KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HỒ TRẦN NGUYỄN

129 33 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:48

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********** NGUYỄN THỊ UYÊN THƠ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI HỒ TRẦN NGUYỄN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/ 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********** NGUYỄN THỊ UYÊN THƠ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨUTHƯƠNG MẠI HỒ TRẦN NGUYỄN Ngành: Kế toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TIÊU NGUYÊN THẢO Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/ 2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp Đại học khoa Kinh tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨUTHƯƠNG MẠI HỒ TRẦN NGUYỄN” NGUYỄN THỊ UYÊN THƠ, sinh viên khóa 36, ngành Kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày GV TIÊU NGUYÊN THẢO Người hướng dẫn, Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Quãng đường bốn năm học tập rèn luyện ghế giảng đường khoảng thời gian không dài em quan trọng Bởi khoảng thời gian mà em đón nhận kiến thức vơ q báu thầy truyền đạt cho em, giúp em có hành trang vững bước vào đời Lời đầu tiên, xin gởi lời biết ơn đến cha mẹ người thân gia đình sinh thành, ni dưỡng dạy dỗ nên người; quan tâm động viên đời Để có kiến thức chuyên môn thật quý báu kinh nghiệm sống làm việc thực tế ngày hôm nay, em xin bày tỏ biết ơn đến Ban giám hiệu quý thầy cô Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh giúp em trình học tập trường Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy TIÊU NGUYÊN THẢO tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện tốt để em hồn thành khóa luận Để chun đề hồn thành ngồi nổ lực thân, em xin chân thành cảm ơn Giám đốc chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH Xuất Nhập KhẩuThương Mại Hồ Trần Nguyễn tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho em thời gian thực tập, cung cấp tài liệu cần thiết hướng dẫn tận tình giúp em hiểu rõ lý thuyết thực hành Cuối cùng, em kính chúc Ban giám hiệu nhà trường quý thầy dồi sức khỏe Kính chúc anh chị Cơng ty hồn thành tốt cơng việc xin kính chúc Cơng ty hoạt động kinh doanh có hiệu tốt, ln ln hồn thành vượt mức kế hoạch giao Em xin chân thành cảm ơn! Ngày 15 tháng 12 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Uyên Thơ NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ UYÊN THƠ Tháng 12/2013 “Kế tốn Doanh thu – Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công ty TNHH Xuất Nhập KhẩuThương Mại Hồ Trần Nguyễn” NGUYEN THI UYEN THO December/2013 “Turnover – Expenses Determined Trading Result Accounting at Ho Tran Nguyen Company Limited” Từ q trình thực tập Cơng ty tiến hành mơ tả, phân tích, đưa ví dụ nhằm làm bật q trình kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty gồm: Phương pháp hạch tốn Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ; phương pháp hạch toán giá vốn; phương pháp hạch tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp; phương pháp hạch tốn doanh thu chi phí tài chính, doanh thu chi phí khác; phương pháp hạch tốn thuế thu nhập doanh nghiệp; q trình hạch tốn kế tốn xác định kết kinh doanh Sau tìm hiểu phương pháp hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty đưa nhận xét kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.1 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian .2 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1.Tổng quan công ty TNHH Xuất Nhập KhẩuThương Mại Hồ Trần Nguyễn4 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 2.1.4 Thuận lợi khó khăn 2.1.5 Phương hướng chiến lược kinh doanh 2.2 Cơ cấu tổ chức công ty 2.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý 2.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban .7 2.3 Cơ cấu máy kế tốn cơng ty 2.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy kế toán 2.3.2 Chức phần hành .8 2.4 Chuẩn mực chế độ kế tốn áp dụng cơng ty .8 2.4.1 Chế độ kế toán áp dụng 2.4.2 Hình thức kế tốn áp dụng .9 2.4.3 Các sách kế tốn áp dụng cơng ty 10 v 2.4.4 Hệ thống báo cáo áp dụng công ty 10 2.4.5 Hệ thống tài khoản kế toán 11 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Cơ sở lí luận 12 3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .12 3.1.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 15 3.1.3 Kế toán giá vốn hàng bán 18 3.1.4 Kế toán chi phí bán hàng .22 3.1.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3.1.6 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 27 3.1.7 Kế tốn chi phí tài 28 3.1.8 Kế toán thu nhập khác 31 3.1.9 Kế tốn chi phí khác 32 3.1.10 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .35 3.1.11 Kế toán xác định kết kinh doanh 37 3.2 Phương pháp nghiên cứu 38 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 38 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 39 3.2.3 Phương pháp mô tả 39 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 40 4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty .40 4.2 Kế tốn doanh thu chi phí đơn vị 40 4.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .40 4.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 47 4.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 47 4.2.4 Kế tốn chi phí bán hàng .50 4.2.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 53 4.2.6 Kế toán doanh thu hoạt động tài 57 4.2.7 Kế tốn chi phí hoạt động tài .59 4.2.8 Kế toán thu nhập khác – kế tốn chi phí khác .60 4.2.9 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 60 vi 4.2.10 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh .62 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .66 5.1 Kết luận 66 5.2 Kiến nghị 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản BGĐ Ban giám đốc BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTC Bộ Tài Chính CCDV Cung cấp dịch vụ CKTM Chiết khấu thương mại DTBH Doanh thu bán hàng DV Dịch vụ GBC Giấy báo có GGHB Giảm giá hàng bán GTGT Giá trị gia tăng HĐ Hóa đơn HĐTC Hoạt động tài HH Hàng hóa K/C Kết chuyển NSNN Ngân sách nhà nước PT Phiếu thu QĐ Quyết định TGNH Tiền gửi ngân hàng TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phẩm TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty Hình 2.2 Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Hình 2.3 Sơ Đồ Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức “ Kế Tốn Trên Máy Tính” Hình 2.4 Trình Tự Ghi Sổ Theo Hình Thức Nhật Ký Chung 10 Hình 3.1 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Bán Hàng Cung Cấp Dịch Vụ, Doanh Thu Bán Hàng Nội Bộ .15 Hình 3.2 Sơ Đồ Hạch Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu 18 Hình 3.3 Sơ Đồ Hạch Tốn Giá Vốn Hàng Bán .20 Hình 3.4 Sơ Đồ Hạch Tốn Giá Vốn Hàng Bán .22 Hình 3.5 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Bán Hàng .24 Hình 3.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 26 Hình 3.7 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 28 Hình 3.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Hoạt Động Tài Chính 30 Hình 3.9 Sơ Đồ Hạch Toán Thu Nhập Khác 32 Hình 3.10 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Khác .34 Hình 3.11 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 36 Hình 3.12 Sơ Đồ Hạch Tốn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 38 Hình 4.1 Trình Tự Luân Chuyển Chứng Từ Quá Trình Bán Hàng 43 Hình 4.2 Sơ Đồ Chữ T TK 511 46 Hình 4.3 Sơ Đồ Chữ T TK 632 50 Hình 4.4 Sơ Đồ Chữ T TK 641 53 Hình 4.5 Sơ Đồ Chữ T TK 642 56 Hình 4.6 Sơ Đồ Chữ T TK 515 58 Hình 4.7 Sơ Đồ Chữ T TK 635 60 Hình 4.8 Sơ Đồ Chữ T TK 821 62 Hình 4.9 Sơ Đồ Hạch Tốn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Quý II Năm 2013 .65 ix PHỤ LỤC CHI PHÍ TÀI CHÍNH PHIẾU CHUYỂN KHOẢN TRẢ NỢ VAY 22-04-2013 PHIẾU CHUYỂN KHOẢN TRẢ NỢ VAY 26-04-2013 PHIẾU CHUYỂN KHOẢN TRẢ NỢ VAY 27-05-2013 BẢNG GD – TGTT KHTN SỔ CÁI TK 635 PHỤ LỤC CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH QUÝ NĂM 2013 PHỤ LỤC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ NĂM 2013 SỔ CÁI TK 911 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********** NGUYỄN THỊ UYÊN THƠ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU – THƯƠNG MẠI HỒ TRẦN... Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU – THƯƠNG MẠI HỒ TRẦN NGUYỄN” NGUYỄN THỊ UYÊN THƠ,... tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty Tìm hiểu chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán áp dụng cơng ty Đánh giá quy trình thực cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HỒ TRẦN NGUYỄN , KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HỒ TRẦN NGUYỄN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn