TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY BÔNG ATISÔ THÁI LÁT THEO NGUYÊN LÝ SẤY BƠM NHIỆT NĂNG SUẤT 200KG MẺ

100 25 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:58

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÍNH TỐN, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY BÔNG ATISÔ THÁI LÁT THEO NGUYÊN SẤY BƠM NHIỆT NĂNG SUẤT 200KG/ MẺ Sinh viên thực hiện: TRẦN THANH LINH NGUYỄN NAM QUYỀN Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt Niên khóa: 2009 – 2013 Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 i TÍNH TỐN, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY BÔNG ATISÔ THÁI LÁT THEO NGUYÊN SẤY BƠM NHIỆT NĂNG SUẤT 200KG/MẺ Tác giả Trần Thanh Linh Nguyễn Nam Quyền Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt Giáo viên hướng dẫn Tiến sĩ Lê Anh Đức Thạc sĩ Nguyễn Văn Lành Tháng năm 2013 ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, chúng em xin cảm ơn ba, mẹ người sinh thành chúng em, người cho chúng em điều quý giá sống đời này, người cho chúng em niềm tin, nghị lực lĩnh để sống, học tập ngày hôm Chúng em gửi lời cảm ơn đến tất Thầy, Cô đặc biệt Thầy, Cơ Khoa Cơ khí – Cơng nghệ dạy bảo, cho chúng em kiến thức làm tiền đề cho việc hoàn thành luận văn này, tiếp đến có đủ điều kiện kiến thức tự tin làm việc Để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, chúng em xin chân thành cảm ơn đến Thầy TS Lê Anh Đức ThS Nguyễn Văn Lành tận tình hướng dẫn vấn đề mấu chốt để thực tốt đề tài tốt nghiệp Một lần xin chân thành cảm ơn hai Thầy TS Lê Anh Đức ThS Nguyễn Văn Lành để hồn thành tốt khóa luận này, tụi xin cảm ơn bạn lớp DH09NL, người bạn học tập, vui chơi chia sẻ kinh nghiệm, niềm vui, nỗi buồn suốt bốn năm nơi Một lần tụi xin cảm ơn bạn, mong người ln thành công thực tốt ước mơ khơng qn cảm ơn ngơi trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Nơi ươm mầm dự định, ước mơ tương lai Nơi cho sống học tập biết sinh viên, sống đầy sắc màu Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh viên thực Trần Thanh Linh Nguyễn Nam Quyền iii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Tính tốn, thiết kế, chế tạo khảo nghiệm máy sấy Atisô thái lát theo nguyên sấy bơm nhiệt suất 200kg/mẻ” tiến hành Trung tâm công nghệ thiết bị nhiệt lạnh trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh xưởng chế biến thơ Atisơ công ty dược Lâm Đồng Ladophar, thời gian từ 20/01/2013 đến 20/04/2013.Mục đích đề tài tính tốn, thiết kế, chế tạo khảo nghiệm máy sấy Atisôtheo nguyên sấy bơm nhiệt suất 200kg/mẻ Nội dung đề tài gồm phần: Phần 1: Giới thiệu sơ lược nguồn gốc, đặc điểm, tính chất Atisô kết nghiên cứu Atisơ ngồi nước Tìm hiểu phương pháp sấy từ chọn phương pháp tối ưu phù hợp với sấy Atisô Phần 2: Nội dung phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu số vật liệu, thiết bị phục vụ cho q trình chế tạo Phần 3: Tính tốn, thiết kế chế tạo máy hoàn chỉnh Tiến hành khảo nghiệm có tải khơng tải để kiểm tra, đánh giá trình chế tạo Phần 4: Kết luận đề nghị nội dung thực đề tài iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iii  TÓM TẮT iv  MỤC LỤC v  DANH SÁCH CÁC BẢNG vii  DANH SÁCH CÁC HÌNH viii  PHỤ LỤC ix  Chương 1  ĐẶT VẤN ĐỀ 1  Chương 3  TỔNG QUAN 3  2.1  Tổng quan Atisô 3  2.1.1  Nguồn gốc Atisô 3  2.1.2  Đặc điểm Atisô: 4  2.1.3  Thành phần hóa học 4  2.1.4  Tính chất vật Atisô: 6  2.1.5  Tác dụng dược công dụng Atisô/TL14/ 7  2.1.6  Cynarin 9  2.1.7  Bảo quản vận chuyển Atisô /TL17/ 11  2.1.8  Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Atisô khô:/TL2/ 12  2.2  Các kết nghiên cứu sấy bơng Atisơ ngồi nước 13  2.2.1  Kết nghiên cứu sấy Atisô giới /TL15/ 13  2.2.2  Các kết nghiên cứu sấy Atisô Việt Nam/TL2/ 14  2.3  Các phương pháp sấy 18  2.3.1  Phương pháp sấy nóng 18  2.3.2  Phương pháp sấy lạnh 20  2.4  Tính phù hợp nguyên sấy bơm nhiệt 22  2.4.1  Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ sấy bơm nhiệt 22  2.4.2  Tính ổn định chất lượng sản phẩm 26  2.4.3  Tính hiệu sử dụng lượng sấy bơm nhiệt 26  2.4.4  Đánh giá chung công nghệ sấy bơm nhiệt 26  2.5  Cơ sở chọn suất 200kg/mẻ 27  2.5.1  Khảo sát phường 12 – Đà Lạt (Anh Võ Văn Sang – PCT Phường 12) 27  2.5.2  Khảo sát vườn nhà Anh Đạt (Xuân Thọ) 28  2.5.3  Kết luận 28  Chương 29  NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29  3.1  Nội dung nghiên cứu 29  3.2  Phương pháp nghiên cứu 29  3.2.1  Phương pháp nghiên cứu thuyết 29  3.2.2  Phương pháp chế tạo 30  3.2.3  Phương pháp khảo nghiệm 30  3.3  Phương tiện 30  3.3.1  Vật liệu thiết bị 30  3.3.2  Thời gian địa điểm 32  Chương 33  KẾT QUẢ THẢO LUẬN .33  4.1  Các số liệu thiết kế ban đầu 33  v 4.2  Lựa chọn máy sấy Atisô 34  4.2.1  Sơ đồ nguyên cấu tạo 34  4.2.2  Nguyên hoạt động 34  4.3  Tính tốn thiết kế máy sấy 35  4.3.1  Tính tốn thiết kế buồng sấy [Trần Văn Phú, 1991] 35  4.3.2  Tính tốn lượng tác nhân sấy [Trần Văn Phú, 2002] 35  4.4  Tính chọn chu trình lạnh máy nén lạnh [Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, 2005] 37  4.4.1  Chu trình lạnh 37  4.4.2  Tính cơng suất máy nén 39  4.5  Tính diện tích dàn bay [Hồng Đình Tính, 1996] 40  4.6  Tính diện tích dàn ngưng tụ [Hồng Đình Tính, 1996] 46  4.7  Tính tốn trở lực hệ thống chọn quạt [Hồng Văn Chước, 2006] 52  4.7.1  Trở lực ma sát 52  4.7.2  Trở lực cục 53  4.7.3  Tổn thất áp suất qua lớp vật liệu sấy: 58  4.8  Chế tạo: 58  4.8.1  Buồng sấy 58  4.8.2  Khay chứa vật liệu sấy 59  4.8.3  Nắp buồng sấy 60  4.8.4  Bộ phận đảo gió 60  4.8.5  Cơn phân phối gió 60  4.8.6  Cơn gió 61  4.8.7  Khung đỡ cụm bơm nhiệt 61  4.8.8  Cụm gió hồi lưu 61  4.8.9  Các chi tiết chọn mua 62  4.8.10  Lắp ráp cụm bơm nhiệt 63  4.8.11  Tủ điều khiển 64  4.9  Kết chế tạo: 66  4.10  Kết khảo nghiệm: 68  4.10.1  Khảo nghiệm không tải: 68  4.10.2  Khảo nghiệm có tải: 71  4.11  Hiệu kinh tế đề tài /TL6/ 76  4.11.1  Chi phí nhiên liệu chất đốt 76  4.11.2  Chi phí cơng lao động 77  4.11.3  Chi khấu hao lãi vay 77  4.11.4  Thời gian hoàn vốn 79  Chương 80  KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 80  5.1  5.2  Kết luận 80  Đề nghị 80  TÀI LIỆU THAM KHẢO 81  PHỤ LỤC 83  vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1:  Thời gian bảo quản Atisô .11  Bảng 2:  Các thông số trình sấy giản đồ t - d 36  Bảng 3:  Thông số điểm nút chu trình lạnh 38  Bảng 4:  Vị trí cơng dụng cảm biến nhiệt máy sấy 70  Bảng 5:  Thông số ẩm độ Atisô theo thời gian nhiệt độ sấy 420C, sau 4h đảo gió (Đơn vị: %) 73  Bảng 6:  Thông số bề dày lớp Atisô theo thời gian sau 7h sấy 74  Bảng 7:  Sự biến đổi nhiệt độ, ẩm độ TNS theo thời gian, sau 7h sấy 74  Bảng 8:  Kết phân tích cynarin bơng Atisơ sấy phơi nắng 83  vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1.1:  Hình 1.2:  Hình 1.3:  Hình 1.4:  Hình 1.5:  Hình 1.6:  Hình 1.7:  Hình 2.1:  Hình 2.2:  Hình 2.3:  Hình 3.1:  Hình 3.2:  Hình 3.3:  Hình 3.4:  Hình 3.5:  Hình 3.6:  Hình 3.7:  Hình 3.8:  Hình 3.9:  Hình 3.10:  Hình 3.11:  Hình 3.12:  Hình 3.13:  Hình 3.14:  Hình 3.15:  Hình 3.16:  Hình 3.17:  Hình 3.18:  Hình 3.19:  Cây Atisô 4  Cấu tạo Atisô .6  Bông Atisô .7  Công thức cấu tạo cynarin .9  Sản phẩm Atisô 14  Máy sấy bơm nhiệt gió thổi ngang khay máy sấy lạnh chùm ngây.23  Sơ đồ bố trí máy sấy gỗ bơm nhiệt 25  Cân điện tử cân đồng hồ 31  Bộ thu nhập liệu đồng hồ đo vận tốc 31  Đồng hồ đo nhiệt - ẩm nhiệt kế hồng ngoại .32  Bông Atisô thái lát 33  Sơ đồ nguyên máy sấy Atisô 34  Biểu diễn q trình sấy thơng số giản đồ trắc ẩm (t-d) .36  Sơ đồ chu trình lạnh khô R22 38  Sự phụ thuộc e vào tỷ số áp suất pk/p0 .40  Sơ đồ trao đổi nhiệt dàn bay 41  Sơ đồ trao đổi nhiệt dàn ngưng tụ 47  Quạt ly tâm công suất HP 62  Dàn nóng trong, ngồi, dàn lạnh máy nén 63  Các chi tiết phụ 63  Cụm bơm nhiệt hoàn chỉnh 64  Bản vẽ thiết kế mạch điện .65  Bản vẽ lắp máy sấy Atisô suất 200kg/mẻ 67  Mô hình máy sấy bơng Atisơ thái lát suất 200kg/mẻ 67  Sơ đồ vị trí cảm biến kiểm tra nhiệt độ 70  Sơ đồ lấy mẫu (Đơn vị: mm) 72  Biểu đồ giảm ẩm Atisô nhiệt độ sấy 420C (m = 200kg).73  Biểu đồ thể bề dày lớp Atisô theo thời gian (m = 200kg) 74  Biểu đồ thay đổi nhiệt độ TNS theo thời gian, sau sấy ( m =200kg) 75  Hình 3.20:  Biểu đồ thể ẩm độ TNS theo thời gian, sau 7h sấy (m = 200kg).75  Hình phụ lục 1:  Hàm lượng cynarin 83  Hình phụ lục 2:  Nơi lắp đặt máy khảo nghiệm 90  Hình phụ lục 3:  Các vị trí lấy số liệu .90  Hình phụ lục 4:  Sản phẩm trước sau sấy 90  viii PHỤ LỤC Phụ lục 1.  Phụ lục 2.  Phụ lục 3.  Phụ lục 4.  Phụ lục 5.  Phụ lục 6.  Ảnh hưởng nhiệt độ sấy đến hàm lượng cynarin Atisô 83  Bảng dự trù vật tư chế tạo 84  Đồ thị t-d khơng khí ẩm .88  Đồ thị lgP – h môi chất R22 .89  Một số hình ảnh trình khảo nghiệm 90  Biên kết sấy trình diễn danh sách tham dự 91  ix Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam nằm hồn tồn vòng đai nhiệt đới nửa cầu bắc, thiên chí tuyến phía xích đạo Nhiệt độ trung bình năm từ 220C đến 270C Hàng năm có 100 ngày mưa với lượng mưa trung bình từ 1.500 đến 2.000 mm Độ ẩm khơng khí 80% Đây điều kiện thuận lợi để nắm mốc loại vi sinh vật phát triển làm hư hại loại thực phẩm, lương thực, hoa quả, giống trồng, dược liệu,…Bên cạnh nước ta lại nước nơng nghiệp, trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu Vì để đa dạng hóa loại sản phẩm nơng nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao đời sống nông dân, việc nghiên cứu nâng cao chất lượng sau thu hoạch vấn đề cần thiết Việc tìm kiếm hoạt chất tự nhiên có hoạt tính sinh học cao để làm thuốc xu nhiều nhà khoa học quan tâm Nước ta quốc gia thuộc vùng nhiệt đới – nơi chứa đựng giá trị đa dạng sinh học cao chưa khám phá Bên cạnh đó, cộng đồng dân tộc nước ta có vốn tri thức địa sử dụng lồi động vật, thực vật khoáng vật làm thuốc Trong đó, câyAtisơ loại điển hình, có tính dược liệu tốt cho sức khỏe người Hoạt chất Atisơ cynarine, ngồi có inulin, inulinaza, tamin, muối hữu kim loại Kali, Canxi, Magiê, Natri… Atisơ có tác dụng hạ cholesterol urê máu, tạo mật, tăng tiết mật, lợi tiểu, thường làm thuốc thông mật, chữa chứng bệnh gan, thận Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm Atisô chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng khó tính khâu chế biến thơ sơ chủ yếu phơi nắng sấysấy thủ công Mà Atisô loại dược liệu bền với nhiệt, sấy nhiệt độ cao ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Để đáp ứng nhu cầu chất lượng sản phẩm sản lượng ngày tăng, vấn đề lựa chọn phương pháp sấy thích hợp cho Atisơ với điều kiện ứng dụng Việt Nam cần thiết Hiện nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sấy lạnh dùng bơm nhiệt để sấy Atisô đạt kết cao Nhưng công nghệ ngày phát triển, đổi Do để nâng cao chất lượng bơng Atisô sau LượngĐiệnTiêuThụ[kWh] = NăngLuợngTiêuThụ[kW]* ThờiGianSấyMộtMẻ[h] = 6,7x7 = 46,9 + = 52,9 kWh Do điện trở lúc hoạt động, nhiệt độ sấy không đạt yêu cầu điện trở hoạt động, thời gian hoạt động điện trở mẻ sấy thường từ -3h ChiNăngLượngĐộngCơ[đ/kg] = LượngĐiệnTiêuThụ[kWh]*GiáNăngLuợng[đ/kW]/Năng Suất Sấy[kg/h] =52,9*2500/4,71=27.228đ/kg Giá điện tháng 6/2013 2500đ/kWh (http://www.evn.com.vn/Home/Detail/tabid/84/ItemId/6207/View/2/CateId/211/langu age/vi-VN/Default.aspx) 4.11.2 Chi phí cơng lao động Nội dung Giá trị Đơn vị Thời gian làm việc h/ca Số nhân công nhân công Công lao động 200.000 đ (đồng) CôngTheoThờiGian[đ/h] = SốNhânCông*CôngLaoĐộng[đ/ca] / ThờiGianLàmViệc[h/ca] CôngTheoThờiGian[đ/h] = 1x200.000/8 = 25.000 đ/h CôngTheoKhốiLượng[đ/kg] = CôngTheoThờiGian[đ/h] / NăngSuấtSấy[kg/h] CôngTheoKhốiLượng[đ/kg] = 25.000/4,71 = 5.308 [đ/kg] CơngKhốngKhốiLượng = [đ/kg] ChiLaoĐộng =5.308[đ/kg] 4.11.3 Chi khấu hao lãi vay Năng suất sấy máy 200 kg/mẻ 77 Nội dung Giá trị Đơn vị Thời gian sấy ngày h/ngày Số ngày sấy năm 45 ngày Năng suất sấy ngày 200 kg/ngày Khối luợng Atisô sấy năm 9000 kg/năm tấn/năm Vốn đầu tư ban đầu cho máy sấy = 60.000.000đ Tổng đầu tư = giá phần sấy + giá động Giá phần sấy = 34.000.000 đ; Tuổi thọ phần sấy = 15 [năm] Giá động = 26.000.000 đ; Tuổi thọ động = 10.000 [giờ] KhấuHaoPhầnSấyMỗiNăm[đ] =GiáPhần Sấy[đ]/TuổiThọMáy[năm]=34.000.000/15 = 2.266.667 đ ChiKhấuHaoPhầnSấy[đ/kg]=KhấuHaoPhầnSấyMỗiNăm[đ]/LượngSấyMỗiNăm[kg] = 2.266.667/9000=252 đ/kg ChiKhấuHaoĐộngCơ[đ/kg]=(GiáĐộngCơ[đ]/TuổiThọĐộngCơ[h])/NăngSuấtSấy[kg/ h] = 26.000.000/10.000/4,71 = 552 đ/kg ChiKhấuHao[đ/kg] = ChiKhấuHaoPhầnSấy + ChiKhấuHaoĐộngCơ = 252 + 552 = 804 đ/kg  Khấu hao, sữa chửa linh tinh Chikhấuhao&sữachữa&linhtinh[đ/kg] = 1,5*ChiKhấuHao = 1,5*804 =1206đ/kg  Chi lãi vay Lãi suất vay ngân hàng thời điểm tháng 06 năm 2013 cho hộ nông dân 10,2 %/năm Lãi vay vốn hàng năm tính theo cơng thức: LãiVayVốnMỗiNăm[đ] = 0,5 * TổngĐầuTư [đ] * LãiSuất/100 = 0,5* 60.000.000*10,2/100 = 3.060.000 đ/năm Chi phí lãi vay vốn năm tính theo cơng thức: Chi_LãiVay = LãiVayVốnMỗiNăm [đ/năm] / LượngSấyMỗiNăm[kg/năm] =3.060.000/9000 = 340 đ/kg 78  Bảng tổng hợp chi phí Chi phí Chi cố định Chi vận hành Thành phần chi phí sấy Đơn giá, đ/kg Chi phí khấu hao, sữa chữa, vận hành 1.206 Chi lãi vay 340 Cộng 1.510 Chi luợng 27.228 Chi lao động 5.308 Cộng 32.536 Tổng cộng 34.046 Tổng chi năm[đ] = 34.046 * 9000 = 306.414.000 đ Tổng thu năm[đ] = 13/100 * 9000 * 300.000 = 351.000.000 đ Giá Atisô khô từ 280.000 – 300.000 đ/kg (Theo Ông Mai Xuân Minh - chủ vườn Atisô khu phố Hồng Bồ, phường 12, Tp Đà Lạt cho biết) Giả sử thu công sấy 13% giá trị bơng sấy 4.11.4 Thời gian hồn vốn Thời gian hoàn vốn [năm] = = ố  đầ   ổ     ỗ  ă ổ     ỗ  ă = 1,35 năm Như vậy, sấy khoảng 1,35 năm (tức sấy 61 ngày) người chủ thu hồi số vốn đầu tư bỏ vào máy sấy Trong bối cảnh kinh tế nay, thời gian chấp nhận Có thể tận dụng tháng chưa có bơng Atisơsấy loại vật liệu khác có tính chất tương tự Atisơ để thu hổi vốn nhanh 79 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau nghiên cứu thiết bịsấy Atisô, nhằm nâng cao hiệu sản lượng chất lượng việc bảo quản sản phẩm bơng Atisơ q trình thu hoạch thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng Chúng em hoàn thành mục tiêu đề đề tài  Phân tích đề xuất phương án sấy Atisô thái lát phương pháp sấy bơm nhiệtTính tốn, thiết kế chế tạo máy sấy Atisô thái lát suất 200kg/mẻ theo nguyên sấy bơm nhiệt Máy sử dụng hồi lưu không hồn tồn tác nhân sấy, khơng khí hồi có ẩm độ cao mơi trường thải bỏ khí hồi, sử dụng khơng khí tươi  Sản phẩm sấy đạt chất lượng cảm quan cao so với cách làm truyền thống nông dân 5.2 Đề nghị Do điều kiện kinh tế, nên thực mẻ sấy, cần tiến hành sấy nhiều mẻ để đánh giá xác khả làm việc máy chọn thông số tối ưu cho máy Do điều kiện chưa có kiểm nghiệm tính dược liệu Atisô nên đề tài chưa đưa thành phần dược liệu Atisô sau sấy khơ Vì vậy, cần phân tích dược tính sản phẩm sau sấy để làm tăng giá trị sản phẩm sấy Atisô 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Agricultural Science Journal 42 : (Suppl.) : 552-555 (2011) Bùi Tuấn Sơn, 2008 Xây dựng mơ hình, thiết bị sấy bơm nhiệt.Đồ án tốt nghiệp trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Hồng Đình Tín, 1996 Truyền nhiệt tính tốn thiết bị trao đổi nhiệt Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM Hồng Đình Tín, 2002 Cơ sở truyền nhiệt NXB Đại học Quốc gia Tp HCM Hồng Đình Tín – Bùi Hải, 2004 Bài tập nhiệt động lực học kỹ thuật truyền nhiệt NXB Đại học Quốc gia Tp HCM Lê Chí Hiệp, 2010 Giáo trình điều hòa khơng khí Nhà xuất đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, 2002 Kỹ thuật lạnh sở Nhà xuất Giáo Dục Nguyễn Thị Kim Hanh, 2001 Ly trích cynarin Atisô thủy giải cynarin thành acid quinic acid caffeic Luận văn Thạc sĩ ngành hóa học trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Văn May Bơm, quạt, máy nén Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội 10 Phan Hiếu Hiền-Nguyễn Văn Xuân-Nguyễn Hùng Tâm-Lê Văn Bạn-Trương Vĩnh, 2000 Máy sấy hạt Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp 11 Trần Đình Khải, 2012 Nghiên cứu mơ hình máy sấy Atisô theo nguyên sấy bơm nhiệt Luận văn Thạc sĩ khoa học kỹ thuật trường ĐH Nông Lâm Tp HCM 12 Trần Văn Phú, 1991 Hướng dẫn thiết kế thiết bị sấy Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 13 Trần Văn Phú, 2002 Tính tốn thiết kế hệ thống sấy Nhà xuất Giáo Dục 14 Trần Văn Phú, 2009 Kỹ thuật sấy Nhà xuất Giáo Dục 15 Trần Văn Tuyển, 2013 Nghiên cứu sấy thân, rễ Atisô thái lát Tỉnh Lâm Đồng Luận văn Thạc sĩ khoa học kỹ thuật trường ĐH Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 81 16 Tài liệu từ internet: http://caygiongdalat.com/index.php?route=product/category&path=61_88_93 http://www.dulichvietnam.info/a/b/c/d/e/thong_tin_dulich/khi_hau_vietnam.htm https://vi.wikipedia.org/wiki/Atis%C3%B4 http://www.thaythuoccuaban.com/vithuoc/Atisô.htm http://www.gannhiemmo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9 7:8-li-ich-ca-Atisô-vi-sc-khe&catid=6:ch n-ung&Itemid=8 http://luanvan.co/luan-van/Atisô-va-cac-san-pham-tu-Atisô-2542/ www.hoahocngaynay.com 17 http://www.tis-gdv.de/tis_e/ware/gemuese/artischo/artischo.htm 82 PHỤ LỤC Phụ lục Ảnh hưởng nhiệt độ sấy đến hàm lượng cynarin Atisô Các mẫu sấy Atisô nhiệt độ khác phân tích Cơng ty cổ phần dược Lâm Đồng (Ladophar) Kết phân tích bảng sau: Bảng 8: Kết phân tích cynarin Atisô sấy phơi nắng Mẫu Atisô Mã số Hàm lượng Cynarin Độ ẩm 40 độ B3 0.05 9.92 48 độ B1 0.03 9.18 55 độ B2 0.02 11.15 Dân phơi B4 0.01 11.53 0.02 84.89 Hoa tươi Đồ thị so sánh thay đổi hàm lượng cynarin Atisô sấy, phơi nắng tươi hình phụ lục 7: 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 40 độ 48 độ 55 độ Dân phơi Hoa tươi Hình phụ lục 1: Hàm lượng cynarin 83 Phụ lục Bảng dự trù vật tư chế tạo Vật tư chế tạo bơm nhiệt Stt Nội dung Đơn vị Số lượng Quạt ly tâm, công suất 4HP/220V Dàn lạnh, cơng suất 5HP Dàn nóng, cơng suất 5HP Máy nén, công suất 5HP Các phận dùng bơm nhiệt: + Ống Þ 19 m + Ống Þ16 m + Ống Þ12 m + Van gang Þ 16 + Van gang Þ12 + Van tiết lưu + Van điện từ + Phin lọc + Bình chứa + Co L Þ19 + Co L Þ16 + Co T Þ19 + Co T Þ16 + Que hàn 20 + Dây rút bịt + Gas R22 kg 13 + Inox 304 hộp 30x30, dày 2mm m 8.8 + Inox 304 hộp 20x20, dày 1.5mm m 12 + Inox 304 V25x25, dày 1.5mm m 4.6 + Inox 304, dày 1mm làm máng nước m2 0.5 + Thép 5mm, làm đế block m2 0.16 + Tole inox 304, dày 0.5mm m2 2.4 Buồng bơm nhiệt 84 + Tole thép dày 1mm m2 + Form cách nhiệt m 2.4 Đơn vị Số lượng Vật tư chế tạo điều khiển Stt Nội dung Tủ điện CB tổng Dây nguồn 8.0 m 12 Dây điện 4.0 mm m Khởi động từ Đôminô Đèn báo Công tắt xoay Nẹp nhựa Timer điện 10 Eliwell cảm biến hiển thị nhiệt độ Đơn vị Số lượng Buồng sấy Stt Nội dung Inox 304 hộp 30x30 dày 2mm m 16 Inox 304 hộp 20x20 dày 1.5mm m 10 Inox 304 hộp 15x15 dày 1.5mm m 17 Inox 304, dày 1.2mm m Tole inox 304, khổ 1.2m m Bản lề Inox cặp Chốt Inox Tay nắm Form 5mm cách nhiệt m Đơn vị Số lượng Nắp hồi lưu trên-dưới buồng sấy Stt Nội dung Inox 304 hộp 20x20 dày 1.5mm m 12 Inox 304 hộp 15x15 dày 1.5mm m 14 Inox V25x25 dày 2mm m 2.6 Tole inox 304, khổ 1.2m m Form 5mm cách nhiệt m 85 Ống hồi lưu Stt Nội dung Đơn vị Số lượng Inox V25x25 dày 2mm m Inox hộp 15x15 dày 1.5mm m 22 Inox 304, khổ 1.2m dày 0.5mm m Thép V25x25 dày 2mm m Thép hộp 20x20 dày 1.2mm m 10 Tole kẽm khổ 1.2m dày 0.5mm m Foam 5mm bạc, khổ 1.2m m Đơn vị Số lượng Khây sấy Stt Nội dung Inox 304 hộp 15x15 dày 1.5mm m 17 Lưới Inox sợi đan m2 2.2 Nẹp inox m 10 Đơn vị Số lượng Côn trước, sau cụm bơm nhiệt Stt Nội dung Thép V25x25 dày 2mm m 10 Thép hộp 20x20 dày 2mm m Tole tráng kẽm 0.5mm, khổ 1.2m m Form 5mm cách nhiệt m Cơn gió sau quạt Stt Nội dung Đơn vị Số lượng Thép V25x25 dày 2mm m 4.5 Thép hộp 20x20 dày 2mm m Thép tole khổ 1m dày 1mm m2 Tole tráng kẽm 0.5mm, khổ 1.2m m 2.2 Foam 5mm bạc, khổ 1.2m m 2.2 86 Đảo gió Stt Nội dung Đơn vị Số lượng Inox V25x25 dày 2mm m 10 Inox hộp 15x15 dày 1.5mm m Inox 304, khổ 1.2m dày 0.5mm m Inox 304, phi10mm m 1.5 Foam 5mm bạc, khổ 1.2m m Đơn vị Số lượng 10 Chi phí khác Stt Nội dung Mũi khoan 10 Đá mài viên Đá cắt viên Rive bịt Sơn kg Xăng lít Giấy nhám tờ silicol chai Keo chó hộp Keo bạc 10 Cọ 10 87 Phụ lục Đồ thị t-d khơng khí ẩm 88 Phụ lục Đồ thị lgP – h môi chất R22 89 Phụ lục Một số hình ảnh trình khảo nghiệm Hình phụ lục 2: Nơi lắp đặt máy khảo nghiệm Hình phụ lục 3: Các vị trí lấy số liệu Hình phụ lục 4: Sản phẩm trước sau sấy 90 Phụ lục Biên kết sấy trình diễn danh sách tham dự 91 ...TÍNH TỐN, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY BÔNG ATISÔ THÁI LÁT THEO NGUYÊN LÝ SẤY BƠM NHIỆT NĂNG SUẤT 200KG/ MẺ Tác giả Trần Thanh Linh Nguyễn Nam... nhiệt, suất 200 kg/ mẻ  Vật liệu sấy Atisô thái lát trồng Đà Lạt *Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo khảo nghiệm máy sấy Atisô thái lát theo nguyên lý sấy bơm nhiệt, suất 200 kg /mẻ *Ý... TẮT Đề tài nghiên cứu Tính tốn, thiết kế, chế tạo khảo nghiệm máy sấy Atisô thái lát theo nguyên lý sấy bơm nhiệt suất 200kg/ mẻ tiến hành Trung tâm công nghệ thiết bị nhiệt lạnh trường Đại học
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY BÔNG ATISÔ THÁI LÁT THEO NGUYÊN LÝ SẤY BƠM NHIỆT NĂNG SUẤT 200KG MẺ , TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY BÔNG ATISÔ THÁI LÁT THEO NGUYÊN LÝ SẤY BƠM NHIỆT NĂNG SUẤT 200KG MẺ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn