PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN

66 36 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** NGUYỄN ĐĂNG QUANG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** NGUYỄN ĐĂNG QUANG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN Ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Ths.Đỗ Minh Hoàng Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Á Châu chi nhánh Tân Thuận”, tác giả NGUYỄN ĐĂNG QUANG, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Giáo Viên Hướng Dẫn Đỗ Minh Hoàng Ngày…tháng…năm 2013 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày…tháng…năm 2013 Ngày…tháng…năm 2013 LỜI CẢM ƠN Tự đáy lòng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ tơi, người cơng sinh thành, ni dưỡng giáo dục nên người dõi theo bước chân đường học vấn Bên cạnh đó, suốt q trình học tập trường thực luận văn tốt nghiệp, nhận dạy dỗ tận tình q thầy cơ, bảo, giúp đỡ anh chị thuộc phòng ban Ngân hàng Á Châu, quan tâm bạn bè xung quanh Cho phép bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: - Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Ban chủ nhiệm, q thầy khoa Kinh tế tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức quý báu đạo đức, lối sống đặc biệt kiến thức chuyên ngành cho suốt thời gian học tập trường - Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến cơ: Đỗ Minh Hồng – người tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực đề tài - Xin chân thành gửi cảm ơn sâu sắc đến anh chị Phòng Tín Dụng Ngân Hàng Á Châu hết lòng tạo điều kiện giúp đỡ động viên góp ý tơi hồn thành khóa luận - Cảm ơn người bạn bên để chia sẻ niềm vui nỗi buồn suốt năm tháng đại học suốt thời gian thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh ngày … /07/2013 Sinh viên : Nguyễn Đăng Quang NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN ĐĂNG QUANG Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm - Thành Phố Hồ Chí Minh, Tháng Năm 2013 “Phân Tích Hoạt Động Tín Dụng Doanh Nghiệ p Tại Ngân Hàng Thương Mạ i Cổ Phầ n Á Châu Chi Nhánh Tân Thuận” NGUYEN ĐANG QUANG, faculty of economics Nong lam university- Ho Chi Minh city, July 2013 “Analyzing The Action Of Enterprise Credit at Tan Thuan Branch Of Asia Commercial Bank” Trong tình hình Ngân hàng vượt rào chạy đua lãi suất tiền gửi nhằm tìm cách để huy động vốn thu hút nguồn tiền nhàn rỗi dân cư, tổ chức giảm dần việc cho vay Với tình hình biến động lãi suất tiến hành thực đề tài “Phân Tích Hoạt Động Tín Dụng Doanh Nghiệ p T ại Ngân Hàng Thương Mạ i Cổ Phầ n Á Châu chi nhá nh Tân Thuậ n ” để tìm hiểu tình hình huy động vốn cho vay qua năm 2011, 2012 Quá trình nghiên cứu sử dụng số liệu Ngân Hàng, lấy thông tin từ sách, báo, internet… Từ kết nghiên cứu rút kết luận đề xuất số giải pháp cho Ngân hàng MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.4 Cấu trúc khoá luận: CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển ACB chi nhánh Tân Thuận: 2.1.1 Vài nét ACB: 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển ACB chi nhánh Tân Thuận: 2.2 cấu tổ chức 10 2.2.1 Sơ đồ tổ chức ACB chi nhánh Tân Thuận 10 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban: 11 CHƯƠNG 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 sở lý luận 14 3.1.1 Khái niệm tín dụng 14 3.1.2 Bản chất tín dụng 14 3.1.3 Vai trò tín dụng 15 3.1.4 Các hình thức tín dụng ngân hàng 16 3.1.5 Các nghiệp vụ chủ yếu ngân hàng 19 3.1.6 Một số tiêu đánh giá chất lượng tín dụng: 20 3.2 Phương pháp nghiên cứu 21 3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả: 21 3.2.2 Phương pháp so sánh 21 CHƯƠNG 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Tình hình hoạt động kinh doanh ACB chi nhánh Tân Thuận: 23 4.1.1 Hoạt động huy động vốn 23 4.1.2 Hoạt động cho vay 24 4.1.3 Kết kinh doanh 26 v 4.2 Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp ACB chi nhánh Tân Thuận 28 4.2.1 Sơ đồ quy trình xét duyệt cho vay 28 4.2.2 Hoạt động huy động vốn tín dụng Doanh nghiệp chi nhánh 31 4.2.3 Hoạt động cho vay tín dụng Doanh nghiệp 34 4.2.4 Thực trạng dư nợ tín dụng Doanh nghiệp chi nhánh 37 4.2.5 Thực trạng nợ hạn (NQH) nợ xấu: 41 4.2.6 Nguyên nhân nợ hạn nợ xấu: 42 4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng chi nhánh 43 4.3.1 Rủi ro từ môi trường 43 4.3.2 Rủi ro từ khách hàng 45 4.3.3 Rủi ro từ nội 46 4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Doanh nghiệp Chi nhánh: 48 4.4.1 Giải pháp hoạt động huy động vốn 48 4.4.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay 49 4.4.3 Giải pháp tạo thuận tiện cho khách hàng 51 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Kiến nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB ASIA COMMERCIAL BANK NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU ATM Máy rút tiền tự động CBTD Cán tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo DV Dịch vụ NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTQT Thanh tốn quốc tế TCTD Tổ chức tín dụng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Tình Hình Huy Động Vốn Năm 2011, 2012 23 Bảng 4.2 Tình Hình Hoạt Động Cho Vay Năm 2011, 2012 24 Bảng 4.3 Kết Quả Kinh Doanh Năm 2011, 2012 26 Bảng 4.4 Huy Động Vốn Theo Kỳ Hạn Tiền Gửi 31 Bảng 4.5 Huy Động Vốn Theo Loại Hình Doanh Nghiệp 32 Bảng 4.6 Huy Động Vốn Theo Ngành Kinh Tế 33 Bảng 4.7 Doanh Số Cho Vay Theo Kỳ Hạn Tiền Gửi 34 Bảng 4.8 Doanh Số Cho Vay Theo Loại Hình Doanh Nghiệp 35 Bảng 4.9 Doanh Số Cho Vay Theo Ngành Kinh Tế 36 Bảng 4.10 Dư Nợ Tín Dụng Theo Kỳ Hạn Cho Vay 37 Bảng 4.11 Dư Nợ Tín Dụng Theo Loại Hình Doanh Nghiệp 38 Bảng 4.12 Dư Nợ Tín Dụng Theo Ngành Kinh Tế 39 Bảng 4.13 Thưc Trạng NQH Và Nợ Xấu Theo Nhóm Nợ 41 Bảng 4.14 Nợ Quá Hạn Và Nợ Xấu Theo Kỳ Hạn Vay 42 Bảng 4.15 Nguyên Nhân NQH Và Nợ Xấu Theo Thành Phần Khách Hàng 43 viii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm qua, kinh tế nước ta trải qua nhiều thăng trầm, hết lạm phát, thị trường chứng khốn suy giảm nghiêm trọng,…Nó ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến kinh tế nước ta nói chung doanh nghiệp nói riêng mặt sản suất, xuất khẩu, vốn lãi suất chi phí đầu vào để doanh nghiệp tồn tại, hoạt động phát triển Cũng doanh nghiệp sản suất kinh doanh khác, Ngân hàng nói chung NHTM nói riêng gặp khơng khó khăn trình hoạt động kinh doanh Trong điều kiện kinh tế đầy biến động nhiều thử thách đặt cho Ngân hàng thương mại nước ta Ngân hàng ACB đòi hỏi Ngân hàng ngày phải đổi phát triển để thể vai trò trợ giúp doanh nghiệp cá nhân hoạt động sản suất kinh doanh, dịch vụ… từ quan hệ hoạt động tín dụng Ngân hàng doanh nghiệp khơng u cầu khách quan mà cần thiết bảo đảm liên tục trình sản suất kinh doanh Việc nâng cao chất lượng tín dụng yêu cầu thiết NHTM, tạo điều kiện cho NHTM làm tốt chức trung gian tín dụng kinh tế cầu nối phần tiết kiệm đầu tư Từ góp phần điều hồ nguồn vốn xã hội, phân bố nguồn vốn cho đầu tư cách hợp lý, giảm lãng phí nơi thừa vốn xã hội, giảm khó khăn nơi thiếu vốn, tạo quan hệ tốt cung cầu vốn, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng hoá tiền tệ Ngân hàng ACB Ngân hàng lớn với tổng tài sản lợi nhuận cao toàn hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam Trong năm gần Ngân hàng không ngừng nâng cao mức lãi suất b) Theo thành phần khách hàng Bảng 4.15 Nguyên Nhân NQH Và Nợ Xấu Theo Thành Phần Khách Hàng Đvt: triệu đồng Năm 2011 Khoản mục Chênh lệch 2012/2011 Năm 2012 Số Tiền Tỉ Trọng (%) Số Tiền Tỉ Trọng (%) ±Δ % Cá nhân 288 31,8 656 26,6 369 128,1 Doanh nghiệp 617 68,2 1.812 73,4 1.194 193,5 Tổng cộng 905 100.00 2.468 100.00 1.563 172,7 Nguồn: Phòng kế tốn phòng khách hàng doanh nghiệp NH TMCP Á Châu _Tân Thuậ n Nhìn vào bảng 4.15 ta thấy tình hình NQH nợ xấu biến động to lớn qua hai năm 2011-2012.Năm 2012, NQH nợ xấu tăng 1.563 triệu đồng so với năm 2011 Trong đó, nợ NQH nợ xấu khách hàng cá nhân chiếm tỉ lệ không cao, tăng so với năm trước vào khoảng 369 triệu đồng (tức 128,1%) Chủ yếu phần lớn khách hàng doanh nghiệp, tăng 1.194 triệu đồng (tương ứng tăng 193,5%) so với năm 2011 4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng chi nhánh 4.3.1 Rủi ro từ môi trường a Rủi ro kinh tế Rủi ro q trình hội nhập quốc tế, tự hóa tài Q trình tự hóa tài hội nhập quốc tế làm gia tăng nợ xấu, tạo mơi trường cạnh tranh gay gắt khiến hầu hết doanh nghiệp, khách hàng thường xuyên Ngân hàng phải đối mặt với nguy thua lỗ qui luật chọn lọc khắc nghiệt thị trường Thiếu quy hoạch, phân bổ đầu tư cách hợp lý dẫn đến khủng hoảng thừa đầu tư số ngành - Suy thoái kinh tế nghĩa sức mua nhân dân suy giảm doanh thu doanh nghiệp giảm 43 - Thâm hụt ngân sách Chính phủ lớn GDP phản ánh tài lành mạnh, làm ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát - Dự trữ ngoại tệ nhỏ so với kim ngạch nhập dẫn đến nguy nguồn vốn nhập từ bên giảm sút giảm nhanh chóng tăng trưởng kinh tế - Tỷ lệ nợ nước lớn so với GDP Tăng trưởng vượt mức tiềm kinh tế dẫn đến nguy khả toán dài hạn - Trách nhiệm Chính phủ việc trì nâng cao mức sống nước thơng qua tiêu lợi ích cơng cộng lợi ích sách b Rủi ro pháp lý Rủi ro liên quan đến pháp lý thường đưa đến tranh chấp, kiện tụng kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Rủi ro pháp lý thường nguồn gốc từ: - Do thay đổi luật pháp liên quan đến kinh doanh quy định nhãn hiệu hàng hóa, mơi trường lao động - Thiếu kiến thức pháp luật - Thiếu chặt chẽ soạn thảo hợp đồng kinh tế, đầu tư… c Rủi ro cạnh tranh Sự thay đổi thị hiếu nhu cầu người tiêu dùng, đồng thời với gia tăng số lượng qui mô doanh nghiệp ngành tạo nên áp lực cạnh tranh lớn thị trường Mức độ cạnh tranh nội ngày cao khả để doanh nghiệp bị thơn tính ngày lớn Rủi ro cạnh tranh từ đối thủ ngành sản xuất bao gồm: - Thiếu thông tin sản phẩm công nghệ đối thủ cạnh tranh - Sự cạnh tranh hàng giả, hàng nhái thị trường - Cạnh tranh thiếu lành mạnh đối thủ cạnh tranh d Rủi ro thông tin Sự bùng nổ thông tin với trợ giúp Internet góp phần khơng nhỏ vào thành công doanh nghiệp mở đầu cho thất bại doanh nghiệp chưa đổi thiếu thông tin kinh doanh Cự thể sau: 44 - Thiếu thông tin từ đối tác dẫn đến bị đối tác lừa khơng tốn thực đơn hàng - Thiếu thông tin thay đổi giá sản phẩm thị trường - Thiếu kiến thức thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp thâm nhập 4.3.2 Rủi ro từ khách hàng a Tư cách pháp lý – uy tín Đây yếu tố hàng đầu giúp Ngân hàng đánh giá rủi ro ban đầu cho việc định cho vay mình, chân thật, lòng thiện chí tinh thần trọng chữ tín yếu tố làm giảm rủi ro cho Ngân hàng, Ngân hàng đánh giá rủi ro qua: - Tư cách pháp lý: Phân tích lực pháp lý khách hàng theo quy định Ngân hàng như: kiểm tra tính hợp pháp cá nhân hay tổ chức thông qua giấy tờ pháp lý như: chứng minh nhân dân, sổ hộ gia đình, giấy phép thành lập công ty, giấy phép kinh doanh… Nguy rủi ro cao khách hàng tiền án, tiền sử - Uy tín khách hàng: khách hàng uy tín đối tượng cho vay Ngân hàng, ngược lại khách hàng chưa khơng uy tín ln nguy rủi ro cho Ngân hàng Chỉ tiêu khó thẩm định nguồn thông tin khách hàng hạn hẹp, việc thẩm định lại dựa vào thông tin khứ việc nhận định sai dễ xảy b Khả toán Khả đánh giá qua trình độ giáo dục, kinh nghiệm, nghị lực… khả sử dụng thành công xem xét kỹ khách hàng đến vay, Ngân hàng vào dòng ngân lưu nguồn trả khách hàng… Khi nguồn vốn lưu động tồn dạng nợ khó đòi hàng tồn kho khó bán rủi ro từ khách hàng cao Khách hàng thường xuyên thiếu vốn lưu động nguy rủi ro cho Ngân hàng Xác định khả toán số khách hàng khó họ thường kê khai lợi nhuận thấp để trốn thuế, không doanh nghiệp thổi phòng tài sản nhằm tạo thuận lợi cho việc vay vốn c Nguồn vốn “Vốn dỏm” nguy dẫn đến rủi ro Ngân hàng cho vay phát tài sản, mức tín dụngNgân hàng cấp tín dụng cho khách hàng thường vào 45 tài sản mà khách hàng Việc thẩm định khơng giá trị tài sản hiểm họa cho Ngân hàng tài sản mức biến động giá cao d Năng lực đảm bảo Ngân hàng tránh nhiều rủi ro khách hàng vay vốn đáp ứng mục tiêu câu hỏi sau: - Mục đích sử dụng vốn vay - Thời hạn trả - Nguồn để trả nợ Sau đánh giá hệ số rủi ro tài sản đảm bảo hệ số toán nợ tài sản chấp e Những điều kiện khác Rủi ro khách hàng dẫn đến rủi ro Ngân hàng, mối quan hệ nhân chiều, khách hàng nhiều khoản nợ 4.3.3 Rủi ro từ nội a Nhân viên, cán tín dụng Kinh nghiệm cán tín dụng, cán thẩm định hạn chế hay tính tích cực chủ động công việc nguyên nhân làm nảy sinh chuỗi rủi ro, dẫn đến: - Thiếu thơng tin phân tích tình hình tài khách hàng - Thiếu khả thâm nhập vào ngành nghề phụ trách - Lõng lẻo việc giám sát trình kiểm tra sử dụng vốn, trình hoạt động khách hàng - Thiếu khả phân tích rủi ro Ngồi ra, đạo đức cán yếu tố quan trọng để giải vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng Một cán lực, kinh nghiệm chuyên mơn bồi dưỡng thêm, cán bị tha hóa đạo đức mà giỏi mặt nghiệp vụ thật vơ nguy hiểm bố trí cơng tác tín dụng b Quản lý tài sản không chặt chẽ Để làm giảm tổn thất gặp rủi ro, Ngân hàng buộc khách hàng phải khả đảm bảo hình thức đảm bảo: 46 Đảm bảo đối nhân: đảm bảo người hay nhiều người khoản nợ vay cho khách hàng, người đứng bảo lãnh phải điều kiện sau: - Năng lực pháp lý - Khả bảo lãnh - Năng lực tài Do biến động thị trường mà người bảo lãnh gặp rủi ro, tổn thất, làm giảm, khả bảo lãnh Từ xuất rủi ro cho Ngân hàng Đảm bảo đối vật: đảm bảo từ phía người vay phần tài sản, Ngân hàng đóng vai trò chủ nợ thừa hưởng số quyền hạn định tài sản đó, nhằm làm thu hồi nợ rủi ro xảy Rủi ro xảy cho Ngân hàng hai hình thức cầm cố chấp sau: - Đánh giá cao tài sản đảm bảo nên phát giá trị tài sản khơng bù khoản nợ khách hàng - Tài sản không đáp ứng nhu cầu thị trường nên không phát - Giá giảm sút so với giá trị định giá ban đầu - Tài sản tranh chấp, khơng thể phát - Thủ tục chấp không qui định hành biến động pháp luật, thông tin ngành - Tài sản đảm bảo chất lượng, hư hỏng, bị cấm lưu thông - Sự thất thoát tài sản quản lý kém, rủi ro thường xảy tài sản quản lý kho khách hàng c Ngân hàng trọng đến lợi nhuận Ngân hàng đặt tiêu lợi tức cao khoản vay độ an tồn cao yếu tố cạnh tranh, Ngân hàng mong tỷ trọng cho vay cao đối thủ để đạt tiêu thi đua … Từ Ngân hàng gây áp lực lên khách hàng, tăng nguy rủi ro cho khách hàng, mà Ngân hàng tạo rủi ro cho 47 4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Doanh nghiệp Chi nhánh: 4.4.1 Giải pháp hoạt động huy động vốn Thứ nhất, đa dạng hoá hình thức huy động vốn - Xác định mục tiêu chủ yếu lĩnh vực dịch vụ Ngân hàng nhằm thu hút khách hàng, thu hút tiền gởi toán cuả doanh nghiệp dân cư để thực điều chỉnh cấu giảm chi phí vốn - Tăng cường tiếp thị khách hàng, phát triển thêm khách hàng để mở rộng kinh doanh Hướng đến tính tốn lợi ích tổng thể khách hàng mang lại lợi ích sản phẩm riêng lẻ - Vốn nhàn rỗi kinh tế gồm nhiều hình thức khác nhiều chủ thể khác nắm giữ Vì muốn thu hút nguồn vốn cấn phải nhiều hình thức huy động đa dạng hấp dẫn tới tầng lớp dân cư - Khuyến khích doanh nghiệp thực toán qua ngân hàng thể thức toán không dùng tiền mặt (ủy nhiệm chi, ủy nghiệm thu, Sec…)làm ngân hàng tăng tỉ trọng tiền gửi tốn cấu vốn huy động - Thực nghiệp vụ chi hộ lương đề xuất sản phẩm tiền gửi ngắn hạn cho nguồn quỹ tổ chức Thứ hai, đưa kỳ hạn linh động lãi suất hấp dẫn phải hợp lý - Ngân hàng cần thực đưa mức lãi suất hấp dẫn phù hợp để thu hút doanh nghiệp tầng lớp dân cư gửi tiền vào - Ban lãnh đạo Ngân hàng theo dõi sát tình hình diễn biến lãi suất ngân hàng thương mại khác địa bàn hoạt động với ngân hàng mình, từ sách lãi suất linh hoạt, phù hợp ưu đãi cho khách hàng số dư tiền gửi lớn, ổn định để cạnh tranh với Ngân hàng khác - Ngân hàng cần điều chỉnh thống mức lãi suất phù hợp để vừa lợi cho Ngân hàng vừa lợi cho khách hang để khách hàng gửi tiền vào Thứ ba, ưu đãi cho người gửi tiền nhiều hình thức khác Ngân hàng tiếp tục phát huy hoạt động khuyến mãi, đưa nhiều hình thức rút thăm trúng thưởng, tiết kiệm lãi suất tăng theo giá trị tiền gửi, quà tặng 48 sinh nhật,… Thiết kế chương trình khuyến đa dạng hấp dẫn tiết kiệm kết hợp tặng thưởng, trúng thưởng du lịch, khách hàng gửi tiền tư vấn miễn phí hoạt động đầu tư, cung cấp thơng tin, hướng dẫn miễn phí thủ tục đầu tư kinh doanh,… 4.4.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay Thứ nhất, Ngân hàng cần tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tiếp cận vốn Ngân hàng, nghĩa mở rộng đối tượng khách hàng vay Để tất đối tượng mạnh dạn đến với nguồn vốn Ngân hàng, Ngân hàng cần tạo bình đẳng cho vay, không phân biệt đối xử khách hàng vay Hiện nay, đối tượng cho vay Ngân hàng chủ yếu khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng phải sách cho vay phù hợp với đối tượng Ngân hàng cần mở rộng ngành nghề cho vay, tìm kiếm nhiều khách hàng vay ngành nghề khác Thứ hai, đa dạng hố loại hình cho vay Ngân hàng nên xét đến tình hình tại, ngân hàng chủ yếu cho vay ngắn hạn, khoản cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp Do vậy, Ngân hàng cần xem xét, hướng điều chỉnh tăng cho vay trung dài hạn cách cho vay dự án, cho vay đồng tài trợ Biện pháp cần áp dụng song song với việc tổ chức huy động vốn dài hạn tốt khoản vay trung dài hạn khơng nên tài trợ nguồn vốn huy động ngắn hạn điều dễ gây rủi ro làm cân đối nguồn vốn Ngân hàng Thứ ba, công tác thẩm định ban đầu phải thực cách chặt chẽ tất khoản vay Cần phải xây dựng đội ngũ CBTD lực, khả phân tích tiêu kinh tế, tài chính, kiến thức lĩnh vực hoạt động khách hàng Một điều đáng lưu tâm cho Ngân hàng vấn đề đạo đức CBTD, Ngân hàng phải quy định chặt chẽ, hạn chế tình trạng CBTD bắt tay với doanh nghiệp, cá nhân để vay vốn sử dụng khơng mục đích, hay lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Ngân hàng Nâng cao chất lượng tín dụng, thực nghiêm chỉnh quy trình chế độ Định kỳ, Ngân hàng làm phân loại theo nhóm khách hàng để sách vay phù hợp, ưu đãi hạn chế nhằm giảm nguy xảy rủi ro tín dụng 49 Thực tinh thần đạo Ngoại Thương Trung Ương phát triển bền vững hiệu Phát triển phải đôi với quản trị rủi ro, đặc biệt tín dụng thời hạn năm Thứ tư, thường xuyên giám sát, theo dõi vay Sau giải ngân vốn vay cho khách hàng, khách hàng đáp ứng tiêu chuẩn tín dụng, khơng nghĩa tất khách hàng sử dụng vốn vay mục đích ban đầu Điều ảnh hưởng nhiều nhân tố khách quan lẫn chủ quan, nhìn chung ảnh hưởng không tốt đến Ngân hàng Để kiểm sốt tình hình khách hàng sau vay vốn, nắm tình hình kinh doanh, sử dụng vốn khách hàng, đặc biệt khoản vay giá trị lớn, thời hạn dài, Ngân hàng phải phận chuyên làm công tác giám sát nợ vay Công tác thực tốt giúp Ngân hàng nắm tình hình vốn khách hàng Khi phát biểu khơng tốt dẫn tới rủi ro tín dụng, Ngân hàng phải biện pháp kịp thời, ngăn ngừa rủi ro xảy Thứ năm, biện pháp ngăn ngừa khoản vay dẫn đến nợ hạn Khi phát dấu hiệu không lành mạnh khoản vay, Ngân hàng sử dụng nhiều phương thức khác tùy mức độ nghiêm trọng hợp tác khách hàng vay để khôi phục lực trả nợ khách hàng cách giúp đỡ khách hàng Ngân hàng xem xét để cấu lại khoản nợ cho người vay cách kéo dài thời hạn nợ, mức lãi suất giữ nguyên thay đổi tùy theo thỏa thuận bên Lựa chọn dự án hiệu quả, đảm bảo mức chênh lệch lãi suất đầu vào đầu thích hợp nghiên cứu đầu tư vào số dự án tính khả thi cao Ngồi ra, ngân hàng cần chủ động vừa tìm kiếm khách hàng mới, vừa giữ vững khách hàng truyền thống Đối với khách hàng truyền thống Ngân hàng, nên sách ưu đãi cho vay, đồng thời nghiên cứu tìm hiểu hội đầu tư khách hàng, nhằm tư vấn cho hoạt động kinh doanh khách hàng hiệu quả, đề nghị với khách hàng sản phẩm tín dụng Ngân hàng Ngân hàng tìm đến khách hàng thơng qua cầu nối khách hàng truyền thống Khi làm việc với khách hàng cần thường xuyên gặp gỡ, tiếp 50 xúc tạo mối quan hệ hợp tác tin tưởng lẫn nhau, Ngân hàng tìm hiểu khách hàng để bổ sung vào hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng 4.4.3 Giải pháp tạo thuận tiện cho khách hàng Mở rộng thị trường, CBTD tìm kiếm thêm khách hàng tiềm quận lân cận, chí tỉnh thành lân cận TP.HCM Nâng cấp, bảo trì 100% sở vật chất, thiết bị chi nhánh chuẩn bị để mở kênh phân phối ATM, Internet banking, phone banking Phát triển tốt công nghệ nâng cao suất tiết kiệm chi phí, nhằm thu hút thêm khách hàng Hiện đại hóa cơng nghệ Ngân hàng thơng qua hợp tác với công ty phần mềm quản trị Ngân hàng thẻ chuyên nghiệp nước quốc tế Mục tiêu hồn thành 100% chương trình chuyển đổi hệ thống phần mềm quản lý Ngân hàng thức đưa vào sử dụng 51 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình tìm hiểu nghiên cứu tình hình tín dụng doanh nghiệp ACB chi nhánh Tân Thuận, nhận thấy Chi nhánh bám sát vào định hướng, đạo ban lãnh đạo ACB Dưạ vào đặc thù riêng, giải pháp cụ thể Chi nhánh đạt nhiều kết khả quan hoạt động Chi nhánh nhiều cố gắng củng cố sức mạnh thích ứng với thị trường nhiều biến động năm qua, giữ vốn tăng trưởng bền vững, tình trạng khủng hoảng kinh tế lạm phát xảy huy động vốn Chi nhánh năm qua đạt thành tích bật, đáng khích lệ Trong hoạt động cho vay.Thực đạo NHNN ngân hàng ACB, Chi nhánh thực tốt sách mà ACB đề cơng khơi phục kinh tế thời kỳ khủng hoảng giúp kìm hãm lạm phát xảy ra.Ngồi Chi nhánh nỗ lực nâng cao chất lượng tín dụng, vừa tăng dư nợ cho vay đồng thời làm giảm nợ hạn với nhiều biện pháp thích hợp Từng bước điều chỉnh cấu tín dụng theo định hướng ngành như: Thực rà sốt, phân tích, đánh giá phân loại khách hàng, phân loại nợ vay để sách khách hàng cụ thể xác định giới hạn, mức độ tín dụng đảm bảo an toàn Các hoạt động dịch vụ bắt đầu Chi nhánh quan tâm đẩy mạnh để mở rộng thị phần hoạt động Bên cạnh khách hàng truyền thống dịch vụ truyền thông.Chi nhánh chủ động tìm tòi, nghiên cứu đề xuất số hình thức sản phẩm dịch vụ 52 Ngồi Chi nhánh nỗ lực hồn thiện quy trình, quy chế để làm sở phát triển số dịch vụ, sản phẩm như: chế cho vay hỗ trợ xuất nhập khẩu, chế bao tốn, cho vay tiêu dùng….Tóm lại Chi nhánh Tân Thuận ngày khẳng định vị trí, nâng cao uy tín mở rộng thị phần địa bàn Quận vùng lân cận để phấn đấu trở thành Chi nhánh đạt chất lượng cao hệ thống Ngân hàng ACB Bên cạnh thành Chi nhánh gặp số khó khăn, tồn như: - Những tác động bất lợi từ tồn yếu kinh tế lạm phát thường xuyên xảy làm giá tăng, tỷ giá thay đổi thất thường, biến động lãi suất biến động thị trường môi trường kinh tế nhạy cảm thị trường chứng khoán giảm sút thị trường bất động sản,…đã tạo khơng khó khăn cho hoạt động kinh doanh Chi nhánh, gây nên biến động bất thường nguồn vốn huy động vốn cho vay Sự phát triển nhanh mạng lưới NHTM tổ chức tín dụng mở rộng, khối Ngân hàng thương mại cổ phần tạo nên cạnh tranh khốc liệt chạy đua lãi suất huy động cho vay Ngân hàng ngày căng thẳng Hoạt động Chi nhánh gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận với khách hàng mới, đặc biệt đơn vị kinh tế hoạt động lâu khu công nghiệp Trong bối cảnh kinh tế khó khăn Ngân hàng thương mại thành lập ngày nhiều tạo khơng khó khăn cho Chi nhánh cơng tác huy động vốn cho vay - sở vật chất Chi nhánh chưa đầy đủ, số lượng cán nhân viên Chi nhánh nên chưa đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, công tác triển khai sản phẩm dịch vụ Ngân hàng 5.2 Kiến nghị a) Đối với chi nhánh: - Về nguồn vốn : + Thực tốt cơng tác chăm sóc khách hàng truyền thống để giữ khách hàng đồng thời tập trung vào công tác tiếp thị khách hàng để tìm nguồn khách hàng đặc biệt sâu vào đơn vị tổ chức kinh tế nguồn thu từ đại lý, tập trung phát 53 triển sản phẩm thẻ cho đối tượng thu nhập cao thơng qua hình thức chi lương, liên kết Ngân hàng sách thu hút vốn giải ngân nhằm nguồn vốn rẽ, tăng thu dịch vụ + Tiếp tục triển khai dịch vụ thu tiền tới doanh nghiệp thu tiền mặt lớn để mở rộng dịch vụ thu tiền mặt doanh nghiệp để huy động vốn + Nghiên cứu đưa hình thức huy động vốn tiền gửi với nhiều phương thức tập trung chủ yếu đến việc tính tốn loại kỳ hạn, mức lãi suất linh hoạt, chế độ khuyến mại cho vừa lợi cho khách hàng đồng thời đảm bảo tài + Tiếp tục công tác tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm huy động vốn cần xem xét đến hình thức, nội dung, địa điểm quảng bá nơi trọng điểm dân cư đơng đúc + Tổ chức đào tạo đội ngũ tiếp thị chuyên nghiệp, đào tạo kỹ giao tiếp cho toàn thể cán nhằm nâng cao phong cách phục vụ, tiếp thị sản phẩm Chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán sản phẩm dịch vụ trước triển khai + Tiếp tục giao tiêu huy động vốn, mở tài khoản tiền gửi toán đến cán kèm với trách nhiệm, quyền lợi vật chất tinh thần - Về đầu tư tín dụng : + Tăng cường loại hình cho vay tài sản đảm bảo.Chuyển dịch cấu cho vay: hạn chế cho vay xây lắp, hạn chế tiến tới chấm dứt quan hệ tín dụng khách hàng hoạt động kinh doanh hiệu + Nâng cao trách nhiệm tổ xử lý nợ để phân tích, đánh giá nợ vấn đề từ tượng Tiến hành phân tích khoản nợ xử lý rủi ro, lãi tồn đọng để tận thu + Thường xuyên tổ chức đợt kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thực tế để chấn chỉnh phát kịp thời khoản nợ vấn đề + Giao tiêu cụ thểđến cán như: tỷ lệ thu lãi, tỷ lệ NQH cho phép, số lượng khách hàng mới, tỷ lệ xử lý nợ gốc, nợ lãi tồn đọng chưa thu hồi,… 54 - Về dịch vụ : + Thực linh hoạt hiệu việc ưu đãi phí tốn + Mở rộng tìm kiếm khách hàng việc kết nối với khách hàng thông qua dịch vụ kết nối khách hàng qua CMS, Internet Banking,… + Tiếp cận luồng thông tin từ Tổ dân phố, Phường để quảng bá thu hút lượng khách hàng người nước ngồi chuyển tiền kiều hối b) Đối với hội sở ACB: - Nâng cao công tác đào tạo cán bộcho phù hợp với trình độchun mơn cơng việc đảm nhận Cócác sách đãi ngộ hợp lý, thường xun nâng cao trình độ cho cán qua lớp đào tạo, huấn luyện hay hội thảo tập huấn Nâng cao kỹ chuyên môn cho cán như: phục vụ, đàm phán, thu thập phân tích thơng tin vấn đề kinh tế- xã hội nhằm phục vụ tốt cơng tác tín dụng NH - Mạnh dạn phân quyền cho ngân hàng quyền mua sắm tài sản phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh, tăng hạn mức phán cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Do kinh tế ngày phát triển nhu cầu vốn ngày tăng, mức vay khách hàng ngày lớn vay chi nhánh phải xin ý kiến Hội sở, khách hàng phải nhiều thời gian chờ đợi họ chuyển sang xin vay ngân hàng khác, chi nhánh đánh giá chất lượng vay tốt c) Đối với Nhà nước, ngành liên quan quyền địa phương: - Các ngành tài chính, thuế cần kiểm soát chặt chẽ việc tuân theo pháp lệnh kế toán thống kê với doanh nghiệp, tránh tình trạng hạch tốn, ghi sổ tùy tiện làm cho ngân hàng thiếu sở số liệu xác để tính tốn, xác định mức vốn đầu tư - Nhà nước phải tăng cường quản lý thành phần kinh tế chế, sách thích hợp, đồng kịp thời, xuất phát từ khâu định tư cách pháp nhân đến trình hoạt động 55 - NHNN cần chủ trương nhằm mang lại bình đẳng cho loại hình ngân hàng hoạt động kinh doanh vận động theo chế thị trường với sức cạnh tranh ngày dội - Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng chất lượng tồn ngành ngân hàng Việt Nam - Đối với khoản nợ vay Tòa án tuyên án, đề nghị quan Thi hành án nhanh chóng thi hành để tạo điều kiện cho ngân hàng thu hồi vốn nhanh, tái tạo nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng - Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên, Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà xưởng với thời gian ngắn để ngân hàng điều kiện hỗ trợ tín dụng cho người dân đủ vốn thực hội kinh doanh - Ủy ban nhân dân thành phố cần tính tốn lại mức quy định giá trị đất, nhà cho phù hợp với giá thị trường 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Diệu Anh, 2009.Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng Nhà xuất Phương Đơng.260 trang Báo cáo tài thường niên năm 2011, 2012 Ngân hàng ACB Nguyễn Quang Minh Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, luận văn tốt nghiệp Nguyễn Viết Sản, trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM, 2004 Giáo Trình Nghiệp Vụ Tín Dụng Ngân Hàng.tháng 7/2008, khoa Kinh Tế Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Website:http://www.vneconomy.com.vn Website:http://www.acb.com.vn Website:http://www.sbv.gov.vn 57 ... hình hoạt động kinh doanh ACB chi nhánh Tân Thuận - Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp ACB chi nhánh Tân Thuận năm 2011-2012 - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng doanh nghiệp. .. đề tài: “ Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Tân Thuận , qua người đọc hiểu rõ thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng, đồng...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** NGUYỄN ĐĂNG QUANG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn