KHẢO SÁT NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA NÁI SAU TIÊM VẮC XIN PORCILIS PRRS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

78 13 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA NÁI SAU TIÊM VẮC - XIN PORCILIS PRRS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN Họ tên sinh viên : ĐẶNG HÙNG CƯỜNG Ngành : BÁC SĨ THÚ Y Lớp : DH08TY Niên khóa : 2008-2013 Tháng 8/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** ĐẶNG HÙNG CƯỜNG KHẢO SÁT NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA NÁI SAU TIÊM VẮC - XIN PORCILIS PRRS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NI PHÚ SƠN Khố luận đệ trình để cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN ĐÌNH QUÁT Tháng 8/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: ĐẶNG HÙNG CƯỜNG Tên khoá luận: “Khảo sát suất sinh sản nái sau tiêm vắc - xin Porcilis PRRS công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi – Thú Y Ngày tháng 08 năm 2013 Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN ĐÌNH QUÁT ii LỜI CẢM TẠ Con xin thành kính tỏ lòng biết ơn cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng dạy dỗ để ngày hôm Xin chân thành biết ơn đến: Ban giám hiệu nhà trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Chăn ni – Thú y Cùng tồn thể q thầy tận tình dạy cho em suốt thời gian theo học giảng đường đại học Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: PGS.TS Trần Thị Dân TS Nguyễn Đình Quát Đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Chân thành cám ơn đến: Ban giám đốc công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn toàn thể nhân viên anh chị em công nhân làm việc trại heo Phú Sơn tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em thời gian thực tập trại Xin nhớ bạn bè thân thương lớp DH08TY gắn bó suốt quãng đời sinh viên, người bạn thân khác quan tâm, ủng hộ suốt thời gian thực tập ĐẶNG HÙNG CƯỜNG iii TĨM TẮT KHỐ LUẬN Đề tài thực từ ngày 02/01/1013 đến 28/04/2013 công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn thuộc xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Với mục đích: đánh giá khả sản suất theo dõi tình hình bệnh heo nái heo theo mẹ sau tiêm vắc - xin Porcilis PRRS, đồng thời khảo sát đáp ứng kháng thể ELISA sau tiêm vắc - xin Porcilis PRRS Khảo sát tiến hành 24 heo nái từ lứa đẻ thứ đến lứa đẻ thứ trại tiêm phòng vắc - xin Porcilis PRRS, kết khảo sát ghi nhận sau: Năng suất sinh sản nái sau tiêm vắcxin Porcilis PRRS: số heo sơ sinh 10,63 con/ổ Số heo sơ sinh sống đạt 10,25 con/ổ Tỷ lệ thai chết tươi thai chết khô 1,57% 1,96% Số heo sơ sinh chọn nuôi 10,17 con/ổ, tỷ lệ heo sơ sinh chọn ni trung bình 95,73% Số heo cai sữa 9,75 con/ổ, tỷ lệ cai sữa trung bình 96,87% Tuổi heo cai sữa trung bình 28,58 ngày Trọng lượng tồn ổ heo cai sữa 82,5 kg/ổ, trọng lượng bình quân 8,45 kg/con Thời gian lên giống lại heo nái sau cai sữa trung bình 8,96 ngày tỷ lệ phối đậu trung bình đàn nái khảo sát 86,96% Các bệnh lý thường gặp nái sau sinh đàn heo theo mẹ sau tiêm vắcxin Porcilis PRRS: tỷ lệ viêm tử cung trung bình 4,16%, viêm vú trung bình 4,16% Trên heo theo mẹ: tỷ lệ ngày tiêu chảy trung bình 2,18% tỷ lệ ngày bệnh hơ hấp trung bình 0,63% Đáp ứng kháng thẻ ELISA sau tiêm vắcxin Porcilis PRRS: số S/P trung bình qua thời điểm lấy máu heo nái trước tiêm vắc - xin sau tiêm vắc - xin 2,37 3,03 Chỉ số S/P trung bình qua thời điểm lấy máu heo trước tiêm vắc - xin sau tiêm vắc - xin 2,05 1,06 iv MỤC LỤC TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ .iii TÓM TẮT KHOÁ LUẬN iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu trại chăn nuôi heo 2.1.1 Vị trí địa lý lịch sử trại heo Phú Sơn 2.1.1.1 Vị trí địa lý 2.1.1.2 Lịch sử trại heo 2.1.2 Phương hướng phát triển chức trại 2.1.3 cấu đàn heo trại 2.1.4 cấu tổ chức trại 2.1.5 Công tác giống 2.1.6 Chuồng trại 2.1.7 Thức ăn 2.1.8 Nước uống 2.1.9 Nguồn điện 2.1.10 Xử lý chất thải v 2.2 Quy trình chăm sóc ni dưỡng 2.2.1 Heo nái 2.2.1.1 Heo nái mang thai 2.2.1.2 Nái đẻ nuôi 2.2.4 Vệ sinh sát trùng phòng bệnh 2.2.2 Vệ sinh sát trùng 2.2.3 Phòng bệnh 10 2.2.4.3 Một số thuốc phòng trị bệnh trại 12 2.3 Giới thiệu hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản 12 2.3.1 Một số thông tin hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản (PRRS) 12 2.3.2 Căn bệnh học 13 2.3.3 chế gây bệnh 13 2.3.4 Triệu chứng bệnh 14 2.3.5 Bệnh tích 14 2.4 Giới thiệu vắc - xin Poriclis PRRS 15 2.5 Lược duyệt số nghiên cứu vắc - xin phòng PRRS 15 2.5.1 Trên giới 15 2.5.2 Tại Việt Nam 17 2.6 Một số biểu bệnh xảy nái sau sinh 17 2.6.1 Viêm tử cung 17 2.6.2 Sót sót 18 2.6.3 Viêm vú 19 2.6.4 Sốt sốt sữa 20 2.6.5 Bỏ ăn 21 2.7 Một số vi sinh vật gây rối loạn sinh sản 21 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 23 3.1 Thời gian địa điểm khảo sát 23 3.2 Đối tượng khảo sát 23 3.3 Nội dung khảo sát 23 3.4 Phương pháp tiến hành 23 3.4.1 Khảo sát suất sinh sản sau tiêm vắcxin Porcilis PRRS 23 3.4.2 Ghi nhận tình hình bệnh nái heo theo mẹ sau tiêm văcxin Porcilis PRRS Error! Bookmark not defined vi 3.4.3 Khảo sát đáp ứng kháng thể ELISA sau tiêm vắcxin Porcilis PRRS 26 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Năng suất sinh sản nái theo lứa đẻ 28 4.1.1 Số heo sơ sinh 28 4.1.2 Tỷ lệ thai chết 29 4.1.3 Số heo sơ sinh sống 30 4.1.4 Số heo chọn nuôi 31 4.1.5 Số heo cai sữa ổ 33 4.1.6 Trọng lượng heo cai sữa 36 4.1.7 Tuổi heo cai sữa 38 4.1.8 Thời gian lên giống lại sau cai sữa 39 4.1.9 Tỷ lệ phối đậu 40 4.2 Tình hình bệnh nái heo theo mẹ 40 4.2.1 Tình hình bệnh nái sau sinh 41 4.2.2 Tình hình bệnh heo theo mẹ 42 4.3 Đáp ứng kháng thể ELISA sau tiêm vắc - xin Porcilis PRRS 43 4.3.1 Kết ELISA heo nái 43 4.3.2 Kết ELISA heo 44 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Đề nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC 52 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT FMD Foot and mouth disease FSH Follicle stimulating hormone LH Luteinizing hormone MMA Metritis mastitis agalactia NST Nhiễm sắc thể PRRS Porcine reproductive and respiratory syndrome PRRSV Porcine reproductive and respiratory syndrome virus ELISA Enzyme linked immune sorbent assay viii PHỤ LỤC PHỤ LỤC Thành phần nguyên liệu thành phần dinh dưỡng cám 1.1 Thành phần dinh dưỡng kg thức ăn số số 10 Thành phần dinh dưỡng Số Số 10 VCK (%) 88,17 87,84 2800,00 3212,29 Protein thô 14,00 17,00 Dầu (%) 5,36 5,00 Xơ thô (%) 7,43 2,37 Lysin tổng số (%) 0,80 1,10 Lysin tiêu hóa(%) 0,70 1,01 Methionine tiêu hóa (%) 0,21 0,27 Met +Cys tiêu hóa (%) 0,37 0,50 Threonine tiêu hóa (%) 0,45 0,60 Tryptophan tiêu hóa (%) 0,11 0,16 Arginine (%) 0,90 1,00 Histidin (%) 0,32 0,39 Isoleucine (%) 0,49 0,63 Leucine (%) 1,01 1,35 Phe +Tyr (%) 1,03 1,31 Valin (%) 0,61 0,73 Calci (%) 0,90 1,10 Phosphorus (%) 0,85 0,67 Phosphorus Ava (%) 0,36 0,45 Nacl (%) 0,50 1,20 2058,26 2184,14 ME (kcal/kg) NE (Kcal/kg) (Nguồn: Phòng kỹ thuật trại heo Phú Sơn,2012) 52 1.2 Thành phần dinh dưỡng kg thức ăn tập ăn 6A0 Thành phần dinh dưỡng Số lượng VCK (%) 93,14 ME (kcal/kg) 3300,00 Protein thô (%) 20,08 Dầu (%) 7,22 Xơ thô (%) 2,05 Lysin tổng số (%) 1,60 Lysin tiêu hóa(%) 1,49 Methionine tiêu hóa (%) 0,61 Met +Cys tiêu hóa (%) 0,85 Threonine tiêu hóa (%) 0,93 Tryptophan tiêu hóa (%) 0,21 Arginine (%) 0,72 Histidin (%) 0,32 Isoleucine (%) 0,53 Leucine (%) 1,04 Phe +Tyr (%) 0,79 Valin (%) 0,70 Calci (%) 0,90 Phosphorus (%) 0,70 Phosphorus Ava (%) 0,51 Nacl (%) 0,50 NE (Kcal/kg) 2218,11 (Nguồn: Phòng kỹ thuật trại heo Phú Sơn, 2012) PHỤ LỤC 2: Thành phần hàm lượng hoạt chất thuốc 53 Thuốc Thành phần Hàm lượng (trong 100ml) Bio- Calcimax Bio- B.complex Bio- Anazin C Multibio LA Bio genta-tylosin Calcium gluconate 45g Calcium glucoheptonate 4,5 g Calcium D-saccharate 1g A-xít boric 8,75 g Vitamin B1 1g Vitamin B2 400 mg Vitamin B6 400 mg Vitamin B12 mg Nicotinamide 5g D- panthenol 500 mg Analgin 20 g Vitamin C 5g Ampicillin trihydrate 10g Colistin sulfate 25.000.000 IU Gentamicin sulfate 5g Tylosin tartrate 10 g 54 PHỤ LỤC Xử lý thống kê Số heo sơ sinh ổ One-way ANOVA: số heo sinh versus lứa Source DF SS MS F P 40.87 8.17 4.00 0.013 Error 18 36.75 2.04 Total 23 77.63 lứa S = 1.429 R-Sq = 52.66% R-Sq(adj) = 39.51% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 9.800 1.304 13.000 1.826 11.000 1.414 8.000 1.414 10.250 1.708 10.600 0.894 + -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ 7.5 10.0 12.5 15.0 Pooled StDev = 1.429 Tỷ lệ thai chết tươi Chi-Square Test: chết tươi, không chết tươi Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts không chết tươi chết tươi Total 49 49 0.77 48.23 0.769 0.012 51 52 55 Total 0.82 51.18 0.042 0.001 44 0.69 43.31 0.690 0.011 16 0.25 15.75 0.251 0.004 41 0.64 40.36 0.643 0.010 50 0.83 52.17 5.657 0.090 251 44 16 41 53 255 Chi-Sq = 8.180, DF = WARNING: cells with expected counts less than Chi-Square approximation probably invalid cells with expected counts less than Tỷ lệ thai chết khô Chi-Square Test: chết khô, không chết khô Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts không chết khô chết khô Total 49 49 0.96 48.04 0.961 0.019 52 1.02 50.98 1.020 0.020 44 52 44 56 0.86 43.14 0.863 0.017 11 0.31 15.69 70.001 1.400 41 0.80 40.20 0.804 0.016 53 Total 1.04 51.96 1.039 0.021 250 16 41 53 255 Chi-Sq = 76.181, DF = WARNING: cells with expected counts less than Chi-Square approximation probably invalid cells with expected counts less than Số heo sơ sinh sống One-way ANOVA: số heo sống versus lứa Source DF SS MS F P 73.70 14.74 7.21 0.001 Error 18 36.80 2.04 Total 23 110.50 lứa S = 1.430 R-Sq = 66.70% R-Sq(adj) = 57.45% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 9.800 1.304 12.750 1.500 11.000 1.414 5.500 2.121 10.250 1.708 -+ -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) ( * ) ( * ) ( * ) 57 10.000 1.000 ( -* ) -+ -+ -+ -+ 6.0 9.0 12.0 15.0 Pooled StDev = 1.430 Số heo chọn nuôi One-way ANOVA: số heo chọn nuôi versus lứa Source lứa DF SS MS F P 4.33 0.009 41.13 8.23 Error 18 34.20 1.90 Total 23 75.33 S = 1.378 R-Sq = 54.60% R-Sq(adj) = 41.99% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+- 9.400 1.140 12.500 1.732 10.750 0.957 7.500 2.121 9.750 1.708 ( -* -) 10.000 1.000 ( * ) ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+7.5 10.0 Pooled StDev = 1.378 Tỷ lệ chọn ni One-way ANOVA: TỶ LỆ CHON NI versus lứa Source lứa DF SS MS F P 0.26 0.928 48.7 9.7 Error 18 669.7 37.2 Total 23 718.4 S = 6.100 R-Sq = 6.78% R-Sq(adj) = 0.00% 58 12.5 15.0 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - 96.18 5.24 ( * -) 96.25 4.38 ( -* ) 98.08 3.84 92.85 10.10 ( -* ) 95.23 5.52 ( * -) 94.55 8.13 ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ 84.0 90.0 96.0 102.0 Pooled StDev = 6.10 Số heo cai sữa ổ Thí nghiệm One-way ANOVA: số heo cai sữa thí nghiệ versus lứa thí nghiệm Source DF SS MS F P lứa thí nghiệm 12.250 2.450 3.67 0.072 Error 4.000 0.667 Total 11 16.250 S = 0.8165 R-Sq = 75.38% R-Sq(adj) = 54.87% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 10.000 1.414 + -+ -+ -+ - 2 11.000 0.000 ( * ) 11.000 0.000 ( * ) 9.000 * 8.000 * ( -* -) 9.000 0.816 ( * ) ( * ) ( -* -) + -+ -+ -+ 6.0 8.0 10.0 12.0 Pooled StDev = 0.816 Tỷ lệ cai sữa One-way ANOVA: tỷ lệ cai sữa thí nghiệm versus lứa thí nghiệm 59 Source DF SS MS F P lứa thí nghiệm 131.2 26.2 0.57 0.720 Error 274.2 45.7 Total 11 405.4 S = 6.760 R-Sq = 32.37% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 100.00 0.00 -+ -+ -+ -+-( -* -) 2 100.00 0.00 ( -* -) 95.84 5.89 100.00 * ( * ) 100.00 * ( * ) 92.68 8.93 ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+-90 100 110 120 Pooled StDev = 6.76 Trọng lượng heo cai sữa One-way ANOVA: TLCSBQ TN versus lứa thí nghiệm Source DF SS MS F P lứa thí nghiệm 3.214 0.643 1.02 0.479 Error 3.767 0.628 Total 11 6.981 S = 0.7924 R-Sq = 46.04% R-Sq(adj) = 1.07% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 9.200 0.000 2 9.050 0.453 7.750 1.061 8.400 * -+ -+ -+ -+-( -* ) ( * -) ( -* ) ( -* -) 60 8.400 * 8.140 0.901 ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+-7.2 8.4 9.6 10.8 Pooled StDev = 0.79 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa One-way ANOVA: TL tồn ổ HCCS TN versus lứa thí nghiệm Source DF SS MS F P lứa thí nghiệm 1389 278 2.40 0.158 Error 694 116 Total 11 2083 S = 10.75 R-Sq = 66.69% R-Sq(adj) = 38.93% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 92.00 12.73 2 99.50 4.95 85.25 11.67 76.00 * 67.00 * 73.38 11.12 + -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( -* ) ( * ) ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+ 40 60 80 Pooled StDev = 10.75 Tuổi heo cai sữa One-way ANOVA: tuổi HCCS TN versus lứa thí nghiệm Source DF SS MS F P lứa thí nghiệm 27.92 5.58 0.96 0.509 Error 35.00 5.83 Total 11 62.92 61 100 S = 2.415 R-Sq = 44.37% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 30.000 5.657 2 27.000 1.414 26.000 0.000 29.000 * 30.000 * 29.500 0.577 -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -24.0 28.0 32.0 36.0 Pooled StDev = 2.415 Thời gian lên giống lại sau cai sữa One-way ANOVA: số ngày lên giống versus lứa Source DF SS MS F P 81.2 16.2 0.32 0.897 Error 17 875.8 51.5 Total 22 957.0 lứa S = 7.178 R-Sq = 8.48% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+- 7.750 2.872 10.750 9.500 ( * ) 6.750 3.775 6.000 2.828 ( -* -) 9.250 7.182 ( -* ) 11.200 9.680 ( * ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+0.0 6.0 Pooled StDev = 7.178 62 12.0 18.0 Tỷ lệ đậu thai Chi-Square Test: không đậu thai, đậu thai Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts không Total đậu thai đậu thai Total 4 0.52 3.48 0.522 0.078 0.52 3.48 0.438 0.066 0.52 3.48 0.438 0.066 0.26 1.74 0.261 0.039 0.52 3.48 0.438 0.066 0.65 4.35 0.652 0.098 20 4 23 Chi-Sq = 3.163, DF = WARNING: cells with expected counts less than Chi-Square approximation probably invalid 12 cells with expected counts less than 63 Kết ELISA Chỉ số S/P qua lần lấy máu heo mẹ One-way ANOVA: S/P versus LẦN LẤY MÁU Source DF SS MS F P 4.82 4.82 3.28 0.077 Error 41 60.28 1.47 Total 42 65.10 LẦN LẤY MÁU S = 1.213 R-Sq = 7.41% R-Sq(adj) = 5.15% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ s/p1 24 2.371 1.035 s/p2 13 3.031 1.381 ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -2.00 2.50 3.00 3.50 Pooled StDev = 1.213 Chỉ số S/P qua lần lấy máu heo One-way ANOVA: TN versus S/P1 TN - S/P2 TN Source S/P1 TN - S/P2 TN Error Total S = 1.032 Level s/p1 s/p2 DF 70 71 SS 17.67 74.54 92.21 R-Sq = 19.16% MS 17.67 1.06 F 16.60 P 0.000 R-Sq(adj) = 18.01% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev N Mean StDev + -+ -+ -+ 36 2.050 1.284 ( * ) 36 1.059 0.694 ( * ) + -+ -+ -+ 1.00 1.50 2.00 2.50 Pooled StDev = 1.032 64 Tỷ lệ ngày tiêu chảy giai đoạn theo mẹ Chi-Square Test: không tiêu chảy, tiêu chảy Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts không Total tiêu chảy tiêu chảy Total 3252 90 3342 3260.57 81.43 0.023 0.903 3275 73 3266.43 81.57 0.023 0.901 6527 163 3348 6690 Chi-Sq = 1.849, DF = 1, P-Value = 0.174 Tỷ lệ ngày hô hấp giai đoạn theo mẹ Chi-Square Test: không hô hấp, hô hấp Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts không Total hô hấp hô hấp Total 3270 35 3305 3277.18 27.82 0.016 1.854 3327 21 3319.82 28.18 0.016 1.830 6597 56 3348 6653 Chi-Sq = 3.715, DF = 1, P-Value = 0.054 65 66 ... đó, đề tài: Khảo sát suất sinh sản nái sau tiêm vắc - xin Porcilis PRRS công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn tiến hành Qua có đánh giá sơ suất sinh sản nái sau tiêm vắc - xin Porcilis PRRS 1.2 Mục... ELISA sau tiêm vắc - xin Porcilis PRRS Khảo sát tiến hành 24 heo nái từ lứa đẻ thứ đến lứa đẻ thứ trại tiêm phòng vắc - xin Porcilis PRRS, kết khảo sát ghi nhận sau: Năng suất sinh sản nái sau tiêm. .. TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** ĐẶNG HÙNG CƯỜNG KHẢO SÁT NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA NÁI SAU TIÊM VẮC - XIN PORCILIS PRRS TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHĂN NI PHÚ SƠN Khố luận đệ trình
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA NÁI SAU TIÊM VẮC XIN PORCILIS PRRS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN , KHẢO SÁT NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA NÁI SAU TIÊM VẮC XIN PORCILIS PRRS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn