MỘT SỐ TƯ LIỆU LỊCH SỬ, PHÁP LÝ VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

43 15 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:57

MỘT SỐ TƯ LIỆU LỊCH SỬ, PHÁP LÝ VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA MỤC LỤC Lời nói đầu Chủ quyền lịch sử Việt Nam hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa Việc nước Pháp nhân danh Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực chủ quyền quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa Việc bảo vệ thực chủ quyền Việt Nam quần đảo Hoàng Sa Trường Sa từ sau chiến tranh giới thứ hai đến Kết luận Phụ lục Lời nói đầu Hồng Sa Trường Sa hai quần đảo khơi Việt Nam: quần đảo Hoàng Sa chỗ gần cách đảo Ré, đảo ven bờ Việt Nam, khoảng 120 hải lý; cách Đà Nẵng khoảng 120 hải lý phía Đơng; quần đảo Trường Sa chỗ gần cách Vịnh Cam Ranh khoảng 250 hải lý phía Đơng Nhận thức nhà hàng hải thời xưa Hoàng Sa Trường Sa lúc đầu mơ hồ; họ biết có khu vực rộng lớn nguy hiểm cho tàu thuyền có bãi đá ngầm Ngày xưa người Việt Nam gọi Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa, Vạn lý Hoàng Sa, Đại Trường Sa Vạn lý Trường Sa sách đồ cổ Việt Nam chứng tỏ Hầu tất đồ nhà hàng hải phương Tây từ kỷ XVI đến kỷ XVIII vẽ chung quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa làm tên Pracel, Parcel hay Paracels.1 Về sau, với tiến khoa học hàng hải, người ta phân biệt có hai quần đảo: quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa Mãi năm 1787 - 1788, cách hai trăm năm, đoàn khảo sát Kergariou-Locmaria xác định rõ ràng xác vị trí quần đảo Hồng Sa (Paracel) nay, từ phân biệt quần đảo với quần đảo Trường Sa phía Nam Các đồ nói chung xác định vị trí khu vực Pracel (tức Hồng Sa Trường Sa) Biển Đơng, phía đơng Việt Nam, bên đảo ven bờ Việt Nam Hai quần đảo mà đồ hàng hải quốc tế ngày ghi Paracels Spratley Spratly quần đảo Hồng Sa quần đảo Trường Sa Việt Nam Bản đồ nhà hàng hải Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp Lazaro Luis, Fer danão Vaz Dourdo, João Teixeira, Janssonius, Willem Jansz Blaeu, Jacob Aertsz Colom, Theunis Jacobsz, Hendrick Doncker, Frederich De Wit Pietre du Val, Henricus E Van Langren, v.v Bản đồ hàng hải người Bồ Đào Nha kỷ XVI Chủ quyền lịch sử Việt Nam hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa Từ lâu nhân dân Việt Nam phát quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa, Nhà nước Việt Nam chiếm hữu thực chủ quyền hai quần đảo cách thật sự, liên tục hồ bình Nhiều sách địa lý đồ cổ Việt Nam ghi chép rõ Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa, Vạn lý Hoàng Sa, Đại Trường Sa Vạn lý Trường Sa từ lâu lãnh thổ Việt Nam Toàn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư, tập đồ Việt Nam Đỗ Bá, tên chữ Công Đạo, soạn vẽ vào kỷ XVII, ghi rõ lời giải đồ vùng Phủ Quảng Ngãi, xứ Quảng Nam: "giữa biển có bãi cát dài, gọi Bãi Cát Vàng", "Họ Nguyễn2 năm vào tháng cuối mùa Đơng đưa mười tám thuyền đến lấy hố vật, phần nhiều vàng bạc, tiền tệ, súng đạn" Tồn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư Tức chúa Nguyễn, cát xứ Đàng từ năm 1558 đến năm 1775 Trong Giáp Ngọ bình nam đồ, đồ xứ Đàng Trong Đoán quận công Bùi Thế Đạt vẽ năm 1774, Bãi Cát Vàng vẽ phận lãnh thổ Việt Nam.3 Phủ biên tạp lục, sách nhà bác học Lê Quý Đôn (1726-1784) biên soạn năm 1776, viết lịch sử, địa lý, hành xứ Đàng Trong thời chúa Nguyễn (1558-1775) ông triều đình bổ nhiệm phục vụ miền Nam, chép rõ đảo Đại Trường Sa (tức Hoàng Sa Trường Sa) thuộc phủ Quảng Ngãi Phủ biên tạp lục Trong tập Hồng Đức đồ "Xã An Vĩnh,4 huyện Bình Sơn, Phủ Quảng Nghĩa, ngồi cửa biển có núi5 gọi Cù lao Ré, rộng 30 dặm,6 có phường Tứ Chính, dân cư trồng đậu, biển bốn canh đến, phía ngồi lại có đảo Đại Trường Sa Trước có nhiều hải vật hố vật tầu, lập đội Hồng Sa để lấy, ba ngày đêm đến, chỗ gần xứ Bắc Hải" “ Phủ Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn có xã An Vĩnh, gần biển, ngồi biển phía Đơng Bắc có nhiều cù lao, núi linh tinh 130 ngọn, cách biển, từ sang ngày vài canh đến Trên núi có chỗ có suối nước Trong đảo có bãi cát vàng, dài ước 30 dặm, phẳng rộng lớn, nước suốt đáy Trên đảo có vơ số yến sào; thứ chim có hàng nghìn, hàng vạn, thấy người đậu vòng quanh không tránh Trên bãi vật lạ nhiều Ốc vân có ốc tai voi to chiếu, bụng có hạt to đầu ngón tay, sắc đục, khơng ngọc trai, vỏ đẽo làm được, lại nung vơi xây nhà; có ốc xà cừ, để khảm đồ dùng; lại có ốc hương Các thứ ốc muối nấu ăn Đồi mồi lớn Có hải ba, tục gọi Trắng bông, giống đồi mồi, nhỏ hơn, vỏ mỏng khảm đồ dùng, trứng đầu ngón tay cái, muối ăn Có hải sâm tục gọi đột đột, bơi lội bến bãi, lấy dùng vôi sát qua, bỏ ruột phơi khơ, lúc ăn ngâm nước cua đồng, cạo đi, nấu với tôm thịt lợn tốt Các thuyền ngoại phiên bị bão thường đậu đảo Trước họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào, cắt phiên năm tháng ba nhận giấy sai đi, mang lương đủ ăn sáu tháng, thuyền câu nhỏ, biển ngày đêm đến đảo Ở bắt chim bắt cá mà ăn Lấy hoá vật tầu, gươm ngựa, hoa bạc, tiền bạc, vòng sứ, đồ chiên, kiếm lượm vỏ đồi mồi, vỏ hải ba, hải sâm, hột ốc vân nhiều Đến kỳ tháng tám về, vào cửa Eo, đến thành Phú Xuân để nộp, cân định hạng xong cho đem bán riêng thứ ốc vân, hải ba, hải sâm, lĩnh trở Lượm nhiều khơng định, có người khơng Tơi xem số cai đội cũ Thuyên Đức Hầu biên rằng: năm Nhâm Ngọ lượm 30 hốt bạc; năm Giáp Thân 5.100 cân thiếc; năm Ất Dậu 126 hốt bạc; từ năm Kỷ Sửu đến năm Quý Tỵ năm năm năm đồi Ở phía Nam cửa biển Sa Kỳ, phường An Vĩnh Cù Lao Ré thuộc xã Đối với người Việt Nam người Trung Quốc, chữ Hán “Sơn” có nghĩa núi, dùng để hải đảo Thí dụ: Phần lớn đảo cửa vịnh Hàng Châu (Nam Thượng Hải) người Trung Quốc gọi sơn: Bạch Sơn, Đại Ngư Sơn, Đại Dương Sơn, Tiểu Dương Sơn, Trường Bạch Sơn, Trúc Sơn, Tù Sơn v.v Người Trung Quốc dùng sơn để số đảo Việt Nam Cửu Đầu Sơn (đảo Cô Tô), Bất Lao Sơn (Cù Lao Chàm), Ngoại La Sơn (cù Lao Ré) v.v Dặm: Đơn vị đo lường thời xưa Việt Nam tương đương 1/2km mồi, hải ba Cũng có năm thiếc khối, bát sứ hai súng đồng mà Họ Nguyễn lại đặt đội Bắc Hải, không định suất, người thơn Thứ Chính Bình Thuận, người xã Cảnh Dương, tình nguyện cấp giấy sai đi, miễn cho tiền sưu tiền tuần đò, cho thuyền câu nhỏ xứ Bắc Hải, cù lao Côn Lôn đảo Hà Tiên, tìm lượm vật tầu thứ đồi mồi, hải ba, bào ngư, hải sâm, sai cai đội Hoàng Sa kiêm quản Chẳng qua lấy thứ hải vật, vàng bạc q lấy được” Trong số tư liệu tìm thấy ngày nay, kể tờ sai sau đề năm 1786 quan Thượng tướng công: "Sai cai Hội Đức Hầu đội Hoàng Sa dẫn bốn thuyền câu vượt biển đến thẳng Hoàng Sa cù lao biển thu lượm đồ vàng bạc, đồ đồng đại bác, tiểu bác,7 đồi mồi, hải ba cá quý mang kinh đô dâng nộp theo lệ" Giám mục J.L.Taberd, "Ghi chép địa lý nước Cochinchine" xuất năm 1837, mô tả "Pracel hay Paracels" phần lãnh thổ nước Cochinchine nói rõ người Cochinchine gọi Pracel hay Paracels "Cát Vàng".8 Trong An Nam đại quốc hoạ đồ xuất năm 1838, ông vẽ phần Paracel ghi "Paracel hay Cát Vàng" (Paracel seu Cát Vàng) đảo ven bờ miền Trung Việt Nam, vào khu vực quần đảo Hoàng Sa nay9 Chỉ loại pháo cỡ nhỏ “Ghi chép địa lý nước Cochinchina” (“Note on Geography of Cochinchina”) giám mục Jean-Louis Taberd đăng “Tạp chí Hội châu Á Băng-Gan” (The Journal of the Asiatic Society of Bengal) tập VI, 1837, tr.745 Đính “Từ điển La tinh - Việt Nam” (Dictionarium Latino-Anamiticum), 1838 Xem phụ lục III 8 An Nam đại quốc hoạ đồ Đại Nam thống toàn đồ, đồ nước Việt Nam đời Nguyễn vẽ vào khoảng năm 1838, ghi "Hoàng Sa" (số 1) - "Vạn lý Trường Sa" (số 2) thuộc lãnh thổ Việt Nam, phía ngồi đảo ven bờ miền Trung Việt Nam thuộc lãnh thổ Việt Nam Đại Nam thống tồn đồ 10 Ngày 5-5-1939 tồn quyền Đơng Dương Jules Brévié ký Nghị định sửa đổi nghị định ngày 15-6-1938 nói thành lập quần đảo Hồng Sa hai quan đại lý "Croissant đảo phụ thuộc", "Amphitrite đảo phụ thuộc"25 Nghị định Tồn quyền Đơng Dương Jules Brévié ký ngày 5-5-1939 Suốt thời gian đại diện Việt Nam mặt đối ngoại, Pháp luôn khẳng định chủ quyền Việt Nam quần đảo Hoàng Sa Trường Sa phản kháng hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam hai quần đảo như: Ngày 4-12-1931 ngày 24-4-1932, Pháp phản kháng Chính phủ Trung Quốc việc quyền Quảng Đơng lúc có ý định cho đấu thầu khai thác phân chim quần đảo Hoàng Sa 25 Xem phụ lục VII 29 Ngày 24-7-1933, Pháp thông báo cho Nhật việc Pháp đưa qn đóng đảo quần đảo Trường Sa; Ngày 4-4-1939, Pháp phản kháng Nhật đặt số đảo quần đảo Trường Sa thuộc quyền tài phán Nhật Việc bảo vệ thực chủ quyền Việt Nam quần đảo Hoàng Sa Trường Sa từ sau chiến tranh giới thứ hai đến Khi trở lại Đông Dương sau chiến tranh giới thứ hai, đầu năm 1947 Pháp yêu cầu quân Trung hoa Dân Quốc rút khỏi đảo hai quần đảo Hồng Sa Trường Sa mà họ chiếm đóng trái phép cuối năm 1946 Pháp cho quân đến thay quân đội Trung Quốc, xây dựng lại trạm khí tượng đài vơ tuyến điện Trạm khí tượng Itu Aba đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa (Văn kiện tổ chức khí tượng giới (OMM) năm 1949 30 Ngày 7-9-1951, trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Bảo Đại Trần Văn Hữu tuyên bố Hội nghị San Francisco việc ký hoà ước với Nhật Bản từ lâu quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa phận lãnh thổ Việt Nam: “… cần phải dứt khoát lợi dụng tất hội để dập tắt mầm mống tranh chấp sau này, chúng tơi khẳng định chủ quyền có từ lâu đời quần đảo Trường Sa Hoàng Sa” Lời tuyên bố Đoàn đại biểu Việt Nam Hội nghị San Francisco (1951) (Đăng tạp chí France-A’e số 66-67 Novembre-Décembre, 1951) Tun bố không gặp chống đối bảo lưu đại diện 51 quốc gia tham dự Hội nghị Năm 1953, tàu Ingénieur en chef Girod Pháp khảo sát quần đảo Hoàng Sa hải dương, địa chất, địa lý, mơi sinh Chính phủ Sài Gòn, sau Chính phủ Sài Gòn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, thực chủ quyền Việt Nam quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa 31 Dưới vài chứng: Năm 1956, lực lượng hải qn Chính quyền Sài Gòn tiếp quản quần đảo Hoàng Sa Trường Sa Pháp rút quân nước Năm 1956, Sở Hầm mỏ, kỹ nghệ tiểu công nghiệp miền Nam tổ chức khảo sát với giúp đỡ hải quân Chính quyền Sài Gòn đảo: Hồng Sa (Pattle), Quang Ảnh (Money), Hữu Nhật (Robert), Duy Mộng (Drumond) Ngày 22-10-1956, Chính quyền Sài Gòn đặt quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy Ngày 13-7-1961, Chính quyền Sài Gòn đặt quần đảo Hồng Sa, trước thuộc tỉnh Thừa Thiên, vào tỉnh Quảng Nam thành lập quần đảo xã lấy tên xã Định Hải, trực thuộc quận Hoà Vang đặt quyền phái viên hành Sắc lệnh số 174-NV ngày 13/7/1961 Tổng thống Việt Nam Cộng hồ Ngơ Đình Diệm 32 Từ 1961 đến 1963, quyền Sài Gòn cho xây bia chủ quyền đảo quần đảo Trường Sa như: Trường Sa, An Bang, Song Tử Tây, v v Bia chủ quyền Việt Nam dựng đảo Trường Sa, quần đảo Trường Sa (1961) 33 Hải quân Việt Nam đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) Ngày 21-10-1969, Chính quyền Sài Gòn sáp nhập xã Định Hải vào xã Hoà Long thuộc quận Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam Tháng 7-1973, Viện Khảo cứu nông nghiệp thuộc Bộ Phát triển nơng nghiệp điền địa Sài Gòn tiến hành khảo sát đảo Nam Ai (Nam Yết) thuộc quần đảo Trường Sa Tháng 8-1973, với hợp tác Công ty Nhật Maruben Corporation, Bộ Kế hoạch phát triển quốc gia Sài Gòn tiến hành khảo sát phốt phát quần đảo Hồng Sa Ngày 6-9-1973, Chính quyền Sài Gòn sáp nhập đảo Trường Sa, An Bang, Itu Aba, Song Tử Đông, Song Tử Tây, Loại Ta, Thị Tứ, Nam Ai, Sinh Tồn đảo phụ cận vào xã Phước Hải, Quận Đất Đỏ, tỉnh Phước Tuy 34 Nghị định số 420-BNV/HCĐP/26 ngày tháng năm 1973 Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hoà Có ý thức chủ quyền từ lâu đời Việt Nam quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa, quyền miền Nam Việt Nam bảo vệ chủ quyền có nước biểu thị ý đồ tranh giành hay xâm chiếm đảo hai quần đảo Ngày 16-6-1956, Bộ Ngoại giao quyền Sài Gòn tun bố lần khẳng định chủ quyền Việt Nam quần đảo Trường Sa Đồng thời năm này, Chính quyền Sài Gòn kịch liệt phản đối việc Cộng hồ nhân dân Trung Hoa chiếm nhóm đảo phía Đơng quần đảo Hồng Sa Việt Nam 35 Ngày 22-2-1959, Chính quyền Sài Gòn bắt giữ thời gian 82 “ngư dân” Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đổ lên đảo Hữu Nhật, Duy Mộng Quang Hoa quần đảo Hồng Sa Ngày 20-4-1971, Chính quyền Sài Gòn khẳng định lần quần đảo Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam Ngày 13-7-1971 Ngoại trưởng quyền Sài Gòn khẳng định lần chủ quyền Việt Nam quần đảo họp báo ngày 107-1971 Ngày 19/1/1974, lực lượng quân Cộng hoà nhân dân Trung Hoa chiếm đóng nhóm Tây Nam quần đảo Hồng Sa ngày quyền Sài Gòn tun bố lên án Cộng hoà nhân dân Trung Hoa xâm phạm tồn vẹn lãnh thổ Việt Nam Ngày 26-1-1974, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tuyên bố lập trường điểm việc giải vấn đề tranh chấp lãnh thổ; ngày 14-2-1974 tuyên bố khẳng định quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa phận lãnh thổ Việt Nam Ngày 6-5-1975, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hồ miền Nam Việt Nam thơng báo việc giải phóng đảo quần đảo Trường Sa Chính quyền Sài Gòn đóng giữ Ngày 28-6-1974, tun bố khoá họp thứ Hội nghị Luật Biển lần thứ Caracas quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa Việt Nam Tháng 9-1975, Đồn đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hồ miền Nam Việt Nam Hội nghị khí tượng Colombo tuyên bố quần đảo Hoàng Sa Việt Nam yêu cầu Tổ chức khí tượng giới tiếp tục ghi tên trạm khí tượng Hồng Sa Việt Nam danh mục trạm khí tượng Tổ chức khí tượng giới (trước đăng ký hệ thống trạm OMM biểu số 48.860) 36 Trạm khí tượng Hồng Sa Việt Nam (Văn kiện tổ chức khí tượng giới (OMM) năm 1973 37 Nhà nước CHXHCN Việt Nam ban hành nhiều văn pháp luật quan trọng biển hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa như: Tuyên bố Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam năm 1977; Tuyên bố Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đường sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam năm 1982; Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992; Nghị Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ năm 1994 việc phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc Luật Biển năm 1982; Luật Biên giới quốc gia năm 2003 Về quản lý hành chính, năm 1982, Chính phủ Việt Nam định thành lập huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng Sau điều chỉnh địa giới hành chính, nay, huyện Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng huyện Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hồ Chính phủ Cộng hồ xã hội chủ Nghĩa Việt Nam nhiều lần khẳng định chủ quyền Việt Nam quần đảo Hoàng Sa Trường Sa công hàm gửi bên có liên quan, tuyên bố Bộ Ngoại giao, Hội nghị Tổ chức Khí tượng giới Genève, (tháng 6-1980), Đại hội Địa chất giới Paris (tháng năm 1980) v.v… Nhà nước Việt Nam nhiều lần công bố “Sách trắng” (năm 1979, 1981, 1988) chủ quyền Việt Nam hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa phận tách rời lãnh thổ Việt Nam, Việt Nam có đầy đủ chủ quyền hai quần đảo này, phù hợp với quy định luật pháp thực tiễn quốc tế Ngày 14-3-1988, Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam Tuyên bố lên án Trung Quốc gây xung đột vũ trang chiếm đoạt số bãi đá ngầm Trường Sa Tháng 4-2007, Chính phủ Việt Nam định thành lập thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây xã Sinh Tồn thuộc huyện Trường Sa 38 Kết luận Từ tư liệu lịch sử rõ ràng, vào nguyên tắc luật pháp tập quán quốc tế, rút kết luận sau đây: Từ lâu, Nhà nước Việt Nam chiếm hữu thật quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa mà quần đảo chưa thuộc chủ quyền quốc gia Từ kỷ XVII đến nay, suốt kỷ, Nhà nước Việt Nam thực cách thật sự, liên tục hồ bình chủ quyền Việt Nam hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa Nhà nước Việt Nam ln ln bảo vệ tích cực quyền danh nghĩa trước mưu đồ hành động xâm phạm tới chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quyền lợi Việt Nam hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa 39 PHỤ LỤC Một số tư liệu - điều ước quốc tế liên quan đến chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam Tuyên bố Cai-rô ngày 27-11-1943, chiến tranh giới lần thứ hai bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, hội nghị tam cường Anh - Mỹ - Trung (Cộng hòa Trung Hoa, đại diện lúc Tưởng Giới Thạch) họp Tuyên bố Cai-rô (thủ đô Ai-Cập) Tuyên bố có đoạn viết: “ …Nhật Bản phải bị loại khỏi tất đảo Thái Bình Dương mà Nhật cướp chiếm đóng từ bắt đầu chiến tranh giới thứ năm 1914 tất lãnh thổ Nhật chiếm Trung Quốc Mãn Châu Lý, Đài Loan Bành Hồ trả lại cho Cộng hòa Trung Hoa”26 Như phần lãnh thổ Trung Quốc, Tun bố Cai-rơ khẳng định ý chí cường quốc buộc Nhật Bản phải trao trả lại cho Cộng hòa Trung Hoa lãnh thổ mà Nhật Bản chiếm Trung Quốc gồm “Mãn Châu Lý, Đài Loan Bành Hồ”, khơng có liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa Hội nghị Postdam ngày 26-7-1945, người đứng đầu nước Mỹ, Anh, Trung (Cộng hòa Trung Hoa) lại Tuyên ngôn khẳng định “Các điều khoản Tuyên bố Cai-rô thi hành” Sau tuyên chiến với Nhật Bản Viễn Đông, Liên Xô tham gia Tuyên ngôn Theo định Hội nghị Postdam Trung Quốc chịu trách nhiệm giải giáp quân đội Nhật khu vực Bắc vĩ tuyến 16 Từ cuối năm 1946, quân đội Tưởng Giới Thạch đến số đảo quần đảo Hồng Sa tỉnh phía bắc Việt Nam để thực việc giải giáp quân đội Nhật Bản đây, hoạt động hoàn toàn khơng có ý nghĩa xác định thu hồi chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa Hội nghị San Francisco từ ngày đến 8-9-1951, có đại diện 51 nước tham dự để bàn việc ký Hòa ước với Nhật Bản Điều 2, Chương II Dự thảo Hòa ước đưa để Hội nghị thảo luận có ghi Nhật Bản từ bỏ quyền, danh nghĩa đòi hỏi lãnh thổ nêu rõ khoản điều này: 26 Hội nghị Cai-rô Teheran 1943 trang 448 Văn kiện Bộ Ngoại giao Mỹ , 1961-Washington 40 a) Triều Tiên; b) Đài Loan, Bành Hồ; c) Kurile, phần phía Nam đảo Sakhalin; d) Các đảo Thái Bình Dương; e) Châu Nam Cực; f) Các đảo thuộc quần đảo Spratly (Trường Sa) Paracel (Hoàng Sa) - Tại phiên họp toàn thể ngày 5-9-1951, Hội nghị tán thành định chủ tịch khơng chấp thuận đề nghị bổ sung đòi “Nhật Bản cơng nhận chủ quyền hồn tồn Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Manchuria (Mãn Châu), đảo Đài Loan (Formosa) với tất đảo kế cận nó, quần đảo Penlinletao (Pescadores tức Bành Hồ), quần đảo Tunshatsuntao (quần đảo Pratas), quần đảo Sishatuntao Chunshatsuntao (quần đảo Hồng Sa, nhóm đảo Amphitrites, bãi cát ngầm Maxfield) quần đảo Nanshatsuntao, kể quần đảo Trường Sa, Nhật từ bỏ tất quyền, danh nghĩa đòi hỏi vùng lãnh thổ nêu điểm này” Quyết định Hội nghị thông qua với 46 phiếu thuận, phiếu chống, phiếu trắng Trong nước bỏ phiếu thuận có: Ác-hen-ti-na, Ơxtrây-li-a, Bỉ, Bơ-li-vi-a, Bra-xin, Cam-pu-chia, Ca-na-đa, Xri-Lan-ca, Chi-lê, Cô-lôm-bi-a, Cô-xta Ri-ca, Cu-Ba, Đô-mi-ni-ca, Ê-cu-a-đo, Ai-cập, En Xan-vado, E-ti-ô-pi, Pháp, Hy Lạp, Goa-tê-ma-la, Ha-i-ti, Hôn-đu-rát, In-đô-nê-xi-a, Iran, I-rắc, Lào, Li-Băng, Li-bê-ri-a, Lúc-xăm-bua, Mê-hi-cô, Hà Lan, Tân Tây Lan, Ni-ca-ra-goa, Na-uy, Pa-ki-xtan, Pa-na-ma, Pa-ra-goay, Pe-ru, Phi-lip-pin, A-rập Xê-út, Xi-ri, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh Bắc Ai-Len, Mỹ, Việt Nam, Nhật Bản Cuối cùng, Điều Chương II Hòa ước giữ nguyên Dự thảo gồm khoản sau đây: “a) Nhật Bản, công nhận độc lập Triều Tiên, từ bỏ tất quyền, danh nghĩa đòi hỏi Triều Tiên, kể quần đảo Quelpart Port Hamilton Dagelet b) Nhật Bản từ bỏ tất quyền, danh nghĩa đòi hỏi vùng Formosa (Đài Loan) Pescadores (Bành Hồ) 41 c) Nhật Bản từ bỏ tất quyền, danh nghĩa đòi hỏi quần đảo Kurile, đảo Sakhalin quần đảo nằm sát nước Nhật Bản mà Nhật Bản giành chủ quyền theo Hiệp ước Portsmouth ngày 5-9-1905 d) Nhật Bản từ bỏ tất quyền, danh nghĩa đòi hỏi liên quan tới chế độ uỷ trị Hội quốc liên, chấp nhận định định ngày 2-4-1947 Hội đồng bảo an Liên hợp quốc gia hạn chế độ uỷ trị đảo Thái Bình Dương trước quyền uỷ trị Nhật Bản e) Nhật Bản từ bỏ tất đòi hỏi muốn có quyền, danh nghĩa, lợi ích liên quan tới phần vùng Nam Cực, dù hoạt động cơng dân Nhật Bản hình thức khác f) Nhật Bản từ bỏ tất quyền, danh nghĩa đòi hỏi quần đảo Trường Sa (Spratly) Hoàng Sa (Paracel)”.27 - Như vậy, vùng lãnh thổ mà Tun bố Cai-rơ xác nhận Hòa ước SanFrancisco khẳng định lại Trung Quốc bao gồm Đài Loan, Bành Hồ Việc Hòa ước SanFrancisco tách riêng Đài Loan, Bành Hồ Hoàng Sa, Trường Sa thành hai khoản riêng biệt (b, f) tự bao hàm ý nghĩa khơng cơng nhận Hồng Sa, Trường Sa thuộc Trung Quốc Cũng Hội nghị San Francisco, ngày 7-9-1951, Trưởng đồn đại biểu quyền Bảo Đại Trần Văn Hữu tuyên bố từ lâu hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa phận lãnh thổ Việt Nam “cũng cần phải dứt khoát lợi dụng tất hội để dập tắt mầm mống tranh chấp sau này, khẳng định chủ quyền chúng tơi quần đảo Trường Sa Hồng Sa, quần đảo luôn thuộc Việt Nam”.28 Khơng có đại diện 51 quốc gia tham dự Hội nghị có ý kiến phản đối bảo lưu tuyên bố đại diện Việt Nam Hội nghị Những tư liệu chứng kể cho thấy cách rõ ràng văn kiện pháp lý quốc tế, từ Tuyên bố Cai-rô ngày 27-11-1943 (và Tuyên ngôn Hội nghị Postdam ngày 26-7-1945 khẳng định lại nội dung Tuyên bố Cai-rơ) đến Hòa ước San Francisco ký ngày 8-9-1951 không xác nhận chủ quyền quốc gia khác hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa Việt 27 28 Hội nghị ký kết Hòa ước với Nhật Bản trang 314 Văn kiện Bộ Ngoại giao Mỹ, tháng 12-1951 Sách Trang 263 42 Nam Đồng thời, việc không quốc gia Hội nghị SanFrancisco năm 1951, phản đối bảo lưu tuyên bố Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam lúc chủ quyền Việt Nam hai quần đảo chứng tỏ cộng đồng quốc tế công nhận chủ quyền Việt Nam hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa./ 43
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ TƯ LIỆU LỊCH SỬ, PHÁP LÝ VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA, MỘT SỐ TƯ LIỆU LỊCH SỬ, PHÁP LÝ VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn