ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH HẤP THỤ CACBON ĐIOXIT CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

81 11 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** NGUYỄN THỊ MINH HIỀN ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH HẤP THỤ CACBON ĐIOXIT CỦA RỪNG THƠNG BA TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12 năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** NGUYỄN THỊ MINH HIỀN ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH HẤP THỤ CACBON ĐIOXIT CỦA RỪNG THƠNG BA TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12 năm 2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH HẤP THỤ CACBON ĐIOXIT CỦA RỪNG THÔNG BA TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG” Nguyễn Thị Minh Hiền, sinh viên khóa 2009 - 2013, ngành Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS Đặng Minh Phương Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm tháng năm LỜI CẢM TẠ Khóa luận hồn thành nhờ giúp đỡ nhiều người với nổ lực thân, để đáp lại giúp đỡ em xin gửi lời cảm ơn đến: Lời đầu tiên, xin thành kính cảm ơn ba mẹ ni nấng dạy dỗ thành người, tạo điều kiện cho ngồi giảng đường đại học để đạt kết ngày hôm Xin cảm ơn quý Thầy, Cô trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức quý báu làm hành trang để em bước vào đời Em xin trân trọng tỏ long biết ơn đến Thầy, Cô khoa Kinh Tế Đặc biệt thầy Đặng Minh Phương, người tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu đề tài Xin bày tỏ lòng biết ơn đến cô Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Tỉnh Lâm Đồng nhiệt tình giúp đỡ em trình thu thập số liệu Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người thân, bạn bè giúp đỡ, chia suốt quãng thời gian qua Một lần em xin chân thành cảm ơn! Sinh Viên Nguyễn Thị Minh Hiền NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ MINH HIỀN Tháng 12 năm 2012 “Đánh Giá Lợi Ích Hấp Thụ Cacbon đioxit Rừng Thông Ba Tỉnh Lâm Đồng” NGUYEN THI MINH HIEN, December 2012 “Evaluate Carbon Dioxide Absorption Benefits of Three Leaf Pine in Lam Đong” Khóa luận đánh giá lợi ích hấp thụ khí cacbon đioxit rừng thông ba tỉnh Lâm Đồng, từ thấy hiệu việc trồng rừng thơng ba nói riêng trồng rừng nói chung để bán khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính CO2 Đề tài dựa vào kết “Nghiên cứu khả tích lũy carbon rừng thơng ba tỉnh Lâm Đồng” Tôn Thiện An (2009) làm sở để tính tốn, tỷ lệ tích lũy cacbon thân cá thể cao tăng đường kính tăng nên theo thời gian khả hấp thụ khí CO2 thơng cao, đề tài khả hấp thụ CO2 rừng thông tự nhiên rừng thông trồng, dự án bán khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính thực với giá thị trường Châu Âu trung bình năm 2011 8,5 euro/ áp dụng phương pháp phân tích lợi ích – chi phí tính giá trị NPV 100 năm rừng thông ba tự nhiên 253.649.769,27đồng/ha, giá trị NPV rừng trồng 249.245.774,27 đồng/ha hiệu dự án tăng mạnh vào năm Với kết tính tốn lợi ích thu từ rừng thông ba tự nhiên 37.549.804.532.829,60 đồng, tương đương 1.422.341.081 Euro, rừng trồng 11.039.344.588.192,60  đồng tương đương với 418.156.992 Euro Kết nghiên cứu cho thấy lợi ích hấp thụ CO2 từ rừng thơng ba tỉnh Lâm Đồng lớn mang lại hiệu kinh tế cho Tỉnh Từ cho thấy việc trồng rừng mang lại nhiều lợi ích từ lợi ích kinh tế đến lợi ích mơi trường góp phần đẩy lùi vấn nạn biến đổi khí hậu   MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình x Danh mục phụ lục xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu tổng quát 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.2.3 Phạm vi nghiên cứu đề tài 2  1.2.4 Cấu trúc đề tài 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4  2.2 Tổng quan khu vực nghiên cứu 8  2.2.1 Vị trí địa lý 8  2.2.2 Địa hình 9  2.2.3 Đất đai thổ nhưỡng 10  2.2.4 Khí hậu 10  2.2.5 Thủy văn 11  2.2.6 Dân tộc, dân cư 11  2.3 Tổng quan rừng thông ba 12  2.3.1 Đặc điểm hình thái 12  2.3.2 Đặc điểm sinh thái, lâm sinh 12  v 2.3.3 Phân bố 13  2.3.4 Công dụng ý nghĩa kinh tế 13  2.4 Giới thiệu công ước khung Liên Hợp Quốc biến đổi khí hậu Nghị định thư Kyôtô 14  2.4.1 Công ước khung Liên hợp quốc biến đổi khí hậu (UNFCCC) 14  2.4.2 Nghị định thư Kyôtô 16  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 19  19  3.1.1 Các khái niệm liên quan 19  3.1.2 Đánh giá giá trị rừng với hấp thụ cacbon 26  3.1.3 Các tiêu đánh giá giá trị hấp thụ CO2 thông 27  3.2 Phương pháp nghiên cứu 28  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 28  3.2.2 Phương pháp thống kê mô tả 29  3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 29  3.2.4 Phương pháp xác định lượng khả hấp thụ CO2 29  CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Hiện trạng rừng thông ba Lâm Đồng 30  30  4.1.1 Hiện trạng tài nguyên rừng thông tự nhiên 30  4.1.2 Thực trạng rừng trồng Thông ba Lâm Đồng 36  4.2 Đánh giá khả hấp thụ CO2 thông ba 39  4.2.1 Cơ sở tích tụ cacbon thông 39  4.2.2 Khả hấp thụ CO2 cá thể 40  4.3 Đánh giá lợi ích hấp thụ CO2 rừng thông ba 43  4.3.1 Lợi ích hấp thụ CO2 từ rừng thông ba tự nhiên 45  4.3.2 Lợi ích hấp thụ CO2 từ thơng ba trồng 47  vi 4.3.3 Một số lợi ích khác rừng thông ba 4.4 Giải pháp chế sách bảo vệ phát triển rừng thơng ba 4.4.1 Chính sách thu hút đầu tư 51  51  51  4.4.2 Chính sách liên quan đến việc sử dụng đất, quản lý bảo vệ sử dụng rừng, bảo vệ cảnh quan môi trường, sinh thái 52  4.4.3 Chính sách giao khốn rừng, bảo vệ rừng 54  4.4.4 Các sách liên quan đến tài chính, thuế, lệ phí 54  4.4.5 Chính sách đầu tư hỗ trợ vốn ngân sách tín dụng 56  4.4.6 Chính sách đầu tư nước ngồi 57  4.4.7 Chính sách đồng bào dân tộc thiểu số 57  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58  5.1 Kết luận 58  5.2 Kiến nghị 59  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AAUs BCR CDM CERs CP D1,3 ERUs ET EU GEF Gt H IET IPCC IRR JI KNK N/ha NN&PTNT NPV ODA OECD PES PHĐN QĐ QLBV REDD RMUs TEV Tt UBND UNFCCC UNEP WMO Đơn vị định lượng Tỷ suất lợi ích chi phí Cơ chế phát triển Chứng nhận lượng giảm phát thải Chính Phủ Đường kính chiều cao ngang ngực 1,3m Đơn vị giảm phát thải Mua bán phát thải Liên minh Châu Âu Quỹ Mơi trường tồn cầu = 109t = 1015g Chiều cao Cơ chế buôn bán phát thải quốc tế Hội đồng liên phủ biến đổi khí hậu Tỷ suất nội hồn Cơ chế đồng thực Khí nhà kính Mật độ cá thể đơn vị diện tích Sở Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Lợi ích ròng Viện trợ phát triển Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh Tế Chi trả dịch vụ mơi trường rừng Phòng hộ đầu nguồn Quyết Định Quản lý bảo vệ Giảm phát thải khí nhà kính từ rừng suy thối rừng Đơn vị hấp thụ Tổng giá trị kinh tế = 1012t = 1018g Ủy Ban Nhân Dân Công ước khung Liên hợp quốc biến đổi khí hậu Chương trình Mơi trường Liên hợp quốc Tổ chức Khí tượng Thế Giới viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Lượng Cacbon Tích Lũy Các Kiểu Rừng Bảng 3.1 Lượng Phát Thải Khí CO2 Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới 21 Bảng 3.2 Dự Đoán Phát Thải Khí Nhà Kính CO2 Đến Năm 2030 24 Bảng 4.1 Hiện Trạng Đất Lâm Nghiệp Tỉnh Lâm Đồng Giai Đoạn 2008- 31 2020 Bảng 4.2 Hiện Trạng Diện Tích Rừng Thông Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng 32 Bảng 4.3 Tổng Hợp Diện Tích Rừng Trồng Tồn Tỉnh Từ Các Nguồn Vốn 37 Bảng 4.4 Kết Quả Khai Thác Rừng Trồng Từ Năm 2005 – 2007 38 Bảng 4.5 Các Phương Trình Tương Quan Giữa Cacbon Các Bộ Phận Cây 41 Cá Thể Với D1,3 Bảng 4.6 Khả Năng Hấp Thụ CO2 Rừng Thông Ba Tự Nhiên 42 Bảng 4.7 Khả Năng Hấp Thụ CO2 Rừng Thông Ba Trồng 43 Bảng 4.8 Giá Trị CO2 Hấp Thụ 1ha Rừng Thông Ba Tự Nhiên 45 Bảng 4.9 Giá Trị Hấp Thụ CO2 Chi Phí Rừng Thơng Ba Tự Nhiên 46 Bảng 4.10 Tương Quan Giữa Giá Trị NPV Suất Chiết Khấu r Rừng 47 Tự Nhiên Bảng 4.11 Giá Trị CO2 Hấp Thụ 1ha Rừng Thông Ba Trồng 48 Bảng 4.12 Giá Trị Hấp Thụ CO2 Chi Phí Rừng Thơng Ba Trồng 49 Bảng 4.13 Tương Quan Giữa Giá Trị NPV Suất Chiết Khấu r Rừng 50 Trồng ix Việc chi trả tiền sử dụng dịch vụ thực theo hình thức chi trả gián tiếp trực tiếp b) Thành lập Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng Quỹ huy động từ nguồn tài trợ tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nước tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế thu tiền sử dụng dịch vụ môi trường rừng tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ có trách nhiệm tốn trực tiếp cho đối tượng chi trả Đối tượng chi trả gồm: Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; tổ chức kinh tế tham gia bảo vệ rừng, trồng rừng; cộng đồng dân cư thơn bản, hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng Ngoài ra, tổng thể chung loại rừng cần kinh doanh theo phương thức cấp tiến: “Chi trả dịch vụ môi trường rừng” dựa nâng cao chất lượng rừng, đặc biệt kinh doanh trồng rừng chế phát triển sạch, hấp thụ khí thải CO2, hàng hoá đặc biệt, loại hàng hố hình thành đời Nghị định thư Kyoto, vai trò rừng giảm phát thải khí nhà kính nóng lên tồn cầu khẳng định c) Chính sách tài chính, thuế - Thuế: + Về thuế sử dụng đất nông nghiệp, theo quy định người trồng rừng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp với mức 2% giá trị sản phẩm gỗ, lâm sản khai thác, đề nghị miễn hoàn toàn + Về thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp trồng rừng phải nộp thuế với mức thuế suất 28% Đề nghị Nhà nước nên giảm thuế thu nhập cho đối tượng gây trồng rừng nguyên liệu + Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Nhà nước cho thuê đất, giao đất để thực trồng rừng nguyên liệu miễn thuế sử dụng đất theo quy định hành - Cơ chế tài chính: + Bổ sung định mức trồng rừng theo hướng thâm canh Nhất đầu tư thoả đáng cho việc trồng rừng, gắn quyền lợi cán kỹ thuật đạo vào diện tích rừng trồng 55 + Chế độ giao khoán rừng: đầu tư mức khoán rừng theo đối tượng khu vực (I, II, II) để đảm bảo dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa thoát nghèo, cải thiện đời sống tốt + Địa phương giữ rừng tốt, nhiều rừng cần có tỷ lệ điều tiết cao việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn Đảm bảo thực cho người làm nghề rừng cải thiện rõ rệt, địa phương có rừng an tâm, phấn khởi, quan tâm mức đến bảo vệ khai thác rừng 4.4.5 Chính sách đầu tư hỗ trợ vốn ngân sách tín dụng - Xây dựng chế, sách phù hợp để thu hút mạnh vốn đầu tư thuộc thành phần kinh tế, ý kêu gọi đầu tư doanh nghiệp lớn nước có lực cạnh tranh cao thu hút vốn đầu tư nước ngồi - Thực sách Trung ương Tỉnh tài chính, tín dụng; hỗ trợ đầu tư ứng dụng khoa học - công nghệ mới, phát triển thị trường, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp Trong ý số giải pháp như: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi; thúc đẩy việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ; Quyết định 106/2004/QĐ-CP ngày 02/4/2004 Chính phủ việc cho hộ nông dân doanh nghiệp ngành chế biến nông-lâm-thủy sản vay vốn từ Chương trình hỗ trợ phát triển trồng, vật nuôi, gây rừng trồng rừng; Nghị định Chính phủ số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/ 2006 tín dụng đầu tư tín dụng xuất Nhà nước Ngòai ra, Chính phủ Ban hành số sách phát triển rừng sản xuất giai đọan 2007-2015 Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007, Nhà nước hỗ trợ đầu tư lĩnh vực sau: - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng xã đặc biệt khó khăn trồng rừng đất trồng, đồi núi trọc, quy họach rừng sản xuất mức hỗ trợ sau: Trồng gỗ lớn hỗ trợ triệu đồng/ha; trồng gỗ nhỏ hỗ trợ triệu đồng/ha - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng khơng thuộc xã đặc biệt khó khăn trồng rừng đất trồng, đồi núi trọc, quy hoạch rừng sản xuất mức hỗ trợ sau: hỗ trợ từ 1,5-2 triệu đồng/ha; trồng phân tán hỗ trợ 1,5 triệu đồng/1.500cây; hỗ trợ công tác khuyến lâm từ 100.000 - 200.000đồng/ha năm 56 - Trong công tác khuyến nông - khuyến lâm hàng năm Tỉnh dành phần kinh phí cho xây dựng mơ hình, đào tạo, chuyển giao kiến thức kỹ thuật gây trồng chế biến lâm sản gỗ tới hộ gia đình, cá nhân cộng đồng Dành phần nguồn vốn từ chương trình xố đói giảm nghèo, chương trình định canh định cư, giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhận khoán bảo vệ rừng đơn vị chủ rừng để đầu tư trồng bổ sung tái tạo lâm sản gỗ từ rừng tự nhiên trồng xen rừng phòng hộ Đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, Nhà nước cấp kinh phí nghiệp hàng năm cho ban quản lý rừng, chi phí họat động Ban lâm nghiệp xã; Nhà nước hỗ trợ trồng lồi q hiếm, có chu kỳ kinh doanh dài, hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng lâm nghiệp, đặc biệt đường lâm nghiệp, cơng trình phòng cháy chữa cháy, phòng trừ sâu bệnh hại rừng cho khu trồng rừng thơng tập trung 4.4.6 Chính sách đầu tư nước ngồi - Khuyến khích nhà đầu tư nước liên doanh với tổ chức cá nhân nước, tỉnh để đầu tư trồng rừng chế biến lâm sản - Các nhà đầu tư nước hưởng ưu đãi tối đa khung ưu đãi quy định Luật đầu tư nước sửa đổi năm 2000 - Kêu gọi hỗ trợ từ vốn nước tổ chức quốc tế để thực trồng rừng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, sản xuất xuất gỗ lâm sản gỗ bao gồm vốn ODA, vốn vay ưu đãi, đầu tư trực tiếp cho trồng rừng, xây dựng nhà máy chế biến cho công tác giống hỗ trợ kỹ thuật khác 4.4.7 Chính sách đồng bào dân tộc thiểu số Đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đóng vai trò quan trọng công tác giữ rừng bảo vệ rừng Vì vậy, nhà nước nên đưa sách nhằm vận động khuyến khích cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia vào chương trình REDD, PES,…vừa nâng cao thu nhập cho họ vừa loại trừ nạn du canh, du cư, chặt phá rừng làm nương rẫy 57 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Những kết mà đề tài thực được: Về trạng rừng thông ba lá: tỉnh Lâm Đồng có tổng diện tích đất lâm nghiệp 601.477 ha, diện tích rừng thơng ba tự nhiên tồn tỉnh 148.038 ha, rừng thơng ba tự nhiên tập trung nhiều huyện Lạc Dương với 69.227 tổng diện tích rừng thơng ba trồng 44.291 Rừng thông Lâm Đồng có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội Tỉnh thông qua lợi ích trực tiếp khai thác lâm sản, kinh doanh du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng giá trị sử dụng gián tiếp từ lợi ích rừng tạo điều tiết nguồn nước, bảo vệ đất chống xói mòn, lũ lụt, đa dạng sinh học, hấp thụ CO2… Đề tài đánh giá khả hấp thụ CO2 rừng thông ba Lâm Đồng với tỉ lệ cacbon tích lũy cá thể thân cao tăng theo đường kính tăng, tỉ lệ cacbon giảm dần đường kính tăng cành rễ tương đối biến động Việc trồng rừng thơng ba để bán tín giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính (CO2) mang lại lợi ích năm thứ rừng trồng rừng tự nhiên Với suất chiêt khấu 10%/năm hiệu dự án bán CO2 từ rừng tự nhiên NPV = 253.649.769,27đồng/ha, giá trị NPV rừng trồng 249.245.774,27 đồng/ha hiệu dự án tăng mạnh vào năm Lợi ích thu từ mua bán khí thải gây hiệu ứng nhà kính rừng tự nhiên 37.549.804.532.829,60 đồng, tương đương 1.422.341.081 Euro, rừng trồng 11.039.344.588.192,60 đồng tương đương với 418.156.992 Euro.  Đề tài đưa chế sách bảo vệ phát triển bền vững rừng thông ba địa bàn tỉnh Lâm Đồng - Một số hạn chế đề tài Để thực đề tài phải sử dụng kết nghiên khả hấp thụ CO2 từ Luận án thạc sĩ ngành Lâm nghiệp tác giả Tơn Thiện An nên kết tính tốn đề tài bị ảnh hưởng trực tiếp từ luận án đề tài sử dụng số liệu thứ cấp khác sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cung cấp Về giá bán lượng hấp thụ CO2: Đây giá bán thị trường Châu Âu đề tài sử dụng giá bán để tính tốn thực tế Việt Nam thị trường hồn tồn mẻ chưa mua bán thị trường Đề tài thực để tiềm thị trường mua bán khí CO2 khơng đem lại hiệu kinh tế góp phần bảo vệ mơi trường chống biến đổi khí hậu tồn cầu 5.2 Kiến nghị - Cho doanh nghiệp vay vốn để trồng rừng với lãi suất thấp tạo động lực cho họ tham gia trồng rừng để bán khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính - Về mặt thị trường, Việt Nam việc mua bán cacbon thơng qua giảm phát thải khí nhà kính từ rừng mẻ, nhiều quan quản lý nhà nước, đặc biệt nhà doanh nghiệp, chủ rừng, người dân nhận rừng có q lượng thông tin thị trường này, đến lúc Nhà nước phải phổ biến rộng rãi hơn, cung cấp nhiều thông tin xã hội để họ tiếp cận - Cần nhanh chóng xây dựng chế sách giải pháp quản lý rừng bền vững, giảm rừng để thu hút phí dịch vụ mơi trường thơng qua lực hấp thụ CO2 rừng tự nhiên cho chủ rừng, cộng đồng tham gia QLBVR Việc chậm trễ, thụ động quan chuyên ngành quyền địa phương đánh hội thu nguồn ngoại tệ lớn từ nước phát triển mua bán tín cacbon rừng - Cần tiếp tục phát triển nghiên cứu trạng thái rừng, kiểu rừng để khẳng định ngày rõ lợi ích mơi trường rừng, đề phương pháp định giá rừng để áp dụng thuận tiện thực có sở Trước mắt nên áp dụng thử nghiệm chế chi trả phí dịch vụ mơi trường diện tích rừng cộng đồng người dân quản lý địa bàn đề tài nghiên cứu Từ có phương 59 án chiến lược để bù đắp khắc phục sai sót kịp thời tiếp tục có định hướng áp dụng rộng rãi cho lâm phần khác quy mô rộng lớn 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Tôn Thiện An, 2009 Nghiên cứu khả tích tụ carbon rừng thơng ba tự nhiên huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Luận văn thạc sĩ khoa học Nông Nghiệp, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 85 trang Phạm Tuấn Anh, 2007 Dự báo lực hấp thụ CO2 rừng tự nhiên rộng thường xanh huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông Luận án thạc sỹ khoa học Lâm Nghiệp, Đại học Lâm Nghiệp, Xuân Mai, Hà Tây 105 trang Phạm Văn Dược, 6/2009 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, tái lần thứ 2, Đại học Kinh tế TP.HCM Bảo Huy, 2009 Phương pháp nghiên cứu ước tính trữ lượng bon rừng tự nhiên làm sở tính tốn lượng CO2 phát thải từ suy thối rừng Việt Nam Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Bộ NN & PTNT số 1/2009 Nguyễn Lương, 2012 Đánh giá hiệu kinh tế rừng trồng thông ba thuộc công ty TNHH thành viên lâm nghiệp Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng Luận án thạc sỹ khoa kinh tế, Đại học Nông Lâm TP HCM, 51 trang Nguyễn Ngọc Lung Đào Công Khanh, 1999 Nghiên cứu tăng trưởng sản lượng cho rừng thông ba Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp, 207 trang Vũ Tấn Phương, 2006 Nghiên cứu lượng giá giá trị môi trường dịch vụ môi trường số loại rừng chủ yếu Việt Nam Trung tâm nghiên cứu sinh thái môi trường rừng, viện khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, 106 trang Dương Ngọc Quang, 2010 Xây dựng đường sở ước tính lực hấp thụ CO2 rừng thường xanh tỉnh Đắk Nông Luận án thạc sỹ khoa học Lâm Nghiệp, Khoa Lâm Ngiệp, Đại học Tây Ngun, 95 trang Ngơ Đình Quế cộng Khả hấp thụ CO2 số loại rừng trổng chủ yếu Việt Nam Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn Thêm, 2002 Sinh thái rừng NXB Nông nghiệp Phan Minh Sang Lưu Cảnh Trung, 2006 Cẩm nang ngành Lâm Nghiệp Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Lâm Đồng, 85 trang Uỷ Ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, 2008 Quản lý, sử dụng phát triển bền vững rừng thông ba tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 Văn phòng Quốc gia biến đổi khí hậu bảo vệ tầng Ơzơn, 2004 Giới thiệu Cơ chế Phát triển hợp tác Nhật Bản & Việt Nam TÊN NƯỚC NGOÀI FAO, 2002 Proceedings of Expert Meeting on Harmonizing forest-related definitions for use by various stakeholders Hydrometeorological Service of Vietnam V, 1999 Economics of Greenhouse Gas Limitations UNEP Collaborating Centre on Energy and Environment Riso National Laboratory, Denmark IPCC, 1997 Land use change and forestry Revised 1996 IPCC Guidelines for National IPCC, 2000 Land Use, Land Use Change and forestry Cambridge University Press IPCC, 2003 Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry Intergovernmental Panel on Climate Change Joyotee Smith and Sara J Scherr, 2002 Forest Carbon and Local Livelohhods Assessment of Opportunities Occasional Paper No 37 and Policy Recommendations CIFOR Pearson T R H., Brown S and Ravindranath N H., 2005 Intergrating Carbon Benefit Estimates into GEF Projects Winrock International, Indian Institude of Science Robert N Stavins, 2005 The cost of US forest-based Carbon sequestration Harvard University Romain Pirard, 2005 Pulpwood plantations as carbon sinks in Indonesia: Methodological challenge and impact on livelihoods Carbon Forestry, Center for International Forestry Research, CIFOR -UNFCCC UNFCCC, 2005 Essential background of Global Warming UNFCCC and Kyoto Protocol INTERNET Hướng dẫn đề xuất phương pháp cho việc xác định đường sở giám sát dự án trồng rừng tái trồng rừng http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/Projects/pac/pac_ar.html Hướng dẫn quy trình thủ tục cho dự án CDM trồng rừng tái trồng rừng qui mô nhỏ http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents Tổng quan vị trí địa lý tỉnh Lâm Đồng http://www.lamdong.gov.vn Bảng giá CO2 thị trường Châu Âu http://www.CO2.price.eu Các điều kiện cho thị trường cacbon http://www.vietfin.net/thi-truong-cac-bon-co-hoi-hay-thach-thuc/ PHỤ LỤC Phụ lục Tính Tốn Các Giá Trị Rừng Thông Ba Tự Nhiên Từ Năm Đến Năm 100 D cm (duong kinh) Hm (chieu cao) CO2 Bquan (tấn/ha) Giá (USD) Giá (VNĐ) Bi (CO2) lợi ích Ci Chi phí Bi - Ci 11098000 -11098000,00 0,00 5659574 -5659574,00 224400 0,00 5659574 -5659574,00 8,5 224400 74158,02 4434692 -4360533,98 1,73 8,5 224400 388142,83 4434692 -4046549,17 5,6 5,28 8,5 224400 1185132,38 4230972 -3045839,62 5,1 7,1 12,15 8,5 224400 2726632,77 4230972 -1504339,23 1589 6,43 8,4 21,03 8,5 224400 4718790,02 3138582 1580208,02 1481 7,82 9,7 33,19 8,5 224400 7447259,85 3138582 4308677,85 1387 9,23 10,9 48,56 8,5 224400 10895964,36 2845786 8050178,36 10 1304 10,62 11,9 66,59 8,5 224400 14942319,61 2845786 12096533,61 11 1231 12,3 13 93,33 8,5 224400 20943070,51 1152348 19790722,51 12 1165 13,4 13,9 111,22 8,5 224400 24958439,08 1152348 23806091,08 13 1106 14,68 14,8 134,97 8,5 224400 30288138,07 1152348 29135790,07 14 1054 15,88 15,6 158,92 8,5 224400 35660823,77 1152348 34508475,77 15 1005 17,65 16,1 201,37 8,5 224400 45188103,19 1152348 44035755,19 16 962 18,3 17,2 212,46 8,5 224400 47676134,09 1152348 46523786,09 17 921 19,4 17,9 238,00 8,5 224400 53408140,69 1152348 52255792,69 18 884 20,5 18,5 264,99 8,5 224400 59464585,03 1152348 58312237,03 19 849 21,48 19,2 288,58 8,5 224400 64757646,03 1152348 63605298,03 20 818 22,5 19,8 315,02 8,5 224400 70690036,03 1152348 69537688,03 21 789 23,8 20,3 353,43 8,5 224400 79310467,35 1152348 78158119,35 22 759 24,5 20,9 367,58 8,5 224400 82484863,48 1152348 81332515,48 23 735 25,57 21,4 399,35 8,5 224400 89614790,25 1152348 88462442,25 24 711 26,75 21,9 436,18 8,5 224400 97878976,94 1152348 96726628,94 25 688 26,98 22,4 431,91 8,5 224400 96920201,42 1152348 95767853,42 26 667 27,9 22,8 458,27 8,5 224400 102834924,34 1152348 101682576,34 27 647 28,8 23,3 484,17 8,5 224400 108648852,95 1152348 107496504,95 28 630 29,77 23,7 515,41 8,5 224400 115658337,18 1152348 114505989,18 29 613 30,3 24,1 525,89 8,5 224400 118010631,61 1152348 116858283,61 30 597 31,7 24,5 578,37 8,5 224400 129785418,80 1152348 128633070,80 T N/ha - 2806 - 0,2 0,00 8,5 224400 2490 - 1,2 0,00 8,5 2237 1,21 2,3 0,33 2031 2,32 4,1 1859 3,63 1713 31 582 31,98 24,9 577,34 8,5 224400 129554502,98 1152348 128402154,98 32 567 32,65 25,2 594,73 8,5 224400 133458265,31 1152348 132305917,31 33 553 32,85 25,6 589,66 8,5 224400 132319829,15 1152348 131167481,15 34 541 33,88 25,9 626,84 8,5 224400 140662979,08 1152348 139510631,08 35 528 34,84 26,2 659,55 8,5 224400 148003724,29 1152348 146851376,29 36 515 34,94 26,6 648,30 8,5 224400 145477472,16 1152348 144325124,16 37 504 35,62 26,9 668,23 8,5 224400 149950024,71 1152348 148797676,71 38 492 36 27,2 671,21 8,5 224400 150620266,29 1152348 149467918,29 39 482 36,7 27,4 692,55 8,5 224400 155407789,50 1152348 154255441,50 40 472 37,4 27,7 713,55 8,5 224400 160121596,97 1152348 158969248,97 41 462 37,9 28 723,85 8,5 224400 162431880,45 1152348 161279532,45 42 453 38,34 28,3 732,14 8,5 224400 164292546,18 1152348 163140198,18 43 444 38,82 28,5 742,03 8,5 224400 166511387,92 1152348 165359039,92 44 435 39,53 28,8 763,33 8,5 224400 171290341,12 1152348 170137993,12 45 427 39,9 29 768,31 8,5 224400 172409035,86 1152348 171256687,86 46 419 40,33 29,2 775,98 8,5 224400 174130264,41 1152348 172977916,41 47 412 40,7 29,5 782,00 8,5 224400 175481354,49 1152348 174329006,49 48 405 41,1 29,7 789,22 8,5 224400 177100229,81 1152348 175947881,81 49 398 41,72 29,9 807,46 8,5 224400 181194990,63 1152348 180042642,63 50 393 42,1 30,1 817,01 8,5 224400 183338125,36 1152348 182185777,36 51 387 42,6 30,3 830,51 8,5 224400 186367413,91 1152348 185215065,91 52 382 42,8 30,5 830,18 8,5 224400 186293023,99 1152348 185140675,99 53 376 43,5 30,7 853,61 8,5 224400 191549665,72 1152348 190397317,72 54 372 43,9 30,9 865,59 8,5 224400 194238110,03 1152348 193085762,03 55 368 44,1 31,1 866,82 8,5 224400 194514418,57 1152348 193362070,57 56 363 44,6 31,3 881,38 8,5 224400 197782154,18 1152348 196629806,18 57 357 44,98 31,5 886,83 8,5 224400 199005193,72 1152348 197852845,72 58 353 45,5 31,7 904,44 8,5 224400 202957392,52 1152348 201805044,52 59 348 45,7 31,8 902,22 8,5 224400 202458253,85 1152348 201305905,85 60 345 46 32 910,33 8,5 224400 204278442,54 1152348 203126094,54 61 341 46,4 32,2 920,99 8,5 224400 206669729,68 1152348 205517381,68 62 337 46,7 32,3 926,11 8,5 224400 207818687,22 1152348 206666339,22 63 333 47,1 32,5 936,36 8,5 224400 210119784,50 1152348 208967436,50 64 328 47,4 32,6 938,20 8,5 224400 210531542,18 1152348 209379194,18 65 325 47,8 32,8 950,88 8,5 224400 213377251,05 1152348 212224903,05 66 318 48,1 32,9 946,20 8,5 224400 212326479,42 1152348 211174131,42 67 313 48,4 33,1 947,03 8,5 224400 212514317,70 1152348 211361969,70 68 310 48,7 33,3 953,68 8,5 224400 214006747,52 1152348 212854399,52 69 307 49,2 33,4 970,78 8,5 224400 217842384,38 1152348 216690036,38 70 302 49,5 33,5 970,72 8,5 224400 217829046,96 1152348 216676698,96 71 298 49,8 33,7 973,56 8,5 224400 218467593,44 1152348 217315245,44 72 294 50,2 33,8 981,40 8,5 224400 220225743,13 1152348 219073395,13 73 290 50,5 33,9 983,69 8,5 224400 220740734,71 1152348 219588386,71 74 287 50,7 34,1 983,93 8,5 224400 220793317,90 1152348 219640969,90 75 284 51 34,2 989,22 8,5 224400 221981932,28 1152348 220829584,28 76 281 51,4 34,3 999,57 8,5 224400 224303710,43 1152348 223151362,43 77 276 51,7 34,4 997,28 8,5 224400 223790087,82 1152348 222637739,82 78 273 51,9 34,5 996,75 8,5 224400 223669588,21 1152348 222517240,21 79 272 52,1 34,7 1003,43 8,5 224400 225168879,03 1152348 224016531,03 80 268 52,4 34,8 1004,07 8,5 224400 225312226,79 1152348 224159878,79 81 264 52,7 34,9 1004,39 8,5 224400 225385559,47 1152348 224233211,47 82 263 52,9 35 1010,84 8,5 224400 226832338,75 1152348 225679990,75 83 258 53,2 35,1 1006,83 8,5 224400 225932254,70 1152348 224779906,70 84 255 53,5 35,2 1010,29 8,5 224400 226710092,04 1152348 225557744,04 85 253 53,8 35,3 1017,57 8,5 224400 228342412,98 1152348 227190064,98 86 250 53,9 35,4 1010,54 8,5 224400 226765217,97 1152348 225612869,97 87 249 54,1 35,5 1016,58 8,5 224400 228120577,60 1152348 226968229,60 88 245 54,3 35,7 1010,23 8,5 224400 226696027,15 1152348 225543679,15 89 241 54,6 35,8 1008,58 8,5 224400 226325890,88 1152348 225173542,88 90 241 54,9 35,9 1023,57 8,5 224400 229688010,12 1152348 228535662,12 91 237 55,3 36 1026,43 8,5 224400 230331951,94 1152348 229179603,94 92 236 55,5 36 1032,08 8,5 224400 231599244,34 1152348 230446896,34 93 232 55,6 36,1 1019,52 8,5 224400 228779479,81 1152348 227627131,81 94 230 55,9 36,2 1025,47 8,5 224400 230115638,48 1152348 228963290,48 95 229 56,2 36,3 1035,83 8,5 224400 232439178,93 1152348 231286830,93 96 226 56,5 36,4 1037,01 8,5 224400 232704369,40 1152348 231552021,40 97 223 56,8 36,5 1037,93 8,5 224400 232911138,96 1152348 231758790,96 98 219 57,1 36,6 1033,86 8,5 224400 231999048,78 1152348 230846700,78 99 220 57,4 36,7 1053,33 8,5 224400 236368283,42 1152348 235215935,42 100 217 57,5 36,8 1043,85 8,5 224400 234239763,09 1152348 233087415,09 NPV = IRR = 253649769,27 23,79% Phụ lục Tính Tốn Các Giá Trị Rừng Thông Ba Trồng Từ Năm Đến Năm 100 T N/ha D cm Hm CO2 (duong (chieu Bquan kinh) cao) (tấn/ha) Giá Giá Bi (CO2) Ci (USD) (VNĐ) lợi ích Chi phí 22518136 -22518136,00 Bi - Ci - 2893 - 0,2 0,00 8,5 224400 0,00 6521834 -6521834,00 2575 - 1,2 0,00 8,5 224400 0,00 6521834 -6521834,00 2320 1,2 2,3 0,34 8,5 224400 75210,93 4400673 -4325462,07 2111 2,3 4,1 1,76 8,5 224400 394140,28 4400673 -4006532,72 1937 3,6 5,6 5,38 8,5 224400 1207585,61 4400673 -3193087,39 1789 7,1 12,03 8,5 224400 2699823,96 4400673 -1700849,04 1662 6,4 8,4 21,72 8,5 224400 4873849,25 3300000 1573849,25 1552 7,8 9,7 34,54 8,5 224400 7750687,46 1064288 6686399,46 1456 9,2 10,9 50,53 8,5 224400 11338240,64 1064288 10273952,64 10 1370 10,6 11,9 69,60 8,5 224400 15619168,13 1064288 14554880,13 11 1295 12 13 91,87 8,5 224400 20615446,93 1064288 19551158,93 12 1227 13,3 13,9 114,80 8,5 224400 25762107,53 1064288 24697819,53 13 1166 14,6 14,8 140,22 8,5 224400 31465121,32 1064288 30400833,32 14 1111 15,8 15,6 165,25 8,5 224400 37081907,37 1064288 36017619,37 15 1060 17 16,1 191,99 8,5 224400 43083386,25 1064288 42019098,25 16 1015 18,1 17,2 217,63 8,5 224400 48836951,30 1064288 47772663,30 17 972 19,2 17,9 244,28 8,5 224400 54815409,13 1064288 53751121,13 18 934 20,3 18,5 272,69 8,5 224400 61192000,03 1064288 60127712,03 19 898 21,3 19,2 298,40 8,5 224400 66961395,86 1064288 65897107,86 20 865 22,3 19,8 325,21 8,5 224400 72976954,11 1064288 71912666,11 21 834 23,3 20,3 352,84 8,5 224400 79178004,07 1064288 78113716,07 22 805 24,2 20,9 377,14 8,5 224400 84630885,63 1064288 83566597,63 23 779 25,1 21,4 402,65 8,5 224400 90353994,90 1064288 89289706,90 24 754 26 21,9 428,48 8,5 224400 96151160,69 1064288 95086872,69 25 730 26,9 22,4 454,63 8,5 224400 102018297,77 1064288 100954009,77 26 708 27,7 22,8 477,11 8,5 224400 107063096,02 1064288 105998808,02 27 687 28,4 23,3 495,12 8,5 224400 111104405,77 1064288 110040117,77 28 668 29,3 23,7 523,59 8,5 224400 117493510,80 1064288 116429222,80 29 649 30 24,1 542,07 8,5 224400 121639878,71 1064288 120575590,71 30 632 30,7 24,5 561,67 8,5 224400 126039227,90 1064288 124974939,90 31 615 31,4 24,9 580,75 8,5 224400 130320686,48 1064288 129256398,48 32 599 32,1 25,2 600,22 8,5 224400 134689477,96 1064288 133625189,96 33 584 32,8 25,6 620,17 8,5 224400 139165756,12 1064288 138101468,12 34 570 33,4 25,9 635,56 8,5 224400 142620069,69 1064288 141555781,69 35 556 34 26,2 650,38 8,5 224400 145945130,43 1064288 144880842,43 36 543 34,7 26,6 670,98 8,5 224400 150567988,49 1064288 149503700,49 37 531 35,3 26,9 687,13 8,5 224400 154192561,59 1064288 153128273,59 38 519 35,9 27,2 702,77 8,5 224400 157701070,23 1064288 156636782,23 39 508 36,5 27,4 719,25 8,5 224400 161399753,84 1064288 160335465,84 40 497 37 27,7 729,92 8,5 224400 163793647,34 1064288 162729359,34 41 487 37,6 28 746,87 8,5 224400 167598522,52 1064288 166534234,52 42 477 38,1 28,3 758,01 8,5 224400 170097906,39 1064288 169033618,39 43 467 38,6 28,5 768,62 8,5 224400 172478725,03 1064288 171414437,03 44 458 39,1 28,8 780,37 8,5 224400 175116099,20 1064288 174051811,20 45 449 39,6 29 791,65 8,5 224400 177646946,15 1064288 176582658,15 46 441 40,1 29,2 804,25 8,5 224400 180473925,32 1064288 179409637,32 47 433 40,6 29,5 816,44 8,5 224400 183208880,31 1064288 182144592,31 48 425 41,1 29,7 828,19 8,5 224400 185845920,17 1064288 184781632,17 49 417 41,5 29,9 834,06 8,5 224400 187162909,97 1064288 186098621,97 50 410 42 30,1 846,92 8,5 224400 190048601,88 1064288 188984313,88 51 403 42,4 30,3 853,97 8,5 224400 191630257,51 1064288 190565969,51 52 396 42,8 30,5 860,61 8,5 224400 193120517,02 1064288 192056229,02 53 389 43,3 30,7 872,24 8,5 224400 195729926,61 1064288 194665638,61 54 383 43,7 30,9 880,30 8,5 224400 197539314,73 1064288 196475026,73 55 377 44,1 31,1 888,02 8,5 224400 199271564,68 1064288 198207276,68 56 371 44,5 31,3 895,38 8,5 224400 200923597,43 1064288 199859309,43 57 365 44,9 31,5 902,37 8,5 224400 202492302,89 1064288 201428014,89 58 360 45,3 31,7 911,51 8,5 224400 204542714,20 1064288 203478426,20 59 354 45,6 31,8 912,38 8,5 224400 204738387,49 1064288 203674099,49 60 349 46 32 920,89 8,5 224400 206646888,26 1064288 205582600,26 61 344 46,4 32,2 929,09 8,5 224400 208487938,44 1064288 207423650,44 62 339 46,7 32,3 931,60 8,5 224400 209052032,55 1064288 207987744,55 63 334 47,1 32,5 939,17 8,5 224400 210750774,85 1064288 209686486,85 64 329 47,4 32,6 941,06 8,5 224400 211173406,64 1064288 210109118,64 65 325 47,8 32,8 950,88 8,5 224400 213377251,05 1064288 212312963,05 66 320 48,1 32,9 952,15 8,5 224400 213661866,08 1064288 212597578,08 67 316 48,4 33,1 956,11 8,5 224400 214551196,14 1064288 213486908,14 68 312 48,7 33,3 959,84 8,5 224400 215387436,21 1064288 214323148,21 69 307 49 33,4 960,19 8,5 224400 215467469,75 1064288 214403181,75 70 303 49,4 33,5 968,65 8,5 224400 217364187,42 1064288 216299899,42 71 300 49,7 33,7 974,81 8,5 224400 218747340,96 1064288 217683052,96 72 296 50 33,8 977,52 8,5 224400 219354636,36 1064288 218290348,36 73 292 50,3 33,9 979,96 8,5 224400 219902143,40 1064288 218837855,40 74 288 50,6 34,1 982,12 8,5 224400 220388550,00 1064288 219324262,00 75 285 50,8 34,2 982,27 8,5 224400 220420422,98 1064288 219356134,98 76 282 51,1 34,3 987,45 8,5 224400 221583697,33 1064288 220519409,33 77 278 51,4 34,4 988,90 8,5 224400 221909008,90 1064288 220844720,90 78 275 51,7 34,5 993,67 8,5 224400 222979254,17 1064288 221914966,17 79 272 52 34,7 998,25 8,5 224400 224007697,24 1064288 222943409,24 80 269 52,2 34,8 997,49 8,5 224400 223837506,98 1064288 222773218,98 81 266 52,5 34,9 1001,70 8,5 224400 224781156,96 1064288 223716868,96 82 263 52,7 35 1000,59 8,5 224400 224531826,29 1064288 223467538,29 83 260 53 35,1 1004,40 8,5 224400 225387501,01 1064288 224323213,01 84 257 53,3 35,2 1008,01 8,5 224400 226196810,46 1064288 225132522,46 85 254 53,5 35,3 1006,33 8,5 224400 225821032,86 1064288 224756744,86 86 251 53,8 35,4 1009,52 8,5 224400 226537334,62 1064288 225473046,62 87 249 54 35,5 1011,53 8,5 224400 226987596,03 1064288 225923308,03 88 246 54,2 35,7 1009,34 8,5 224400 226494972,53 1064288 225430684,53 89 243 54,5 35,8 1011,95 8,5 224400 227081080,58 1064288 226016792,58 90 241 54,7 35,9 1013,56 8,5 224400 227443136,37 1064288 226378848,37 91 238 54,9 36 1010,82 8,5 224400 226828823,27 1064288 225764535,27 92 236 55,2 36 1017,14 8,5 224400 228245630,72 1064288 227181342,72 93 234 55,4 36,1 1018,38 8,5 224400 228524753,93 1064288 227460465,93 94 231 55,6 36,2 1015,12 8,5 224400 227793361,36 1064288 226729073,36 95 229 55,8 36,3 1016,10 8,5 224400 228013800,57 1064288 226949512,57 96 227 56 36,4 1016,97 8,5 224400 228209154,38 1064288 227144866,38 97 225 56,3 36,5 1022,61 8,5 224400 229474342,49 1064288 228410054,49 98 220 56,5 36,6 1009,48 8,5 224400 226526377,29 1064288 225462089,29 99 220 56,7 36,7 1019,12 8,5 224400 228690759,87 1064288 227626471,87 100 218 56,9 36,8 1019,47 8,5 224400 228769291,14 1064288 227705003,14 NPV = 249245774,27 IRR = 21,04% ... Phân tích thực trạng rừng thơng ba tỉnh Lâm Đồng - Đánh giá khả hấp thụ CO2 thông ba - Đánh giá lợi ích hấp thụ CO2 rừng thông Lâm Đồng - Đề xuất sách nhằm phát triển bảo vệ rừng thông ba tỉnh Lâm. .. Đồng 36  4.2 Đánh giá khả hấp thụ CO2 thơng ba 39  4.2.1 Cơ sở tích tụ cacbon thông 39  4.2.2 Khả hấp thụ CO2 cá thể 40  4.3 Đánh giá lợi ích hấp thụ CO2 rừng thông ba 43  4.3.1 Lợi ích hấp thụ. .. 42 Bảng 4.7 Khả Năng Hấp Thụ CO2 Rừng Thông Ba Lá Trồng 43 Bảng 4.8 Giá Trị CO2 Hấp Thụ 1ha Rừng Thông Ba Lá Tự Nhiên 45 Bảng 4.9 Giá Trị Hấp Thụ CO2 Chi Phí Rừng Thơng Ba Lá Tự Nhiên 46 Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH HẤP THỤ CACBON ĐIOXIT CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG , ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH HẤP THỤ CACBON ĐIOXIT CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn