THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO VÀ LƯU DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ CỠ NHỎ

79 37 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO LƯU DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ CỠ NHỎ Họ tên sinh viên: LÊ VĂN LUẬN Ngành: ĐIỆN TỬ Niên khoá: 2009-2013 Tp Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2013 i THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO LƯU DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ CỠ NHỎ Tác giả LÊ VĂN LUẬN Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Hùng KS Nguyễn Trung Trực Tháng 06 năm 2013 ii LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cám ơn tất quý Thầy, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh q Thầy, khoa khí – Cơng nghệ trang bị cho chúng em kiến thức quý báu trình học tập trường Em xin chân thành cám ơn Thầy, môn điện tử hướng dẫn, giúp đỡ chúng em tận tình trình chúng em làm đề tài Em xin bày tỏ biết ơn chân thành tới thầy PGS.TS.Nguyễn Văn Hùng anh Nguyễn Trung Trực tận tình hướng dẫn chúng em trình làm Luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, chúng em xin cám ơn quý Thầy, Hội đồng dành thời gian nhận xét, góp ý để Luận văn chúng em hoàn thiện Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cám ơn đến người thân bạn bè động viên, ủng hộ tạo cho chúng em điều kiện thuận lợi trình hồn thành Luận văn tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2013 Sinh viên thực Lê Văn Luận     iii TÓM TẮT Khóa luận xây dựng thiết bị đo lưu liệu nhiệt độ cở sở dùng vi điều khiển PIC18F4550 Với ứng dụng cụ thể thu thập liệu nhiệt độ môi trường Hệ thống xây dựng dựa việc kết hợp nhiều khối thiết bị ngoại vi khác bao gồm khối thu thập nhiệt độ dùng cảm biến LM35,khối giao tiếp thẻ nhớ MMC lưu trữ tất liệu khối hiển thị dùng LCD 16 cột dòng hiển thị lúc 32 ký tự iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iii  TÓM TẮT iv  DANH MỤC CÁC BẢNG x  Chương I 1  MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục đích đề tài 1  Chương II 2  TỔNG QUAN 2  2.1 Tổng quan hệ thống đo lường điều khiển 2  2.2 Hệ thống đo lường nhiệt độ 3  2.3 Tổng quan vi điều khiển PIC 4  2.3.1 Sơ đồ chân 6  2.3.2 Các Công Cụ Lập Trình 8  2.3.3 Đơn vị ICD-U40 9  2.3.4 Tiêu Thụ Năng Lượng 10  2.3.5 FIRMWARE 11  2.3.6 Các công cụ làm việc 11  3.7 Thiết bị lớp 11  2.3.8 Firmware HID 12  2.3.9 Một số đặc tính: 12  2.3.10 Nguyên tắc hoạt động: 12  2.3.11 Driver 13  2.3.12 Mô tả thực Firmware thứ hai 13  2.4 Cảm biến nhiệt độ vi mạch LM35 16  2.4.1 Nhiệt độ ý nghĩa đo nhiệt độ 16  2.4.2 Cảm biến nhiệt độ LM35 16  2.5 MMC ứng dụng đọc ghi liệu 17  v 2.5.1 Chuẩn giao tiếp MMC 19  2.5.1.1 MultiMediaCard Mode 20  2.5.1.2 SPI Mode 21  2.5.2 Đặc tính MMC chuẩn SPI 22  2.5.2.1 Các ghi MMC 24  2.5.2.2 Định dạng khung lệnh MMC 24  2.5.2.3 Các lệnh sử dụng 25  2.5.2.3.1 Lớp lệnh sử dụng 25  2.5.3.2.2 Chi tiết lệnh sử dụng 26  2.5.2.4 Đáp ứng lệnh 26  2.5.3 Khởi tạo MMC chế độ SPI 27  2.5.3.1 Thiết lập lại phần mềm 27  2.5.3.2 Khởi tạo 27  2.5.4 Quá trình đọc ghi khối liệu MMC SPI mode 28  2.5.5 Hệ thống tệp tin 29  2.5.5.1 Master Boot Record (MBR) 31  2.5.5.2 Sector khởi động 31  2.5.5.5 Sử dụng hàm định dạng thẻ theo FAT16 33  2.6 Tổng quan LCD 34  Chương III 35  NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35  3.1 Nội dung nghiên cứu 35  3.2 Phương pháp nghiên cứu 35  Chương IV 36  KẾT QUẢ THẢO LUẬN 36  4.1 Kết thiết kế chế tạo 36  4.1.1 Yêu cầu thiết kế 36  4.1.2 Thiết kế mạch xử lý 36  vi 4.1.2.1 Khối cảm biến: 37  4.1.2.2 Khối khuếch đại 38  4.1.2.3 Khối chuyển đổi ADC 40  4.1.2.4 Khối vi điều khiển 42  4.1.2.5 Khối hiển thị 44  4.1.2.6 Khối mạch lưu liệu nhiệt độ MMC/SD card 46  4.2 Khảo nghiệm sơ 49  Chương V 53  KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 53  5.1 Kết đạt 53  5.2 Hướng phát triển đề tài 53  TÀI LIỆU THAM KHẢO 54  PHỤ LỤC 55  Phụ lục 1: Các bảng mô tả 55  Phụ lục 2: Đoạn code sau mơ tả q trình khởi tạo thẻ 63  Phụ lục 3: Đoạn code thực trình định đạng thẻ theo FAT16 64  Phụ lục 4: Code điều khiển thiết bị đo lưu liệu nhiệt độ 66  vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ hệ thống đo lường điều khiển 2  Hình 2.2 Sơ đồ hệ thống đo lưu nhiệt độ 3  Hình 2.3 Ảnh PIC18F4550 5  Hình 2.4 Giao tiếp USB 5  Hình 2.5 Sơ đồ chân PIC18F4550 hộp DIP-40 7  Hình 2.6 TQFP 7  Hình 2.7 Đơn vị ICD-U40 9  Hình 2.8 Thơng tin relay 9  Hình 2.9 Thông Tin relay 10  Hình 2.10 Giao diện phát triển hỗ trợ truyền thông USB 16  Hình 2.11 Sơ đồ chân cảm biến LM35 17  Hình 2.12 Sơ đồ cấu trúc MMC 18  Hình 2.13 Hình ảnh thực tế MMC RS-MMC 18  Hình 2.14 Sơ đồ ghép nối MMC với host với MultiMediaCard mode 20  Hình 2.15 Sơ đồ truyền nhận liệu theo chuẩn SPI 22  Hình 2.16 Truyền liệu theo khối 23  Hình 2.18 Đọc ghi liệu theo block 28  Hình 2.17 Sơ đồ khối khởi tạo MMC 28  Hình 2.19 Cấu trúc nhớ MMC 30  Hình 2.20 Ví dụ phân bố liệu file 33  Hình 2.21 Ảnh LCD1602 34  viii Hình 2.22 Sơ đồ thứ tự tên chân tương ứng 34  Hình 4.1 Sơ đồ khối tổng quát thiết bị 36  Hình 4.2 Ảnh LM35   Hình 4.3 Sơ đồ chân LM35 37  Hình 4.4 Sơ đồ mạch khuếch đại tín hiệu ngõ vào 39  Hình 4.5 Sơ đồ chân ADC0809 40  Hình 4.6 Sơ đồ chân Pic 18f4550 42  Hình 4.7 Mạch nguyên lý mạch điều khiển trung tâm 43  Hình 4.8 Ảnh mạch điều khiển trung tâm 44  Hình 4.9 Ảnh LCD1602 44  Hình 4.10 Sơ đồ khối mạch LCD 45  Hình 4.11 Sơ đồ chân MMC card 46  Hình 4.12 Ảnh ghép nối thẻ nhớ với module thẻ nhớ 47  Hình 4.13 Ảnh thiết bị đo lưu liệu nhiệt độ 48  Hình 4.14 Sơ đồ mạch nguyên lý thiết bị đo lưu liệu nhiệt độ 48  Hình 4.15 Sơ đồ mạch nguồn 49  Hình 4.16 Biểu đồ so sánh nhiệt độ đo đồng hồ đo nhiệt cảm biến LM35 51  ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các chân chuẩn MultiMedia card 19  Bảng 2.2 Các chân chuẩn SPI 19  Bảng 2.3 Các chân chuẩn SPI 21  Bảng 2.4: Danh sách ghi MMC 24  Bảng 2.5: Chi tiết ý nghĩa bit 25  Bảng 2.6: Lớp lệnh sử dụng 25  Bảng 2.7: Nội dung MBR 31  Bảng 2.8: Nội dung đề mục bảng FAT 32  Bảng 4.1: Bảng trạng thái ngõ vào 41  Bảng 4.2: Bảng so sánh nhiệt độ đo đồng hồ đo nhiệt cảm biến LM35 50  x TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Bá Thuận 2010, Giáo trình vi xử lý vi điều khiển, Đại Học Lạc Hồng TPHCM, 135 trang Lưu Thế Vinh 2007, Giáo trình đo lường – cảm biến, Đại Học Quốc Gia TPHCM, 338 trang Nguồn internet Tài liệu tiếng Anh Datasheet linh kiện điện tử- Nguồn internet http//www.alldatasheet.com/ AN1045a, Implementing File I/O Functions Using Microchip’s Memory Disk Drive File System Library, Microchip Technology Inc, 2007 Dogan Ibrahim, 2008 Newnes Advanced PIC.Mcrocontroller Projets in c Mar Newnes, USA, 534 pages http://www.microchip.com 54 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các bảng mô tả Bảng 6.1: Bảng mô tả chức chân PIC18F4550 Chân Hướng Mô tả chức đặc tính AN0AN12 I 13 kênh Input, Analog, AN6 AN7 dùng cho lập trình liệu xung clock vào Avdd Nguồn dương cho môđun tương tự Avss Nguồn Ground cho modul tương tự CLKI I Lối vào xung Clock ngồi, ln kết hợp với chân OSC1 CLKO O Lối dao động tinh thể, nối với tinh thể cộng hưởng chế độ dao động thạch anh Giống CKLO chế độ RC EC Luôn kết hợp với chân chức OSC2 CN0-CN7, I Khai báo thay đổi lối vào COFS I/O Cổng giao tiếp chuyển đổi liệu đồng khung CSCK I/O Cổng giao tiếp chuyển đổi liệu Clock vào nối tiếp CSDI I Lối vào liệu nối tiếp CSDO O Lối liệu nối tiếp C1RX I Cổng nhận bus CAN1 C1TX O Cổng phát bus CAN1 EMUD I/O Cổng vào liệu kênh truyền thông sơ cấp ICD EMUC I/O Vào xung nhịp kênh sơ cấp CN17-CN18 55 EMUD1 I/O Vào liệu kênh thứ cấp EMUC1 I/O … I Các cổng vào mơđun Capture INT0, INT1, INT2 I Các ngắt ngồi LVDIN I Cổng vào phát sụt /MCLR I Power, chân Reset, mức tích cực thấp OSC1 I Lối vào giao động tinh thể Bộ đệm Trigger Schmitt sử dụng cấu hình chế độ RC OSC2 O Lối dao động tinh thể PGD I/O Vào liệu ICSP PGC I Lối vào Clock ICSP RA11 I/O Port A EMUD2 EMUC2 EMUD3 EMUC3 IC1, IC2,IC IC8 7, RB0-RB12 I/O PortB RC13RC15 I/O PortC RD0-RD3, RD8, RD9 I/O PortD 56 RF0-RF5 I/O PortF SCK1 I/O Vào Clock đồng khối SPI1 SDI1 I Lối vào liệu khối SPI1 SDO1 O Lối liệu SPI1 SS1 I Slaver đồng SCL I/O Vào Clock nối tiếp I2C SDA I/O Vào Data nối tiếp đồng I2C SOSCO O Lối dao động tinh thể công suất thấp 32Khz SOSCI I Lối vào dao động 32Khz T1CK I Lối vào xung Clock Timer1 T2CK I ……………………………… Timer2 U1RX I Cổng nhận khối UART1 U1TX O Cổng phát khối UART1 U1ARX I Cổng nhận mở rộng khối UART1 U1ATX O Cổng phát mở rộng khối UART1 VDD Chân nguồn Vdd VSS Chân nguồn Vss Vref+ I Lối vào Vref+ (cao) analog chuẩn Vref- I Lối vào Vref- (thấp) chuẩn 57 Bảng 6.2: Nội dung chi tiết boot sector Địa byte Ý nghĩa Kích thước 00h Lệnh nhảy byte 03h Tên OEM byte 0Bh Số byte sector byte 0Dh Số sector cluster byte 0Eh Số sector vùng để dành byte 10h Số bảng phân bố liệu (FAT) byte 11h Số để mục thư mục gốc byte 13h Tổng số sector (bit – 15 tổng số 48 bit) byte 15h Môi trường thẻ byte 16h Số sector FAT byte 18h Số sector Track byte 1Ah Sô head byte 1Ch Số sector ẩn byte 20h Tổng số sector (bít 16 – 47) byte 24h Số ổ vật lý byte 25h Head byte 26h Chữ ký khởi động byte 27h ID phân vùng byte 2Bh Nhãn phân vùng 11 byte 36h Loại hệ thồng file ( không rõ) byte 1FEh Chữ ký hệ điều hành (55h, AAh) byte 58 Bảng 6.3: Các lệnh cở MMC Chỉ số Đối số Đáp ứng Tên tóm tắt Mơ tả lệnh Lênh cho phép reset thẻ Nếu lệnh sử dụng chân CS dang mưc thấp cho phép CMD0 Khơng R1 GO_IDLE_STATE lựa chon mode hoạt động SPI Sau lệnh lệnh CMD1 CMD58 sử dụng Sử dụng để khởi tạo thẻ Host CMD1 Khơng R1 SEND_OP_COND tham với CMD1 đáp ứng chuyển từ 01h (Busy) sang 00h (Ready) CMD9 Không R1 SEND_CSD CMD10 Không R1 SEND_CID Sử dụng để đọc thông tin ghi CSD Đọc thông tin từ CID Lệnh cho phép truyền theo thứ tự CMD13 Không R2 SEND_STATUS thông tin ghi trạng thái thẻ (status register) Lệnh dùng để thay đổi độ dài khối liệu sử dụng [31:0] CMD16 Độ dài lệnh CMD17 đọc khối R1 SET_BLOCKEN (single block read) CMD24 ghi khôi (single block write) củ khối Trong thẻ nhở thông thương giá trị mặc định 512 byte 59 Lệnh đọc liệu từ thẻ, bắt đầu [31:0] CMD17 Địa R1 liệu READ_SINGLE_ từ địa đối số với độ dài BLOCK thiết lập lênh CMD16 (mặc đinh 512 byte) Sử dụng để đọc liệu từ thẻ bắt [31:0] CMD24 Địa R1 WRITE_BLOCK liệu đầu từ địa đối số độ dài khối liệu đọc cài đặt lênh CMD16 Lênh sử dụng cho việc lập trình CMD27 Khơng R1b PROGRAM_CSD bit programmale (cho phép chương trình hóa) ghi CSD CMD58 Khơng R3 READ_OCR [31:1] OCR Lệnh bật tắt chức kiểm tra Stuff CMD59 Lệnh đọc nội dung ghi lỗi CRC Mặc định SPI bit R1 [0:0] CRC_ON_OFF mode tắt bit CRC option =  CRC on CRC CRC option =  CRC off option Bảng 6.4: Mô tả thư mục gốc Địa byte Ý nghĩa Kích thước 00h Tên file byte 08h Đi mở rộng file byte 60 0Bh Thuộc tính file byte 0Ch Dữ phòng byte 0Dh Thời gian tao file (phần ms) byte 0Eh Thời gian tạo file ( giờ, phút, giây) byte 10h Ngày tạo byte 12h Ngày truy xuất cuối byte 14h Địa mở rộng byte 16h Thời gian lần sửa cuối ( giờ, phút, giây) byte 18h Ngày sửa cuối byte 1Ah Cluster đầu file byte 1Ch Kích thước file byte Bảng 6.5: Mô tả hàm định dạng thẻ Tên hàm FSInit Ý nghĩa Là hàm khởi tạo thẻ, nạp vào MBR (thông tin phân vùng), nạp vào sector khởi cập nhật thông sơ hợp lệ cho Hàm cập nhật thơng tin file, ngừng lại việc ghi tới entry FSfclose giải phóng RAM Hàm cập nhật thơng tin mốc thời gian cho file FSfoef Hàm phát việc kết thúc file hoàn thành Nếu file tồn tại, FSfopen mở để ghi thêm vào từ FSfopen điểm kêt thúc lần mở trước, xóa tạo file tên để ghi vào đơn giản để đọc file Nếu file không tồn tại, FSfopen tạo 61 Hàm mở file SD card kết hợp với FSFILE structure FSfopenpgm (stream) Hàm sử dụng đối số định nghĩa ROM Hàm cần thiết cho kiến trúc PIC18 Hàm đọc thông tin từ file mở tới đệm Số byte ghi định nghĩa tham số Nếu FSfread gọi FSfread liên tiếp file giống trình đọc tiếp tục từ điểm dừng lần đọc trước Hàm trả lại giá trị liệu đọc Hàm đọc thông tin từ đệm tới file mở Thuật toán sử dụng FSfwrite đọc sector từ vùng liệu thẻ tới SRAM Việc ghi block với khối liệu lớn, thời gian ta ghi block giống block nhỏ Hàm tìm kiếm file sở với tên hợp lệ cho Nếu tìm thấy FSremove đề mục thư mục gốc xóa mặt nạ đề mục FAT tẩy Xóa file xác định tên cho trước Nếu file mở FSremovepgm với FSfopen, phải xóa file trước gọi lai FSremovepgm Tên file phải định nghĩa ROM Chức cần thiết với PIC18 FSrewind Hàm thiết lập lại vị trí bắt đầu file Hàm sử dụng mode đồng hồ đước sử dụng thiết SetClockVars lập thời gian Ngày áp dụng cho file mà tạo sử chữa FSmkdir FSchdir Thao tác với thư mục, hám tạo thư muc thư mục thời Thao tác với thư mục, hàm thay đổi thư mục làm việc thời thành thư mục định danh người dùng 62 Thao tác với thư mục, hàm xóa thư mục định FSrmdir người dùng Thao tac với thư mục, hàm trả lại giá trị tên thư mục FSgetcwd làm việc tới người dùng Hàm định vị trí file thư mục hiên thời mà phù hợp với tên thuộc tính đặt người dùng Với file FindFirst định, tên kích cỡ file, ngày tạo, thuộc tính cấu trúc SearchRec cập nhật với thơng tin file xác FindFirstpgm Giống với hàm FindFirst, hàm cần thiết PIC18 Hàm định vị trí thư mục sau gọi FindNext hàm FindFirst FindFirstpgm Hàm xóa tồn bảng thư mục gốc bảng phân bố liệu FSformat Khi người dùng gọi hàm tạo boot sector dựa thông tin lấy từ MBR FSfprintf Hàm ghi chuỗi lên file Phụ lục 2: Đoạn code sau mơ tả q trình khởi tạo thẻ /////////////////////////////////////////////////////// int1 MMC_Initialize(void) { int8 i, r1; output_high(PIN_C7); //tat lua chon MMC for(i=0; i < 20; i++) spi_write(0xFF); output_low(PIN_C7); //delay_ms(20); 63 if(MMC_Command(0x40,0,0,0x95, 1, 99) != 1) goto ErrorMMC; MMCLoop: r1 = MMC_Command(0x41, 0, 0, 0xFF, 0, 0x40); //LCD_SetCursor(0,6); //printf(LCD_putc, "41_R1: %X", r1); if(r1 != 0) { goto MMCLoop; } spi_write(0xFF); output_high(PIN_C7); spi_write(0xFF); return TRUE; ErrorMMC: output_high(PIN_C7); spi_write(0xFF); return FALSE; } //////////////////////////////////////////////////////// Phụ lục 3: Đoạn code thực trình định đạng thẻ theo FAT16 /////////////////////////////////////////////// #include #define bfrsize void main(void){ FSFILE *pOldFile, pNewFile; char myData[20]; char bfr [6]; 64 int bytesRead, bytesWritten; char newFile[] = “newfile.txt”; char writeArg = “w”; // khoi tao thu vien FAT16, chuan SPI va cac chan co lien quan if( !FSInit() ) //Loi qua trinh khoi tao FAT16 return 1; // the khong hien dien hoac dinh dang sai // tao file moi pNewFile = FSfopen (newFile, writeArg); // mo file da ton tai va doc pOldFile = FSfopenpgm (“myfile.txt”, “r”); if ( pOldFile == NULL ) return 1; // doc 10 byte du lieu tu file bytesRead = FSfread((void*)myData,10,1,pOldFile); bytesRead = FSfread((void *)bfr,1,bfrSize, pOldFile); // ghi 15 byte len file bytesWritten = FSfwrite((void *) myData, 10, 1,pNewFile); bytesWritten = FSfwrite((void *)bfr,1, bfrSize, pNewFile); // dong tat ca cac file FSfclose( pOldFile ); FSfclose (pNewFile); //xoa file cu FSremovepgm (“myfile.txt”); } //////////////////////////////////////////////////////// 65 Phụ lục 4: Code điều khiển thiết bị đo lưu liệu nhiệt độ #include #include #fuses H4,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG #use delay(clock=40000000) #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8) #include "2x16_4x20_LCD.c" #include "MMC_SPI_FAT32.h" #include "MMC_SPI_FAT32.c" void main(){ delay_ms(100); char f,gfilename[12],c; char msg[64]; int cart; int i=0; cart=0; lcd_init(); LCD_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc," MMC CONTROL "); printf("\r\nMMC CONTROL\r\n"); while(true) { LCD_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc," MMC CONTROL "); if(MMCInit() == MMC_OK) { LCD_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"MMC init OK "); printf("MMC init OK\r\n"); 66 delay_ms(2000); InitFAT(); LCD_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc,"FAT init OK"); printf("FAT init OK\r\n"); printf("Creating Files\r\n"); delay_ms(1000); printf(lcd_putc,"\f"); strcpy(gfilename,"SAMPLE.TXT"); f = fopen(gfilename,'a'); printf("Created SAMPLE.TXT\r\n"); delay_ms(1000); if (f & MMC_ERROR) { printf(lcd_putc,"Couldn't open file!"); if(f == MMC_NO_CARD_INSERTED) printf(lcd_putc,"Please, insert MMC!"); else if(f == MMC_MAX_FILES_REACHED) printf(lcd_putc,"ops =)"); } else { printf(lcd_putc,"\f"); LCD_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"Writing Began"); printf("Writing Began\r\n"); strcpy(msg,"Hello World"); fputstring(msg,f); printf("Written data=%s",msg); fclose(f); 67 delay_ms(100); while (MMCInit() == MMC_OK) { int w; w==1; LCD_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"Writing Done "); printf("\r\nWriting Done"); while (MMCInit() == MMC_OK) { } } } }//MMCInit } //while } //Main //!//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ //! 68 ... cứu đề tài thiết kế chế tạo thiết bị đo lưu liệu nhiệt độ dựa vào vi điều khiển 18f4550 để lập trình điều khiển 1.2 Mục đích đề tài Thiết kế chế tạo thiết bị đo lưu liệu nhiệt độ cỡ nhỏ nhằm mục... Ảnh thiết bị đo lưu liệu nhiệt độ 48  Hình 4.14 Sơ đồ mạch nguyên lý thiết bị đo lưu liệu nhiệt độ 48  Hình 4.15 Sơ đồ mạch nguồn 49  Hình 4.16 Biểu đồ so sánh nhiệt độ đo. .. chương trình thiết lập trước Trong trình sản xuất nhà máy, xí nghiệp việc đo, lưu liệu khống chế nhiệt độ tự động cần thiết quan trọng Vì nắm bắt yêu cầu đo lưu liệu nhiệt độ tự động có nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO VÀ LƯU DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ CỠ NHỎ , THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO VÀ LƯU DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ CỠ NHỎ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn