KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DÂY ĐỒNG TRÁNG VERNI TỰ ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

94 10 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DÂY ĐỒNG TRÁNG VERNI TỰ ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN Họ tên sinh viên: LÂM THÁI DUY Ngành: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Niên khóa: 2009-2013 Tháng 6/2013 KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DÂY ĐỒNG TRÁNG VERNI TỰ ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN Tác giả LÂM THÁI DUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG Giáo viên hướng dẫn : Ks Lê Quốc Toản Ks Lê Quang Hiền Tháng năm 2013 i LỜI CẢM ƠN Lời xin cảm ơn cha mẹ sinh thành, ni dưỡng, chăm sóc suốt năm học vừa qua Em xin gởi lời cảm ơn đến quý thầy khoa Khí – Cơng Nghệ trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy Lê Văn Bạn tận tình day dỗ, truyền đạt hướng dẫn cho em kiến thức quý báu suốt năm theo học trường Em xin gửi lời cảm ơn đến kỹ sư Lê Quốc Toản, kỹ sư Lê Quang Hiền anh phận điện bảo trì cơng ty cổ phần Ngô Han giúp đỡ, hướng dẫn em suốt trình thực đề tài Và cuối , xin gửi lời cảm ơn đến bạn lớp DH09TD ủng hộ giúp đỡ suốt năm học vừa qua Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2013 Sinh viên thực hiện: LÂM THÁI DUY ii TĨM TẮT Cơng ty Cổ Phần Ngô Han nhà sản xuất dây điện từ hàng đầu Việt Nam, trụ sở đặt Đồng Nai Sản phẩm bao gồm dây đồng trần, dây đồng dây nhôm tráng men, dây đồng dây nhôm bọc giấy cách điện, đồng Busbar Trong hệ thống tráng men hệ thống quan trọng phục vụ cho sản xuất dây điện từ Khảo sát hệ thống điều khiển tự động dây chuyền dây đồng tráng verni tự động công ty cổ phần Ngơ Han để tìm hiểu hoạt động hệ thống sản xuất Từ đề xuất thay đổi hệ thống để trình sản xuất hiệu Phương pháp khảo sát : Tham gia vận hành máy tìm hiểu hoạt động thiết bị điều khiển dây chuyền sản xuất Đề tài thực công ty cổ phần Ngô Han, thời gian từ ngày 29/2 đến ngày 29/5 Kết đạt được:  Tìm hiểu cơng nghệ sản xuất dây diện từ  Tìm hiểu thiết bị điều khiển tự động ứng dụng trình sản xuất  Hoạt động trình sản xuất thông số hoạt động hệ thống Giáo viên hướng dẫn Ks Lê Quốc Toản Sinh viên thực Ks Lê Quang Hiền iii Lâm Thái Duy MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục .iv Danh sách chữ viết tắt .vii Danh sách hình viii Danh sách bảng xi Chương 1:MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN – TRA CỨU TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược công ty cổ phần Ngô Han 2.2 Sơ lược lại dây điện từ phổ biến ứng dụng 2.2.1 Dây lớp 2.2.2 Dây hai lớp 2.2.3 Dây ba lớp 2.2.4 So sánh đặc tính loại dây điện từ 2.3 Tổng quan tiêu chuẩn IEC cho dây điện từ 2.4 Một số khái niệm 2.4.1 Điện áp đánh thủng 2.4.2 Độ dãn dài 2.4.3 Lớp cách điện 2.4.4 Sốc nhiệt 2.4.5 Cấp nhiệt 10 2.5 Tổng quan thiết bị hệ thống 11 2.5.1 Biến tần 11 iv 2.5.2 PLC S7-300 15 2.5.2.1 Cấu trúc PLC S7-300 16 2.5.2.2 Các vùng nhớ PLC .17 2.5.2.3 Ngơn ngữ lập trình 17 2.5.2.4 Soạn thảo project với phần mềm lập trình Step 18 2.5.3 Module mở rộng .27 2.5.3.1 Module SM 331 .27 2.5.3.2 Module FM 350 .28 2.5.3.2 Tranducer chuẩn dòng .30 2.5.3.3 Relay bán dẫn 31 2.5.4 Các cảm biến 33 2.5.4.1 Cảm biến nhiệt độ thermocouple type k 33 2.5.4.2 Cảm biến tiệm cận 35 2.5.4.3 Encoder .38 2.5.4.4 Cảm biến laser 41 2.5.4.5 Bộ dò nhám dây 43 2.5.6 Bông thủy tinh bảo ôn: .44 2.5.7 Tấm xúc tác nhiệt .45 2.5.8 Pulley nhiều rãnh .46 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN 47 3.1 Thời gian nghiên cứu 47 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN .48 4.1 Sơ đồ khối .48 4.2 Phần khí 49 4.2.1 Phần kéo 49 4.2.1.1 Khuôn kéo 50 4.2.1.2 Tang kéo 52 4.2.1.3 Capstan 53 4.2.2 hệ thống hấp dây 54 v 4.2.3.1 Bồn chứa men 56 4.2.3.2 Bơm men 57 4.2.3.3 Tráng men 58 4.2.4 Lò sấy .60 4.2.4.1 Quạt luân lưu .61 4.2.4.2 Điện trở nhiệt 61 4.2.6 Thu dây 63 4.2.6.1 Dancer .64 4.2.6.2 Quấn dây 65 4.2.6.3 Rải dây 65 4.3.1 Giao diện điều khiển 67 4.3.1.1 Giao diện điều khiển phần hấp dây , lò sấy bồn men 67 4.3.1.2 Giao diện điều khiển hệ thống làm nguội 67 4.3.1.4 Bảng điều khiển phần kéo thu dây .69 4.3.2 Điều khiển phần kéo thu dây .70 4.3.3 Điều khiển phần hấp dây 71 4.3.4 Điều khiển phần tráng men 72 4.3.5 Điều khiển phần hấp sấy 73 4.3.6 Điều khiển phần làm nguội dây .74 4.4 Kết 75 4.5 Thảo luận 75 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 77 5.1Kết luận 77 5.2 Đề nghị 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 80 vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT IEC: viết tắt cụm từ International Electrotechnical Commission(Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế) ISO: viết tắt cụm từ International Organization for Standardization (Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế) JIS: viết tắt cụm từ Japanese Industrial Standards(Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản) NEMA: viết tắt cụm từ National Electrical Manufacturers Association(Hiệp hội nhà sản xuất điện Mỹ) ITU: cụm từ viết tắt International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector Capstan: phần tang cung cấp truyền động cho dây chạy hệ thống Pulley: thiết bị hổ trợ đỡ dây dẫn hướng dây cho hệ thống Dancer: thành phần điều khiển động dây hoạt động nhờ vào thay đổi lực căng dây lúc quấn dây Encoder: cảm biến đo góc, chiều quay số vòng quay Cảm biến laser: cảm biến sử dùng tia lazer dùng đo đường kính dây PLC: Programmable Logic Controller(bộ điều khiển khả lập trình) Path: đường dây pulley rãnh line dây vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.2: Biến tần altivar 31 .11 Hình 2.3: Sơ đồ đấu dây động lực biến tần .14 Hình 2.4 : Chức phím hiển thị biến tần 14 Hình 2.5: PLC S7-300 .15 Hình 2.6: Các module ghép nối với CPU S7-300 .16 Hình 2.7: Ngơn ngữ lập trình PLC S7-300 .18 Hình 2.8: Tạo projcet PLC 19 Hình 2.9: Đặt tên đường dẫn cho project .19 Hình 2.10: Mở project sẵn 20 Hình 2.11: Chọn trạm 300 21 Hình 2.12: Khai báo cấu hình cứng 22 Hình 2.13: Cửa sổ cấu hình PLC S7-300 22 Hình 2.14: Chọn mudule CPU 23 Hình 2.15: Chọn module DI 23 Hình 2.6: Chọn module DO 24 Hình 2.17: Chọn module AI 24 Hình 2.18: Chọn module AO 24 Hình 2.19: Mở khối OB1 25 Hình 2.20: Chọn ngơn ngữ lập trình 25 Hình 2.21: Cửa sổ lập trình .26 Hình 2.22: Module SM 331 thực tế 27 Hình 2.23: Kết nối tín hiệu từ transducer đến module SM 331 27 Hình 2.24: Nối dây cảm biến qua transducer đến module SM 331 28 Hình 2.26: Chân kết nối module FM 350 29 Hình 2.27: Transducer .30 Hình 2.28: Relay bán dẫn thực tế 31 viii Hình 2.29: Nguyên lý relay bán dẫn dùng hai thyristor 31 Hình 2.30: Sơ đồ nguyên lý relay bán dẫn triac 32 Hình2.31: Thermocouple thực tế 33 Hình 2.32: Cấu tạo thermocouple .33 Hình 2.33:Dung sai tín hiệu loại thermocouple 34 Hình 2.34: Đồ thị quan hệ nhiệt độ điện áp 35 Hình 2.36: Hai loại cảm biến tiệm cận 36 Hình 2.37: Đầu PNP 37 Hình 2.39: Hình Hệ số Giảm Khoảng cách Phát 37 Hình 2.40: Encoder thực tế .38 Hình 2.41: Đĩa Absolute encoder 39 Hình2.42: Đĩa Incremental encoder 40 Hình 2.43: Giản đồ xung hai vòng lỗ 40 Hình 2.44: Cảm biến laser thực tế .41 Hình 2.45: Cấu tao cảm biến laser 41 Hình 2.46: Hoạt động cảm biến laser 42 Hình 2.47: Nguyên lý tạo vùng tối cảm biến laser .42 Hình 2.48: Bộ dò nhám dây 43 Hình 2.49: Bơng thủy tinh thực tế .44 Hình 2.50: Tấm xúc tác nhiệt 45 Hình 4.51: Pulley nhiều rãnh 46 Hình 4.1: Sơ đồ khối hệ thống sản xuất dây đồng tráng men 48 Hình 4.2: Hình thực tế phần kéo dây 49 Hình 4.3: Mơ tả hoạt động hệ thống kéo dây .50 Hình 4.3: Khuôn kéo 50 Hình 4.4: Tang kéo thực tế 52 Hình 4.5: Quấn dây qua tang kéo 52 Hình 4.6: Hình Capstan thực tế 53 Hình 4.7: Cách quấn dây Capstan cho buồng kéo 54 ix Hình 4.25: Giao diện điều khiển hệ thống làm nguội Phần ống làm nguội dây ON/ OFF quạt hút ON/ OFF quạt xả 4.3.1.3 Giao diện điều khiển bơm men Hình 4.26 : Giao diện điều khiển bơm men 68 Hiển thị đường kính danh định line đường dây (chưa kể bề dày lớp men ) Thứ tự đường dây điều khiển Giá trị thật đường kính dây ( tỉnh bề dày men) Hiển thị thời gian lấy mẫu Hiển thị điện áp điều khiển bơm men Hiển thị điện áp mà bơm men cấp Thanh cuộn điều khiển bề dày lớp men Thanh cuộn điều khiển thời gian lấy mẩu cảm biến lazer Thanh cuộn chọn điện áp điều khiển động bơm men 4.3.1.4 Bảng điều khiển phần kéo thu dây Hình 4.27: Giao diện điều khiển phần kéo thu dây 69 Màn hình led hiển thị tốc độ động kéo ( vòng/ phút) Núm vặn điều chỉnh tốc độ động kéo Nút Start động kéo Nút Stop động kéo Màn hình LCD hiển thị chiều dài dâysản xuất (m) Nút bấm cài đặt chiều dài dâysản xuất Núm vặn điều chỉnh tốc độ động quấn dây bên trái Núm vặn điều chỉnh tốc độ động quấn dây bên phải Nút Stop hai động quấn dây 4.3.2 Điều khiển phần kéo thu dây CB đếm số vòng quay động kéo Driver motor kéo Bảng điều khiển Driver motor Dancer Hình 4.28: Điều khiển phần kéo thu dây Các Motor cung cấp truyền động cho phần kéo thu motor DC điều khiển driver DC Tín hiệu điều khiển cấp cho Driver nhận từ bảng điều khiển Cảm biến đếm số vòng quay đếm số vòng quay dộng kéo 70 đưa Driver motor kéo Dancer làm thay đổi điện áp điều khiển motor quấn dây từ làm thay đổi tốc độ quấn dây motor 4.3.3 Điều khiển phần hấp dây Hình 4.29: Điều khiển nhiệt hệ thống hấp dây Quá trình điều khiển phần hấp q trình điều khiển nhiệt độ lò hấp Nhiệt độ cài đặt giao diện điều khiển thông qua người vận hành Công việc điều khiển thực qua PLC điều khiển điện áp cấp cho điện trở nhiệt thông qua relay bán dẫn Các giá trị cài đặt nhiệt độ người vận hành thơng qua hình giao diện HMI Các cảm biến nhiệt thermocouple loại K đưa tín hiệu thơng qua chuẩn dòng (4-20mA) để Module mở rộng PLC đọc thị lên giao diện điều khiển Ngồi q trình hấp dây cung 71 cấp nước cho ống dây Hơi nước cấp từ nồi độc lập với phần điều khiển sấy Các van nước điều khiển người vận hành 4.3.4 Điều khiển phần tráng men Hình 4.30: Điều khiển hệ thống tráng men Điều khiển cho trình tráng men bao gồm hai phần: phần điều khiển nhiệt độ cho bồn chứa men điều khiển động bơm men Phần điều khiển nhiệt độ tương tự phần hấp dây bồn men nhỏ nên sử dụng thiết bị đốt nóng cảm biến Phần điều khiển tốc độ cho động bơm men điều khiển băng PLC đưa tính hiệu điều khiển tới mạch điều áp cho động bơm men, cảm 72 biến lazer nhiệm vụ đo đường kính dây sau q trình tráng men đưa tín hiệu PLC để tính tốn xuất tín hiệu điều khiển cho mạch điều áp thay đổi điện áp cấp cho động bơm men điều chỉnh tốc độ quay động từ lượng men bơm phù hợp vào rãnh tráng men Điện áp điều khiển cho động bơm men cài đặt thông qua giao diện điều khiển người vận hành 4.3.5 Điều khiển phần hấp sấy Hình 4.31: Điều khiển phần hấp sấy Điều khiển cho phần sấy bao gồm hai phần: điều khiển nhiệt độ điều khiển tốc độ quạt luân lưu Phần điều khiển nhiệt độ bao gồm điều khiển nhiệt 73 độ sấy sơ bộ, điều khiển nhiệt độ buồng đốt, điều khiển nhiệt độ buồng sấy Việc điều khiển nhiệt sấy sơ buồng đốt tương tự điều khiển nhiệt phần hấp Quạt luân lưu điều khiển biến tần thơng qua tính hiệu từ PLC Tốc độ quay biến tần đo encoder, tín hiệu encoder đưa tới PLC thơng qua module mở rộng hiển thị hình điều khiển Riêng nhiệt độ buồng sấy phụ thuộc vào nhiệt độ buồng đốt quạt luân lưu cung cấp nhiệt từ buồng đốt 4.3.6 Điều khiển phần làm nguội dây Hình 4.32: Điều khiển phần làm nguội dây Điều khiển cho hệ thống làm nguội dây điều khiển đóng mở contactor chạy mơ tơ cung cấp truyền động cho quạt hút quạt xả thông qua giao diện điều khiển PLC, tốc độ động mặc định nhà chế tạo 74 4.4 Kết Theo mục tiêu đề tài xác định thông số cài đặt cho máy sau: Loại men Nhiệt độ hấp (0C) Nhiệt độ buồng đốt (0C) PE PU 570 20 640 20 620 10 370 10 Nhiệt độ sau xúc tác (0C) 520 10 430 10 Tốc độ quạt luân lưu (v/p) 1300 1350 Bảng 5.1: Thông số cài đặt cho máy Tốc độ chạy dây: Đường kính dây (mm) Tốc độ chạy dây theo capstan (v/p) 0.21 320 0.22 316 0.23 307 0.25 242 0.27 221 Bảng 5.2: Tốc độ chạy dây theo đường kính 4.5 Thảo luận Từ kết hai bảng ta nhận thấy:  Thông số cài đặt cho hệ thống tráng men phụ thuộc vào loại men Nhiệt độ hấp tốc độ quạt luân lưu men PU lớn so với men PE Nhiệt độ buồng đốt nhiệt độ sau qua xúc tác nhiệt men PE lớn so với men PU Sự khác biệt thông số cài đặt đặc tính khác hai loại men Ví dụ cấp nhiệt men PU 180 cấp nhiệt men PE 200 75  Tốc độ chạy dây cho loại đường kính khác Dựa vào bảng nhận thấy tốc độ chạy dây dây đường kính nhỏ nhanh so với dây đường kính lớn  Phần điều khiển nhiệt độ cho trình tráng men hoạt động độc lập với phần kéo thu dây Các thông số điều khiển phần kéo thu thông số tốc độ, thông số điều khiển phần tráng men chủ yếu nhiệt độ 76 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu hoạt động dây chuyền sản xuất tác giả nhận thấy :  Về phần hệ thống: hệ thống tráng men bao gồm hai phần riêng biệt: phần kéo thu phần tráng men Vì máy tráng men ngang nên chiều lài lớn , chiếm nhiều diện tích  Về thiết bị : số thiết bị hệ thống điều khiển cũ cảm biến lazer độ tin cậy chưa cao dò nhám dây Bộ phận kéo thu sử dụng động DC điều khiển Driver hoạt động tin cậy gặp nhiều khó khăn sữa chữa bảo trì  Về phần điều khiển: điều khiển trình điều khiển nhiệt hệ thống tự động hóa hồn tồn Điều khiển nhiệt độ yếu tố quan trọng định đến chất lượng sản phẩm Giao diện điều khiển phần tráng men điều phần kéo thu cách xa gây khó khăn cho việc giám sát điều khiển 5.2 Đề nghị Do thời gian hạn nên đề tài tập trung vào thành phần hệ thống để đề tài hiệu cần số kiến nghị sau:  Đối với hệ thống kéo thu dây nên thay động DC động không đồng ba pha điều khiển biến tần để kết nối giám sát PLC dễ dàng sữa chữa bảo trì  Đối với cảm biến lazer nên đầu cảm biến lazer nên kết nối với giao diện để kiểm sốt đường kính dây, vẽ thống kê đồ thị số lần nhám dây thuận lợi cho người vận hành kiểm tra chất lượng sản phẩm 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 Tài liệu kỹ thuật nhà máy http://ngohanwire.com/v/intro.php?id=1 http://www.google.com.vn http://www.thermometricscorp.com/thertypk.html http://www.synflex.com/en/fachlexikon/ http://tailieubientanschneider.blogspot.com/2012/11/bien-tan-schneider-altivar-31tieng-viet.html http://www.magnet-wire.net/faq/breakdown-voltage.html http://www.dienhungphat.vn/chi-tiet-sp/77/22/day-dien-tu.html http://www.brusatori.eu/prod_mot_ML.php?lingua=2 http://banbientan.wordpress.com/2012/02/20/thong-tin-c%C6%A1b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-c%E1%BA%A3m-bi%E1%BA%BFnti%E1%BB%87m-c%E1%BA%ADn/ http://www.zumbach.com/e/flash_hp/index.asp http://www.elektrisola.com/us/magnet-wire/magnet-wire-types/iec/asia.html http://www.temcoindustrialpower.com/product_selection.html?p=magnet_wire_faq #insulation_thickness http://yume.vn/saihou/article/so-luoc-ve-encoder.35CBC344.html http://www.aeroel.it/industry-sectors/wire-industry-non-contact-laser-diametermeasurement/38-inglese/tecnologia.html http://www.wire-drawingmachinery.com/products/wire%20&%20cable%20equipment/58.html 79 PHỤ LỤC Bảng quy định đặc tính dây điện từ theo đường kính ĐIỆN CHIỀU DÀY RUỘT DẪN CÁCH ĐIỆN NHỎ NHẤT TRỞ ĐK NGOÀI RUỘT LỚN NHẤT DẪN Ở HỆ ĐIỆN ÁP ĐÁNH THỦNG SỐ DÃN DÀI 20oC SAI SỐ DK ĐƯỜNG DANH KÍNH ĐỊNH DANH Lớp Lớp 0.018 239.41 110 220 0.0012 0.0024 0.018 0.021 166.26 110 225 0.014 0.0014 0.0028 0.020 0.023 122.15 110 225 0.016 0.0016 0.0032 0.022 0.025 93.52 110 225 0.018 0.0018 0.0036 0.024 0.027 73.98 110 225 0.019 0.0019 0.0038 0.025 0.028 66.32 120 250 0.020 0.0020 0.0040 0.026 0.029 59.85 120 250 0.021 0.0021 0.0042 0.029 0.031 54.29 130 275 0.022 0.0022 0.0044 0.030 0.033 49.47 130 276 0.023 0.0023 0.0046 0.031 0.034 45.26 150 300 0.024 0.0024 0.0048 0.032 0.035 41.56 150 300 0.025 0.0025 0.0050 0.034 0.037 38.31 150 300 0.027 0.0027 0.0054 0.037 0.040 32.84 170 325 Lớp Lớp Lớp Lớp mm mm mm mm 0.01 0.001 0.002 0.016 0.012 ĐỊNH mm mm 80 Ohm/ m 0.028 0.0028 0.0056 0.0038 0.0042 30.54 170 326 0.030 0.0030 0.0060 0.042 0.046 26.50 190 375 0.032 0.0032 0.0064 0.044 0.048 23.38 190 375 0.034 0.0034 0.0068 0.047 0.052 20.65 225 425 0.036 0.0036 0.0072 0.050 0.055 18.42 225 425 0.038 0.0038 0.0076 0.052 0.057 16.54 250 475 0.040 0.004 0.008 0.055 0.060 14.92 250 475 0.043 0.004 0.009 0.059 0.065 12.91 275 550 0.045 0.005 0.009 0.062 0.068 11.79 275 550 0.048 0.005 0.010 0.067 0.073 10.279 300 600 10 0.050 0.005 0.010 0.068 0.074 9.489 300 600 10 0.053 0.005 0.011 0.072 0.078 8,446 325 650 10 0.056 0.006 0.011 0.075 0.082 7.565 325 650 10 0.060 0.006 0.012 0.081 0.088 6.529 375 700 12 0.063 0.006 0.013 0.085 0.092 5.922 375 700 12 0,067 ±0.003 0.007 0.012 0.090 0.098 5.360 425 700 13 0.070 ±0.003 0.007 0.012 0.093 0.10 4.890 425 700 13 0.071 ±0.003 0.007 0.012 0.094 0.101 4.748 425 700 13 0.075 ±0.003 0.007 0.014 0.100 0.106 4.325 425 850 14 0.080 ±0.003 0.007 0.014 0.105 0.112 3.703 425 850 14 0.085 ±0.003 0.008 0.015 0.112 0.119 3.265 500 900 15 0.090 ±0.003 0.008 0.015 0.117 0.125 2.9 500 900 15 0.095 0.100 0.106 ±0.003 ±0.003 ±0.003 0.008 0.008 0.009 0.016 0.016 0.017 0.123 0.129 0.136 0.131 0.137 0.145 2.594 2.333 2.069 16 16 17 0.110 ±0.003 0.009 0.017 0.141 0.150 1.917 0.112 ±0.003 0.009 0.017 0.143 0.152 1.848 0.118 ±0.003 0.010 0.019 0.150 0.159 1.660 500 950 500 950 1300 270 1300 270 1300 270 1500 280 81 17 17 17 0.120 0.125 0.130 0.132 0.140 0.150 0.160 0.170 0.180 0.190 0.200 0.212 0.224 0.236 0.250 0.265 0.280 0.300 0.315 0.335 0.355 0.375 0.400 0.425 0.450 0.475 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.014 0.014 0.015 0.015 0.017 0.017 0.018 0,018 0.019 0.019 0.020 0.020 0.021 0.021 0.022 0.022 0.024 0.019 0.019 0.021 0.021 0.021 0.023 0.023 0.025 0.025 0.027 0.027 0.029 0.029 0.032 0.032 0.033 0.033 0.035 0.035 0.038 0.038 0.040 0.040 0.042 0.042 0.045 0.153 0.158 0.165 0.167 0.175 0.186 0.197 0.210 0.220 0.233 0.243 0.258 0.270 0.286 0.3 0.316 0.331 0.354 0.369 0.393 0.413 0.436 0.461 0.489 0.514 0.543 0.163 0.168 0.175 0.177 0.186 0.197 0.209 0.221 0.233 0.245 0.256 0.272 0.284 0.302 0.316 0.333 0.348 0.372 0.387 0.412 0.432 0.456 0.481 0.511 0.536 0.565 0.500 ±0.005 0.024 0.045 0.568 0.590 82 1.604 1.475 1.361 1.319 1.170 1,0159 0.8906 0.7871 0.7007 0.6278 0.5657 0.5026 0.4495 0.4079 0.3628 0.3223 0.2882 0.2506 0.2270 0.2004 0.1782 0.1604 0.1407 0.1244 0.1109 0.0993 0.0895 1500 1500 1600 1600 1600 1700 1700 1700 1700 1800 1800 1900 1900 2100 2100 2200 2200 2200 2200 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2400 2800 2800 3000 3000 3000 3200 3200 3300 3300 3500 3500 3700 3700 3900 3900 4000 4000 4100 4100 4300 4300 4400 4400 4400 4400 4600 17 17 18 18 18 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 25 25 25 2400 4600 25 ... sản xuất dây đồng tráng verni tự động công ty cổ phần Ngô Han 1.2 Mục tiêu đề tài Khảo sát hệ thống điều khiển tự động dây chuyền sản xuất dây đồng tráng verni tự động công ty cổ phần Ngơ Han. .. hệ thống tráng men hệ thống quan trọng phục vụ cho sản xuất dây điện từ Khảo sát hệ thống điều khiển tự động dây chuyền dây đồng tráng verni tự động công ty cổ phần Ngơ Han để tìm hiểu hoạt động. ..KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DÂY ĐỒNG TRÁNG VERNI TỰ ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN Tác giả LÂM THÁI DUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành ĐIỀU
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DÂY ĐỒNG TRÁNG VERNI TỰ ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN , KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DÂY ĐỒNG TRÁNG VERNI TỰ ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn