TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TRA NHANH HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL COMMON RAIL

65 10 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TRA NHANH HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG DIESEL COMMON RAIL Họ tên sinh viên: NGUYỄN VĂN CẢNH Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TƠ Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng / 2013 TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM NHANH TRA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG DIESEL COMMON RAIL Tác giả NGUYỄN VĂN CẢNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô Giáo viên hướng dẫn: Th.s: THI HỒNG XUÂN i LỜI CẢM ƠN Hơn bốn năm học tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, với dạy dỗ, bảo tận tình q thầy giúp em tiếp thu nhiều kiến thức, kinh nghiệm học tập sống Qua khoá luận tốt nghiệp giúp em ôn tập lại kiến thức mà thầy truyền đạt suốt bốn năm qua hội để em học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, chuẩn bị hành trang thật vững vàng để bước chân vào ngưỡng cửa - Kỹ sư ô tô Xin chân thành cảm ơn công lao mà quý thầy giành cho em Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy Th.s Thi Hồng Xuân nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em kỳ khóa luận Xin chân thành cảm ơn! T.p Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2013 Nguyễn Văn Cảnh ii TĨM TẮT Đề tài: TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TRA NHANH HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG DIESEL COMMON RAIL Địa điểm: Xưởng thực hành thí nghiệm ô tô, môn Công nghệ ô tô thuộc khoa khí – Cơng nghệ trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: - Ngày giao nhiệm vụ đề tài: 04 / 03 / 2013 - Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15 / 06 /2013 Nội dung: - Chƣơng 1: Giới thiệu tầm quan trọng, mục tiêu ý nghĩa đề tài - Chƣơng 2: Giới thiệu hệ thống nhiên liệu động Common Rail: Khái quát lịch sử, cấu tạo, nguyên lý hoạt động tình trạng hư hỏng thường gặp hệ thống nhiên liệu động Common Rail - Chƣơng 3: Phương pháp tìm hiểu quy trình kiểm nhanh tra hệ thống nhiên liệu động Common Rail, chế tạo dụng cụ đo lượng nhiên liệu hồi, kiểm tra nhanh hệ thống nhiên liệu động CRDi D-2.0 Hyundai D4EA - Chƣơng 4: Tìm hiểu quy trình kiểm nhanh tra hệ thống nhiên liệu động Common Rail, tiến hành kiểm tra nhanh hệ thống nhiên liệu động CRDi D-2.0 Hyundai D4EA - Chƣơng 5: Kết luận vấn đề thực qua khóa luận, đưa đề xuất cải tiến cần thiết iii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT x Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Ý nghĩa đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược hệ thống 2.1.1 Lịch sử hệ thống 2.1.2 Đặc tính phun hệ thống Common Rail 2.2 Cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống cung cấp nhiên liệu Common Rail 2.2.1 Sơ đồ hệ thống nhiên liệu Common Rail 2.2.2 Nguyên lý hoạt động hệ thống nhiên liệu động Common Rail 2.3 Cấu tạo nguyên lý làm việc chi tiết hệ thống Common Rail 2.3.1 Vùng nhiên liệu áp suất thấp 2.3.1.1 Bình chứa nhiên liệu 2.3.1.2 Bơm cấp nhiên liệu 2.2.1.3 Đường ống nhiên liệu 10 iv 2.3.1.4 Lọc nhiên liệu 10 2.3.2 Vùng nhiên liệu áp suất cao 11 2.3.2.1 Bơm cao áp 12 2.3.2.2 Van kiểm soát áp suất 18 2.3.2.3 Ống tích trữ nhiên liệu áp suất cao hay ống phân phối 19 2.3.2.4 Van giới hạn áp suất 20 2.3.2.5 Van giới hạn dòng chảy 21 2.3.2.6 Cảm biến áp suất nhiên liệu ống phân phối 21 2.3.2.7 Vòi phun 23 2.3 Hệ thống điều khiển động Common Rail 25 2.3.1 Tổng quan 25 2.3.1.1 Yêu cầu 25 2.3.1.2 Cấu tạo 26 2.3.2 Các cảm biến 29 2.3.3 Điều khiển cung cấp nhiên liệu động Common Rail 29 2.4 Các triệu chứng hư hỏng thường gặp hệ thống Common Rail 31 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP VÀ PHƢƠNG TIỆN 34 3.1 Nơi thực 34 3.2 Phương tiện thực 34 3.3 Phương pháp thực 34 3.3.1 Đối với quy trình kiểm tra nhanh hệ thống nhiên liệu động Common Rail 34 3.3.2 Đối với dụng cụ kiểm tra nhanh vòi phun nhiên liệu 34 3.3.3 Đối với việc kiểm tra nhanh hệ thống nhiên liệu động CRDi D-2.0 Hyundai D4EA 35 3.3 An toàn lao động vận hành thiết bị 36 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Quy trình kiểm tra nhanh hệ thống nhiên liệu động Common Rail 37 4.1.1 Quy trình kiểm tra mạch áp suất thấp 37 4.1.2 Quy trình kiểm tra lượng nhiên liệu hồi vòi phun 40 v 4.1.3 Kiểm tra điện trở vòi phun 43 4.1.4 Quy trình kiểm tra áp suất bơm cao áp 44 4.1.5 Quy trình kiểm tra van kiểm soát áp suất 46 4.2 Kiểm tra nhanh hệ thống nhiên liệu động CRDi D-2.0 Hyundai D4EA 47 4.2.1 Kiểm tra áp suất bơm cấp nhiên liệu 48 4.2.2 Kiểm tra điện trở vòi phun 48 4.2.3 Kiểm tra điện trở van kiểm soát áp suất 49 4.2.4 Kiểm tra lượng nhiên liệu hồi vòi phun 49 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỂ NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nhiệm vụ cảm biến hệ thống Common Rail 29 Bảng 2.2: Các triệu chứng hư hỏng thường gặp động Common Rail 31 Bảng 4.1: Giá trị chuẩn áp suất bơm cấp hãng Bosch 38 Bảng 4.2: Giá trị chẩn áp suất chân không bơm cấp hãng Bosch, Delphi 40 Bảng 4.3: Giá trị chuẩn đánh giá tình trạng kim phun hãng Bosch, Delphi 42 Bảng 4.4: Giá trị áp suất bơm cấp nhiên liệu đo 48 Bảng 4.5: Giá trị điện trở vòi phun đo 49 Bảng 4.6: Giá trị điện trở đo van kiểm soát áp suất 49 Bảng 4.7: Giá trị nhiên liệu hồi đo 51 Bảng 4.8: Kết lượng nhiên liệu hồi đo vòi phun chế độ 51 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Đường đặc tính phun hệ thống Common Rail Hình 2.2: Bố trí chung hệ thống nhiên liệu Common Rail động Hình 2.3: Sơ đồ hệ thống nhiên liệu động Common Rail Hình 2.4: Sơ đồ vùng áp nhiên liệu suất thấp Hình 2.5: Cấu tạo bơm tiếp vận điện loại lăn Hình 2.6: Cấu tạo bơm tiếp vận loại bánh 10 Hình 2.7: Cấu tạo bầu lọc 11 Hình 2.8: Sơ đồ vùng áp nhiên liệu suất cao 11 Hình 2.9: Bơm cao áp loại piston 12 Hình 2.10: Mơ hình cấu tạo nhánh bơm cao áp 13 Hình 2.11: Sơ đồ nguyên lý hoạt động bơm cao áp loại piston 13 Hình 2.12: Cấu tạo van SCV 14 Hình 2.13: Sơ đồ nguyên lý hoạt động van SCV 15 Hình 2.14: Sơ đồ cấu tạo bơm cao áp 17 Hình 2.15: Sơ đồ nguyên lý hoạt động bơm cao áp 17 Hình 2.16: Cấu tạo van kiểm soát áp suất hệ thống Common Rail 18 Hình 2.17: Nguyên lý hoạt động van kiểm soát áp suất 19 Hình 2.18: Cấu tạo ống phân phối nhiên liệu 20 Hình 2.19: Cấu tạo van giới hạn áp suất 20 Hình 2.20: Van giới hạn dòng chảy 21 Hình 2.21: Cấu tạo cảm biến áp suất 22 Hình 2.22: Đường đặc tính cảm biến áp suất nhiên liệu 22 Hình 2.23: Cấu tạo vòi phun hệ thống Common Rail 23 Hình 2.24: Hoạt động vòi phun 24 Hình 2.25: Sơ đồ bố trí hệ thống động CRDI Nissan M9R( J10 2007) 26 Hình 2.26: Sơ đồ bố trí hệ thống động CRDi D-2.0 Hyundai D4EA 27 viii Hình 2.27: Sơ đồ bố trí hệ thống động Toyota Hiace D4-D 28 Hình 2.28: Sơ đồ khối hệ thống điều khiển động Common Rail 30 Hình 3.1: Bộ dụng cụ kiểm tra nhanh vòi phun nhiên liệu 35 Hình 4.1: Sơ đồ bố trí dụng cụ kiểm tra bơm áp thấp loại bơm điện 38 Hình 4.2: Sơ đồ bố trí dụng cụ kiểm tra bơm áp thấp loại tích hợp với bơm cao áp 39 Hình 4.3: Sơ đồ bố trí dụng cụ kiểm tra kiểm tra vòi phun 41 Hình 4.4: Cách đo chiều cao cột nhiên liệu hồi 41 Hình 4.5: Sơ đồ bố trí dụng cụ đo lượng nhiên liệu hồi vòi phun 42 Hình 4.6: Hình minh họa giá trị sai lệch lượng nhiên liệu hồi vòi phun 43 Hình 4.7: Cách đo điện trở vòi phun 43 Hình 4.8: Sơ đồ bố trí dụng cụ kiểm tra áp suất bơm cao áp 45 Hình 4.9: Sơ đồ bố trí dụng cụ kiểm tra van kiểm sốt áp suất 46 Hình 4.10: Động CRDi D-2.0 Hyundai D4EA 47 Hình 4.11: Sơ đồ hệ thống nhiên liệu động CRDi D-2.0 Hyundai D4EA 47 Hình 4.12: Sơ đồ bố trí đo áp suất bơm cấp nhiên liệu 48 Hình 4.13: Lắp dụng cụ kiểm tra nhanh vòi phun 49 Hình 4.14: Thời gian chế độ đo lượng nhiên liệu hồi vòi phun 50 Hình 4.15: Lượng nhiên liệu hồi vòi phun 50 ix Bảng 4.2: Giá trị chẩn áp suất chân không bơm cấp hãng Bosch, Delphi Trường Áp suất hợp 10 – 20 cmHg 20 – 60 cmHg – 10 cmHg Hiện tượng hư hỏng Hệ thống bình thường Lọc nhiên liệu ống dẫn bị tắc, bơm tốt Khơng khí bị lọt vào hệ thống, bơm bị hỏng 4.1.2 Quy trình kiểm tra lƣợng nhiên liệu hồi vòi phun Mục đích: Thơng qua việc kiểm tra lượng nhiên liệu hồi chẩn đốn tình trạng kỹ thuật vòi phun  Đo áp suất cao áp nhiên liệu hồi trạng thái tĩnh (không cho động nổ) - Chuẩn bị: + Máy đo áp suất cao (high pressure gauge) Accu + Bộ dụng cụ kiểm tra nhanh vòi phun nhiên liệu + Các khâu nối, cáp nối (adapter connector) - Các bƣớc thực hiện: + Tháo ống đường nhiên liệu hồi vòi phun + Tháo giắc điện vòi phun để vòi phun khơng hoạt động + Sau lắp dụng cụ kiểm tra nhanh vòi phun để đo lượng nhiên liệu hồi vòi phun (xem Hình 4.3) + Tháo giắc cắm cảm biến áp suất ống phân phối, sau kết nối đầu dây cảm biến áp suất cao với cáp nối máy đo áp suất cao + Tháo giắc cắm van kiểm sốt áp suất Sau dùng cáp nối phù hợp kết nối van kiểm soát áp suất với máy đo áp suất cao để cấp điện cho cuộn solenoid van giúp van đóng kín Trường hợp van điều khiển cửa nạp (van SCV, IMV) lắp bơm cao áp khơng cần cấp nguồn cho van này, cần tháo giắc điện Tiếp theo lắp accu cho máy đo áp suất 40 Hình 4.3: Sơ đồ bố trí dụng cụ kiểm tra kiểm tra vòi phun + Đề động khoảng – giây, lúc quan sát giá trị áp suất máy đo áp suất cao + Đo chiều cao cột nhiên liệu hồi ứng ống dẫn bình chứa (xem Hình 4.4) sau so sánh với giá trị chuẩn nhà chế tạo Bảng 4.3, rút nhận xét Hình 4.4: Cách đo chiều cao cột nhiên liệu hồi 41 Bảng 4.3: Giá trị chuẩn đánh giá tình trạng kim phun hãng Bosch, Delphi Trường Áp suất Chiều cao cột nhiên hợp (bar) liệu hồi (cm) 1000 - 1800 - 20 Bình thường - 1000 20 - 40 Kim phun bị lỗi - 1000 - 20 Tình trạng Bơm cap áp không đủ áp lực  Đo lƣợng nhiên liệu hồi vòi phun trạng thái động (cho động nổ) - Chuẩn bị: + Bộ dụng cụ kiểm tra nhanh vòi phun nhiên liệu + Các khâu nối - Các bƣớc thực hiện: + Tháo ống đường nhiên liệu hồi vòi phun + Sau lắp dụng cụ kiểm tra nhanh vào vòi phun (xem Hình 4.5) Hình 4.5: Sơ đồ bố trí dụng cụ đo lượng nhiên liệu hồi vòi phun + Khởi động độngđộng chạy cầm chừng phút → tăng tốc động lên 2500 rpm, giữ vòng phút → tắt động Tùy theo hướng dẫn nhà chế tạo mà ta tiến hành bước chế độ thời gian khác 42 + Sau hoàn thành, ghi nhận giá trị nhiên liệu hồi đo vòi phun + Để đạt độ xác cần phải tiến hành tối thiểu lần lấy giá trị trung bình + Cần phải sửa chữa thay vòi phun lượng nhiên liệu hồi vượt giá trị cho phép nhà chế tạo (xem Hình 4.6) Hình 4.6: Hình minh họa giá trị sai lệch lượng nhiên liệu hồi vòi phun 4.1.3 Kiểm tra điện trở vòi phun Thông qua việc đo lượng nhiên liệu hồi vòi phun ta chẩn đốn vòi phun hoạt động bình thường hay hư hỏng Vòi phun bị hỏng ngun nhân chính: Cặp chi tiết kim phun cối bị mòn điện trở cuộn solenoid không nằm giới hạn cho phép nên thời gian đóng mở khơng xác Chính nên việc kiểm tra điện trở vòi phun để biết vòi phun hư hỏng nguyên nhân Hình 4.7: Cách đo điện trở vòi phun 43 - Cách kiểm tra: + Tháo giắc cắm vòi phun + Bậc đồng hồ VOM sang thang đo điện trở, tiến hành Hình 4.7 + Đọc giá trị điện trở vòi phun đo so sánh với giá trị nhà chế tạo, để nhận xét tình trạng kỹ thuật vòi phun 4.1.4 Quy trình kiểm tra áp suất bơm cao áp Mục đích: Xác định khả nén nhiên liệu bơm cao áp để chẩn đốn tình trạng kỹ thuật bơm cao áp - Chuẩn bị: + Máy đo áp suất cao accu + Các khâu nối, cáp nối nút bịt khâu nối ống cao áp - Các bƣớc thực hiện: + Tháo ống cao áp nối từ ống phân phối tới vòi phun tháo giắc cắm cảm biến áp suất ống phân phối + Dùng nút bịt, bịt kín khâu nối ống cao áp, đảm bảo an tồn khơng rò rỉ nhiên liệu + Nối đầu dây cảm biến áp suất cao với cáp nối máy đo áp suất cao + Tháo giắc cắm van kiểm soát áp suất, dùng cáp nối lắp van kiểm soát áp suất với máy đo áp suất (mục đích cấp nguồn để van kiểm sốt áp suất đóng kín ống phân phối) Trường hợp van điều khiển cửa hút khơng cần cấp nguồn cho van, cần tháo giắc cắm Tiếp theo lắp accu cho máy đo áp suất (xem Hình 4.8) + Đề động khoảng – giây, lúc quan sát giá trị áp suất máy đo áp suất cao Nên tiến hành kiểm tra lần lấy giá trị áp suất cao + Ghi nhận kết kiểm tra so sánh với giá trị chuẩn nhà chế tạo nhận xét tình trạng kỹ thuật bơm cao áp 44 Hình 4.8: Sơ đồ bố trí dụng cụ kiểm tra áp suất bơm cao áp (Hình A: Van kiểm sốt áp suất hãng Bosch; Hình B: Van điều khiển cửa hút hãng Delphi) - Chú ý: + Nếu áp suất đo thấp giá trị chuẩn nhà chế tạo rò rỉ van kiểm soát áp suất cảm biến áp suất ống phân phối bị sai lệch nên ta tiến hành kiểm tra thay cần thiết + Giá trị áp suất tiêu chuẩn nhà chế tạo: Hệ thống hãng Bosch 1000 – 1500 bar; Delphi 1050 – 1600 bar 45 4.1.5 Quy trình kiểm tra van kiểm soát áp suất Sau kiểm tra áp suất cao bơm cao áp, nghi ngờ van kiểm sốt áp suất bị hỏng tiến hành kiểm tra van kiểm soát áp suất sau: - Các bƣớc thực hiện: Tiến hành sau nghi ngờ van kiểm soát áp suất bị hỏng (sau kiểm tra áp suất bơm cao áp) + Tháo đường ống nhiên liệu hồi thùng van kiểm soát áp suất Dẫn nhiên liệu hồi chảy vào bình đo (xem Hình 4.9) Hình 4.9: Sơ đồ bố trí dụng cụ kiểm tra van kiểm soát áp suất + Đề động vòng giây + Đo lượng nhiên liệu rò rỉ bình đo Giá trị chuẩn để đánh giá van kiểm sốt áp suất tốt lượng nhiên liệu bình đo phải nhỏ 10 ml áp suất bơm cao áp phải lớn 1000 bar 46 4.2 Kiểm tra nhanh hệ thống nhiên liệu động CRDi D-2.0 Hyundai D4EA  Tình trạng động trước tiến hành kiểm tra hệ thống nhiên liệu: + Số km sử dụng: 139878 km + Lúc khởi động xuất nhiều khói đen nhạt Hình 4.10: Động CRDi D-2.0 Hyundai D4EA Hình 4.11: Sơ đồ hệ thống nhiên liệu động CRDi D-2.0 Hyundai D4EA 47 4.2.1 Kiểm tra áp suất bơm cấp nhiên liệu  Tiến hành: Vì động lắp sẵn đồng hồ áp suất bơm cấp, nên ta bỏ qua bước - Bước 1: Vệ sinh động cơ, kiểm tra nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát, đường ống nhiên liệu - Bước 2: Lắp accu 12 V cho động để cấp nguồn điện vận hành động - Bước 3: Bậc chìa khóa điện sang vị trí ON, kiểm tra đèn báo lỗi hệ thống panel: Các đèn không sáng → Hệ thống hoạt động bình thường - Bước 4: Khởi động động để động chạy tốc độ cầm chừng quan sát đồng hồ áp suất ghi nhận kết quả, kết đo Bảng 4.4 Hình 4.12: Sơ đồ bố trí đo áp suất bơm cấp nhiên liệu Bảng 4.4: Giá trị áp suất bơm cấp nhiên liệu đo Áp suất đo Giá trị chuẩn Nhận xét 2,8 kgf/cm2 1,5 – kgf/cm2 Hệ thống bình thường 4.2.2 Kiểm tra điện trở vòi phun Sau tháo giắc cắm điện vòi phun, ta dùng đồng hồ VOM để kiểm tra điện trở cuộn solenoid vòi phun sau so sánh với giá trị chuẩn nhà chế tạo rút nhận xét Kết đo Bảng 4.5 48 Bảng 4.5: Giá trị điện trở vòi phun đo Vòi phun Điện trở đo () 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6 Đạt Đạt Đạt Đạt Giá trị chuẩn () Nhận xét 4.2.3 Kiểm tra điện trở van kiểm soát áp suất Tháo giắc cắm van kiểm soát áp suất, dùng đồng hồ VOM đo điện trở cuộn dây solenoid: Bảng 4.6: Giá trị điện trở đo van kiểm soát áp suất Giá trị điện trở đo () Giá trị chuẩn () Nhận xét 2,4 – 2,7 Đạt 4.2.4 Kiểm tra lƣợng nhiên liệu hồi vòi phun  Tiến hành: + Tháo ống đường nhiên liệu hồi vòi phun + Sau lắp dụng cụ kiểm tra nhanh vòi phun nhiên liệu Hình 4.13 Hình 4.13: Lắp dụng cụ kiểm tra nhanh vòi phun 49 + Khởi động động → chạy động cầm chừng phút → tăng tốc động lên 2500 rpm, giữ vòng phút → tắt động (xem Hình 4.14) Hình 4.14: Thời gian chế độ đo lượng nhiên liệu hồi vòi phun + Sau hồn thành, ghi nhận giá trị nhiên liệu hồi đo bình Hình 4.15: Lượng nhiên liệu hồi vòi phun + Để đạt độ xác ta tiến hành lần lấy giá trị trung bình Sau so sánh với giá trị cho phép nhà chế tạo đánh giá tình trạng kỹ thuật vòi phun (xem Bảng 4.7) 50 Bảng 4.7: Giá trị nhiên liệu hồi đo Lượng nhiên liệu hồi (ml) Vòi phun Vòi phun Vòi phun Vòi phun Lần 76 70 98 62 Lần 77 74 112 64 Lần 80 74 106 68 Lần 80 72 108 68 Lần 82 74 106 70 Trung bình 79 72,8 106 66,4  Nhận xét: - Với giá trị chuẩn cho phép lượng nhiên liệu hồi vòi phun khơng vượt q 85 ml, vượt giá trị cho phép cần phải sửa chữa thay vòi phun - Kết bảng 4.6 cho thấy lượng nhiên liệu hồi vòi phun số vượt giá trị cho phép Các vòi phun lại nằm giới hạn cho phép Vậy vòi phun số bị hỏng cần phải tiến hành thay  Tiến hành đo lƣợng nhiên liệu hồi chế độ khác - Tiến hành: Đo lượng nhiên liệu hồi chế độ khác nhau: Cầm chừng, trung bình tối đa Mỗi chế độ đo lần, lần vòng phút Ghi nhận giá trị đo (xem Bảng 4.8) Kết đo dùng để đánh giá tình trạng kỹ thuật vòi phun (kết dùng để tham khảo) Bảng 4.8: Kết lượng nhiên liệu hồi đo vòi phun chế độ Đơn vị ml Vòi phun Tốc độ cầm chừng (750 rpm) Lần Lần Lần 45 50 55 37 40 42 56 62 65 35 35 35 51 Trung bình 50 39,7 61 35 Tốc độ trung bình (2500 rpm) Vòi phun Lần 100 104 152 90 Lần 110 112 160 96 Lần 108 110 160 96 Trung bình 106 108,7 157,3 94 Vòi phun Tốc độ tối đa (4500 rpm) Lần Lần Lần 152 160 158 184 190 192 244 254 258 140 144 145 Trung bình 156,7 188,7 252 143 - Nhận xét: Lượng nhiên liệu hồi vòi phun số ln nhiều chế độ động So với lượng nhiên liệu hồi chế độ cầm chừng lượng nhiên liệu hồi chế độ trung bình nhiều gấp 2,5 lần  Nhận xét chung: Qua kiểm tra hệ thống nhiên động CRDi D-2.0 Hyundai D4EA ta thấy vòi phun số bị hỏng cần phải tiến hành thay Còn phận khác hệ thống nhiên liệu hoạt động bình thường 52 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau tháng tìm hiểu nghiên cứu với giúp đỡ hướng dẫn tận tình thầy Th.s Thi Hồng Xuân, đề tài “ Tìm hiểu quy trình kiểm tra nhanh hệ thống nhiên liệu động Diesel Common Rail ” đạt cơng việc sau: - Hồn thành đồ án tốt nghiệp thời gian cho phép - Trình bày cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống nhiên liệu động Common Rail - Tìm hiểu quy trình để kiểm tra nhanh hệ thống nhiên liệu động Common Rail - Chế tạo dụng cụ kiểm tra nhanh vòi phun nhiên liệu đạt u cầu - Hồn thành kiểm tra hệ thống nhiên liệu động CRDi D-2.0 Hyundai D4EA theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn Kết vòi phun số bị hỏng cần phải tiến hành thay 5.2 Đề nghị - Hiện hệ thống Common Rail áp dụng phổ biến với trang thiết bị trường sinh viên chưa hội để thực hành nhiều hiểu hệ thống Nên nhà trường cần bổ sung thêm mơ hình dạy học phụ tùng rời để sinh viên tiếp cận học tập - Nhà trường cần trang bị thiết bị kiểm tra chẩn đoán động Common Rail như: Thiết bị kiểm tra vòi phun bơm cao áp CRDI Test Bench CR4 máy chẩn đoán EZ - Scan B1) 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT: Th.s Thi Hồng Xuân, Bài giảng cấu tạo động (chương Hệ thống nhiên liệu động Common Rail), Trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM Nguyễn Thành Đa, khóa luận tốt nghiệp Phương pháp kiểm tra – chẩn đoán hệ thống nhiên liệu Common Rail – Diesel, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, 2010 PGS – TS Đỗ Văn Dũng, Trang bị điện điện tử ô tô đại hệ thống điện động cơ, nhà xuất ĐH Quốc gia TP.HCM, 2004 Th.s Lê Xuân Tới, Kỹ thuật sữa chữa động dầu, nhà xuất ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM Chương trình AutoData 3.38 Một số thông tin internet TIẾNG ANH: NCT-1000 Common Rail Tester Quick Manual Klaus Mollenhauer & Helmut Tschoeke, Handbook of Diesel Engines, Spinder 54 ... trình kiểm nhanh tra hệ thống nhiên liệu động Common Rail, chế tạo dụng cụ đo lượng nhiên liệu hồi, kiểm tra nhanh hệ thống nhiên liệu động CRDi D-2.0 Hyundai D4EA - Chƣơng 4: Tìm hiểu quy trình kiểm. .. với quy trình kiểm tra nhanh hệ thống nhiên liệu động Common Rail 34 3.3.2 Đối với dụng cụ kiểm tra nhanh vòi phun nhiên liệu 34 3.3.3 Đối với việc kiểm tra nhanh hệ thống nhiên liệu động. .. triển hệ thống - Nắm cấu tạo, trình bày nguyên lý hoạt động hệ thống nhiên liệu động Common Rail Xác định triệu chứng hư hỏng động Common Rail - Tìm hiểu quy trình để kiểm tra nhanh hệ thống nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TRA NHANH HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL COMMON RAIL , TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TRA NHANH HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL COMMON RAIL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn