TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU TẠI NHTMCP EXIMBANK CHI NHÁNH THỦ ĐỨC PGD QUẬN 9

78 15 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỊ NHƯ SƯƠNG TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG QUẢNG THƯƠNG HIỆU TẠI NHTMCP EXIMBANK CHI NHÁNH THỦ ĐỨC PGD QUẬN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 11/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỊ NHƯ SƯƠNG TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG QUẢNG THƯƠNG HIỆU TẠI NHTMCP EXIMBANK CHI NHÁNH THỦ ĐỨC PGD QUẬN Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: LÊ VĂN MẾN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 11/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa kinh tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Tìm hiểu hoạt động truyền thông quảng thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Eximbank chi nhánh Thủ Đức, phòng giao dịch quận 9” Nguyễn Thị Như Sương, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Lê Văn Mến Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư kí hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM ƠN Sau thời gian dài nỗ lực, cuối luận văn báo cáo tốt nghiệp hồn thành Để có ngày hôm nay, trải qua nhiều khó khăn nhờ vào cố gắng thân ủng hộ, động viên, giúp đỡ tận tình từ gia đình, nhà trường, thầy bạn bè, vượt qua tất Nay xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới: Trước tiên ba mẹ gia đình tơi, cảm ơn ba mẹ sinh con, ni dưỡng cho có ngày hơm Cám ơn ba mẹ ln bên con, ủng hộ, động viên dành điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường ĐH Nông Lâm TPHCM, thầy cô khoa kinh tế tồn thể thầy trường tận tâm giảng dạy truyền đạt kiến thức chuyên môn cho suốt bốn năm học vừa qua Nhờ kiến thức quý báu ấy, có tảng vững cho luận văn hôm công việc mai sau Và đặc biệt, tơi thật lòng biết ơn sâu sắc thầy Lê Văn Mến, giảng viên khoa kinh tế trường Đại học Nông Lâm TPHCM Cám ơn lời khuyên bảo, góp ý tận tình thầy giúp tơi kịp thời sửa chữa sai sót suốt q trình thực đề tài Cám ơn lời động viên, an ủi thầy cảm thấy áp lực, chán nản Một lần cảm ơn thầy! Tôi xin cảm ơn anh chị làm việc NHTMCP Eximbank chi nhánh Thủ Đức, PGD quận ân cần dạy, giúp đỡ tơi q trình thực tập thu thập, điều tra số liệu Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn tới anh chị khóa trước, người bạn tơi ln giúp đỡ, động viên tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin thật lòng cảm ơn tất người! TP.HCM tháng 11 năm 2012 SVTH Nguyễn Thị Như Sương NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ NHƯ SƯƠNG Tháng 11 năm 2012 “Tìm Hiểu Hoạt Động Truyền Thông Quảng Thương Hiệu Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Eximbank Chi Nhánh Thủ Đức, Phòng Giao Dịch quận 9” NGUYEN THI NHU SUONG November 2012 “ Research on The Communication Activities of Brand Diffusion of Viet Nam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Thu Duc Branch, The Trading Room of District 9” Khóa luận tiến hành nghiên cứu mục tiêu sau: tình hình phát triển thương hiệu ngân hàng giai đoạn nay, phân tích kết hoạt động kinh doanh phòng giao dịch quận 9, tìm hiểu hệ thống nhận diện thương hiệu ngân hàng Eximbank, nghiên cứu hoạt động truyền thôngEximbank thực hiện, tiến hành khảo sát khách hàng Tp.HCM để đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu Eximbank xem xét tính khả thi kênh truyền thơng, từ đề xuất giải pháp cho chiến lược truyền thông ngân hàng Kết nghiên cứu cho thấy: Trong giai đoạn nay, kinh tế gặp nhiều biến động, xu hướng tiêu dùng có nhiều thay đổi khiến giá trị thương hiệu có ý nghĩa quan trọng hết việc nâng cao lợi cạnh tranh ngân hàng Trong năm qua, Eximbank quan tâm đến công tác truyền thơng quảng thương hiệu hạn chế, chưa khai thác triệt để công cụ truyền thông dẫn đến mức độ nhận biết thương hiệu Eximbank khách hàng chưa cao Qua khảo sát, tìm hiểu, khóa luận có đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác truyền thơng Eximbank, đưa hình ảnh thương hiệu sâu vào tâm trí khách hàng nước quốc tế MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Phạm vi nghiên cứu 1.3 1.3.1 Phạm vi không gian: 1.3.2 Phạm vi thời gian: 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2.1 TỔNG QUAN Khái quát ngân hàng Eximbank 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Tầm nhìn sứ mệnh 2.1.3 Mục tiêu phát triển 2.1.4 Lĩnh vực hoạt động 2.1.5 Nguồn vốn 2.1.6 Nguồn nhân lực 2.1.7 Mạng lưới chi nhánh 2.1.8 Thành tích đạt 2.2 Giới thiệu NHTMCP Eximbank chi nhánh Thủ Đức PGD quận CHƯƠNG 3.1 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Cơ sở lý luận 10 13 13 3.1.1 Tổng quan thương hiệu 13 3.1.2 Truyền thôngquảng thương hiệu 18 v 3.1.3 3.2 Các hình thức truyền thơng quảng Phương pháp nghiên cứu 19 27 3.2.1 Phương pháp thu thập liệu 27 3.2.2 Phương pháp phân tích liệu 28 CHƯƠNG 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Tình hình chung việc tìm hướng cho thương hiệu ngân hàng năm vừa qua 4.2 29 29 Kết HĐKD NHTMCP Eximbank chi nhánh Thủ Đức PGD quận 32 4.2.1 Kết HĐKD PGD năm gần 32 4.2.2 Tình hình huy động vốn cho vay: 35 4.3 Hệ thống nhận diện thương hiệu Eximbank 36 4.3.1 Tên thương hiệu 36 4.3.2 Biểu tượng – Logo 36 4.3.3 Khẩu hiệu – Slogan 38 4.3.4 Nhân vật đại diện 38 4.3.5 Địa giao diện website: 39 4.4 Tìm hiểu hoạt động truyền thơngEximbank thực 39 4.4.1 Quảng cáo 39 4.4.2 Quan hệ cơng chúng (PR) 42 4.4.3 Chương trình khuyến 45 4.4.4 Internet 45 4.5 Kết khảo sát khách hàng 45 4.5.1 Mức độ nhận biết thương hiệu Eximbank 46 4.5.2 Kết khảo sát kênh truyền thông 48 4.6 Giải pháp cho chiến lược truyền thông 54 4.6.1 Chiến lược tăng cường quảng cáo 54 4.6.2 Tài trợ cho chương trình truyền hình 57 4.6.3 Chiến lược củng cố phát triển TH 58 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 61 vi 5.2.1 Đối với nhà nước 61 5.2.2 Đối với ngân hàng Eximbank 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp DMA Direct Marketing Association(Hiệp hội Marketing trực tiếp) ĐTHVN Đài truyền hình Việt Nam HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị KQĐT Kết điều tra LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước NTD Người tiêu dùng PGD Phòng giao dịch TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TH Thương hiệu VCSH Vốn chủ sở hữu VHĐ Vốn huy động viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Nguồn Vốn Huy Động Bảng 3.1 Vai Trò Của TH Với Các Loại Hàng Hóa Khác Nhau 16 Bảng 3.2 Mục Tiêu Của Quảng cáo 22 Bảng 4.1 Kết Quả HĐKD Của PGD 32 Bảng 4.2 Tình Hình Huy Động Vốn Cho Vay 35 Bảng 4.3 Chi Phí Quảng Cáo Của Eximbank 40 Bảng 4.4 Mức Độ Nhận Biết TH 46 Bảng 4.5 Các Nguyên Nhân Lựa Chọn Giao Dịch Với Ngân Hàng 47 Bảng 4.6 Mức Độ Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Khi Xem QC Hoặc Thông Tin Về Ngân Hàng 47 Bảng 4.7 Các Chương Trình Đáp Viên Thường Xem 50 Bảng 4.8 Các Đầu Báo, Tạp Chí Đáp Viên Thường Đọc 53 Bảng 4.9 Các Trang Web Đáp Viên Thường Truy Cập 54 Bảng 4.10 Bảng Giá Quảng Cáo Trên Các Báo, Tạp Chí 56 Bảng 4.11 Bảng Giá Cho Quảng Cáo Trên Website 57 ix Hình 4.8: Các Yếu Tố Làm QC Thu Hút Người Xem QC nhẹ nhàng, thuyết minh diễn cảm 39 15 13 ấn tượng, độc đáo, sáng tạo 19 hài hước, vui nhộn 32 23 không quan trọng 17 không quang trọng nhiều 40 20 bình thường quan trọng 22 21 người bình thường quan 33 20 xuất nhân vật tiếng 25 10 20 30 31 40 50 Nguồn: KQĐT Ngoài thời gian phát quảng cáo, khảo sát tiến hành thăm dò đáp viên yếu tố làm cho quảng cáo thêm hút gây ý Kết cho thấy quảng cáo có tính hài hước vui nhộn ấn tượng, sáng tạo, độc đáo đáp viên trả lời nhiều Với 17 người cho quảng cáo có tính hài hước vui nhộn quan trọng có tính ấn tượng, sáng tạo, độc đáo 19 người Ngoài ra, nhân tố lại góp phần làm cho quảng cáo thêm hấp dẫn người xem Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, thơng điệp quảng cáo đối tượng hướng tới mà mẫu quảng cáo thiết kế cho phù hợp b Khảo sát kênh báo, tạp chí 52 Bảng 4.8: Các Đầu Báo, Tạp Chí Đáp Viên Thường Đọc Các báo thường đọc tần số % Tuổi trẻ 28 34,57% Tiếp thị gia đình 25 30,86% Thời báo kinh tế SG 12 14,81% Thể thao văn hóa 16 19,75% Thanh niên 23 28,4% Doanh nhân SG 14 17,28% Người lao động 11 13,58% Công an 27 33,33% SG tiếp thị 15 18,52% Phụ nữ 21 25,93% Pháp luật 17 20,99% Khác 231 285,19% Tổng 81 543,21% Nguồn: KQĐT Trong đầu báo, tạp chí bảng 4.8 báo tuổi trẻ có số đáp viên trả lời cao với 28 lượt chiếm 34,57%, báo công an với 27 lượt tạp chí tiếp thị gia đình với 25 lượt Ngồi ra, trước tình hình kinh tế ngày phát triển, đọc giả có xu hướng quan tâm nhiều đến loại báo, tạp chí kinh tế Thời báo kinh tế SG, Doanh nhân SG,… c Khảo sát kênh Internet 53 Bảng 4.9: Các Trang Web Đáp Viên Thường Truy Cập Các website Tần số % 24h.com.vn 41 50,62% Tuoitre.com.vn 22 27,16% Thanhnien.com.vn 27 33,33% Vnexpress.net 35 43,21% Dantri.vn 15 18,52% Vietnamnet.vn 20 24,69% Khác 235 290,1% Tổng 81 487,63% Nguồn: KQĐT Dựa vào kết điều tra bảng 4.9 cho thấy website 24h.com.vn có số lượt đáp viên trả lời cao với 41 lượt chiếm 50,62%, website vnexpress.net với 35 lượt chiếm 43,21% Ngoài ra, website lại chiếm tỷ trọng định lựa chọn đáp viên 4.6 Giải pháp cho chiến lược truyền thông 4.6.1 Chiến lược tăng cường quảng cáo Trong năm qua, Eximbank trọng đến hoạt động quảng cáo, nhiên việc trọng chưa đủ chưa triệt để Bằng chứng dựa vào bảng 4.4 mức độ nhận biết TH ngân hàng ta thấy 59 khách hàng có giao dịch với ngân hàng có 20 khách hàng có nhận biết TH Eximbank Điều chứng tỏ Eximbank ngân hàng có tiềm lực tài vững mạnh, Eximbank chưa thể hồn tồn đưa hình ảnh TH tiếp cận khách hàng khắc sâu vào tâm trí khách hàng Vì vậy, Eximbank cần tăng cường chiến lược quảng cáo vừa khả thi vừa hiệu lại vừa xây dựng hình tốt đẹp Eximbank Cụ thể như: - Quảng cáo truyền hình: Trước hết, Eximbank cần xây dựng mẫu quảng cáo với nội dung vừa ngắn gọn, ý nghĩa chứa đựng tất thông điệp mà Eximbank muốn gửi gắm 54 đến khách hàng Đặc biệt, âm nhạc cho quảng cáo yếu tố dễ tạo cảm xúc dễ để lại ấn tượng lòng khách hàng nhất, Eximbank nên cân nhắc điều xây dựng mẫu quảng cáo để đem lại hiệu tốt Điển ngân hàng ACB thấy điều kì diệu âm nhạc đưa giọng hát ngào, ấm áp Mỹ Linh vào quảng cáo Với đoạn hát Mỗi ngày chọn niềm vui cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ACB thu hút hàng triệu người xem chiếm trọn trái tim khán giả dù họ chưa thực biết ACB, lẽ nghe hát họ lại nhớ đến mẫu quảng cáo ngân hàng ACB Kế đến, Eximbank cần xem xét phát quảng cáo kênh tivi thông dụng mà khách hàng xem nhiều Dựa vào KQĐT hình 4.6, kênh HTV9, HTV7, VTV3 khán giả xem nhiều nhất, Eximbank nên tập trung phát quảng cáo kênh hiệu cao Bên cạnh đó, phát quảng cáo yếu tố quan trọng định thành công quảng cáo Khảo sát khách hàng cho 11h-13h 19h30-21h30 hai thời gian tốt để quảng cáo, Eximbank nên chọn hai thời điểm để phát vừa mang lại hiệu lại tránh lãng phí chi phí Song, quảng cáo truyền hình có hiệu tốn chi phí Cộng thêm việc xuất hiện tượng quảng cáo tràn lang sai thật tác động nhiều đến nhận thức NTD quảng cáo Vì thế, Eximbank nên trọng đến tần suất phát sóng quảng cáo, tránh quảng cáo tràn lang khách hàng ghi nhớ hình ảnh TH Eximbank vào tâm trí tần suất loại hình nên giảm bớt nhằm tránh phung phí tránh gây thiện cảm với khách hàng Bởi tâm lý nhiều khách hàng thường cho quảng cáo nhiều khơng tốt - Quảng cáo báo, tạp chí: Song song với quảng cáo truyền hình, Eximbank nên tích cực viết PR quảng cáo đầu báo, tạp chí có số lượng người xem cao, uy tín đồng thời nhằm vào đối tượng khách hàng mà Eximbank muốn mở rộng Kết khảo sát bảng 4.8 cho thấy báo Tuồi trẻ đông đảo đọc giả quan tâm nhiều nhất, loại tạp chí kinh tế, tài ngày thu hút đọc giả hơn, đặc biệt doanh nhân thành đạt 55 Bảng 4.10: Bảng Giá Quảng Cáo Trên Các Báo, Tạp Chí Đầu báo đề nghị Hình thức Kích thước ĐG(triệu đồng/kỳ) Tuổi trẻ QC ¼ trang 17 SG tiếp thị PR 24x33cm 30 Doanh nhân SG PR 17,5x25cm 23,2 Thời báo kinh tế SG PR 17,5x25cm 22 Nguồn: Internet Quảng cáo báo, tạp chí nhằm nâng cao mức độ nhận biết TH đồng thời cung cấp cho khách hàng thông tin Eximbank, hoạt độngEximbank tham gia góp phần xây dựng hình ảnh TH đẹp lòng khách hàng - Ngồi tăng cường quảng cáo truyền hình báo, tạp chí, Eximbank sử dụng thêm hình thức quảng cáo ngồi trời để nâng cao độ nhận biết TH Đây hình thức quảng cáo tương đối rẻ hai hình thức hiệu tác động khơng theo kết khảo sát công ty nghiên cứu thị trường TNS có đến 80% dân số TPHCM 70% dân số tỉnh, thành lớn khác Việt Nam thích lại ngồi đường Eximbank đặt Billboard quảng cáo tỉnh, thành phố có hoạt động kinh doanh hiệu thị trường có nhiều tiềm mở rộng để thu hút khách hàng Bên cạnh đó, Eximbank đặt Poster quảng cáo sân vận động bóng đá, bóng chuyền,…,đặc biệt loại hình thể thao mà Eximbank tài trợ giải bóng đá quốc gia, giải bóng chuyền quốc tế tính hiệu cao đồng thời chi phí thấp 56 - Quảng cáo Internet: Internet kênh truyền thông mà giới trẻ đặc biệt khách hàng có trình độ, có mức thu nhập trung bình hay sử dụng để tìm thơng tin, tài liệu đồng thời kênh có tính khơng giới hạn mặt địa lý, không gian thời gian Vì thế, kênh thiết Eximbank phải thiết lập muốn mở rộng mạng lưới giao dịch Ngồi website ngân hàng, Eximbank cần để hình ảnh logo, slogan xuất trang web nhiều khách hàng truy cập 24h.com.vn, vnexpress.net…Có thế, khách hàng chưa biết đến Eximbank có hội tiếp cận với hình ảnh TH Bảng 4.11: Bảng Giá Cho Quảng Cáo Trên Website Trang web vị trí ĐG(tr.đ/kỳ) 24h.com.vn Banner trơi 17 Vnexpress.net Top banner 40 Vietnamnet.vn Logo phải 15 Tuoitre.com.vn Center 20 Thanhnien.com.vn Top banner 25 Nguồn: internet Kết luận: Chiến lược tăng cường quảng cáo tốn cần thiết với tình trạng Eximbank Để nâng cao độ nhận biết TH Eximbank đầu tư vào quảng cáo cách nhanh hiệu Mặc dù phí tổn dành cho quảng cáo cao tiết kiệm, điều đòi hỏi nhà lãnh đạo Eximbank tài theo dõi, kiểm soát điều tiết khoản chi dành cho quảng cáo cho lúc, kịp thời, hiệu lại không gây phản cảm với khách hàng 4.6.2 Tài trợ cho chương trình truyền hình Hiện nay, khán giả có xu hướng quan tâm nhiều đến chương trình mang tính nhân văn, nhân đạo xã hội phát triển, mức sống nâng cao người ta dành quan tâm, chia sẻ cho mảnh đời q khó khăn - tâm lý “Tương thân tương ái” người Việt Nam Vì thế, việc tham gia tài trợ cho chương trình này, Eximbank giúp đỡ 57 nhiều cảnh đời thiếu thốn, vất vả mưu sinh mà nâng cao hình ảnh TH lòng khách hàng, tranh thủ ủng hộ chiếm trọn cảm tình từ phía cơng chúng, góp phần tạo thêm uy tín cho ngân hàng Chương trình “Vượt lên mình” gameshow có sức thu hút rộng khắp nước Tại thị trường TPHCM, "Rating" chương trình đạt 35%, mức "rating" cao gameshow HTV Thị phần trung bình chương trình đạt 75% ( 75 100 tivi xem Vượt lên mình) Với sức hút vậy, tác giả nhận thấy Eximbank nên tham gia tài trợ cho gameshow khả hình ảnh TH tiếp cận khách hàng cao Trở thành nhà tài trợ cho chương trình này, Eximbank xua tan dư luận bất lợi cho hình ảnh NHTMCP ngầm tồn lòng khách hàng, xây dựng hình ảnh Eximbank vững mạnh, uy tín giàu lòng nhân Ngồi ra, nhiều chương trình có ý nghĩa khác Thần tài gõ cửa, Chuyến xe nhân ái… Eximbank cân nhắc định tài trợ cho gameshow 4.6.3 Chiến lược củng cố phát triển TH Đối với DN, để có thương hiệu nhiều khách hàng biết đến khó, việc giữ cho TH ln vững mạnh lại khó khăn Vì thế, sau xây dựng vị định cho TH lòng khách hàng việc quan trọng mà Eximbank phải làm củng cố, trì tiếp tục phát triển TH Dù khách hàng xem quảng cáo tivi hay báo, tạp chí mà họ quan tâm khơng phải hình thức quảng cáo mà chất lượng sản phẩm Chỉ có chất lượng thật trì trung thành khách hàng dành cho TH 58 Do đó, ngồi nỗ lực nâng cao hình ảnh TH quảng cáo PR, Eximbank phải tích cực mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường nguồn vốn, tài sản, nâng cao lực cạnh tranh, trì tính khoản cao… đáp ứng yêu cầu khách hàng lúc nơi Eximbank phải phấn đấu phát triển TH tối ưu hình thức lẫn chất lượng để khách hàng đến với Eximbank khách hàng trung thành Eximbank Đó TH thành công thực đồng thời mục tiêu hàng đầu mà Eximbank hướng tới: Một TH với tài vững mạnh uy tín đỉnh cao 59 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua q trình tìm hiểu hoạt động truyền thơng quảng thương hiệu Eximbank cho thấy Eximbank ngân hàng có tiềm lực tài mạnh, khả cạnh tranh cao, mức độ nhận biết thương hiệu khách hàng không tốt Mặc dù, Eximbank dành nhiều chi phí cho công tác truyền thông kết khảo sát lại cho thấy chưa thực hiệu nhiều đối tượng khách hàng chưa biết đến TH Eximbank Hoạt động truyền thơng Eximbank rời rạc, chưa có phối hợp chặt chẽ hình thức truyền thơng Điều cho thấy phận truyền thơng Eximbank chưa phát huy hết vai trò mình, chưa đánh giá giá trị thực thương hiệu mức độ nhận biết thương hiệu khách hàng khu vực Tuy nhiên, Eximbank xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu tốt, văn hóa kinh doanh đơn vị có thống từ đồng phục, cách trang trí đến bầu khơng khí vui vẻ, hòa nhã nhân viên…đều nhân tố có khả thu hút giữ chân khách hàng Bên cạnh đó, q trình khảo sát cho thấy điều khách hàng ngày không ngoan kĩ tính Họ khơng dễ dàng bị yếu tố truyền thông lay động trước đây, họ cân nhắc, tìm hiểu kĩ lưỡng trước đưa định ln đòi hỏi hài lòng tuyệt đối Một khách hàng cảm thấy khơng hài lòng họ sẵn sàng từ bỏ ngân hàng chuyển sang ngân hàng khác Vì thế, Eximbank thiết phải nắm tâm lý khách hàng để không đáp ứng nhu cầu khách hàng mà làm tốt đối thủ cạnh tranh Cuộc khảo sát cho thấy dù lãi suất yếu tố lựa chọn hàng đầu khách hàng uy tín vị ngân hàng ảnh hưởng nhiều đến hành vi khách hàng Từ chứng tỏ thật cần thiết phải có kế hoạch xây dựng phát triển thương hiệu hoàn chỉnh kết hợp chặt chẽ với chiến lược truyền thông quảng nhằm nâng cao khả nhận biết củng cố trì lòng tin khách hàng 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà nước - Cần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh, tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp - Xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, xử lý nghiêm khắc hành vi cố ý sai phạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh ngân hàng, trường hợp tranh chấp, giả tạo thương hiệu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 5.2.2 Đối với ngân hàng Eximbank - Eximbank cần trọng phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đa dạng, đa tiện ích Phát triển theo nhu cầu kinh tế xu hướng hội nhập mở cửa, công nghiệp hóa đại hóa đòi hỏi chất lượng uy tín thật khơng hoạt động quảng bá, tiếp thị lừa dối thuyết phục khách hàng - Chú trọng đào tạo, huấn luyện, thường xuyên nâng cao kĩ làm việc, giao tiếp đội ngũ cán bộ, nhân viên, đặc biệt nhân viên trực tiếp tham gia giao dịch, kí kết hợp đồng với khách hàng vận hành công nghệ - Thường xuyên nâng cấp, đổi sở hạ tầng, trang thiết bị đại nhằm phục vụ khách hàng nhanh nhất, tốt - Xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, thân thiện, hòa nhã 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT An Thị Thanh Nhàn Lục Thị Thu Hường, 2010, Quản Trị Xúc Tiến Thương Mại Trong Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu Philip Kotler, Quản Trị Marketing, Nhà Xuất Bản Thống Kê, 2003 Hồ Đức Hùng, 2004, Quản Trị Marketing, Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Richard Moore, 2009, Đầu Tư Cho Chiến Lược Hình Ảnh Thương Hiệu Lê Thị Thu Vân, 2010, Tìm Hiểu Hoạt Động Truyền Thơng Quảng Thương Hiệu X-Men Của Công Ty Cổ Phần Hàng Gia Dụng Quốc Tế (ICP) Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa kinh tế, ĐH Nông Lâm Tp.HCM Phạm Ngọc Minh Quân, 2012, Nghiên Cứu Hoạt Động Truyền Thông Quảng Của Cơng Ty Cổ Phần Ơtơ Âu Châu Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa kinh tế, ĐH Nông Lâm Tp.HCM WEBSITE www.eximbank.com.vn www.sgtt.com.vn www.tuoitre.com.vn www.thanhnien.com.vn PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Xin chào anh/chị! Tôi sinh viên khoa kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Hiện tiến hành đề tàiTìm hiểu hoạt động truyền thơng quảng thương hiệu Eximbank NHTMCP Eximbank chi nhánh Thủ Đức PGD quận 9” Kính xin anh/ chị dành chút thời gian quý báu trả lời giúp số câu hỏi Những thông tin mà anh/ chị cung cấp giúp hồn thành đề tài Tơi xin cam đoan thông tin mà anh/ chị cung cấp giữ bí mật Xin anh/ chị vui lòng vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu (X) vào ô mà anh/ chị cho phù hợp I NỘI DUNG CÂU HỎI: A Phần thông tin ngân hàng Anh/ chị có tham gia tạo lập giao dịch với ngân hàng khơng? □Có □Khơng Nếu có: Anh/ chị thường giao dịch với NH nào? (câu hỏi nhiều lựa chọn) □ Vietcombank □ Agribank □ ACB □ Eximbank □ ABBank □ BIDV □ MHB □ Khác…… Vì anh/ chị giao dịch với NH đó? (câu hỏi nhiều lựa chọn) □ NH uy tín □ CSVC, trang thiết bị đại □ Giải hồ sơ nhanh □ Nhân viên thân thiện □ Thủ tục đơn giản □ Gần nhà □ Lãi suất tốt □ Quen biết □ Khác……… Anh/ chị thấy quảng cáo tin tức NH phương tiện nào?(có thể chọn nhiều đáp án) □ Báo, tạp chí □ Tivi □ Băng rơn, pano, áp phích □ Tivi □ Khác (ghi rõ)……… □ Internet □ Radio Những thông tin quảng cáo có ảnh hưởng nhiều đến định anh/ chị không? □ Rất nhiều □ Nhiều □ Chưa biết □ Ít □ Rất Anh/ chị có biết NHTMCP Eximbank khơng? (nếu khơng qua câu 12) □ Có □ Khơng Điều anh/ chị nghĩ đến có nhắc Eximbank?(chỉ chọn đáp án) □ Thương hiệu mạnh □ Giao dịch nhanh □ Uy tín cao □ Ưu đãi nhiều □ Nhân viên thân thiện □ Lãi suất tốt □ Khác Anh/ chị nghĩ logo Eximbank? □ Rất đẹp mắt, thu hút □ Đẹp mắt, thu hút □ Khơng ý kiến □ Bình thường □ Khơng đẹp mắt, khơng thu hút Anh/ chị nghĩ slogan “Dẫn đầu xu thế” Eximbank? □ Rất ấn tượng, dễ nhớ □ Bình thường □ Dễ nhớ □ Khơng ấn tượng, khó nhớ □ Khơng ý kiến B Phần truyền thông 10 Anh/ chị vui lòng cho biết mức độ sử dụng phương tiện truyền thông sau?(câu hỏi nhiều lựa chọn) Kênh truyền Rất thường Thường Bình Rất thơng xun xun thường Tivi Radio Báo, tạp chí Internet 11 Anh/ chị thường xem kênh tivi nào? (câu hỏi nhiều lựa chọn) □ HTV2 □ VTV1 □ THVL1 □ DN1 □ HTV7 □ VTV2 □ THVL2 □ Khác…… □ HTV9 □ VTV3 □ SCTV 12 Anh/ chị thường xem chương trình truyền hình nào? (câu hỏi nhiều lựa chọn) □ Vượt lên □ Ngơi nhà mơ ước □ Chuyến xe nhân □ Ai triệu phú □ Khác □ The Voice (Giọng hát Việt) □ Thần tài gõ cửa □ Kinh tế tài □ Thời ĐTHVN 13 Anh/ chị thường xem loại hình thể thao nào?(câu hỏi nhiều lựa chọn) □ Bóng đá □ Bóng chuyền □ Bóng rổ □ Tennis □ Aerobic □ Marathon (ma-ra- □ Bơi lội □ Khác……… tông) □ Quần vợt 14 Theo anh/ chị thời gian tốt để quảng cáo là: □ 5h30 – 7h30 □ 19h30 – 21h30 □ 11h – 13h □ 17h- 19h □ Khác……… 15 Theo anh/ chị, yếu tố sau quảng cáo truyền hình gây ấn tượng với anh/ chị? Yếu tố Sự xuất nhân vật tiếng hay chuyên gia Sự xuất người bình thường QC có tính hài hước, vui nhộn QC ấn tượng, độc đáo, sáng tạo QC nhẹ nhàng, thuyết minh diễn cảm Rất quan trọng Khá quan trọng Bình thường Khơng quan trọng nhiều Không quan trọng 16 Anh/ chị thường đọc báo/ tạp chí nào?(câu hỏi nhiều lựa chọn) □ Tuổi trẻ □ Thanh niên □ SG tiếp thị □ Tiếp thị gia đình □ Doanh nhân SG □ Phụ nữ □ Thời báo kinh tế SG □ Người lao động □ Pháp luật □ Thể thao & văn hóa □ Công an □ Khác……… 17 Những website mà anh/ chị thường truy cập? (câu hỏi nhiều lựa chọn) □ 24h.com.vn □ thanhnien.com.vn □ dantri.vn □ Tuổi trẻ.com.vn □ vnexpress.net □ vietnamnet.vn □ Khác………… II THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: ………………………………… Giới tính: □ Nam □ Nữ Tuồi: …………………………………… Nghề nghiệp: …………………………… ... cứu hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu Eximbank ngân hàng Eximbank chi nhánh Thủ Đức PGD quận nhân tố ảnh hưởng để từ đề xuất giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông quảng. .. sơ lược kết HĐKD NHTMCP Eximbank chi nhánh Thủ Đức PGD quận 9, tìm hiểu hệ thống nhận diện thương hiệu Eximbank, phân tích thực trạng hoạt động truyền thơng quảng bá ngân hàng Eximbank, tiến hành... LÂM TP HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỊ NHƯ SƯƠNG TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU TẠI NHTMCP EXIMBANK CHI NHÁNH THỦ ĐỨC PGD QUẬN Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU TẠI NHTMCP EXIMBANK CHI NHÁNH THỦ ĐỨC PGD QUẬN 9 , TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU TẠI NHTMCP EXIMBANK CHI NHÁNH THỦ ĐỨC PGD QUẬN 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn