KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 6 ĐẠI LÝ KINH DOANH VẬN TẢI

170 16 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:47

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô SỐ - ĐẠI KINH DOANH VẬN TẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô SỐ - ĐẠI KINH DOANH VẬN TẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng hẫn: Th.S HỒNG OANH THOA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô SỐ - ĐẠI KINH DOANH VẬN TẢI” NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG, sinh viên khóa 36, ngành kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày……………………………… GV HOÀNG OANH THOA Giáo viên hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Mới ngày bước chân vào giảng đường đại học, với nhiều bỡ ngỡ xa nhà, xa bạn bè, xa thầy cô, em sinh viên năm cuối thầy truyền đạt kiến thức bổ ích thuyết đồng thời tiếp cận với thực tế, vận dụng điều học qua q trình thực tập Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Ơ Số - Đại Kinh Doanh Vận Tải Đến đây, em hồn thành luận văn tốt nghiệp Để kết nhờ giúp đỡ động viên nhiều người Trước hết, cảm ơn Cha mẹ gia đình dày cơng sinh thành, nuôi dưỡng khôn lớn ngày hôm Em bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo nhà trường Quý Thầy, mơn nhiệt tình dạy truyền đạt cho em phần kiến thức suốt ba năm học vừa qua Đây hành trang quý giá để em bước vào đời Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến giáo viên hướng dẫn Hồng Oanh Thoa tận tình hướng dẫn, góp ý để đề tài em hoàn chỉnh Em xin bày tỏ lòng cảm ơn đến Ban Giám Đốc tất người làm việc Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Ơ Số - Đại Kinh Doanh Vận Tải chú, anh chị phòng kế toán tạo điều kiện cho em trình thực tập Cảm ơn tất người bạn bên cạnh động viên, an ủi lúc gặp khó khăn, cảm ơn bạn lớp trải qua thời sinh viên không quên Cuối em xin chúc Quý thầy dồi sức khỏe công tác tốt Kính chúc Q cơng ty ngày phát triển đạt hiệu cao trình hoạt động sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận cao NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Tháng 12 năm 2013 “Kế Toán Vốn Bằng Tiền Các Khoản Thanh Tốn Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Ơ Số - Đại Kinh Doanh Vận Tải ” NGUYEN THI THUY DUONG Dec 2013 “Monetary And Business Accounting At Branch Service And Transportation Joint Stock Company N06Agency For Transport Business” Đề tài thực dựa nguồn tài liệu thu thập phòng kế tốn Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Ơ Số - Đại Kinh Doanh Vận Tải Nội dung chủ yếu đề tài nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tế cơng tác kế tốn vốn tiền khoản tốn cơng ty gồm: quy trình luân chuyển chứng từ, chứng từ, tài khoản sử dụng, phương pháp hạch toán liên quan đến kế toán vốn tiền khoản tốn cơng ty Từ kết đạt đối chiếu với kiến thức học em nêu lên số nhận xét công tác tổ chức hạch tốn kế tốn cơng ty ưu nhược điểm đề xuất biện pháp nhằm góp phần giúp công ty thực theo quy định chế độ kế tốn hành đảm bảo tính hiệu cơng tác kế tốn MỤC LỤC Trang MỤC LỤC v  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH SÁCH CÁC HÌNH viii  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu khoá luận 2  1.4 Cấu trúc khóa luận 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan lịch sử hình thành phát triển Công ty 4  2.1.1 Giới thiệu Công ty 4  2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 4  2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ công ty 6  2.1.4 Những thuận lợi khó khăn cơng ty 6  2.2 cấu tổ chức máy quản Cty Cổ phần dịch vụ vận tải ô số 7  2.2.1 đồ tổ chức máy quản công ty 7  2.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban chủ yếu 8  2.3 Công tác kế tốn Cơng ty 9  2.3.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 9  2.3.2 Chức nhiệm vụ phận kế toán 10  2.3.3 Hình thức kế tốn áp dụng công ty 10  2.4 Giới thiệu CN Cty CP Dịch Vụ & Vận Tải Ơ Số 6- Đại KD Vận Tải 11  2.4.1 Tổng quan Đại kinh doanh vận tải 11  2.4.2 cấu tổ chức máy quản Đại Kinh Doanh Vận Tải 12  2.4.3 Cơng tác kế tốn Đại Kinh Doanh Vận Tải 12  2.4.4 Hình thức kế tốn 13  CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15  3.1 sở lí luận Kế tốn vốn tiền 15  3.1.1 Khái niệm Kế toán vốn tiền 15  v 3.1.2 Kế toán tiền mặt quỹ 15  3.1.3 Kế toán tiền gửi Ngân hàng 18  3.1.4 Kế toán tiền chuyển 20  3.2 sở luận Kế toán khoản phải thu 21  3.2.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng 21  3.2.2 Thuế GTGT khấu trừ 23  3.2.3 Kế toán phải thu khác 25  3.2.4 Kế toán khoản tạm ứng cho công nhân viên 27  3.3 sở luận Kế toán khoản phải trả 29  3.3.1 Kế toán khoản phải trả người bán 29  3.3.2 Kế toán thuế khoản phải nộp nhà nước 31  3.3.3 Kế toán khoản phải trả người lao động 33  3.3.4 Kế toán phải trả nội 35  3.3.5 Kế toán phải trả, phải nộp khác 36  CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 39  4.1 Kế toán vốn tiền 39  4.1.1 Kế toán tiền mặt quỹ 39  4.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 46  4.2 Kế toán khoản phải thu 50  4.2.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng 51  4.2.2 Kế toán thuế GTGT khấu trừ 57  4.2.3 Kế toán khoản tạm ứng 59  4.3 Kế toán khoản phải trả 66  4.3.1 Kế toán khoản phải trả người bán 66  4.3.2 Kế toán khoản phải trả người lao động 68  4.3.3 Kế toán phải trả nội 72  4.3.4 Kế toán phải trả, phải nộp khác 74  CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 77  5.1 Kết luận 77  5.2 Kiến nghị 78  TÀI LIỆU THAM KHẢO 79  PHỤ LỤC 80  vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH Bảo hiểm BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp Cty Công ty CP Cổ phần CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp GĐNTƯ Giấy đề nghị tạm ứng GĐ Giám đốc GTGT Giá trị gia tăng HĐ Hóa đơn KD Kinh doanh KH Khách hàng KT Kế toán KTT Kế tốn trưởng NH Ngân hàng NN-PT Nơng nghiệp Phát triển KPCĐ Kinh phí cơng đồn PT Phiếu thu PC Phiếu chi SD Số dư TK Tài khoản TTTL Thanh toán tiền lương TƯ Tạm ứng UNC Ủy nhiệm chi vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Đồ Bộ Máy Tổ Chức Quản .8  Hình 2.2 Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Tại Cơng Ty .10  Hình 2.3 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Kế Tốn Máy 11  Hình 2.4 Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Tại Đại Kinh Doanh Vận Tải .12  Hình 2.5 Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Tại Đại Kinh Doanh Vận Tải 13  Hình 3.1 Đồ Hạch Toán Kế Toán Tiền Mặt Tại Quỹ Là Đồng Việt Nam .17  Hình 3.2 Đồ Hạch Tốn Kế Tốn Tiền Gửi Ngân Hàng (VND) .19  Hình 3.3 Đồ Hạch Toán TM, TGNH Là Ngoại Tệ .20  Hình 3.4 Đồ Hoạch Toán Kế Toán Tiền Đang Chuyển .21  Hình 3.5 Đồ Hoạch Tốn Kế Tốn Phải Thu KH 23  Hình 3.6 Đồ Hạch Toán Thuế GTGT Được Khấu Trừ .25  Hình 3.7 Đồ Hạch Toán Khoản Phải Thu Khác 27  Hình 3.8 Đồ Hạch Tốn Khoản Tạm ứng 29  Hình 3.9 Đồ Phản Ánh Khoản Phải Trả Cho Người Bán 31  Hình 3.10 Đồ Phản Ánh Thuế Các Khoản Phải Nộp Nhà Nước 33  Hình 3.11 Đồ Phản Ánh Khoản Phải Trả Cho Người Lao Động .34  Hình 3.12 Đồ Phản Ánh Khoản Phải Thu Nội Bộ Tại Đơn Vị Cấp Dưới 36  Hình 3.13 Đồ Phản Ánh Khoản Phải Trả Phải Nộp Khác 38  Hình 4.1 Trình Tự Ghi Sổ Tiền Mặt Tại Quỹ 40  Hình 4.2 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Thu Tiền Mặt 41  Hình 4.3 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Chi Tiền Mặt 44  Hình 4.4 Đồ Hạch Tốn Tiền Mặt .46  Hình 4.5 Đồ Hạch Tốn Tiền Gửi Ngân Hàng 50  Hình 4.6 Lưu Đồ Luân Chuyển CTừ Nghiệp Vụ Phải Thu KH Bằng TM 53  Hình 4.7 Đồ Hạch Tốn TK131 56  Hình 4.8 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Chi Tiền Tạm Ứng 61  Hình 4.9 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Thanh Toán Tạm Ứng 63  viii Hình 4.10 Đồ Hạch Tốn Nghiệp Vụ Tạm Ứng 66  Hình 4.11 Lưu Đồ Luân Chuyển CTừ Nghiệp vụ TTTL NV Văn Phòng .69  Hình 4.12 Đồ Hạch Toán TK 3341 72  Hình 4.13 Đồ Hạch Tốn TK 336 74  ix PHỤ LỤC 08: BỘ CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN PHẢI TRẢ NỘI BỘ PHỤ LỤC 09: BỘ CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC ... Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ - ĐẠI LÝ KINH DOANH VẬN TẢI” NGUYỄN... 4: Kết thảo luận Mô tả công tác Kế toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Thanh Toán Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Ơ Tơ Số - Đại Lý Kinh Doanh Vận Tải, từ đưa nhận xét Chương 5: Kết... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ - ĐẠI LÝ KINH
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 6 ĐẠI LÝ KINH DOANH VẬN TẢI , KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 6 ĐẠI LÝ KINH DOANH VẬN TẢI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn