KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THỦY LỢI BÌNH PHƯỚC

89 54 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:47

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ **************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THỦY LỢI BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Tháng 11/ 2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ **************** NGUYỄN THỊ THU KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THỦY LỢI BÌNH PHƯỚC Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp cử nhân Giáo viên hướng dẫn HOÀNG OANH THOA Tháng 11/ 2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận: “Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước” Nguyễn Thị Thu, sinh viên khóa 35, ngành Kế tốn, khoa Kinh tế, bảo vệ thành cơng trước hội đồng ngày HOÀNG OANH THOA Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin gởi lời cám ơn sâu sắc đến ông bà, cha mẹ, người sinh nuôi dưỡng nên người Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến q thầy khoa kinh tế nói riêng quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh nói chung Thầy khơng quản ngại khó khăn, vất vả để truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho làm hành trang vững bước vào đời Thầy cô tạo điều kiện tố cho học tập nghiên cứu suốt năm đại học Tôi xin chân thành cảm ơn Hồng Oanh Thoa, người giáo viên tận tụy, hết lòng sinh viên, tận tình giảng dạy tơi tơi học nhà trường Đặc biệt, nhiệt tình hướng dẫn tơi hồn thành đề tài Cuối xin gửi lời cám ơn đến tất người than, bạn bè bên cạnh tôi gặp khó khan, người ln chia sẻ buồn vui suốt năm tháng sinh viên Một lần tơi xin trân trọng cảm ơn! Kính bút Nguyễn Thị Thu NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THU Tháng năm 2012 “Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước, Số 20, đường Lê Duẩn, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xồi, tỉnh Bình Phước” Nguyen Thi Thu September 2012."Accounting wage and salary deductions at Service Company Limited Irrigation Binh Phuoc, No 20, Le Duan Street, Tan Binh, town of Dong Mango, Binh Phuoc province." Khóa luận tìm hiểu kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước thơng qua hình thức sổ kế toán chứng từ lao động tiền lương áp dụng đơn vị như: Bảng chấm công Bảng toán tiền lương Phiếu nghỉ hưởng BHXH tài liệu khác có liên quan đến phần hành Căn theo quy định chế độ kế toán hành nước ta từ công tác thực tế đơn vị để đưa nhận xét, đề xuất số biện pháp đưa cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty thực theo quy định chế độ kế toán hành Bên cạnh đó, góp phần hồn thiện cho cơng tác kế tốn nói chung cơng ty, nâng cao hiệu công tác quản lý lao động tiền lương MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BÀNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.3.1 Phạm vi thời gian 2  1.3.2 Phạm vi không gian 2  1.4 Cấu trúc luận văn 2  1.4.1 Chương 2  1.4.2 Chương 2  1.4.3 Chương 2  1.4.4 Chương 2  1.4.5 Chương 2  Chương 2: TỔNG QUAN 3  2.1 Đặc điểm tổng quát công ty TNHH MTV Dịch Vụ Thủy Lợi Bình Phước3  2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 3  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 4  2.1.3 Đối thủ cạnh tranh thị trường 4  2.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 5  2.3.1 Sơ đồ máy tổ chức công ty 5  2.3.2 Các phòng ban chức 6  2.4 Tổ chức máy kế toán công ty 11  2.4.1 Giới thiệu chung phòng kế tốn công ty 11  2.4.2 Sơ đồ máy tài kế tốn cơng ty 11  2.4.3 Chức nhiệm vụ kế toán 12  2.5 Chế độ kế toán áp dụng 13  2.5.1 Hình thức sổ kế tốn 13  2.5.2 Trình tự ghi chép 14  2.5.3 Sơ đồ hình thức kế tốn áp dụng cơng ty 14  2.5.4 Chính sách kế tốn 15  Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16  3.1 Cơ sở lý luận 16  3.1.1 Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 16  3.1.2 Phân loại lao động 17  3.1.3 Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 18  3.1.4 Các hình thức trả tiền thưởng, tiền phụ cấp 20  3.1.5 Kế toán khoản chi tiết phải trả công nhân viên 21  3.1.6 Kế tốn khoản phải trả cơng nhân viên 21  3.1.7 Kế toán quỹ BHXH, BHYT, BHTN KPCĐ 24  3.2 Phương pháp nghiên cứu 31  3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 31  3.2.2 Phương pháp mô tả 31  3.2.3 Phương pháp so sánh 31  Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 32  4.1 Đặc điểm chung lao động 32  4.2 Nội dung quỹ lương 33  4.3 Các hình thức trả lương 34  4.3.1 Phương pháp tính lương tháng áp dụng cho lao động có hợp đồng lao động khơng xác định thời hạn có thời hạn từ tháng trở lên: 34  4.3.2 Phương pháp tính lương tháng áp dụng cho lao động có hợp đồng lao động có thời hạn tháng lao động thời vụ 35  4.3.3 Tiền làm thêm 35  4.3.4 Chế độ trả lương làm việc vào ban đêm 36  4.3.5 Chế độ trả lương làm việc thêm 36  4.4 Minh họa cách tính lương, tiền làm thêm 37  vi   4.5 Các hình thức toán 39  4.6 Kế toán tiền lương 39  4.6.1 Lương thời gian 39  4.6.2 Tiền lương công nhật thời vụ: 50  4.6.3 Tiền thưởng 51  4.6.4 Tiền phụ cấp 52  4.6.5 Tiền nghỉ lễ, tết 58  4.7 Kế tốn khoản trích theo lương 65  4.7.1 Bảo hiểm xã hội 65  4.7.2 Bảo hiểm y tế 67  4.7.3 Bảo hiểm thất nghiệp 69  4.7.4 Kinh phí cơng đồn 70  4.8 Kế tốn quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 72  Chương 5: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ 73  5.1 NHẬN XÉT 73  5.1.1 Nhận xét chung công ty 73  5.1.2 Nhận xét máy kế toán 73  5.1.3 Nhận xét kế toán tiền lương khoản trích theo lương 74  5.2 KIẾN NGHỊ 76  vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế CK Chiết khấu CKTM Chiết khấu thuong mại CP QLDN Chi phí quản lí doanh nghiệp CP Chi phí CN Chi nhánh CPBH Chi phí bán hàng DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DV Dịch vụ GBC Giấy báo có GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HH Hàng hóa K/C Kết chuyển KQKD Kết kinh doanh LCB Lương NSNN Ngân sách nhà nước NVL Nguyên vật liệu QLDN Quản lý doanh nghiệp TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp viii   DANH MỤC CÁC BÀNG Bảng 4.1 : Cơ Cấu Lao Động Trong Công Ty Qua Các Năm 32  Bảng 4.2 : Bảng tổng hợp toán lương cho trạm trưởng công nhân TTSX49  ix   Ví dụ: trường hợp nghỉ hưởng BHXH chế độ ốm đau Thiều Hữu Cơ từ ngày 30/8/2011 đến 6/9/2011 Kế tốn tính số tiền trợ cấp BHXH Thiều Hữu Cơ - Tiền lương tháng tính hưởng BHXH: 1.809.400 đồng - Tiền lương bình qn đóng BHXH: 1.842.600/ 26 = 70.869 đồng - Tổng số ngày nghỉ: ngày - Số tiền trợ cấp BHXH: = Tiền lương BQ đóng BHXH x Số ngày nghỉ kì x 75% = 70.869 x x 75% = 425.215 (đồng) Nhận xét: Trong trường hợp kế tốn tính tốn sai, từ ngày 30/8/2011 đến ngày 6/9/2011 không duyệt ngày chủ nhật 4/9/2011 Vì tổng số ngày nghỉ ngày, số tiền trợ cấp BHXH Thiều Hữu Cơ là: 70.869 x x 75% = 372.063 (đồng) Thực cách tính trường hợp ốm đau khác Định khoản số nghiệp vụ kinh tế phát sinh Chi tiền hưởng trợ cấp ốm đau cho Bùi Thị Thơm Nợ TK 3383 462.202 Có TK 11111 462.202 Thanh tốn tiền trợ cấp ốm đau cho Thiều Hữu Cơ Nợ TK 3383 Có TK 11111 372.063 372.063 Nhận xét: Việc tốn tiền trợ cấp cho người lao động: trường hợp nghỉ ốm đau ông Thiều Hữu Cơ phát sinh từ năm 2011, đến năm 2012 giải Danh sách duyệt hưởng trợ cấp ngày 24/8/2012, phiếu chi ngày 20/9/2012: công ty nên kịp thời chi trả cho người lao động Kế toán hạch toán nghiệp vụ kinh tế chưa đúng: Khi có trường hợp ốm đau Kế toán định khoản bút toán chi trả tiền trợ cấp cho người lao động: Nợ TK 3383 64   Có TK 11111 Đối với trường hợp ốm đau, thai sản, kế toán phải thực hai bút tốn: Khi tính BHXH phải trả cho người lao động, kế tốn ghi: Nợ TK 3383 Có TK 3341 Khi chi trả tiền trợ cấp cho người lao động: Nợ TK 3341 Có TK 11111 4.7 Kế tốn khoản trích theo lương Theo quy định nhà nước, hàng tháng trích lập quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ ( mức trích 32,5% tổng quỹ lương), bao gồm tính vào chi phí SXKD doanh nghiệp trừ vào lương người lao động Quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ = 32,5% * tổng quỹ lương cơng ty Trong : 23% cơng ty chịu, tính vào chi phí kinh doanh 9,5% người lao động chịu trừ vào lương tháng họ 4.7.1 Bảo hiểm xã hội Theo Luật bảo hiểm xã hội văn hướng dẫn thực quy định đối tượng, quyền lợi, mức trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Mức đóng BHXH hàng tháng người lao động tính theo tỷ lệ % mức tiền lương, tiền công tháng (khơng tính phụ cấp khu vực phụ cấp trách nhiệm) Theo quy định nhà nước, hàng tháng trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 17% tính vào CPSXKD doanh nghiệp, 7% trừ vào lương người lao động Ví dụ: Nguyễn Văn Quế trạm trưởng trạm thủy nông Lộc Ninh Hệ số lương ông Quế 3.89, hệ số phụ cấp chức vụ 0.2, hệ số phụ cấp khu vực 0.1 Mức lương tối thiểu vùng thời điểm 1.050.000đ Mức lương trích BHXH ơng Quế ( 3.89 + 0.2 ) x 1.050.000 = 4.294.500 đồng 65   Trích 7% BHXH trừ lương 4.294.500 x 7% = 300.615 đồng Định khoản số nghiệp vụ kinh tế phát sinh Trả tiền BHXH tháng 4,5,6,7 Nợ TK 3383 166.823.208 (35.246.448 + 43.795.080 + 43.890.840 + 43.890.840 ) Có TK 1121A 166.823.208 Trả tiền BHXH điều chỉnh tăng tháng 2,3/2012 Nợ TK 3383 3.029.832 (434.256 + 2.595.576 ) Có TK 1121A 3.029.832 Phản ánh trích 17% BHXH phận công ty Nợ TK 6421 9.292.710 ( (51,26 + 0.8) x 1.050.000 x 17%) Nợ TK 627CI 6.190.380 (( 32.78 + 1,9) x 1.050.000 x 17%) Nợ TK 622CI 16.152.465 ( 90.49 x 1.050.000 x 17%) Có TK 3383 31.635.555 Bảo hiểm xã hội trừ thu nhập Nợ TK 3341 Có TK 3383 13.026.405 ( 177.23 x 1.050.000 x 7%) 13.026.405 66   Hình 4.7 : sơ đồ hạch tốn kế tốn khoản trích theo lương - BHXH TK 3383 TK 1121A TK 6421 166.823.208 9.292.710 3.029.832 TK 627CI 6.190.380 TK 622CI 16.152.46 TK 3341 13.026.40 4.7.2 Bảo hiểm y tế Nhằm xã hội hóa việc khám chữa bệnh, người lao động hưởng chế độ khám chữa bệnh không tiền bao gồm khoản chi viện phí , thuốc men bị ốm đau Điều kiện để người lao động khám chữa bệnh khơng tiền họ phải có thẻ bảo hiểm y tế Thẻ BHYT mua từ tiền trích quỹ BHYT Quỹ hình thành mức trích lập quỹ BHYT 4,5%/tổng quỹ lương, tiền cơng tháng (không bao gồm phụ cấp khu vực phụ cấp trách nhiệm) Trong đó: người sử dụng lao động phải chịu 3% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, người lao động phải chịu 1,5% cách trừ vào thu nhập họ Ví dụ: số tiền BHYT mà ông Quế phải chịu tháng 9/2012 4.294.500 x 1.5% = 64.418 đ Định khoản số nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nộp BHYT tháng 4,5,6,7 67   Nợ TK 3384 31.279.353 (6.608.709 + 8.211.578 +8.229.533 + 8.229.533 ) Có TK 1121A 31.279.353 Trả tiền BHYT điều chỉnh tăng tháng 2,3/2012 Nợ TK 3384 568.094 (81.423 + 486.671 ) Có TK 1121A 568.094 Phản ánh trích 3% BHYT phận cơng ty Nợ TK 6421 1.639.890 ((51.26 + 0.8) x 1.050.000 x 7%) Nợ TK 6271CI 1.092.420 ((32.78 + 1.9) x 1.050.000 x 3%) Nợ TK 622CI 2.850.435 (90.49 x 1.050.000 x 3%) Có TK 3384 5.582.745 BHYT trừ thu nhập Nợ TK 334 2.791.373 (177.23 x 1.050.000 x 1.5%) Có TK 3384 2.791.373 Hình 4.8 : sơ đồ hạch tốn kế tốn khoản trích theo lương - BHYT TK 1121A TK 3384 31.279.353 TK6421 1.639.890 TK 627CI 568.094 1.092.420 TK 622CI 2.850.435 TK 3341 2.791.373 68   4.7.3 Bảo hiểm thất nghiệp Nhằm mục tiêu hỗ trợ thu nhập cho người lao động bị thất nghiệp tùy theo loại hình thất nghiệp; Ổn định kinh tế thời kỳ suy thối thơng qua trì sức mua lực lượng lao động bị việc làm; Hỗ trợ cải cách doanh nghiệp; Duy trì kỹ nghề người lao động bị việc làm; Nâng cao kỹ tìm kiếm việc làm cho người lao động có nhu cầu việc làm; Khuyến khích nâng cao kỹ nghề Quỹ nhằm bảo vệ quyền lợi nâng cao đời sống cho người lao động Quỹ hình thành mức trích lập quỹ BHTN 2% theo tổng quỹ lương cấp bậc Trong đó: người sử dụng lao động phải chịu 1% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, người lao động phải chịu 1% cách trừ vào thu nhập họ Ví dụ : Số tiền BHTN mà ông Quế phải chịu tháng 9/2012 4.294.500 x 1% = 42.945 đ Định khoản số nghiệp vụ kinh tế phát sinh Trả tiền BHTN tháng 4,5,6,7 Nợ TK 3389 12.914.894 ( 2.731.364 + 3.389.190 + 3.397.170 + 3.397.170 ) Có TK 1121A 12.914.894 Trả tiền BHTN điều chỉnh tăng tháng 2,3/2012 Nợ TK 3389 72.236 (36.188 + 36.188 ) Có TK 1121A 72.236 Phản ánh trích 1% BHTN phận công ty Nợ TK 6421 546.630 (( 51.26 + 0.8) x 1.050.000 x 1%) Nợ TK 627CI 364.140 ((32.78 + 1.9) x 1.050.000 x 1%) Nợ TK 622CI 950.145 ( 90.49 x 1.050.000 x 1%) Có TK 3389 1.860.915 69   BHTN trừ thu nhập Nợ TK 334 1.860.915( 177.23 x 1.050.000 x 1%) Có TK 3389 1.860.915 Hình 4.9 : sơ đồ hạch tốn kế tốn khoản trích theo lương - BHTN TK 1121A TK 3389 TK 6421 546.630 12.914.894 72.236 TK 627CI 364.140 TK 622CI 950.145 TK 3341 1.860.915 Nhận xét: kế toán tiền lương tính tốn khoản trích BHXH, BHYT, BHTN hợp lý, nhiên việc trích nộp hàng tháng lên quan BHXH chậm trễ, cơng ty cần khắc phục tình trạng 4.7.4 Kinh phí cơng đồn Cơng ty thực theo quy định Luật chức Công đồn Thơng tư liên tịch hướng dẫn trích nộp kinh phí cơng đồn Mục đích quỹ nguồn thu quan trọng ngân sách cơng đồn để xây dựng tổ chức cơng đồn phục vụ quyền lợi cho đoàn viên người lao động như: 70   công tác tuyên truyền giáo dục; hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao; giải tranh chấp lao động người sử dụng lao động với người lao động; thăm hỏi cán đoàn viên… Quỹ hình thành mức trích 2% tổng quỹ lương người sử dụng lao động tính vào chi phí sản xuất kinh doanh Định khoản số nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phản ánh trích 2% KPCĐ phận công ty Nợ TK 6421 1.093.260 ( 51.26 + 0.8) x 1.050.000 x 2%) Nợ TK 627CI 728.280 ((32.78 + 1.9) x 1.050.000 x 2%) Nợ TK 622CI 1.900.290 (90.49 x 1.050.000 x 2%) Có TK 3382 3.721.830 Hình 4.10 : sơ đồ hạch tốn kế tốn khoản trích theo lương - KPCĐ TK 3382 TK 6421 1.093.260 TK 627CI 728.280 TK 622CI 1.900.290 71   Nhận xét: kế tốn thực tốt việc trích nộp KPCĐ lên quan bảo hiểm 4.8 Kế toán quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Hiện cơng ty chưa có quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Nhận xét : công ty cần thành lập quỹ dự phòng trợ cấp việc làm , thơi việc cho CB – CNV công ty nhằm tuân thủ theo quy định chế độ kế toán hành tuân thủ theo quy định nhà nước Nhận xét tổng quát: Công ty chấp hành tương đối tốt quy định nhà nước, thường xuyên cập nhật quy định, chế độ kế toán hành phổ biến cho người lao động cơng ty Hệ thống kế tốn cơng ty lập trình máy vi tính nên đảm bảo việc hạch tốn nhanh chóng, kịp thời Nhìn chung, mức lương người lao động công ty tương đối ổn định, tạo trạng thái yên tâm làm việc cho người lao động Bên cạnh tiền lương, người lao động hưởng thêm khoản tiền thưởng, nghỉ lễ, tết, nên phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người lao động 72   Chương 5: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ 5.1 NHẬN XÉT 5.1.1 Nhận xét chung cơng ty Nhìn chung công tác quản lý công ty tương đối chặt chẽ, công ty quản lý theo nguyên tắc đa cấp, cấp có trách nhiệm đơn đốc quản lý cấp Tuy nhiên công ty áp dụng kỹ thuật công nghệ dùng phần mềm chấm công vào công việc quản lý nhân công việc quản lý lao động thực nghiêm túc kỷ luật 5.1.2 Nhận xét máy kế toán *Ưu điểm - Bộ máy tổ chức quản lý công ty tương đối hợp lý, kết hợp điều phối sản xuất nhịp nhàng, đồng Tập thể cán công nhân viên phân công phân việc phù hợp với chức trình độ người, có tinh thần tập thể cao - Sử dụng phần mềm vào công tác kế tốn, góp phần làm giảm bớt cơng việc thủ cơng góp phần tăng suất hiệu làm việc cao - Hệ thống chứng từ lưu chuyển cách hợp lý xếp rõ ràng có tính khoa học giúp cho việc quản lý, tìm kiếm chứng từ sổ sách thuận tiện dễ dàng - Đội ngũ kỹ sư đầy kinh nghiệm hệ kỹ sư trẻ động sáng tạo nắm bắt kỹ thuật công nghệ đem lại nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần hồn thành xuất sắc nhiệm vụ chung Nhà nước giao cho cơng ty, mặt khác tăng tính 73   cạnh tranh chất lượng sản phẩm Bên cạnh đội ngũ cán quản lý giỏi chuyên môn, kinh nghiệm với đội ngũ cơng nhân kỹ thuật có tay nghề cao ln phấn đấu phát triển chung tồn cơng ty - Cơng ty khơng ngừng nâng cấp, đầu tư máy móc, cơng nghệ mới, lắp đặt hệ thống máy móc xử lý nước tự động hóa hồn tồn tạo tính chuẩn xác chất lượng, đạt chuẩn chất lượng, thoả mãn nhu cầu khách hàng Do sản phẩm cơng ty ln đón nhận tín nhiệm hài lòng của khách hàng *Nhược điểm - Do lực lượng lao động công ty phân tán tất địa bàn tồn tỉnh Cơng ty phải phân chia lao động theo huyện, huyện thành lập trạm Hiện nay, bảng lương cơng ty có 11 trạm 01 phận văn phòng nên việc tính lương gặp nhiều khó khăn, hàng tháng phải chuyển bảng chấm cơng từ trạm phòng kế tốn thuộc trụ sở cơng ty để thực việc tính lương 5.1.3 Nhận xét kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Ưu điểm - Nhìn chung cơng ty tn thủ việc hạch tốn kế toán tiền lương theo chế độ kế toán Nhà nước ban hành Việc hạch toán tiền lương, kế toán vào bảng toán lương để hạch tốn số tiền phải trả cho cán cơng nhân viên sau trừ khoản phải trừ - Kế toán phản ánh tương đối rõ ràng, hợp lý khoản lương cán công nhân viên công ty Nhược điểm Hiện nay, việc sử dụng phần mềm kế toán phổ biến cơng ty, doanh nghiệp bên cạnh có hạn chế sử dụng phần mềm Hiện phần mềm kế tốn cơng ty sử dụng có hạn chế sau: 74   - Thơng tin nhân viên phân hệ tiền lương nhập lần đầu có tăng mới, thay đổi thơng tin tiền lương, có vơ tình bấm nhầm thơng tin phân hệ tiền lương, phần thông tin nhân viên (hệ số lương, khoản phụ cấp ) kế toán tiền lương khơng phát tính lương lần nhân viên bị sửa thông tin bị sai - Các khoản lương liên quan đến người lao động lập sẵn, có tăng điều chỉnh lương mục “Tự động sinh khoản lương” kế tốn nhập thiếu sai mục việc tính lương nhân viên bị sai khoản lương cơng ty có nhiều mục, lập khoản lương lập theo mục chung áp dụng tính lương cho vị trí lao động địa bàn có khác Ví dụ: Lương nhân viên văn phòng có cơng tác phí khốn lương nhân viên tạp vụ thuộc phận văn phòng, lương trạm trưởng nhân viên trạm khơng có khoản cơng tác phí khốn, phân hệ tiền lương - mục nhân viên – mục thông tin lương kế toán mà chọn tự động sinh khoản lương mà khơng bỏ chọn khoản lương nhân viên khơng có, bảng lương nhân viên bị sai Nếu không phát kịp thời ảnh hưởng lớn cho cơng tác kế tốn sau - Sau bút toán hạch toán phần mềm kế tốn lưu chứng từ xem thơng tin phần mềm sửa chữa phần mềm khơng có cảnh báo - Cơng ty sử dụng phần mềm kế toán chung cài đặt máy chủ, nhân viên kế toán làm việc chung phần mềm thông qua mạng lan nội bội Do kế toán làm máy khác nhập chứng từ xảy tượng trùng lặp chứng từ - Trong phần mềm kế tốn sử dụng khơng cho phép tốn tạm ứng phần mềm mà phải sử dụng bảng tính EXCEL sau hạch tốn lại phần mềm - Cơng ty khơng trích lập quỹ dự phòng trợ cấp việc làm trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân viên khhi phát sinh khoản chi phí làm 75   giá thành sản phẩm cơng ty tăng đột biến làm giảm tính cạnh tranh sản phẩm thị trường - Trên phần mềm kế tốn cơng ty khơng có tài khoản 353 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” kế tốn cơng ty sử dụng tài khoản 431 để hạch toán “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” 5.2 KIẾN NGHỊ - Công Ty nên nâng cấp hệ thống phần mềm kế toán để phù hợp với tình hình kế tốn thực tế đơn vị - Nhằm tạo bình ổn cho chi phí phận, kế tốn phải tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép khoản phải trả khác cho nhân viên sau phân bổ chi phí vào kỳ - Điều quan trọng việc tính lương tương đối phức tạp làm cho nhân viên tiền lương tính lương gặp nhiều khó khăn thời gian, phải xử lý nhiều cơng đoạn Vì cần phải có phần mềm đáp ứng ứng nhu cầu tính lương cơng ty xác bảng lương thể đầy đủ thông tin cần thiết cho người sử dụng - Sử dụng lực lượng thời vụ cho tháng sản xuất cao điểm.Tiếp tục trọng phát triển nguồn nhân lực từ cán quản lý cấp đến công nhân sản xuất, nhân viên nghiệp vụ Đồng thời áp dụng sách phù hợp đào tạo tuyển dụng 76   PHỤ LỤC   Đơn vị: Công ty TNHH MTV dịch vụ Thuỷ lợi Bình Phước Địa chỉ: Phường Tân Bình - TX Đồng Xồi - Bình Phước Mẫu số:10-LĐTL (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG Tháng 09 năm 2012 Đơn vị tính: đồng STT Số tháng trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ   Trong Tổng số Trích vào chi phí Trong Trừ vào lương A B 1 BHXH 186091500 44661960 31635555 13,026,405 BHYT 186091500 8374117.5 5582745 2791372.5 1 BHTN 186091500 3721830 1860915 1860915 186091500 56757907.5 39079215 17,678,693 Cộng Kinh phí cơng đồn Số phải nộp cơng đồn cấp Số để lại chi đơn vị Tổng số Trích vào chi phí Trừ vào lương 3721830 - 3721830 - 3721830 Người lập bảng (Ký, họ tên) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Bình Phước, ngày 30 tháng năm 2012 Giám đốc công ty (Ký, họ tên) Hoàng Ngọc Lĩnh Hoàng Kim Tuyến Trần Lân ... quát công ty TNHH MTV Dịch Vụ Thủy Lợi Bình Phước 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH MTV dịch vụ Thủy lợi Bình Phước chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động cơng ích Cơng ty Thủy. .. THU Tháng năm 2012 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước, Số 20, đường Lê Duẩn, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xồi, tỉnh Bình Phước Nguyen Thi Thu... hiểu kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước thơng qua hình thức sổ kế tốn chứng từ lao động tiền lương áp dụng đơn vị như: Bảng chấm cơng Bảng tốn tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THỦY LỢI BÌNH PHƯỚC , KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THỦY LỢI BÌNH PHƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn