KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NĂM 2012 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN SINH HÓA CỦ CHI

105 15 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ******************** NGUYỄN THỊ KIỀU OANH KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NĂM 2012 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN SINH HÓA CỦ CHI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/ 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ******************** NGUYỄN THỊ KIỀU OANH KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NĂM 2012 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN SINH HĨA CỦ CHI Ngành: Kế Tốn LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: Th.S TRỊNH ĐỨC TUẤN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/ 2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng Ty Cổ Phần Phân Bón Sinh Hóa Củ Chi” Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh viên khoá 36, ngành Kế Tốn bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày _ TRỊNH ĐỨC TUẤN Người Hướng Dẫn, Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm năm Thư kí hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành luận văn xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến công ơn nuôi nấng dưỡng dục ba mẹ luôn ủng hộ vật chất tinh thần suốt thời gian qua Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh nói chung thầy Khoa Kinh Tế, đặc biệt thầy TRỊNH ĐỨC TUẤN người nhiệt tình hướng dẫn tơi hồn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần Phân Bón Sinh Hóa Củ Chi tạo điều kiện cho thực tập công ty Đặc biệt cơ, chú, anh, chị phòng Kế Tốn Tài Chính tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi cung cấp số liệu để tơi hồn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, tơi xin cám ơn đến tất người thân gia đình tơi, bạn bè bên cạnh giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học thực tập để tơi hồn thành tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, Ngày tháng năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Kiều Oanh NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Tháng 10 năm 2013 “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Cơng Ty Cổ Phần Phân Bón Sinh Hóa Củ Chi” NGUYEN THI KIEU OANH.October 2013 “Accounting Production Costs And Unit Cost at Cu Chi Biochemical Fertilizer Joint Stock Company” Đề tài thực nhằm phản ánh cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm dựa nguồn số liệu thu thập chủ yếu phòng kế tốn Cơng Ty Cổ Phần Phân Bón Sinh Hóa Củ Chi Nội dung chủ yếu mơ tả trình tự lưu chuyển chứng từ, cách ghi sổ kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mơ tả q trình hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm để thấy cách thức hạch toán, sử dụng tài khoản, phân bổ chi phí tính giá thành sản phẩm Đồng thời xem xét tính hợp lý, đầy đủ khoản mục cấu thành nên giá thành sản phẩm Qua thấy điểm mạnh điểm hạn chế cơng tác hạch tốn, từ đề xuất ý kiến góp phần làm cho cơng tác kế tốn ngày phù hợp với quy định MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu tổng quan Công Ty Cổ Phần Phân Bón Sinh Hóa Củ Chi: 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 2.2 Chức nhiệm vụ công ty 2.2.1 Chức công ty 2.2.2 Nhiệm vụ công ty 2.3 Tổ chức máy quản lý công ty 2.3.1 Sơ đồ máy tổ chức quản lý 2.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.4 Tổ chức sản xuất 2.4.1 Sơ đồ tổ chức sản xuất 2.4.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất công ty 2.5 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng Ty Cổ Phần Phân Bón sinh Hóa Củ Chi 10 2.5.1 Hình thức tổ chức cơng tác kế tốn .10 2.5.2 cấu tổ chức máy kế toán .10 2.6 Hình thức tổ chức máy kế toán .11 2.6.1 Chế độ kế toán áp dụng 11 2.6.2 Hình thức kế tốn 11 2.6.3 Chế độ chứng từ áp dụng công ty 11 2.6.4 Hệ thống tài khoản áp dụng 11 2.6.5 Đơn vị tiền tệ sử dụng 12 2.6.6 Hệ thống báo cáo tài 12 2.6.7 Hình thức sổ kế tốn cơng ty 12 -v- CHƯƠNG 3: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .14 3.1 Những vấn đề chung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 14 3.1.1 Chi phí sản xuất 14 3.1.2 Giá thành sản phẩm .15 3.1.3 Đối tượng hạch tốn chi phí tính giá thành, kỳ giá thành 16 3.1.4 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành 17 3.2 Nhiệm vụ kế toán 17 3.3 Phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm định kỳ 18 3.3.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 18 3.3.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 19 3.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung .21 3.3.4 Kế toán khoản thiệt hại sản xuất 23 3.4 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 26 3.5 Kế tốn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 28 3.5.1 Khái niệm 28 3.5.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 28 3.6 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 29 3.6.1 Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) 30 3.6.2 Phương pháp phân bước 30 3.6.3 Phương pháp đơn đặt hàng 31 3.6.4 Phương pháp định mức 31 3.6.5 Phương pháp loại trừ chi phí 31 3.6.6 Phương pháp hệ số 31 3.6.7 Phương pháp tỷ lệ 31 3.6.8 Phương pháp liên hợp 31 3.7 Phương pháp nghiên cứu .33 3.7.1 Phương pháp lịch sử 33 3.7.2 Phương pháp mô tả .33 3.7.3 Phương pháp tương quan 33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 34 4.1 Đặc điểm phân loại chi phí sản xuất .34 4.1.1 Đặc điểm .34 4.1.2 Phân loại chi phí sản xuất .34 - vi - 4.2 Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty 34 4.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí .34 4.2.2 Đối tượng tính giá thành .34 4.2.3 Kỳ tính giá thành 35 4.2.4 Trình tự hạch tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm công ty 35 4.2.5 Phương pháp tính giá thành 35 4.2.6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 35 4.3 Kế tốn chi phí sản xuất cơng ty .35 4.3.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 35 4.3.2 Kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp 49 4.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung .63 4.4 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 81 4.5 Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang 87 4.6 Kế tốn tính giá thành sản phẩm: 87 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 90 5.1 Kết luận 90 5.2 Kiến nghị 91 5.3 Thuận lợi khó khăn 92 - vii - DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CP Chi phí CPSX Chi phí sản xuất CPNVL Chi phí ngun vất liệu CPNC Chi phí nhân cơng CPCCDC Chi phí cơng cụ dụng cụ CPKH TSCĐ Chi phí khấu hao tài sản cố định CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung CPSXDDĐK Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ CPSXPSTK Chi phí sản xuất phát sinh kỳ CPSXDDCK Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ KPCĐ Kinh phí cơng đồn LCB Lương NVL Nguyên vật liệu SP Sản phẩm SX Sản xuất SDĐK Số dư đầu kỳ SDCK Số dư cuối kỳ TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định Z Giá thành - viii - DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bàng 4.1 Bảng Phân Bổ Chi Phí Sản Xuất Năm 2012 71 Bảng 4.2 Bảng Tính Giá Thành Sản Phẩm Phân Bón Năm 2012 74 - ix - 80 Nhận xét - Chi phí sản xuất chung cơng ty hạch toán chi tiết rõ ràng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thuận lợi cho việc tập hợp phân bổ để tính giá thành - Tài sản cố định trích khấu hao quy định - Việc kết chuyển chi phí vào tài khoản 154 chưa phù hợp, theo em nghiệp vụ số nên hạch tốn sau: Nợ TK 631 1.787.622.758 TK 627 1.787.622.758 4.4 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Cuối kỳ sở chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung tập hợp tiến hành kết chuyển sang TK 154- “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” đồng thời đánh giá sản phẩm dở dang để làm tính sản phẩm hồn thành - Tài khoản sử dụng: Để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, kế tốn sử dụng tài khoản 154- “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” - Trình tự hạch tốn: Sau tập hợp chi phí sản xuất tài khoản 621, 622, 627 kế tốn tiến hành kết chuyển chi phí sản xuất sang TK 154 Trong năm 2012 kế toán kết chuyển bút toán sau: Kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp: Nợ TK 154 TK 622 2.286.081.000 2.286.081.000 Kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp (phân xưởng): Nợ TK 154 TK 6271 93.461.482 93.461.482 Kết chuyển chi phí nhân phân xưởng: Nợ TK 154 TK 6277 1.694.161.276 1.694.161.276 Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu sản xuất kỳ: Nợ TK 154 TK 6211 106.527.000.000 106.527.000.000 81 Trong năm 2012 tổng chi phí sản xuất phát sinh kỳ 110.600.703.758 đồng Kế tốn thực kết chuyển chi phí vào tài khoản 154 theo đối tượng tính giá thành, kế tốn hạch tốn: Nợ TK 155 TK 154 110.116.700.758 110.116.700.758 Hình 4.4 Sơ Đồ Hạch Tốn Nhập Kho Thành Phẩm TK 154 SDĐK: 206.000.000 TK 622 TK 155 2.286.081.000 110.116.700.758 TK 627 93.461.482 1.694.161.276 TK 6211 106.527.000.000 PSTK: 110.600.703.758 110.116.700.758 SDCK: 690.003.000 82 83 Nhận xét: Kế toán thực bút toán kết chuyển chưa phù hợp, theo em bút tốn phải thực sau: Kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp: Nợ TK 631 2.286.081.000 TK 622 2.286.081.000 Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu sản xuất kỳ: Nợ TK 631 106.527.000.000 TK 6211 106.527.000.000 Kết chuyển chi phí sản xuất chung: Nợ TK 631 1.787.622.758 TK 627 1.787.622.758 Kết chuyển thành phẩm nhập kho: Nợ TK 632 110.116.700.758 TK 631 110.116.700.758 - Phân bổ chi phí sản xuất vào sản phẩm: Cơng ty áp dụng phương pháp phân bổ chi phí sản xuất theo doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Sau tập hợp chi phí NVL, chi phí NCTT, chi phí SXC kế tốn phân bổ cho sản phẩm theo “tỷ lệ doanh thu”, công ty xác định sau: Tỷ lệ doanh thu Chi phí NVL phân bổ cho SP = = Doanh thu SP i Tổng doanh thu Tỷ lệ doanh thu Chi phí NCTT phân bổ cho SP = Chi phí SXC phân bổ cho SP = Tỷ lệ doanh thu Tỷ lệ doanh thu 84 x Tổng chi phí NVL Tổng chi phí NCTT x x Tổng chi phí SXC Bảng tính tỷ lệ doanh thu: STT Tên Sản Phẩm Doanh thu Lân hữu sinh học Lân Long Thành Phân đa vi lượng Phân Biomix-C Phân ủ vi sinh Phân NPK Phân ACA Phân khoán OMF Tổng 38.485.019.959 962.125.499 19.843.838.416 16.837.196.232 10.823.911.863 18.039.853.106 841.859.812 14.431.882.485 120.265.687.371 Tỷ lệ doanh thu 0,320 0,008 0,165 0,140 0,090 0,150 0,007 0,120 Vì Cơng ty sản xuất nhiều loại phân bón, phương pháp tính giá thành giống nên tơi xin nêu sản phẩm phân bón làm ví dụ minh họa (lân hữu sinh học) Tỉ lệ doanh thu phân lân hữu sinh học: 0,32 Phân bổ chi phí NVL = 0,32 * 106.527.000.000 = Phân bổ chi phí NCTT = 0,32 * 2.286.081.000 = Phân bổ chi phí SXC = = 0,32 * 1.787.622.758 85 34.088.640.000 đ 731.545.920 đ 572.039.283 đ 86 4.5 Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ công việc cần thực trước xác định giá thành sản phẩm Cuối kỳ kế tốn tiến hành cơng việc kiểm cách cân, đo, đong, đếm số lượng nguyên vật liệu tồn lại phân xưởng Muốn xác định giá trị sản phẩm dở dang, cần xác định: + Ước tính định mức tiêu hao chi phí sản xuất (bao gồm chi phí ngun vật liệu, chi phí nhân cơng, chi phí sản xuất chung) để làm loại sản phẩm dở dang + Kiểm xác định số lượng loại sản phẩm dở dang Cách tính giá trị sản phẩm dở dang: Trị giá loại SPDD = định mức tiêu hao CPSX * số lượng SPDD Kết kiểm cuối kỳ năm 2012: STT Tên sản phẩm Bán thành phẩm Phân NPK loại Số lượng (kg) Định mức tiêu hao CPSX (đ/kg) Thành tiền (đồng) 275.002,5 1.200 330.003.000 45.000 8.000 360.000.000 690.003.000 TỔNG Vậy giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ năm 2012 là: CPSX dở dang cuối kỳ = 330.003.000 + 360.000.000 = 690.003.000 đ Kế toán phân bổ CPSX dở dang cuối kỳ theo “tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu định mức”, kế toán phân bổ cho sản phẩm phân lân hữu sinh học sau: CPSXDDCK phân lân hữu sinh học = 0,32 * 690.003.000 = 220.800.960 đ 4.6 Kế tốn tính giá thành sản phẩm: - Để giá thành sản phẩm tính xác, hợp lý nhằm cung cấp thông tin phân tích giá thành cần phải xác định giá thành đơn vị sản phẩm giúp doanh nghiệp dùng để so sánh đánh giá cạnh tranh thị trường Muốn tính giá thành cần phải áp dụng phương pháp tính giá thành phù hợp Cơng ty tính giá thành sản phẩm theo“phương pháp trực tiếp” 87 Tổng Z SP hoàn thành kỳ CPSX dở + = dang đầu kỳ Z đơn vị sản phẩm CPSX phát sinh kỳ - CPSX dở dang cuối kỳ - Các khoản làm giảm chi phí Tổng Z SP hồn thành Số lượng SP hồn thành kỳ = Kế tốn vào bảng phân bổ chi phí sản xuất năm 2012, ta tổng chi phí phát sinh kỳ phân lân hữu sinh học là: 35.392.225.203 (đồng) Dựa vào bảng tính giá thành sản phẩm loại phân năm 2012 (nguồn tin phòng kế tốn) ta CPSXDDĐK phân lân hữu sinh học là: 65.920.000 (đồng) Kế tốn tính giá thành sản phẩm phân lân hữu sinh học sau: Tổng Z SP hoàn thành kỳ = 65.920.000 = Z đơn vị sản phẩm + 35.392.225.203 - 220.800.960 35.237.344.243 (đồng) = 35.237.344.243 11.312.149 88 = 3.115 (đồng/kg) - 89 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Cơng tác kế tốn đóng vai trò quan trọng phát triển công ty, sở nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán thu thập, xử lý thông tin, số liệu theo đối tượng nội dung kế toán, kiểm tra giám sát khoản thu - chi tài chính, phân tích thơng tin số liệu kế tốn, tham mưu đề xuất giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị định kinh tế, tài cơng ty, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin quan trọng cho nhà quản lý Cùng với phát triển cơng ty, máy kế tốn cơng ty ngày hồn thiện phù hợp kinh tế - Trong thời gian thực tập tìm hiểu tình hình thực tế Cơng Ty Cổ Phần Phân Bón Sinh Hóa Củ Chi, em phần hiểu nắm bắt cơng tác tổ chức kế tốn cơng ty, tiếp thu học hỏi nhiều kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh doanh Qua đó, em số nhận xét cơng tác kế tốn quản lý cơng ty, tìm đâu nhân tố chi phối từ đề kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nói riêng cho kế tốn thật cơng cụ hữu hiệu công tác quản lý doanh nghiệp - Nhìn chung cơng tác kế tốn Cơng ty tổ chức tương đối tốt, Công ty đưa hệ thống máy vi tính sử dụng phần mềm máy vi tính cục thuế TP.HCM phát vào cơng tác kế tốn làm cho cơng việc đạt hiệu cao, sai sót xảy - Bên cạnh máy kế tốn tổ chức phân cơng lao động hợp lý, mổi nhân viên chức năng, nhiệm vụ rõ ràng phù hợp với trình độ lực - Chứng từ, sổ sách sử dụng theo mẫu quy định Bộ Tài Chính theo dõi thường xuyên để đảm bảo tính xác, việc luân chuyển chứng từ hợp lý, rõ ràng dễ quản lý, giúp cho công tác tập hợp chứng từ, báo cáo thực thuận lợi - Về tài khoản sử dụng: Cơng ty áp dụng phương pháp hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp kiểm định kỳ, Công ty không sử dụng TK 6111- Mua nguyên 90 liệu, vật liệu để theo dõi nguyên vật liệu nhập, xuất kỳ TK 631- Giá thành sản phẩm để tập hợp chi phí sản xuất (áp dụng cho phương pháp kiểm định kỳ) mà sử dụng TK 152- Nguyên liệu, vật liệu TK 154- chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (áp dụng cho phương pháp khai thường xuyên) chưa với Quyết định 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/3/2006 Bộ tài 5.2 Kiến nghị - Qua thời gian thực tập công ty em nhận thấy bên cạnh kết đạt được, cơng ty gặp khơng khó khăn.Với hiểu biết nhiều hạn chế cách nhìn nhận tiếp cận vấn đề non yếu chưa kinh nghiệm em xin phép đưa số kiến nghị để hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ngày mang lại hiệu cao 5.2.1 Về chứng từ sổ sách kế toán: - Tổ chức chặt chẽ hơn, đảm bảo luân chuyển chứng từ kế toán cá nhân, phận nhanh chóng, phản ánh kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh thời gian ghi sổ 5.2.2 Về vận dụng tài khoản: - Công ty cần sử dụng TK 6111 để theo dõi nguyên vật liệu TK 631 để tập hợp chi phí theo Quyết định 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/3/2006 Bộ tài 5.2.3 Về giá thành sản phẩm: - Cơng ty chọn phương pháp tính giá thành phương pháp giản đơn với hình thức phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, phương pháp giúp cho việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty theo chu khỳ hạch tốn đơn vị (một năm) dài so với tình hình biến động liên tục giá thị trường khơng thể giúp cho nhà quản trị kịp thời điều chỉnh chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Do đó, thời gian tới Công ty cần phải nghiên cứu xác định lại kỳ tính giá thành để đảm bảo cho lợi nhận, đồng thời giúp cho nhà quản lý nắm đầy đủ thông tin mà đề chiến lược phù hợp với hoạt động Công ty tình hình thị trường 91 5.3 Thuận lợi khó khăn 5.3.1 Thuận lợi: - Được hỗ trợ đơn vị chủ quản UBND huyện Củ Chi ban ngành địa bàn huyện - Đội ngũ cán công nhân viên giúp việc cho ban lãnhđạo kỹ thuật đào tạo qua trường lớp quy điều quan trọng nhiệt tình trách nhiệm công tác - Sản phẩm công ty sản xuất mang tính chiến lược phục vụ cho nhu cầu ngành nông nghiệp địa phương tỉnh lân cận, sản phẩm đạt hiệu doanh lợi 5.3.2 Khó khăn: - Vốn cho sản xuất kinh doanh, nhu cầu xúc thực trạng đơn vị tương lai - Thị trường tiêu thụ sản phẩm mối lo ngại thứ hai sản phẩm sản xuất phải cạnh tranh để tạo tin tưởng từ người tiêu dùng, tìm thị trường tiêu thụ vấn đề khó khăn Kết luận chung: - Trong xu hoạt động doanh nghiệp sản xuất nói chung, bên cạnh việc tạo sản phẩm phục vụ lợi ích tối đa cho người tiêu dùng doanh nghiệp mong muốn thu đựơc khoản lợi nhuận tương ứng Để làm điều doanh nghiệp cần phải định sản xuất cách đắn hợp lý để hiệu cao việc sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm - Vì cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm vai trò to lớn quan trọng cơng tác hạch tốn kế tốn, qua đó, nhà quản lý nhận thơng tin khoản chi phí thực tế phát sinh việc sản xuất sản phẩm, tổ chức tốt công tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm - Qua trình thực tập tìm hiểu cơng tác kế tốn Cơng Ty Cổ Phần Phân Bón Sinh Hóa Củ Chi giúp em hội tiếp cận thực tế cơng tác kế toán kiểm tra lại kiến thức em học, vận dụng vào thực tế để hiểu sâu bổ sung thiếu sót trình học tập, tích lũy kinh nghiệm cho thân Tuy nhiên với hạn chế kiến thức chuyên môn nên nội dung đề tài ý 92 kiến nhận xét em nhiều thiếu sót, mong nhận xét đóng góp ý kiến q thầy để giúp em hiểu rõ hồn thiện đề tài 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Phan Đức Dũng 2006: Kế tốn chi phí giá thành, nhà xuất thống 548 trang - Lê Văn Hoa 2006: Bài giảng Mơn kế tốn doanh nghiệp - Võ Văn Nhị: Hướng dẫn thực hành kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp, nhà xuất tài 2006 - Các luận văn tốt nghiệp khoa kinh tế trường Đại học Nông Lâm TPHCM - Tài liệu tham khảo Công Ty Cổ Phần Phân Bón Sinh Hóa Củ Chi 94 ... tài: Kế Tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công Ty Cổ Phần Phân Bón Sinh Hóa Củ Chi làm luận văn tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Thơng qua việc hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành. .. thành thể chi phí sản xuất sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành có mối quan hệ mật thiết với nhau, tập hợp chi phí sản xuất để phục vụ cho việc tính giá thành Việc tính giá thành thể chi phí sản xuất... Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng Ty Cổ Phần Phân Bón Sinh Hóa Củ Chi Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh viên khoá 36, ngành Kế Tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NĂM 2012 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN SINH HÓA CỦ CHI , KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NĂM 2012 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN SINH HÓA CỦ CHI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn