THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÔNG GIAN VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN CỦA HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 20062011

91 29 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:49

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRÚC LINH THỰC TRẠNG TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHƠNG GIAN VĂN HĨA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN CỦA HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2006-2011 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 /2013     BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRÚC LINH THỰC TRẠNG TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHƠNG GIAN VĂN HĨA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUN CỦA HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2006-2011 Ngành: Kinh tế nông lâm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS TRẦN ĐỘC LẬP Tp Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2013     Hội đồng chấm báo cáo tốt nghiệp khoá luận đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khoá luận “THỰC TRẠNG TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHƠNG GIAN VĂN HĨA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUN CỦA HUYỆN KBANG,TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2006 – 2011” Nguyễn Trúc Linh, sinh viên khoá 35, chuyên ngành Kinh Tế Nông Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày tháng năm 2012 Ts TRẦN ĐỘC LẬP Giáo viên hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư kí hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm     tháng năm LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi lời tri ân đến Bố Mẹ gia đình, người sinh thành, nuôi nấng tạo điều kiện cho tơi có ngày hơm Đồng thời cảm ơn giúp đỡ bạn bè suốt thời gian qua đóng góp ý kiến khích lệ để tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tất quý Thầy Cô trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, quý Thầy Cô khoa Kinh Tế, truyền dạy cho kiến thức chuyên môn kinh nghiệm làm việc vô quý báu thời gian bốn năm học qua Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Ts Trần Độc Lập tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn anh, chị phòng Văn hóa- Thơng tin huyện KBang nhiệt tình hỗ trợ tạo điều kiện cho tơi q trình thu thập thơng tin số liệu Tuy nhiên, thời gian thực đề tài có hạn, trình độ hiểu biết tầm nhìn chưa đủ sâu sắc nên đề tài chắn nhiều sai sót.Kính mong q Thầy Cơ, bạn thơng cảm mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ bạn Xin chân thành cảm ơn Sinh viên Nguyễn Trúc Linh     NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN TRÚC LINH Tháng năm 2013.“Thực trạng tiềm phát triển du lịch khơng gian văn hóa cồng chiêng Tây Ngun huyện KBang, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2006 – 2011” NGUYEN TRUC LINH August 2013 “Situation and potentiality of tourism space of Gong Culture in the Central Highlands in KBang town,Gia Lai Province from 2006 to 2011” Đề tài vào nghiên cứu thực trạng phát triển loại hình du lịch đặc sắc địa phương miền núi, du lịch khơng gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên huyện KBang, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2006-2011 Đề tài tiến hành điều tra khảo sát 60 khách du lịch nội địa 60 khách du lịch quốc tế cách ngẫu nhiên Từ thống kê, tổng hợp phân tích SWOT để biết điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức du lịch khơng gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên Qua đề số giải pháp để phát triển cách tốt loại hình du lịch Thông qua việc nghiên cứu thực đề tài, khoá luận đưa đánh giá thực trạng phát triển du lịch không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên KBang đề xuất số ý kiến nhằm cải thiện vấn đề tồn     MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề: 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 2  1.2.1 Mục tiêu chung: 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 2  1.3.Ý nghĩa việc nghiên cứu: 2  1.4 Phạm vi nghiên cứu: 3  1.4.1 Phạm vi không gian: 3  1.4.2 Phạm vi thời gian: 3  1.4.3 Đối tượng nghiên cứu 3  1.5 Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 5  2.1 Sự phát triển du lịch khơng gian văn hóa Cồng chiêng Tây Ngun: 5  2.2.Tình hình du lịch khơng gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên huyện KBang giai đoạn 2006-2011: 6  2.2.1 Số lượt khách đến làng KGVHCCTN Gia Lai giai đoạn 2009-2011: 7  2.2.2 Số lượng công ty lữ hành: 8  2.2.3 Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch 8  2.2.4 Cơ sở lưu trú 8  2.2.5 Các loại hình du lịch khai thác 8  2.2.6.Doanh thu từ du lịch 9  2.3 Tổng quan huyện KBang: 10  2.3.1 Vị trí địa lí điều kiện tự nhiên 2.3.1.1 Vị trí địa lý: 10  v   10  2.3.1.2 Khí hậu: 11  2.3.1.3 Nguồn nước: 12  2.3.1.4 Diện tích đất đai địa hình 12  2.3.2 Tổng quan kinh tế xã hội 13  2.3.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 13  2.3.2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 13  2.3.2.3 Đánh giá nguồn nhân lực 16  2.3.3 Nguồn tài nguyên văn hoá KBang CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 18  20  20  3.1.1 Khái niệm du lịch 20  3.1.2 Khái niệm khách du lịch 21  3.1.3 Khái niệm sản phẩm du lịch 22  3.1.4.Khái niệm không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: 22  3.1.5 Các loại hình du lịch khơng gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: 24  3.2 Phương pháp nghiên cứu 26  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 26  3.2.1.1 Số liệu thứ cấp 26  3.2.1.2 Số liệu sơ cấp 26  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 26  CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 4.1 Những đặc điểm kinh tế - xã hội huyện KBang, tỉnh Gia Lai 4.1.1 Thu nhập bình quân đầu người 27  27  27  4.1.2 Đầu tư phát triển du lịch không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 27  4.1.3 Lao động ngành du lịch 27  4.2 Hoạt động du lịch không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên huyện KBang 28  4.2.1 Doanh thu du lịch 28  4.2.2 Thị trường khách du lịch 29  4.2.3 Lượt khách lưu trú huyện KBang 32  4.3 Thông tin điều tra khách du lịch 35  vi   4.3.1 Độ tuổi 35  4.3.2 Số lần đến KBang 37  4.3.3 Trình độ học vấn du khách đến KBang 38  4.3.4 Mục đích đến KBang 40  4.3.5 Phương tiện đến KBang khách du lịch 41  4.3.6 Thời gian lưu trú khách du lịch 41  4.3.7 Thông tin du lịch 43  4.4 Đánh giá yếu tố tạo nên môi trường du lịch khơng gian văn hóa cồng chiêng KBang 45  4.4.1 Vai trò quản lý nhà nước 45  4.4.2 Cơ sở lưu trú 46  4.4.3 An toàn vệ sinh thực phẩm 47  4.4.4 Các trò chơi dân gian 48  4.4.5 Các sở mua sắm 48  4.4.6 Hoạt động lữ hành 49  4.4.7 Công tác an ninh 50  4.4.8 Môi trường KBang 50  4.4.9 Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch 51  4.4.10 Giá tour du lịch khơng gian văn hóa cồng chiêng Tây Ngun KBang 52  4.4.11 Tình trạng điểm du lịch văn hố 52  4.5 Tiềm du lịch khơng gian văn hóa cồng chiêng KBang 53  4.6 Nhận xét chung 64  4.6.1 Những thành tựu đạt 64  4.6.2 Những tồn tại, hạn chế 65  CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 66  5.1 Kết luận kiến nghị 66  TÀI LIỆU THAM KHẢO 71  PHỤ LỤC    vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KGVHCCTN Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên LK Lượt khách LT Lưu trú PVHTT Phòng Văn hóa thơng tin SVHDL Sở văn hóa du lịch TĐTBQ Tốc độ tăng bình qn NĐ Nội địa QT Quốc tế SL Sản lượng TT Tỉ trọng QĐ Quyết định BXD Bộ xây dựng NĐ Nghị định CP Chính phủ PTNT Phát triển nơng thơn TNHH Trách nhiệm hữu hạn ĐVT Đơn vị tính   viii   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1.Lượt khách du lịch đến làng KGVHCCTN Gia Lai giai đoạn 20092011 7  Bảng 2.2 Doanh thu du lịch KGVHCCTN Gia Lai giai đoạn 2009-2011: 9  Bảng 2.3 Giá trị sản xuất – Cơ cấu sản xuất công nghiệp, xây dựng 15  Bảng 2.4 Mật độ dân số dân số xã, thị trấn theo đơn vị hành năm 2012.17  Bảng 4.1 Doanh thu ngành du lịch không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên huyện KBang giai đoạn 2006-2011 28  Bảng 4.2 Lượt khách du lịch đến làng KGVHCCTN huyện KBang giai đoạn 2006-2011 29  Bảng 4.3 Khách du lịch quốc tế đến làng KGVHCCTN huyện KBang giai đoạn 2006-2011 30  Bảng 4.4 Khách du lịch nội địa đến làng KGVHCCTN huyện KBang giai đoạn 2006-2011 31  Bảng 4.5 Lượt khách lưu trú huyện KBang 32  Bảng 4.6 Mục đích du khách đến với KBang 40  Bảng 4.7 Đánh giá du khách sở lưu trú KBang 46  Bảng 4.8 Đánh giá du khách an toàn vệ sinh thực phẩm KBang 47  Bảng 4.9 Đánh giá du khách sở vui chơi, giải trí KBang 48  Bảng 4.10 Đánh giá du khách sở mua sắm KBang 48  Bảng 4.11 Hình thức tổ chức chuyến du lịch du khách 49  Bảng 4.12 Đánh giá du khách công tác an ninh 50  Bảng 4.13 Đánh giá du khách môi trường KBang 50  Bảng 4.14 Đánh giá du khách giá tour du lịch KGVCCTN 52  Bảng 4.15 Đánh giá du khách tình trạng điểm du lịch văn hoá 52    ix   CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ * Kết luận kiến nghị KBang có điều kiện tự nhiên nhân văn đặc thù hội tốt cho phát triển du lịch Sự phát triển ngành du lịch KGVHCCTN góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội KBang nói riêng tỉnh Gia Lai nói chung Điều thể qua tất tiêu đánh giá trạng ngành năm qua số lượng khách du lịch tăng qua năm,cao năm 2011 với 94.626 lượt khách( Bảng 4.2; trang 29),tổng doanh thu du lịch năm 2011 tăng gấp lần năm 2006( Bảng 4.1; trang 28), GDP bình quân đầu người, yếu tố tạo nên môi trường du lịch Qua điều tra có 5% khách nội địa đến KBang hai lần, khách quốc tế chưa đến KBang hai lần.Điều đặt nhiều câu hỏi cho phận quản lý du lịch nơi đây.Tuy mục đích du khách đến với KBang với mục đích du lịch với 83,33% khách nội địa 100% khách quốc tế( bảng 4.6; trang 40) Qua phân tích cho thấy:  Đơí với phương tiện đến KBang du khách: Vì chưa có sân bay, hải cảng hay nhà ga nên du khách di chuyển ô tô.Mặt khác sở hạ tầng giao thông chưa tốt nên tạo nhiều bất tiện cho du khách, đặc biệt khách quốc tế =>Kiến nghị: cần nâng cấp sở hạ tầng giao thông đường xây dựng hệ thống giao thông tốt hơn, đầy đủ như: nhà ga, sân bay…Ngoài phận quản lý xe chở khách phải phục vụ khách cách tốt nhất, lấy giá, cư xử lịch sự, có văn hóa… 66    Đối với vai trò quản lý quyền địa phương: Chính quyền ln quan tâm phối hợp với cấp quản lý tốt hoạt động du lịch KGVHCCTN KBang.Tuy nhiên tồn nhiều tiêu cực như: có tượng mơi giới cho sở kinh doanh tràn lan đường đi, khiến du khách khó chịu…  Kiến nghị: Chính quyền cần quản lý chặt chẽ sở kinh doanh du lịch, hạn chế triệt để việc mô giới, tạo quyền lợi để sở kinh doanh ln có quyền lợi co nhau, kết nối sở kinh doanh thành khối đồng  Đối với sở lưu trú: 50% khách du lịch nước cho sở lưu trú KBang nhiều chất lượng tốt( Bảng 4.7; trang 46) Cần phải giữ vững phát huy tốt  Đối với an toàn vệ sinh thực phẩm: 91,67% khách du lịch nội địa 83,33% khách du lịch quốc tế đánh giá vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo tốt( Bảng 4.8; trang 47) Vì cần phải phát huy tối đa ẩm thực KBang có rât nhiều độc lạ nên phải đặt an tồn vệ sinh thực phẩm lên hết  Đối với trò chơi dân gian: Du khách quốc tế hứng thú với trò chơi dân gian lạ dân tộc nơi đây, cụ thể chiếm 57,67%.Tuy nhiên có 25% khách du lịch nội địa 6,67% khách du lịch quốc tế cho sở vui chơi giải trí nghèo nàn chất lượng ( Bảng 4.9; trang 48)  Kiến nghị: cần phải có nhiều trò chơi đa dạng hấp dẫn du khách Kết nối du khách dân làng gần hơn…  Đối với sở mua sắm: Có 36,67% khách du lịch nội địa 50% khách du lịch quốc tế cho sở mua sắm mặt hàng đa dạng.( Bảng 4.10; trang 48)  Kiến nghị: Chính quyền người dân xây dựng phát huy, khuếch trương sở mua sắm, thu mua mặt hàng mang sắc dân tộc phải quản lý giá chung, không lên giá cao… 67    Đối với công tác an ninh: Có 33,33% du khách nội địa 11,67% du khách quốc tế cho công tác an ninh chưa tốt( Bảng 4.12; trang 50) =>Kiến nghị:+ Lắp đặt nhiều biển báo, biển dẫn khu du lịch; thành lập đội bảo vệ du khách; đầu tư kinh phí, trang bị khả ứng cứu phương tiện cứu hộ đại công tác cứu hộ biển; kiểm tra việc trang bị thiết bị y tế khu du lịch + Nhanh chóng triển khai, tiến hành chun nghiệp hố đội ngũ “xe voi”, xe ơm + Phát huy vai trò đoàn viên, niên ưu tú địa phương công tác tuyên truyền  Đối với môi trường: Có 66,67% du khách quốc tế 21,67% du khách nội địa cho môi trường tương đối sẽ.Và 3,33% du khách nội địa cho môi trường ôi nhiễm.( Bảng 4.13; trang 50)  Kiến nghị: Nâng cao nhận thức cộng đồng việc bảo vệ mơi trường hệ sinh thái Có thể tổ chức đợt làm môi trường trồng rừng, chia hộ gia đình thành nhóm, phân cơng quản lý môi trường địa điểm dân cư, quản lý phân loại rác thải quy định Chương trình “nói khơng với túi nilon” cần tiếp tục nhằm giảm thiểu ô nhiễm chất thải đến chất lượng nước sinh hoạt, rừng, khơng khí,…Nhanh chóng đưa giải pháp khơi phục lại rừng phòng hộ rừng tự nhiên mang lai vẻ mỹ quan cho biểu tượng du lịch KGVHCCTN huyện KBang  Đối với công tác quảng bá xúc tiến du lịch: Là ngành du lịch phát triển nên việc quảng bá xúc tiến chưa phát triển mạnh mẽ  Kiến nghị: +Tổ chức thi thiết kế chọn mẫu biểu tượng (logo) cho KGVHCCTN KBang nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến nơi bảo vệ mơi trường du lịch Ngồi thơng điệp cổ động phải thay đổi 68   theo chương trình du lịch cụ thể thu hút du khách phản ánh nội dung chương trình +Thường xuyên tổ chức phát phiếu trưng cầu ý kiến tất đối tượng khách du lịch đến làng KGVHCCTN huyện KBang để nhìn nhận khách quan du lịch đây, làm sở đưa sách phù hợp để phát triển loại hình du lịch địa phương Nâng cấp website KBang, phải đầy đủ chi tiết thơng tin, hình ảnh minh hoạ sinh động, thiết kế, bố cục, màu sắc trang trí bắt mắt, hấp dẫn người xem Việc cập nhật tin tức xây dựng hình ảnh phản ánh cách sinh động sản phẩm du lịch KGVHCCTN KBang việc cần thiết +Có thể quảng bá du lịch KGVHCCTN KBang thông qua người dân địa phương, không cảm nhận rõ nét đẹp độc đáo KGVHCCTN đồng bào dân tộc nơi tình cảm thân thương, gắn bó với q hương mình, họ cơng cụ quảng bá đắc lực cho KBang Do đó, Sở Văn hố – Thể thao – Du lịch Gia Lai cần kết hợp với Sở Giáo Dục Gia Lai đưa môn học du lịch làm môn học phụ đạo trường học cấp tiểu học trở lên, kết hợp với buổi dã ngoại cho học sinh, sinh viên để tương lai em lớp người quảng bá nét độc đáo quê hương +Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh kênh thơng tin đại chúng báo chí truyền hình  Đối với tình trạng điểm du lịch văn hóa: Có 16,67% du khách nội địa 21,67% du khách quốc tế cho tình trạng điểm văn hóa du lịch chấp nhận được( Bảng 4.15; trang 52) =>Kiến nghị: Chính quyền người dân phải có ý thức giữ gìn di tích văn hóa nơi đây.Trùng tu lại khu nhà rông, nhà sàn phù hợp hơn…  Đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch +Cần tiến hành đánh giá lại thực trạng sản phẩm du lịch địa phương 69   +Nâng cao loại hình du lịch văn hố mạnh ngành du lịch KGVHCCTN KBang Thực đầu tư tôn tạo bảo vệ cảnh quan, môi trường, tôn nghiêm cho di tích văn hố +Tiếp tục khai thác loại hình du lịch du lịch nghiên cứu, du lịch thể thao, du lịch kết hợp hội nghị Do cần phải có phương tiện đại trò chơi biển, phòng họp cao cấp đạt chuẩn quốc tế khu du lịch kết hợp với phong cảnh phong cách phục vụ chuyên nghiệp +Xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện cần có, bắt buộc phải có để phục vụ cho việc thẩm định, xếp hạng khách sạn, từ nâng cao chất lượng sở lưu trú +Hoàn chỉnh trang web có giới thiệu du lịch địa phương +Tăng cường công tác kiểm tra việc đăng ký công ty lữ hành: giá cả, chương trình tour, hướng dẫn viên du lịch,… +Các dự án đầu tư du lịch triển khai chậm Đầu tư nước cân bằng, dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực du lịch, thương mại dịch vụ trọng +Nguồn nhân lực du lịch quan tâm đào tạo bồi dưỡng nhìn chung yếu số lượng lẫn chất lượng; đội ngũ quản lý doanh nghiệp du lịch chiếm tỉ trọng thấp +Chưa tạo sức mạnh tổng hợp từ cấp, ngành toàn xã hội để phát triển du lịch địa phương   70   TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Thị Hải Yến, 2000 Tuyến Điểm Du Lịch Việt Nam.Nhà Xuất Bản Giáo Dục 336 trang Nguyễn Thị Kim Khánh, 2008 Đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền vững thành phố Pleikui, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005 -2007.Luận văn tốt nghiệp Đại học, khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Thị Thuyền, 2011 Đánh giá giá trị tiềm du lịch sinh thái KonKaKinh,tỉnh Gia Lai Luận văn tốt nghiệp Đại học, khoa Kinh tế, trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Thị Hồng Nhạn, 2010.Giải pháp phát triển ngành du lịch Lâm Đồng đến năm 2020.Luận văn thạc sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh,   71   PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi vấn khách du lịch nội địa đến KBang BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT KHÁCH DU LỊCH TRONG NƯỚC ĐẾN KBANG Tôi sinh viên thực đề tài: “Thực trạng tiềm phát triển du lịch khơng gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên huyện KBang, tỉnh Gia Lai” nhằm mục đích cải thiện tốt cho du lịch KGVHCCTN.Rất mong nhận cộng tác giúp đỡ anh, chị Vui lòng đánh dấu “X” vào anh, chị chọn điền thêm thông tin “…… ” I Những thông tin chung Họ tên người vấn: Nam/Nữ: Tuổi: Dân tộc: Nghề nghiệp: Trình độ học vấn: Thu nhập tháng: II Thông tin du lịch làng KGVHCCTN huyện KBang Anh/chị đến KBang lần?  Lần  lần  Trên lần Chuyến du lịch anh/chị tổ chức?  Công ty du lịch  Tự tổ chức  Khác: Mục đích đến KBang anh/chị gì?  Đi du lịchCơng việc  Thăm người thân  Khác: Anh/chị đến Kbang phương tiện gì?  Máy bay  Tàu lửa  Ơ tơ  Khác:   Anh/chị lại KBang thời gian bao lâu? Anh/chị biết đến KBang thơng qua phương tiện nào?  Truyền hình, báo chí  Bạn bè, người thân  Cơng ty du lịch  Khác: Anh/chị nhận thấy thông tin KBang nào?  Rất nhiều  Nhiều  Vừa phải  Ít  Rất Điều KBang thu hút anh/chị nhất?  Các điểm tham quan làng KGVHCCTN  Lễ hội hoạt động văn hóa  Ẩm thực  Đồ thổ cẩm trang sức  Khác: Anh/chị nghĩ sản phẩm du lịch (gồm dịch vụ du lịch, hàng hóa tiện nghi cho du khách) KBang?  Đa dạng thu hút  Giống nơi khác  Nghèo nàn 10 Anh/chị cho ý kiến môi trường KBang nào?  Sạch  Tương đối  Ô nhiễm  Quá ô nhiễm 11 Anh/chị đánh vệ sinh an toàn thực phẩm KBang?  Đảm bảo tốt  Chưa tốt  Mất vệ sinh 12 Anh/chị đánh công tác an ninh KBang?  Đảm bảo tốt  Chưa thực tốt  Kém 13 Anh/chị nghĩ sở lưu trú KBang?  Nhiều đảm bảo chất lượng  Nhiều chất lượng chưa tốt    Ít chất lượng phục vụ tốt  Ít chất lượng 14 Anh/chị nghĩ sở vui chơi giải trí KBang?  Hấp dẫn  Bình thường  Chán 15 Các sở mua sắm KBang nào?  Nhiều đa dạng mặt hàng  Nhiều mặt hàng  Ít nhiều mặt hàng  Ít mặt hàng không đa dạng 16 Theo anh/chị, giá chuyến du lịch KBang nào?  Quá đắt  Đắt  Bình thường  Rẻ  Rất rẻ 17 Anh/chị nghĩ tình trạng điểm du lịch văn hóa?  Trong tình trạng tốt  Chấp nhận  Bị xuống cấp  Khác: 18 Anh/chị có ý định quay trở lại KBang thêm lần khơng?  Có  Khơng Lý do: 19 Điều KBang làm anh/chị khơng hài lòng? 20 Anh/chị đóng góp ý kiến thân để du lịch KGVHCCTN KBang ngày phát triển   Xin chân thành cảm ơn anh/chị chia sẻ kinh nghiệm Chúc anh/chị có thời gian thật vui vẻ KBang! Phụ lục 2: Bảng câu hỏi vấn khách du lịch quốc tế đến KBang TOURISM IN KBANG TOWN Hello ladies and gentlement! I’m Linh I’m a student and I’m researching the subject “Situation and potentiality of tourism space of Gong Culture in the Central Highlands in KBang town” So I need your help for this questionaire to finish my essay Please mark “X” on your choose or more on other:…… Name: Nationality: Occupation: Your income every month: Your age is:  Under 22  Between 22 – 60  Over 60 How many times have you visited KBang town?  First time  Second time  Over times Please give the reson why you come back: Your tour was arranged by  Travel agent  Yourself  Others:   What is your purpose to visit KBang town?  Go travel  For working  Visit relatives  Others: Which transport have you gone to KBang town?  Airplane  Car  Train  Ship  Other: How long are you going to stay in KBang town? How you know KBang city? By:  Television, press  Relatives, friends  Tourist agencies  Others: What is the thing of KBang which attracts you best?  Places to visit  Festival or cultural activities  Food  Brocade and jewelry  Others: What you think about tourism product in KBang town?  Diversity and have ability to attract  Same other city  Very poor in quantity and quality  Others: 10 Your opinions about the environment in KBang town ?  Clean  A little polluted  Serious polluted  Others: 11 Your opinions about KBang’s food safety and hygiene  Good  Not good  Bad 12 Your opinions about KBang’s security  Secure  Not secure    Too inferior 13 What you think about shopping facilities in KBang town?  A lot of and diversity  A lot of but not diversified  Few but diversity  Few and not diversity 14 How about places of entertainment?  Great  Normal  Bad 15 Your opinions about hotels at KBang town?  A lot of and good quality  A lot of but poor quality  Few but good quality  Few and poor quality 16 What you think about the status of cultural spots in KBang town?  Good condition  Normal  Serious degraded  Other opinions: 17 How about the ecotourism sites in KBang town?  Fresh and clean  Nomal  Polluted  Others:…………………………………………………………………………… 18 What don’t you like about KBang town?  It is polluted  Cost too expensive  Social devil  Others: 19 Do you think that you will come back KBang?  Yes  No Why? 20 Do you have suggestions for KBang tourism on the view of sustainable tourism development?   Thank you very much for your time! Phụ lục 3: Giới thiệu số tour du lịch KBang Tour 1: Thác Dơi quyến rũ Chương trình: Tham quan khu du lịch sinh thái Giá tour: - Giá vé vào cổng Khu du lịch sinh thái Thác Dơi: khách nội địa – 5.000 đồng/người, khách nước – 10.000 đồng/người Thời gian phục vụ ngày: từ đến 18 Liên hệ: - Trung tâm Xúc tiến Du lịch Gia Lai (điện thoại: 0593 834 199) - Công tyDu lịch – Dịch vụ KBang (điện thoại: 0593 834 666) - Công ty TNHH Du lịch An Phong (điện thoại: 0593 834969) - Công ty Thương mại – Du lịch Lê Ly (điện thoại: 0593 834118) - Chi nhánh Công ty Du lịch Đầu tư Gia Lai KBang (điện thoại: 0593 834 567) - Văn phòng hướng dẫn tham quan du lịch KBang (điện thoại: 0593 834 999) Tour 2: Một ngày làm cư dân buôn làng Hợp Tour “Một ngày làm người dân làng Hợp” lại đưa du khách với làng dân tộc người BaNa Tại đây, du khách voi làng đưa tham quan phong cảnh vùng sơng nước hữu tình, dẫn cách cưỡi voi, bắt cá song suối, lên nương rẫy với dân làng… Một quán ăn ven suối chuẩn bị sẵn bếp than hồng để du khách chế biến sản phẩm mà đánh bắt sông,suối nhắm nháp với ly rượu cần đam mê, uống gáo nước chè tươi đậm đà hương   vị,buổi tối người dân đan hát hò,múa điệu cồng chiêng, tán chuyện quanh đống lửa hồng Trước kết thúc tour, du khách Thác Dơi Cửa Đại để chụp nhìn, ngắm cảnh, thăm khu du lịch sinh thái Chương trình: 7g30: Hướng dẫn viên đón quý khách điểm hẹn, đưa đến nhà già làng làng Hợp 8h00 – 11g00: Du khách dân làng cưỡi voi lên rừng dạo, bắt cá sông,suối nhỏ 11g00 – 14g00: Du khách gia đình làm cơm dùng cơm trưa với sản phẩm vừa đánh bắt sông, suối 14g00 – 16g30: Du khách lên nương,rẫy dân làng thăm nương 16g30-18g: Du khách dân làng làm cơm vf dung cơm tạm biệt dân làng, theo hướng dẫn viên trở điểm hẹn 18g-20g:Du khách dân làng hát múa bên đống lửa 20g:Du khách theo hướng dẫn viên trở điểm hẹn Giá tour: Từ 18 USD – 30 USD/ khách (tuỳ theo số lượng khách tham gia) bao gồm: phương tiện vận chuyển voi, hướng dẫn viên, hoạt động theo chương trình ăn trưa,ăn tối Trẻ em 12 tuổi giảm 50% giá tour Liên hệ: - Trung tâm Xúc tiến Du lịch Gia Lai(điện thoại: 0593 834 199) - Công tyDu lịch – Dịch vụ KBang (điện thoại: 0593 834 666) - Công ty TNHH Du lịch An Phong (điện thoại: 0593 834969) - Công ty Thương mại – Du lịch Lê Ly (điện thoại: 0593 834118) - Chi nhánh Công ty Du lịch Đầu tư Gia Lai KBang(điện thoại: 0593 834 567) -   Văn phòng hướng dẫn tham quan du lịch KBang (điện thoại: 0593 834 999)   ... tài: Thực trạng tiềm phát triển du lịch không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên huyện KBang, tinh Gia Lai giai đoạn 2006 - 2011” nhằm phân tích thực trạng du lịch không gian văn hoa cồng chiêng. .. thực trạng phát triển du lịch không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên huyện KBang, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2006-2011 đề xuất số kiến nghị nhằm đưa hoạt động du lịch không gian văn hóa Cồng chiêng. .. khơng gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên huyện KBang, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2006-2011 nhằm khảo sát đánh giá du khách ngành du lịch + Đánh giá tiềm phát triển du lịch khơng gian văn hố Cồng chiêng
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÔNG GIAN VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN CỦA HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 20062011 , THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÔNG GIAN VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN CỦA HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 20062011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn