XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DU LỊCH BÃI BIỂN NHA TRANG, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA.

105 13 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ NGUYỄN NGỌC HƯƠNG BÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DU LỊCH BÃI BIỂN NHA TRANG, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HỊA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC HƯƠNG BÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DU LỊCH BÃI BIỂN NHA TRANG, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HỊA Ngành Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS LÊ CÔNG TRỨ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 /2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Xác định giá trị du lịch bãi biển Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” Nguyễn Ngọc Hương Bình, sinh viên khóa 35, ngành Kinh tế Tài ngun Mơi trường, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ TS Lê Công Trứ Người hướng dẫn, Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin kính gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bậc sinh thành, người sinh con, nuôi nấng - dạy bảo lớn khôn tạo điều kiện tốt cho học tập từ lúc bé hôm Con tự hào Bố Me, em Anh, cố gắng để đền đáp công ơn to lớn Bên cạnh đó, em xin kính gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Cô khoa Kinh Tế, Thầy Cô môn Kinh tế Tài nguyên Môi trường, người tận tâm dìu dắt, truyền đạt cho chúng em kiến thức quý báu Đặc biệt, em xin kính gửi đến Thầy - TS Lê Cơng Trứ lòng biết ơn chân thành nhất! Cảm ơn Thầy nhiệt tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức bổ ích kinh nghiệm quý giá giúp cho em hoàn thành khóa luận Kính mong Thầy ln ln khỏe mạnh để tiếp tục dìu dắt hệ sinh viên tới Đồng thời, xin cảm ơn đến anh chị cơng tác Phòng Nghiệp vụ Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Khánh Hòa giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu Và sau cùng, tơi xin chân thành cảm ơn bạn lớp DH09KM nói riêng tất bạn bè, anh chị em mà tơi quen biết nói chung nhiệt tình ủng hộ giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực khóa luận Xin cảm ơn chúc tất người đạt nhiều thành công sống Một lần xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Ngọc Hương Bình NỘI DUNG TĨM TẮT NGUYỄN NGỌC HƯƠNG BÌNH Tháng 07 năm 2013 “Xác Định Giá Trị Du Lịch Bãi Biển Nha Trang, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa” NGUYEN NGOC HUONG BINH July 2013 “Determining the Tourism Value of Nha Trang Beach, Nha Trang City, Khanh Hoa Province” Đề tài hướng đến mục tiêu xác định giá trị du lịch bãi biển Nha Trang thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sở phương pháp Chi phí du hành cá nhân (ITCM) Dựa số liệu sơ cấp thu thập từ 100 du khách nước, tổng hợp số liệu thứ cấp, sau phân tích số liệu đặc điểm kinh tế xã hội khách du lịch đến bãi biển Nha Trang, đề tài xây dựng hàm cầu du lịch dựa vào nhân tố ảnh hưởng đến cầu du lịch Từ đó, đề tài xác định giá trị du lịch bãi biển Nha Trang năm 2012 62.740 tỷ VNĐ Ngoài đề tài xác định giá trị ứng với suất chiết khấu khác nhau, từ 6% đến 10% Cụ thể, với suất chiết khấu 6%, giá trị du lịch bãi biển Nha Trang 1.045.667 tỷ VNĐ; ứng với suất chiết khấu 8%, giá trị du lịch bãi biển Nha Trang 784.250 tỷ VNĐ; giá trị 627.400 tỷ đồng ứng với suất chiết khấu 10% Kết đề tài cho thấy giá trị du lịch bãi biển Nha Trang lớn, phần phản ánh giá trị thực khách nước khách quốc tế Giá trị không dừng lại hàng tỷ VNĐ mà vươn tới hàng tỷ USD, đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp người dân địa phương MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Địa bàn nghiên cứu 1.3.3 Thời gian nghiên cứu 1.3.4 Phạm vi nội dung thực 1.4 Cấu trúc để tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan Thành phố Nha Trang 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.2 Các nguồn tài nguyên 2.2.3 Đặc điểm dân số, nguồn nhân lực 12 2.2.4 Đặc điểm kinh tế, xã hội 13 2.2.5 Đặc điểm giao thông vận tải, an ninh quốc phòng mơi trường 16 2.3 Tổng quan vịnh Nha Trang 18 2.3.1 Vị trí đặc điểm địa lí 18 2.3.2 Giới thiệu số địa điểm du lịch thuộc vịnh Nha Trang 19 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Cơ sở lý luận 22 v 3.1.1 Định giá tài nguyên môi trường ý nghĩa việc định giá 22 3.1.2 Một số khái niệm du lịch 23 3.1.3 Cung du lịch 24 3.1.4 Cầu du lịch 26 3.1.5 Mối quan hệ du lịch môi trường 29 3.2 Phương pháp nghiên cứu 31 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu: 31 3.2.2 Phương pháp xử lí số liệu 31 3.2.3 Phương pháp phân tích hồi quy 31 3.2.4 Giới thiệu số phương pháp xác định giá trị du lịch giải trí 32 3.1.5 Phương pháp xây dựng hàm cầu 38 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41 4.1 Hoạt động du lịch Nha Trang 41 4.2 Những đặc điểm kinh tế - xã hội du khách 42 4.2.1 Độ tuổi 42 4.2.2 Giới tính 43 4.2.3 Trình độ học vấn 43 4.2.5 Thu nhập 45 4.3 Nhu cầu, hành vi du khách 47 4.3.1 Nơi xuất phát 47 4.3.2 Số lần đến Nha Trang 48 4.3.4 Số người nhóm 49 4.3.5 Thời gian lưu trú 50 4.3.6 Lý du lịch đến Nha Trang 51 4.3.7 Phương tiện du lịch 51 4.3.8 Tham gia hoạt động bãi biển 52 4.3.9 Hành vi chi tiêu 53 4.3.10 Hoạt động thay 54 4.4 Cảm nhận, đánh giá du khách 54 4.4.1 Cảm nhận du khách 54 4.4.2 Đánh giá địa điểm du lịch Nha Trang 55 vi 4.4.3 Đánh giá môi trường biển Nha Trang 56 4.5 Xây dựng đường cầu du lịch theo phương pháp ITCM 58 4.5.1 Ước lượng tham số mơ hình theo dạng log-log 58 4.5.2 Kiểm định giả thiết mơ hình 59 4.5.3 Kiểm tra vi phạm giả thiết 61 4.5.4 Nhận xét phân tích mơ hình đường cầu du lịch 63 4.6.1 Xác định giá trị thặng cho du khách 64 4.6.2 Tính thặng cho lần du lịch 66 4.6.3 Xác định giá trị điểm du lịch 66 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 5.1 Kết luận 68 5.2 Giới hạn đề tài 69 5.3 Kiến nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CPDH Chi phí du hành CVM Phương pháp Đánh giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method) DLST Du lịch sinh thái GDP Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product) ITCM Phương pháp Chi phí du hành cá nhân (Individual Travel Cost Method) TCM Phương pháp Chi phí du hành (Travel Cost Method) USD Đơ la Mỹ VHTTDL Văn hóa, Thể thao Du lịch VNĐ Đồng Việt Nam WTP Mức sẵn lòng trả (Willingness To Pay) ZTCM Phương pháp Chi phí du hành vùng (Zone Travel Cost Method) viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Đóng Góp Thành Phố Nha Trang Nền Kinh Tế Tỉnh Khánh Hoà 14 Bảng 3.1 Kỳ Vọng Dấu Cho Các Hệ Số Mơ Hình 39 Bảng 4.1 Tình Hình Hoạt Động Du Lịch Nha Trang từ Năm 2009 – 2012 41 Bảng 4.2 Xếp Hạng Mức Độ Hài Lòng Du Khách 56 Bảng 4.3 Các Thông Số Ước Lượng Hàm Cầu theo Dạng Log-Log 58 Bảng 4.4 Dấu Của Các Thông Số Ước Lượng Mô Hình Đường Cầu 60 Bảng 4.5 Ma Trận Hệ Số Tương Quan Cặp Giữa Các Biến Giải Thích 62 Bảng 4.6 R2aux Các Mô Hình Hồi Quy Bổ Sung 62 Bảng 4.7 Giá Trị Bãi Biển Nha Trang Được Thể Hiện Ở Các Mức Suất Chiết Khấu 67 ix LOG(SLDLTN) -0.303267 0.046772 -6.483940 0.0000 KHACHQT -0.048363 0.118909 -0.406725 0.6851 R-squared 0.589949 Mean dependent var 3.438236 Adjusted R-squared 0.568138 S.D dependent var 0.376474 S.E of regression 0.247404 Akaike info criterion 0.102539 Sum squared resid 5.753637 Schwarz criterion 0.258849 Log likelihood 0.873048 F-statistic 27.04798 Durbin-Watson stat 2.315581 Prob(F-statistic) 0.000000 Dependent Variable: LOG(HV) Method: Least Squares Date: 06/15/13 Time: 08:45 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.081334 0.490889 0.165687 0.8688 LOG(TUOI) 0.032591 0.073166 0.445436 0.6570 LOG(TN) 0.058980 0.057244 1.030320 0.3055 LOG(CPDH) 0.066362 0.029680 2.235887 0.0277 LOG(SLDLTN) 0.118199 0.038051 3.106314 0.0025 KHACHQT -0.260662 0.080123 -3.253264 0.0016 R-squared 0.203883 Mean dependent var 1.354641 Adjusted R-squared 0.161537 S.D dependent var 0.191865 S.E of regression 0.175686 Akaike info criterion -0.582109 Sum squared resid 2.901374 Schwarz criterion -0.425798 Log likelihood 35.10543 F-statistic 4.814633 Durbin-Watson stat 1.935231 Prob(F-statistic) 0.000580 Dependent Variable: LOG(TN) Method: Least Squares Date: 06/15/13 Time: 08:46 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -5.101663 0.704920 -7.237226 0.0000 LOG(TUOI) 0.744816 0.106394 7.000546 0.0000 LOG(HV) 0.189337 0.183765 1.030320 0.3055 LOG(CPDH) 0.206204 0.050260 4.102782 0.0001 LOG(SLDLTN) 0.255507 0.066563 3.838561 0.0002 KHACHQT 0.019054 0.151410 0.125841 0.9001 R-squared 0.710007 Mean dependent var 1.204332 Adjusted R-squared 0.694581 S.D dependent var 0.569582 S.E of regression 0.314778 Akaike info criterion 0.584225 Sum squared resid 9.313995 Schwarz criterion 0.740535 F-statistic 46.02905 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat -23.21125 1.892386 Dependent Variable: LOG(CPDH) Method: Least Squares Date: 06/15/13 Time: 08:48 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 13.63918 0.885931 15.39531 0.0000 LOG(TUOI) -0.025834 0.248002 -0.104167 0.9173 LOG(HV) 0.760935 0.340328 2.235887 0.0277 LOG(TN) 0.736532 0.179520 4.102782 0.0001 LOG(SLDLTN) -0.388293 0.129238 -3.004477 0.0034 KHACHQT 2.134124 0.182885 11.66920 0.0000 R-squared 0.812816 Mean dependent var 15.62536 Adjusted R-squared 0.802860 S.D dependent var 1.339874 S.E of regression 0.594910 Akaike info criterion 1.857312 Sum squared resid 33.26830 Schwarz criterion 2.013622 F-statistic 81.63617 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat -86.86559 1.978072 Dependent Variable: LOG(SLDLTN) Method: Least Squares Date: 06/15/13 Time: 08:50 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 6.151848 1.097063 5.607560 0.0000 LOG(TUOI) -1.019017 0.157160 -6.483940 0.0000 LOG(HV) 0.787607 0.253550 3.106314 0.0025 LOG(TN) 0.530354 0.138165 3.838561 0.0002 LOG(CPDH) -0.225646 0.075103 -3.004477 0.0034 KHACHQT 0.754360 0.203812 3.701247 0.0004 R-squared 0.494113 Mean dependent var 1.024212 Adjusted R-squared 0.467204 S.D dependent var 0.621305 S.E of regression 0.453508 Akaike info criterion 1.314518 Sum squared resid 19.33296 Schwarz criterion 1.470829 F-statistic 18.36245 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat -59.72592 2.283815 Dependent Variable: KHACHQT Method: Least Squares Date: 06/15/13 Time: 08:51 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -3.604083 0.469926 -7.669463 0.0000 LOG(TUOI) -0.036324 0.089309 -0.406725 0.6851 LOG(HV) -0.388238 0.119338 -3.253264 0.0016 LOG(TN) 0.008840 0.070250 0.125841 0.9001 LOG(CPDH) 0.277213 0.023756 11.66920 0.0000 LOG(SLDLTN) 0.168618 0.045557 3.701247 0.0004 R-squared 0.775395 Mean dependent var 0.260000 Adjusted R-squared 0.763448 S.D dependent var 0.440844 S.E of regression 0.214412 Akaike info criterion -0.183714 Sum squared resid 4.321399 Schwarz criterion -0.027404 Log likelihood 15.18570 F-statistic 64.90253 Durbin-Watson stat 1.944665 Prob(F-statistic) 0.000000 Phụ lục 6: Giá Trị Trung Bình Các Biến Độc Lập Date: 06/26/13 Time: 17:21 Sample: 100 Y TUOI TN SLDLTN KHACHQT HV CPDH Mean 3.320000 33.43000 3.830000 3.390000 0.260000 3.940000 16130974 Median 2.000000 30.00000 3.000000 3.000000 0.000000 4.000000 4750000 Maximum 17.00000 65.00000 6.000000 17.00000 1.000000 5.000000 1.87E+08 Minimum 1.000000 15.00000 1.000000 1.000000 0.000000 2.000000 600000.0 Std Dev 2.799278 12.98970 1.792549 2.432503 0.440844 0.663934 28250263 Skewness 2.451074 0.727934 -0.018106 2.468409 1.094306 -0.767398 3.418203 Kurtosis 10.50998 2.433235 1.560143 12.17094 2.197505 4.502430 17.53335 Jarque-Bera 335.1287 10.16989 8.643746 451.9930 22.64174 19.22040 1074.811 Probability 0.000000 0.006189 0.013275 0.000000 0.000012 0.000067 0.000000 Sum 332.0000 3343.000 383.0000 339.0000 26.00000 394.0000 1.61E+09 Sum Sq 775.7600 16704.51 318.1100 585.7900 19.24000 43.64000 7.90E+16 Dev Observations 100 100 100 100 100 100 100 Phụ lục 7: Bảng Câu Hỏi Du Khách Trong Nước BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG CÂU HỎI “XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DU LỊCH BÃI BIỂN NHA TRANG, TP NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HỊA” Cảm ơn Ơng/Bà đồng ý tham gia! Tôi sinh viên chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên – Môi trường, thuộc trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, thực tập Tốt nghiệp với đề tài “XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DU LỊCH BÃI BIỂN NHA TRANG, TP NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HỊA” Mục đích khảo sát nhằm tìm hiểu Những yếu tố tác động lên đường cầu du lịch du khách từ Xác định giá trị du lịch bãi biển Nha Trang Những điều giúp quan quản lý đề sách phù hợp nhằm bảo vệ phát triển danh lam thắng cảnh cách hợp lý bền vững, đồng thời góp phần phát triển ngành du lịch nước nhà nói chung Ngồi ra, hợp tác Ơng/Bà góp phần giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Đại học Xin trân trọng cảm ơn! Tên người vấn: Ngày vấn: _ A Tổ chức chuyến Ông/Bà đến từ Tỉnh/ Thành phố nào? Ông/Bà đến Nha Trang lần rồi? ( Kể chuyến này) _ lần Chuyến du lịch Ông/Bà tổ chức theo hình thức gì? Tour cơng ty du lịch Gia đình, bạn bè tự tổ chức Cơ quan, tập thể tổ chức Khác (ghi rõ): _ Số người nhóm? _ Thời gian lưu trú: Về ngày Số ngày: (ngày) Lý Ông/Bà du lịch đến Nha Trang? (Vui lòng đánh dấu) Tham quan, nghỉ dưỡng Thơng tin báo chí Tham gia lễ hội Thăm bạn bè, người thân Thương mại Lý khác: Hội nghị, hội thảo Ơng/Bà đến Nha Trang phương tiện gì? (Có thể chọn nhiều phương án) Máy bay Tàu thủy Xe cá nhân Tàu hỏa Xe khách Xe tour Xe máy, mô tô Khác: _ B Chi phí chuyến Tổng chi tiêu Ơng/Bà (ước tính) chuyến đi: VND/người Cụ thể: • Chi phí lại, ngủ nghỉ VND/người • Đồ ăn thức uống VND/người • Hàng lưu niệm VND/người • Hoạt động giải trí VND/người • Khác VND/người Nếu không du lịch đây, Ơng/Bà làm thời gian rảnh? Đi mua sắm, xem phim Đi du lịch nơi khác (Vui lòng Thăm bạn bè, gia đình ghi rõ địa Ở nhà nghỉ ngơi điểm) _ Đi làm Khác: _ C Lợi ích chuyến 10 Ơng/Bà đã/sẽ tham gia hoạt động bãi biển? (Có thể chọn nhiều đáp án) Tắm nắng Ăn hải sản Thăm làng chài Chỉ nghỉ ngơi, ngắm cảnh Chèo thuyền, Lướt ván… Lặn biển Bơi, tắm biển Khác: _ 11 Sau du lịch biển Nha Trang, Ông/Bà có cảm giác nào? Thư giãn, thoải mái Buồn chán Mệt vui Bình thường D Đánh giá du khách 12 Xin vui lòng xếp hạng địa điểm Ông/Bà tham quan Nha Trang theo thứ tự mức độ hài lòng Ơng/Bà (Mức độ hài lòng giảm dần từ -> 5) Địa điểm Xếp hạng • Quần thể đảo vịnh Nha Trang Bãi biển Nha Trang • Tháp Ponaga • Chùa Long Sơn • Khu du lịch giải trí Vinpearl 13 Đánh giá Ơng/Bà mơi trường biển Nha Trang Sạch sẽ, lành Ô nhiễm Khá Ô nhiễm nặng Bình thường Khơng ý kiến 14 Trong tương lai, Ơng/Bà có ý định quay lại Nha Trang khơng? Chắc chắn Có thể Khơng E Thơng tin du khách 15 Giới tính Nữ Nam 16 Tuổi: _ 17 Bậc học cao Ông/Bà nay: Cấp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học Cấp Trên Đại học Cấp 18 Nghề nghiệp Công chức Nhà nước Học sinh, sinh viên Doanh nhân Nội trợ Công nhân Khác Nghỉ hưu 19 Thu nhập hàng tháng Ơng/Bà? Ít 2.000.000 (VND) 6.000.000 – 8.000.000 (VND) 2.000.000 – 4.000.000 (VND) 8.000.000 – 10.000.000(VND) 4.000.000 – 6.000.000 (VND) Trên 10.000.000(VND) - Nếu Ơng/Bà khơng làm, xin cho biết thu nhập Chồng/Vợ hàng tháng - Nếu học, xin cho biết số tiền gia đình bạn chu cấp hàng tháng 20 Xin vui lòng cho biết trung bình năm Ơng/Bà du lịch lần? _lần Trân trọng cảm ơn hợp tác Ơng/Bà! Chúc Ơng/Bà có chuyến du lịch vui vẻ Phụ lục 8: Bảng câu hỏi vấn khách nước THE QUESTIONNAIRE I’m a student of Nong Lam University in Ho Chi Minh City Now I’m doing a survey about Recreational Value of Nha Trang beach Please tick the appropriate boxes to indicate your choice Your answers to these questions will be used to improve Nha Trang beach’s quality Keep in mind there are no right or wrong answers to these questions Your best opinions are fine Thank you for your cooperation Name of interviewer: _ Date: A Information about the trip What country are you from? How many times have you visited Nha Trang beach, including this trip? _ times Who organize your tour? By tour agent By organization, group… By self-arranging Others How many people are in the group you are traveling with in Nha Trang? _ How many days is your visit to Nha Trang? _ days Why are you visiting Nha Trang? (Please tick one or more) Vacation, holiday Visit friends or relatives Travel, relaxation Conference Press Other Trade affairs reason How did you get to Nha Trang from your home? (Please tick one or more) By air By train By ship By motobike By car Other: B Travelling cost The total cost of your trip: USD/person Please indicate your expenditure (estimate thereof) in the trip • Transportation and Accommodation USD/person • Food & drinks USD/person • Souvenirs USD/person • Entertainment Activities USD/person • Others USD/person If you didn’t travel to Nha Trang beach, what would you instead? Shopping, watching film Travelling another places in Staying home Vietnam( Please specify the Working name of the places): _ Visitting relations, friends Other : C The benefit of the trip 10 What activities have you participated in at the beach? (Please tick all that apply) Using beaches/Sunbathing Eating seafood Boating/Sailing/Jet-skiing Visiting fishing villages Swimming Scuba-diving Just relaxing/Looking at scenery Others 11 How you feel when you travel to Nha Trang beach? Relaxed, comfortable Bored Tired but funny Nomal D Visittor’s rating 12 Please rank the places you have visited in Nha Trang in the order of their satisfaction to you (with is the highest and is the lowest) Place Rank The islands Nha Trang beach Ponaga tower Long Son pagoda Vinpearl entertainment resort 13 How you think about the environment of Nha Trang beach? Clean and fresh Nomal Very polluted Quite Clean Polluted No idea 14 Will you come back to Nha Trang in future? Sure E Questions About You Not sure No 15 Are you male or female? Male Female 16 How old are you? _ years 17 What is the highest grade you completed in school? Primary school College/University Secondary school Post graduate High school 18 Occupation Journalist Employee Businessman Organization Homemaker Employee Student Organization Teacher, lecturer Other of Govermental of International Retired 19 What is your approximate net MONTHLY income? - 1,000 USD 1,001 - 2,000 USD 6,001 - 7,000 USD 2,001 - 3,000 USD 7,001 - 8,000 USD 3,001 - 4,000 USD 8,001 - 9,000 USD 4,001 - 5,000 USD 9,001 - 10,000 USD 5,001 - 6,000 USD More than 10,000 USD 20 How many times you travel each year? _ times Thank you very much! Have a wonderful trip! Phụ lục 9: Một Số Hình Ảnh Biển Nha Trang Bãi tắm Nha Trang Khu vực Quãng trường 2/4 tháp Trầm Hương Hoạt động Festival Biển 2013 ... Trang, bãi biển Nha Trang Vậy giá trị bãi biển Nha Trang phải làm để nâng cao giá trị nữa? Để trả lời câu hỏi này, đề tài “ Xác định giá trị du lịch bãi biển Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh. .. ảnh hưởng tới đường cầu du lịch khách du lịch (nội địa quốc tế) đến bãi biển Nha Trang • Xác định đường cầu du lịch bãi biển Nha Trang • Xác định giá trị du lịch bãi biển Nha Trang • Kiến nghị... kinh tế xã hội khách du lịch đến bãi biển Nha Trang, đề tài xây dựng hàm cầu du lịch dựa vào nhân tố ảnh hưởng đến cầu du lịch Từ đó, đề tài xác định giá trị du lịch bãi biển Nha Trang năm 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DU LỊCH BÃI BIỂN NHA TRANG, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA. , XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DU LỊCH BÃI BIỂN NHA TRANG, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA. , ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH, Là một trong những trọng điểm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang có những đóng góp đáng kể, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn toàn tỉnh., NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn