KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

114 51 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG LINH KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO Ngành Kế toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: Th.S HỒNG OANH THOA hành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO” NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG LINH, sinh viên khóa 35, ngành Kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày HỒNG OANH THOA Người hướng dẫn aa Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Aa aa Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời muốn cảm ơn cha mẹ, anh, chị tôi; người u thương chăm sóc dạy dỗ tơi từ lọt lòng, ln động viên làm chỗ dựa vững cho Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Kinh Tế tồn thể Q Thầy tham gia giảng dạy, truyền đạt kiến thức uốn nắn tơi suốt q trình học tập trường Đặc biệt tơi xin cảm ơn Hồng Oanh Thoa, người tân tình hướng dẫn bảo suốt thời gian thực tập nghiên cứu đề tài để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc chú, anh chị Công ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Cường Thuận IDICO tạo điều kiện cho thực tập công ty; đặc biệt anh chị kế toán viên ban kế toán giúp đỡ, tạo điều kiện tốt suốt thời gian thực tập đơn vị để tơi hồn thành tốt luận văn thời gian Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tất người bạn sát cánh bên suốt quãng đời sinh viên đầy đáng nhớ Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Sinh viên NỘI DUNG TĨM TẮT NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG LINH Tháng 12 năm 2012.“Kế tốn Doanh Thu Chi phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Cường Thuận IDICO” NGUYEN HOANG PHUONG LINH December 2012 “Turnover Expenses and Determined Business Result Accounting at Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation” Khóa luận mơ tả cơng tác kế tốn cơng ty, từ đưa ví dụ để tìm hiểu, phân tích nhằm làm bật q trình kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty gồm: - Phương pháp hạch tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Phương pháp hạch toán giá vốn; phương pháp hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp - Phương pháp hạch tốn doanh thu chi phí tài chính, doanh thu chi phí khác - Phương pháp hạch tốn thuế thu nhập doanh nghiệp - Q trình hạch toán kế toán xác định kết kinh doanh - Dựa sở lý luận, tiến hành mô tả, phân tích kết thu từ trình thực tập cơng ty cổ phần đầu phát triển Cường Thuận IDICO Đồng thời đưa ví dụ làm bật nội dung khóa luận Từ đó, đưa nhận xét số đề nghị cơng tác kế tốn cơng ty MỤC LỤC Trang MỤC LỤC .v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC HÌNH .x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung : 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian .2 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Cấu trúc khóa luận .2 CHƯƠNG 2TỔNG QUAN .4 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Cường Thuận IDICO : 2.1.1 Giới thiệu chung công ty : 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển : 2.1.3 Đặc Điểm Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty: .5 2.1.4 Những danh hiệu tiêu biểu: 2.1.5 Định hướng phát triển: 2.2 cấu tổ chức công ty: .7 2.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý 2.2.2 Chức nhiệm vụ vủa phòng ban: .8 2.3 Tổ chức máy kế tốn cơng ty: 2.3.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán : v 2.3.2 2.4 Chức nhiệm vụ người : Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng công ty : 11 2.4.1 Chế độ kế toán áp dụng: 11 2.4.2 Hình thức kế toán áp dụng : 11 2.4.3 Các sách kế tốn áp dụng cơng ty : 12 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 sở lý luận 14 3.1.1 Khái niệm kết hoạt động sản xuất kinh doanh : 14 3.1.2 Ý nghĩa 14 3.2 Kế tốn doanh thu chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 15 3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .15 3.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 17 3.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 18 3.3.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .21 3.3.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài 23 3.3.5 Kế tốn chi phí tài 24 3.3 Kế toán xác định kết hoạt động khác 26 3.3.1 Kế toán thu nhập khác .26 3.3.2 Kế tốn chi phí khác 28 3.4 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 29 3.5 Kế toán xác định kết kinh doanh .31 3.6 Phương pháp nghiên cứu 33 3.6.1 Phương pháp thu thập số liệu 33 3.6.2 Phương pháp xử lý số liệu 34 3.6.3 Phương pháp mô tả 34 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 35 4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty Cường Thuận IDICO : .35 4.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty : 35 4.2.1 Nội dung : 35 4.2.2 Các chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ : 36 4.2.3 Tài khoản sử dụng trình tự hạch toán : 40 vi 4.3 Kế toán giá vốn hàng bán : 44 4.3.1 Nội dung: 44 4.3.2 Chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ : 44 4.3.3 Tài khoản sử dụng trình tự hạch toán : 44 4.4 Kế tốn chi phí bán hàng : .47 4.4.1 Nội dung : 47 4.4.2 Chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ : 47 4.4.3 Tài khoản sử dụng trình tự hạch toán : 48 4.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp : 50 4.5.1 Nội dung 50 4.5.2 Chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ .50 4.5.3 Tài khoản sử dụng trình tự hạch tốn 51 4.6 Kế toán doanh thu hoạt động tài : 54 4.6.1 Nội dung 54 4.6.2 Chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ : 55 4.6.3 Tài khoản sử dụng trình tự hạch tốn : 55 4.7 Kế tốn chi phí hoạt động tài 58 4.7.1 Nội dung : 58 4.7.2 Chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ : 58 4.7.3 Tài khoản sử dụng trình tự hạch tốn : 58 4.8 Kế toán thu nhập khác : 60 4.8.1 Nội dung : 60 4.8.2 Chứng từ sử dụng trình tự lưu chuyển chứng từ : 60 4.8.3 Tài khoản sử dụng trình tự hạch tốn : 61 4.9 Kế toán chi phí khác .63 4.9.1 Nội dung 63 4.9.2 Chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ : 63 4.9.3 Tài khoản sử dụng trình tự hạch tốn : 64 4.10 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành .66 4.10.1 Nội dung : 66 4.10.2 Chứng từ sử dụng: .66 vii 4.10.3 Tài khoản sử dụng trình tự hạch tốn: 66 4.11 Kế toán xác định kết kinh doanh 67 4.11.1 Nội dung : 67 4.11.2 Chứng từ sử dụng 67 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 72 5.1 Kết luận 72 5.2 Kiến nghị 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO .72 PHỤ LỤC 73 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BTT Bê tông tươi BTNN Bê tơng nhựa nóng BCĐPS Bảng cân đối phát sinh BC Báo BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BTC Bộ Tài Chính BN Báo nợ CVC Cước vận chuyển DV Dịch vụ GTGT Giá trị gia tăng K/C Kết chuyển KPCĐ Kinh phí cơng đồn KT Kế toán PS Phát sinh PT Phiếu thu SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp TTĐB Tiêu thụ đặc biệt TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng ix DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Cường Thuận IDICO Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán Hình 2.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức ”Kế tốn máy tính” 11 Hình 4.1 Sơ đồ lưu chuyển chứng từ trình bán lẻ 38 Hình 4.2 Sơ đồ lưu chuyển chứng từ trình bán theo hợp đồng 39 Hình 4.3 Sơ đồ Chữ T TK 511 43 Hình 4.4 Sơ đồ chữ T TK 632 46 Hình 4.5 Sơ đồ lưu chuyển chứng từ chi phí bán hàng 48 Hình 4.6 Sơ đồ chữ T TK 641 50 Hình 4.7 Sơ đồ lưu chuyển chứng từ chi phí quản lý doanh nghiệp 51 Hình 4.8 Sơ đồ chữ T TK 642 54 Hình 4.9 Sơ đồ lưu chuyển chứng từ doanh thu hoạt động tài 55 Hình 4.10 Sơ đồ chữ T TK 515 57 Hình 4.11 Sơ đồ lưu chuyển chứng từ chi phí hoạt động tài 58 Hình 4.12 Sơ đồ chữ T TK 635 60 Hình 4.13 Sơ đồ lưu chuyển chứng từ thu nhập khác 61 Hình 4.14 Sơ đồ chữ T TK 711 63 Hình 4.15 Trình tự lưu chuyển chứng từ chi phí khác 64 Hình 4.16 Sơ đồ chữ T TK 811 65 Hình 4.17 Sơ đồ chữ T TK 911 69 x Kết chuyển doanh thu, xác định kết kinh doanh: Nợ TK 911 536.974.627 TK 421 536.974.627 Hình 4.17.Sơ đồ chữ T TK 911 TK 632 TK 911 TK 511 65.732.558.458 47.769.871.188 TK 641 TK 515 1.737.652.893 12.750.709 TK 642 TK 711 6.393.533.092 1.092.970.067 TK 635 9.797.671.047 TK 811 9.059.950 TK 421 TK 821 593.516.437 536.974.627 69 70 71 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập công ty Cổ phần đầu phát triển Cường Thuận IDICO, em tìm hiểu tình hình thực tế cơng tác kế tốn nói chung cơng tác “Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh” nói riêng cơng ty, em số nhận xét sau: Nhìn chung cơng tác kế tốn cơng ty thực ngun tắc kế tốn mà Bộ tài ban hành Các chứng từ phần lớn hạch toán kịp thời kỳ kế tốn Cơng ty tn thủ thủ tục, nghĩa vụ quan nhà nước, thực tốt nhiệm vụ công tác kế toán từ khâu lập chứng từ đến lập báo cáo tài chính, số liệu ghi chép đầy đủ, xác vào sổ, định khoản rõ ràng, trung thực Về cơng tác tổ chức hạch tốn ban đầu:Công ty sử dụng mẫu chứng từ ban đầu theo quy định phù hợp với nghiệp vụ phát sinh, phản ánh đầy đủ nội dung tính trung thực thơng tin Kế tốn thực tốt việc kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, đảm bảo tính xác cao Điều tạo điều kiện thuận lợi cho cơng việc kế tốn cần tìm số liệu để so sánh đối chiếu Về Tài khoản sử dụng:Việc sử dụng Tài khoản kế toán thực theo hệ thống Tài khoản ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài đảm bảo việc cập nhật quy định Tài khoản kế toán Hệ thống sổ sách, báo cáo: đầy đủ, hạn, kỳ, biểu mẫu quy định 72 Cơng tác kiểm tốn diễn thường kỳ, năm công ty thuê đơn vị kiểm tốn tiến hành kiểm tra cơng tác kế tốn Được kiểm sốt cơng ty kiểm tốn kiểm toán nội thường niên tạo cho nhân viên kế toán nguyên tắc làm việc quy cũ, kịp thời xác tn thủ ngun tác kế tốn Nhà nước Đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm động nên cơng tác kế tốn doanh nghiệp nhạy bén chuyên nghiệp Các nhân viên kế tốn khơng gian làm việc rộng rãi thoải mái giúp tăng hiệu công việc Kế tốn ln theo dõi cập nhật thay đổi sách tài chính, chế độ kế tốn để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện công tác kế tốn cơng ty Tóm lại, qua thực tế cho thấy cơng tác kế tốn nói chung kế tốn xác định kết kinh doanh nói riêng doanh nghiệp đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời yêu cầu công tác quản lý tính thống phạm vi tính tốn tiêu kinh tế kế toán phận liên quan Đồng thời đảm bảo cho số liệu kế tốn phản ánh cách xác, trung thực, rõ ràng, dễ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý kinh doanh doanh nghiệp Cơng ty ln chấp hành đầy đủ sách chế độ tài kế tốn theo quy định Nhà nước 5.2 Kiến nghị Bên cạnh số ưu điểm trên, cơng ty số điểm chưa giải nên em xin trình bày số đề nghị với hi vọng giúp công tác kế tốn cơng ty tốt : Cơng ty nên nghiên cứu phát triển phần mềm kế toán hành để cơng tác kế tốn ngày nhanh hơn, tốt Trên TK 632 nên phản ánh giá vốn lần bán hàng theo doanh thu Khấu hao TSCĐ nên phân bổ cho chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Nghiệp vụ hạch tốn lương nhân viên trạm thu phí tỉnh lộ 16 nên chuyển sang TK 641 Chi phí bán hàng 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Võ Văn Nhị, TS Trần Anh Hoa, TS Nguyễn Ngọc Dung TS Nguyễn Xn Hưng, 2009 Kế tốn tài Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội, 594 trang ThS Bùi Cơng Luận, Giáo trình kế tốn thương mại dịch vụ, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Giảng viên Lê Văn Hoa, Giáo trình kế tốn tài 1, 2, 3, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hương Thảo, 2011 Kế tốn doanh thu- chi phí xác định kết sản xuất kinh doanh Cơng ty cổ phần Phước Hòa FICO Bà Rịa- Vũng Tàu Luận văn tốt nghiệp đại học ngành kế toán, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 72 PHỤ LỤC 73 Phụ lục : Sổ TK 511 Sổ tài khoản Coâng Ty CP ĐT PT Cường Thuâln IDICO MST: 3600459834 511 - Doanh thu bán hàng Từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2012 Số CT Ngày CT Ngày GS Diễn giải Đối ứng Số dư đầu kì: Phát sinh Phát sinh nợ Số dư Tháng … … … … … … … DT04/48 29/4/2012 29/4/2012 DT - CC Dầu, nhớt Cty CP ĐT Việt Thuận Phát 1311 120,991,495 DT04/49 29/4/2012 29/4/2012 DT - CC bột khoáng Cty CP ĐT Việt Thuận Phát 1311 16,363,636 17,205,198,383 DT04/50 29/4/2012 29/4/2012 DT - Thu Phí TL 16 Tháng 04/2012 1311 2,765,401,818 19,970,600,201 KC04/17 30/4/2012 30/4/2012 K/c doanh thu - T04/2012 KC04/1 30/4/2012 30/4/2012 K/c doanh thu TL 16 - T04/2012 911 17,205,198,383 911 2,765,401,818 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng … … … 2,765,401,818 19,970,600,201 2,902,756,949 19,970,600,201 2,902,756,949 … … 17,188,834,747 … … DT05/48 31/5/2012 31/5/2012 DT - CC Cống, gối Cty TNHH Vận Tải Nhiên Liệu Sài Gòn (bán lẻ) 1311 19,285,000 14,585,536,216 DT05/49 31/5/2012 31/5/2012 DT - CC BTNN Cty TNHH MTV PTĐT & KCN IDICO (HĐ: 287) 1311 745,454,545 15,330,990,761 2,747,580,000 DT05/50 31/5/2012 31/5/2012 DT - Doanh Thu Thu Phí TL 16 tháng 05/2012 1311 DT05/51 31/5/2012 31/5/2012 DT - CC Dầu D.O Cty TNHH MTV DV TM Nguyễn Quyền 1311 56,637,727 18,135,208,488 DT05/52 31/5/2012 31/5/2012 DT - CC Dầu, nhớt Cty CP ĐT Việt Thuận Phát 1311 122,538,918 18,257,747,406 KC05/10 31/5/2012 31/5/2012 K/c doanh thu - T05/2012 KC05/3 31/5/2012 31/5/2012 K/c doanh thu TL16 - T05/2012 911 15,510,167,406 911 2,747,580,000 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng … … … 2,747,580,000 18,257,747,406 3,691,496,190 38,228,347,607 6,594,253,139 … … 18,078,570,761 … … DT06/25 20/6/2012 20/6/2012 DT - CC Vận Chuyển Hợp Tác Xã An Phát (bán lẻ) 1311 2,100,000 12,917,820,476 DT06/26 21/6/2012 21/6/2012 DT - QT DA - Đường ĐCD 06 KCN Giang Điền (HĐ: 21) 1311 240,123,539 13,157,944,015 DT06/27 21/6/2012 21/6/2012 DT - CC Cống, Vận chuyển Cty CP Phúc Đạt M&Đ.C.C 1311 10,731,136 13,168,675,151 DT06/28 21/6/2012 21/6/2012 DT - CC Cống, Joint Cty CP ĐT XD Cao Su (HĐ: 320A) 1311 158,797,500 13,327,472,651 DT06/29 1311 443,675,600 DT06/31 23/6/2012 23/6/2012 DT - Chuyển nhượng lô đất theo HĐ ngày 20/03/2012 1311 1,779,545,250 15,550,693,501 DT06/32 23/6/2012 23/6/2012 DT - Chuyển nhượng lô đất theo HĐ ngày 20/03/2012 1311 593,182,023 16,143,875,524 DT06/33 23/6/2012 23/6/2012 DT - CC Cống, gối, Joint Cty Cổ Phần SONADEZI An Bình (HĐ: 31) 1311 131,101,000 16,274,976,524 DT06/34 23/6/2012 23/6/2012 DT - CC Cống, Joint Cty TNHH An Lộc (HĐ: 35) 1311 196,791,500 16,471,768,024 DT06/35 23/6/2012 23/6/2012 DT - CC Dầu DO Cty TNHH MTV Hòang Ngân Phúc 1311 27,657,727 16,499,425,751 DT06/36 23/6/2012 23/6/2012 DT - CC Cống Cty Cổ Phần Xây Dựng TASSCO (bán lẻ) 1311 15,750,000 16,515,175,751 DT06/37 23/6/2012 23/6/2012 DT - CC Coáng Cty Cổ Phần Xây Lắp SONACONS 1311 240,019,000 16,755,194,751 DT06/38 23/6/2012 23/6/2012 DT - CC Joint Cty Cổ Phần Xây Lắp SONACONS (HĐ: 76) 1311 6,685,000 16,761,879,751 DT06/39 23/6/2012 23/6/2012 DT - CC Cống Cty Cổ Phần ĐTXD Sông Hồng I (HĐ: 13) 1311 698,790,600 17,460,670,351 17,560,502,001 22/6/2012 22/6/2012 DT - CC Cống, Gối, Joint Cty CP Cơng Trình Giao Thông ĐN (HĐ: 61) 13,771,148,251 DT06/40 23/6/2012 23/6/2012 DT - CC Gối, Joint Cty Cổ phần ĐT XD Sông Hồng I (HĐ: 13) 1311 99,831,650 DT06/41 25/6/2012 25/6/2012 DT - CC Cống Cty Cổ Phần Xây Dựng TASSCO (HĐ: 26) 1311 15,750,000 17,576,252,001 DT06/42 25/6/2012 25/6/2012 DT - CC Cống, Gối CN Cty Cổ Phần XD Vấn Thiết Kế M & T (HĐ: 44) 1311 150,770,820 17,727,022,821 DT06/43 26/6/2012 26/6/2012 DT - CC Cống, Gối CN Cty CP XD Vấn Thiết Kế M & T (HĐ: 79) 1311 99,581,440 17,826,604,261 DT06/44 26/6/2012 26/6/2012 DT - CC Cống Cty Cổ Phần Xây Dựng TASSCO (HĐ: 26) 1311 15,750,000 17,842,354,261 DT06/45 26/6/2012 26/6/2012 DT - CC Cống Cty TNHH Cái Bè (bán lẻ) 1311 26,460,000 17,868,814,261 DT06/46 26/6/2012 26/6/2012 DT - CC Vận chuyển Cty TNHH Cái Bè (bán lẻ) 1311 4,545,455 17,873,359,716 DT06/47 26/6/2012 26/6/2012 DT - CC Dầu DO Cty TNHH Nhân Vũ 1311 46,581,818 17,919,941,534 DT06/48 27/6/2012 27/6/2012 DT - CC Cống Cty Cổ Phần Xây Dựng TASSCO (HĐ: 26) 1311 15,750,000 17,935,691,534 DT06/49 27/6/2012 27/6/2012 DT - CC Cống, Joint Cty CP Giới XL Số (HĐ: 045) 1311 748,680,000 18,684,371,534 DT06/50 27/6/2012 27/6/2012 DT - Hạ Lắp đặt Cống Hộp Cty CP Giới & Xây lắp số (HĐ: 045) 1311 23,800,000 18,708,171,534 DT06/51 28/6/2012 28/6/2012 DT - CC Coáng Cty TNHH XD Thương Mại Đại Tín Phát (HĐ: 72) 1311 39,782,500 18,747,954,034 DT06/52 28/6/2012 28/6/2012 DT - CC Cống Cty Cổ Phần Xây Dựng TASCO (HĐ: 26) 1311 12,600,000 18,760,554,034 DT06/53 28/6/2012 28/6/2012 DT - CC Cống, Gối, Joint CN Cty XD Trường Sơn (HĐ: 63) 1311 219,776,500 18,980,330,534 DT06/54 28/6/2012 28/6/2012 DT - CC Cống, Gối, Joint Cty TNHH Kiến Trúc XD Tân Vinh Quang (HĐ: 67) 1311 198,348,400 19,178,678,934 DT06/55 28/6/2012 28/6/2012 DT - CC Cống, gối, Joint Cty Cổ Phần Xây Dựng GAMMA (HĐ: 70) 1311 16,385,000 19,195,063,934 DT06/56 28/6/2012 28/6/2012 DT - CC Cống, Gối, Joint Cty TNHH Đan Vi (HĐ: 78) 1311 199,570,000 19,394,633,934 19,407,333,934 DT06/57 28/6/2012 28/6/2012 DT - CC Bê Tông Tươi, vận chuyển Cty TNHH DV - TM Hà Ngọc Hân (bán lẻ) 1311 12,700,000 DT06/58 29/6/2012 29/6/2012 DT - CC BTT, Vận Chuyển Cty TNHH DV TM Hà Ngọc Hân (bán lẻ) 1311 10,200,000 DT06/59 29/6/2012 29/6/2012 DT - CC Cống, gối Cty Cổ Phần Xây Dựng GAMMA (HĐ: 70) 1311 17,627,750 19,435,161,684 DT06/61 30/6/2012 30/6/2012 DT - CC Cống, Joint Cty TNHH TM & DV Vân Trúc (bán lẻ) 1311 2,417,000 19,437,578,684 21,893,098,684 19,417,533,934 DT06/62 30/6/2012 30/6/2012 DT - CC Nhựa đường lỏng Cty CP ĐT Việt Thuận Phát 1311 2,455,520,000 DT06/63 30/6/2012 30/6/2012 DT - CC đất sỏi Cty TNHH ĐT XD Nguyên Phúc 1311 54,730,000 21,947,828,684 DT06/64 30/6/2012 30/6/2012 DT - CC Dầu, nhớt Cty CP ĐT Việt Thuận Phát 1311 249,062,932 22,196,891,616 DT06/65 30/6/2012 30/6/2012 DT - Thu Phí TL 16 tháng 06/2012 1311 2,830,044,545 25,026,936,161 DT06/66 30/6/2012 30/6/2012 DT - CC BTNN Cty TNHH ĐT XD Nguyên Phúc 1311 292,090,909 25,319,027,070 DT06/67 30/6/2012 30/6/2012 DT - CC Bê Tông Tươi Cty Cổ Phần LICOGI 9.2 1311 23,809,091 25,342,836,161 DT06/68 30/6/2012 30/6/2012 DT - CC Cống, Gối Cty CP ĐT PT Nhà & Đô Thị IDICO (HĐ: 23A) 1311 155,527,380 25,498,363,541 DT06/69 30/6/2012 30/6/2012 DT - CC Cống, Gối Cty CP ĐT PT Nhà & Đô Thị IDICO (HĐ: 23A) 1311 10,553,000 25,508,916,541 DT06/70 30/6/2012 30/6/2012 DT - CC Cống, Gối Cty CP ĐT PT Nhà & Đô Thị IDICO (HĐ: 23A) 1311 1,794,055,310 27,302,971,851 DT06/71 30/6/2012 30/6/2012 DT - CC Cống, Gối Cty CP ĐT PT Nhà & Đô Thị IDICO (HĐ: 23A) KC06/17 30/6/2012 30/6/2012 K/c doanh thu - T06/2012 KC06/9 30/6/2012 30/6/2012 K/c doanh thu TL16 - T06/2012 1311 201,239,000 27,504,210,851 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế 911 24,674,166,306 911 2,830,044,545 2,830,044,545 27,504,210,851 14,588,490,375 65,732,558,458 21,182,743,514 Tổng phát sinh 65,732,558,458 21,182,743,514 Phát sinh lũy kế 139,229,606,901 139,229,606,901 Số dư cuối kì Người lập biểu Ngày 30 tháng năm 2012 Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 74 Phụ lục : Sổ TK 515 Công Ty CP ĐT PT Cường Thuận IDICO MST: 3600459834 Sổ tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài Từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2012 Số CT Ngày CT Ngày GS Số dư đầu kì: Đối ứng Phát sinh Phát sinh nợ Diễn giải Số dư Tháng BC04/43 24/4/2012 24/4/2012 NH CT Nhơn Trạch - Trả lãi TK tiền gửi T04/2012 BC04/28 25/4/2012 25/4/2012 NH ĐT PT Việt Nam - Trả lãi tiền gửi T04/2012 BC04/30 25/4/2012 25/4/2012 NH ĐT & PT Việt Nam - Trả lãi tiền gửi T04/2012 KC04/18 30/4/2012 30/4/2012 K/c chi phí họat động TC - T04/2012 BC05/33 08/5/2012 08/5/2012 BC05/36 25/5/2012 25/5/2012 BC05/38 25/5/2012 25/5/2012 BC05/28 31/5/2012 31/5/2012 BC05/29 31/5/2012 31/5/2012 BC05/31 25/4/2012 31/5/2012 BC05/32 31/5/2012 31/5/2012 BC05/35 30/4/2012 31/5/2012 BC05/39 31/5/2012 31/5/2012 KC05/36 31/5/2012 31/5/2012 BC06/50 23/6/2012 23/6/2012 BC06/19 25/6/2012 25/6/2012 BC06/25 25/6/2012 25/6/2012 BC06/54 25/6/2012 25/6/2012 PHI06/75 25/6/2012 25/6/2012 BC06/35 30/6/2012 30/6/2012 BC06/36 30/6/2012 30/6/2012 BC06/37 30/6/2012 30/6/2012 BC06/51 30/6/2012 30/6/2012 BC06/52 30/6/2012 30/6/2012 BC06/53 30/6/2012 30/6/2012 KC06/16 30/6/2012 30/6/2012 1121 1121 1121 911 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng NH SHB - Nhập lãi tiền gửi vào gốc NH ĐT & PT Việt Nam - Trả lãi tiền TK gửi T5 NH ĐT & PT Việt Nam - Trả lãi tiền gửi NH CT Nhơn Trạch - Trả lãi TK tiền gửi T05/2012 NH CT KCN - Trả lãi TK tiền gửi T05/2012 NH SBC - Trả lãi TK tiền gửi T04+ T05/2012 NH SCB - Trả lãi tiền gửi Euro (0.05*27.351), USD (0.04*20850) T NH CT KCN - Trả lãi TK tiền gửi NH Sacombank - Trả lãi tiền gửi TK K/c doanh thu họat động tài Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng NH SCB - Trả lãi tiền gửi TK NH ĐT & Phát Triển - Trả lãi TK tiền gửi NH ĐT & PT Việt Nam - Trả lãi TK tiền gửi NH Ngọai Thương - Trả lãi tiền gửi TK NH HSBC - Trả lãi TG NH SHB - Trả lãi tiền gửi TK NH CT Nhơn Trạch - Trả lãi tiền gửi TK NH An Bình - Trả lãi tiền gửi từ T01 - T06/2012 NH CT KCN - Trả lãi tiền gửi TK NH CT Đồng Nai - Trả lãi tiền gửi TK NH Sacombank - Trả lãi tiền gửi TK K/c doanh thu họat động tài - T06/2012 Cộng phát sinh 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1122 1121 1121 911 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 911 Phát sinh lũy kế Tổng phát sinh : Phát sinh lũy kế : 1,584,594 5,003,728 5,003,728 5,003,728 4,567,105 4,567,105 9,570,833 1,652,214 3,351,514 5,003,728 5,003,728 5,003,728 19,953 19,953 2,434,372 2,454,325 909,978 3,364,303 526,151 3,890,454 89,793 3,980,247 414,100 4,394,347 2,202 4,396,549 169,278 4,565,827 1,278 4,567,105 4,567,105 9,570,833 16,400 16,400 197,376 213,776 475,840 689,616 1,430 691,046 381,318 1,072,364 3,309 1,075,673 1,165,962 2,241,635 433,351 2,674,986 476,790 3,151,776 26,348 3,178,124 1,752 3,179,876 3,179,876 3,179,876 3,179,876 12,750,709 12,750,709 12,750,709 12,750,709 48,863,316 48,863,316 Số dư cuối kì : Người lập biểu Ngày 30 tháng năm 2012 Kế tốn trưởng (Kí, ghi rõ họ tên) (Kí, ghi rõ họ tên) 75 1,584,594 67,620 Phụ lục : Sổ TK 632 Sổ tài khoản Công Ty CP ĐT PT Cường Thuận IDICO 632 - Giá vốn hàng bán MST: 3600459834 Từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2012 Số CT Diễn giải Đối ứng Ngày CT Ngày GS Số dư đầu kì : Phát sinh Phát sinh nợ Số dư Tháng … … V04/7 30/4/2012 30/4/2012 V04/8 30/4/2012 30/4/2012 V04/9 30/4/2012 30/4/2012 KC04/25 30/4/2012 30/4/2012 KC04/5 30/4/2012 30/4/2012 … … … V05/15 31/5/2012 31/5/2012 V05/16 31/5/2012 31/5/2012 V05/17 31/5/2012 31/5/2012 V05/18 31/5/2012 31/5/2012 V05/19 31/5/2012 31/5/2012 V05/20 31/5/2012 31/5/2012 V05/21 31/5/2012 31/5/2012 V05/4 31/5/2012 31/5/2012 KC05/39 31/5/2012 31/5/2012 KC05/46 31/5/2012 31/5/2012 KC05/5 31/5/2012 31/5/2012 KC06/28 30/6/2012 30/6/2012 KC06/29 30/6/2012 30/6/2012 KC06/30 30/6/2012 30/6/2012 KC06/6 30/6/2012 30/6/2012 V06/23 30/6/2012 30/6/2012 V06/24 30/6/2012 30/6/2012 V06/25 30/6/2012 30/6/2012 V06/26 30/6/2012 30/6/2012 V06/27 30/6/2012 30/6/2012 V06/28 30/6/2012 30/6/2012 V06/29 30/6/2012 30/6/2012 V06/30 30/6/2012 30/6/2012 V06/31 30/6/2012 30/6/2012 KC06/31 30/6/2012 30/6/2012 KC06/32 30/6/2012 30/6/2012 KC06/7 30/6/2012 30/6/2012 … Xuất Joint Cống - GV Xuất gối Cống tháng 04/2012 - GV Xuất cống tháng 04/2012 - GV K/c giá vốn - T04/2012 K/c chi phí TL 16 - T04/2012 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng … Xuất gối cống tháng 05/2012 - GV Xuất BTNN tháng 05/2012 - GV Xuất BTNN tháng 05/2012 - GV Xuất Dầu Do, Nhớt tháng 05/2012 - GV Xuất kho bê tông tươi tháng 05/2012 - GV Xuất cống tháng 05/2012 - GV Xuất bê tông tươi tháng 05/2012 - GV Xuất đất sỏi, đất san lấp tháng 05/2012 - GV K/c giá vốn - T05/2012 K/c giá vốn - T05/2012 K/c giá vốn TL 16 - T05/2012 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng K/c chi phí đường 782 - 784 Tây Ninh ( 91.4% DT K/c chi phí đường DC06 Giang Điền ( 91,4% DT K/c chi phí cơng trình QL51 gói ( 91.4% DT thá K/c chi phí TL 16 - T06/2012 Xuất đất sỏi tháng 06/2012 - GV Xuất Cống Tháng 06/2012 - GV Xuất nhựa đường tháng 06/2012 - GV Xuất Dầu Do, Nhớt tháng 06/2012 Xuất BTNN tháng 06/2012 - GV Xuất Gối cống tháng 06/2012 - GV Xuất Joint tháng 06/2012 - GV Xuất Kho bê tông tươi tháng 06/2010 - GV Ghi nhận giá vốn theo hợp đồng chuyển nhượng đ K/c giá vốn - T06/2012 K/c giá vốn - T06/2012 K/c giá vốn TL16 - T06/2012 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế 1561 155 155 911 911 … … 8,007,245,199 140,712,755 8,147,957,954 3,165,056,236 Tổng phát sinh : Phát sinh lũy kế : … 176,191,392 12,065,550,300 871,745,455 12,937,295,755 802,014,661 13,739,310,416 269,877,115 14,009,187,531 450,117,148 14,459,304,679 1,651,909,190 16,111,213,869 7,595,984 16,118,809,853 412,814,930 16,531,624,783 4,670,467,570 11,861,157,213 11,141,853,125 719,304,088 719,304,088 16,531,624,783 27,844,638,973 7,717,432,951 7,717,432,951 532,810,039 8,250,242,990 1,674,234,037 9,924,477,027 949,254,550 10,873,731,577 72,232,791 10,945,964,368 5,296,244,522 16,242,208,890 2,527,254 16,244,736,144 423,122,983 16,667,859,127 269,733,408 16,937,592,535 479,407,829 17,417,000,364 100,739,958 17,517,740,322 34,764,620 17,552,504,942 2,372,727,273 19,925,232,215 19,925,232,215 27,923,137,450 13,165,560,694 6,759,671,521 5,810,416,971 949,254,550 949,254,550 19,925,232,215 47,769,871,188 27,923,137,450 47,769,871,188 103,666,945,370 103,666,945,370 Số dư cuối kì : Người lập biểu Ngày 30 tháng năm 2012 Kế tóan trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 76 817,130,645 817,130,645 11,313,014,190 11,313,014,190 … 4,642,265,875 7,997,905,235 154 154 154 154 152 155 152 152 155 155 1561 155 2411 911 911 911 11,313,014,190 10,495,883,545 3,355,639,360 3,355,639,360 … 155 1561 155 152 152 155 155 152 911 911 911 49,870,369 Phụ lục : Sổ TK 635 Sổ tài khoản Công Ty CP ĐT PT Cường Thuận IDICO 635 - Chi phí hoạt động tài MST: 3600459834 Từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2012 Số CT Diễn giải Đối ứng Ngày CT Ngày GS … Tháng … … … PHI04/96 26/4/2012 26/4/2012 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi vay HĐ 13070717 PHI04/97 26/4/2012 PHI04/98 26/4/2012 26/4/2012 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi vay HĐ03070697 ng 26/4/2012 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi vay HĐ 03070697 ng PHI04/99 26/4/2012 PHI04/63 27/4/2012 PHI04/64 27/4/2012 PHI04/65 27/4/2012 KC04/24 30/4/2012 KC04/26 30/4/2012 26/4/2012 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi vay HĐ 03070697 ng 27/4/2012 NH CT Nhôn Trạch - Thu lãi vay HĐ 03070697 ng 27/4/2012 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi vay HĐ 13070520 27/4/2012 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi vay HĐ 13070514 30/4/2012 K/c chi phí tài - T04/2012 30/4/2012 K/c chi phí tài - T04/2012 … … … PHI05/65 29/5/2012 29/5/2012 PHI05/66 29/5/2012 29/5/2012 PHI05/67 29/5/2012 29/5/2012 PHI05/68 29/5/2012 29/5/2012 PHI05/69 29/5/2012 29/5/2012 PHI05/111 25/4/2012 31/5/2012 KC05/47 31/5/2012 31/5/2012 KC05/6 31/5/2012 31/5/2012 KC05/6 31/5/2012 31/5/2012 … … … PHI06/102 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/103 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/106 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/107 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/108 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/112 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/113 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/114 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/115 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/116 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/117 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/118 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/119 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/120 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/121 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/122 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/123 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/124 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/125 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/126 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/127 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/128 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/129 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/130 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/131 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/132 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/133 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/134 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/135 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/136 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/137 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/138 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/139 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/140 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/141 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/142 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/143 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/144 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/145 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/146 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/147 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/148 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/78 26/6/2012 26/6/2012 PHI06/94 27/6/2012 27/6/2012 PHI06/95 27/6/2012 27/6/2012 PHI06/96 27/6/2012 27/6/2012 PHI06/97 27/6/2012 27/6/2012 PHI06/98 27/6/2012 27/6/2012 PHI06/111 28/6/2012 28/6/2012 PHI06/149 29/6/2012 29/6/2012 V06/1 30/6/2012 30/6/2012 KC06/10 30/6/2012 30/6/2012 KC06/10 30/6/2012 30/6/2012 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng … NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi vay HĐ 03070697 ng NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi vay HĐ 03070697 ng NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi vay HĐ 13070525 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi vay HĐ 13070520 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi vay HÑ 13070514 NH SCB - Thu lãi vay quí I/2012 K/c chi phí tài - T05/2012 K/c chi phí tài - T05/2012 K/c chi phí tài - T05/2012 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng … NH CT Nhơn Trạch - Thu gốc + lãi HĐ 0300697 n NH CT Nhơn Trạch - Thu gốc + lãi HĐ 0300697 n NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 13070635 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 13020619 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ13070608 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03120070 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03120070 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 13070761 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 13070717 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 13070444 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ130700402 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 13070812 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 23070703 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03120070 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03120070 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03120070 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03120070 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03120070 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 13070459 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 13070458 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 13070648 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 13070688 NH HSBC - Thu laãi vay HĐ 101991 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 03070697 ngày NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 13070525 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 13070520 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi HĐ 13070514 NH CT Nhơn Trạch - Thu gốc + lãi HĐ 03070697 NH CT Nhơn Trạch - Thu lãi Trích phí baảo tồn VTC - TL16 - 06 tháng K/c chi phí tài T06/2012 K/c chi phí tài T06/2012 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế … 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 911 2412 Phát sinh nợ … … Tổng phát sinh : Phát sinh lũy kế : 2,965,215,264 5,916,194 2,971,131,458 3,384,868 2,974,516,326 37,679,040 3,012,195,366 25,777,778 3,037,973,144 6,888,222 3,044,861,366 4,343,956 3,049,205,322 2,635,927,526 413,277,796 413,277,796 3,049,205,322 3,049,205,322 … … 40,009,044 2,620,757,843 247,413,243 2,868,171,086 10,737,181 2,878,908,267 6,307,556 2,885,215,823 3,978,189 2,889,194,012 506,530,100 3,395,724,112 814,975,313 951,552,177 … 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 335 2412 911 Số dư 52,586,806 136,576,864 136,576,864 … 1121 1121 1121 1121 1121 1121 911 2412 911 Số dư đầu kì : Phát sinh 729,298,786 2,666,425,326 421,706,265 2,244,719,061 2,244,719,061 3,395,724,112 6,444,929,434 … … 32,117,527 1,983,039,936 36,619,634 2,019,659,570 9,222,380 2,028,881,950 1,927,639 2,030,809,589 13,853,377 2,044,662,966 20,461,720 2,065,124,686 28,908,578 2,094,033,264 40,149,288 2,134,182,552 29,436,266 2,163,618,818 11,557,553 2,175,176,371 24,072,410 2,199,248,781 63,167,182 2,262,415,963 17,042,907 2,279,458,870 34,322,745 2,313,781,615 17,681,129 2,331,462,744 60,962,139 2,392,424,883 34,791,135 2,427,216,018 32,140,080 2,459,356,098 57,691,632 2,517,047,730 32,897,222 2,549,944,952 12,926,078 2,562,871,030 63,263,889 2,626,134,919 18,835,622 2,644,970,541 42,791,667 2,687,762,208 3,923,444 2,691,685,652 1,699,104 2,693,384,756 59,894,367 2,753,279,123 27,650,866 2,780,929,989 62,534,233 2,843,464,222 26,057,084 2,869,521,306 63,263,889 2,932,785,195 27,259,675 2,960,044,870 369,668,256 3,329,713,126 8,588,110 3,338,301,236 4,206,720 3,342,507,956 6,000,792 3,348,508,748 24,130,580 3,372,639,328 14,318,984 3,386,958,312 2,534,705 3,389,493,017 4,678,774 3,394,171,791 3,955,181 3,398,126,972 2,379,960 3,400,506,932 42,543,965 3,443,050,897 25,305,555 3,468,356,452 63,263,889 3,531,620,341 8,602,528 3,540,222,869 5,027,722 3,545,250,591 3,112,022 3,548,362,613 1,592,370 3,549,954,983 3,388,889 3,553,343,872 1,004,050,058 4,557,393,930 369,668,256 2,606,471,521 3,558,023,698 4,187,725,674 4,557,393,930 11,002,323,364 3,558,023,698 11,002,323,364 17,107,654,816 17,107,654,816 Số dư cuối kì : Người lập biểu Ngày 30 tháng năm 2012 Kế tốn trưởng (Kí, ghi rõ họ tên) (Kí, ghi rõ họ tên) 77 4,187,725,674 Phụ lục : Sổ TK 641 Sổ tài khoản Công Ty CP ĐT PT Cường Thuận IDICO 641 - Chi phí bán hàng MST: 3600459834 Từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2012 Số CT Diễn giải Ngày CT Ngày GS Đối ứng Phát sinh nợ Số dư đầu kì : Phát sinh Số dư Tháng 141,111, 334 Tính lương nhân viên lái xe khốn T03/2012 334 Tính lương nhân viên phụ xe cẩu nhà máy BTĐS T03/2012 334 Thanh toán tiền đợt theo HĐ 156 ngày 03/10/11 Cty DV PT 3311 TT tiền cước VC cống T2,3,4/2012 (Cty TNHH Thuần Việt) 3311 Trích BH, KPCĐ nhân viên lái xe cẩu , xe ben T04/2012 3383,3384,338 Tính lương nhân viên lái xe cẩu khóan ngòai nhá máy T04/201 334 Tính lương nhân viên lái xe cẩu khoán nhà máy T04/2012 334 Xuất dầu D.O cho xe ,cơng trình - T04/2012 152 Xuất nhớt cho xe ,cơng trình - T04/2012 152 K/c chi phí bán hàng - T04/2012 911 K/c chi phí bán hàng - T04/2012 911 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng TT tiền cước VC cống từ T01-03/2012 xe 2995 (Cty TNHH Th 3311 Khanh - TT tiền vé đường xe vận chuyển cống T03/2012 1111 Trích BH, KPCĐ nhân viên lái xe khốn, xeben T05/2012 3383,3384,338 Tính lương nhân viên phụ xe cẩu nhà máy T04/2012 334 K/c chi phí bấn hàng - T05/2012 911 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng V/C đất CT T05/2012 (Cty Việt Thuận Phát) 3311 Tính lương nhân viên lái xe cẩu khốn T05/2012 334 Tính lương nhân viên phụ xe cẩu T05/2012 334 Tính lương nhân viên lái xe cẩu khóan ngồi T05/2012 334 Trích BH, KPCĐ nhân viên xe cẩu nhà máy T06/2012 3383,3384,338 Trích chi phí 242 Quý 2/2012 242 K/c chi phí bán hàng - T06/2012 911 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế C905 06/4/2012 06/4/2012 Quoác - TT tiền chi phí CT 25ha khu ICD Tân Cảng 2,461,000 2,461,000 TL04/11 17/4/2012 17/4/2012 Tính lương nhân viên lái xe khốn T03/2012 11,773,400 14,234,400 TL04/12 17/4/2012 17/4/2012 51,318,243 65,552,643 TL04/20 21/4/2012 21/4/2012 T/T04/09 23/4/2012 23/4/2012 T/T04/20 27/4/2012 27/4/2012 TBH04/08 30/4/2012 30/4/2012 TL04/58 30/4/2012 30/4/2012 TL04/59 30/4/2012 30/4/2012 XK04/40 30/4/2012 30/4/2012 XK04/41 30/4/2012 30/4/2012 KC04/21 30/4/2012 30/4/2012 KC04/28 30/4/2012 30/4/2012 T/T05/2 03/5/2012 03/5/2012 C1158 04/5/2012 04/5/2012 TBH05/08 31/5/2012 31/5/2012 TL05/24 31/5/2012 31/5/2012 KC05/9 31/5/2012 31/5/2012 T/T06/22 01/6/2012 01/6/2012 TL06/22 23/6/2012 23/6/2012 TL06/23 23/6/2012 23/6/2012 TL06/25 23/6/2012 23/6/2012 TBH06/07 30/6/2012 30/6/2012 V06/4 30/6/2012 30/6/2012 KC06/14 30/6/2012 30/6/2012 Tổng phát sinh : Phát sinh lũy kế : 20,000,000 85,552,643 59,090,909 144,643,552 874,843,444 1,019,486,996 8,728,650 1,028,215,646 11,097,637 1,039,313,283 66,519,853 1,105,833,136 363,269,737 1,469,102,873 3,652,375 1,472,755,248 1,411,203,339 1,472,755,248 1,472,755,248 61,551,909 61,551,909 1,472,755,248 1,472,755,248 31,889,130 31,889,130 1,120,000 33,009,130 8,728,650 41,737,780 13,567,482 55,305,262 55,305,262 1,528,060,510 55,305,262 55,305,262 1,528,060,510 17,454,545 17,454,545 64,170,479 81,625,024 18,060,117 99,685,141 17,845,259 117,530,400 8,728,650 126,259,050 83,333,333 209,592,383 209,592,383 1,737,652,893 209,592,383 209,592,383 1,737,652,893 1,737,652,893 1,737,652,893 2,787,757,470 2,787,757,470 Số dư cuối kì : Người lập biểu Ngày 30 tháng năm 2012 Kế tốn trưởng (Kí, ghi rõ họ tên) (Kí, ghi rõ họ tên) 78 Phụ lục : Sổ TK 642 Sổ tài khoản Công Ty CP ĐT PT Cường Thuận IDICO MST: 3600459834 Số CT 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2012 Số dư đầu kì : Diễn giải Đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh Ngày CT Ngày GS … … … TL04/52 30/4/2012 30/4/2012 TL04/53 30/4/2012 30/4/2012 V04/16 30/4/2012 30/4/2012 XK04/39 30/4/2012 30/4/2012 XK04/40 30/4/2012 30/4/2012 KC04/22 30/4/2012 30/4/2012 KC04/29 30/4/2012 30/4/2012 … … … TL05/54 31/5/2012 31/5/2012 TL05/55 31/5/2012 31/5/2012 TL05/56 31/5/2012 31/5/2012 V05/27 31/5/2012 31/5/2012 V05/28 31/5/2012 31/5/2012 XK05/40 31/5/2012 31/5/2012 XK05/41 31/5/2012 31/5/2012 KC05/2 31/5/2012 31/5/2012 KC05/7 31/5/2012 31/5/2012 KC05/8 31/5/2012 31/5/2012 … … … C1487 06/6/2012 06/6/2012 C1490 06/6/2012 06/6/2012 PHI06/40 06/6/2012 06/6/2012 C1494 07/6/2012 07/6/2012 C1495 07/6/2012 07/6/2012 C1497 07/6/2012 07/6/2012 C1502 07/6/2012 07/6/2012 C1505 07/6/2012 07/6/2012 C1506 07/6/2012 07/6/2012 PHI06/33 07/6/2012 07/6/2012 C1511 08/6/2012 08/6/2012 PHI06/01 08/6/2012 08/6/2012 PHI06/34 08/6/2012 08/6/2012 PHI06/35 08/6/2012 08/6/2012 C1513 09/6/2012 09/6/2012 C1523 09/6/2012 09/6/2012 C1525 09/6/2012 09/6/2012 C1527 11/6/2012 11/6/2012 … … … C1665 25/6/2012 25/6/2012 HU06/13 25/6/2012 25/6/2012 HU06/14 25/6/2012 25/6/2012 HU06/15 25/6/2012 25/6/2012 HU06/17 25/6/2012 25/6/2012 PHI06/172 25/6/2012 25/6/2012 PHI06/85 25/6/2012 25/6/2012 PHI06/86 25/6/2012 25/6/2012 PHI06/87 25/6/2012 25/6/2012 T/T06/06 25/6/2012 25/6/2012 T/T06/07 25/6/2012 25/6/2012 T/T06/08 25/6/2012 25/6/2012 T/T06/09 25/6/2012 25/6/2012 T/T06/10 25/6/2012 25/6/2012 T/T06/11 25/6/2012 25/6/2012 … … … TL06/64 30/6/2012 30/6/2012 TL06/65 30/6/2012 30/6/2012 TL06/66 30/6/2012 30/6/2012 V06/6 30/6/2012 30/6/2012 KC06/13 30/6/2012 30/6/2012 KC06/8 30/6/2012 30/6/2012 Tháng … … Tính lương Ban lãnh đạo cty T04/2012 - BL tiền m 334 Tính lương nhân viên Văn phòng cty T04/2012 - B 334 Trích quỹ trợ cấp MVL 1% QLCB năm 2011 351 Xuất xăng, dầu cho xe VP từ T12/11-> T03/20 152 Xuất dầu D.O cho xe ,cơng trình - T04/2012 152 K/c chi phí QLDN - T04/2012 911 K/c chi phí TL16 - T04/2012 911 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng … … Tính lương nhân viên thu phí TL16 Trạm T05/2 334 Tính lương nhân viên thu phí TL16 Trạm T05/2 334 Tính lương nhân viên thu phí TL16 - BL tiền mặt T 334 Trích chi phí kiểm tốn tháng năm 2012 335 Trích chi phí kiểm tốn BCTC năm 2011 335 Xuất dầu DO cho xe, cơng trình T 05/2012 152 Xuất nhớt xe cơng trình T05/2012 152 K/c chi phí QLDN TL16 - T05/2012 911 K/c chi phí QLDN - T05/2012 911 K/c chi phí QLDN - T05/2012 911 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng … … Song - TT tiền tiếp khách QL51 goùi 141 Thàønh - TT tiền lương lái xe 1111 NH CT Nhơn Trạch - Thu phí chuyển tiền kèm the 1121 Vinh - TT tiền tiếp khách 1111 Toàn - TT tiền mua bình nước nóng lạnh phòng hà 1111 Phương - TT tiền nước lavi T05 1111 Duy - TT tiền thay nhớt bảo dưỡng xe 5872 1111 Duy - TT tiền đổ xăng A92 xe 5872 1111 Phương - TT tiền mua BHTN người 1111 NH CT Nhơn Trạch - Thu phí chuyển tiền 494.414 1121 Dương - TT tiền vé máy bay công tác 1111 NH Công Thương Nhơn Trạch - Thu phí rút tiền 1121 NH CT Nhơn Trạch - Thu phí chuyển tiền 200.000 1121 NH CT Nhơn Trạch - Thu phí chuyển tiền 400.000 1121 Tuyền - TT tiền điện sinh hoạt TL16 T05 1111 Tuyền - TT tiền tiếp khách 1111 Phương - TT tiền cơm cty T05 141,1111, Vinh - TT tiền chi phí cơng tác Nhơn Trạch 1111 … … Toàn - TT tiền sửa máy lọc nước 1111 Vinh - TT tiền tiếp khách, hoàn ứng 141 Liên - TT tiền mua máy in canon 2900, hoàn ứng 141 Khánh - TT tiền thay 02 vỏ xe 155-12 xe 3106, ho 141 Tồn - TT tiền đóng điện thoại Viettel + VNPT T0 141 NH Ngoại Thương - Thu phí dịch vụ tài khoản 1121 NH Nhơn Trạch - Thu phí chuyển tiền 1121 NH Nhơn Trạch - Thu phí chuyển tiền cty chất đốt 1121 NHNhơn Trạch - Thu phí chuyển tiền kèm bảng 1121 Yến - TT tiền xạc mực máy Photo (Cty Duy Thanh 3311 Liên - TT tiền bảo trì + xạc mực máy photo (Cty D 3311 Thắm - TT tiền xạc mực máy photo (Cty Duy Tha 3311 Yến - TT tiền xạc mực máy photo (Cty Duy Thanh 3311 Liên - TT tiền xạc mực máy photo T01/2012 (Cty 3311 Liên - TT tiền xạc mực máy photo T04/2012 (Cty 3311 … … Tính lương nhân viên thu phí TL16 Trạm T06/2 334 Tính lương nhân viên thu phí TL16 Trạm T06/2 334 Tính lương nhân viên thu phí TL16 T06/2012 (BL 334 P/b chi phí 242 Quý 2/2012 242 K/c chi phí QLDN - T06/2012 911 K/c chi phí QLDN TL16 - T06/2012 911 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tổng phát sinh : Phát sinh lũy kế : … Số dư … 9,600,000 1,661,674,358 52,154,475 1,713,828,833 76,719,855 1,790,548,688 135,555,553 1,926,104,241 4,809,736 1,930,913,977 1,493,527,312 278,839,619 278,839,619 437,386,665 437,386,665 1,930,913,977 1,930,913,977 … … 35,630,161 2,047,115,852 21,456,922 2,068,572,774 10,172,190 2,078,744,964 190,000,000 2,268,744,964 175,000,000 2,443,744,964 28,931,928 2,472,676,892 407,813 461,599,014 740,438,633 2,473,084,705 461,318,103 2,011,766,602 1,526,153,750 485,612,852 485,612,852 2,473,084,705 4,403,998,682 … … 1,500,000 121,451,824 2,100,000 123,551,824 112,000 123,663,824 2,605,364 126,269,188 2,636,364 128,905,552 1,454,540 130,360,092 1,170,000 131,530,092 1,031,818 132,561,910 560,000 133,121,910 148,324 133,270,234 3,408,000 136,678,234 19,800 136,698,034 60,000 136,758,034 280,000 137,038,034 9,768,044 146,806,078 7,560,000 154,366,078 18,810,000 173,176,078 973,182 174,149,260 … … 450,000 471,720,087 1,204,000 472,924,087 2,700,000 475,624,087 2,909,091 478,533,178 19,477,400 498,010,578 11,000 498,021,578 11,000 498,032,578 11,000 498,043,578 30,000 498,073,578 1,039,500 499,113,078 3,060,000 502,173,078 902,000 503,075,078 945,000 504,020,078 4,736,000 508,756,078 13,058,500 521,814,578 … … 30,274,395 1,924,670,156 20,097,588 1,944,767,744 13,099,232 1,957,866,976 31,667,434 1,989,534,410 1,587,367,728 199,880,576 940,319,209 402,166,682 1,989,534,410 6,393,533,092 940,319,209 6,393,533,092 11,906,101,092 11,906,101,092 Số dư cuối kì : Người lập biểu Ngày 30 tháng năm 2012 Kế tốn trưởng (Kí, ghi rõ họ tên) (Kí, ghi rõ họ tên) 79 402,166,682 Phụ lục : Sổ TK 711 Sổ tài khoản Công Ty CP ĐT PT Cường Thuận IDICO 711 - Thu nhập khác MST: 3600459834 Từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2012 Số CT Diễn giải Ngày CT Ngày GS Đối ứng Số dư đầu kì : Phát sinh Phát sinh nợ Số dư Tháng … … … … … … … TL04/55 30/4/2012 30/4/2012 Trừ lương T04 nhân viên VP, XNCGVT vp quy chế LĐ cty TL04/60 30/4/2012 30/4/2012 Trừ lương T04 nhân viên lái xe cẩu nhà máy vp quy chế LĐ KC04/19 30/4/2012 30/4/2012 K/c thu nhập khác - T04/2012 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng … … … … 334 14,958,333 23,567,761 334 542,750 24,110,511 TL05/39 31/5/2012 31/5/2012 Trừ lương T05 nhân viên nhà máy vp quy chế LĐ cty TL05/44 31/5/2012 31/5/2012 Trừ lương T05 nhân viên VP, XNCGVT vp quy chế LĐ cty KC05/35 31/5/2012 31/5/2012 K/c thu nhập khác 334 6,185,007 28,810,162 334 9,811,311 38,621,473 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng TL06/24 23/6/2012 23/6/2012 Trừ lương T05/2012 nhân viên vi phạm quy chế LĐ cty TL06/39 30/6/2012 30/6/2012 Trừ lương T06/2012 nhân viên VP, XNCGVT, Px khí v TL06/47 30/6/2012 30/6/2012 Trừ lương T06/2012 nhân viên nhà máy vp quy chế LĐ cty 911 24,110,511 24,110,511 24,110,511 … 911 15,501,083 15,501,083 … … 38,621,473 38,621,473 62,731,984 15,996,318 31,497,401 334 3,588,358 3,588,358 334 10,182,604 13,770,962 19,042,639 334 5,271,677 TL06/52 30/6/2012 30/6/2012 Trừ lương T06/2012 nhân viên Văn phòng, XNCGVT, nhà má V06/2 30/6/2012 30/6/2012 Hoàn chi phí bảo tồn VTC - TL16 - 06 tháng KC06/11 30/6/2012 30/6/2012 K/c thu nhập khác từ phí bảo tồn VTC TL16 - 06 tháng 334 7,145,386 26,188,025 335 1,004,050,058 1,030,238,083 911 1,004,050,058 KC06/12 30/6/2012 30/6/2012 K/c thu nhập khác Cộng phát sinh 911 26,188,025 1,030,238,083 1,092,970,067 1,092,970,067 3,257,605,171 Phát sinh lũy kế Tổng phát sinh : Phát sinh lũy kế : 26,188,025 1,030,238,083 1,092,970,067 1,092,970,067 3,257,605,171 Số dư cuối kì : Ngày 30 tháng năm 2012 Kế toán trưởng Người lập biểu 80 Phụ lục : Sổ TK 811 Sổ tài khoản Công Ty CPĐT PT Cường Thuận IDICO 811 - Chi phí khác MST: 3600459834 Từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2012 Số CT C866 C929 C945 C947 KC04/20 Diễn giải Ngày CT Ngày GS 03/4/2012 09/4/2012 10/4/2012 10/4/2012 30/4/2012 03/4/2012 09/4/2012 10/4/2012 10/4/2012 30/4/2012 C1349 21/5/2012 21/5/2012 C1350 21/5/2012 21/5/2012 KC05/37 31/5/2012 31/5/2012 C1609 20/6/2012 20/6/2012 C1612 21/6/2012 21/6/2012 KC06/15 30/6/2012 30/6/2012 Đối ứng Tháng Tuấn - TT tiền phạt tải (qua cầu qui định) Chiế - TT tiền chân + tiền lương T03 Huy - TT tiền chân + tiền lương T03 Luân - TT tiền chân + tiền lương T03 K/c chi phi khác - T04/2012 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng Dương - TT tiền chân + trợ cấp việc Sơn - TT tiền chân + trợ cấp việc K/c chi phí khác Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế Tháng Dung - TT tiền chân + trợ cấp việc Vân - TT tiền chân + trợ cấp thơi việc K/c chi phí khác - T06/2012 Cộng phát sinh Phát sinh lũy kế 1111 1111 1111 1111 911 Phát sinh nợ 3,750,000 805,350 378,750 833,250 5,767,350 5,767,350 1111 1111 911 Tổng phát sinh : Phát sinh lũy kế : 5,767,350 5,767,350 5,767,350 818,100 1,656,400 1,656,400 1,656,400 7,423,750 818,100 818,100 1,636,200 9,059,950 9,059,950 2,110,689,949 818,100 1,636,200 1,636,200 1,636,200 9,059,950 9,059,950 2,110,689,949 Số dư cuối kì : Ngày 30 tháng năm 2012 Kế toán trưởng Người lập biểu 81 Số dư 3,750,000 4,555,350 4,934,100 5,767,350 818,100 838,300 1,656,400 7,423,750 1111 1111 911 Số dư đầu kì : Phát sinh ... học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THU N IDICO ... trạng máy kế tốn, đặc điểm kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Mô tả phương thức hạch toán kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty Tìm hiểu chế độ kế tốn... thành phát triển : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Cường Thu n IDICO tiền thân Công ty TNHH Cường Thu n Q trình hình thành phát triển Cơng ty diễn sau: Ngày 03/05/2000, Công ty TNHH Cường Thu n
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO , KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn