tỉ lệ nợ nhóm biểu chất lượng tín dụng ngân hàng cao, độan toàn khoản vay cao 53 Bảng 4.14 Doanh Số Nợ Quá Hạn Phân Theo Nhóm Tại Chi Nhánh Đvt: tỉ đồng Nhóm Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch 2011/2010  % Nhóm 40,5 37,2 -3,3 -8 Nhóm 23,06 21,4 -1.66 -7 Nhóm 8,06 7,3 -0,67 -9 Nhóm 1,98 1,48 -0,5 -25 Nhóm 0 0 73,6 67,38 -6,22 -8 Tổng Nguồn: Báo cáo tài chi nhánh Trong cấu NQH cho vay chi nhánh, nợ từ nhóm đến nhóm giảm năm 2011 Nợ nhóm chiếm cao cấu NQH năm 2011 Tình hình NQH nhóm chủ yếu khoản nợ ngắn hạn, số cá nhân hay DN không phản ứng kịp với biến động xấu kinh tế lúc khiến NQH phát sinh Tuy nhiên, số khắc phục qua năm , điển hình NQH năm 2011 nhóm chi nhánh giảm Số NQH lại chưa thu nhiều DN hay cá nhân chưa thích nghi với mơi trường kinh tế để tìm định hướng phát triển cho công ty, thân cho phùhợp với kinh tế Tuy nhiên tình hình NQH chi nhánh chiều hướng giảm dần vào năm 2011 Tổng NQH chi nhánh năm 2010 73,6 tỉđồng đến năm 2011 NQH 67,38 tỉđồng đãgiảm 6,22 tỉđồng so với năm trước Kết cũngđã nói lênđược tinh thần làm việc cán nhân viên làm việc chi nhánh việc theo dõi khoản nợ vay, nắm bắt thông tin hoạt động kinh doanh DN, kết hợp với việc trao dồi khóa học nghiệp vụ hỗ trợ công nghệ ngân hàng ngày phát triển 4.5 Phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng chi nhánh Hồ Chí Minh 4.5.1 Nguyên nhân phía khách hàng a) Do kinh doanh thua lỗ, phá sản, hàng hóa chậm tiêu thụ Đ ây nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nợ hạn ngân hàng cổ phầnĐạiÁ chi nhánh HCM Nguyên nhân bắt nguồn từ việc khách hàng chọn kinh doanh mặt hàng nhu cầu, sức cạnh tranh Hơn q trình điều hành sản xuất kinh doanh tỏ yếu 54 lực quản lý, trình độ kỹ thuật công nghệ lạc hậu dẫn đến suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm kém, giá thành cao không đápứng nhu cầu nước xuất khẩu, không đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập vừa phong phú mẩu mã, chủng loại, chất lượng tốt, giá hợp lý, hàng hóa khó tiêu thụ thua lỗ tất yếu khơng tiền trả nợ Ngân hàng b) Do sử dụng sai mục đích Nợ hạn bắt nguồn từ nguyên nhân chủ yếu từ thành phần kinh tế quốc doanh Trong thực tế, Ngân hàng quản lý vốn vay khu vực kinh tế ngồi quốc doanh khó nhiều so với kinh tế quốc doanh mua bán kinh doanh khu vực đặc biệt cá nhân kinh doanh thường khơng chứng từ sổ sách ghi chép khoa học, đầyđủtheo chếđộ kế toán hành Nhận thứcđượcđiều hám lợi họđãkhôngđầu tư vào phương án kinh doanhđãtrình Ngân hàng màđầu tư vào lĩnh vực khác cókhả thu lợi nhuận cao mứcđộrủi lớn , dođókhi thua lỗ họ khơng khả trả nợ Ngân hàngđúng hạn c) Do cố ý lừa đảo Trường hợp xảy ngân hàng cổ phầnĐạiÁchi nhánh HCM Trong trường hợpđókhách hàng đãcố tình gian lận, làm giả mạo giấy tờđểche dấu yếu lực kinh doanh hay lập nhiều hồ sơ giấy tờ tài sản chấp để vay vốn nhiều ngân hàng, kinh doanh thua lỗ khơng tiền trả nợngân hàng Thậm chí trường hợp khách hàng cố tình lừa ngân hàng đểđược vay vốn rổi bỏ trốn, nợ ngân hàng chuyển sang khoản mục nợ chờ sử lý d) Do nguyên nhân khác Đ ólà trường hợp khách hàng bị rủi ro khách quan bị cấp, bị lừa đảo Trong trường hợpđó ngân hàng tăng cường giám sát, đơnđốc thu nợ sử lý tài sản chấp khách hàng khơng trảđược nợ 4.5.2 Ngun nhân từ phía Ngân hàng a) Ngân hàng tin tưởng tài sản chấp Mặc dù nguyên tắc cho vay phải tài sản chấp song cán tín dụng không nên cứng nhắc điều kiện Cóđơn vị sản xuất kinh doanh tốt khơng cần tài sản chấp cho vay Ngược lại khách hàng vay với tài sản chấp lớn làmăn thua lỗ dẫn đến ngân hàng phải phát mại tài sản chấp để thu hồi nợ Nhưng việc bán tài sản chấpđể thu hồi lại vốn cho vay không dễ dàng chút Trên thực tế nhàđất cóđủ giấy tờ quyền sử dụng quyền sở hữu hợp lệ Theo thống kê cho thấy tới 80% nhà,đất thành phố 55 lớn chưa cóđầy đủ giấy tờ hợp lệ.Đólà chưa kểđến nhà,đất giấy tờ hợp lệ phải xem xétđến giá trị, khả chuyển nhượng vị tríđịa lý Ngân hàng thường gặp khó khăn giấy tờ sở hữu tài sản, giá tài sản, thời hạn bán sản phẩm chấp, chậm trễ việc thu hồi vốn tài sản chấp định gía cho vay thìđang thờiđiểm giá cao, đến phát mại bánđi giá bị hạ gây thua lỗ cho ngân hàng Ngân hàng cần phải lựa chọn khách hàng thật kỹ lưỡng, làtrong giai đoạn khách hàng ngày nhiều mánh khoé lừađảo tinh vi Họ dùng tài sản chấpđểđi vay vốnở nhiều tổ chức tín dụng gây lên thất lớn cho khơng ngân hàng mà cho ngành ngân hàng 56 b) Cán tín dụng thiếu trình độ việc thẩm định Trìnhđộ cán tín dụng hạn chế, phân tích, thẩm định dựán nên nhiều cho vay mà không đánh giáđược tính khả thi dựán Hoặc khơng phân tích đầyđủkhả quan lý kinh doanh, báo cáo tài cách xác nên khơng biết lực thực khách hàng, họ kinh doanh thua lỗ kéo ngân hàng vào hứng chịu tổn thất Kiến thức xã hội, thị trường cán tín dụng hạn chế gây cho vay khả bị rủi ro, nhiều trường hợp khách hàngđã không nắm bắtđược thị hiếu người tiêu dùng, khơng phân tích cung, cầu thị trường dẫnđến mặt hàng kinh doanh bịứđọng, cán tín dụng người kiến thức, kinh nghiệm phân tích tơt tình hình thị trường, giá cả, cung, cầu, hiểu biết kinh nghiệm tư vấn cho khách hàng tránhđược thiệt hại kinh doanh, tiền vay ngân hàng tránhđược rủi ro c) Cán tín dụng làm sai quy trình tín dụng, thẩm định hồ sơ Đ ây vấnđề vềđạo đức trách nhiệm nghề nghiệp cán tín dụng Do thiếu tinh thần trách nhiệm quan hệ cá nhân mà cán tín dụng thông đồng với khách hàng, làm sai cơngđoạn quy trình tín dụng như: cho vay dựán mạo hiểm, khách hàng không đủđiều kiện tài sản chấp, khách hàng khôngđủ lực quản lý vàđiều hành sản xuất kinh doanh khoản tín dụng biểu tiêu cực khơng biện phápđể thu hồi vốn Trong thời gian qua, vụ việc xảy ngân hàng cổ phầnĐạiÁchi nhánh HCM không nhiều ban lãnhđạođã biện pháp xử lý kịp thờiđể trấn chỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm cán tín dụng trongđơn vị 4.5.3 Ngun nhân môi trường cho vay Từ chuyển sang kinh tế thị trường kinh tế Việt Nam nói chung vàtrênđịa bàn Hồ Chí Minh nói riêng đãđạtđược mức tăng trưởng khá, kết chưa vững chứa đụng nhiều yếu tố khơng ổnđịnh: Khi khan hàng hoá dẫnđến sốt giá cảđột biến, lúc ứđộng dẫn đến sản xuất kinh doanh đìnhđốn Chính sách quản lý vĩ mô nhà nướcđang trìnhđiều chỉnh, đổi hồn thiện nên chưa thậtổnđịnh Các doanh nghiệp phải chuyển hướng sản xuất kinh doanh không theo kịp với thay đổi chế sách vĩ mơ Từđó dẫnđến kinh doanh thua lỗ không đủđiều kiện vay vốn Ngân hàng 57 Lĩnh vực xuất nhập mặc dùđược nhà nước trọng quản lý thực tế phức tạp, cán cân thương mại quốc tế thường xuyên bị thâm hụt, tình trạng nhập siêu kéo dài với mức độngày cao dẫnđến sản xuất nước gặp khókhăn, cân đối cung cầu, rối loạn giá Hầu hết doanh nghiệp nghèo nàn vốn, yếu khả quản lý,điều hành, tầm suy nghĩ, cung cấp làm ăn mang nặng tư tưởng thời bao cấp,chưa đổi mới, chưa theo kịp với yêu cầu thị trường Nạn hàng giả, hàng nhập lậu chưa ngăn chặn tốt, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nước Sự đời hàng loạt công ty TNHH , doanh nghiệp ngồi quốc doanh chưa quản lý, giám sát chặt chẽ nên nhiều doanh nghiệp công ty ma, kinh doanh buôn bán lòng vòng, hoạt động bất hợp pháp làm ảnh hưởng khơng tốt tới mơi trường tín dụng Ngân hàng Trong vài năm gần đây, ảnh hưởng khủng hoảng tài tiền tệ khu vực, tình hình kinh tế xã hội nhiều diễn biến phức tạp.Hiện tượng thiểu phát diễn biến liên tục nhiều tháng liền, sức mua thị trường giảm sút, khả tiêu thụ hàng hoá chậm, đặc biệt tình hình khan ngoại tệ biếnđộng tỷ giá hốiđoáiđãlàm cho sản xuất kinh doanh nước không ổnđịnh ảnh hưởngđến hoạtđộng kinh doanh doanh nghiệp thân Ngân hàng 58 Bảng 4.15 Thống Kê Nguyên Nhân Nợ Quá Hạn Chi Nhánh Đvt: tỉ đồng Chỉ tiêu 2010 2011 Chênh lệch 2011/2010  % Tổng số nợ hạn 73,6 67,38 -6,22 -8 Nguyên nhân chủ quan 72,06 66,48 -5,58 -7 - Về phía Ngân hàng 3,94 2,1 -1,84 -47 - Về phía khách hàng vay 67,86 64,38 -3,48 -5 + Do kinh doanh thua lỗ phá sản 22,7 21,27 -1.43 -6 + Do sử dụng vốn sai mụcđích 28,04 25,34 -2,7 -10 + Do cốý lừađảo 11,3 10,45 -0,85 -8 + Do nguyên nhân khác 5,82 7,32 1,5 26 Do nguyên nhân khách quan 1,54 0,9 -0,64 -41 Trong đó: Nguồn: Báo cáo tài chi nhánh Rủi ro tín dụng xuất phát từ nguyên nhân chủ quan khách quan Nguyên nhân chủ quan chiếm tỉ lệ cao tổng nợ hạn chi nhánh chiếm 95%, đónguyên khách quan chiếm chưa tới 5% tổng nợ hạn Nguyên nhân chủ quan xuất phát từ phía: Ngân hàng khách hàng Trong năm 2010 nợ hạn nguyên nhân xuất phát từ phía ngân hàng 3,94 tỉđồng đến năm 2011 sốnày 2,1 tỉđồng giảm 1,84 tỉđồng so với cụm kì năm trước Nguyên nhân chủ yếu chi nhánh không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cán bộthẩmđịnh giá cán tín dụng việc cho vay, xử lí nợ hạn Kết nợ hạn xuất phát nguyên nhân xuất phát từ phía ngân hàng năm 2011 giảm đáng kể so với năm 2010 Xét nguyên nhân dẫnđến nợ hạn xuất phát từ phía khách hàng, ngun nhân khó kiểm sốt nguyên nhân ảnh hưởng tới nhiều lí như: nhu cầu, mục dích sử dụng vốn, cốý lừađảo… Nhưng nhìn chung nợ q hạn xuất phát từ phía khách hàng năm 2011 giảm so với năm 2010 Cụ thể nợ hạn năm 2010 67,86 tỉđồng đến năm 2011 64,38 tỉđồng.Đây biểu tốt chứng tỏ ngân hàng cổ phầnĐạiÁchi nhánh HCM khơng ngừng cao chất lượng trìnhđộcủa cán cơng nhân viên 59 Ngồi ngun nhân chủ quan ngun nhân khách quan, ngun nhân khách quan ảnh hưởng nhiều vấnđề như: vi mô, vĩ mô, khủng hoảng kinh tế, nhu cầu thị trường… ngun nhân khó kiểm sốt, dựđốn nhất., năm 2010 nợ hạn xuất phát từ nguyên nhân 1,54 tỉđồng đến năm 2011 nợ hạnđãgiảm 0,9 tỉđồng Nợ hạn xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác chi nhánh vàđang bước cải tiến đáng mừng điềuđó thể qua nợ hạn chi nhánh năm 2010-2011 giảm theo chiều hướng tích cực 4.6 Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro chi nhánh 4.6.1 Bám sát khách hàng, tạo điều kiện giúp đỡ khách hàng Bất kỳ khoản vay phát ra, Ngân hàng theo dõiđến doanh nghiệp sử dụng khoản vay đó, khơng xem doanh nghiệp sử dụng mụcđích hay khơng mà xem xét hiệu khoản vay Trong trình hoạtđộng, doanh nghiệp gặp khó khăn việc xâm nhập thị trường, chuyển giao công nghệ, điều hành sản xuất hay bế tắc vấn đề thủ tục pháp lý hành chính, Ngân hàng lnở bên cạnhđể tư vấn giúpđỡdoanh nghiệp tháo gỡ khó khăn tiếp tục sản xuất kinh doanh hiệu quả,đơng thời hạn chếđược việc khách hàng Ngân hàng bị lừađảo kinh doanh dẫnđến thua lỗ Ngân hàng quan niệm rằng, rủi ro doanh nghiệp nguồn gốc rủi ro tín dụng ngân hàng Vì để tránh cho khách hàng rơi vào khó khăn thua lỗ, gặp rủi ro không trả nợ Ngân hàng luônở bên cạnh khách hàng từ bướcđầu hoạtđộng kinh doanh 4.6.2 Chú trọng công tác đánh giá lựa chọn khách hàng Ngân hàng không trọng tới phương hướng đầu tư tín dụng lựa chọn mà phương hướng, ngành nghềđó ngân hàng trọng đến công tác chọn lựa khách hàng ngân hàng cổ phầnĐạiÁchi nhánh HCM trọng tới đối tượng cho vay, kiên không cho vay khách hàng khơngđủđiều kiện tư cáchđạođức, tình hình tài chính, tài sản chấp, phương án kinh doanh Ngân hàng cần nghiên cứu kỹ khách hàng như: + Xem xét, phân tích khả năngđiều hành quản lý kinh doanh khác hàng + Phân tích tình hình tài khách hàng + Xem xét khả trả nợcủa khách hàng + Nghiên cứu, kiểm tra tính pháp lý tài sản chấp kỹ Chính nhờ biện pháp giúp ngân hàng cổ phầnĐạiÁchi nhánh HCM giảmđáng kể tỉ lệ rủi ro, chi nhánh cómứcđộrủi ro thấp hệ thống ngân hàng cổ phầnĐạiÁ 60 4.6.3 Nâng cao hiệu công tác thông tin phòng ngừa rủi ro Đ ánh giá cao tầm quan trọng cơng tác thơng tin phòng ngừa rủi ro, Chi nhánh cần thực nhiều biện pháp xoay quanh vấnđề Chi nhánh cần lập phận chun trách tin học hố cơng tác thơng tin vàđã hệ thống thơng tin nối mạng tồn quốc nhằm cung cấp nhanh thông tin cần thiết khách hàng Thu thập phân tích xử lý kịp thời xác thơng tin liên quan đến hoạtđộng tín dụng điều cần thiết, giúp nâng cao hiệu cơng tác tín dụng hạn chế rủi ro Trong giai đoạn thẩmđịnh dựán, giai đoạn quyếtđịnh an tồn khoản tín dụng Cán tín dụng phải nắm thơng tin tài thơng tin phi tài doanh nghiệpđể quyếtđịnh cho vay bảođảm hiệu Các thơng tin tài gồm : khả tài chính, kết kinh doanh khứ, công nợ , nhu cầu vốn hợp lý, hiệu phương án sản xuất kinh doanh, khả trả nợ, giá trị tài sản chấp Các thông tin phi tài gồm: tư cách, uy tín, lực quản lý, lực sản xuất kinh doanh quan hệ xã hội, gia đình , kinh tế người vay, cung cầu, giá thị trường củađối tượngđược cấp tín dụng u cầu thơng tin xác,đầyđủ, kịp thờiđể đạtđượcđiềuđócónhiều kênh thơng tin khác Sau cho vay vốn, vấnđềđặt phải giám sát,đảm bảo sử dụng vốn vay mục đích tiến độ Việc giám sát thểđược thực kiểm tra định kỳ báo cáo tài doanh nghiệp, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, kiểm tra chi trả, toán doanh nghiệp Kịp thời phát dấu hiệu rủi ro tín dụngđể sớm biện pháp sử lý thích hợp Ngồi ngân hàng cổ phầnĐại Áchi nhánh HCM, thông tin tất khách hàng quan hệ tín dụng với ngân hàng cầnđược cập nhật hàng quý Điều giúp cho Chi nhánh nhanh chóng phát khách hàng vay chứađựng yếu tố rủi ro tiềm ẩn 4.6.4 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt nội Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hình thức quản lý tín dụng chiều sâu, tác dụng tốtđối với việc ngăn ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng Trong thời gian qua, cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chi nhánhđãcó nhiều cố gắng chưa đạt hiệu cao Đ ểnâng cao hiệu công tác kiẻm sốt nhằm hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh cần biện pháp hoạt động cán kiểm tra ,kiểm soát : tăng cường số lượng, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, quy định trách nhiệm , thưởng phạt thích hợp, nâng cao chất lượng hộiđồng tín dụng tổthẩmđịnh dựán 61 4.6.5 Cải tiến quy trình cho vay Chi nhánh cần cải tiến quy trình cho vay theo đối tượng khác Quy trình bỏ vài thủ tục không cần thiết, phải thiết kế phù hợp với từngđối tượng Chẳng hạn việc kiểm tra chứng từ liên quan đến việc sử dụng vốn vay công ty cổ phần, cơng ty TNHH phải cung cấpđủ chứng từ kế tốn, báo cáo kết hoạtđộng kinh doanh, bảng cânđối kế tốn Chi nhánh nên mạnh dạn phân cơng trách nhiệm, giao quyền phán cho cán tín dụng, chẳng hạn quy định mức phán khoản vay Qua đó, rút ngắnđược thời gian thực quy trình, nhanh chống quyếtđịnh cho vay khách hàng, đồng thời dễ kiểm soát khả khoản khách hàng 4.6.6 Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên khoản vay thể nói cơng tác kiểm tra sau cho vay biện pháp hiệu quảđểhạn chế rủi ro sau giải ngân Ngoài việc yêu cầu khách hàng cung cấp báo cáo tài liên quan, cán tín dụng cần định kỳ kiểm tra sở sản xuấtđể phát sai phạm việc sử dụng vốn hay khó khăn khách hàng để biện pháp kịp thời, hạn chế thiệt hại cho khách hàng phòng ngừa rủi ro cho ngân hàng 62 Trong trình kiểm tra cần xem thái độcủa khách hàng trung thực hay khơng, tháiđộ hợp tác với ngân hàng khai báo không, đồng thời đánh giá thiện chí khách hàng việc trả nợ cho ngân hàng Khi đến kỳ hạn trả nợ cán phụ trách hồ sơ phải theo dõi,đơnđốc việc trả nợ khách hàng Nếu khókhăn cán bộtín dụng trực tiếp khách hàng tìm cách tháo gỡ 63 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong kinh tế thị trường hoạt động Ngân hàng giống doanh nghiệp ln gắn liền với rủi ro.Để cạnh tranh tồn phát triển, Ngân hàng thương mại phải giải pháp hạn chế rủi ro Chuyênđềđãnêu vấnđề tín dụng, rủi ro hoạtđộng kinh doanh Ngân hàng thương mại Trong đóđi sâu nghiên cứu rủi ro tín dụng, dấu hiệu rủi ro tín dụng ảnh hưởng nóđối với thân Ngân hàng vàđối với kinh tế Chuyênđề đãđánh giá toàn diện thực trạng rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng cổ phần Đ ạiÁChi nhánh HCM Trên sởđó phân tích ngun nhân dẫn đến rủi ro tin dụng, tìm hiểu giải pháp mà chi nhánhđãáp dụng nhằm hạn chế rui ro tín dụng Qua phân tích, đánh giá thực trạng hoạtđộng tín dụng Chi nhánh tơiđãđưa số nhận xét vàđềxuất sốýkiếnđóng góp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Tuy nhiều cố gắng chuyênđề không tránh khỏi số thiếu sót Tơi hy vọng nhậnđược nhữngý kiếnđóng góp từ người thực sựquan tâmđến vấnđề 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với ngân hàng cổ phần Đại Á chi nhánh Hồ Chí Minh Bổ sung vàđào tạo nguồn nhân lực cho phận tín dụng đề phù hợp với phát triển chi nhánh để phục vụ nhu cầu khách hàng ngày gia tăng Hồn thiện đại hóa cơng nghệ để tạođiều kiện cạnh tranh với ngân hàng khác vàđồng thời dễ quản lí dư nợ Mở rộng thêm mạng lưới phòng giao dịch trực thuộc đến quận, huyện, ngoại thành, đồng thời tăng cường tiếp thị quảng bá Quy định tiêu chuẩn cán Ngân hàng mặt hoạtđộng nghiệp vụ khác vị trí cấp bậc khác nhau.Bằng cách mở lớpđào tạo thường xuyên chuyên sâu lĩnh vực mà đặc biệt lĩnh vực tín dụng Hoạtđộng phòng tủi ro đãgóp phần tích cực cơng tác tín dụng chi nhánh số lượng thơng tin chưa cập nhật cần nâng cao hiệu biện pháp nâng cấp trang thiết bị phòng rủi ro, tuyển chọn cán động trìnhđộ bổ sung cho phòng rủi ro 5.2.2 Về phía ngân hàng trung ương Ngân hàng trung ương cần sửađổi, bổ sung chế, thể lệ cụ thể ràngđể tạo lập khung pháp lý hoàn thiện cho hoạt động tín dụng Ngân hàng trung ương phải biện pháp hữu hiệu việc buộc NHTM thi hànhđúng quy chế Xử lý nghiêm túc kịp thời vi phạm sai sót Ngân hàng trung ương cần phải tích cực giám sátđể nắm tình hình hoạtđộng kinh doanh NHTM để biện pháp hỗ trợ kịp thời,đặc biệt việc xử lý tài sản chấp, khoản nợ TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 Phan Thị Cúc, 2008 Tín dụng Ngân hàng NXB Thống Kê Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại NXB Thống Kê Lê Thị Mận, 2010 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại NXB Lao động xã hội Lê Thị Hiệp Thương ctv, 2010 Giáo trình Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng Nhà Xuất Bản PhươngĐơng Hồng Thiên Quốc, T6/2009 Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình - Chi Nhánh Đồng Nai TrườngĐại Học Nông Lâm TP.HCM Đ ỗThiên Anh Tuấn, 2010 Bài học từ hỗ trợ lãi suất Thời bào Kinh tế Sái Gòn, Số 1, trang 26 Phi Tuấn, 2010 Góc Doanh nghiệp vừa nhỏ: Tìm vốn đâu Thời báo Kinh Tế Sài Gòn, Số 38, Trang 27 Tài liệu tham khảo tạiĐạiÁNgân hàng năm 2010, 2011 66 ... dụng ngân hàng cổ phần ại chi nhánh HCM - Phân tích yếu tốảnh hưởngđến rủi ro tín dụng ngân hàng cổ phần ại chi nhánh HCM -Đềxuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hoạt ộng tín dụng ngân hàng cổ phần. .. trung phân tích rủi ro trung hoạt động tín dụng ngân hàng cổ phần ại chi nhánh HCM 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tình hình hoạt ộng kinh doanh ngân hàng năm 2010-2011 - Phân tích rủi ro hoạt ộng tín dụng. .. pháp phù hợpđể hồn thiện cơng tác q trình hoạt ộng tín dụng cán nhân viên, máy chi nhánh ểgốp phần cao hiệu giảm rủi ro hoạt động tín dụng củaĐạiÁ chi nhánh HCM nói riêng tồn chi nhánh ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN ĐẠI Á CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH , PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN ĐẠI Á CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn