ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ TRANG TRÍ – XÂY DỰNG VỮNG VÀNG

77 10 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC AN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ - TRANG TRÍ XÂY DỰNG VỮNG VÀNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12 /2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp Đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Đánh Gía Cơng Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế - Trang Trí Xây Dựng Vững Vàng” doNguyễn Thị Ngọc An, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Nguyễn Viết Sản Giảng viên hướng dẫn, Ngày tháng Chủ tịch Hội đồng chấm báo cáo năm 2012 Thư ký Hội đồng chấm báo cáo (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 2012 Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Lời cảm ơn cho phép phép gửi đến 0ba mẹ chị hai người sinh thành, nuôi dưỡng, chăm lo dạy bảo tơi từ bé lúc trưởng thành Gia đình nguồn động viên to lớn giúp tơi hồn thành khóa luận Tơi xin gửi lời tri ân đến tất thầy khoa Kinh tế trường Đại Học Nông Lâm tận tình truyền đạt kiến thức quý báu Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Viết Sản Thầy nhiệt tình hướng dẫn tơi thực tập, sửa lỗi tả đóng góp ý kiến giúp tơi hồn thành khóa luận Và gửi lời cảm ơn tới ban giám đốc cho ý kiến, cảm ơn anh chị phòng nhân , phòng hành chánh kế tốn cơng ty Cổ phần Thiết kế - Trang trí - Xây dựng Vững Vàng dành nhiều thời gian hướng dẫn tạo điều kiện để hiểu rõ công tác quản trị nguồn nhân lực công ty Tôi xin chúc quý công ty hoạt động kinh doanh ngày hiệu Tiếp theo, gửi lời cảm ơn tới bạn bè thân thiết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn suốt năm tháng đại học Cuối cùng, tơi xin chúc tồn thể q thầy Trường Đại Học Nơng Lâm ln mạnh khỏe, thành tích tốt nghiệp trồng người Xin chân thành cảm ơn TP.HCM, ngày / / 2012 Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc An NỘI DUNG TÓM TẮT Nguyễn Thị Ngọc An, Tháng 12 năm 2012 “Đánh Gía Cơng Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế - Trang Trí Xây Dựng Vững Vàng” Nguyễn Thị Ngọc An, December 2012 “Evaluate Human Resourses Management Mission At Vung Vang Constrition Decoration Design Joint Stock Company” Đề tài sử dụng phương pháp vấn với bảng câu hỏi soạn sẵn, chọn mẫu ngẫu nhiên dùng phương pháp so sánh để phân tích đánh giá cơng tác Quản trị nguồn nhân lực công ty Cổ Phần Thiết Kế - Trang Trí Xây Dựng Vững Vàng qua năm 2010-2011 Nội dung đánh giá bao gồm hoạt động thu hút nguồn nhân lực, hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hoạt động sử dụng trì nguồn nhân lực, đồng thời đánh giá kết hiệu Quản trị nguồn nhân lực thông qua tiêu lợi ích kinh tế sử dụng nguồn nhân lực như: doanh thu, lợi nhuận, tổng chi phí tiền lương, doanh thu/nhân viên, lợi nhuận/nhân viên, chi phí tiền lương/doanh thu… thơng qua mức độ hài lòng, thõa mãn người lao động công ty Qua nghiên cứu cho thấy tình hình phân tích cơng việc tương đối tốt cơng ty chưa thực hoạt động hiệu thu hút ứng viên từ bên ngồi , mặt khác cơng ty chưa tận dụng hết nguồn tuyển dụng, từ bỏ lỡ nhiều hội việc tìm kiếm lao động trình độ, chun mơn giỏi Cơng tác đào tạo phát triển công ty quan tâm thực tương đối tốt, nhân viên tuyển vào đào tạo, hướng dẫn theo nhu cầu cơng việc Tuy nhiên,hoạt động sử dụng trì nguồn nhân lực chưa hiệu quả.Công ty chưa kịp xây dựng hệ thống tiêu chuẩn dùng để đánh giá nhân viên Việc đánh giá chủ yếu dựa vào cảm tính chưa cụ thể rõ ràng nên dễ dẫn tới không khách quan, thiếu cơng xác Nói chung tất vấn đề, khía cạnh người lao động tương đối thõa mãn công việc họ công ty MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc khoá luận 2  CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 4  2.1 Giới thiệu khái quát công ty 4  2.2 Chức nguyên tắc công ty 5  2.2.1 Chức năng: 5  2.2.2 Nguyên tắc: 5  2.3 cấu tổ chức 6  2.3.1 Sơ đồ tổ chức 6  2.3.2 Chức hoạt động phòng ban 7  2.4 Tình hình lao động công ty 8  2.5 Kết hoạt động kinh doanh năm 2010-2011 9  2.6 Những thuận lợi khó khăn hoạt động kinh doanh 11  2.6.1 Thuận lợi: 11  2.6.2 Khó khăn: 11  CHƯƠNG 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12  3.1 Khái niệm, vai trò ý nghĩa Quản trị nguồn nhân lực 12  3.1.1 Định nghĩa: 12  3.1.2 Vai trò 13  3.1.3 Ý nghĩa: 14  v 3.1.4 Môi trường quản trị nguồn nhân lực 15  3.1.5 Các chức Quản trị nguồn nhân lưc 16  3.1.6 Các tiêu đánh giá kết hiệu Quản trị nguồn nhân lực 26  3.2 Phương pháp nghiên cứu 27  3.2.1 Phương pháp thu thập liệu 27  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 27  CHƯƠNG 4KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực công ty 29  29  4.1.1 Phân tích tình hình lao động cơng ty 29  4.1.2 Phân tích thực trạng thu hút nguồn nhân lực 32  4.1.3 Phân tích thực trạng hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty 39  4.1.4 Phân tích thực trạng hoạt động trì nguồn nhân lực cơng ty 41  4.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực 49  4.2.1 Phân tích mơi trường bên ngồi 49  4.2.2 Phân tích nguồn nhân lực bên 51  4.3 Đánh giá hiệu quản trị nguồn nhân lực công ty 52  4.3.1 Đánh giá hiệu sử dụng lao động công ty năm 2010-2011 52  4.3.2 Đánh giá chung mức độ hài lòng người lao động 53  4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản trị nguồn nhân lực Cơng ty 55  4.4.1 Hồn thiên cơng tác tuyển dụng thu hút nhân lực 55  4.4.2 Hồn thiện cơng tác trì động viên nhân viên 57  CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60  5.1 Kết luận 60  5.2 Đề nghị 60  5.2.1 Đối với công ty 60  5.2.2 Đối với nhà nước 62  TÀI LIỆU THAM KHẢO 63  PHỤ LỤC 1  vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KD Kinh doanh HC - NS Hành chánh nhân ĐVT Đơn vị tính BQ Bình qn DT Doanh thu CPTL Chi phí tiền lương LN Lợi nhuận CNV Cơng nhân viên TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh SX_KD Sản xuất kinh doanh TC-KT Tài kế tốn TCSX Tính chất sản xuất vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1.Cơ Cấu Lao Động Công Ty qua năm 8  Bảng 2.2.Bảng Tình Hình Tài Sản Cơng Ty năm 2010-2011 9  Bảng 2.3.Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh năm 2010-2011 10  Bảng 3.1 Phương Pháp Chọn Mẫu Điều Tra 28  Bảng 4.1 Tình Hình Phân Bố Lao Động theo Giới Tính Độ Tuổi năm 2011 29  Bảng 4.2 Tình Hình Phân Bố Lao Động theo Tính Chất Công Việc năm 2011 30  Bảng 4.3 Nguồn Cung Ứng Công Ty 33  Bảng 4.4 Số Lượng Lao Động Tuyển quý I/2010 quý I/2011 36  Bảng 4.5 Chi Phí Tuyển Dụng Bình Qn Trên Người Quy I/2010-Quý I/2011 36  Bảng 4.6 Đánh Giá Người Lao Động Cách Bố Trí Nhân Sự Tại Cơng Ty 38  Bảng 4.7 Mức Độ Đánh Giá Người Lao Động Việc Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Công Việc 41  Bảng 4.8 Tổng Quỹ Lương Tháng Tiền Lương Bình Quân Người Lao Động Năm 2010-2011 43  Bảng 4.9 Đánh Giá Của Người Lao Động Mưc Lương Công Ty So Với Các Công Ty Khác Trong Nghành 44  Bảng 4.10 Các Loại Phụ Cấp Áp Dụng Trong Công Ty 46  Bảng 4.11 Đánh Giá Người Lao Động Trong Quan Hệ Với Đồng Nghiệp 48  Bảng 4.12 Thâm Niên Của Người Lao Động Năm 2010-2011 49  Bảng 4.13 Doanh Thu Chi Phí Trả Lương Năm 2010-2011 52  Bảng 4.14 Tỷ Lệ Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn Của Người Lao Động 54  viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Sơ Đồ Cấu Tổ Chức CơngTy 6  Hình 3.1 Sơ đồ Ích Lợi Phân Tích Cơng Việc 17  Hình 3.2.Sơ đồ Qúa Trình Tuyển Dụng 18  Hình 3.3.Sơ đồ Cấu Hệ Thống Trả Công Trong Các Doanh Nghiệp 23  Hình 4.Mơ Hình Quản Trị Nguổn Nhân Lực 26  Hình 4.1.Biểu Đồ Kết Cấu Lao Động Phân Theo Tính Chất Cơng Việc 31  Hình 4.2 Biểu Đồ Biến Động Số Lượng từ năm 2008-2011 31  Hình 4.3 Đánh Giá Người Lao Động Cách Bố Trí Nhân Sự Tại Cơng Ty 38  Hình 4.4 Mức Độ Đánh Giá Người Lao Động Việc Đánh Giá Kêt Quả Thực Hiện Cơng Việc 42  Hình 4.5 Đánh Giá Của Người Lao Động Mưc Lương Công Ty So Với Các Cơng Ty Khác Trong Nghành 44  Hình 4.6 Mức Độ Đánh Giá Mối Quan hệ Giữa Người Lao Động Và Cấp Trên 47  Hình 4.7 Đánh Giá Người Lao Động Trong Quan Hệ Với Đồng Nghiệp 48  Hình 4.8 Biểu Đồ Tốc Độ Tăng Giá Tiêu Dùng Năm 2008-2011 50  Hình 9.Tỷ Lệ Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn Của Người Lao Động 54  ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong xu tồn cầu hố hội nhập kinh tế quốc tế nay, nhân lực vốn quý xã hội hay tổ chức nào.Chỉ nguồn nhân lực tuyển dụng đầy đủ sử dụng cánh hiệu tổ chức hoạt động cách trơn tru đạt thành công mong đợi.Hoạt động tổ chức chịu ảnh hưởng chịu chi phối từ nhân tố mức độ ảnh hưởng khác qua thời kì, nguồn nhân lực ln giữ vai trò định quan tổ chức Các doanh nghiệp để tồn phát triển mơi trường cạnh tranh gay gắt với phát triển ngày mạnh mẽ khoa học-cơng nghệ cách phải tìm cho đội ngũ lao động mạnh chất lương số lượng Để làm điều này, doanh nghiệp cần phải thực đồng thời nhiều cơng việc số công tác tuyển dụng, đào tạo động viên nhân viên công ty.Tuyển dụng, đào tạo động viên nhân viên cơng ty giúp doanh nghiệp nâng cao mặt số lượng lẫn chất lượng lao động cơng ty, đồng thời thu hút, giữ gìn lao động tới cơng ty làm việc cống hiến Tuyển dụng, đào tạo động viên nhân viên công ty công tác thu nhận lao động vào làm việc, đồng thời đào tạo kĩ kiến thức để người lao động áp dụng phát huy công việc cách hiệu “Tương lai giới tuỳ thuộc vào trí tuệ người, máy móc dù tinh vi đại sản phẩm phụ làm tảng cho đời trí tuệ cao hơn, mà trí tuệ nằm não người phần lớn từ lâu bị bỏ hoang” (Theo Le Nouvel Observateur, 05/1991) Thật vậy, khả làm việc, tư sáng tạo người khơng giới hạn Trách nhiệm nhà quản trị phải biết khai thác khơng giới hạn nhằm làm lợi cho tổ chức Bảng 4.14 Tỷ Lệ Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn Của Người Lao Động Chỉ tiêu Số lượng(người) Tỷ Trọng(%) Rất không thỏa mãn 4.76 Không thỏa mãn 21 16.67 Tương đối thỏa mãn 67 53.17 Thỏa mãn 21 16.67 Rất thỏa mãn 11 8.73 Tổng cộng 126 100.00 Nguồn: Kết điều tra Hình 4.1.Tỷ Lệ Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn Của Người Lao Động 9% 5% Rất không thỏa mãn 16% 17% Không thỏa mãn Tương đối thỏa mãn Thỏa mãn Rất thỏa mãn 53% Nguồn: Kết điều tra Theo kết thăm dò ý kiến tổng hợp liệt tóm tắt diều mà người lao động hài lòng cơng ty là: - đầy đủ thiết bị, phương tiện, cơng cụ, dụng cụ hỗ trợ cho công việc - Môi trường làm việc động , học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế - Không gian làm việc hòa đồng, thoải mái - khóa đào tạo kĩ năng, nâng cao tay nghề tương đối tốt - Thời gian làm việc cố định, khơng gò bó, cơng nhân linh đơng đổi ca việc quan trọng - Quảnquan tâm , gần gũi, giúp đỡ cho nhân viên 54 - thực chế độ BHXH, BHYT đầy đủ nhân viên ký hợp đồng lao động với công ty - Phát /lương hạn - Nội quy công ty sách an tồn lao động phù hợp Những điều người lao động khơng hài lòng cơng ty nhiều, liệt tóm tắt sau: - Tiền lương khơng phù hợp so với hoàn cảnh kinh tế bị lạm phát cao - Tính lương nhiều sai sót - Trợ cấp tiền xăng xe cho cơng nhân xa thấp giá xăng ngày cao - Các khoản BHYT, BHTN, nghỉ lễ, hợp đồng laio động chập trễ, chưa kịp thời, hết hạn thử việc chưa Nhu vậy, thơng qua phân tích đánh giá hoạt động Quản trị nhân cụ thể cho thấy mặt mạnh, mặt yếu công ty Những điểm mạnh cần tích cực cần phát huy nữa, điểm yếu hạn chế cần nhanh chóng tìm ngun nhân biện pháp để khắc phục kịp thời giúp cho công tác Quản trị nguồn nhân lực cơng ty ổn định hồn thiện hơn, tạo tập thể gắn bó làm việc hiệu suất cao, đưa cơng ty ngày vững vàng thương trường 4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản trị nguồn nhân lực Cơng ty 4.4.1 Hồn thiên cơng tác tuyển dụng thu hút nhân lực * Hoàn thiện công tác lập bảng mô tả công việc Lập bảng mô tả công việc rõ ràng trước tiến hành tuyển nhân viên việc giúp cho nhà quản trị lựa chọn ứng viên tốt tập hồ sơ xin việc Công việc bao gồm: - Tóm tắt cơng việc: mơ tả tóm tắt thực chất cơng việc - Các mối quan hệ thực công việc: nên ghi rõ mối quan hệ người thực công việc với người khác ngồi cơng ty 55 - Chức năng, trách nhiệm công việc: nên liệt chức năng, nhiệm vụ chính, sau nên giải thích cơng việc cụ thể cần thực nhiệm vụ, trách nhiệm - Quyền hành người thực công việc: nên xác định rõ giới hạn hay phạm vi quyền hành định mặt tài nhân - Tiêu chuẩn mẫu đánh giá nhân viên thực công việc - Điều kiện làm việc * Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng Để đa dạng hóa nguồn cung ứng lao động theo công ty cần quan tâm đến vấn đề sau: - Tiếp tục trì mở rộng kênh tuyển dụng truyền thống mà công ty áp dụng thành công liên hệ với trung tâm dịch vụ việc làm, dán thông báo tuyển dụng trước cổng trụ sở công ty nhà sách, cửa hàng trực thuộc công ty qua giới thiệu nhân viên làm việc công ty - Liên hệ chặt chẽ với trường Đại học, Cao đẳng: chương trình khuyến khích sinh viên trao học bổng cho sinh viên giỏi, thu hút sinh viên vào làm việc cho công ty cung cấp thông tin nhu cầu cần tuyển dụng nhân viên cho sinh viên tốt nghiệp - Ngoài ngày việc tìm kiếm thơng tin mạng internet ngày trở nên phổ biến, theo tơi cơng ty nên tận dụng trang web trang web việc làm khác để đăng thông báo tuyển dụng Việc làm vừa tốn chi phí vừa tạo thêm phương tiện quảng cáo hiệu * Hồ sơ đầu vào xin dự tuyển cần thoáng chút thủ tục giấy tờ để tránh bỏ qua ứng viên thực lực, tiềm công ty Khi vấn xong trúng tuyển cơng ty yêu cầu họ bổ sung đầy đủ chưa muộn * Qúa trình tuyển dụng cơng ty chưa chặt chẽ, cần phải khắc phục điều Để đánh giá lực phẩm chất nhân viên, công ty cần áp dụng phương pháp tuyển dụng tổng hợp, tức kết hợp vấn trắc nghiệm Trắc nghiệm cho nhà tuyển dụng biết nhiều vấn đề khác tri thức, hiểu biết, khéo léo ứng viên… định lượng Do thuận lợi, dễ 56 dàng cho việc so sánh người với tiêu chuẩn mẫu dễ dàng so sánh với ứng viên khác để chọn người cho việc Đồng thời thông qua bước trắc nghiệm này, người phụ trách tuyển dụng loại bớt ứng viên khơng đạt tiêu chuẩn để giảm bớt thời gian chí phí tuyển dụng Trong đó, vấn cho phép tìm hiểu đánh giá ứng viên nhiều phương diện tướng mạo, tác phong, tính tình, khả hòa đồng, mức độ đáng tin cậy… mà điều trắc nghiệm đánh giá đánh giá cách rõ ràng xác Chính cơng ty nên ứng dụng phương pháp việc tuyển dụng để mang lại hiệu cao bố trí người cho việc 4.4.2 Hồn thiện cơng tác trì động viên nhân viên a) Hồn thiện cơng tác đánh giá nhân viên Cho đến công ty chưa xây dựng hệ thống tiêu chuẩn dùng để đánh giá nhân viên Việc đánh giá chủ yếu dựa vào cảm tính chủ quan chưa cụ thể rõ ràng nên dễ dẫn tới không khách quan, thiếu cơng xác Điều gây bất lợi công ty Mặt khác, nhân viên công ty dùng tiêu chuẩn để đánh giá họ nên họ mục tiêu cần phải phấn đấu để đạt theo u cầu phía cơng tycơng ty cần nhanh chóng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn dùng để đánh giá nhân viên.Theo tơi tiêu chuẩn phải bao gồm tiêu chuẩn lực thực công việc tiêu chuẩn đạo đức tác phong làm việc * Tiêu chuẩn lực thực công việc, bao gồm: - Mức độ hồn thành cơng việc giao - Hiệu công việc thực - Khả sáng tạo công việc - Khả làm việc độc lập - Khả làm việc theo nhóm - Kỹ phục vụ khách hang * Tiêu chuẩn đạo đức tác phong làm việc - Ý thức tổ chức kỷ luật - Sự trung thực, nhiệt tình với công việc - Tinh thần trách nhiệm 57 - Thái độ cư xử với đồng nghiệp người xung quanh Khi xây dựng xong hệ thống tiêu chuẩn dùng để đánh giá nhân viên công ty cần phải công bố rõ ràng, công khai để người biết đến định hướng, mục tiêu phấn đấu tất cán nhân viên Và cơng ty vào để tổng kết xếp loại thi đua, khen thưởng nhân viên vào cuối năm Để đánh giá nhân viên, công ty nên áp dụng phương pháp sau: ▪ Phương pháp bảng điểm: Trong bảng điểm liệt tiêu chuẩn yêu cầu nhân viên thực công việc số lượng công việc, chất lượng công việc, tác phong, hành vi… Mỗi nhân viên đánh giá chung tình hình thực cơng việc nhân viên ▪ Phương pháp phê bình lưu giữ: Lãnh đạo ghi lại sai lầm, trục trặc lớn hay kết tốt việc thực công việc nhân viên, kết bình thường khơng ghi lại Những nhân viên thực công việc tốt, yếu đánh giá riêng.Đối với nhân viên sai sót lớn, lãnh đạo lưu ý kiểm tra lại xem họ khắc phục chưa.Phương pháp nhắc nhở người lãnh đạo nhớ điểm yếu, sai sót cấp biện pháp giúp đỡ họ làm việc tốt hơn, tránh bớt sai lầm thực công việc b) Hồn thiện hệ thống trả cơng lao động Hiện mức thu nhập mà cán nhân viên nhận cơng ty trả cơng lao động thấp, tương xứng với lực cơng sức mà họ bỏ để làm việc cho công ty, khơng đủ để trang trãi cho nhu cầu thiết yếu sống thời kì lạm phát Điều đề tài phàn nàn họ công ty thật thời gian qua, công ty chứng kiến nhiều người Vì theo tơi cơng ty nên quan tâm nhiều đến đời sống người lao động mà biện pháp cải thiện mức thu nhập cho phù hợp Để tăng mức thu nhập cho người lao động cơng ty nâng cao mức phụ cấp Số tiền phụ cấp cần phải tính tốn thống rõ ràng, đầy đủ, tránh thiếu sót gây bất bình cho người lao động Các chế độ thưởng cần phải rõ ràng, cụ thể đối tượng, điều kiện thưởng số tiền thưởng Cách tính thưởng cần đơn giản mà nhân viên tính cơng bố cách tính thưởng quy chế thưởng đến tồn nhân viên cơng ty để họ hiểu rõ khoản tiền mà họ nhận nhằm tránh hồi nghi, khơng rõ 58 ràng cách tính làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc họ Hiện công ty áp dụng chế độ thưởng đảm bảo ngày cơng (còn gọi thưởng chuyên cần), công ty cần nên mở rộng thêm loại thưởng khác như: thưởng cho nhân viên dịp lễ, tết, thưởng theo kết hoạt động kinh doanh chung công ty (tức cơng ty làm ăn lợi nhuận thưởng cho tất nhân viên công ty) Các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, cấp phát đồng phục cho nhân viên cần phải kịp thời đầy đủ 59 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua vấn đề phân tích trên, đến kết luận rằng: người laođộng tổng thể mối quan hệ xã hội yếu tố thiếu tổ chức doanh nghiệp Bởi người nguồn tài nguyên vô quý giá công ty tổ chức nào, không cạn kiệt ta biết khai thác sử dụng hiệu Cơng ty Cổ phần Thiết kế - Trang trí Xây dựng Vững Vàng xây dựng vào hoạt động ngành xây dựng Việt Nam từ năm 2007.Dù cơng ty non trẻ đời bối cảnh kinh tế đất nước bước vào q trình hội nhập với giới, cơng ty nhiều thuận lợi gặp phải khơng khó khăn.Thuận lợi lớn sản phẩm chất lượng mang lại chỗ đứng cho Công ty lòng khách hàng.Đó hội cho cơng ty để phát triển hoạt động kinh doanh Tuy nhiên khó khăn lớn cơng ty biến động liên tục lực lượng nhân sách thu hút trì lao động thực chưa hiệu quả, hệ thống trả công lao động không hấp dẫn người lao động lại làm việc, từ dẫn tới tình trạng nhiều cán nhân viên lực, kinh nghiệm u thích cơng việc đành phải Do cơng ty cần quan tâm vấn đề Quản trị nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 5.2 Đề nghị 5.2.1 Đối với cơng ty Để đảm bảo đủ số lượng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, theo công ty cần thực việc sau: - Xây dựng chiến lược dài hạn kế hoạch cụ thể cho giai đoạn việc tuyển dụng, đào tạo- phát triển 60 - Cải thiện công tác tuyển dụng, tuyển chọn nhân để thoả mãn nhu cầu trình độ, lực đề Thông báo tuyển dụng phải phổ biến rộng rãi nữa, để tìm người thích hợp cho vị trí cơng việc Sau ký hợp đồng laođộng, công ty nên xếp nguồn nhân phòng ban, phù hợp với khả họ - Đào tạo nhu cầu tất người, công ty, ngành nghề Vì vậy, cơng ty phải lên kế hoạch cụ thể lâu dài, trở thành chiến lược giúp cho công ty phát triển Hàng năm, công ty phải xếp số lượng người nâng cao trình độ, ngành nghề đào tạo Xây dựng khoản ngân quỹ riêng dành cho cơng tác - Xố bỏ khoảng cách lãnh đạo nhân viên Xây dựng bầu khơng khí làm việc vui vẻ, thoải mái, động, tin cậy lẫn nhau, tập thể đoàn kết cố gắng mục tiêu chung tổ chức - Đời sống vật chất người laođộng quan trọng Nếu sống đầy đủ, đồng lương giải tốt cho sinh hoạt gia đình tinh thần người laođộng thoải mái Tăng lương, phụ cấp laođộng điều kiện thúc đẩy người làm việc hăng say hơn.Thực đầy đủ sách lương bổng, đãi ngộ, dịch vụ y tế an tồn laođộng Cơng ty cần phải ổn định việc làm, tăng thu nhập, bảo đảm đời sống cho người lao động Phát huy tích cực cơng đồn cơng đồn nơi giải thắc mắc người laođộng Bên cạnh đó, biện pháp khuyến khích tinh thần như: tạo bầu khơng khí vui tươi lành mạnh, tổ chức buổi vui chơi giải trí bổ ích cho người laođộng Để khuyến khích tinh thần làm việc nhân viên giữ chân nhân viên lực, kinh nghiệm lại làm việc lâu dài theo tơi cơng ty cần phải: - Nhanh chóng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá nhân viên cơng bố rộng rãi, rõ ràng cho tồn thể thành viên công ty biết Việc đánh giá nhân viên cần phải khách quan công bằng, tránh đánh giá dựa theo cảm tính chủ quan 61 - Cải thiện mức thu nhập cho người lao động cách nâng cao mức phụ cấp mở rộng thêm loại hình khen thưởng thưởng lễ tết, thưởng theo kết hoạt động kinh doanh chung công ty - Các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT cấp cho nhân viên cần phải kịp thời đầy đủ - Công ty cần tổ chức chuyến tham quan, du lịch thi đấu thể thao…khi điều kiện để thoải mái tinh thần sau tháng ngày làm việc căng thẳng để tăng cường hiểu biết lẫn đồn kết thành viên cơng ty - Các cấp lãnh đạo, quản lý cần thường xuyên gần gũi, thăm hỏi, quan tâm, bảo tận tình động viên, khích lệ nhân viên cấp làm việc ngày tốt Điều giúp cho nhân viên cảm thấy tự tin sáng tạo thực cơng việc - Chương trình tiếp thị cần phải xây dựng cách chu đáo để thu hút khách hàng Thường xuyên kiểm lượng hàng tồn nhà sách để bổ sung cho kịp thời, tránh tình trạng chậm trễ, thiếu hàng làm khách phật lòng, khơng thõa mãn ảnh hưởng đến doanh thu công ty 5.2.2 Đối với nhà nước - Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ, đảm bảo an ninh, trật tự nhằm tạo môi trường kinh doanh an tồn bình đẳng, giúp cơng ty an tâm làm ăn đạt hiệu cao - Nhà nước cần nhiều sách ưu đãi cho người lao động, bên cạnh cần tạo điều kiện thuận lợi giúp công ty phát huy tối đa hiệu kinh doanh sách thuế - Mở rộng quy mô đào tạo, đào tạo nghành nghề mà doanh nghiệp cần tăng nhanh tốc độ đào tạo theo nhu cầu xã hội - Cần tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước để đảm bảo trật tự an tồn xã hội nhằm tạo mơi trường kinh doanh an tồn bình đẳng giúp cơng ty an tâm làm ăn đạt hiệu cao 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hữu Thân, 1996, Quản trị nhân sự, NXB Thốn Kê, 433 trang Nguyễn Minh Quang,Bài giảng Quản Trị Nhân Sự Nguyễn Thị Thúy Hằng, 2008, Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực cơng ty TNHH HisonVina,Khóa luận tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế,Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Phạm Thái Bình, 2011, Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực cơng ty TNHH Tombow Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế,Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Kim Dung, 2003 Quản Trị Nguồn Nhân Lực NXB Thống Kê, 363 trang Trần Kim Dung, 2005, Quản trị nhân lực, tái lần 6, NXB Thống Các website: www.bwportal.com www.gso.gov.vn www.hrvietnam.com.vn www.laodong.com.vn www.nhansu.com.vn www.tuoitre.com.vn 63 PHỤ LỤC Bảng câu hỏi điều tra ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Mã số phiếu: Khoa Kinh Tế SVTH: Nguyễn Thị Ngọc An BẢNG THĂM DÒ MỨC ĐỘ THÕA MÃN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ - TRANG TRÍ XÂY DỰNG VỮNG VÀNG Bảng câu hỏi nhằm tìm hiểu tác động cơng tác Quản trị nguồn nhân lực đến mức độ thõa mãn cán nhân viên cty Những thông tin mà anh/chị cung cấp sở giúp hoàn thành đề tài sở giúp ban lãnh đạo hồn thiện sách nhân thời gian tới đưa công ty ngày phát triển Mọi thông tin anh chị xin bảo đảm giữ bí mật.Rất mong nhận hợp tác chân tình anh/ chị Họ tên:……………………………………………………………… Bộ phận:…………………………………………………………… Chức vụ…………………………………………………………… Tuổi anh/chị nằm khoảng nào? a) 18-25 b)26-35 c)36-45 d) 45 Bằng cấp cao mà anh/chị ? a) Đại học b) Đại học c) cao đẳng d) THCN e) THPT f) THCS Đánh giá người lao động liên quan đến công tác nhân công ty I Hoạt động thu hút nguồn nhân lực Anh/chị tuyển vào công ty do? a) trung tâm giới thiệu việc làm c) người quen giới thiệu rõ)… b) thấy bảng thông báo trước cty d)qua báo chí, đài, internet e)khác (ghi Mức độ hấp dẫn thân công việc anh/chị nào? a) nhiều b) nhiều c) trung bình d) e) Với lực hiên anh chị gặp nhiều khó khăn khơng thực cơng việc? a) nhiều b) nhiều c) không nhiều d) không e) hồn tồn khơng II Cơng tác đào tạo phát triển Anh chị tham gia khóa đào tạo cơng ty thời gian làm việc khơng a) b) khơng Nếu “Có” anh chị vui lòng trả lời tiếp câu 7,8 Anh chị thích khóa đào tạo khơng? a) thích b) thích c) bình thường d) khơng thích e) hồn tồn khơng thích Khóa đào tạo giúp ích cho anh chị trình làm việc ? a) nhiều b) nhiều c) khơng nhiều d) e) Cơng ty tạo nhiều điều kiện cho nhân viên để họ thăng tiến khơng? a) b) khơng Nếu “Có” xin anh chị vui lòng cho biết tên người công ty cho thăng tiến? …………………………………………………………………………………… ……… III Sử dụng trì nguồn nhân lực 10 Anh chị cảm thấy (hài lòng chưa) việc đánh giá kết thực công việc công ty nhân viên ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………… 11 Theo anh chị việc đánh giá lực nhân viên công ty cần dựa vào tiêu chuẩn nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………… 12 Anh chị cảm thấy mức lương mà nhận tương xứng với lực cơng sức mà bỏ hay không ? a) tương xứng b) tương xứng c) tương xứng d) khơng tương xứng e) hồn tồn khơng tương xứng 13 Việc tốn lương thực hiên với thời hạn mà công ty qui định không? a) hạn b) trễ 14 Theo anh chị nội qui, qui định công ty nào? a) phù hợp b) phù hợp c) bình thường d) khắt khe e) khắt khe 15 Anh chị thấy điều kiện làm việc ( phương tiện, công cụ, dụng cụ, nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, công tác vệ sinh, ) công ty nào? a) tốt b) tốt c) tương đối tốt d) chưa tốt e) hoàn toàn chưa tốt 16 Anh chị cảm thấy thời gian làm việc nghỉ ngơi cơng ty hợp lý khơng? a) hợp lý b) hợp lý c) tương đối hợp lý d) chưa hợp lý e) hoàn toàn chưa hợp lý 17 Các chế độ BHXH, BHYT, phúc lợi khác (được cấp cho đồng phục, hỗ trợ chi phí học nâng cao nghiệp vụ) công ty quan tâm thực hiên đầy đủ hay khơng ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………… 18 Anh chị nhận quan tâm hay lời khen ngợi không hồn thành tốt cơng việc? a) b) khơng 19 Ý kiến anh chị quan tâm đến khơng ? a) b) khơng 20 Anh chị thấy đồng nghiệp xung quanh người quản lý trực tịếp gần gũi, hòa đồng không? a) dễ b) dễ c) không dễ d) khó e) khó 21 Anh chị ln động viên khích lệ để ngày làm việc tốt khơng ? a) b) khơng 22 cơng ty trò chuyện với anh chị tiến họ chưa? a) b) khơng 23 Anh chị vui lòng liệt điều làm anh chị hài lòng cơng ty (theo thứ tự a hài lòng nhất) a)………………………………………………………………………………………… b)……………………………………………………………………………………… c)………………………………………………………………………………………… d)………………………………………………………………………………………… e)………………………………………………………………………………………… 24 Anh chị vui lòng liệt điều làm anh chị chưa hài lòng cơng ty (theo thứ tự a chưa hài lòng nhất) a)………………………………………………………………………………………… b)……………………………………………………………………………………… c)………………………………………………………………………………………… d)………………………………………………………………………………………… e)………………………………………………………………………………………… 25 Nói chung tất vấn đề, khía cạnh anh chị cảm thấy thõa mãn với cơng việc khơng? a) thõa mãn b) thõa mãn e) hồn toàn chưa thõa mãn c) tương đối thõa mãn d) chưa thõa mãn 26 Theo anh chị cơng ty cần phải làm để cải thiện sách nhân ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………… Chân thành cảm ơn anh chị nhiều! ... luận Đánh Gía Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế - Trang Trí – Xây Dựng Vững Vàng doNguyễn Thị Ngọc An, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công. .. nguồn nhân lực công ty Cổ Phần Thiết Kế - Trang Trí – Xây Dựng Vững Vàng qua năm 2010-2011 Nội dung đánh giá bao gồm hoạt động thu hút nguồn nhân lực, hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực, ... TÓM TẮT Nguyễn Thị Ngọc An, Tháng 12 năm 2012 Đánh Gía Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế - Trang Trí – Xây Dựng Vững Vàng Nguyễn Thị Ngọc An, December 2012 “Evaluate
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ TRANG TRÍ – XÂY DỰNG VỮNG VÀNG , ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ TRANG TRÍ – XÂY DỰNG VỮNG VÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn