ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC TIÊM VĂCXIN PORCILIS PRRS LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNGCỦA HEO GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA ĐẾN XUẤT CHUỒNG TẠI TRẠI HEO PHÚ SƠN

58 22 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC TIÊM VĂC-XIN PORCILIS PRRS LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNGCỦA HEO GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA ĐẾN XUẤT CHUỒNG TẠI TRẠI HEO PHÚ SƠN Sinh viên thực hiện: NGUYỄN VĂN LIN Lớp: DH08TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2008 – 2013 Tháng 08/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** NGUYỄN VĂN LIN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC TIÊM VĂC-XIN PORCILIS PRRS LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA ĐẾN XUẤT CHUỒNG TẠI TRẠI HEO PHÚ SƠN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN ĐÌNH QUÁT Tháng 08/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Văn Lin Tên luận văn: “Đánh giá hiệu việc tiêm văc-xin Porcilis PRRS lên tăng trưởng heo giai đoạn sau cai sữa đến xuất chuồng trại heo Phú sơn” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa, ngày…tháng…năm 2013 Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Đình Quát ii LỜI CẢM ƠN Con xin tỏ lòng thành kính biết ơn Ba Má, người sinh nuôi dưỡng nên người Chân thành cảm ơn: Các Thầy, Cô khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại học Nơng Lâm Tp.HCM tận tình dạy cho tơi suốt thời gian theo học giảng đường đại học thực tập tốt nghiệp Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: Phó Giáo – Tiến Sĩ Trần Thị Dân, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Quát với giúp đỡ nhiệt tình, đóng góp ý kiến q báu tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài hồn thành khố luận tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn: Ban giám đốc trại heo Phú Sơn, anh chị em công nhân trại heo tạo điều kiện để tơi hồn thành thời gian thực tập khóa luậncủa Cảm ơn: Xin nhớ bạn bè thân thương lớp DH08TY, gắn bó suốt quãng đời sinh viên, người bạn thân khác quan tâm, ủng hộ suốt thời gian thực tập NGUYỄN VĂN LIN iii TÓM TẮT Đề tài “Đánh giá hiệu việc tiêm văc-xin Porcilis PRRS lên tăng trưởng heo giai đoạn sau cai sữa đến xuất chuồng trại heo Phú Sơn” thực công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Thời gian thực từ 14/02/2013 đến 02/07/2013 Thí nghiệm thực heo 24 heo mẹđã tiêm phòng văc-xin Porcilis PRRS trước sinh, chia làm lô, lô đối chứng 121 con, lơ thí nghiệm 117 Trong đó, lơ thí nghiệm 117 tiêm phòng văc-xin Porcilis PRRS lúc 14 ngày tuổi.Sau 73 ngày tuổi chuyển sang giai đoạn ni thịt đượclơ đối chứng 117 con, lơ thí nghiệm 114 Kết ghi nhận giai đoạn heo sau cai sữa 28 ngày tuổi đến chuyển thịt(73 ngày tuổi) sau: Trọng lượng bình qn lúc bắt đầu thí nghiệm lô đối chứng 8,22 kg/con thấp lơ thí nghiệm 8,45 kg/con Trọng lượng bình qn, tăng trọng bình quân tăng trọng tuyệt đối lô đối chứng (25,90 kg/con; 17,66 kg/con; 392,29 g/con/ngày) cao so với lơ thí nghiệm (25,04 kg/con; 16,60 kg/con; 368,98 g/con/ngày) Hệ số chuyển hóa thức ăn lượng thức ăn tiêu thụ bình qncủa lơ đối chứng (1,74kgTĂ/kgTT; 655,94 g/con/ngày) cao so với lơ thí nghiệm (1,53 kgTĂ/kgTT; 544,19 g/con/ngày) Tỷ lệ ngày bệnh hô hấp, ngày tiêu chảy, loại thảicủa lô đối chứng (1,47%;2,57 % 2,48%) cao lơ thí nghiệm (0,92 %;2,04% 1,71%) Nhưng tỷ lệ chết lô đối chứng 0,83% thấp lơ thí nghiệm 0,85% Kết ghi nhận giai đoạn chuyển thịt đến xuất chuồng (166 ngày tuổi) sau: Trọng lượng bình quân lúc xuất chuồng lô đối chứng 92,91 kg/con cao so với lơ thí nghiệm 92,42 kg/con iv Tăng trọng bình quân tăng trọng ngày tuyệt đối lô đối chứng (67,01 kg/con; 720,52 g/con/ngày) thấp so với lơ thí nghiệm (67,43 kg/con; 725,08 g/con/ngày) Hệ số chuyển hóa thức ăn,lượng thức ăn tiêu thụ bình qn lơ đối chứng (2,76 kgTĂ/kgTT; 1,96 kg/con/ngày) tương đương với lơ thí nghiệm (2,76 kgTă/kgTT;1,97 kg/con/ngày) Tỷ lệ ngày bệnh hô hấp, tỷ lệ chết tỷ lệ loại thải lô đối chứng (1,07 %; % 0,85 %) thấp so với lô thí nghiệm (1,21%; 1,75 % 0,88 %).Tỷ lệ ngày tiêu chảy lô đối chứng 0,94 % cao so với lơ thí nghiệm 0,63 % Tỷ lệ phổi nhục hóa, xẹp, gan hóa, viêm phổi kẽ, tụ huyết, xuất huyết lô đối chứng 60%, 60%, 50%, 40%, 20%, 20% cao lô thí nghiệm 40%, 30%, 30%, 30%, 10%, 10% Lợi nhuận thu từ lơ thí nghiệm 161.471.366 (đ) cao lô đối chứng 155.581.839 (đ) v MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ xi Chương I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương II TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 2.1.4 Phương hướng phát triển chức trại 2.1.5 Cơ cấu đàn heo 2.1.6 Công tác giống 2.1.7 Hệ thống chuồng trại 2.1.8 Thức ăn 2.1.9 Quy trình vệ sinh thú y 2.1.10 Quy trình phòng bệnh 2.2 Quy trình chăm sóc ni dưỡng 10 2.2.1 Heo nái 10 vi 2.2.1.1 Nái mang thai 10 2.2.1.2 Nái đẻ nuôi 11 2.2.1.3 Nái khô 12 2.2.2 Heo 12 2.2.3 Heo sau cai sữa 13 2.2.2 Heo thịt 13 2.3 Giới thiệu hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản 14 2.3.1 Một số thông tin hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản (PRRS) 14 2.3.2 Căn bệnh học 15 2.3.3 Cơ chế gây bệnh 15 2.3.4 Triệu chứng bệnh 16 2.3.5 Bệnh tích 16 2.4 Giới thiệu văc-xin Poriclis PRRS 16 2.5 Lược duyệt số nghiên cứu văc-xin phòng bệnh PRRS trước 17 2.5.1 Trên giới 17 2.5.2 Tại Việt Nam 19 Chương III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 20 3.1 Thời gian địa điểm 20 3.2 Đối tượng khảo sát 20 3.3 Nội dung khảo sát 20 3.4 Vật liệu dụng cụ khảo sát………………………………………………… 20 3.5 Phương pháp khảo sát 20 3.5.1 Bố trí khảo sát 20 3.5.2 Phương pháp tiến hành khảo sát 21 3.5.3 khảo sát suất tăng trưởng 21 3.5.4 khảo sát tình hình bệnh 22 3.5.5 Đánh giá bệnh tích phổi 23 3.5.6 Hiệu kinh tế 23 3.6 Phương pháp xử lí số liệu 23 vii Chương IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Phản ứng heo sau tiêm văc-xin…………………………………………….24 4.2 Kết đánh giá hiệu văc-xin Porcilis PRRS số tiêu tăng trọng heo giai đoạn sau cai sữa đến xuất chuồng 24 4.2.1 Năng suất tăng trưởng từ sau cai sữa đến chuyển thịt (73 ngày tuổi) 24 4.2.2 Năng suất tăng trưởng từ chuyển thịt đến xuất chuồng (166 ngày tuổi) 26 4.3 Hệ số chuyển hóa thức ăn lượng thức ăn tiêu thu bình quân heo giai đoan sau cai sữa đến xuất chuồng 28 4.4 Tỷ lệ ngày bệnh hô hấp tỷ lệ ngày tiêu chảy heo giai đoạn sau cai sữa đến xuất chuồng 30 4.5 Tỷ lệ heo chết heo loại thải giai đoạn sau cai sữa đến xuất chuồng 32 4.6 So sánh bệnh tích phổi 34 4.7 So sánh hiệu kinh tế 36 Chương V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 37 5.1 Kết luận 37 5.2 Đề nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 42 viii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐC Đối chứng TN Thí nghiệm FMD Foot and Mouth Disease (Bệnh lở mồm long móng) HSCBTĂ Hệ số chuyển biến thức ăn TĂTT Thức ăn tiêu thụ TĂTTBQ Thức ăn tiêu thụ bình quân TLBQ Trọng lượng bình quân TTBQ Tăng trọng bình quân TTTĐ Tăng trọng tuyệt đối PRRS Porcine reproductive and respiratory syndrome PRRSV Porcine reproductive and respiratory syndrome virus GĐSCS Giai đoạn sau cai sữa GĐCTĐXC Giai đoạn chuyển thịt đến xuất chuồng PKT Phòng kỹ thuật ix Qua bảng 4.6, tỷ lệ ngày bệnh hô hấp lô đối chứng 1,07% thấp so với lơ thí nghiệm 1,21% khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Tỷ lệ ngày tiêu chảy lô đối chứng 0,94% lại cao tỷ lệ ngày tiêu chảy lơ thí nghiệm 0,63% khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05) Đối chiếu với kết Nguyễn Trí Ngun (2011), heo ni chuồng sàn có hệ thống thơng gió có tỉ lệ ngày tiêu chảy 0,63%, tỷ lệ ngày ho 1,13 % tương đương với kết khảo sát dù ngày nuôi kéo dài đến xuất chuồng 166 ngày Tỷ lệ ngày bệnh hô hấp so với kết Nguyễn Lê Phương Tâm (2003), tỷ lệ ngày bệnh hô hấp heo giai đoạn 60 ngày tuổi đến xuất chuồng tính chung đợt nuôi 2,39% Huỳnh Thị Tố Tâm (2005) có tỷ lệ ngày hơ hấp 1,61% cao kết khảo sát lơ đối chứng thí nghiệm Có nghĩa việc sử dụng văc-xin Porcilis PRRS hạn chế bệnh hô hấp heo So sánh với kết báo cáo Huỳnh Thị Tố Tâm (2005) có tỷ lệ ngày tiêu chảy 0,69% , Phạm Thanh An (2007), trại chăn nuôi Hải Hà 0,81% Phan Nhật Tiến (2008), trại heo Trí Cơng 0,73%, Bùi Thanh Tâm ( 2005), (heo cai sữa 28 ngày tuổi), sau giai đoạn cai sữa 60 ngày tuổi đến xuất chuồng có tỷ lệ ngày tiêu chảy 0,85%, kết tương đương với kết 4.5 Tỷ lệ heo chết heo loại thải giai đoạn sau cai sữa đến xuất chuồng B Trong chăn nuôi heo công nghiệp khơng tránh khỏi heo chết loại thải quy luật tất yếu mà kiểm soát tỷ lệ chết loại thải quy trình chăm sóc, ni dưỡng yếu tố giống phải thật tốt Trong suốt q trình chúng tơi khảo sát heo q trình ni bị bệnh theo dõi điều trị số heo có bình phục hồn tồn nên tiếp tục theo dõi, heo q trình điều trị khơng mang lại kết heo sức, gầy ốm tiến hành loại số heo chết suốt khảo sát nguyên nhân 32 heo bị tiêu chảy nặng, hô hấp nặng điều trị lâu ngày khơng khỏi, qua trình chuyển heo qua trại cai sữa hay trại thịt làm số heo mập bị sức, stress năng, thay đổi môi trường sống mới, thức ăn thay đổi theo làm cho số heo chết đột ngột Bảng 4.7Tỷ lệ heo chết heo loại thải giai đoạn sau cai sữa đến chuyển thịt Chỉ tiêu Tỷ lệ chết (%) Lô ĐC 0,83 Lô TN 0,85 P P > 0,05 Tỷ lệ loại thải (%) 2,48 1,71 P > 0,05 Qua bảng 4.7, tỷ lệ chết tỷ lệ loại thải lô đối chứng 0,83%; 2,48% cao tỷ lệ chết tỷ lệ loại thải lơ thí nghiệm 0,85%; 1,71%, qua xử lý thống kê khác biệt khơng có ý nghĩa với (P > 0.05) Bảng 4.8Tỷ lệ heo chết heo loại thải giai đoạn chuyển thịt đến xuất chuồng Chỉ tiêu Tỷ lệ chết (%) Tỷ lệ loại thải (%) Lô ĐC 0,85 Lô TN 1,75 0,88 Qua bảng 4.7, lơ đối chứng khơng có heo chết nên tỷ lệ sống 100% cao so với lơ thí nghiệm 98,25% có tỷ lệ chết 1,75%, heo chết heo mập heo chuyển sang chuồng thịt, trình lùa heo làm heo mệt, thay đổi chổ ở, thức ăn, nhiệt độ, ẩm độ, độ thơng thống khác so với bên chuồng cai sữa Tỷ lệ loại thải lô đối chứng lô thí nghiệm tương đương nhau, heo loại thải heo còi, yếu nhìn khác biệt với tồn bầy Như vậy, hao hụt đầu heo giai đoạn sau cai sữa đến xuất chuồng lô tương đương cụ thể số heo chết loại thải lơ đối chứng con, lơ thí nghiệm Ngun nhân heo chết lơ thí nghiệm khơng phải chết bệnh mà q trình chuyển heo làm heo chết Từ chúng tơi nhận thấy việc tiêm phòng 33 thêm văc-xin Porcilis PRRS với văc-xin khác quy trình trại kết hợp với quản lý chăm sóc tốt giúp giảm hao hụt đàn heo, đàn heo tăng trưởng tốt 4.6 So sánh bệnh tích phổi lơ B Do heo trại đa phần mổ lò mổ tư nhân nên việc khảo sát bệnh tích đại thể phổi có nhiều khó khăn số heo khảo sát bị hạn chế Heo khảo sát thương lái mua 20 (lơ thí nghiệm 10 con, lơ đối chứng 10 con) đưa tới lò mổ trongngày,tới sáng ngày hơm sau tiến hànhhạ thịt chúng tơi tiến hành khám bệnh tích đại thể phổi lô ghi nhận số phổi có bệnh tích tổng số phổi khảo sát lô, kết thể qua bảng 4.9 Bảng 4.9Tỷ lệ phổi có dạng bệnh tích lơ khảo sát Bệnh tích Nhục hóa (%) Xẹp (%) Gan hóa (%) Viêm phổi kẽ (%) Tụ huyết (%) Xuất huyết (%) Đối chứng 60 60 50 40 20 20 Lơ Thí nghiệm 40 30 30 30 10 10 Qua bảng 4.9 rút nhận xét sau: Có dạng bệnh tích nhục hóa, gan hóa, tụ huyết, xuất huyết, viêm phổi kẽ, xẹp Tỷ lệ phổi có dạng bệnh tích lơ đối chứng cao so với lơ thí nghiệm Cụ thể,tỷ lệ phổi có bệnh tích nhục hóa, xẹp, gan hóa, viêm phổi kẽ, tụ huyết, xuất huyết lơ đối chứng 60%, 60%, 50%, 40%, 20%, 20%, lơ thí nghiệm 40%, 30%, 30%, 30%, 10%, 10% Các phổi lô có bệnh tích viêm phổi kẽ, xẹp bệnh tích đặc trưng bệnh PRRS, khơng phải bệnh tích điển hình Như vậy, việc tiêm văc-xin Porcilis PRRS cho heo lơ thí nghiệm cải thiện bệnh tich phổi thời điểm xuất chuồng 34 b a Hình 4.1 Bệnh tích phổi heo lơ thí nghiệm (a) Viêm phổi kẽ, (b) Nhục hóa, viêm phổi kẽ a b Hình 4.2Bệnh tích phổi heo lơ đối chứng (a) Gan hóa, viêm phổi kẽ, (b) Xẹp, gan hóa, viêm phổi kẽ, tụ huyết 35 4.7So sánh hiệu kinh tế B Ước tính hiệu kinh tế dựa chi phí thuốc thú y, chi phí thức ăn lơ, chi phí giống (thời điểm khảo sát 80.000đ/kg heo hơi) việc tiêm phòng văc-xin bệnh lơ đối chứng lơ thí nghiệm khác lơ thí nghiệm có tiêm thêm văc-xin Porcilis PRRS nên lơ thí nghiệm phải tính thêm chi phí cho việc tiêm văc-xin Porcilis PRRS giai đoạn sau cai sữa Tổng thu từ viêc bán heo xuất chuồng (thời điểm bán heo 40.000đ/kg heo hơi) Cách tính tốn ghi nhận qua bảng 4.13 Bảng 4.10Cách tính tốn chi tiết tổng chí phí, tổng thu lợi nhuận thu từ tổng thu trừ tổng chi Tổng trọng lượng bắt đầu thí nghiệm (kg) Tổng trọng lượng giai đoạn sau cai sữa đến xuất chuồng (kg) Chi phí giống (đ) chi phí Chi phí thức ăn (đ) Chi phí thuốc thú y (đ) Chi phí tiêm phòng PRRS Tổng chi phí (đ) Tổng thu (đ) Lợi nhuận (đ) = Tổng thu – tổng chi Lơ đối chứng 995,25 Lơ thí nghiệm 988,34 10.778 10.259 79.620.000 176.381.500 1.536.661 275.538.161 431.120.000 155.581.839 79.067.200 162.563.400 1.438.134 5.814.900 248.888.634 410.360.000 161.471.366 Qua bảng 4.13 lợi nhuận thu từ lơ thí nghiệm cao so với lơ đối chứng, việc lơ thí nghiệm có sử dụng văc-xin Porcilis PRRS để phòng bệnh làm tăng thêm chí phi cho lơ thí nghiệm đem lại hiệu cho người chăn ni chi phí thuốc thú y tiêu tốn thức ăn thấp so với lô đối chứng (2 tiêu chí giúp cho người chăn ni thu lợi nhận cao phòng bệnh chữa bệnh) Ngoài việc sử dụng văc-xin Porcilis PRRS để giảm áp lực bệnh trại tình hình dịch tễ trại phức tạp, từ đóbảo vệ sức khỏe cho đàn heo, sức khỏe cho người, môi trường trại chăn nuôi ngày tốt làm tiền đề cho lứa heo sau tăng trưởng nhanh 36 Chương V B KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận B Qua trình thực đề tài “Đánh giá hiệu việc tiêm văc-xin Porcilis PRRS lên tăng trưởng heo giai đoạn sau cai sữa đến xuất chuồng trại heo Phú Sơn”, thuộc công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, khoảng thời gian từ 14/02/2013 đến 02/07/2013 rút kết luận sau: Giai đoạn heo 28 ngày tuổi đến chuyển thịt(73 ngày tuổi), heo tiêm văc-xin Porcilis PRRS (14 ngày tuổi) có hệ số chuyển hóa thức ăn, lượng thức ăn tiêu thụ bình qn, tỷ lệ ngày bệnh hơ hấp, tỷ lệ ngày tiêu chảy, tỷ lệ chết, tỷ lệ loại thảithấp heo không tiêm văc-xin Giai đoạn chuyển thịt đến xuất chuồng (166 ngày tuổi), heo tiêm văc-xin có biểu tốt tăng trọng bình qn, tăng trọng tuyệt đối so với heo không tiêm văc-xin heo tiêm văc-xin có tỷ lệ ngày tiêu chảy, tỷ lệ loại thải, bệnh tích phổi thời điểm xuất chuồng thấp so với heo không tiêm văc-xin Heo tiêm văc-xin mang lại hiệu kinh tế so với heo không tiêm văc-xin 5.2 Đề nghị B Lặp lại thí nghiệm giai đoạn heo 28 ngày tuổi đến chuyển thịt trại cai sữa Sau bố chí lặp lại nhiều lần tất trại cai sữa trại có yếu tố ngoại cảnh ẩm độ, nhiệt độ, độ thống thống, nồng độ khí thải, khả nước, độ cao sàn nhựa so với mặt đất khác Lặp lại thí nghiệm heo giai đoạn chuyển thịt đến xuất chuồng trại thịt khác trại có ẩm độ nhiệt độ cao 37 Nên áp dụng thí nghiệm cho nhiều trại heo vùng chăn nuôi khác tình hình dịch tễ trại khác 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 7B Phạm Thanh An, 2007.Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học biolas phần đến suất heo thịt giai đoạn từ 65 ngày tuổi đến xuất chuồng Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kiều Anh, 2006 Mối liên quan nhiễm virus PRRS heo nái với suất sinh sản hiệu giá kháng thể đàn heo Luận án Thạc Sĩ khoa học Nông Nghiệp Tủ sách trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Phan Khánh Ân, 2012.Khảo sát tình hình chăn nuôi lây nhiễm Lawsonia intracellularis heo sau cai sữa đến xuất chuồng trại chăn nuôi heo Chí Trung Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Trần Văn Chính, 2008 Giáo trình phương pháp thí nghiệm.Khoa chăn ni Thú Y trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Trần Thị Dân, Dương Nguyên Khang, 2006 Sinh lý vật ni.NXB Nơng Nghiệp Tp Hồ Chí Minh Lê Thị Hồng Đào, 2004.Thử nghiệm khả thay bột cá bã dầu đậu nành phân heo thịt.luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Trần Tiến Đại, 2009.Thử nghiệm bổ sung chế phẩm nấm men CEL – CON5 thức ăn heo thịt heo nái nuôi Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Hồng Kim Giao, Nguyễn Thiện, 1996 Nâng cao suất sinh sản gia súccái.NXB Nông Nghiệp Hà Nội Lâm Thị Thanh Hảo, 2011 Đánh giá hiệu văc xin circovac® phòng hội chứng còi cọc sau cai sữa heo Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 10 Lê Minh Hồng Hạnh, 2008.Sử dụng bánh dầu hạt điều thay bánh dầu đậu nành chăn nuôi heo thịt.Luận án thạc sĩ khoa nông nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh 39 11 Shanti S.G., 2008 Khảo sát hiệu văc-xin Cicorvac tiêm cho nái để phòng hội chứng còi cho heo sau cai sữa 12 Trần Thị Bích Liên, 2011 Đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản (PRRS) heo giai đoạn 2003 – 2007 thử nghiệm vacxin phòng bệnh TP Hồ Chí Minh vùng lân cận Luận án Tiến Sĩ khoa học Nơng Nghiệp 13 Nguyễn Trí Nguyên, 2011 Hiệu hai kiểu chuồng nuôi đến tăng trưởng heo giai đoạn 75 đến 125 ngày tuổi.Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh 14 Tài liệu khuyến nơng, 2006 15.Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm Virus heo Tủ sách trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Thị Bích Phượng, 2008 Thử nghiệm kết hợp Porzyme 9302 Phyzyme XP phần thức ăn heo thịt luận văn tốt nghiệp kĩ ngành chăn nuôi Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 17 Bùi Thanh Tâm, 2005 Bước đầu đánh giá hiệu cai sữa 21và 28 ngày tuổi phòng bệnh PRRS heo nuôi thịt Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 18 Huỳnh Thị Tố Tâm, 2005 Bước đầu đánh giá hiệu văc-xin Bester phòng bệnh PRRS heo thịt trại chăn nuôi công nghiệp.Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 19 Nguyễn Lê Phương Tâm, 2003.Khảo sát biểu lâm sàng liên quan hô hấp – bệnh tích phổi tỷ lệ nhiễm PRRS heo từ 60 ngày tuổi đến giết thịt trại chăn nuôi heo công nghiệp Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 20 Phan Văn Thắng, 2010 Đánh giá hiệu loại bột cá phần đến sức sản xuất heo thịt.Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh 21 Nguyễn Thiện, Vũ Duy Giảng, 2006.Thức ăn nuôi dưỡng lợn Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội 40 22 Phan Nhật Tiến, 2008.Ảnh hưởng chế phẩm sinh học Active Cleaner lên sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn heo thịt từ 60 ngày tuổi đến xuất chuồng Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh 23 Nguyễn Thị Ánh Trâm, 2008 Khảo sát ảnh hưởng enzyme avemix CS02 lên sinh trưởng heo từ 28 đến 65 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh 24 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1997 Kỹ thuật chăn nuôi heo.Nhà xuất Nông Nghiệp 25 Nguyễn Hữu Trọng, 2009.Khảo sát số tiêu sinh trưởng heo thịt xí nghiệp chăn ni Xn Phú.Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh 26 Trung tâm UNESCO phổ biến kiến thức văn hoá giáo dục cộng đồng, 2005 Hướng dẫn chăn nuôi phòng trị bệnh cho gia súc.NXB Văn Hố Giáo Dục 27.http://www.msd-animahealth.co.uk/products_public/porcilis_prrs/overview.aspx 41 PHỤ LỤC B Phụ lục 1: One-way ANOVA: TLBQ lúc bắt đầu thí nghiệm versus Lơ Source Lô Error Total DF 236 237 S = 1.296 Level ĐC121 TN117 SS 2.94 396.56 399.50 MS 2.94 1.68 R-Sq = 0.73% F 1.75 P 0.188 R-Sq(adj) = 0.31% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev N Mean StDev + -+ -+ -+ 8.225 1.231 ( * -) 8.447 1.360 ( * -) + -+ -+ -+ 8.00 8.20 8.40 8.60 Phụ lục 2: One-way ANOVA: Trọng lượng kết thúc GĐSCS versus Lô Source Lô Error Total DF 229 230 S = 2.565 Level ĐC117 TN114 SS 42.07 1507.05 1549.12 MS 42.07 6.58 R-Sq = 2.72% F 6.39 P 0.012 R-Sq(adj) = 2.29% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 25.897 2.530 ( * ) 25.044 2.601 ( -* ) -+ -+ -+ -+ 25.00 25.50 26.00 26.50 Phụ lục 3: One-way ANOVA: Trọng lượng kết thúc GĐCTĐXC versus Lô Source Lô Error Total DF 225 226 S = 7.664 Level ĐC116 TN111 SS 13.6 13216.2 13229.9 MS 13.6 58.7 R-Sq = 0.10% F 0.23 P 0.630 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev N Mean StDev + -+ -+ -+ 92.914 7.546 ( -* -) 92.423 7.785 ( -* ) + -+ -+ -+ 91.0 92.0 93.0 94.0 Pooled StDev = 7.664 42 Phụ lục 4: One-way ANOVA: Tăng trọng bình qnGĐSCS versus Lơ Source Lơ Error Total DF 229 230 S = 2.887 Level ĐC117 TN114 SS 64.10 1908.31 1972.41 MS 64.10 8.33 R-Sq = 3.25% F 7.69 P 0.006 R-Sq(adj) = 2.83% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev N Mean StDev + -+ -+ -+ 17.658 2.885 ( -* ) 16.604 2.888 ( * ) + -+ -+ -+ 16.20 16.80 17.40 18.00 Pooled StDev = 2.887 Phụ lục 5: One-way ANOVA: Tăng trọng bình quânGĐCTĐXC versus Lô Source Lô Error Total DF 225 226 S = 7.907 Level ĐC116 TN111 SS 10.2 14067.7 14077.9 MS 10.2 62.5 R-Sq = 0.07% F 0.16 P 0.687 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev N Mean StDev + -+ -+ -+ 67.009 7.735 ( -* ) 67.432 8.083 ( -* ) + -+ -+ -+ 66.0 67.0 68.0 69.0 Pooled StDev = 7.907 Phụ lục 6: One-way ANOVA: Tăng trọng tuyệt đốiGĐSCS versus Lô Source Lô Error Total DF 229 230 S = 0.06415 Level ĐC117 TN114 SS 0.03166 0.94238 0.97403 MS 0.03166 0.00412 R-Sq = 3.25% F 7.69 P 0.006 R-Sq(adj) = 2.83% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev N Mean StDev + -+ -+ -+ 0.39239 0.06412 ( -* -) 0.36898 0.06418 ( * -) + -+ -+ -+ 0.360 0.372 0.384 0.396 Pooled StDev = 0.0641 43 Phụ lục 7: One-way ANOVA: Tăng trọng tuyệt đốiGĐCTĐXC versus Lô Source Lô Error Total DF 225 226 S = 0.08502 Level ĐC116 TN111 SS 0.00118 1.62652 1.62769 MS 0.00118 0.00723 R-Sq = 0.07% F 0.16 P 0.687 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -0.72052 0.08318 ( -* ) 0.72508 0.08691 ( -* -) -+ -+ -+ -+ -0.710 0.720 0.730 0.740 Pooled StDev = 0.08502 Phụ lục 8: Chi-Square Test: hô hấp GĐSCS, không hô hấp GĐSCS Expected counts are printed below observed counts HH GĐSCS ĐC62 55.86 0.674 KO HH GĐSCS 5344 5406 5350.14 0.007 TN48 54.14 0.696 5191 5239 5184.86 0.007 110 10535 Total Total 10645 Chi-Sq = 1.384, DF = 1, P-Value = 0.239 Phụ lục 9: Chi-Square Test: Hô hấp GĐCTĐXC, không hô hấp GĐCTĐXC Expected counts are printed below observed counts KO HH HH GĐCTĐXC GĐCTĐXC ĐC116 10762 10878 123.72 10754.28 0.482 0.006 TN126 10274 118.28 10281.72 0.504 Total 242 Total 10400 0.006 21036 21278 Chi-Sq = 0.996, DF = 1, P-Value = 0.318 44 Phụ lục 10: Chi-Square Test: Tiêu chảy GĐSCS, không tiêu chảy GĐSCS Expected counts are printed below observed counts TCGĐSCS KO TCGĐSCS Total ĐC122 5284 5406 116.30 5289.70 0.280 0.006 TN107 112.70 0.289 Total 229 5132 5239 5126.30 0.006 10416 10645 Chi-Sq = 0.581, DF = 1, P-Value = 0.446 Phụ lục 11: Chi-Square Test: Tiêu chảy GĐCTĐXC, không tiêu chảy GĐCTĐXC Expected counts are printed below observed counts TC GĐCTĐXC KO TCGĐCTĐXC Total ĐC102 10776 10878 85.38 10792.62 3.237 0.026 TN65 81.62 3.386 Total 10335 10400 10318.38 0.027 167 21111 21278 Chi-Sq = 6.675, DF = 1, P-Value = 0.010 Phụ lục 14: Chi-Square Test: Loại GĐSCS, không loại GĐSCS Expected counts are printed below observed counts LOẠI KO LOẠI GĐSCS GĐSCS Total ĐC3 117 120 2.54 117.46 0.082 0.002 TN2 2.46 0.085 Total 114 116 113.54 0.002 231 236 Chi-Sq = 0.171, DF = 1, P-Value = 0.679 45 Phụ Lục 16: Giá thức ăn giá thuốc dùng thí nghiệm Thức ăn 6A0 Cò b 6A1H Đơn giá (đồng/kg) 17.000 12.500 10.200 6A1 6A2 6B 6B xổ lãi 7H 12.500 10.200 6.400 7.450 7.040 6.250 5.810 Thuốc Đơn vị Đơn giá Genta tylocine Lincomycine Peniciline triệu Dexamethazone Bcomplex Colistine Aspirin – C Electrolyte Glucoza Chai (100ml) Chai (100ml) Lọ 60.400 18.000 5.100 Chai (100ml) Chai (100ml) Kg Kg Kg Kg 25.300 23.000 64.100 63.500 36.500 10.700 46 ... TẮT Đề tài Đánh giá hiệu việc tiêm văc-xin Porcilis PRRS lên tăng trưởng heo giai đoạn sau cai sữa đến xuất chuồng trại heo Phú Sơn thực công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện... Lin Tên luận văn: Đánh giá hiệu việc tiêm văc-xin Porcilis PRRS lên tăng trưởng heo giai đoạn sau cai sữa đến xuất chuồng trại heo Phú sơn Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn... dụng.Trên sở thực tế nên tơi chọn đề tài: Đánh giá hiệu việc tiêm phòng văc-xin Porcilis PRRS lên tăng trưởng heo giai đoạn sau cai sữa đến xuất chuồng trại heo Phú Sơn tiến hành 1.2 Mục đích yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC TIÊM VĂCXIN PORCILIS PRRS LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNGCỦA HEO GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA ĐẾN XUẤT CHUỒNG TẠI TRẠI HEO PHÚ SƠN , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC TIÊM VĂCXIN PORCILIS PRRS LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNGCỦA HEO GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA ĐẾN XUẤT CHUỒNG TẠI TRẠI HEO PHÚ SƠN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn