NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN CỦA HỆ HUYỀN PHÙ NANO RUTIN

75 10 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ HÓA HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN CỦA HỆ HUYỀN PHÙ NANO RUTIN Họ tên sinh viên: PHẠM MINH TRƯỜNG Ngành: CƠNG NGHỆ HĨA HỌC Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng 08/2013     NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN CỦA HỆ HUYỀN PHÙ NANO RUTIN     Tác giả PHẠM MINH TRƯỜNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Cơng Nghệ Hóa Học Giáo viên hướng dẫn: TS Lê Thị Hồng Nhan Tháng 08/2013 LỜI CẢM TẠ Lời nói đầu tiên, em xin gửi lòng tri ân sâu sắc đến Ban chủ nhiệmBộ Mơn Cơng Nghệ Hóa Học Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM, tất Quý Thầy Côtrường Đại Học Nông Lâm TP.HCM truyền đạt kiến thức cho em suốt trình học trường để em có hội thực khóa luận thành cơng Kính gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến TS Lê Thị Hồng Nhan, người tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Ngồi ra, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô, anh chị mơn Kỹ Thuật Hóa Hữu Cơ, trường Đại Học Bách Khoa TPHCM tạo điều kiện sở vật chất để em thực thí nghiệm tốt Cảm ơn bạn làm thí nghiệm phòng thí nghiệm Cấu trúc vật liệu ln động viên, giúp đỡ tơi thực khóa luận Cuối cùng, xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô dành thời gian đọc khóa luận, sửa chữa đóng góp nhiệt tình tận tâm để khóa luận hồn thiện phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2013 Sinh viên Phạm Minh Trường 1        TÓM TẮT Luận văn tập trung nghiên cứu ảnh hưởng phụ gia điều kiện đồng hóa với mục tiêu tạo huyền phù nano rutin có nồng độ 5% phương pháp kết hợp đồng hóa tốc độ cao Phillips với nghiền bi cao tốc Bột rutin nguyên liệu phân tán nước với hệ phụ gia khác là: PEG400 0.1%, EtOH 10% PEG400 0.1% Với việc bổ sung 10% EtOH hệ đạt kích thước nhỏ 400 nm Hệ huyền phù tạo thành đánh giá sơ độ bền phương pháp độ sa lắng, nồng độ rutin, độ sai biệt màu sắc Kích thước trung bình hệ kiểm tra phương pháp LDS Nguyên liệu rutin thương mại kiểm tra, đánh giá cấu trúc tinh thể nhiễu xạ tia X (XRD) độ tinh khiết phương pháp sắc kí lỏng hiệu cao (HPLC)         2        ABSTRACT This thesis focused on researching dispersions of nano rutin with rutin concerntration of 5% Especially, a combination between Phillips hand blender and high speed ball mill Solid rutin particles were dispersed in deionized water with two different additives such as PEG400 0.1% and EtOH 10% - PEG400 0.1% for preparing a nano rutin suspension The particles size of suspensions using EtOH 10% - PEG 0.1% isless than 400 nm.For evaluating the suspension, many analyzing techniques have been used such as sedimentation ratio, measurement of moisture and dynamic light scattering (LDS).Raw rutin material was characterized by using X-ray powder diffraction and HPLC analysis 3        MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ TÓM TẮT ABSTRACT MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG BIỂU 10 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 11 DANH MỤC PHỤ LỤC 12 LỜI MỞ ĐẦU 15 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 16 1.1 GIỚI THIỆU VỀ RUTIN 16 1.1.1 Tính chất vật lý hóa học 16 1.1.2 Hoạt tính sinh học rutin 18 1.1.3 Rutin từ hoa hòe Sophora Japonica L 19 1.2 CÔNG NGHỆ NANO 19 1.2.1 Tổng quan vật liệu nano 20 1.2.2 Kỹ thuật công nghệ nano 22 1.3 1.2.2.1 Bottom-up 22 1.2.2.2 Top-down 25 1.2.2.3 Kết hợp đồng thời Bottom-up Top-down 26 MỘT SỐ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HỆ HUYỀN PHÙ NANO RUTIN 27 4        1.3.1 Trong dược phẩm 27 1.3.2 Trong mỹ phẩm 29 CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 30 2.1 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 30 2.1.1 Mục tiêu 30 2.1.2 Nội dung nghiên cứu 30 2.2 DỤNG CỤ - THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT 30 2.2.1 Nguyên liệu – hóa chất 30 2.2.2 Dụng cụ - thiết bị 30 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.3.1 2.3.1.1 Xác định độ ẩm nguyên liệu 31 2.3.1.2 Phân tích nhiễu xạ XRD 33 2.3.1.3 Xác định độ tinh khiết nguyên liệu 33 2.3.2 2.4 Đánh giá đặc tính nguyên liệu 31 Phân tích hệ huyền phù rutin 35 2.3.2.1 Màu sắc ngoại quan 35 2.3.2.2 Độ sa lắng 36 2.3.2.3 Kích thước hạt LDS (Dynamic light scattering) 36 2.3.2.4 Xác định hàm lượng rutin hệ 37 NỘI DUNG THỰC NGHIỆM 37 2.4.1 Đánh giá đặc tính nguyên liệu 37 2.4.2 Tạo hệ huyền phù rutin hỗ trợ PEG 38 2.4.2.1 Ảnh hưởng điều kiện đồng hóa 39 2.4.2.2 Độ bền hệ huyền phù rutin hỗ trợ PEG 39 5        2.4.3 Tạo hệ huyền phù rutin hỗ trợ ethanol 40 2.4.3.1 Ảnh hưởng điều kiện đồng hóa 40 2.4.3.2 Độ bền hệ huyền phù rutin hỗ trợ ethanol 41 2.4.4 So sánh hiệu đồng hóa 41 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 42 3.1 ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH NGUYÊN LIỆU 42 3.1.1 Đánh giá đặc tính nguyên liệu 42 3.1.2 Phân tích nhiễu xạ XRD 43 3.1.3 Xác định độ tinh khiết nguyên liệu 43 3.2 TẠO HỆ HUYỀN PHÙ RUTIN HỖ TRỢ BỞI PEG 45 3.2.1 Ảnh hưởng điều kiện đồng hóa 45 3.2.2 Độ bền hệ huyền phù rutin hỗ trợ PEG 47 3.3 TẠO HỆ HUYỀN PHÙ RUTIN HỖ TRỢ BỞI ETHANOL 51 3.3.1 Ảnh hưởng điều kiện đồng hóa 51 3.3.2 Độ bền hệ huyền phù rutin hỗ trợ ethanol 53 3.4 SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐỒNG HÓA 56 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 61  6        DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Cơng thức cấu tạo rutin 16 Hình 1.2: Sơ đồ thủy phâncủa rutin tạo thành quercetin 17 Hình 1.3: Cơng thức cấu tạo quercetin 17 Hình 1.4: Cây hoa hòe Sophora Japonica L 19 Hình 1.5: Kích thước loại vật liệu nano (L kích thước khơng phải kích thước nano) 20 Hình 1.6: Sự tăng đáng kể diện tích bề mặt nhờ giảm kích cỡ hạt 21 Hình 1.7: Hiệu đường kính hạt rắn thí dụ giả định tính tan (S: tính tan bề mặt hạt; S0: tính tan bên trong) 21 Hình 1.8: Nguyên lý Bottom-up (A) Top-down (B) 22 Hình 1.9: Cơ chế hình thành phát triển hạt nano dung dịch 23 Hình 1.10: Hệ nhũ tương nước dầu dầu nước 23 Hình 1.11: Cơ chế hoạt động phương pháp vi nhũ tương 24 Hình 1.1: Piston-gap method (A) and jet-stream method (B) 27 Hình 1.13: Ảnh bột mịn rutin (a) tinh thể nano rutin sau đồng hóa cao áp (b) kính hiển vi 29 Hình 2.1: Các loại thiết bị đồng hóa 31 Hình 2.2: Máy đo độ ẩm SARTORIUS MB45 32 Hình 2.3: Máy so màu Minolta CR300 35 Hình 2.4: Cách thức đo màu ngoại quan máy đo màu Minolta CR300 35 Hình 2.5: Quá trình sa lắng 36 Hình 2.6: Quy trình đánh giá đặc tính nguyên liệu 37 7        Hình 2.7: Quy trình tạo hệ huyền phù rutin 38 Hình 3.1: Nguyên liệu rutin 42 Hình 3.2: Kết nhiễu xạ tia X rutin nguyên liệu 43 Hình 3.3: HPLC nguyên liệu rutin (A), rutin chuẩn (B), quercetin chuẩn (C) 44 Hình 3.4: Ảnh hưởng thời gian đồng hóa lên sai biệt màu sắc (∆E) hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% 45 Hình 3.5: Ảnh hưởng thời gian đồng hóa lên nồng độ rutin hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% 46 Hình 3.6: Ảnh hưởng thời gian đồng hóa lên kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% 47 Hình 3.7: Sự sai biệt màu sắc (∆E) hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1 % theo thời gian lưu 48 Hình 3.8: Độ sa lắng hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% theo thời gian lưu 48 Hình 3.9: Sự sai biệt kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% theo thời gian lưu 49 Hình 3.10: Nhiễu xạ XRD rutin, huyền phù sử dụng hỗ trợ PEG thời điểm lưu trữ khác 50 Hình 3.11: Ảnh hưởng thời gian đồng hóa lên sai biệt màu sắc (∆E) hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% 51 Hình 3.12: Ảnh hưởng thời gian đồng hóa lên nồng độ rutin hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% 52 Hình 3.13: Ảnh hưởng thời gian đồng hóa lên kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% 52 Hình 3.14: Sự sai biệt màu sắc (∆E) hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% theo thời gian lưu 53 8        TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bandyukova, V.A and N.V Sergeeva, Rutin in some cultivated plants Chemistry of Natural Compounds, 1974 [2] Taha, I.K., J.M Favid, and M.A Mahmoud, Rutin In: Florey, K (Ed.), Analytical Profiles of Drug Substances Academic Press Inc., 1983: p 623–681 [3] Miyake K., Arima H., Hirayama F., et al (2005) Improvement of solubility and oral bioavailability of rutin by complexation with 2-hydroxypropyl-betacyclodextrin Pharm Dev Technol (3), 399-407 [4] Junqing Zi, Bin Peng and Weidong Yan (2007) Solubilities of rutin in eight solvents at T = 283.15, 298.15, 313.15, 323.15, and 333.15 K Fluid Phase Equilibria, 261 (1–2), 111-114 [5] Sorata, Y., U Takahama, and M Kimura, Protective effect of quercetin and rutin on photosensitized lysis of human erythrocytes in the presence of hematoporphyrin Biochim Biophys Acta, 1984 799(3): p 313-7 [6] Guardia, T., et al., Anti-inflammatory properties of plant flavonoids Effects of rutin, quercetin and hesperidin on adjuvant arthritis in rat Farmaco, 2001 56(9): p 683-7 [7] M.Sc, A.K and D.K Ph.D, Protective Effect of Rutinnext term on the Ischemia/Reperfusion Induced Damage in Rat Kidney Journal of Surgical Research, 2009 [8] Polushina, N.D., et al., The effects of the combined use of mineral water with ascorbic acid and rutin experimentally and clinically Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult, 2000(2): p 31-4 [9] Ashby, M.F., Ferreira, P.J., Schodek, D.L (2009) Chapter Nanomaterials: Classes and Fundamentals, in Nanomaterials, Nanotechnologies and Design Butterworth-Heinemann: Boston p 177-197 59        [10] Kipp, J.E., The role of solid nanoparticle technology in the parenteral delivery of poorly water-soluble drugs Int J Pharm, 2004 [11] Gupta, R.B and K Uday B, Nanoparticle Technology for Drug Delivery, ed 159 2006, New York: Taylor & Francis Group [12] R Mauludin, R.H Muller, and C.M Keck, Development of an oral rutin nanocrystal formulation Int J Pharm, 2008 [13] Brechignac, C., P Houdy, and M Lahmani, Nanomaterials and Nanochemistry, 2007 [14] R Mauludin, R.H Muller, and C.M Keck, Kinetic solubility and dissolution velocity of rutin nanocrystals Eur J Pharm Sci, 2009 36(4-5): p 502-10 [15] Peterson, R., Nanosrystal for use in topical cosmetic formulations and methods of production thereof, 2007: Germany [16] Robert W Dursta and Jungmin Lee Ronald E Wrolstad, Tracking color and pigment changes in anthocyanin products Trends in Food Science & Technology, 2005 [17] K V Sri, A Kondaiah, J V Ratna, et al., Preparation and characterization of quercetin and rutin cyclodextrin inclusion complexes Drug Dev Ind Pharm, 2007.33 (3), 245-253 [18] Ram B Gupta and Kompella Uday B (2006) Nanoparticle Technology for Drug Delivery, Taylor & Francis Group, New York, 60        PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phổ hấp thu rutin chuẩn Phụ lục 2: Phổ hấp thu rutin ghi nhận đầu DAD phân tích HPLC Phụ lục 3: Phổ hấp thu quercetin chuẩn 61        Phụ luc 4: Phổ hấp thu rutin ghi nhận đầu DAD phân tích HPLC Phụ lục 5: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% đồng hóa 15 phút ngày d (nm) Median 321 nm Mean 1311 nm Phụ lục 6: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% đồng hóa 30 phút ngày d (nm) Median 311 nm Mean 1378 nm 62        Phụ lục 7: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% đồng hóa 45 phút ngày d (nm) Median 316 nm Mean 1267 nm Phụ lục 8: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% đồng hóa 60 phút ngày d (nm) Median 379 nm Mean 1375 nm Phụ lục 9: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% đồng hóa 15 phút sau thời gian lưu ngày d (nm) Median 2962 nm Mean 3786 nm 63        Phụ lục 10: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% đồng hóa 30 phút sau thời gian lưu ngày d (nm) Median 2001 nm Mean 3397 nm Phụ lục 11: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% đồng hóa 45 phút sau thời gian lưu ngày d (nm) Median 2408 nm Mean 3478 nm Phụ lục 12: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% đồng hóa 60 phút sau thời gian lưu ngày d (nm) Median 3268 nm Mean 64    4321 nm     Phụ lục 13: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% đồng hóa 15 phút ngày d (nm) Median 3954 nm Mean 4024 nm Phụ lục 14: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% đồng hóa 30 phút ngày d (nm) Median 2363 nm Mean 2939 nm Phụ lục 15: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% đồng hóa 45 phút ngày d (nm) Median 2570 nm Mean 2854 nm 65        Phụ lục 16: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% đồng hóa 60 phút ngày d (nm) Median 2527 nm Mean 2878 nm Phụ lục 17: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% đồng hóa 15 phút sau thời gian lưu ngày d (nm) Median 2976 nm Mean 3340 nm Phụ lục 18: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% đồng hóa 30 phút sau thời gian lưu ngày d (nm) Median 3108 nm Mean 3819 nm 66        Phụ lục 19: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% đồng hóa 45 phút sau thời gian lưu ngày d (nm) Median 3541 nm Mean 3961 nm Phụ lục 20: Kích thước hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% đồng hóa 60 phút sau thời gian lưu ngày d (nm) Median 3150 nm Mean 3395 nm Phụ lục 21: Giá trị đo màu hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% theo thời gian lưu L ( ngày) C (ngày) h (ngày) Mẫu 7 15 phút 63.53 62.65 60.5 63.29 4.31 4.27 6.14 4.78 132 130.7 123.7 131 30 phút 63.42 61.97 62.57 63.41 4.35 4.52 5.33 4.92 133 130.4 129.2 130.3 45 phút 63.59 61.58 62.56 63.76 5.43 5.65 7.74 6.45 129.9 126.7 124.8 128.1 60 phút 62.28 62.61 61.56 64.26 6.49 6.27 8.12 7.24 125.4 124.4 124.1 125.9 67        Phụ lục 22: Giá trị đo màu hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% theo thời gian lưu L ( ngày) C (ngày) h (ngày) Mẫu 7 15 phút 63.2 64.26 62.41 59.72 5.99 5.27 11.54 5.53 133.2 133.1 121.4 121.8 30 phút 62.77 63.89 63.8 59.48 5.57 5.19 11.92 5.87 135.3 135.5 121.7 120.8 45 phút 64.31 63.12 62.34 61.68 6.03 6.21 5.22 6.99 130.9 131.8 131.4 123.2 60 phút 54.58 64.07 63.39 62.2 7.89 6.76 6.51 7.36 117.9 130.5 126.6 121.5 Phụ lục 23: Giá trị đo độ ẩm hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% ngày Mẫu 15 30 45 60 Wtb (%) 95.9 94.35 94.48 94.4 C rutin khan (%) 5.55 5.42 5.5 C rutin (%) 4.22 5.86 5.72 5.8 Phụ lục 24: Giá trị đo độ ẩm hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% ngày Mẫu 15 30 45 60 Wtb (%) 96.31 94.35 94.6 94.76 C rutin khan (%) 3.59 5.22 5.3 5.14 C rutin (%) 4.22 5.5 5.6 5.4 68        Phụ lục 25: Giá trị đo độ sa lắng hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% theo thời gian lưu Ngày Mẫu 15 phút 84.38 % 62.5 % 57.81 % 30 phút 90.63 % 81.25 % 56.25 % 45 phút 93.33 % 73.33 % 51.67 % 60 phút 91.67 % 73.33 % 70 % Phụ lục 26: Giá trị đo độ sa lắng hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% theo thời gian lưu Ngày Mẫu 15 phút 86.05 % 74.42 % 72.09 % 30 phút 89.47 % 71.05 % 68.42 % 45 phút 91.18 % 85.29 % 82.35 % 60 phút 87.1 % 83.87 % 82.26 % 69        Phụ luc 27: Xây dựng đường chuẩn rutin xác định hàm lượng rutin nguyên liệu Bằng phân tích HPLC, diện tích peak rutin chuẩn ứng với nồng độ xác dung dịch rutin chuẩn methanol bước sóng 360 nm trình bày sau: Diện tích peak rutin chuẩn bước sóng 360 nm ứng với nồng độ khác Nồng độ rutin chuẩn (mg/ml) Diện tích peak rutin chuẩn 0 0.02 0.05 0.1 0.15 0.2 274.25 668.59 1287.5 1913.2 2499.4 0.25 3037.8 Quan hệ tuyến tính nồng độ diện tích rutin chuẩn Bằng cách sử dụng phương pháp bình phương cực tiểu, phương trình đường chuẩn liên hệ nồng độ diện tích peak rutin (có độ lệch chuẩn R2 = 0.9995) sau: A=12201.2 x C+40.85 (*) 70        Ở đây, A diện tích peak rutin phổ HPLC, C nồng độ rutin (mg/ml), để xác định hàm lượng rutin nguyên liệu, dung dịch rutin nguyên liệu pha chế methanol nồng độ o.1 (mg/ml) 0.15 (mg/ml) để phân tích HPLC Mỗi mẫu nồng độ cố định thí nghiệm lần diện tích peak rutin trung bình bước sóng 360nm ghi nhận phổ HPLC Áp dụng công thức xác định hàm lượng (%) rutin phần thực nghiệm, hàm lượng rutin nguyên liệu xác định Kết tính tốn hàm lượng rutin nguyên liệu phương pháp HPLC Nồng độ dung dịch nguyên liệu methanol (mg/ml) 0.1 0.15 Diện tích peak rutin trung bình mẫu nguyên liệu (Am) 1311.7 1877.7 ứng với nồng độ dung dịch 1261 1871 Hàm lượng rutin nguyên liệu (%) 98.82 95.342 Diện tích peak rutin tính từ phương trình đường chuẩn (Ac) Như vậy, hàm lượng rutin nguyên liệu cao 95% (phù hợp với kết công bố nhà sản xuất) 71        Phụ lục 28: Xây dựng đường chuẩn quercetin xác định hàm lượng quercetin nguyên liệu Bằng phân tích HPLC, diện tích peak rutin chuẩn ứng với nồng độ xác dung dịch quercetin chuẩn methanol bước sóng 375 nm trình bày sau: Diện tích peak quercetin chuẩn bước sóng 375 nm ứng với nồng độ khác Nồng độ rutin chuẩn (mg/ml) Diện tích peak rutin chuẩn 1.E-05 1.E-04 1.50 6.60 1.E03 37.97 5.E-03 1.E-02 183.67 366.49 3394.05 Quan hệ tuyến tính nồng độ diện tích quercetin chuẩn 72    1.E-01     Bằng cách sử dụng phương pháp bình phương cực tiểu, phương trình đường chuẩn liên hệ nồng độ diện tích peak quercetin (có độ lệch chuẩn R2 = 0.9999) sau: A’= 33883x C’+ 8.0237 (**) Ở đây, A’ diện tích peak quercetin phổ HPLC, C’ nồng độ quercetin (mg/ml).Để xác định hàm lượng quercetin nguyên liệu, dung dịch quercetin nguyên liệu pha methanol nồng độ 0.1 (mg/ml) để phân tích HPLC Diện tích peak quercetin bước sóng 375nm ghi nhận phổ HPLC Áp dụng công thức xác định hàm lượng (%) quercetin phần thực nghiệm, hàm lượng quercetin nguyên liệu xác định Kết tính tốn hàm lượng quercetin ngun liệu HPLC Nồng độ dung dịch nguyên liệu methanol (mg/ml) 0.1 Diện tích peak quercetin mẫu nguyên liệu (A’m) 39.723 Diện tích peak quercetin tính từ phương trình đường chuẩn (A’c) ứng với nồng độ dung dịch 0.1 mg/ml 3396.324 Hàm lượng quercetin nguyên liệu (%) 1.11 Như vậy, hàm lượng quercetin nguyên liệu xấp xỉ 1% 73    ... văn Nghiên cứu độ bền hệ huyền phù nano rutin thực nhằm nghiên cứu tạo hệ huyền phù nano rutin với nồng độ 5% đánh giá đặc tính độ bền hệ Kết nghiên cứu đạt luận văn sở cho phần nghiên cứu sâu... 2.4.2.2 Độ bền hệ huyền phù rutin hỗ trợ PEG 39 5        2.4.3 Tạo hệ huyền phù rutin hỗ trợ ethanol 40 2.4.3.1 Ảnh hưởng điều kiện đồng hóa 40 2.4.3.2 Độ bền hệ huyền phù rutin. .. đo độ ẩm hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% ngày 68 Phụ lục 24: Giá trị đo độ ẩm hệ huyền phù rutin 5% - PEG 0.1% - EtOH 10% ngày 68 Phụ lục 25: Giá trị đo độ sa lắng hệ huyền phù
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN CỦA HỆ HUYỀN PHÙ NANO RUTIN , NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN CỦA HỆ HUYỀN PHÙ NANO RUTIN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn