ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HẤP PHỤ AFLATOXIN B1 TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA MỘT SỐ CHẤT HẤP PHỤ ĐỘC TỐ NẤM MỐC

65 25 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:40

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HẤP PHỤ AFLATOXIN B1 TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM CỦA MỘT SỐ CHẤT HẤP PHỤ ĐỘC TỐ NẤM MỐC Sinh viên thực hiện: LÊ HOÀNG SÂM Lớp: DH09TA Ngành: Chăn ni Niên khóa: 2009 - 2013 Tháng 08/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** LÊ HOÀNG SÂM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HẤP PHỤ AFLATOXIN B1 TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM CỦA MỘT SỐ CHẤT HẤP PHỤ ĐỘC TỐ NẤM MỐC Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN QUANG THIỆU ThS NGUYỄN HIẾU PHƯƠNG Tháng 08/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: LÊ HỒNG SÂM Tên khố luận: “Đánh giá hiệu hấp phụ Aflatoxin B1 phòng thí nghiệm số chất hấp phụ độc tố nấm mốc” Đã hoàn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa ngày ………… Giáo viên hướng dẫn Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN QUANG THIỆU NGUYỄN HIẾU PHƯƠNG ii LỜI CẢM ƠN Mãi khắc ghi công ơn sinh thành, nuôi nấng cha mẹ người thân gia đình cho có ngày hơm Trong q trình học tập, trau dồi kiến thức Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, với bao cố gắng, tơi có hội thực khóa luận tốt nghiệp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy cơ, bạn bè để hồn thành trọn vẹn việc học, xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi – Thú y, tất thầy tận tình dạy dỗ, giúp đỡ thời gian theo học trường Chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Quang Thiệu, Nguyễn Hiếu Phương hết lòng học trò, tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình thực hồn thành khóa luận Xin cảm ơn Lộc, Dung, cô Phượng, Bộ môn Dinh Dưỡng bạn sinh viên làm đề tài Phòng thí nghiệm thuộc Bộ môn Dinh Dưỡng, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh giúp đỡ thời gian qua Cảm ơn bạn sinh viên lớp DH09TA, người giúp đỡ, góp ý chia sẻ tơi khó khăn thời gian học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tất người quan tâm, hướng dẫn hỗ trợ Chúc nhà trường, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Bộ môn Dinh Dưỡng ngày phát triển lớn mạnh Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 Lê Hồng Sâm iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiệu hấp phụ Aflatoxin B1 phòng thí nghiệm số chất hấp phụ độc tố nấm mốc” tiến hành Phòng thí nghiệm thuộc Bộ mơn Dinh Dưỡng, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh thời gian từ tháng 02/2013 đến tháng 08/2013 Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố Yếu tố thứ chất hấp phụ độc tố (bentonite, diatomite chất hấp phụ hữu (HPHC)) yếu tố thứ hai kết hợp nhiệt độ nung pH Các nghiệm thức lặp lại lần Thí nghiệm tiến hành để đánh giá so sánh khả hấp phụ độc tố bentonite, diatomite xử lý cách nung mức nhiệt độ (3000C, 4000C, 5000C, 6000C) với chất hấp phụ hữu (HPHC) cách so sánh đánh giá lượng độc tố hấp phụ 1g chất hấp phụ phần trăm hấp phụ chúng aflatoxin B1 hai điều kiện pH = pH = Kết đạt qua q trình thí nghiệm: Khả hấp phụ độc tố aflatoxin B1 bentonite diatomite tốt so với chất HPHC mức pH = pH = Khả hấp phụ độc tố aflatoxin B1 bentonite diatomite tất mức nhiệt độ xử lý đạt phần trăm hấp phụ 100% pH = Tuy có khác biệt khả hấp phụ nhiệt độ xử lý bentonite diatomite pH = với P > 0,05 khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Khả hấp phụ độc tố aflatoxin B1 bentonite diatomite bị ảnh hưởng mức pH Tại pH = 3, khả hấp phụ chất hấp phụ vô tốt so với pH = 7, khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,001) iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Độc tố nấm mốc 2.1.1 Khái niệm độc tố nấm mốc 2.1.2 Sự hình thành tác hại độc tố nấm mốc 2.2 Aflatoxin 2.2.1 Sự hình thành aflatoxin 2.2.2 Đặc điểm Aspergillus flavus 2.2.2.1 Phân loại 2.2.2.2 Đặc điểm hình thái 2.2.2.3 Đặc điểm sinh thái 2.2.3 Những điều kiện thích hợp cho sản xuất aflatoxin 2.2.4 Phân loại, cấu trúc tính chất aflatoxin v 2.2.5 Aflatoxin B1 2.2.5.1 lược cấu trúc, hình thành aflatoxin B1 2.2.5.2 Sự phân phối mặt địa lý AFB1 2.2.6 Sự hấp thu aflatoxin 10 2.2.7 Sự chuyển hóa aflatoxin thể 11 2.2.8 Bài thải aflatoxin 12 2.3 Tác hại aflatoxin 14 2.3.1 Tác hại aflatoxin người 14 2.3.2 Tác hại aflatoxin vật nuôi 15 2.3.2.1 Ảnh hưởng có hại aflatoxin loài cầm 16 2.3.2.2 Ảnh hưởng có hại aflatoxin heo 19 2.3.2.3 Ảnh hưởng có hại aflatoxin thú nhai lại 20 2.4 Những giải pháp phòng ngừa độc tố nấm mốc 23 2.4.1 Kiểm tra, khống chế độ ẩm nhiệt độ thích hợp 23 2.4.2 Kiểm sốt trừ khử trùng, sâu mọt kho 23 2.4.3 Sử dụng hóa chất để chống mốc 24 2.4.4 Biện pháp vật lý để loại trừ nấm mốc 24 2.4.5 Làm hiệu lực aflatoxin 25 2.4.5.1 Làm hiệu lực aflatoxin nhiệt độ 25 2.4.5.2 Làm hiệu lực aflatoxin ánh sáng 25 2.4.5.3 Làm hiệu lực aflatoxin chất oxi hóa 25 2.4.5.4 Làm hiệu lực aflatoxin NH3 26 2.4.5.5 Làm hiệu lực aflatoxin chất hấp phụ bề mặt 27 2.5 Sử dụng thức ăn nguyên liệu bị nhiễm aflatoxin 27 2.6 Hấp phụ 29 2.6.1 Định nghĩa hấp phụ 29 2.6.2 Hấp phụ chất lỏng 29 2.7 Các chất hấp phụ dùng thí nghiệm 30 vi 2.7.1 Bentonite 30 2.7.2 Diatomite có ý nghĩa tiêu phần trăm hấp phụ mức pH = pH = với P < 0,001 41 Bảng 4.6 Ảnh hưởng pH khả hấp phụ độc tố aflatoxin B1 diatomite Chỉ tiêu pH Nhiệt độ 3000C 4000C 5000C P 6000C Lượng độc tố bị hấp 800,00 ± 0,0 800,00 ± 0,0 800,00 ± 0,0 800,00 ± 0,0 phụ g CHP 0,000 793,55 ± 3,08 800,00 ± 0,0 800,00 ± 0,0 799,24 ± 0,85 100,00 ± 0,0 100,00 ± 0,0 100,00 ± 0,0 100,00 ± 0,0 99,19 ± 0,39 100,00 ± 0,0 100,00 ± 0,0 99,91 ± 0,11 (µg/g) Phần trăm hấp phụ (%) 0,000 Kết từ bảng 4.6 cho thấy diatomite, khả hấp phụ độc tố aflatoxin B1 mức pH có khác biệt rất có ý nghĩa với P < 0,001 tiêu lượng độc tố bị hấp phụ g chất hấp phụ phần trăm hấp phụ Trong đó, pH = khả hấp phụ diatomite tốt so với pH = đạt 100% tất nhiệt độ Khả hấp phụ bentonite pH = tốt so với pH = Tại pH = 3, bentonite bị biến tính axit HCl, bentonite sau bị biến tính có khả hấp phụ độc tố aflatoxin tốt bentonite tự nhiên Ngun nhân hòa tan số khống canxit bentonite dẫn đến làm tăng diện tích bề mặt tăng kích thước lỗ mao quản bentonite (Lê Tự Hải Phan Chi Uyên, 2008) 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian thí nghiệm, thu thập kết theo tiêu đánh giá hiệu hấp phụ aflatoxin B1 chất hấp phụ vô (bentonite, diatomite) chất hấp phụ hữu (HPHC), có số kết luận sau: Khả hấp phụ bentonite diatomite tốt so với chất hấp phụ hữu (HPHC) mức pH = pH = Cả chất hấp phụ (bentonite, diatomite HPHC) có khả hấp phụ pH = tốt so với pH = Khả hấp phụ độc tố aflatoxin B1 chất hấp phụ vô đạt tối đa 100% pH = Tại pH = 7, so sánh phần trăm hấp phụ chất hấp phụ dùng thí nghiệm kết cho thấy chất hấp phụ tốt bentonite diatomite cuối HPHC Ở tất mức nhiệt độ xử lý, khả hấp phụ độc tố aflatoxin B1 bentonite diatomite đạt hiệu hấp phụ tối đa 100% mức pH = Khả hấp phụ độc tố aflatoxin B1 bentonite, diatomite sau nung nhiệt độ 3000C thấp so với nung nhiệt độ 4000C, 5000C, 6000C mức pH = Với mục đích ban đầu thí nghiệm nghiên cứu đánh giá chất hấp phụ dùng thí nghiệm mức nhiệt độ xử lý khác nhằm lựa chọn chất hấp phụ tốt nhất, làm tảng cho thí nghiệm nghiên cứu thú, ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu kinh tế cao cho nhà chăn nuôi Kết hợp với việc hợp lý giá nguồn dồi nước bentonite diatomite lựa chọn tốt để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi để hấp phụ độc tố 43 ... Lê Hồng Sâm iii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu Đánh giá hiệu hấp phụ Aflatoxin B1 phòng thí nghiệm số chất hấp phụ độc tố nấm mốc tiến hành Phòng thí nghiệm thuộc Bộ môn Dinh Dưỡng, Khoa Chăn nuôi... lượng độc tố hấp phụ 1g chất hấp phụ phần trăm hấp phụ chúng aflatoxin B1 hai điều kiện pH = pH = Kết đạt qua trình thí nghiệm: Khả hấp phụ độc tố aflatoxin B1 bentonite diatomite tốt so với chất. .. luận: Đánh giá hiệu hấp phụ Aflatoxin B1 phòng thí nghiệm số chất hấp phụ độc tố nấm mốc Đã hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HẤP PHỤ AFLATOXIN B1 TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA MỘT SỐ CHẤT HẤP PHỤ ĐỘC TỐ NẤM MỐC , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HẤP PHỤ AFLATOXIN B1 TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA MỘT SỐ CHẤT HẤP PHỤ ĐỘC TỐ NẤM MỐC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn