HIỆU QUẢ BỔ SUNG CHẾ PHẨM AXÍT HỮU CƠ TRONG THỨC ĂN HEO NÁI GIAI ĐOẠN 84 NGÀY MANG THAI ĐẾN 27 NGÀY SAU KHI SINH

82 21 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HIỆU QUẢ BỔ SUNG CHẾ PHẨM A-XÍT HỮU TRONG THỨC ĂN HEO NÁI GIAI ĐOẠN 84 NGÀY MANG THAI ĐẾN 27 NGÀY SAU KHI SINH Sinh viên thực : ĐỖ THỊ THÙY LINH Lớp : DH08DY Ngành : Dược Thú Y Niên khoá : 2008 - 2013 Tháng 05/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI-THÚ Y ************** ĐỖ THỊ THÙY LINH HIỆU QUẢ BỔ SUNG CHẾ PHẨM A-XÍT HỮU TRONG THỨC ĂN HEO NÁI GIAI ĐOẠN 84 NGÀY MANG THAI ĐẾN 27 NGÀY SAU KHI SINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN TẤT TOÀN Tháng 05/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Đỗ Thị Thùy Linh Tên khóa luận: “Hiệu bổ sung chế phẩm a-xít hữu thức ăn heo nái giai đoạn 84 ngày mang thai đến 27 ngày sau sinh” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Ngày…… tháng……năm… Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN TẤT TOÀN ii LỜI CẢM ƠN  Với tình cảm sâu sắc Con ghi nhớ cơng ơn ba mẹ, người sinh thành nuôi dạy khôn lớn  Xin chân thành biết ơn TS Nguyễn Tất Tồn tận tình giảng dạy, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn tốt nghiệp Chú Quang, Chú Trong, Chú Hải, Chị Trang chú, anh, chị công nhân trại giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho thời gian thực tập trại  Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Ban Chủ Nhiệm tồn thể thầy khoa Chăn Ni Thú Y tận tình dạy hỗ trợ tơi suốt q trình học tập trường hồn thành khóa luận  Gửi lòng cảm ơn đến Các bạn thân yêu lớp DH08DY động viên, giúp đỡ chia sẻ vui buồn, khó khăn suốt thời gian học tập thời gian hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Đỗ Thị Thùy Linh iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “ Hiệu bổ sung chế phẩm a-xít hữu thức ăn heo nái giai đoạn 84 ngày mang thai đến 27 ngày sau sinh” tiến hành trại heo Phú Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai từ ngày 05/11/2012 đến ngày 30/01/2013 Thí nghiệm tiến hành 56 heo nái mang thai giai đoạn 84 ngày, thuộc giống (LY YL), lứa đẻ (2 - 5) bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố, lơ thí nghiệm (TN) bổ sung chế phẩm A (Gustor Monogastric®) với liều kg/ thức ăn lô đối chứng (ĐC) không bổ sung chế phẩm A Kết thí nghiệm thu sau: Trên heo nái Lơ TN tỷ lệ táo bón tỷ lệ hao mòn nái thấp so với lơ ĐC khác biệt khơng ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Tỷ lệ nái bị viêm tử cung lô TN thấp lô ĐC (57,14 % so với 71,43 %) Tỷ lệ lên giống lại nái lô TN so với lô đối chứng tăng 3,57 % đồng thời lô TN rút ngắn thời gian lên giống lại sau cai sữa (5,07 ngày so với 5,57 ngày), khác biệt khơng ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Khả tiết sữa lô TN cao so với ĐC (186,71 kg/ nái so với 164,3 kg/ nái) khác biệt ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05) Trên heo Lơ TN số heo sinh số heo sống cao so với lô đối chứng (11,54 con/ ổ so với 10,82 con/ ổ) (10,93 con/ ổ so với 10,18 con/ ổ) Số chọn nuôi lô TN tăng 0,85 con/ ổ số cai sữa tăng 0,82 con/ ổ so với lô ĐC, khác biệt ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,01) (P < 0,05) Trọng lượng sơ sinh bình quân lô ĐC cao lô TN (1,59 kg/ so với 1,56 kg/ con) Trọng lượng cai sữa bình qn Lơ TN cao lơ đối chứng (8,17 kg/ 7,96 kg/ con), hai khác biệt khơng ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Tăng trọng tuyệt đối lô TN 240 g/con/ngày so với lô ĐC 230 g/con/ngày iv Tỷ lệ heo tiêu chảy lô đối chứng 48,35 % cao so với lô TN 35,85 %, khác biệt ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,01) Tỷ lệ ngày tiêu chảy lô ĐC cao lô TN (2,92 % so với 1,97 %) khác biệt ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,001) Thời gian điều trị bệnh sinh sản nái sau sinh tiêu chảy heo theo mẹ lô TN thấp lô ĐC (2,81 ngày/nái so với 3,1 ngày/nái) (2,19 ngày so với 2,56 ngày ca tiêu chảy) Lô TN giúp tăng lợi nhuận giảm 866 (VNĐ) chi phí sản xuất heo con, đồng thời giảm 233 (VNĐ) chi phí để sản xuất kg heo cai sữa v MỤC LỤC Trang Trang tựa …………………………………………………………………………… i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH SÁCH CÁC BẢNG ii DANH SÁCH CÁC HÌNH ii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích .2 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ VÀ DINH DƯỠNG HEO NÁI .3 2.1.1 Đặc điểm sinh lý dinh dưỡng heo nái giai đoạn mang thai 2.1.1 Đặc điểm sinh lý dinh dưỡng heo nái giai đoạn nuôi .3 2.2 ĐẶC ĐIỂM SINHHEO CON THEO MẸ .5 2.2.1 Sự sinh trưởng phát dục .5 2.2.2 Sự hoàn thiện chức quan heo 2.3 Một số bệnh nái sau sinh 2.3.1 Viêm tử cung 2.3.1.1 Nguyên nhân 2.3.1.2 Phân loại viêm tử cung 2.3.1.3 Tác hại viêm tử cung .10 2.3.1.4 Biện pháp phòng điều trị viêm tử cung 10 vi 2.3.2 Viêm vú 11 2.3.2.1 Nguyên nhân 11 2.3.2.2 Biện pháp phòng điều trị viêm vú 12 2.3.3 Kém sữa, sữa .12 2.3.3.1 Nguyên nhân 13 2.3.3.2 Biện pháp phòng điều trị 13 2.3.4 Hội chứng M.M.A (Metritis, Mastitis, Agalactiae) 14 2.4 Tiêu chảy heo theo mẹ 15 2.4.1 Nguyên nhân 15 2.4.2 chế sinh bệnh 17 2.4.3 Biện pháp phòng ngừa điều trị 18 2.5 Sơ lược việc sử dụng a-xít hữu thức ăn chăn nuôi 19 2.5.1 Các a-xít hữu thường dùng chăn ni 19 2.5.2 Tác dụng a-xít hữu chăn ni 20 2.5.3 chế kháng khuẩn a-xít hữu 21 2.6 Giới thiệu sơ lược chế phẩm Gustor Monogastric® .22 2.7 Lược duyệt số cơng trình nghiên cứu 23 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Thời gian địa điểm thực 25 3.1.1 Thời gian 25 3.1.2 Địa điểm 25 3.2 Đối tượng 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.4 Điều kiện thí nghiệm 25 3.4.1 Hệ thống chuồng trại 25 3.4.2 Chế độ dinh dưỡng 26 3.4.3 Chăm sóc ni dưỡng heo thí nghiệm .26 3.5 Phương pháp nghiên cứu 27 3.5.1 Bố trí thí nghiệm 27 vii 3.5.2 Nội dung 1: Khảo sát thành tích sinh sản tình hình sức khỏe nái sau sinh .27 3.5.2.1 Chỉ tiêu số lượng heo .27 3.5.2.2 Khả tiết sữa 28 3.5.2.3 Thời gian tỷ lệ nái lên giống lại sau cai sữa .28 3.5.2.4 Quan sát tượng táo bón 28 3.5.2.5 Khảo sát tượng viêm tử cung, viêm vú, sữa 28 3.5.2.6 Hao mòn nái 29 3.5.2.7 Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân nái (TATTBQ/ nái) 30 3.5.3 Nội dung 2: Khảo sát tình hình tiêu chảy số tiêu sinh trưởng heo theo mẹ 31 3.5.3.1 Khảo sát tỷ lệ bệnh tiêu chảy, tỷ lệ chết loại thải .31 3.5.3.2 Khảo sát khả tăng trưởng đàn heo thí nghiệm .31 3.5.3.3 Tiêu tốn thức ăn tập ăn heo .32 3.5.4 Nội dung 3: Đánh giá hiệu điều trị trại .33 3.5.5 Nội dung 4: So sánh hiệu kinh tế 33 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 33 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Khảo sát thành tích sinh sản tình hình sức khỏe nái sau sinh 34 4.1.1 Các tiêu số lượng heo 34 4.1.2 Khả tiết sữa 35 4.1.3 Thời gian tỷ lệ nái lên giống sau cai sữa .36 4.1.4 Quan sát tượng táo bón 37 4.1.5 Khảo sát tượng viêm tử cung, viêm vú, sữa 38 4.1.6.1 Mức hao mòn trọng lượng nái .41 4.1.6.2 Mức giảm dày mỡ lưng nái thời gian nuôi 42 4.1.7.1 Lượng TATT để sản xuất HCSS, kg HCSS 43 4.1.7.2 Lượng TATT để sản xuất HCCS, kg HCCS, lượng TATTBQ/nái/ngày giai đoạn nuôi 44 viii 4.2 Khảo sát tình hình tiêu chảy số tiêu sinh trưởng heo theo mẹ 44 4.2.1 Các tiêu trọng lượng heo 44 4.2.2 Tỷ lệ bệnh tiêu chảy tỷ lệ hao hụt .46 4.2.3 Tiêu tốn thức ăn tập ăn tăng trưởng heo .47 4.3.1 Liệu pháp phòng trị .48 4.3.2 Kết điều trị 49 4.4 So sánh hiệu kinh tế 50 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 KẾT LUẬN 52 5.2 ĐỀ NGHỊ 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 57 ix 38 Nguyễn Trung Thịnh, 2010 “Khảo sát hiệu bổ sung a-xít Formic phần heo nái từ 12 ngày trước sinh đến cai sữa heo theo mẹ đến 60 ngày tuổi trại heo Phú Sơn” Luận văn tốt nghiệp khoa CNTY Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 39 Đặng Đắc Thiệu, 1978 Hội chứng M.M.A nái sinh sản Tập san Khoa học kỹ thuật số 1, 2/ 1978 Đại học Nơng Lâm 40 Lê Đức Trí, 2012 “Khảo sát hiệu sử dụng chế phẩm Selko®- pH heo nái heo giai đoạnsinh đến 60 ngày tuổi” Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn nuôi Thú Y Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 41 Hồ Trọng Phương, 2006 Ảnh hưởng Adimix Butyrate đến sinh sản khả tiết sữa heo nái sinh trưởng heo Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn nuôi Thú Y Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 42 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1997 Kỹ thuật chăn ni heo NXB Nơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh 43 Phạm Văn Tuân, 2003 “Ảnh hưởng acid hữu probiotic sinh sản heo nái” Luận văn tốt nghiệp khoa CNTY Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 44 Phùng Thị Văn, 2004, Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản NXB Lao động–Xã Hội 45 Whittemore, C.T, 1998 Energy value of feedstuffs for pigs The scince and practice of pig production, 2nd edition 56 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Thành phần nguyên liệu thành phần dinh dưỡng cám 1.1 Thành phần dinh dưỡng kg thức ăn số số 10 Thành phần dinh dưỡng Số Số 10 VCK (%) 88,17 87,84 2800,00 3212,29 Protein thô 14,00 17,00 Dầu (%) 5,36 5,00 Xơ thô (%) 7,43 2,37 Lysin tổng số (%) 0,80 1,10 Lysin tiêu hóa(%) 0,70 1,01 Methionine tiêu hóa (%) 0,21 0,27 Met +Cys tiêu hóa (%) 0,37 0,50 Threonine tiêu hóa (%) 0,45 0,60 Tryptophan tiêu hóa (%) 0,11 0,16 Arginine (%) 0,90 1,00 Histidin (%) 0,32 0,39 Isoleucine (%) 0,49 0,63 Leucine (%) 1,01 1,35 Phe +Tyr (%) 1,03 1,31 Valin (%) 0,61 0,73 Calci (%) 0,90 1,10 Phosphorus (%) 0,85 0,67 Phosphorus Ava (%) 0,36 0,45 Nacl (%) 0,50 1,20 2058,26 2184,14 ME (kcal/kg) NE (Kcal/kg) (Nguồn: Phòng kỹ thuật trại heo Phú Sơn,2012) 57 1.2 Thành phần dinh dưỡng kg thức ăn tập ăn 6A0 Thành phần dinh dưỡng Số lượng VCK (%) 93,14 ME (kcal/kg) 3300,00 Protein thô (%) 20,08 Dầu (%) 7,22 Xơ thô (%) 2,05 Lysin tổng số (%) 1,60 Lysin tiêu hóa(%) 1,49 Methionine tiêu hóa (%) 0,61 Met +Cys tiêu hóa (%) 0,85 Threonine tiêu hóa (%) 0,93 Tryptophan tiêu hóa (%) 0,21 Arginine (%) 0,72 Histidin (%) 0,32 Isoleucine (%) 0,53 Leucine (%) 1,04 Phe +Tyr (%) 0,79 Valin (%) 0,70 Calci (%) 0,90 Phosphorus (%) 0,70 Phosphorus Ava (%) 0,51 Nacl (%) 0,50 NE (Kcal/kg) 2218,11 (Nguồn: Phòng kỹ thuật trại heo Phú Sơn, 2012) 58 PHỤ LỤC 2: Thành phần hàm lượng hoạt chất thuốc Thuốc Bio- Calcimax Bio- B.complex Bio- Anazin C Multibio LA Bio genta-tylosin Thành phần Hàm lượng (trong 100ml) Calcium gluconate 45g Calcium glucoheptonate 4,5 g Calcium D-saccharate 1g A-xít boric 8,75 g Vitamin B1 1g Vitamin B2 400 mg Vitamin B6 400 mg Vitamin B12 mg Nicotinamide 5g D- panthenol 500 mg Analgin 20 g Vitamin C 5g Ampicillin trihydrate 10g Colistin sulfate 25.000.000 IU Gentamicin sulfate 5g Tylosin tartrate 10 g 59 PHỤ LỤC 3: Xử lý thống kê Tỷ lệ táo bón nái Chi-Square Test: TB truoc sinh; Ko TB Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts TB truoc sinh 19 16.50 0.379 Ko TB 11 13.50 0.463 Total 30 14 16.50 0.379 16 13.50 0.463 30 Total 33 27 60 Chi-Sq = 1.684; DF = 1; P-Value = 0.194 Chi-Square Test: TB gdoan nuoi con; khong TB Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts TB gdoan nuoicon 11 8.50 0.735 khong TB 17 19.50 0.321 Total 28 8.50 0.735 22 19.50 0.321 28 Total 17 39 56 Chi-Sq = 2.112; DF = 1; P-Value = 0.146 Tỷ lệ viêm tử cung nái sau sinh Chi-Square Test: số nái VTC; Số Nái ko VTC Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts VTC không VTC Total 60 20 18.32 0.155 10.68 0.265 29 16 17.68 0.160 12 10.32 0.275 28 Total 36 21 57 Chi-Sq = 0.856; DF = 1; P-Value = 0.355 Tỷ lệ dạng viêm tử cung số nái viêm Chi-Square Test: VTC Dạng Nhờn; ko viêm nhờn Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts VTC DạngNhờn koviêm nhờn Total 14 13.23 0.045 15 15.77 0.038 29 12 12.77 0.047 16 15.23 0.039 28 Total 26 31 57 Chi-Sq = 0.169; DF = 1; P-Value = 0.681 Chi-Square Test: VTC dạng mủ; ko viêm mủ Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts VTC dạng mủ 5.09 0.164 ko viêm mủ 23 23.91 0.035 Total 29 4.91 0.169 24 23.09 0.036 28 Total 10 47 57 Chi-Sq = 0.404; DF = 1; P-Value = 0.525 cells with expected counts less than 61 Khả tiết sữa nái One-way ANOVA: SUCTIETSUA versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 37,27 StDev Level DC TN SS 7028 74997 82024 MS 7028 1389 F 5,06 R-Sq = 8,57% P 0,029 R-Sq(adj) = 6,87% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled N 28 28 Mean 164,30 186,71 StDev 38,37 36,13 + -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+ 150 165 180 195 Pooled StDev = 37,27 Trọng lượng nái sau sinh ngày One-way ANOVA: TL NaiSauSinh NGAY versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 23,94 Level DC TN N 28 28 SS 165 30947 31112 MS 165 573 F 0,29 R-Sq = 0,53% Mean 198,79 202,21 StDev 26,90 20,56 P 0,594 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 192,0 198,0 204,0 210,0 Pooled StDev = 23,94 Trọng lượng nái cai sữa One-way ANOVA: TL Nai CaiSua versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 21,81 SS 253 25696 25949 MS 253 476 F 0,53 R-Sq = 0,97% P 0,469 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on 62 Level DC TN N 28 28 Mean 186,14 190,39 Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ 180,0 186,0 192,0 198,0 StDev 23,89 19,52 Pooled StDev = 21,81 Mức giảm trọng lượng nái One-way ANOVA: muc giam nai versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 8.866 Level DC TN N 28 28 SS 9.4 4244.5 4254.0 MS 9.4 78.6 F 0.12 R-Sq = 0.22% Mean 12.643 11.821 P 0.730 R-Sq(adj) = 0.00% StDev 6.550 10.691 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( * ) ( * ) + -+ -+ -+10.0 12.0 14.0 16.0 Pooled StDev = 8.866 Tỷ lệ giảm trọng One-way ANOVA: TyLeGiamTrong versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 3.850 Level DC TN N 28 28 SS 3.8 800.2 804.0 MS 3.8 14.8 R-Sq = 0.47% Mean 6.251 5.729 StDev 2.810 4.663 F 0.26 P 0.614 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+-5.0 6.0 7.0 8.0 Pooled StDev = 3.850 63 Dày mỡ lưng nái ngày sau sinh One-way ANOVA: day mo lung sau sinh versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 4.293 StDev Level DC TN SS 3.5 995.0 998.5 MS 3.5 18.4 R-Sq = 0.35% F 0.19 P 0.665 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled N 28 28 Mean 18.000 17.500 StDev 4.447 4.132 -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -16.0 17.0 18.0 19.0 Pooled StDev = 4.293 Dày mỡ lưng nái lúc cai sữa One-way ANOVA: day molung luc cai sua versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 3.741 Level DC TN N 28 28 SS 0.3 755.9 756.2 MS 0.3 14.0 R-Sq = 0.04% Mean 15.107 15.250 StDev 4.049 3.406 F 0.02 P 0.887 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 14.40 15.20 16.00 16.80 Pooled StDev = 3.741 Mức giảm dày mỡ lưng One-way ANOVA: muc giam day mo lung versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 1.539 SS 5.79 127.93 133.71 MS 5.79 2.37 R-Sq = 4.33% F 2.44 P 0.124 R-Sq(adj) = 2.56% 64 Level DC TN N 28 28 Mean 2.893 2.250 StDev 1.370 1.691 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+-2.00 2.50 3.00 3.50 Pooled StDev = 1.539 Tỷ lệ giảm dày mỡ lưng One-way ANOVA: ty le giam day mo lung versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 7.553 Level DC TN N 28 28 SS 226.5 3080.5 3307.0 MS 226.5 57.0 R-Sq = 6.85% Mean 16.302 12.280 StDev 6.420 8.537 F 3.97 P 0.051 R-Sq(adj) = 5.13% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 10.0 12.5 15.0 17.5 Pooled StDev = 7.553 Thời gian lên giống lại sau cai sữa One-way ANOVA: TG LENGIONGLAI versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 3,257 Level DC TN N 28 28 SS 3,5 572,7 576,2 MS 3,5 10,6 R-Sq = 0,61% Mean 5,571 5,071 StDev 3,746 2,680 F 0,33 P 0,568 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+ 4,00 4,80 5,60 6,40 Pooled StDev = 3,257 65 Số heo sinh One-way ANOVA: SC Sinh Ra versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 3.154 SS 7.14 537.07 544.21 MS 7.14 9.95 R-Sq = 1.31% F 0.72 P 0.400 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level DC TN N 28 28 Mean 10.821 11.536 StDev 3.518 2.742 + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 9.60 10.40 11.20 12.00 Pooled StDev = 3.154 Số heo sống One-way ANOVA: SC Con Song versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 3.055 Level DC TN N 28 28 SS 7.88 503.96 511.84 MS 7.88 9.33 R-Sq = 1.54% Mean 10.179 10.929 StDev 3.465 2.581 F 0.84 P 0.362 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+-9.60 10.40 11.20 12.00 Pooled StDev = 3.055 Số heo chọn nuôi One-way ANOVA: SC Chon Nuoi versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 1.164 SS 10.29 73.14 83.43 MS 10.29 1.35 R-Sq = 12.33% F 7.59 P 0.008 R-Sq(adj) = 10.71% 66 Level DC TN N 28 28 Mean 9.286 10.143 StDev 1.272 1.044 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -9.00 9.50 10.00 10.50 Pooled StDev = 1.164 Số heo cai sữa One-way ANOVA: SC Cai Sua versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 1.301 Level DC TN N 28 28 SS 9.45 91.39 100.84 MS 9.45 1.69 R-Sq = 9.37% Mean 8.643 9.464 StDev 1.283 1.319 F 5.58 P 0.022 R-Sq(adj) = 7.69% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+-8.50 9.00 9.50 10.00 Pooled StDev = 1.301 Trọng lượng sơ sinh BQ ổ One-way ANOVA: TLSS bq/ổ versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 3.904 Level DC TN N 28 28 SS 13.9 823.1 836.9 MS 13.9 15.2 R-Sq = 1.66% Mean 15.598 16.593 StDev 4.383 3.357 F 0.91 P 0.345 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 15.0 16.0 17.0 18.0 Pooled StDev = 3.904 67 Trọng lượng sơ sinh BQ One-way ANOVA: TLSS bq versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 0.2810 Level DC TN N 28 28 SS 0.0165 4.2633 4.2797 MS 0.0165 0.0789 R-Sq = 0.38% Mean 1.5911 1.5568 StDev 0.2776 0.2843 F 0.21 P 0.650 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -1.470 1.540 1.610 1.680 Pooled StDev = 0.2810 Trọng lượng cai sữa BQ ổ One-way ANOVA: TLCS bq/ổ versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 14.38 Level DC TN N 28 28 SS 1028 11159 12187 MS 1028 207 F 4.98 R-Sq = 8.44% Mean 68.84 77.41 StDev 14.58 14.17 P 0.030 R-Sq(adj) = 6.74% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -65.0 70.0 75.0 80.0 Pooled StDev = 14.38 Trọng lượng cai sữa BQ One-way ANOVA: TLCS bq versus LO Source LO Error Total DF 54 55 S = 1.105 SS 0.63 65.92 66.55 MS 0.63 1.22 R-Sq = 0.94% F 0.51 P 0.477 R-Sq(adj) = 0.00% 68 Level DC TN N 28 28 Mean 7.962 8.174 StDev 1.228 0.966 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 7.80 8.10 8.40 8.70 Pooled StDev = 1.105 Tỷ lệ ngày tiêu chảy Chi-Square Test: NgayCon TIEUCHAY; NgayCon KoTIEUCHAY Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Ngaycon TIEUCHAY 191 158.38 6.718 141 173.62 6.128 NgayConko TIEUCHAY Total 6336 6527 6368.62 0.167 7014 6981.38 0.152 7155 Total 332 13350 13682 Chi-Sq = 13.166; DF = 1; P-Value = 0.000 Tỷ lệ tiêu chảy Chi-Square Test: sc tieuchay; sc ko tieuchay Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts sc tieuchay 117 101.19 2.470 scko tieuchay 125 140.81 1.775 95 110.81 2.255 170 154.19 1.621 265 Total 212 295 507 Total 242 Chi-Sq = 8.121; DF = 1; P-Value = 0.004 69 Tỷ lệ hao hụt heo Chi-Square Test: TYLE CAISUA; TYLE HAOHUT Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Total SOCON CAISUA 242 242,32 0,000 265 264,68 0,000 507 SOCON HAOHUT 18 17,68 0,006 19 19,32 0,005 37 Total 260 284 544 Chi-Sq = 0,012; DF = 1; P-Value = 0,91 70 ... HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI-THÚ Y ************** ĐỖ THỊ THÙY LINH HIỆU QUẢ BỔ SUNG CHẾ PHẨM A-XÍT HỮU CƠ TRONG THỨC ĂN HEO NÁI GIAI ĐOẠN 84 NGÀY MANG THAI ĐẾN 27 NGÀY SAU KHI SINH Khóa luận đệ trình... tài: Hiệu bổ sung chế phẩm a- xít hữu thức ăn heo nái giai đoạn 84 ngày mang thai đến 27 ngày sau sinh 1.2 Mục đích Đánh giá hiệu chế phẩm Gustor Monogastric® từ khuyến cáo ứng dụng chế phẩm. .. cứu: “ Hiệu bổ sung chế phẩm a-xít hữu thức ăn heo nái giai đoạn 84 ngày mang thai đến 27 ngày sau sinh tiến hành trại heo Phú Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai từ ngày 05/11/2012 đến ngày 30/01/2013
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ BỔ SUNG CHẾ PHẨM AXÍT HỮU CƠ TRONG THỨC ĂN HEO NÁI GIAI ĐOẠN 84 NGÀY MANG THAI ĐẾN 27 NGÀY SAU KHI SINH , HIỆU QUẢ BỔ SUNG CHẾ PHẨM AXÍT HỮU CƠ TRONG THỨC ĂN HEO NÁI GIAI ĐOẠN 84 NGÀY MANG THAI ĐẾN 27 NGÀY SAU KHI SINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn