XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN  

77 18 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       NGUYỄN THỊ HUỆ         XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN         KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       NGUYỄN THỊ HUỆ         XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN   KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn: Th.s TRẦN MINH HUY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận luận văn “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN” Nguyễn Thị Huệ, sinh viên khóa 35, ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Trần Minh Huy Giảng Viên Hướng Dẫn (Chữ ký) Ngày…… tháng… năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, họ tên) Ngày… tháng… năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, họ tên) Ngày… tháng… năm 2012 LỜI CẢM TẠ Lời xin chân thành cám ơn Ba Mẹ người cơng sinh thành, ni dưỡng để ngày hơm nay, suốt q trình học tập làm đề tài Ba Mẹ động viên nhiều Em xin chân thành cám ơn quý Thầy trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt Thầy Khoa Kinh Tế giảng dạy truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Em xin chân thành cám ơn thầy Trần Minh Huy tận tình bảo, hướng dẫn em suốt thời gian thực tập hoàn thành đề tài Em xin chân thành cám ơn Chú, Anh Chị Công ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho em trình thực tập công ty Tôi xin cám ơn đến bạn bè, người bên động viên, giúp đỡ suốt trình học tập làm đề tài Cuối cùng, em xin kính chúc q Thầy trường, Chú, Anh Chị công ty, bạn bè, anh chị em dồi sức khỏe, thành công cơng việc sống TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2012 Nguyễn Thị Huệ NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ HUỆ Tháng 12 năm 2012 “Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh cho Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Thuận An” NGUYEN THI HUE December 2012 “Make Business Strategic for Thuan An Wood Processing Joint Stock Company” Môi trường kinh doanh ngày biến động với hội nguy xen kẽ bao trùm hoạt động công ty Các cơng ty muốn tồn tại, phát triển ngồi việc nguồn lực cần thiết phải chiến lược rõ ràng, cụ thể cho mục tiêu riêng, tận dụng hội thị trường tránh nguy Trong bối cảnh chung đó, cơng ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Thuận An cần chiến lược để phát triển năm tới nên khóa luận thực nhằm góp phần giải vấn đề Đề tài “Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Thuận An” tập trung phân tích mơi trường hoạt động cơng ty, từ nhận định điểm mạnh vấn đề tồn tại, hội thách thức để từ định hướng chiến lược kinh doanh cho phù hợp tình hình kinh doanh Khóa luận sử dụng nguồn số liệu từ phòng ban cơng ty Thuận An, từ internet, sách báo chuyên ngành sử dụng phương nghiên cứu sau: phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá, so sánh, tính tốn, thống kê mơ tả Các ma trận IFE, EFE, SWOT, IE, QSPM sử dụng để hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An Kết thúc khóa luận đề chiến lược ngắn hạn dài hạn cho công ty MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH .x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu .2 1.3.1 Thời gian nghiên cứu 1.3.2 Địa bàn đối tượng nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan công ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An .4 2.2.1 Giới thiệu khái quát công ty .4 2.2.2 Nhiệm vụ công ty .5 2.2.3 Quá trình hình thành phát triển 2.2.4 cấu tổ chức máy quản lí cơng ty 2.2.5 Tình hình chung công ty .8 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Cở sở lí luận 12 3.1.1 Một số khái niệm chiến lược kinh doanh 12 3.1.2 Vai trò chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 13 3.1.3 Các cấp chiến lược 14 3.1.4 Quy trình hoạch định chiến lược .14 3.1.5 Các công cụ hoạch định chiến lược kinh doanh 19 3.2 Phương pháp nghiên cứu .23 3.2.1 Phương pháp thu thập liệu .23 v 3.2.2 Phương pháp sử lí số liệu 23 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 25 4.1.1 Thuận lợi khó khăn thị trường sản phẩm gỗ nước ta .25 4.1.2 Tình hình thu mua nguyên liệu tiêu thụ sản phẩm cơng ty .26 4.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 28 4.2 Phân tích mơi trường bên ngồi 30 4.2.1 Các yếu tố thể chế - luật pháp 30 4.2.2 Các yếu tố kinh tế 31 4.2.3 Nhà cung cấp 35 4.2.4 Yếu tố công nghệ 37 4.2.5 Ảnh hưởng từ vị trí địa lí 37 4.2.6 Đối thủ cạnh tranh 38 4.2.7 Khách hàng 41 4.2.8 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 43 4.3 Phân tích môi trường bên 44 4.3.1 Nguồn nhân lực 44 4.3.2 Văn hóa tổ chức lãnh đạo .45 4.3.3 Hiệu sử dụng vốn công ty 46 4.3.4 Hoạt động Marketing công ty 48 4.3.5 Hệ thống thông tin 51 4.3.6 Máy móc thiết bị 51 4.3.7 Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) .51 4.4 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty 52 4.4.1 Xây dựng mục tiêu chiến lược .52 4.4.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh 54 4.5 Định hướng chiến lược xây dựng chiến lược cho công ty .58 4.5.1 Định hướng chiến lược cho công ty 58 4.5.2 Xây dựng chiến lược cho công ty 58 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 5.1 Kết Luận 63 vi 5.2 Những mặt làm chưa làm đề tài .63 5.3 Kiến Nghị 64 5.3.1 Đối với công ty .64 5.3.2 Đối với nhà nước 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO .66  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB CNV Cán công nhân viên CLKD Chiến lược kinh doanh CP Cổ phần ĐVT Đơn vị tính HĐQT Hội đồng quản trị MMTB Máy móc thiết bị Ma trận EFE Ma trận đánh giá yếu tố bên External Factor Evaluation Matrix Ma trận IE Ma trận đánh giá yếu tố bên trong– bên Internal- External Matrix Ma trận IFE Ma trận đánh giá yếu tố bên Internal Factor Evaluation Matrix Ma trận QSPM Ma trận định lượng chiến lược hoạch định Quantitative Strategic Planning Matrix Ma trận SWOT Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, hội, đe dọa Strenghts- Weaknesses, Opportunities- Threats Matrix SXKD Sản xuất kinh doanh TTTH Tính tốn tổng hợp TNHH Trách nhiệm hữu hạn WTO (World Trade Organization)Tổ Chức Thương Mại Thế Giới viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình Hình Lao Động Của Cơng Ty Năm 2010 2011 9  Bảng 3.1 Mơ Hình Ma Trận SWOT .22  Bảng 4.1 Tình Hình Thu Mua Nguyên Liệu Trong Nước Của Công Ty .26  Bảng 4.2 Tình Hình Nhập Khẩu Vật Liệu Cơng Ty năm 2010, 2011 27  Bảng 4.3 Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2010 2011 29  Bảng 4.4 Tình Hình Kinh Tế Tỉnh Bình Dương Năm 2011 32  Bảng 4.5 Tốc Độ Tăng Trưởng GDP Giai Đoạn 2007 – 2011 32  Bảng 4.6 Tốc Độ Tăng TrưởngKinhTế Các Quý Năm 2011 .33  Bảng 4.7 Tình Hình Lạm Phát Ở Việt Nam Giai Đoạn Năm 2006 – 2011 34  Bảng 4.8 Một số nhà cung cấp nước ngồi cơng ty năm 2011 36  Bảng 4.9 Những Khách Hàng Tiêu Biểu Của Công Ty Năm 2011 .42  Bảng 4.10 Cấu Doanh Thu Của Công Ty Năm 2010 2011 .43  Bảng 4.11 Ma Trận Đánh Giá Các Yếu Tố Bên Ngoài (EFE) .44  Bảng 4.12 Thu Nhập Bình Qn Đầu Người Qua Các Năm Của Cơng Ty 45  Bảng 4.13 Phân tích hiệu sử dụng vốn công ty năm 2010 – 2011 46  Bảng 4.14 Kết Cấu Tài Sản Của Công Ty Năm 2010 2011 47  Bảng 4.15 Nguồn Vốn Của Công Ty Năm 2010 2011 48  Bảng 4.16 Giá Một Số Sản Phẩm Dòng Madang Của Cơng Ty Năm 2010, 2011 49  Bảng 4.17 Một số máy móc thiết bị công ty 51  Bảng 4.18 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) 52  Bảng 4.19 Ma Trận SWOT 54  Bảng 4.20 MaTrận QSPM 57  ix Bảng 4.18 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) Mức độ Phân Tổng Quan trộng Loại Điểm Văn hóa cơng ty 0.07 0.21 Chế độ đãi ngộ tốt 0.10 0.22 Tài mạnh 0.11 0.44 Hiệu sử dụng vốn đầu tư 0.11 0.22 0.10 0.30 Dây truyền, máy móc thiết bị đại 0.11 0.33 Giá 0.09 0.27 Hệ thống thơng tin hạn chế 0.07 0.14 Chưa phòng Marketing 0.09 0.09 10 Chưa đa dạng dòng sản phẩm 0.07 0.14 0.08 0.08 Các yếu tố bên Sản phẩm chất lượng khách hàng chấp nhận 11 Nghiên cứu phát triển chưa trọng Tổng cộng 2.44 Nguồn: Phân tích tổng hợp Nhận xét: Tổng số điểm quan trọng công ty 2,67 cho ta thấy cơng ty mơi trường bên tốt với điểm mạnh quan trọng như: Tài mạnh; Dây truyền, máy móc thiết bị đại;  Sản phẩm chất lượng khách hàng chấp nhận Tuy nhiên, cơng ty điểm yếu cần phải khắc phục Trong tương lai, để vươn xa nâng cao vị cạnh tranh mình, cơng ty cần khắc phục điểm yếu sau: Chưa phòng Marketing, đào tạo tay nghề cho nhân viên, sản phẩm chưa đa dạng, nghiên cứu phát triển chưa trọng 4.4 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty 4.4.1 Xây dựng mục tiêu chiến lược a Căn để xác định mục tiêu Ngành gỗ nhiều triển vọng phát triển doanh nghiệp Việt Nam khả tham gia vào chuỗi cung ứng chuỗi giá trị toàn cầu, sản 52 phẩm đồ gỗ Việt Nam tạo sắc riêng, hồn tồn cạnh tranh với sản phẩm Trung Quốc Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng đồ gỗ giới khả tăng cao, kinh tế giới phục hồi, đăc biệt Mỹ Về nguồn nguyên liệu, Nhà nước đưa sách trồng rừng nguyên liệu thay nhập Dự kiến đến năm 2012, diện tích rừng cho sản xuất đạt khoảng 8,4 triệu ha, sản lượng gỗ khai thác khoảng 22 triệu m3 Ngoài ra, tổ chức thành công kỳ hội chợ quốc tế đồ gỗ - mỹ nghệ xuất Việt Nam (VIFA) Sau năm tổ chức, từ năm 2008 đến 2012, Hội chợ VIFA đón tiếp khoảng 60.000 lượt khách tham quan, khoảng 28.000 lượt khách quốc tế đến từ 70 quốc gia, 315 hợp đồng ký hội chợ, với tổng giá trị lên đến hàng chục triệu USD Và Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Hàn Quốc, Đức thị trường nhập mạnh sản phẩm gỗ  chế biến Việt Nam Bên cạnh đó, ngành Gỗ Việt Nam gặp phải khó khăn ngành phát triển manh mún, chưa quy hoạch, doanh nghiệp chủ yếu quy mô vừa nhỏ, lao động phổ thông chiếm tỉ lệ cao, thơng tin thị trường nhiều hạn chế đặc biệt khó khăn từ việc thiếu nguồn cung gỗ Hằng năm, Việt Nam phải nhập 70– 80% gỗ nguyên liệu phục vụ ngành chế biến gỗ xuất khẩu, giới chuộng sản phẩm sản xuất từ gỗ rừng trồng Việt Nam.Trong thời gian tới, với tốc độ phát triền nhanh thị trường sản phẩm gỗ khả cạnh tranh mặt hàng ngày cao Đây hội thách thức lớn cho doanh nghiệp gỗ nói chung cơng ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An nói riêng b Mục tiêu công ty - Tiếp tục phát huy thành đạt năm trước - Giữ vững khách hàng cở sở uy tín chất lượng tiến độ giao hàng - Phát triển thêm khách hàng dòng sản phẩm nhiều tiềm c Định hướng - Đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu, gia tăng sản lượng hàng nội địa - Giữ vững thị trường xuất truyền thống, nhanh chống thâm nhập tiến sâu vào thị trường nội địa - Tái đầu tư theo hướng đại hóa công nghệ để tăng suất lao động 53 - Thắt chặt mối quan hệ với khách hàng truyền thống tìm kiếm thêm khách hàng tiềm - Tập trung đầu tư, củng cố cơng tác quản lí nhằm tăng hiệu sản xuất 4.4.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh a Xây dựng phương án chiến lược Phân tích ma trận SWOT Trên sở phân tích yếu tố mơi trường bên ngồi, mơi trường bên, giúp đỡ, nhận định anh chị phòng ban, với tham khảo ý kiến Đá (giám đốc công ty) làm cở sở xây dựng nên ma trận SWOT sau: Bảng 4.19 Ma Trận SWOT SWOT ĐIỂM MẠNH – S ĐIỂM YẾU – W Tài mạnh Hệ thống thơng tin Hiệu sử dụng vốn đầu hạn chế tư Chưa phòng Dây truyền, máy móc thiết Marketing bị đại Chưa đa dạng dòng Sản phẩm chất lượng sản phẩm khách hàng chấp nhận Nghiên cứu phát Văn hóa cơng ty triển chưa trọng Giá HỘI – O CHIẾN LƯỢC SO CHIẾN LƯỢC ST Chính trị- Xã hội ổn S1,4O 1,3,5,6,7 Tận dụng hội S1,3,4,5,T2,3: Phát triển sản định nhằm thâm nhập phát triển phẩm mới, đa dạng hóa Nguồn nguyên liệu ổn sâu vào thị trường nội địa sản phẩm định S1,4,5,6O2,3,4: Mở rộng sản xuất S 1,2,3.T1,2,3,4: Giảm chi phí Vị trí địa lí thuận lợi nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tăng khả nhiều khách hàng nước cạnh tranh truyền thống S2,3,4,O3,4,6 Tăng cường khả S 1,2,4,6T3,4: Đưa kế Tốc dộ phát triển kinh cạnh tranh, khẳng định hoạch phản ứng linh hoạt tế cao vi công ty thị trường hợp 54 Tiềm ngành trường biến động bất lợi gỗ S4,6O3,4,7: Duy trì hồn kinh tế, trị, luật Sự phát triển cơng thiện sách chất lượng pháp nghệ giá NGUY – T CHIẾN LƯỢC WO CHIẾN LƯỢC WT Giá nguyên vật liệu W2,4O4,5,7: Nâng cao hiệu W2,4T1,2,3: Đẩy mạnh hoạt không ổn định marketing, mở rộng thị động marketing, nghiên Đối thủ cạnh tranh trường cứu, thăm dò tìm kiếm ngày nhiều W3,4O2,5,6,7: Phát triển sản thị trường Biến động lạm phẩm W1,3T2,4: Cải tiến công phát, lãi suất, chênh lệch nghệ đáp ứng nhu cầu tỷ giá hối đoái khách hàng Yêu cầu ngày cao khách hàng Nguồn: Phân tích tổng hợp Các chiến lược đề xuất ma trận SWOT: - Chiến lược SO: Chiến lược phát triển thị trường, mở rộng quy mô sản xuất - Các chiến lược ST: Chiến lược chi phí thấp, chiến lược phát triển sản phẩm - Các chiến lược WO: chiến lược nâng cao hiệu marketing, chiến lược phát triển sản phẩm - Các chiến lược WT: chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược cải tiến công nghệ 55 Phân tích ma trận IE Hình 4.5 Ma Trận IE Nguồn: Phân tích tổng hợp Nhận xét: Trong ma trận IE, cơng ty gỗ Thuận An tổng số điểm quan trọng ma trận yếu tố bên (EFE) 2,72; tổng số điểm quan trọng ma trận yếu tố bên (IFE) 2,44 Như vậy, cơng ty vị trí thứ 5- nắm vững trì Như vậy, chiến lượccơng ty thực là: thâm nhập thị trường phát triển sản phẩm Các chiến lược đề xuất ma trận SWOT Lựa chọn chiến lược (Dùng ma trận QSPM) Trên sở phân tích yếu tố mơi trường bên ngồi, mơi trường bên, giúp đỡ, nhận định anh chị phòng ban, với tham khảo ý kiến Đá (giám đốc công ty) làm cở sở xây dựng nên ma trận QSPM Từ ma trận QSPM chiến lược, vào tổng số điểm hấp dẫn chiến lược ta kết sau: 56 Bảng 4.20 MaTrận QSPM Các yếu tố quan trọng Điểm mạnh Chế độ đãi ngộ tốt Tài mạnh Hiệu sử dụng vốn đầu tư Dây truyền, MMTB đại Sản phẩm chất lượng cao Văn hóa cơng ty Giá Điểm yếu Hệ thống thơng tin hạn chế Chưa phòng Marketing Chưa đa dạng dòng sản phẩm Nghiên cứu phát triển chưa trọng hội Chính trị- Xã hội ổn định Nguồn nguyên liệu ổn định Vị trí địa lí thuận lợi nhiều Khách hàng truyền thống Tốc dộ phát triển kinh tế cao Nguồn lao động tay nghề cao Sự phát triển công nghệ Thách thức Giá NVL không ổn định Đối thủ cạnh tranh ngày nhiều Biến động lạm phát, lãi suât, chênh lệch tỷ giá hối đoái Yêu cầu khách hàng cao Các chiến lược lựa chọn Thâm nhập thị Phát triển thị trường trường AS TAS AS TAS Xếp hạng Phát triển sản phẩm AS TAS 3 9 3 4 3 3 16 9 9 4 4 16 12 12 4 4 16 12 12 8 2 3 2 2 4 3 2 2 4 16 3 12 16 2 12 6 2 4 6 3 4 3 9 6 6 154 175 159 Tổng cộng Nguồn: Phân tích tổng hợp 57 - Đối với chiến lược Thâm nhập thị trường: Tổng số điểm hấp dẫn TAS = 154 - Đối với chiến lược Phát triển thị trường: Tổng điểm hấp dẫn TAS= 175 - Đối với chiến lược Phát triển sản phẩm: Tổng điểm hấp dẫn TAS= 159 Như vậy, chiến lược công ty ưu tiên lựa chọn chiến lược Phát triển thị trường phát triển sản phẩm Công ty nhắc nguồn lực mình, xem xét kĩ hội thách thức gặp phải để triển khai chiến lược thành công 4.5 Định hướng chiến lược xây dựng chiến lược cho công ty 4.5.1 Định hướng chiến lược cho công ty Sản phẩm chế biến gỗ ngày người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt người tiêu dùng nước ngoài; Đồng thời thị trường xuất hứa hẹn đầy tiềm năm tới, với nguồn nguyên liệu dồi từ gỗ tự nhiên, nguồn nhân công lao động trẻ, vị trí địa lí thuận lợi cơng ty Thuận An mở rộng quy mơ sản xuất, tìm kiếm thêm khách hàng tiềm thị trường tiêu thụ Bên cạnh phát triển cách mạng công nghệ kết hợp với nguồn tài mạnh cơng ty,Thuận An tăng cường vào việc nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thêm đối thủ cạnh tranh ngành để từ đưa chiến lược phù hợp cho công ty Thuận An cần chủ động việc tận dụng nguồn lực sẵn cơng ty nắm bắt kịp thời hội tạo từ mơi trường bên ngồi, đồng thời né tránh ruỉ ro mơi trường bên ngồi mang lại cơng ty tồn đứng vững thị trường cạnh tranh gay gắt Đưa công ty Thuận An trở thành công ty cung cấp sản phẩm gỗ lớn thị trường nội địa nhà xuất gỗ lớn Việt Nam Để làm điều cơng ty cần phải chiến lược ngắn hạn dài hạn phù hợp 4.5.2 Xây dựng chiến lược cho công ty a Chiến lược ngắn hạn Để đạt mục tiêu đa đặt ra, cơng ty cần khâu tổ chức quản lí chặt phù hợp từ xuống, phải mối liên hệ chặt chẻ phận, phòng ban để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, lãnh đạo với nhân viên Bộ máy phải thống ý kiến, đồn kết ln sát cánh bên Vì vậy, Thuận An nên chiến lược cho nguồn nhân lực hợp lí xây dựng thêm phòng 58 Marketing mặt giảm tải cơng việc cho phòng kinh doanh, hỗ trợ cho phòng ban, mặt khác tiến hành cải thiện tình hình Marketing cho công ty Chiến lược cấp chức a Chiến lược nhân Xây dựng đội ngũ CB CNV chun nghiệp, nhiệt huyết gắn bó với cơng ty để họ phát huy hết lực Tiếp tục thực việc tuyển mộ nhân sự, người lực lĩnh vực chun mơn thể tuyển mộ từ trường đại học, cao đẳng, trung cấp lao động phổ thơng tay nghề cao, giàu kinh nghiệm Bên cạnh tuyển dụng, công ty cần thực chế độ khen thưởng, xử phạt cơng nhằm khuyến khích động viên tinh thần làm việc CB CNV, trì kỷ luật, tạo điều kiện để nhân viên phát huy hết khả sáng tạo tránh sai sót làm việc Tạo mối quan hệ gắn bó CB CNV công ty, lãnh đạo với nhân viên, phòng ban Quan tâm đến đới sống CB CNV biện pháp giúp đỡ kịp thời, gia tăng lòng tin nơi nhân viên công ty Tạo điều kiện cho nhân viên công ty phát biểu suy nghĩ, đóng góp ý kiến thể tổ chức bỏ phiếu kín để nhân viên bày tỏ ý kiến chế đọ làm việc, nghỉ ngơi, nhu cầu văn hóa, giải trí, thái độ làm việc lãnh đạo nhân viên công ty Từ cơng ty nắm bắt đáp ứng kịp thời nhu cầu việc giải tranh chấp công ty cách xớm nhất, hạn chế chi phí gây b Chiến lược marketing Nâng cao lực, hiệu phận marketing, tham gia cạnh tranh tầm quốc tế vai trò phận marketing quan trọng cần thiết Bộ phận marketing thường xun thu thập xử lí thơng tin tình hình ngồi nước, tìm kiếm thị trường để giúp cho ban lãnh đạo phận chức định đắn kịp thời Qua phân tích mơi trường bên cho thấy hiệu hoạt động marketing cơng ty chưa thực hiệu quả, cần thực giải pháp để gia tăng hiệu marketing Trong tương lai, công ty muốn mở rộng việc kinh doanh đảm bảo kinh doanh đạt hiệu nên lập nên phòng Marketing 59 Hình 4.6 Sơ Đồ Phòng Marketing Nguồn: Phân tích tổng hợp Các phận phòng Marketing chức riêng mối quan hệ mật thiết với đảm bảo phòng marketing đươc hoạt động hiệu - Bộ phận R&D: Chuyên nghiên cứu thị trường tìm khách hàng mới, triển vọng cho phòng kinh doanh nghiên cứu chiến lược cạnh tranh cho công ty Từ đưa mục tiêu, kế hoạch dự báo nhu cầu cho tương lai - Bộ phận quan hệ khách hàng: Thực quan hệ, giới thiệu bán sản phẩm cho doanh nghiệp thiết lập quan hệ với khách hàng tiềm thị trường mục tiêu - Bộ phận truyền thơng: nhiệm vụ hoạch định thực chiến lược quảng cáo, khuyến Triển khai chương trình quảng cáo, tiếp thị hoạt động quản bá đến khách hàng Về sản phẩm Tiếp tục tăng cường hoạt động sản xuất sản phẩm công ty, nghiên cứu cải tiến sản phẩm tại, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng tăng khả cạnh tranh thị trường Hiện doanh thu sản phẩm nội thất công ty chiếm tỉ trọng lớn công ty, nên cơng ty cần trọng phát triển dòng sản phẩm hơn, nhu cầu sản phẩm nội thất thị trường cao Về giá Dựa vào hoạt động nghiên cứu thị trường kết hợp với việc tính tốn chi phí hợp lí để thực chiến lược giá linh hoạt theo thị trường Xây dựng chiến lược giá cho sản phẩm để thâm nhập thị trường, mở rộng phát triển thị trường Ở thị trường giá bán công ty đưa không chênh lệch so với công ty cạnh 60 tranh, cạnh tranh chủ yếu chất lượng sản phẩm Nhưng ảnh hưởng lạm phát đẩy chi phí sản xuất lên cao Cho nên, việc đàm phán giá công ty với khách hàng không thuận lợi Do vậy, công ty cần phải đàm phán với bên mua để giá hợp lí đem lại lợi nhuận cao Về chiêu thị cổ động Quảng cáo công cụ quan trọng chiến lược cổ động Tuy nhiên công ty cần phải hoạch định ngân sách phương tiện quảng cáo Hiện nay, hình thức quảng cáo truyền hình cho sản phẩm đồ gỗ Vì vậy, cơng ty nên đầu tư chi phí cho hoạt động quảng cáo truyền hình qua đoạn phim giới thiệu thu hút khách hàng Hình thức quảng cáo qua internet cơng ty nên sử dụng Với hình thức quảng cáo tối ưu tiết kiệm chi phí, khơng giới hạn không gian thời gian mang lại hiệu cao Về hình thức khuyến cơng ty sách ưu đãi cho khách hàng lâu năm, đơn đạt hàng lớn Thực giảm giá ưu đãi vào dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty, đợt lễ lớn năm Ngồi ra, cơng ty cần sách chăm sóc khách hàng sau họ mua hàng như: Giao hàng tận nơi, chế độ bảo hành, lắng nghe phản hồi từ khách hàng… c Về hệ thống thông tin Trong thời gian tới công ty mở rộng thị trường hệ thống thơng tin mạnh điều cần thiết quan trọng cơng ty thể giao tồn nhiệm vụ thu thập xử lí thơng tin cho phận Marketing Tuyển mộ, huấn luyện, đào tạo nhân viên chuyên nghiệp, am hiểu thị trường nước Tăng cường việc hợp tác với đối tác, đối tác nước ngoài, quan trọng tham gia thị trường xuất khẩu, thu thập xử lí thơng tin để kịp thời đưa lựa chọn tận dụng tốt hội hoạt động kinh doanh b Chiến lược dài hạn Từ chiến lược ngắn hạn nhằm tăng cường củng cố cơng tác quản lí, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tiến tới gia tăng sản lượng, thắt chặt mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng khả cạnh tranh cho công ty thị trường kinh doanh Với lợi nguồn tài mạnh, nguồn nguyên liêu dồi dào, sản phẩm ưa 61 chuộng kết hợp với ổn định tổ chức quản lí bước đầu cho việc mở rộng quy mô sản xuất tiến tới mở rộng thị trường tiêu thụ cho công ty Chiến lược cấp công ty Từ ma trận QSPM cơng ty nên theo đuổi chiến lược sau: Phát triển thị trường phát triển sản phẩm Đối với chiến lược phát triển thị trường, mục tiêu chủ yếu chiến lược nhằm giới thiệu sản phẩm công ty vào thị trường mới, cụ thể tỉnh thành nước, thị trường Nhật Bản nước khách hàng công ty Đối với chiến lược phát triển sản phẩm, công ty hướng đến đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng, tăng khả cạnh tranh công ty thị trường Bằng việc tìm hiểu, theo dõi học hỏi từ bên biến động thị trường Nhằm đưa thị trường dòng sản phẩm chất lượng cao, đẹp mắt, giá phù hợp Với hai chiến lược công ty Thuận An giữ vững thị trường xuất truyền thống, thâm nhập rộng vào thị trường Mỹ, Châu Âu Nhật Đây thị trường tiềm nâng cao cho ngành sản phẩm gỗ Bên cạnh mở rộng thị trường tiêu thụ nước Để hai chiến lược thực cách hiệu phải phối hợp hoạt động phòng ban cơng ty, đồng nội Cơng ty nên tận dụng nguồn lực, phát triển sản phẩm, kết hợp với hỗ trợ từ phủ, từ hiệp hội, nắm bất hội bên ngoài, khắc phục điểm yếu kém, gia tăng hiệu marketing để tìm kiếm thị trường mới, khách hàng tiềm Hoạt động mà công ty cần thực khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động marketing, tìm hướng Bên cạnh đó, cơng ty cần phải xác lập quan hệ làm ăn lâu dài với số công ty cung cấp nguồn nguyên vật liệu đề phòng ảnh hưởng biến động thị trường, để đáp ứng đủ nguồn nguyên vật liệu cho trình sản xuất công ty 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết Luận Từ thành lập đến nay, cơng ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An bước chuyển đáng kể, từ doanh nghiệp không tên tuổi thị trường, qua thời gian nỗ lực khơng mệt mỏi tồn CB CNV, Thuận an đạt thành cơng định Tiếp nối thành cơng đó, cơng ty muốn vươn xa hơn, mở rộng quy mô hoạt động, vươn đến địa bàn lân cận Nhưng điều không dễ, đặc biệt kinh tế cạnh tranh gay gắt nay, xuất doanh nghiệp tài mạnh, giàu kinh nghiệm thách thức công ty Thuận An phải vượt qua Vì vậy, khơng khác cơng ty phải xây dựng chiến lược khoa học, sáng tạo, đặc biệt phải phù hợp với tình hinh Đề tài “Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Thuận An” với việc phân tích mơi trường bên ngồi bên để xác định hội, nguy điểm mạnh, điểm yếu công ty, em đề xuất chiến lược phù hợp với công ty như: chiến lược phát triển thị trường chiến lược phát triển sản phẩm Từ sử dụng phương pháp hoạch định chiến lược phù hợp để thực thi 5.2 Những mặt làm chưa làm đề tài Mặc dù thiếu hụt nguồn lực, thời gian yếu tố khác, nhiên đề tài đạt số kì vọng ban đầu như: - Phân tích mơi trường bên ngồi, bên tác động cụ thể đến doanh nghiệp - Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp theo trình tự logic, tuân thủ quy tắc học thuật kết hợp với thục tiễn sống, làm cho đề tài kết thúc với ý nghĩa tên gọi - khả áp dụng vào thực tế doanh nghiệp 63 Tuy nhiên, đề tài nhiều hạn chế xét phương diện khách quan chủ quan: - Hạn chế kinh nghiệm kiến thức tác giả nên đề tài chưa thực hoàn hảo kì vọng ban đầu tác giả thực đề tài - Các số phân tích đặt môi trường kinh tế bị thu hẹp, kết không mong đợi 5.3 Kiến Nghị 5.3.1 Đối với công ty Tiếp tục phát huy mạnh cơng ty chất lượng sản phẩm, uy tín với khách hàng, số lượng khách hàng truyền thống sẵn từ nhiều năm qua Mở rộng diện tích khai thác gỗ cao su thể, trì mối quan hệ tốt với nhà cung ứng tại, đồng thời phải tìm kiếm nhà cung ứng khác điều kiện gỗ ngày khan để nguồn nguyên liệu gỗ tốt kịp thời cho trình SXKD Giữ vững thu hút thêm đội ngũ công nhân lành nghề nhằm ổn định lực lượng lao động, tránh tình trạng tăng ca nâng cao suất lao động, giảm chi phí quản lí tiền lương Cần đội ngũ nghiên cứu thị trường kiến thức rộng thị trường ngồi nước nhằm tìm kiếm thêm thị trường giúp Thuận An chủ động đầu ra, góp phần tăng lợi nhuận cho Thuận An Việc bước vào thị trường nội địa phải nghiên cứu kỹ thị trường nội địa nhiều đối thủ cạnh tranh 5.3.2 Đối với nhà nước Chính phủ nên tổ chức cho nhà nhập gỗ nguyên liệu, nhà chế biến gỗ xuất ngồi lại với để tính toán việc thành lập đầu mối nhập gỗ để giúp hạ giá gỗ nguyên liệu đầu vào cho đơn vị chế biến gỗ xuất Chính phủ cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp liên kết với chủ rừng nước để đảm bảo nguồn gỗ cung cấp lâu dài ổn định chất lượng Chính phủ cần hỗ trợ mặt để xây dựng kho bãi chứa gỗ, nguồn vốn vay ưu đãi chương trình tín dụng hỗ trợ xuất phủ Cần sách khuyến khích trồng rừng để phát triển nguồn nguyên liệu gỗ cho sản xuất chế biến, giảm áp lực nhập Ngồi cần sách ngăn cấm 64 việc khai thác gỗ mức xử lí nghiêm trường hợp vi phạm để không làm cạn kiệt nguồn nguyên liệu gỗ Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp xuất nói chung doanh nghiệp xuất gỗ nói riêng vốn, cơng nghệ kinh nghiệm để họ cạnh tranh với cơng ty, tập đồn nước ngồi   65 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Đoàn Quốc Sĩ, 2011 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Vĩnh Ái Luận tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Chuyên ngành Kinh tế, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Huỳnh Thị Mỹ Ngân, 2006 Định hướng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm gỗ Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Gia Lai Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Chuyên ngành Kinh tế, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Lê Thành Hưng, 2011, Bài giảng Quản Trị Chiến Lược, Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Lê Thế Giới Các Cộng Sự, 2007 Quản Trị Chiến Lược, NXB Thống Kê, 287 trang Fredr David, 2006 Khái luận quản trị chiến lược (bản dịch) NXB Thống kê, Hà Nội, 476 trang WEBSITE Vnexpress.net www.thuvienbinhduong.org.vn www.laisuat.vn www.tac.com.vn 66 ... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       NGUYỄN THỊ HUỆ         XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN   KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn: Th.s... công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Thuận An cần có chiến lược để phát triển năm tới nên khóa luận thực nhằm góp phần giải vấn đề Đề tài Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ. .. 4.4 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty 52 4.4.1 Xây dựng mục tiêu chiến lược .52 4.4.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh 54 4.5 Định hướng chiến lược xây dựng chiến lược
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN  , XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN  

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn