KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH TIÊU CHẢY VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 63 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HƯNG VIỆT

82 5 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:41

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH TIÊU CHẢY HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 63 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HƯNG VIỆT Sinh viên thực hiện: PHẠM THỊ THU THỦY Lớp: DH08TY Ngành: Thú Y Niên khoá: 2008 - 2013 Tháng 09/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** PHẠM THỊ THU THỦY KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH TIÊU CHẢY HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 63 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI CHĂN NI HƯNG VIỆT Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác Sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tháng 09/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Phạm Thị Thu Thủy Tên khóa luận: “Khảo sát tình hình tiêu chảy hiệu điều trị heo từ cai sữa đến 63 ngày tuổi trại chăn nuôi Hưng Việt” Đã hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y ngày … tháng … năm 2013 Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN PHÁT ii LỜI CẢM ƠN Xin bày tỏ lòng thành kính ghi ơn đến Ba, mẹ người sinh ra, chăm sóc nuôi dưỡng, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi cho học hành Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Văn Phát tận tâm hướng dẫn, đóng góp nhiều ý kiến quý báu tạo điều kiện tốt cho thời gian thực đề tài để hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Bộ môn Thú y Lâm sàng Khoa Chăn Ni Thú Y Tồn thể q thầy cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y Cùng tập thể lớp Thú y 34 Đã truyền đạt nhiều kiến thức, giúp đỡ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học thực tập đề tài Trân trọng cảm ơn Ban giám đốc trại chăn nuôi Hưng Việt - BSTY Lê Thị Long Tài Th.S Nguyễn Ngọc Côn, Kỹ sư Lê Văn Việt, cô Qch Thị Kim Thoa, Vũ Văn Cơng tồn thể anh chị em công nhân trại Hưng Việt nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi thời gian thực tập tốt nghiệp Trong thời gian làm khóa luận chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi xin đón nhận đóng góp ý kiến quý báu từ bạn quý thầy cô Xin chân thành cảm ơn iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu “Khảo sát tình hình tiêu chảy hiệu điều trị heo từ cai sữa đến 63 ngày tuổi trại chăn nuôi Hưng Việt” Thời gian từ tháng 02/13 đến tháng 05/13 Quá trình khảo sát gồm đợt: đợt I từ ngày 27/02/13 - 02/04/13, đợt II theo dõi từ 21/03/13 - 24/04/13, đợt III theo dõi từ 11/04/13 - 15/05/13 với tổng số 847 Kết thu sau: Nhiệt độ trung bình chuồng ni đợt I 29,35 0C, đợt II 29,25 0C, đợt III 30,2 0C Ẩm độ trung bình chuồng ni đợt I 67,26 %, đợt II 60,24% đợt III 70 % Tỷ lệ heo tiêu chảy qua đợt 47,64 %, 34,65 % 29,44 %; tỷ lệ tái phát 27,62 % Tỷ lệ ngày tiêu chảy tương ứng 5,71 %, 3,44 % 3,38 % Trong đó, tỷ lệ ngày tiêu chảy cao vào tuần nuôi thứ (8,73 %) tuần nuôi thứ hai (8,26 %) Tỷ lệ điều trị khỏi 98,75 %, thời gian điều trị khỏi trung bình 3,89 ngày; tỷ lệ chết tiêu chảy 0,47 % tỷ lệ loại thải 0,24 % Trọng lượng bình quân lúc cai sữa 6,74 kg/con, trọng lượng bình quân lúc 63 ngày tuổi 19,99 kg/con Vi khuẩn diện mẫu phân heo tiêu chảy E.coli (100 %) Kết thử kháng sinh đồ cho thấy vi khuẩn E.coli đề kháng với nhiều loại kháng sinh Các kháng sinh ampicillin, amoxicillin, streptomycin, flumequin, colistin, tetracyclin, bactrim bị đề kháng mạnh (100 %) Flofenicol, doxycyclin, enrofloxacin, gentamycin bị đề kháng từ 50 - 95 % E.coli nhạy cảm với kháng sinh ceftiofur (92,31 %), cephalexin (84,62 %), tobramycin (61,54 %), norfloxacin (53,85 %) Khơng tìm thấy diện cầu trùng mẫu phân xét nghiệm iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt khóa luận iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách sơ đồ xi Danh sách biểu đồ xi Danh sách hình xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Chương TỔNG QUAN 2.1 SƠ LƯỢC VỀ TRẠI CHĂN NUÔI HƯNG VIỆT 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.3 Nhiệm vụ 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 2.1.5 Sơ đồ trại v 2.1.6 Phương thức hoạt động 2.1.7 Cơ cấu đàn heo 2.1.8 Công tác giống 2.1.9 Hệ thống chuồng trại 2.1.10 Thức ăn – nước uống 2.1.11 Quy trình vệ sinh thú y tiêm phòng 2.1.12 Thuốc thú y 11 2.2 ĐIỀU KIỆN CHĂM SĨC NI DƯỠNG HEO SAU CAI SỮA 12 2.2.1 Chuồng nuôi 12 2.2.2 Chăm sóc – ni dưỡng 13 2.2.3 Điều trị tiêu chảy 15 2.3 BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON 15 2.3.1 Khái niệm bệnh tiêu chảy 15 2.3.2 Cơ chế sinh bệnh tiêu chảy 15 2.3.3 Vi sinh vật bệnh tiêu chảy 16 2.3.4 Nguyên nhân gây tiêu chảy 20 2.4 BỆNH TIÊU CHẢY DO E.COLI 25 2.4.1 Giới thiệu 25 2.4.2 Căn bệnh 25 2.4.3 Truyền nhiễm học 26 2.4.4 Triệu chứng – bệnh tích 27 2.5 LƯỢC DUYỆT CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 39 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 31 vi 3.1 THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM 31 3.2 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 31 3.3 NỘI DUNG KHẢO SÁT 31 3.4 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 31 3.4.1 Khảo sát tiểu khí hậu chuồng nuôi 31 3.4.2 Khảo sát bệnh tiêu chảy 32 3.4.3 Khảo sát liệu pháp hiệu điều trị 33 3.4.4 Khảo sát tiêu tăng trưởng heo 33 3.4.5 Phân lập vi khuẩn thử kháng sinh đồ 34 3.5 XỬ LÝ SỐ LIỆU 35 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 36 4.1 NHIỆT ĐỘ ẨM ĐỘ CHUỒNG NUÔI 36 4.2 TỶ LỆ HEO TIÊU CHẢY 38 4.3 TỶ LỆ NGÀY CON TIÊU CHẢY 40 4.4 TỶ LỆ NGÀY CON TIÊU CHẢY THEO NGÀY TUỔI 41 4.5 KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ BỆNH TIÊU CHẢY 43 4.6 TỶ LỆ TÁI PHÁT 43 4.7 TỶ LỆ ĐIỀU TRỊ KHỎI 44 4.8 THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ KHỎI TRUNG BÌNH 45 4.9 TỶ LỆ CHẾT 46 4.10 TỶ LỆ LOẠI THẢI 47 4.11 TRỌNG LƯỢNG BÌNH QUÂN LÚC CAI SỮA TRỌNG LƯỢNG BÌNH QUÂN LÚC 63 NGÀY TUỔI 47 vii 4.12 KẾT QUẢ PHÂN LẬP VI KHUẨN THỬ KHÁNG SINH ĐỒ 49 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 52 5.1 KẾT LUẬN 52 5.2 ĐỀ NGHỊ 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 58 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT E.coli : Escherichia coli TGE : Transmissible Gastro Enteritis SNCN : Số ngày nuôi TLTC : Tỷ lệ heo tiêu chảy TLNCTC : Tỷ lệ ngày tiêu chảy TLNCTCNT : Tỷ lệ ngày tiêu chảy theo ngày tuổi TLCTC : Tỷ lệ chết tiêu chảy TLCNNK : Tỷ lệ chết nguyên nhân khác TLLTTC : Tỷ lệ loại thải tiêu chảy TLDTK : Tỷ lệ điều trị khỏi TGDTKTB : Thời gian điều trị khỏi trung bình TLTP : Tỷ lệ tái phát TLBQLCS : Trọng lượng bình quân lúc cai sữa TLBQL63 : Trọng lượng bình quân lúc 63 ngày tuổi TLN : Tỷ lệ mẫu nhiễm E.coli TLKKS : Tỷ lệ E.coli kháng với kháng sinh TLTGKS : Tỷ lệ E.coli trung gian với kháng sinh TLNCKS : Tỷ lệ E.coli nhạy cảm với kháng sinh KHV : Kính hiển vi ix Bùi Thị Xuân - Nguyễn Thị Mỹ Dịch, Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp Nhà xuất Bản đồ, Hà Nội 27 Trần Minh Tấn, 2011 Khảo sát tình hình bệnh hiệu điều trị heo sau cai sữa đến 56 ngày tuổi xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 28 Dương Đức Thái, 2012 Khảo sát bệnh tiêu chảy heo từ 30 ngày tuổi đến 60 ngày tuổi trại nhân huyện Tân Uyên Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 29 Nguyễn Văn Thành Đỗ Hiếu Liêm, 1998 Chứng tiêu chảy bệnh viêm ruột Tủ sách Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 30 Nguyễn Tất Tồn, 2011 Bài giảng điều trị học đại cương Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 31 Nguyễn Thị Huyền Thi, 2011 Phân lập thử kháng sinh đồ vi khuẩn Escherichia coli heo theo mẹ bị tiêu chảy Luận văn tốt nghiệp ngành Thú y, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 32 Ngơ Thị Thoa, 2012 Thăm dò ảnh hưởng việc bổ sung đường dextrose (monohydrate) đến khả sử dụng thức ăn sinh trưởng heo sau cai sữa Luận văn tốt nghiệp Kĩ sư Chăn nuôi, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 33 Tạ Thế Thơi, 2009 Tình hình tiêu chảy tỷ lệ nhiễm Balantidium coli heo từ 24 đến 60 ngày tuổi trại chăn nuôi thuộc huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 34 Lê Thị Thanh Thủy, 2009 Ảnh hưởng sắt chromium hữu lên khả sinh trưởng phát triển heo từ sau cai sữa đến 56 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 35 Nguyễn Bạch Trà, 1998 Bài giảng chăn nuôi heo Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 36 Phạm Cơng Trạng, 2008 Khảo sát tình hình bệnh heo sau cai sữa từ 28 ngày đến 65 ngày tuổi trại chăn nuôi heo giống cao sản Kim Long Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 56 37 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1997 Kỹ thuật chăn ni heo Nhà xuất Nơng Nghiệp, TP Hồ Chí Minh • Tài liệu tham khảo tiếng nước ngồi 38 De Groot, 2003 The effects of Butafosfan (component of CatosalTM) on psychosocial stress in pigs Journal of Verterinary Pharmacology and Therapeutics 26 (Suppl.1): 222-223 • Internet 39 http://www.agroviet.gov.vn 57 PHỤ LỤC • Cơng thức loại thức ăn trại Đơn vị tính: kg STT Thực liệu Cám C Cám D Cám Cám Cám 10 Hèm bắp - 60,5 72 109 81 Hèm gạo - - - - - Bắp vàng 22 185 120 40 83 Khoai mì lát 20 - 19 109 100 Cám gạo - 41 35 49 Dầu (nước): dừa + nành - 11 7 Bánh dầu nành 112,5 86 53 37 Bánh dầu dừa + cọ - - 32 2,5 46 Bánh dầu phộng - 20 28 40 11,5 10 Cá lát 45 - 12 10 10 12 11 Cá lát 60 32 - - - - 12 Lysine - 1,1 1,5 1,3 0,7 13 Bột sò 2,4 6,5 4,5 14 DCP 2,4 2,5 1,5 2,5 4,2 15 Muối ăn 1,5 1,5 1,5 1,5 16 Stivimin 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 17 Natrimix 2 1,6 1,6 1,6 18 Premix VTM - - - - - 19 AVE - VTM 0,1 0,1 0,1 - - 195,2 390 400 400,2 399,8 Tổng cộng (Nguồn: Phòng kỹ thuật Hưng Việt) 58 • Thành phần thuốc sử dụng trại Nhóm thuốc Thuốc trợ lực, trợ sức, vitamin Tên thương mại Thành phần B.complex Vit B1, B6, B2, PP, B5, B12 Vitamin C % Acid ascorbic AD3E Vitamin A, vitamin B3, vitamin E Vitamin K Vitamin K Calcifort-B12 Calcium gluconate, acid boric, acid glutamic, magnesium carbonate, vitamin B12 Glucose Glucose Thuốc giảm đau, Analgine + C Anagin, vitamin C, sorbitol hạ sốt, kháng viêm MD-Dexa Dexamethasone, diterpenlacton, thảo dược đặc biệt Thuốc trị cầu trùng Baycox Toltrazuril Thuốc an thần Prozil Acepromazine maleate, atropin sulfate Thuốc sát trùng Kháng sinh Farm Fluid benzen sulphonic acid Benkocid Benzalkonium chloride, glutaraldehyde, amyl acetate Ampi-Colistin Ampicillin trihydrate, colistin sulfate Novalinco-spectin Lincomycin HCl, spectinomycin HCl Tylo-DC Tylosin, colistin, dexamethasone Amphoprim Sulfamethoxypyridazine, trimethoprim Shotapen L.A Kích thích tố High boiling tar acid (HBTA), acetic acid, dodecyl Penicilline G benzathine, penicilline G procaine, dihydrostreptomycine sulfate Oxytetra Oxytetracylin, vitamin C Nova-Oxytocin Oxytocin (Nguồn: Phòng kỹ thuật Hưng Việt) • Các loại vaccine trại sử dụng 59 Tên bệnh Tên vaccine Công ty FMD (Foot and mouth disease) Aftopor ® Merial Dịch tả heo Pes-vac ® Fort dodge Aujeszky’s disease Akipor 6.3 Merial PPV (Porcine Parvovirus) Parvovax Merial Pasteurellosis Tụ huyết trùng Navetco Colibacillosis Neocolipor ® Merial (Nguồn: Phòng kỹ thuật Hưng Việt) • Xử lý số liêu thống kê KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI NHIỆT ĐỘ - ẨM ĐỘ One-way ANOVA: nhiet versus dot Source dot Error Total DF 312 314 S = 2.024 Level N 105 105 105 SS 56.93 1277.87 1334.80 MS 28.46 4.10 F 6.95 P 0.001 R-Sq = 4.26% R-Sq(adj) = 3.65% Mean 29.348 29.248 30.195 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -29.00 29.50 30.00 30.50 StDev 2.251 1.711 2.071 Pooled StDev = 2.024 One-way ANOVA: nhiet versus buoi Source buoi Error Total DF 312 314 S = 1.198 Level C N 105 SS 887.12 447.68 1334.80 MS 443.56 1.43 R-Sq = 66.46% Mean 29.652 StDev 0.981 F 309.13 P 0.000 R-Sq(adj) = 66.25% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -(-*-) 60 S T 105 105 27.514 31.624 1.276 1.310 (-*-) (-*) -+ -+ -+ -+ -27.6 28.8 30.0 31.2 Pooled StDev = 1.198 One-way ANOVA: am versus dot Source dot Error Total DF 312 314 S = 11.79 Level SS 5324 43398 48722 MS 2662 139 F 19.14 R-Sq = 10.93% N 105 105 105 Mean 67.26 60.24 70.00 P 0.000 R-Sq(adj) = 10.36% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -60.0 64.0 68.0 72.0 StDev 14.15 6.84 13.05 Pooled StDev = 11.79 One-way ANOVA: am versus buoi Source buoi Error Total DF 312 314 S = 9.133 Level C S T N 105 105 105 SS 22697.2 26025.3 48722.5 MS 11348.6 83.4 F 136.05 P 0.000 R-Sq = 46.58% R-Sq(adj) = 46.24% Mean 66.905 75.652 54.943 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( *-) (-* ) (-* ) + -+ -+ -+ 56.0 63.0 70.0 77.0 StDev 7.210 10.405 9.487 Pooled StDev = 9.133 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI TỶ LỆ BỆNH TIÊU CHẢY Chi-Square Test: dot 1, dot 2, dot Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dot 141 111.48 7.817 dot 105 114.12 0.728 dot 73 93.40 4.457 Total 319 155 198 175 528 61 Total 184.52 4.723 188.88 0.440 154.60 2.693 296 303 248 847 Chi-Sq = 20.857, DF = 2, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: dot 1, dot Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dot 141 121.56 3.108 dot 105 124.44 3.036 Total 246 155 174.44 2.166 198 178.56 2.116 353 Total 296 303 599 Chi-Sq = 10.426, DF = 1, P-Value = 0.001 Chi-Square Test: dot 1, dot Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dot 141 116.44 5.180 dot 73 97.56 6.182 Total 214 155 179.56 3.359 175 150.44 4.009 330 Total 296 248 544 Chi-Sq = 18.730, DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: dot 2, dot Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dot 105 97.88 0.517 dot 73 80.12 0.632 Total 178 198 205.12 0.247 175 167.88 0.302 373 Total 303 248 551 Chi-Sq = 1.698, DF = 1, P-Value = 0.193 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI TỶ LỆ NGÀY CON TIÊU CHẢY 62 Chi-Square Test: dot 1, dot 2, dot Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dot 587 433.17 54.628 dot 361 443.08 15.206 dot 291 362.75 14.191 Total 1239 9685 9838.83 2.405 10146 10063.92 0.669 8311 8239.25 0.625 28142 Total 10272 10507 8602 29381 Chi-Sq = 87.724, DF = 2, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: dot 1, dot Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dot 587 468.64 29.893 dot 361 479.36 29.225 Total 948 9685 9803.36 1.429 10146 10027.64 1.397 19831 Total 10272 10507 20779 Chi-Sq = 61.944, DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: dot 1, dot Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dot 587 477.84 24.935 dot 291 400.16 29.776 Total 878 9685 9794.16 1.217 8311 8201.84 1.453 17996 Total 10272 8602 18874 Chi-Sq = 57.381, DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: dot 2, dot Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dot 361 358.50 0.017 dot 291 293.50 0.021 Total 652 63 10146 10148.50 0.001 8311 8308.50 0.001 18457 Total 10507 8602 19109 Chi-Sq = 0.040, DF = 1, P-Value = 0.841 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI TỶ LỆ NGÀY CON TIÊU CHẢY THEO TUẦN TUỔI Chi-Square Test: Tuan 1, Tuan 2, Tuan 3, Tuan 4, Tuan Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Tuan 517 249.82 285.760 Tuan 486 248.26 227.679 Tuan 209 247.24 5.915 Tuan 23 246.91 203.049 Tuan 246.78 238.844 Total 1239 5407 5674.18 12.581 5401 5638.74 10.024 5654 5615.76 0.260 5832 5608.09 8.940 5848 5605.22 10.516 28142 Total 5924 5887 5863 5855 5852 29381 Chi-Sq = 1003.568, DF = 4, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Tuan 1, Tuan Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Tuan 517 503.07 0.386 Tuan 486 499.93 0.388 Total 1003 5407 5420.93 0.036 5401 5387.07 0.036 10808 Total 5924 5887 11811 Chi-Sq = 0.846, DF = 1, P-Value = 0.358 Chi-Square Test: Tuan 1, Tuan Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Tuan 517 364.88 63.421 Tuan 209 361.12 64.081 Total 726 5407 5559.12 4.163 5654 5501.88 4.206 11061 64 Total 5924 5863 11787 Chi-Sq = 135.870, DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Tuan 1, Tuan Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Tuan 517 271.58 221.776 Tuan 23 268.42 224.389 Total 540 5407 5652.42 10.656 5832 5586.58 10.781 11239 Total 5924 5855 11779 Chi-Sq = 467.602, DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Tuan 1, Tuan Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Tuan 517 262.09 247.919 Tuan 258.91 250.969 Total 521 5407 5661.91 11.476 5848 5593.09 11.617 11255 Total 5924 5852 11776 Chi-Sq = 521.982, DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Tuan 2, Tuan Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Tuan 486 348.21 54.525 Tuan 209 346.79 54.748 Total 695 5401 5538.79 3.428 5654 5516.21 3.442 11055 Total 5887 5863 11750 Chi-Sq = 116.143, DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Tuan 2, Tuan Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts 65 Tuan 486 255.19 208.750 Tuan 23 253.81 209.891 Total 509 5401 5631.81 9.459 5832 5601.19 9.511 11233 Total 5887 5855 11742 Chi-Sq = 437.610, DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Tuan 2, Tuan Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Tuan 486 245.73 234.930 Tuan 244.27 236.335 Total 490 5401 5641.27 10.233 5848 5607.73 10.295 11249 Total 5887 5852 11739 Chi-Sq = 491.793, DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Tuan 3, Tuan Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Tuan 209 116.08 74.383 Tuan 23 115.92 74.484 Total 232 5654 5746.92 1.502 5832 5739.08 1.504 11486 Total 5863 5855 11718 Chi-Sq = 151.874, DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Tuan 3, Tuan Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Tuan 209 106.60 98.365 Tuan 106.40 98.550 Total 213 5654 5756.40 1.822 5848 5745.60 1.825 11502 66 Total 5863 5852 11715 Chi-Sq = 200.562, DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Tuan 4, Tuan Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Tuan 23 13.50 6.679 Tuan 13.50 6.682 Total 27 5832 5841.50 0.015 5848 5838.50 0.015 11680 Total 5855 5852 11707 Chi-Sq = 13.392, DF = 1, P-Value = 0.000 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI TỶ LỆ TÁI PHÁT Chi-Square Test: dot 1, dot 2, dot Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dot 50 38.39 3.511 dot 24 28.72 0.777 dot 13 19.89 2.384 Total 87 89 100.61 1.340 80 75.28 0.296 59 52.11 0.910 228 Total 139 104 72 315 Chi-Sq = 9.218, DF = 2, P-Value = 0.010 Chi-Square Test: dot 1, dot Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dot 50 42.33 1.390 dot 24 31.67 1.858 Total 74 89 96.67 0.609 80 72.33 0.814 169 Total 139 104 243 Chi-Sq = 4.670, DF = 1, P-Value = 0.031 Chi-Square Test: dot 1, dot 67 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dot 50 41.50 1.740 dot 13 21.50 3.359 Total 63 89 97.50 0.741 59 50.50 1.430 148 Total 139 72 211 Chi-Sq = 7.269, DF = 1, P-Value = 0.007 Chi-Square Test: dot 2, dot Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dot 24 21.86 0.209 dot 13 15.14 0.302 Total 37 80 82.14 0.056 59 56.86 0.080 139 Total 104 72 176 Chi-Sq = 0.646, DF = 1, P-Value = 0.422 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ KHỎI TRUNG BÌNH One-way ANOVA: TGDT versus dot Source dot Error Total DF 312 314 S = 2.469 Level N 139 104 72 SS 32.43 1901.45 1933.89 MS 16.22 6.09 R-Sq = 1.68% Mean 4.173 3.442 3.972 StDev 2.985 1.980 1.943 F 2.66 P 0.071 R-Sq(adj) = 1.05% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -3.00 3.50 4.00 4.50 Pooled StDev = 2.469 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI TỶ LỆ ĐIỀU TRỊ KHỎI Chi-Square Test: dot 1, dot 2, dot 68 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dot 139 139.23 0.000 dot 104 103.68 0.001 dot 72 72.08 0.000 Total 315 2 1.77 0.030 1.32 0.076 0.92 0.008 Total 141 105 73 319 Chi-Sq = 0.116, DF = KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI TỶ LỆ CHẾT DO TIÊU CHẢY Chi-Square Test: dot 1, dot 2, dot Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dot 1.40 0.259 dot 1.43 0.130 dot 1.17 0.025 Total 294 294.60 0.001 302 301.57 0.001 247 246.83 0.000 843 Total 296 303 248 847 Chi-Sq = 0.416, DF = 2, P-Value = 0.812 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI TỶ LỆ CHẾT DO NN KHÁC Chi-Square Test: dot 1, dot 2, dot Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dot 1.75 0.037 dot 1.79 0.820 dot 1.46 1.464 Total 294 294.25 0.000 300 301.21 0.005 248 246.54 0.009 842 Total 296 303 248 847 Chi-Sq = 2.335, DF = 2, P-Value = 0.311 10 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI TỶ LỆ CHẾT DO TIÊU CHẢY DO NGUYÊN NHÂN KHÁC 69 Chi-Square Test: TC, NNK Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts TC 4.50 0.056 NNK 4.50 0.056 Total 843 842.50 0.000 842 842.50 0.000 1685 Total 847 847 1694 Chi-Sq = 0.112, DF = 1, P-Value = 0.738 11 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI TLBQCS One-way ANOVA: TLCS versus dot Source dot Error Total DF 844 846 S = 1.291 Level N 296 303 248 SS 29.74 1407.17 1436.92 MS 14.87 1.67 R-Sq = 2.07% Mean 6.997 6.573 6.655 StDev 1.344 1.251 1.275 F 8.92 P 0.000 R-Sq(adj) = 1.84% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 6.60 6.80 7.00 7.20 Pooled StDev = 1.291 12 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI TLBQL63 One-way ANOVA: TLBQL63 versus dot Source dot Error Total DF 833 835 S = 3.468 Level N 292 299 245 SS 389.7 10017.4 10407.1 MS 194.8 12.0 F 16.20 P 0.000 R-Sq = 3.74% R-Sq(adj) = 3.51% Mean 19.731 19.386 21.022 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 19.60 20.30 21.00 21.70 StDev 3.402 3.597 3.384 Pooled StDev = 3.468 70 ... tài: Khảo sát bệnh tiêu chảy hiệu điều trị heo từ cai sữa đến 63 ngày tuổi trại chăn ni Hưng Việt 1.2 MỤC ĐÍCH - U CẦU 1.2.1 Mục đích Đánh giá tình hình bệnh tiêu chảy heo từ cai sữa đến 63 ngày. .. nghiên cứu Khảo sát tình hình tiêu chảy hiệu điều trị heo từ cai sữa đến 63 ngày tuổi trại chăn nuôi Hưng Việt Thời gian từ tháng 02/13 đến tháng 05/13 Quá trình khảo sát gồm đợt: đợt I từ ngày 27/02/13... CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** PHẠM THỊ THU THỦY KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH TIÊU CHẢY VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 63 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI CHĂN NI HƯNG VIỆT Khóa luận
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH TIÊU CHẢY VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 63 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HƯNG VIỆT , KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH TIÊU CHẢY VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 63 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HƯNG VIỆT , 2 MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU, Bảng 2.7 Mức nhiệt độ thích hợp cho heo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn