ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

90 4 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ********** ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA NGÔ THỊ HẰNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ********** NGƠ THỊ HẰNG ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA Ngành: Quản Trị Kinh Doanh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn : HOÀNG THẾ VINH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp Đại học bậc cử nhân, khoa Kinh tế, trường Đại học Nơng lâm TP.Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Đánh giá cơng tác tuyển dụng nhân Công ty Cổ phần Đầu Phát triển BĐS An Gia”của tác giả Ngô Thị Hằng , sinh viên khóa 36 – chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Giáo viên hướng dẫn HOÀNG THẾ VINH (Chữ ký) Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký (Chữ ký Họ tên) Họ tên) Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Trên thực tế khơng thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, tơi xin gửi đến quý Thầy Khoa Kinh tế Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ths Hoàng Thế Vinh trực tiếp hướng dẫn, định hướng chuyên môn, quan tâm giúp đỡ tận tình tạo điều kiện thuận lợi q trình cơng tác thực luận văn Trên hết tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến gia đình tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành tốt cơng việc q trình thực luận văn Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè quan tâm, chia sẻ, động viên suốt thời gian thực luận văn Mặc dù cố gắng trình thực luận văn khơng thểtránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý kiến q thầy bạn bè NỘI DUNG TĨM TẮT NGƠ THỊ HẰNG Tháng 07 năm 2013 “Đánh Giá Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty CP Đầu Phát Triển BĐS An Gia” NGO THI HANG July 2013 “Assess Recruitment At The An Gia Real Estate Development And Investment Corp” Luận văn thực đánh giá sơ tình hình doanh thu, lợi nhuận cấu lao động Công ty CP Đầu Phát triển BĐS An Gia Sau tiến hành tìm hiểu cơng tác tuyển dụng công ty thông qua việc nghiên cứu quy trình tuyển dụng, hiệu cơng tác tuyển dụng, chi phí cho tuyển dụng, số lượng ứng viên thông qua kênh nhận biết, số lượng dự án mức độ thoả mãn đối tượng người lao động qua năm 2010- 2012 Thơng qua đó, luận văn đưa nhận xét, phân tích số giải pháp nhằm hồn thiện cho cơng tác tuyển dụng Công ty CP Đầu Phát triển BĐS An Gia MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc khóa luận 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Quá trình hình thành phát triển 4  2.1.1 Quá trình phát triển 4  2.1.2 Mục tiêu phát triển 5  2.2 Nhiệm vụ nguyên tắc hoạt động công ty 5  2.2.1 Nhiệm vụ 5  2.2.2 Nguyên tắc hoạt động 5  2.3 Đối tác chiến lược 6  2.4 cấu tổ chức máy quản lý cơng ty 7  2.4.1 Mơ hình tổ chức công ty 7  2.4.2 cấu tổ chức 9  2.4.3 Nhiệm vụ quyền hạn cấp quản lý 9  CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 sở lý luận 23  24  3.1.1 Tuyển dụng 24  3.1.2 Các tiêu chuẩn, nhân tố dự báo thành cơng việc 25  3.1.3 Điều hành q trình tuyển dụng 27  3.1.4 Tiếp nhận giới thiệu sơ công việc/ Sàng lọc quan tâm 30  v 3.1.5 Trắc nghiệm tuyển dụng 32  3.1.6 Phỏng vấn tuyển dụng 32  3.1.7 Điều vấn 34  3.1.8 Nội dung đánh giá người vấn 36  3.2 Phương pháp nghiên cứu 38  3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 38  3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 38  CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 4.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh cơng ty 40  40  4.2 Tình hình chung lao động Công ty CP Đầu Phát triển BĐS An Gia qua năm 41  4.2.1 Tình hình biến động lao động cơng ty qua năm 41  4.2.2 cấu lao động công ty qua năm 42  4.3 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân Công ty CP Đầu Phát triển BĐS An Gia 49  4.3.1 Quy trình tuyển dụng công ty 49  4.3.2 Đánh giá tình hình tuyển dụng nhân công ty 54  4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân Công ty CP Đầu Phát triển BĐS An Gia 61  4.4.1 Mơi trường bên ngồi 61  4.4.2 Mơi trường bên 69  4.5 Đánh giá chung: Thuận lợi, khó khăn hạn chế công tác tuyển dụng nhân cơng ty 69  4.5.1.Thuận lợi 69  4.5.2 Khó khăn hạn chế 69  4.6 Các giải pháp nâng cao công tác tuyển dụng nhân công ty 70  4.6.1 Gắn liền với phương hướng mục tiêu phát triển công ty 70  4.6.2 Tăng cường công tác phân tích cơng việc 71  4.6.3 Mở rộng kênh tuyển dụng 74  4.6.4 Mở rộng nguồn tuyển dụng 74  4.6.5 Đa dạng hình thức vấn vi 74  4.6.6 Các hình thức đào tạo 75  CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 76  5.1 Kết luận 76  5.2 Kiến nghị 77  5.2.1 Đối với nhà nước 77  5.2.2 Đối với công ty 77  TÀI LIỆU THAM KHẢO 78  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS BẤT ĐỘNG SẢN CB – CNV CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN HC – NS HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ HĐQT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NH NGÂN HÀNG PTGĐ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PV PHỎNG VẤN TC – KT TÀI CHÍNH – KẾ TỐN TGĐ TỔNG GIÁM ĐỐC TV TIVI viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Các Phương Án Chiến Lược Trong Tuyển Dụng 25  Bảng 3.2 Thành Quả Công Việc, Các Tiêu Chuẩn Tuyển Dụng, Các Biến Dự Báo 25  Bảng 3.3 Trách Nhiệm Tuyển Dụng 28  Bảng 4.1 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty 40  Bảng 4.2 Sự Biến Động Lao Động Qua Các Năm 41  Bảng 4.3 Cấu Lao Động Theo Giới Tính Qua Các Năm 42  Bảng 4.4 Cấu Lao Động Theo Độ Tuổi Qua Các Năm 43  Bảng 4.5 Cấu Lao Động Theo HĐLĐ Qua Các Năm 44  Bảng 4.6 Cấu Lao Động Theo Tính Chất Sử Dụng Qua Các Năm 46  Bảng 4.7 Cấu Lao Động Theo Trình Độ Chuyên Môn Qua Các Năm 47  Bảng 4.8 Cấu Lao Động Theo Thâm Niên Công Tác Qua Các Năm 48  Bảng 4.9 Hiệu Quả Công Tác Tuyển Dụng Qua Các Năm 54  Bảng 4.10 Chi Phí Cho Hoạt Động Tuyển Dụng Qua Các Năm 55  Bảng 4.11 Số Lượng Nhân Viên Nhận Biết Đến Công Ty Qua Các Năm 56  Bảng 4.12 Số Lượng Dự Án Của Công Ty Qua Các Năm 58  Bảng 4.13 Cấu Dự Án Của Công Ty Qua Các Năm 59  Bảng 4.14 Lương Nhân Viên Kinh Doanh Tại Công Ty Qua Các Năm 63  Bảng 4.15 Mức Lương Của Nhân Viên Kinh Doanh BĐS Trong Khu Vực TP.HCM 65  ix mức lương nhân viên kinh doanh công ty BĐS An Gia cao so với mức lương nhân viên kinh doanh BĐS công ty khác khu vực TP.HCM Điều thu hút ứng viên vào công ty BĐS An Gia trì nhân viên kinh doanh cơng ty d Văn hóa xã hội Văn hóa-xã hội ảnh hưởng lớn đến cơng tác tuyển dụng nhân doanh nghiệp Mọi người lao động cơng ty bình quyền với nhau, khơng biệt nam nữ, lực chọn Công ty cần phát huy bàn chất văn hóa Việt Nam tinh thần đồn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ khó khăn Cơng ty cần quan tâm, động viên, chia sẻ, tạo gần gũi với nhân viên để họ cảm thấy phần quan trọng công ty Bên cạnh đó, cơng ty cần quan tâm đến mặt vật chất lương thưởng, quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn xã hội e Đối thủ cạnh tranh Ngành BĐS tập trung nhiều vào thị trường nước, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Vũng Tàu… Tuy nhiên, thực tế đối thủ cạnh tranh công ty BĐS khách hàng, cơng ty cạnh tranh mặt khách hàng vị trí cao nhất, tiếp đến cạnh tranh dự án cho dự án phải thu hút nhiều khách hàng quan tâm phải điểm mạnh so với đối thủ cạnh tranh Tại quận Bình Thạnh, vị trí điểm đặt cơng ty công ty lớn hoạt động kinh doanh BĐS, đối thủ cạnh tranh mạnh cơng ty BĐS An Gia, số Cty CP ĐT PT Đất Xanh Hoàn Cầu, Cty CP Dịch vụ Thương mại & Xây dựng Địa Ốc Kim Oanh…tại khu vực TP.HCM 30 cơng ty lớn hoạt động kinh doanh BĐS, điển Cty TNHH TMDV XD Danh Khôi quận 1, Cty CP ĐT XD Phúc Khang quận 3, Cty CP Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình… 64 Bảng 4.15 Mức Lương Của Nhân Viên Kinh Doanh BĐS Trong Khu Vực TP.HCM ĐVT: Triệu đồng Công ty 2011/2010 ±Δ % 2012/2011 ±Δ % Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 3,5 0,5 17 43 2,5 2,5 0 0.5 20 2,5 3,5 0,5 20 0.5 17 3 3,5 0 0.5 17 3 3,5 0 0.5 17 2,5 3 0,5 Cty CP ĐT PT BĐS An Gia Cty CP DVTM XD Địa Ốc Kim Oanh Cty CP ĐT PT Đất Xanh Hoàn Cầu Cty TNHH TMDV – XD Danh Khôi Cty CP ĐT XD Phúc Khang Cty CP XD KD Địa Ốc Hòa Bình 20 0 Nguồn: Phòng Marketing Qua bảng cho thấy mức lương công ty kinh doanh BĐS khu vực Bình Thạnh TP.HCM qua năm tăng, mức lương cơng ty BĐS An Gia tăng mạnh cao khu vực, năm 2011 so với 2010 17% năm 2012 so với năm 2011 43% công ty khu vực tăng khơng tăng nhiều điển công ty XD Danh Khôi, năm 2012 so với năm 2011 tăng 17% thấp năm 2011 so với năm 2010 3% Điều thu hút nhân công ty BĐS An Gia ngày nhiều Một số sách tuyển dụng cơng ty kinh doanh BĐS khu vực TPHCM  Cty CP ĐT PT Đất Xanh Hoàn Cầu Đào tạo phát triển Đào tạo phát triển phương châm Đất Xanh nhằm tạo nhân tài, nhà quản lý tài ba Những ngày đầu đến với Đất Xanh, bạn tham gia vào lớp huấn luyện hội nhập giảng viên Ban lãnh đạo Tập đồn 65 Bên cạnh Tập đồn tổ chức lớp nâng cao kỹ nghề nghiệp tổ chức theo định kỳ nước nhằm bổ sung nâng cao chuyên môn cho nhân viên đào tạo cán quản lý kế thừa Môi trường làm việc Trẻ - Năng động Không ngừng cải thiện môi trường làm việc, điều kiện làm việc để tạo thoái mái cho CBNV làm việc Đất Xanh Đội ngũ trẻ - động – nhiệt huyết – tự tin đặc biệt hòa đồng thân thiện Tăng lương khen thưởng: Tăng lương: Định kỳ xét tăng lương theo định kỳ tháng/lần Tỷ lệ xét tăng lương dựa hiệu làm việc tháng liền kề Khen thưởng: Thưởng tháng lương thứ 13 luôn đứng đầu so với Công ty ngành nghề; thưởng theo thành tích cơng tác hàng tháng đột xuất theo kết làm việc Ngoài ra, thưởng định kỳ dịp lễ, tết: Tết dương lịch, Lễ độc lập, Lễ quốc khánh 2/9,… Phúc lợi ngồi lương: Ngồi khoản thu nhập từ tiền lương, cơng ty trợ cấp, ưu đãi tặng quà cho CBNV sau: Tặng quà Tết nguyên đán; tết trung thu; Nhân viên Nữ vào ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3, 20/10; Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 (cho CBNV: từ tuổi đến 15 tuổi, khơng giới hạn số con) Ngồi ra, nhân viên phụ cấp thêm tiền ăn trưa, chi phí gởi xe tùy theo cấp bậc nhân viên khoản phụ cấp như: chi phí điện thoại di động, máy điện thoại di động, cơng tác phí, chi phí lại Nhằm ổn định đời sống, yên tâm cơng tác gắn bó lâu dài CBNV với Tập Đồn Mục tiêu sách phúc lợi đảm bảo lợi ích xứng đáng hài hòa tùy theo khả đóng góp CBNV với Tập Đồn Hỗ trợ nhà ở: Mua nhà Tập Đoàn với giá giảm đến 15% so với giá bán thị trường CBNV phải trả trước 50% giá trị nhà theo tiến độ xây dựng, 50% lại trả góp vòng năm kể từ ngày nhận nhà mà trả lãi suất 66 Tặng nhà: Dành cho CBNV nhiều thành tích, gắn bó lâu dài với Tập Đồn Thưởng cổ phiếu cho CBNV: Dành cho CBNV nhiều thành tích, gắn bó lâu dài với Tập Đồn Cung cấp dịch vụ thể thao miễn phí hàng tuần cho CBNV thường xuyên tổ chức tranh tài thể thao để CBNV giao lưu rèn luyện sức khỏe Du lịch: Chính sách du lịch nước nước: 1-2 lần/năm, tùy theo thời điểm kinh doanh Tập Đoàn Chia sẻ trách nhiệm với xã hội Tinh thần nhân với tất người cộng đồng xã hội Điều làm nên phẩm chất người lòng yêu thương cao thượng Phẩm chất đạo đức q giá Đất Xanh trân trọng giá trị mà công ty mong muốn cho thành viên Đại gia đình Đất Xanh  Cty CP ĐT PT BĐS An Gia An Gia xem nguồn nhân lực yếu tố quan trọng phát bền vững trì giá trị lâu dài thương hiệu Cơng ty tin thành công liên tục công ty phụ thuộc vào người chia sẻ tầm nhìn nâng cao giá trị cốt lõi An Gia tìm kiếm phát huy tài năng, xây dựng đội ngũ nhân viên động, đam mê, tâm huyết Ứng viên lực tuyển dụng phân công đảm nhiệm công việc phù hợp với học vấn, kỹ năng, kinh nghiệm theo chiến lược phát triển Công ty An Gia coi trọng việc thu hút đãi ngộ nhân tài Ngoài việc hưởng lương thưởng tương ứng với lực, nhân viên thành tích bật, ý tưởng sáng tạo ưu đãi tham gia đầu bất động sản, hội tham gia cổ phần ưu đãi Nhận xét chung: Chính sách tuyển dụng cơng ty khu vực gần gống nhau, nhiên cơng ty số sách khác để làm nên đặc trưng riêng sách lương thưởng sách ngồi lương Từng ứng cử viên chọn sách phù hợp với ứng tuyển vào vị trí cơng ty Chính sách lương thưởng ngồi lương cơng ty BĐS An Gia chưa điểm 67 nổii bật so o với cơơng ty khác mứ ức lương lại điểm nhhấn cônng ty, mức lương l hiệnn cao so với mứ ức lương củủa cônng ty khác khu vực TP.HC CM vị trrí nhân viênn kinh doanh BĐS f Khách h hàng Phần lớn khách hàng g công ty ng gành BĐS yyêu cầu chất c lượng, tính ững dự ự án, giá hợp lý, ưu đãi dự án ký kkết hợp đồnng sớm, lãi suất bền vữ vay NH N muaa dự án,và việc v giao sảản phẩm đú úng hẹn Đểể thỏa mãn yêuu cầu trên, cơng c ty phảải đội đ ngủ nhâân viên trình t độ vàà kinh nghiệệm lâu năm m, tính sáng tạo troong cách thu uyết phục kkhách hàngg Cơng ty cần đội ngũ nnhân c mảng m khảo sát s thị trườnng BĐS viên chun Hình 4.13 Mứcc Độ Hài Lòòng Của K Khách Hàng g Đối Với N Nhân Viên n Công Ty BĐS B G An Gia Mức M độ hài củaa khách hàng đốối với nh hân viên n ccơng ty Tương đối hài h lòng 2% Rất hài lòng và R à hài lòng Khơng hài lòn ng 8% % 90% Nguồn: Kết K điềều tra ới cách làm m việc củ nhân n viên t Phần lớn khách hànng hài llòng đối vớ t ó hài lònng, hài lòngg chiếm 90% % tương đối hài lòn ng 8% Chhỉ cơng ty, 2% kh hách hàng chưa c hài lòòng, điều nàày phậận khách hààng khó tínnh chưa hiểu h hết BĐS, thườ ờng hay đòii hỏi khơngg thực tế phần p mộột phận nhỏ nhân viên v công c ty chăăm sóc khácch hàng chư ưa tốt kiinh nghiệm m n chưa đủ họ 68 4.4.2 Mơi trường bên a Sứ mạng công ty Xuất phát từ tầm nhìn dài hạn liên tục , B.TGĐ đặc biệt quan tâm đến hoạt động cải tiến như: cải tiến quy trình, cải tiến dự án nhằm cắt giảm chi phí bất hợp lý, giảm giá thành nâng cao chất lượng dự án sản phẩm Để góp phần bảo vệ mơi trường chung tồn cầu, B.TGĐ Công ty thực kế hoạchxây dựng dự án lưới bảo hộ chống bụi, cách âm với mơi trường bên ngồi an tồn cho người lao động khách hàng mục tiêu dài hạn cơng ty b Chính sách cơng ty Cơng ty sách khuyến khích nhân viên làm việc theo nhóm, đội phát huy tối đa lực thực công việc nhân viên, tuyển dụng đào tạo đội ngũ cán nhân viên giỏi, động nhiệt tình cơng việc Bên cạnh cơng ty đưa sách khen thưởng phạt phòng ban c Văn hóa cơng ty Cơng ty quy định rõ ràng nội quy an toàn lao động, tác phong nhân viên, nội quy làm việc Cơng ty đồng phục riêng cho nhân viên nhân viên phải tuân theo quy định công ty 4.5 Đánh giá chung: Thuận lợi, khó khăn hạn chế cơng tác tuyển dụng nhân công ty 4.5.1.Thuận lợi nhiều ứng viên nộp hồ sơ vào cơng ty mong muốn hợp tác với cơng ty mức lương công ty cao công ty khác, môi trường làm việc tốt,có hội phát triển cao ngành, cơng ty chun đầu kết hợp phân phối Từ số lượng ứng viên nộp hồ sơcông ty dễ dàng sàng lọc ứng viên chất lượng vào làm cơng ty đa số ứng viên xin ứng cử vào vị trí mong muốn cơng ty trình đại học trở lên 4.5.2 Khó khăn hạn chế Ưu đãi cơng ty chưa khác biệt so với công ty khác hoạt động kinh doanh Cơng ty chưa ý tưởng cho phần ưu đãi hay lương lương phúc lợi 69 Công ty đưa bảng mô tả công việc tiêu chuẩn cơng việc cho vị trí chưa cụ thể nguyên nhân công ty chưa ý nhiều phần Nguồn tuyển dụng kênh tuyển công ty chưa đa dạng phong phú, nguyên nhân phận tuyển dụng chưa mở rộng nguồn đăng tuyển, kế hoạch thời gian tới công ty mở rộng đăng tuyển qua nhiều kênh Sau vòng vấn số lượng ứng viên đạt so với yêu cầu công ty đưa tương đối thấp, đòi hỏi cơng ty phải đăng tải tuyển dụng liên tục qua nguồn Sau thời gian học việc 10 ngày số lượng ứng viên đạt so với yêu cầu công ty đưa 50% so với số lượng ứng viên lần vấn Sau tháng thử việc số lượng ứng viên đạt so với yêu cầu công ty đưa lại 30% ký hợp đồng thức với công ty Nguyên nhân môi trường cạnh tranh khốc liệt, dòng sản phẩm tung thị trường liên tục, dự án tồn đọng thị trường nhiều Chỉ ứng cử viên thật trình độ kinh nghiệm kỹ mua bán BĐS hồn thành tiêu mà công ty đề ra.Những ứng cử viên vào thử việc đa số ứng cử viên trình độ chưa nhiều ký kinh nghiệm để hoàn thành tiêu cơng ty đưa ra, dễnản chí lơ cơng việc, tinh thần xuống thất bại.Các nhân viên chưa kịp hình dung tồn q trình cơng việc, chưa điều kiện thực hành thiếu khả xử lý tình nên dễ làm hỏng việc Thiếu học hỏi chưa hòa đồng với nhân viên cũ công ty để hướng dẫn kỹ kinh nghiệm cần thiết Việc đào tạo đơi lúc gặp khơng khó khăn đa số ứng viên kiến thức lý thuyết thực tế kinh nghiệm chưa nhiều chưa dẫn đến dễ bị loại sau 10 ngày đào tạo Hạn chế: Thời gian đầu số nhân viên chưa thích ứng với mơi trường làm việc, người văn hố cơng ty 4.6 Các giải pháp nâng cao công tác tuyển dụng nhân công ty 4.6.1 Gắn liền với phương hướng mục tiêu phát triển công ty Mục tiêu năm tới cơng ty trở thành Tập đồn Đầu Phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam với phương hướng tiếp tục triển khai dự án 70 bất động sản với tôn đem đến giải pháp anđầu tốt cho khách hàng, lợi nhuận tối đa cho Cổ đơng Cơng ty Thường xun kế hoạch hóa kiểm tra, kiểm soát tiêu tăng suất lao động cho hoạt động kinh doanh lao động đòi hỏi trình độ kinh nghiệm Tăng cường thúc đẩy nhân viên làm việc theo nhóm mối quan hệ công nhân viên Tăng cường giáo dục ý thức tưởng cho người lao động Người ý thức tự giác lao động hăng say công việc, sáng tạo suất lao động cao Ngược lại, người ý thức khơng lao động thiếu nhiệt tình, suất thấp mà đơi gây ảnh hưởng xấu đến công việc công ty Hiện phần lớn công việc công nhân viên hăng hái nhiệt tình, song bên cạnh số nhân viên thiếu ý thức công việc Công ty cần chấn chỉnh kịp thời giải pháp với nhân viên 4.6.2 Tăng cường công tác phân tích cơng việc Mức lương cơng ty so với mặt chung mức lương thị trường nhân viên kinh doanh BĐS cao khoảng 20% Công ty nên cố gắng trì tốt điều để thu hút nhân tương lai, mục tiêu để nhân viên cơng ty trách nhiệm cao với cơng việc Mơi trường làm việc công ty tương đối tốt so với công ty khác lĩnh vực kinh doanh Tuy nhiên chưa khác biệt nhiều hay đặc biệt gây ý so với công ty khác Công ty nên trọng vào phần để thu hút nhân tuyển nhân hiệu Công ty xét tăng lương định kỳ tháng/lần việc xét tăng lương dựa hiệu làm việc tháng liền kề Thưởng thêm tháng lương nhân viên làm việc đủ 12 tháng, thưởng 2/3 tháng lương nhân viên làm việc tháng thưởng ½ tháng lương nhân viên làm việc tháng Việc cân nhắc tăng lương thưởng công ty tương đối hợp lý, công ty cần bổ sung làm để điểm nhấn so với cơng ty khác Tuyển dụng công tác quan trọng thực mục tiêu tuyển dụng Cơng ty tìm nhân viên thực giỏi phù hợp hay không 71 phụ thuộc vào công tác Do công ty cần quan tâm đến công tác tuyển chọn, dần cải thiện nâng cao hiệu tuyển dụng Trước tiên cần tâm đến giải pháp nâng cao dần chất lượng tuyển chọn, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân công ty số lượng chất lượng Để nâng cao chất lượng tuyển chọn, công ty nên nghiên cứu số giải pháp sau: a Lập tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể cho vị trí cơng việc Tiêu chuẩn tuyển chọn cho trình tuyển dụng, cần lập bảng tiêu chuẩn tuyển chọn thật đầy đủ, cụ thể vị trí công việc để làm sở tuyển chọn ứng viên xác hiệu Ngồi cấp, chứng chỉ, cơng ty dựa vào sau: - Trình độ chun mơn: Đây quan trọng cấp, chứng văn giấy tờ, mà cơng ty cần người khả làm việc thực tế, nguồn tuyển mộ chủ yếu cơng ty báo chí internet chủ yếu sinh viên trường, tiêu chuyên môn cần phù hợp nhằm kiểm tra chưa thể dựa vào kinh nghiệm làm việc thực tiễn để đánh giá ứng viên - Trình độ ngoại ngữ: Khơng phải nhân viên cần đến tiêu chuẩn nên cần chuẩn bị cho vị trí cơng việc cần tuyển - Trình độ vi tính: Vi tính kỹ cần thiết hoạt động văn phòng đặc biệt phòng ban cơng ty - Kinh nghiệm: Là điều cần thiết mà công ty yêu cầu, đặc biệt công ty kinh doanh BĐS An Gia b Sự tham gia trực tiếp lãnh đạo công ty Sự tham gia trực tiếp ban lãnh đạo cơng ty hạn chế rủi ro khả cơng ty sa vào tình trạng lực giảm dần, tham gia lãnh đạo – cán quản lý cấp cao ngăn chặn tình trạng sai lệch mục tiêu đặt công ty, đồng thời cán tuyển dụng tâm lý tuyển người lực chút hạn chế tình trạng tham gia cán quản lý cấp cao nhất, trường hợp người cán quản lý tưởng giống khơng giải pháp tự vượt qua tơi bé nhỏ để hiệu công việc công ty, đồng thời làm thông tự kỹ trong đội 72 ngũ nhân viên thực tuyển dụng tượng xảy Hơn ban lãnh đạo tham gia trực tiếp thể quan tâm cơng ty, vừa kích thích tinh thần làm việc đội ngũ nhân viên thực tuyển dụng, vừa tăng thêm uy tín cơng ty mắt ứng viên tham gia tuyển dụng Đây biện pháp ngăn ngừa trước tình trạng xấu xảy ra, hồn tồn tồn lợi tuyển dụng công ty c Kết hợp chặt chẽ với công tác khác quản lý nhân Một thực tế phủ nhận tuyển dụng không đứng mình, mà cơng tác quản trị nhân cần phải kết hợp cơng tác lại tăng hiệu cho tồn hoạt động quản trịnhân nhiều nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng trình bày, phải thực tốt tất cơng tác Nhưng trước tiên cần thực nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến tuyển dụng như: - Phân tích cơng việc: Đây cơng tác ảnh hưởng đến tuyển dụng, lập tiêu chuẩn tuyển dụng cơng ty, cần thực cải tiến triển khai từ phân tích thực cơng việc thành bảng tiêu chuẩn tuyển chọn hoạt động phân tích thực cơng việc thực chất thực tương đối hiệu Để phân tích cơng việc đạt kết cao không nhiệm vụ nhân viên hành nhân mà kết hợp phận liên quan, cần phối hợp nhịp nhàng nhân viên công ty - Đánh giá thực công việc, công tác giúp cho công ty:  Thứ nhất: Công tác kế hoạch nguồn nhân lực xác Thơng qua đánh giá thực cơng việc kết nhân viên hồn thành cơng việc, người thiếu khả năng, dự đoán tăng giảm nhân thời gian tới Từ cho số xác lượng nhân viên cần tuyển, tránh tình trạng sau đợt tuyển dụng sa thải nhân viên lúc thiếu nhân cho hoạt động kinh doanh công ty Cho nên lượng nhân viên tuyển không hẳn số chênh lệch nhu cầu có, mà cao thấp số  Thứ hai: Cơng tác cần thực xác để hỗ trợ cho nhân viên xét giai đoạn thử việc mức độ hoàn thành nhiệm vụ ứng viên 73 Do công tác đánh giá thực công việc vai trò cơng tác tuyển dụng nên việc hồn chỉnh cơng tác giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng Hiện công tác để thực hiệu cần phải lập phận chuyên môn, từ phận nhóm chuyên trách lĩnh vực này.Bộ phận ghi nhận thành đạt mà cần phải đánh giá thiếu sót q trình thực cơng việc nhân viên Như phát huy tác dụng cơng tác tuyển dụng nói riêng hoạt động quản trị nhân nói chung 4.6.3 Mở rộngkênh tuyển dụng Mở rộng kênh tuyển dụng phát tờ rơi, treo tờ phướn, banner, đăng tin tuyển dụng qua TV hay radio để người biết đến nhiều Gọi điện thoại cho ứng viên thông qua danh sách nhân viên của công ty khác để đa dạng nhân viên tìm kiếm nhân viên qua cách thức dễ dàng chất lượng 4.6.4 Mở rộng nguồn tuyển dụng Ngoài việc phát huy nguồn tuyển dụng từ người quen, bạn bè nhân viên công ty, kênh quảng cáo, trung tâm giới thiệu việc làm trường đại học, cao đẳng công ty nên mở rrộng thêm nguồn như: tìm kiếm nhân từ nhân viên cũ công ty, thu hút nhân từ kiện đặc biệt (hội chợ việc làm…) từ đối thủ cạnh tranh 4.6.5 Đa dạng hình thức vấn nhiều hình thức vấn, tùy vào vị trí tuyển dụngcơng ty nên sử dụng loại vấn để chọn ứng viên chất lượng Ngoài việc phát huy vấn tình vấn áp lực cơng ty áp dụng loại hình vấn sau: - Phỏng vấn cấu trúc: bảng mẫu vấn soạn sẵn liên quan đến ngành nghề BĐS tính chất cơng việc - Phỏng vấn khơng định hướng: Sử dụng câu hỏi tổng quát từ phát triển thêm câu hỏi khác để chọn ứng viên tốt - Phỏng vấn nhóm: Là dạng thức nhóm vấn ứng viên, thường tạo không thoải mái cho ứng viên 74 Công ty kết hợp vấn cấu trúc vấn tình vị trí nhân viên kinh doanh Tuy nhiên, với công việc áp lực nhân việc kinh doanh BĐS công ty nên kết hợp loại vấn qua các vòng Đặc biệt vòng cơng ty áp dụng thêm vấn áp lực sau tháng thử việc cơng ty áp dụng vấn nhóm để tuyển chọn nhân viên chất lượng tốt 4.6.6 Các hình thức đào tạo hình thức đào tạo đào tạo nội đào tạo bên ngoài: Đào tạo nội bộ: Đào tạo địa điểm nơi làm việc, khả áp dung, tiết kiệm chi phí gửi nhân viên đào tạo, tránh chi phí tuyển nhà đào tạo bên ngồi Hiện cơng ty áp dụng loại hình đào tạo này, nhân viên làm việc theo nhóm dự án, đưa câu hỏi, giải thích chia sẻ thơng tin với đồng nghiệp Nhân viên nên đề nghị giúp đỡ từ nhân viên hiểu biết hay kỹ tốt học thêm chi tiết quan trọng khác đào tạo theo loại hình Đào tạo bên ngồi: Cơng ty nên mở lớp đào tạo bên ngồi cho ứng cử viên muốn ứng cử vào công ty, gửi ứng viên học bên để thêm nhiều kinh nghiệm Trong lúc đào tạo nên cho ứng viên ứng dụng thực tế, tiếp xúc với dự án thật tiếp xúc với khách hàng qua điện thoại trước Hiện công ty chưa áp dụng loại hình này, với cơng ty BĐS, nghĩ cần áp dụng điều để đào tạo nhân viên chất lượng kết tốt 75 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thời gian thực tập công ty BĐS An Gia cho học hỏi nhiều kinh nghiệm hiểu biết môi trường động với nhân viên nhiệt huyết trung thành Bằng quan tâm tạo nhiều điều kiện để nhân phát triển trình độ chun mơn lẫn đạo đức nghề nghiệp, cơng ty đội ngũ nhân viên nhiệt tình làm việc, trình độ chuyên mơn ngày cao ln gắn bóvới cơng ty với công ty nỗ lực đưa công ty ngày phát triển lên Song bên cạnh tồn số vấn đề cơng tác tuyển dụng nhân công ty cần phải ý khắc phục.Qua q trình tìm hiểu cơng tác này, đến số kết luận sau - Công ty BĐS An Gia quy trình tuyển dụng riêng cho ứng dụng vào thực tế công tác tuyển dụng công ty Tuy nhiên chưa thật phối hợp chặt chẽ phòng ban, phận nhu cầu tuyển dụng nhân - Nguồn tuyển dụng công ty chiếm phần lớn từ báo chí internet Điều giúp công ty tuyển chọn nhân trình độ, kinh nghiệm chi phí cho việc đăng tuyển cao - Nhân công ty kết hợp đội ngũ nhân viên trình độ chun mơn kinh nghiệm công ty với nhân viên Đây thuận lợi không nhỏ cho công ty giai đoạn vừa kinh nghiệm vừa tính động cửa sức trẻ với khả tiếp thu cao kỹ xử lý tình với khách hàng 76 - Bên cạnh việc tuyển dụng sách quan tâm dành cho nhân viên công ty thực tốt Điều giúp nhân viên phát huy hết khả cho cơng ty quan trọng cơng ty giữ chân nhân viên 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà nước Tạo điều kiện thuận lợi môi trường kinh doanh bình đẳng để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp, sách ưu đãi thuế, thưởng hạn ngạch,… Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ, đảm bảo an ninh, trật tự nhằm tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng, giúp cơng ty an tâm kinh doanh đạt hiệu 5.2.2 Đối với công ty Công tác tuyển dụng cần thông báo rộng rãi kênh truyền thơng để thu hút nhiều lao động giỏi, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc Người lao động tuyển dụng vào công ty phải bố trí người việc với trình độ họ, cần khóa đào tạo, hướng dẫn cơng việc cụ thể cho nhân viên để họ nắm bắt công việc cách nhanh Tạo môi trường làm việc động, thoải mái cho nhân viên Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá lực thực công việc cho nhân viên cách rõ ràng, cơng để khuyến khích người lao động an tâm làm việc, tăng suất lao động Xây dựng mối quan hệ tốt quản lý với nhân viên, nhân viên với Dẫn nhập văn hố cơng ty cho nhân viên vào như: Giới thiệu hoạt động, thành tích công ty, CB – CNV công ty, chức vụ, sách khen thưởng kỷ luật công ty… 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trương Thành Tuấn Anh Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Kinh tế Đại học Nông Lâm, TP HCM 2012 Bùi Văn Danh – Quản trị nguồn nhân lực, 2010 Huỳnh Văn Lân Đánh giá công tác tuyển dụng đào tạo nhân viên Công ty TNHH dệt may vạt D.K Sài Gòn Tiểu luận tốt nghiệp đại học, khoa Kinh tế Đại học Nông Lâm, TP HCM 2012 Chu Quỳnh Như Nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực điện lực Thủ Đức Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Kinh tế Đại học Nông Lâm, TP HCM 2010 http://www.angia.com.vn/ http://tintucnhadat.net/ttnd/index.html http://108x.org/ http://vov.vn/ http://advice.vietnamworks.com 10 http://dantri.com.vn 11 http://doan.edu.vn 12 http://nqcenter.wordpress.com 13 http://www.quantrinhansu-online.com 14 http://www.danhkhoi.com.vn/ 15 http://www.phuckhangan.com/ 16 http://www.diaockimoanh.com.vn/ 17 http://www.datxanh.com.vn/datxanhhoancau/21.aspx 18 http://hoabinhcorporation.com.vn/site/ 78 ... lao động công ty CP Đầu tư Phát triển BĐS An Gia qua năm - Thực trạng công tác tuyển dụng nhân CP Đầu tư Phát triển BĐS An Gia - Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân cơng ty - Đánh. .. lao động công ty qua năm 42  4.3 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân Công ty CP Đầu tư Phát triển BĐS An Gia 49  4.3.1 Quy trình tuyển dụng công ty 49  4.3.2 Đánh giá tình hình tuyển dụng nhân. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ********** NGƠ THỊ HẰNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA Ngành:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA , ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn