KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT HOA CÚC VẠN THỌ LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT THỊT CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG

69 19 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ***************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT HOA CÚC VẠN THỌ LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG PHẨM CHẤT THỊT CỦA LƯƠNG PHƯỢNG Họ tên sinh viên: ĐỖ VĂN DŨNG Lớp: DH09CN Ngành: Chăn ni Niên khóa: 2009 - 2013 Tháng 08/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y ***************** ĐỖ VĂN DŨNG KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT HOA CÚC VẠN THỌ LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG PHẨM CHẤT THỊT CỦA LƯƠNG PHƯỢNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn ThS BÙI THỊ KIM PHỤNG Tháng 08/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Đỗ Văn Dũng Tên đề tài tốt nghiệp: “KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT HOA CÚC VẠN THỌ LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG PHẨM CHẤT THỊT CỦA LƯƠNG PHƯỢNG” Đã hoàn thành theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày……… Giáo viên hướng dẫn ThS Bùi Thị Kim Phụng ii LỜI CẢM ƠN Kính dâng cha mẹ Xin tri ân ơn sinh thành công lao dưỡng dục ông bà, cha mẹ Người nuôi khôn lớn, cho có ngày hơm Tỏ lòng biết ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y, tồn thể q thầy dạy dỗ, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt q trình tơi học trường Xin chân thành ghi ơn ThS Bùi Thị Kim Phụng, TS Chế Minh Tùng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Gửi lời cảm ơn Toàn thể anh em trại thuộc khu thực nghiệm Trường Đại học Nông Lâm người bạn tập thể lớp DH09CN nhiệt tình giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Đỗ Văn Dũng iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “ Khảo sát ảnh hưởng bột hoa cúc vạn thọ lên số tiêu sinh trưởng phẩm chất thịt Lương Phượng” thực từ ngày 5/3/2013 đến ngày 5/7/2013 trại thuộc khu thực nghiệm Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố, sử dụng 220 Lương Phượng ngày tuổi phân bố ngẫu nhiên vào lô, lô 55 Lô I dùng thức ăn hỗn hợp Cargill không bổ sung bột hoa cúc vạn thọ Lô II, III IV dùng thức ăn hỗn hợp Cargill có bổ sung thêm bột hoa cúc vạn thọ với mức tương ứng 0,5 g/kg TĂ, g/kg TĂ 1,5 g/kg TĂ suốt trình thí nghiệm Mục đích đánh giá mức độ ảnh hưởng bột hoa cúc vạn thọ lên sức sinh trưởng, phát triển phẩm chất thịt Lương Phượng; tìm mức sử dụng thích hợp bột hoa cúc vạn thọ chăn nuôi Lương Phượng Sau tuần ni, trọng lượng bình qn lô II cao (1464,2 g/con) thấp lơ IV (1275 g/con), khác biệt có ý nghĩa với P < 0,01 Tăng trọng tuyệt đối bình qn lơ I; II; III IV là: 23,95; 25,44; 23,8 22,07 g/con/ngày Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày bình qn lơ IV thấp (62,5 g/con/ngày) cao lô II (69,2 g/con/ngày), khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Hệ số chuyển biến thức ăn bình qn lơ I 2,52 kg TĂ/kg TT; lô II 2,54 kg TĂ/kg TT; lô III 2,63 kg TĂ/kg TT lô IV 2,72 kg TĂ/kg TT Kết mổ khảo sát cho thấy tỉ lệ ức, đùi độ vàng da lơ có bổ sung bột hoa cúc vạn thọ cao lơ đối chứng Trong đó, độ vàng da lô III cao (mức 4) Hiệu kinh tế lô I tốt thấp lô IV iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt khóa luận iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng hình ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.1 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Lương Phượng 2.2 lược máy tiêu hóa gia cầm 2.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất thịt 2.3.1 Con giống 2.3.2 Dinh dưỡng 2.3.3 Nước 2.3.4 Điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc 2.3.4.1 Nhiệt độ 2.3.4.2 Ẩm độ 2.3.4.3 Sự thơng thống 2.4 lược chất màu thực phẩm 2.4.1 Chất màu tự nhiên 2.4.2 Chất màu tổng hợp v 2.5 Giới thiệu bột hoa cúc vạn thọ bổ sung vào thức ăn cho Lương Phượng 2.5.1 Cây hoa cúc vạn thọ 2.5.2 Sản phẩm bột hoa cúc vạn thọ 10 2.6 Giới thiệu chất màu lutein, lutein ester có bột hoa cúc vạn thọ 11 2.6.1 Khái niệm chất màu lutein 11 2.6.1.1 Cấu tạo phân tử 11 2.6.1.2 Tính chất vật lý 12 2.6.1.3 Tính chất hóa học 12 2.6.1.4 Hoạt tính sinh học ứng dụng lutein 12 2.6.2 Khái niệm chất màu lutein ester 14 2.6.2.1 Cấu tạo phân tử lutein ester 14 2.6.2.2 Tính chất vật lý 14 2.6.2.3 tính chất hóa học 15 2.6.2.4 Hoạt tính sinh học ứng dụng lutein ester 15 2.7 Lược duyệt số cơng trình nghiên cứu, ứng dụng cúc vạn thọ 16 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 18 3.1 Nội dung, thời gian địa điểm 18 3.1.1 Nội dung 18 3.1.2 Thời gian địa điểm thí nghiệm 18 3.2 Bố trí thí nghiệm 18 3.2.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 18 3.2.2 Điều kiện chăm sóc ni dưỡng thí nghiệm 19 3.2.2.1 Con giống 19 3.2.2.2 Thức ăn nước uống 19 3.2.2.3 Chuồng trại 20 3.2.3 Thiết bị, dụng cụ sử dụng thí nghiệm 21 3.2.3.1 Máng ăn, máng uống 21 3.2.3.2 Thiết bị chiếu sáng sưởi ấm 21 3.2.3.3 Các dụng cụ khác 21 vi 3.2.3.4 Chăm sóc ni dưỡng 21 3.2.3.5 Vệ sinh phòng bệnh 23 3.3 Các tiêu theo dõi 24 3.3.1 Các tiêu trọng lượng 24 3.3.1.1 Trọng lượng bình quân 24 3.3.1.2 Tăng trọng tuyệt đối 24 3.3.2 Lượng thức ăn tiêu thụ 24 3.3.3 Hệ số chuyển biến thức ăn 24 3.3.4 Tỷ lệ sống 24 3.3.5 Các tiêu mổ khảo sát 24 3.3.6 Hiệu kinh tế 25 3.4 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 25 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 26 4.1 Các tiêu sinh trưởng 26 4.1.1 Trọng lượng bình quân 26 4.1.1.1 Trọng lượng bình qn tổng lơ thí nghiệm 26 4.1.1.2 TLBQ quân theo giới tính 30 4.1.2 Tăng trọng tuyệt đối 34 4.2 Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày 36 4.3 Hệ số chuyển biến thức ăn 37 4.4 Các tiêu sức sống 39 4.5 Các tiêu mổ khảo sát 40 4.5.1 Tỉ lệ quày thịt, đùi, ức 41 4.5.2 Đánh giá màu vàng chân, vàng da 42 4.6 Hiệu kinh tế 43 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 48 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TLBQ: Trọng lượng bình quân TTTĐ: Tăng trọng tuyệt đối TT: Tăng trọng TĂ: Thức ăn TATT: Thức ăn tiêu thụ HSCBTA: Hệ số chuyển biến thức ăn MOS: Mannooligosaccharide TSTK: Tham số thống kê CVT: Cúc vạn thọ FAO: Food and Agriculture Organization UV: Ultraviolet radiation viii DANH SÁCH CÁC BẢNG HÌNH TRANG Bảng 2.1 Nhu cầu dinh dưỡng cho Lương Phượng Bảng 3.1 đồ bố trí thí nghiệm 19 Bảng 3.2 Thành phần dinh dưỡng cám 5101 5202 20 Bảng 3.3 Lịch chủng ngừa 22 Bảng 4.1 TLBQ ngày tuổi 26 Bảng 4.2 TLBQ qua giai đoạn 27 Bảng 4.3 TLBQ trống qua giai đoạn 30 Bảng 4.4 TLBQ mái qua giai đoạn 32 Bảng 4.5 Tăng trọng tuyệt đối qua tuần tuổi 34 Bảng 4.6 Lượng TATT hàng ngày qua giai đoạn 36 Bảng 4.7 Hệ số chuyển biến thức ăn lơ thí nghiệm 38 Bảng 4.8 Tỷ lệ nuôi sống 40 Bảng 4.9 Tỷ lệ quày thịt, đùi, ức 41 Bảng 4.10 Lượng chênh lệch tổng thu tổng chi lơ thí nghiệm 44 Hình 2.1 Sản phẩm bột hoa cúc vạn thọ 11 Hình 2.2 Cấu tạo phân tử lutein 11 Hình 3.1 tuần tuổi 23 Hình 4.1 mổ khảo sát lơ thí nghiệm 42 ix Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Việc bổ sung bột hoa cúc vạn thọ mức 0,05 % vào phần ăn giúp cho TLBQ cải thiện Tuy nhiên, không làm giảm hệ số chuyển biến thức ăn tăng tỷ lệ nuôi sống dẫn đến hiệu kinh tế đạt mức thấp Tỷ lệ đùi, tỷ lệ ức độ vàng da lô có bổ sung bột hoa cúc vạn thọ vào phần ăn cao so với lô không bổ sung bột hoa cúc vạn thọ Trong đó, lô bổ sung bột hoa cúc vạn thọ mức 0,1 % đạt hiệu cao Như vậy, việc bổ sung bột hoa cúc vạn thọ vào phần ăn không mang lại hiệu kinh tế cao giúp cho màu vàng da tăng lên, mục đích đề tài đặt 5.2 Đề nghị Tiếp tục lặp lại thí nghiệm nhiều lần hơn, với số lượng nhiều hơn, nhiều nơi khác nhau, nhiều giống để đánh giá hiệu mức bổ sung bột hoa cúc vạn thọ, tìm mức bổ sung phù hợp cho giống khác Nghiên cứu phương pháp chế biến bảo quản bột hoa cúc vạn thọ để mang lại hiệu sử dụng tốt Nên tự phối trộn thức ăn cho q trình thí nghiệm để đảm bảo tính xác nghiên cứu Mặc dù tính kinh tế sử dụng bột hoa cúc vạn thọ chưa cao nhà chăn nuôi nên dùng để tạo sản phẩm thịt có độ vàng da mức cao, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng mà đảm bảo tiêu chí sạch, an tồn 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Bùi Đức Lũng Lê Hồng Mận, 2003 Chăn nuôi công nghiệp lông màu thả vườn Nhà xuất Nghệ An Trang 52 – 56 Bùi Thị Kim Phụng, 2009 Ảnh hưởng chế phẩm tự nhiên tỏi – nghệ gừng rau xanh thức ăn đến suất, phẩm chất quày thịt sức sống Lương Phượng từ đến 12 tuần tuổi Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đồn Thị Yến, 2012 Khảo sát ảnh hưởng chế phẩm gừng lên số tiêu sức sinh trưởng phẩm chất thịt Lương Phượng Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Lâm Minh Thuận, 2002 giáo trình chăn ni gia cầm Nhà xuất Nông Nghiệp, 172 trang Lê Nhân, 2010 Đánh giá hiệu Poultry Star chế phẩm tự nhiên tỏi – nghệ - gừng đến sức sống, tốc đọ sinh trưởng phẩm chất quày thịt Lương Phượng Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Lê Thị Thùy Linh, 2008 Ảnh hưởng chế phẩm probiotic trùn quế đến sức sinh trưởng suất Lương Phượng Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Dương Trọng, 2006 Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm tự nhiên thay kháng sinh chăn nuôi Lương Phượng Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 44 trang Trần Văn Chính, 2000 Giáo trình thống kê sinh học Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Triệu Thị Phương, 2009 Ảnh hưởng chế phẩm Multi I đến tốc độ sinh trưởng suất Lương Phượng Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 48 trang 10 Võ Thị Thiết, 2012 Chiết lutein ester từ bột hoa cúc vạn thọ (Tagetes erecta L.) – Đánh giá độ bền màu sản phẩm Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Nha Trang 78 trang 46 Tài liệu Internet 11 Nguyễn Thanh Vân, 2012, “cây vạn thọ - Rosier d’inde” 12 13 47 PHỤ LỤC Chú thích ANOVA TLBQ ngày tuổi One-way ANOVA: TL NGÀY versus LÔ Source LÔ Error Total DF 216 219 S = 1.174 Level N 55 55 55 55 SS 1.18 297.82 299.00 MS 0.39 1.38 R-Sq = 0.39% Mean 39.018 39.200 39.127 39.036 StDev 1.097 1.556 1.019 0.922 F 0.28 P 0.836 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 38.75 39.00 39.25 39.50 Pooled StDev = 1.174 TLBQ đạt tuần tuổi One-way ANOVA: TL TUẦN TUỔI versus LÔ Source LÔ Error DF 215 SS 3199 123792 Total 218 126990 S = 24.00 Level N 55 55 55 54 MS 1066 576 R-Sq = 2.52% Mean 224.73 218.22 219.89 214.04 StDev 23.11 25.11 22.14 25.48 F 1.85 P 0.139 R-Sq(adj) = 1.16% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+ 210.0 216.0 222.0 228.0 Pooled StDev = 24.00 48 TLBQ đạt tuần tuổi One-way ANOVA: TL TUẦN TUỔI versus LÔ Source LÔ Error Total DF 214 217 S = 95.64 Level N 55 54 55 54 SS 45303 1957305 2002608 MS 15101 9146 R-Sq = 2.26% Mean 559.04 576.91 567.60 537.78 F 1.65 P 0.179 R-Sq(adj) = 0.89% StDev 101.80 95.93 95.92 88.29 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -525 550 575 600 Pooled StDev = 95.64 TLBQ đạt tuần tuổi One-way ANOVA: TL TUẦN TUỔI versus LÔ Source LÔ Error Total DF 213 216 S = 117.9 Level N 55 54 55 53 SS 61187 2961519 3022706 MS 20396 13904 R-Sq = 2.02% Mean 985.2 990.7 978.1 947.0 StDev 119.9 119.1 119.3 113.1 F 1.47 P 0.225 R-Sq(adj) = 0.64% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( -* ) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -930 960 990 1020 Pooled StDev = 117.9 49 TLBQ đạt tuần tuổi One-way ANOVA: TL TUẦN TUỔI versus LÔ Source LÔ Error Total DF 210 213 S = 246.9 Level N 55 53 54 52 SS 958588 12801646 13760234 MS 319529 60960 R-Sq = 6.97% Mean 1380.0 1464.2 1353.7 1275.0 StDev 272.4 242.7 222.9 246.4 F 5.24 P 0.002 R-Sq(adj) = 5.64% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ 1300 1400 1500 1600 Pooled StDev = 246.9 TLBQ trống đạt tuần tuổi One-way ANOVA: TL TRỐNG TUẦN TUỔI versus LÔ Source LÔ Error Total DF 103 106 S = 43.03 Level N 29 30 29 19 SS 945 190749 191694 MS 315 1852 R-Sq = 0.49% Mean 648.90 655.67 649.66 648.58 StDev 41.62 43.84 45.00 40.69 F 0.17 P 0.916 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ 636 648 660 672 Pooled StDev = 43.03 50 TLBQ trống đạt tuần tuổi One-way ANOVA: TL TRỐNG TUẦN TUỔI versus LÔ Source LÔ Error Total DF 103 106 S = 68.57 Level N 29 30 29 19 SS 521 484323 484844 MS 174 4702 R-Sq = 0.11% Mean 1086.7 1081.6 1081.4 1082.6 StDev 63.4 76.3 59.3 76.3 F 0.04 P 0.990 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( * -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -1056 1072 1088 1104 Pooled StDev = 68.6 TLBQ trống đạt tuần tuổi One-way ANOVA: TL TRỐNG TUẦN TUỔI versus LÔ Source LÔ Error Total DF 102 105 S = 181.9 Level N 29 30 29 18 SS 176294 3374743 3551038 MS 58765 33086 R-Sq = 4.96% Mean 1589.7 1630.0 1531.0 1538.9 StDev 191.5 176.5 179.5 178.7 F 1.78 P 0.156 R-Sq(adj) = 2.17% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ 1470 1540 1610 1680 Pooled StDev = 181.9 51 TLBQ mái đạt tuần tuổi One-way ANOVA: TL MÁI TUẦN TUỔI versus LÔ Source LÔ Error Total DF 107 110 S = 27.27 Level N 26 24 26 35 SS 6948 79556 86504 MS 2316 744 R-Sq = 8.03% Mean 458.81 478.46 476.08 477.63 StDev 25.08 24.07 32.90 26.26 F 3.11 P 0.029 R-Sq(adj) = 5.45% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( * ) ( * ) ( -* -) + -+ -+ -+ 456 468 480 492 Pooled StDev = 27.27 TLBQ mái đạt tuần tuổi One-way ANOVA: TL MÁI TUẦN TUỔI versus LÔ Source LÔ Error Total DF 106 109 S = 28.82 Level N 26 24 26 34 SS 2595 88022 90616 MS 865 830 R-Sq = 2.86% Mean 872.08 877.04 862.92 871.18 StDev 36.16 33.02 24.75 21.29 F 1.04 P 0.377 R-Sq(adj) = 0.11% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( * ) ( -* -) ( * ) ( -* -) + -+ -+ -+860 870 880 890 Pooled StDev = 28.82 52 TLBQ mái đạt tuần tuổi One-way ANOVA: TL MÁI TUẦN TUỔI versus LÔ Source LÔ Error Total DF 104 107 S = 116.3 Level N 26 23 25 34 SS 201354 1406054 1607407 MS 67118 13520 R-Sq = 12.53% Mean 1146.2 1247.8 1188.0 1135.3 StDev 106.7 108.2 97.1 139.0 F 4.96 P 0.003 R-Sq(adj) = 10.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+-1140 1200 1260 1320 Pooled StDev = 116.3 Tăng trọng tuyệt đối qua tuần tuổi One-way ANOVA: TTTĐ versus LÔ Source LÔ Error Total DF 12 15 S = 7.833 Level N 4 4 SS 22.8 736.3 759.2 MS 7.6 61.4 R-Sq = 3.01% Mean 23.946 25.443 23.801 22.071 StDev 7.625 9.076 7.503 6.973 F 0.12 P 0.944 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* -) ( -* ) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+-18.0 24.0 30.0 36.0 Pooled StDev = 7.833 53 Lượng TATT hàng ngày qua giai đoạn One-way ANOVA: TATT versus LÔ Source LÔ Error Total DF 12 15 S = 37.36 Level N 4 4 SS 99 16749 16848 MS 33 1396 F 0.02 R-Sq = 0.59% Mean 64.20 69.21 66.24 62.54 StDev 36.85 41.05 37.69 33.45 P 0.995 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * -) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -25 50 75 100 Pooled StDev = 37.36 Hệ số chuyển biến thức ăn lơ thí nghiệm One-way ANOVA: HSCBTA versus LÔ Source LÔ Error Total DF 12 15 S = 0.9471 Level N 4 4 SS 0.104 10.765 10.869 MS 0.035 0.897 R-Sq = 0.96% Mean 2.5237 2.5410 2.6280 2.7268 StDev 0.9403 0.7759 0.9602 1.0863 F 0.04 P 0.989 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * -) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -1.80 2.40 3.00 3.60 Pooled StDev = 0.9471 54 Tỷ lệ quày thịt One-way ANOVA: TL QUẦY THỊT versus LÔ Source LÔ Error Total DF 12 15 S = 2.811 Level N 4 4 SS 22.54 94.84 117.38 MS 7.51 7.90 F 0.95 R-Sq = 19.20% Mean 69.603 69.492 66.760 67.845 StDev 2.967 2.906 2.673 2.688 P 0.447 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( -* -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -65.0 67.5 70.0 72.5 Pooled StDev = 2.811 Tỷ lệ đùi One-way ANOVA: TL ĐÙI versus LÔ Source LÔ Error Total DF 12 15 S = 2.675 Level N 4 4 SS 32.88 85.90 118.78 MS 10.96 7.16 R-Sq = 27.68% Mean 28.153 30.683 31.977 29.340 StDev 1.774 3.367 2.183 3.063 F 1.53 P 0.257 R-Sq(adj) = 9.60% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 27.5 30.0 32.5 35.0 Pooled StDev = 2.675 55 Tỷ lệ ức One-way ANOVA: TL ỨC versus LÔ Source LÔ Error Total DF 12 15 SS 41.6 306.5 348.1 S = 5.053 Level N 4 4 MS 13.9 25.5 F 0.54 R-Sq = 11.96% Mean 28.700 25.828 30.325 28.070 StDev 3.545 4.139 7.687 3.655 P 0.662 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 24.0 28.0 32.0 36.0 Pooled StDev = 5.053 Tỷ lệ chết Chi-Square Test: SỐ SỐNG, SỐ CHẾT Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts SỐ SỐNG 55 53.50 0.042 SỐ CHẾT 1.50 1.500 53 53.50 0.005 1.50 0.167 55 54 53.50 0.005 1.50 0.167 55 52 53.50 0.042 1.50 1.500 55 Total 214 220 Total 55 Chi-Sq = 3.427, DF = 3, P-Value = 0.330 cells with expected counts less than 56 TLBQ ngày tuổi Descriptive Statistics: TL NGÀY Variable TL NGÀY LÔ N 55 55 55 55 N* 0 0 Mean 39.018 39.200 39.127 39.036 StDev 1.097 1.556 1.019 0.922 CoefVar 2.81 3.97 2.61 2.36 Minimum 37.000 36.000 37.000 37.000 Maximum 42.000 43.000 41.000 41.000 TLBQ đạt tuần tuổi Descriptive Statistics: TL TUẦN TUỔI Variable TL TUẦN TUỔI LÔ N 55 55 55 54 N* 0 0 Mean 224.73 218.22 219.89 214.04 StDev 23.11 25.11 22.14 25.48 CoefVar 10.29 11.51 10.07 11.90 Minimum 176.00 144.00 160.00 152.00 Maximum 284.00 300.00 278.00 260.00 TLBQ đạt tuần tuổi Descriptive Statistics: TL TUẦN TUỔI Variable TL TUẦN TUỔI LÔ N 55 54 55 54 N* 0 0 Mean 559.0 576.9 567.6 537.8 StDev 101.8 95.9 95.9 88.3 CoefVar 18.21 16.63 16.90 16.42 Minimum 420.0 420.0 420.0 428.0 Maximum 720.0 750.0 720.0 700.0 CoefVar 12.17 12.02 12.19 11.94 Minimum 800.0 820.0 820.0 830.0 Maximum 1220.0 1230.0 1200.0 1220.0 TLBQ đạt tuần tuổi Descriptive Statistics: TL TUẦN TUỔI Variable TL TUẦN TUỔI LÔ N 55 54 55 53 N* 0 0 Mean 985.2 990.7 978.1 947.0 StDev 119.9 119.1 119.3 113.1 TLBQ đạt tuần tuổi Descriptive Statistics: TL TUẦN TUỔI Variable TL TUẦN TUỔI LÔ N 55 53 54 52 N* 0 0 Mean 1380.0 1464.2 1353.7 1275.0 StDev 272.4 242.7 222.9 246.4 57 CoefVar 19.74 16.57 16.47 19.33 Minimum 900.0 1000.0 1000.0 900.0 Maximum 1900.0 1900.0 1900.0 1900.0 TLBQ trống đạt tuần tuổi Descriptive Statistics: TL TRỐNG TUẦN TUỔI Variable TL TRỐNG TUẦN TUỔI LÔ N 29 30 29 19 N* 0 0 Mean 648.90 655.67 649.66 648.58 StDev 41.62 43.84 45.00 40.69 CoefVar 6.41 6.69 6.93 6.27 Minimum 570.00 580.00 560.00 564.00 Maximum 720.00 750.00 720.00 700.00 CoefVar 5.83 7.05 5.48 7.05 Minimum 998.0 990.0 988.0 990.0 Maximum 1220.0 1230.0 1200.0 1220.0 CoefVar 12.05 10.83 11.72 11.61 Minimum 1300.0 1300.0 1200.0 1300.0 Maximum 1900.0 1900.0 1900.0 1900.0 TLBQ trống đạt tuần tuổi Descriptive Statistics: TL TRỐNG TUẦN TUỔI Variable TL TRỐNG TUẦN TUỔI LÔ N 29 30 29 19 N* 0 0 Mean 1086.7 1081.6 1081.4 1082.6 StDev 63.4 76.3 59.3 76.3 TLBQ trống đạt tuần tuổi Descriptive Statistics: TL TRỐNG TUẦN TUỔI Variable TL TRỐNG TUẦN TUỔI LÔ N 29 30 29 18 N* 0 0 Mean 1589.7 1630.0 1531.0 1538.9 StDev 191.5 176.5 179.5 178.7 TLBQ mái đạt tuần tuổi Descriptive Statistics: TL MÁI TUẦN TUỔI Variable TL MÁI TUẦN TUỔI LÔ N 26 24 26 35 N* 0 0 Mean 458.81 478.46 476.08 477.63 StDev 25.08 24.07 32.90 26.26 CoefVar 5.47 5.03 6.91 5.50 Minimum 420.00 420.00 420.00 428.00 Maximum 510.00 520.00 530.00 530.00 CoefVar 4.15 3.76 2.87 2.44 Minimum 800.00 820.00 820.00 830.00 Maximum 984.00 990.00 910.00 920.00 CoefVar 9.31 8.67 8.18 12.24 Minimum 900.0 1000.0 1000.0 900.0 Maximum 1300.0 1400.0 1400.0 1400.0 TLBQ mái đạt tuần tuổi Descriptive Statistics: TL MÁI TUẦN TUỔI Variable TL MÁI TUẦN TUỔI LÔ N 26 24 26 34 N* 0 0 Mean 872.08 877.04 862.92 871.18 StDev 36.16 33.02 24.75 21.29 TLBQ mái đạt tuần tuổi Descriptive Statistics: TL MÁI TUẦN TUỔI Variable TL MÁI TUẦN TUỔI LÔ N 26 23 25 34 N* 0 0 Mean 1146.2 1247.8 1188.0 1135.3 StDev 106.7 108.2 97.1 139.0 58 Tăng trọng tuyệt đối qua tuần tuổi Descriptive Statistics: TTTĐ Variable TTTĐ LÔ N 4 4 N* 0 0 Mean 23.95 25.44 23.80 22.07 StDev 7.63 9.08 7.50 6.97 CoefVar 31.84 35.67 31.53 31.59 Minimum 13.26 12.79 12.91 12.50 Maximum 30.44 33.81 29.32 29.23 Lượng TATT hàng ngày qua giai đoạn Descriptive Statistics: TATT Variable TATT LÔ N 4 4 N* 0 0 Mean 64.2 69.2 66.2 62.5 StDev 36.9 41.1 37.7 33.4 CoefVar 57.40 59.32 56.91 53.48 Minimum 21.8 23.3 23.1 22.8 Maximum 107.8 118.6 111.1 100.3 Hệ số chuyển biến thức ăn lơ thí nghiệm Descriptive Statistics: HSCBTA Variable HSCBTA LÔ N 4 4 N* 0 0 Mean 2.524 2.541 2.628 2.727 StDev 0.940 0.776 0.960 1.086 CoefVar 37.26 30.54 36.53 39.84 Minimum 1.640 1.823 1.785 1.826 Maximum 3.822 3.508 3.949 4.280 Tỷ lệ quày thịt, đùi, ức Descriptive Statistics: TL QUẦY THỊT, TL ĐÙI, TL ỨC Variable TL QUẦY THỊT LÔ N 4 4 N* 0 0 Mean 69.60 69.49 66.76 67.84 StDev 2.97 2.91 2.67 2.69 CoefVar 4.26 4.18 4.00 3.96 Minimum 66.11 66.67 64.38 65.24 Maximum 72.56 73.20 70.42 71.40 TL ĐÙI 4 4 0 0 28.153 30.68 31.98 29.34 1.774 3.37 2.18 3.06 6.30 10.97 6.83 10.44 26.400 27.50 29.40 26.00 30.000 34.43 34.00 32.50 TL ỨC 4 4 0 0 28.70 25.83 30.32 28.07 3.54 4.14 7.69 3.66 12.35 16.03 25.35 13.02 25.00 21.31 23.80 24.30 32.30 30.00 40.00 31.58 59 ... Khảo sát ảnh hưởng bột hoa cúc vạn thọ lên số tiêu sinh trưởng phẩm chất thịt gà Lương Phượng 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Đánh giá ảnh hưởng bột hoa cúc vạn thọ lên khả tăng trưởng phẩm. .. NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Đỗ Văn Dũng Tên đề tài tốt nghiệp: “KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT HOA CÚC VẠN THỌ LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT THỊT CỦA GÀ LƯƠNG... PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ***************** ĐỖ VĂN DŨNG KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT HOA CÚC VẠN THỌ LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT THỊT CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG Khóa luận đệ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT HOA CÚC VẠN THỌ LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT THỊT CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT HOA CÚC VẠN THỌ LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT THỊT CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Bảng 4.2 TLBQ của gà qua các giai đoạn (g/con), Màu vàng da có sự khác nhau giữa các lô: lô III có độ vàng da tốt nhất (mức 4), kế đến là lô II và lô IV (mức 3) và thấp nhất là lô I (mức 2)., Bảng 4.10 Lượng chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi của các lô thí nghiệm, Tài liệu tiếng việt

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn